1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν γύρω από άξονα παράλληλο προς τον πρώτο με την ίδια γωνιακή ταχύτητα, η κινητική του ε- νέργεια θα ήταν: α. Ίδια. β. Μεγαλύτερη. γ. Μικρότερη. δ. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να απαντήσουμε.. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k είναι δεμένο σώμα μάζας m το οποίο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αρχικά η συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης είναι f = f 0, όπου f 0 η ιδιοσυχνότητα του ταλαντούμενου συστήματος. Αν κάποια στιγμή διπλασιάσουμε τη μάζα του σώματος, τότε το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος: α. θα αυξηθεί. β. θα παραμείνει σταθερό. γ. θα ελαττωθεί. δ. θα μηδενιστεί. 3. Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα x Ox έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα μετά τη συμβολή δύο αρμονικών κυμάτων που έχουν μήκος κύματος 0,4 m. Αν δύο σημεία και Λ του ελαστικού μέσου που βρίσκονται στο θετικό ημιάξονα είναι κοιλίες και μεταξύ τους υπάρχουν τρεις δεσμοί τότε αν το υλικό σημείο βρίσκεται στη θέση χ K = + 0,3 m το υλικό σημείο Λ βρίσκεται στη θέση: α. χ Λ = + 0,6 m β. χ Λ = + 0,9 m γ. χ Λ = +, m δ. χ Λ = +,5 m. 4. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τις ταλαντώσεις που πραγματοποιούνται είναι χ = Α ημω t και χ = Α ημω t με ω ω. Η συνισταμένη κίνηση που πραγματοποιείται: α. έχει πλάτος που μεταβάλλεται εκθετικά με το χρόνο. β. έχει πλάτος που μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο. γ. έχει σταθερό πλάτος. δ. έχει πλάτος που μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.

2 5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Ένα μικρό σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και κάποια χρονική στιγμή έχει αρνητική επιτάχυνση και αρνητική ταχύτητα. Συνεπώς τη στιγμή αυτή το σώμα κινείται προς τη θέση ισορροπίας κινούμενο από τη θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσης. β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου που ορίζουν. γ. ατά την κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μιας σφαίρας είναι αντίθετη της μεταβολής της κινητικής ενέργειας της άλλης. δ. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο και τα διανύσματα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους. ε. Μια ακτίνα φωτός διαδίδεται σε μέσο Α, που διαχωρίζεται από άλλο διαφανές μέσο με κατεύθυνση προς τη διαχωριστική επιφάνεια. Εάν η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο μέσο Α είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ταχύτητα στο μέσο Β, τότε αποκλείεται να συμβεί ολική ανάκλαση. Θέμα ο. Δύο σφαίρες περιστρέφονται γύρω από ακλόνητους άξονες που διέρχονται από τα κέντρα τους. Οι ροπές αδράνειας των σφαιρών είναι Ι και Ι για τις οποίες ισχύει η σχέση Ι = Ι. Αν οι σφαίρες έχουν κινητικές ενέργειες και αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει = τότε η σχέση μεταξύ των μέτρων των στροφορμών τους είναι: α) = β) = γ) = δ) = Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Μονάδες + 5. Σημειακή μάζα m κινείται με ταχύτητα μέτρου u και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m. Η μάζα m εκπέμπει ήχο συχνότητας f s και απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή Α, όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετά την κρούση η μάζα m έχει ταχύτητα μέτρου u. m u S m Α Α. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της μάζας m που μεταφέρεται στη μάζα m είναι: α. 0% β. 75% γ. 00% δ. 50% Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες + 4

