ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

2 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ' αυτό το ερώτηµα καλείται να απαντήσει κάποια στιγµή της επαγγελµατικής του ζωής κάθε µηχανικός ελεύθερος επαγγελµατίας. Κι αυτό γιατί για να µπορέσει κάποιος να συµµετάσχει σε διαγωνισµό δηµοσίου φορέα για την ανάθεση εκπόνησης µελέτης ή κατασκευής έργου, πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο πτυχίο (µελετητικό ή εργοληπτικό). Με βάση την κείµενη νοµοθεσία θα πρέπει ο µηχανικός να επιλέξει αν θα είναι µελετητής ή εργολήπτης. Και οι δύο ιδιότητες ταυτόχρονα δεν µπορεί να υπάρξουν στο ίδιο πρόσωπο, διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται στις δηµόσιες συµβάσεις. 1 η Περίπτωση: ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Για να είναι κανείς µελετητής έργων του ηµοσίου, πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩ Ε. Για την εγγραφή στο µητρώο µελετητών, απαιτείται να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, µέλος ΤΕΕ, να έχει συµπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από τη κτήση του διπλώµατος του και να µην είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων. Οι όροι και η διαδικασία µε την οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών έργων του ηµοσίου σε ιδιώτες µελετητές και ιδιωτικά γραφεία µελετών, είναι νοµοθετικά καθορισµένη και θεσµοθετηµένη. Τι είναι λοιπόν αυτό το µελετητικό πτυχίο; Είναι η πιστοποίηση της επιστηµονικής κατάρτισης (κατηγορία πτυχίου) και της εµπειρίας (τάξη πτυχίου) ενός επιστήµονα, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για το δηµόσιο προκειµένου να του αναθέσει την εκπόνηση µιας µελέτης. Το Π.. 541/1978, καθορίζει τις κατηγορίες µελετών ως εξής: "Οι µελέτες, αναλόγως του κυρίου αντικειµένου αυτών, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες : 1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες. 2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες 3. Μελέτες Οικονοµικές. 4. Μελέτες Κοινωνικές. 5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας. 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων. 7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες ( ιαµόρφωσης εσωτερικών και παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου). 8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων). 9. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές. 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακές). 1

3 11. Μελέτες Λιµενικών Έργων. 12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγµάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων). 14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερµοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές). 15. Μελέτες Βιοµηχανιών (Προγραµµατισµός Σχεδιασµός Λειτουργία). 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές). 17. Χηµικές Μελέτες και Ερευνες. 18. Χηµικοτεχνικές Μελέτες. 19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Ερευνες. 20. Μελέτες και Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές. 21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Ερευνες. 22. Εδαφολογικές Μελέτες και Ερευνες. 23. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονοµικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραµµατισµού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων). 24. Μελέτες ασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων). 25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. 26. Μελέτες Αλιευτικές. 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.. 256/1998). 28. Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων. (Ν. 3316/2005) Καµία ειδικότητα διπλωµατούχων µηχανικών δεν εξαιρείται από την εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 µε τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες». Κάθε επιστήµονας έχει δικαίωµα να επιλέξει µέχρι δύο κατηγορίες από τις θεσµοθετηµένες, εννοείται αυτές που το γνωστικό τους αντικείµενο προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους. Μια άλλη διάκριση των µελετητικών πτυχίων, είναι αυτή της τάξης. Έτσι, τα ατοµικά µελετητικά πτυχία διακρίνονται σε Α, Β & Γ τάξης, ενώ υπάρχουν δύο ακόµα τάξεις, η και η Ε, τις οποίες µπορούν να αποκτήσουν