3 Β. Μετά την κρούση ο ακίνητος παρατηρητής Α ακούει ήχο μεγαλύτερης συχνότητας από την συχνότητα που εκπέμπει η πηγή, αν ο λόγος των μαζών m m είναι: m α. m = m β. 3 m = 3 γ. m m = Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες Δύο ιδανικά κυκλώματα C και C έχουν περιόδους Τ και Τ αντίστοιχα οι οποίες συνδέονται με τη σχέση Τ = Τ. Οι μέγιστες εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τα παραπάνω ηλεκτρικά κυκλώματα είναι αντίστοιχα Ι και Ι και συνδέονται με τη σχέση Ι = Ι. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής είναι τετραπλάσιος από το συντελεστή αυτεπαγωγής. Α. Αν Q και Q τα μέγιστα φορτία που αποθηκεύονται αντίστοιχα στα δύο κυκλώματα ισχύει: a. Q = Q β. Q = 4 Q γ. Q = Q Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Μονάδες + 3 Β. Αν Ε η ενέργεια ταλάντωσης στο κύκλωμα C και Ε η ενέργεια ταλάντωσης στο κύκλωμα C μεταξύ των ενεργειών ισχύει η σχέση: α. Ε = Ε β. Ε = 4 Ε γ. Ε = 6 Ε Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Μονάδες + 3 Θέμα 3 ο Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού, ομογενούς ελαστικού μέσου κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x x. Η πηγή Π του κύματος βρίσκεται στην αρχή του άξονα x x και τη χρονική στιγμή t = 0 είναι στη θέση ισορροπίας της, κινούμενη προς τη θετική φορά του άξονα y y. Το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης με την οποία ταλαντώνεται κάθε σημείο του ελαστικού μέσου είναι α max = 3π m/s. Τη χρονική στιγμή t, το στιγμιότυπο του κύματος περιγράφεται από την εξίσωση: ψ = 0,03 ημπ 3 - x (S.I) A. α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα, το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

4 β. Να βρείτε τη χρονική στιγμή t και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο στιγμιότυπο του κύματος. Β. Η πηγή Π τοποθετείται στην επιφάνεια υγρού, σε απόσταση d = m από πηγή Π. Οι δύο πηγές είναι σύγχρονες και τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζουν να παράγουν εγκάρσια αρμονικά κύματα. Να βρείτε: α. Την εξίσωση της απομάκρυνσης των σημείων του υγρού, λόγω της συμβολής των κυμάτων που παράγονται από τις πηγές Π και Π, σε συνάρτηση με το χρόνο και τις αποστάσεις τους από τις δύο πηγές. β. Τον αριθμό των σημείων του υγρού στο ευθύγραμμο τμήμα Π Π που παραμένουν διαρκώς ακίνητα. γ. Την επιτάχυνση ενός σημείου Ν του υγρού, που βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα Π Π και απέχει από την πηγή Π απόσταση r = 0,5 m, τη χρονική στιγμή t = 0, s. Δίνεται ότι π = 0. Θέμα 4 ο Ομογενής δίσκος μάζας m και ακτίνας r = 0, m είναι προσαρμοσμένος σε ελατήριο σταθεράς k = 600 N/m και εκτελεί απλές αρμονικές ταλαντώσεις με σταθερά επαναφοράς D = k, κυλιόμενος χωρίς να ολισθαίνει, σε κεκλιμένο δάπεδο γωνίας 3 κλίσης φ = 30 ο. Ο δίσκος έχει στον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, ανιχνευτή ηχητικών κυμάτων, ο οποίος δέχεται τα ηχητικά κύματα που παράγει πηγή που βρίσκεται σε ακλόνητο σημείο στην ευθεία ταλάντωσης του κέντρου μάζας του δίσκου. Ο ανιχνευτής καταγράφει την πραγματική συχνότητα που εκπέμπει η πηγή κάθε π s. Το διάστημα που διανύει το κέντρο μάζας του δίσκου μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της ταχύτητάς 0 του κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης είναι m.

5 k (+) (B) R (Γ) h R U β = 0 φ α) Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης για την Α.Α.Τ. του κέντρου μάζας του δίσκου αν γνωρίζετε ότι τη στιγμή που ξεκίνησε η ταλάντωση το ελατήριο είχε τη μέγιστη επιμήκυνσή του, θεωρώντας τη φορά κίνησης προς τη βάση του κεκλιμένου δαπέδου ως θετική. β) Αν η βαρυτική δυναμική ενέργεια του κέντρου μάζας του δίσκου ως προς τη βάση του κεκλιμένου δαπέδου, στο σημείο (Β) που αποσπάται ο δίσκος από το ελατήριο, είναι 6 φορές η μέγιστη κινητική ενέργεια του δίσκου κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του, να βρείτε την απόσταση h του κέντρου μάζας του δίσκου από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου στο σημείο που αποσπάται ο δίσκος από το ελατήριο. γ) Τη στιγμή που ο δίσκος αποσπάται από το ελατήριο βρίσκεται στην ακραία θέση +Α της ΑΑΤ του. Αν στη συνέχεια ο δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο δάπεδο να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του. δ) Φτάνοντας στη βάση του κεκλιμένου δαπέδου ο δίσκος εισέρχεται σε τεταρτοκύκλιο ακτίνας R = 3 m στο οποίο συνεχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Να υπολογίσετε την οριζόντια συνιστώσα της δύναμης που δέχεται ο δίσκος στο σημείο (Γ) της τροχιάς του. ε) Όταν ο δίσκος βρίσκεται στο ανώτερο σημείο του τεταρτοκυκλίου χάνει την επαφή του με το δάπεδο και κινείται κατακόρυφα. Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος (h max ) από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου στο οποίο θα φθάσει το κέντρο μάζας του κυλίνδρου. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου είναι Ι = m r. Η ακτίνα του δίσκου θεωρείται αμελητέα σε σχέση με την ακτίνα του τεταρτοκυκλίου. Η ταχύτητα του ήχου είναι u ηχ = 340 m/s. Δίνεται g = 0 m/s.

6 Θέμα ο. β. γ 3. β 4. δ 5. α) Σ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα ο. Σωστή είναι η β. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας () είναι: = I ω = I ω ω = Ι K = Ι I = I Η κινητική ενέργεια της σφαίρας () είναι: = I ω = I ω ω = Ι K = Ι I = I Από τη σχέση μεταξύ των κινητικών ενεργειών των δύο σφαιρών έχουμε: = = = = 4 =. I I I I. A. Σωστή είναι η β. π Για το κύκλωμα C ισχύει: Ι = ω Q Ι = T Q. π Για το κύκλωμα C ισχύει: Ι = ω Q Ι = T Q. π Όμως: Ι = Ι T Q π = T Q Q T = Q T Q = 4 Q. B. Σωστή είναι η γ. Για το κύκλωμα C ισχύει: Ε = Ι. Για το κύκλωμα C ισχύει: Ε = Ι.

7 I E Άρα έχουμε: = E I Ε = 6 Ε. E I E = = E I E 4 4I I E E = 6 3. Α. Σωστή είναι η γ. Αφού η κρούση είναι ελαστική ισχύει από την αρχή διατήρησης της κινητικής ενέργειας: = συστ αρχ m συστ τελ αρχ + u + 0 = m u αρχ = τελ + τελ 4 + τελ τελ = m υ - 4 = 3 m υ 4 τελ = 3 4 αρχ Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της μάζας m που μεταφέρεται στη μάζα m είναι: 3 αρχ τελ αρχ K - K % = 4 00% = 75%. αρχ αρχ K Β. Σωστή είναι η α. Για να αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή που εκπέμπει η πηγή θα πρέπει η μάζα m να κινείται προς τον παρατηρητή, οπότε η φορά της μάζας m θα πρέπει να αντιστρέφεται. Συνεπώς από τους τύπους της μετωπικής ελαστικής κρούσης θα έχουμε: υ m-m m - = υ. m + m = - m + m 3m = m = m +m m 3 Θέμα 3 ο A. α. Το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων του μέσου είναι: Α = 0,03 m. H μέγιστη επιτάχυνση των σημείων του μέσου δίνεται από τη σχέση: α max = ω Α.

8 Άρα: ω αmax 3π = = = 00π = 00π ω = 0π rad/s. A 0,03 Η συχνότητα του κύματος είναι: f = ω = 0π Hz f = 5 Hz π π t x Η εξίσωση του κύματος είναι: ψ = Α ημπ - T λ. Αντιστοιχίζοντας στην εξίσωση του στιγμιότυπου: ψ = 0,03 ημπ 3 - x (S.I) έχουμε ότι: π x = π x λ = m. λ Για την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, σύμφωνα με τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, ισχύει: υ = λ f υ = 5 m/s. β. Η περίοδος του κύματος είναι: Τ = = Τ = 0, s. Αντιστοιχίζοντας την εξίσωση του κύματος με την εξίσωση του στιγμιότυπου έχουμε f 5 ότι: π t T = 3π t = 3T 4 t = 0,5 s. Τη χρονική στιγμή t το κύμα έχει διαδοθεί μέχρι την απόσταση: χ = υ t x = 0,75 m. Η εξίσωση του κύματος τη χρονική στιγμή t = 0,5 s είναι: ψ = 0,03 ημπ 3 - x (S.I.). Η σχέση αυτή δίνει την απομάκρυνση όλων των σημείων του μέσου, από την πηγή έως το σημείο που απέχει χ = 0,75 m από την πηγή, την χρονική στιγμή t = 0,5 s. Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών: λ χ (m) 0 4 = 0,5 λ = 0,5 3λ 4 = 0,75 ψ (m) - 0,03 0 0,03 0

9 Με τη βοήθεια του πίνακα σχεδιάζουμε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t = 0,5 s. ψ (m) 0,03 0 0,5 0,5 0,75 χ (m) - 0,03 Β. α. Η απομάκρυνση των σημείων του υγρού δίνεται από τον τύπο: r-r t r y = A συνπ +r ημπ - λ T λ, όπου r και r οι αποστάσεις των σημείων του υγρού από τις πηγές Π και Π αντίστοιχα. Άρα για Α = 0,03 m, λ = m και Τ = 0, s έχουμε ότι: r + r y = 0,06 συνπ(r r ) ημπ(5t - ) (S.I) β. Για τα σημεία του ευθυγράμμου τμήματος Π Π που λόγω συμβολής παραμένουν διαρκώς ακίνητα ισχύει: r - r = (N + ) λ λ = m r - r = N + (σε m) () r + r = Π Π = d r + r = m () Π Π r r d Αθροίζω κατά μέλη τις σχέσεις () και () και παίρνω: r = N + + r = Ν Όμως 0 < r < Π Π 0 < Ν < - 0 < N + 3 < 4-3 < Ν < - 3 < N < -,5 < N < 0,5

10 Όμως το Ν είναι ακέραιος άρα οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι: Ν = -, 0 Άρα τα σημεία του ευθυγράμμου τμήματος Π Π που παραμένουν διαρκώς α- κίνητα είναι δύο. γ. Το σημείο Ν απέχει από την πηγή Π απόσταση: r = d - r r = 0,75 m. Το κύμα από την πηγή Π φτάνει στο σημείο Ν τη χρονική στιγμή: r t Π = υ = 0,5 s t Π = 0,05 s. 5 Το κύμα από την πηγή Π φτάνει στο σημείο Ν τη χρονική στιγμή: t Π = r υ = 0,75 5 s t Π = 0,5 s. Τη χρονική στιγμή t = 0, s έχει φτάσει στο σημείο Ν μόνο το κύμα από την πηγή Π. Άρα το σημείο Ν εκτελεί ταλάντωση που οφείλεται μόνο στη διαταραχή από την πηγή Π και η επιτάχυνσή του δίνεται από την εξίσωση: α = - ω t r Α ημπ - T λ = , 0,5 π 0,03 ημπ - 0, α = - 30 ημπ (0,5-0,5) α = - 30 ημ(π 0,5) = - 30 ημ(0,5π) = - 30 ημ π α = - 30 m/s Θέμα 4 ο α) Ο ανιχνευτής καταγράφει την πραγματική συχνότητα που εκπέμπει η πηγή κάθε T T για την Α.Α.Τ. οπότε = π 0 Τ = π π s και ω = = 0 rad/s. 5 Τ Άρα η μάζα του δίσκου είναι: D = k 3 = m ω 400 = 00 m m = 4 Kg. Το διάστημα που διανύει το κέντρο μάζας του δίσκου μεταξύ των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης, όπου η ταχύτητα του μηδενίζεται, είναι ίσο με το διπλάσιο του πλάτους της ταλάντωσης, άρα: S = A = A A = 0,5 m.

11 k (+) (Β) ( ) Τ στατ mg συνφ mg Ν mg ημφ R Ν mg mg Τ στατ (Γ) h max h U β = 0 φ Επειδή τη χρονική στιγμή που ξεκινά η ταλάντωση το ελατήριο έχει τη μέγιστη επιμήκυνσή του το σύστημα βρίσκεται σε ακραία θέση και μάλιστα στη μέγιστη θετική απομάκρυνση. Άρα η αρχική φάση είναι φ 0 = π rad. Συνεπώς η εξίσωση της απομάκρυνσης της Α.Α.Τ. που εκτελεί το κέντρο μάζας του δίσκου δίνεται από τη σχέση: π χ = Α ημ(ωt + φ 0 ) χ = 0,5 ημ 0t + (S.I.) β) Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για τη μεταφορική κίνηση του δίσκου: Σ F r = m α r cm mg ημφ Τ στατ = m α cm () Από το θεμελιώδη νόμο για την περιστροφική κίνηση έχουμε: Στ = Ι α γ Τ στατ r = m r α γ Τ στατ = m r α γ () Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ισχύει: α cm = α γ r (3) Η σχέση () λόγω της σχέσης (3) γίνεται: Τ στατ = m α cm (4) Προσθέτοντας τις () και (4) κατά μέλη παίρνουμε: mg ημφ = 3 m α g ημφ cm α cm = α cm = m/s.

12 γ) Αφού η βαρυτική δυναμική ενέργεια του κέντρου μάζας του δίσκου στο σημείο που αποσπάται ο δίσκος από το ελατήριο ως προς τη βάση του κεκλιμένου δαπέδου είναι 6 φορές η μέγιστη κινητική ενέργεια του δίσκου κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης θα έχουμε: U αρχ = 6 ολ mg h = 6 m υ max + Ι ωmax max max mg h = 6 m υ u = ω r 3 max + m r ωmax mg h = 6 m u max h = 4 u max g Όμως u max = ω Α = 5 m/s άρα h = 30 m. δ) Θα βρούμε την ταχύτητα του κέντρου μάζας του δίσκου στο σημείο (Γ) εφαρμόζοντας Α.Δ.Μ.Ε. (Β) (Γ) E μηχ = Ε μηχ (Β) + U (Β) = (Γ) + U (Γ) mg h = m u Γ + Ι ωγ+ mg R mg h = m u Γ + m r ωγ + mg R g h g R = u Γ + uγ = 4 3 u Γ 4 u Γ = 360 = 60 m/s. Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο στο σημείο (Γ) για την κυκλική κίνηση του κέντρου μάζας του στερεού σώματος όταν αυτό εισέρχεται στο τεταρτοκύκλιο και u παίρνουμε: ΣF R = m Γ R N = m u Γ Ν = 480 Ν. R ε) Από τη στιγμή που ο δίσκος εγκαταλείπει το δάπεδο ασκείται σ αυτόν μόνο το βάρος του, η ροπή του οποίου ως προς το κέντρο περιστροφής του δίσκου είναι μηδέν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γωνιακή ταχύτητα άρα και η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής του δίσκου να παραμένουν σταθερές. Έτσι στο ανώτερο σημείο (Δ) της κίνησής του ο δίσκος θα έχει u Δ = 0 και ω Δ = ω Γ = σταθ. δηλαδή θα έχει μόνο κινητική ενέργεια λόγω της στροφικής του κίνησης. (Γ) (Δ) Εφαρμόζοντας Α.Δ.Μ.Ε. παίρνουμε: E = Ε (Γ) + U (Γ) = (Δ) + U (Δ) mg R + m u Γ + Ι ωγ = Ι ωγ + mg h max mg R = 0 h max h max = m. μηχ μηχ m u Γ = mg h max

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΘΕΜΤ ΦΥΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας προτείνουν για άλλη μια χρονιά, ένα ολοκληρωμένο επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελούμενο από: Επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάποδη επαφή. Γ) Ποιο το εσωτερικό ύψος του κυλινδρικού κουτιού; ) Ποιο το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος ; Aπάντηση:

Ανάποδη επαφή. Γ) Ποιο το εσωτερικό ύψος του κυλινδρικού κουτιού; ) Ποιο το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος ; Aπάντηση: Ανάποδη επαφή. Στο ανώτερο σηµείο κυλινδρικού κουτιού µάζας Μ=4Κg κρατάµε χωρίς να είναι κολληµένο ένα δεύτερο σώµα µάζας m=1kg και αµελητέου πάχους. Το κατώτερο σηµείο του κυλινδρικού κουτιού είναι δεµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 3 3 0 - ½ 0-0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα 0-π x = θ x = π+θ Αν ηµx=α ή Αν ηµx=-α ή x = π-θ x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα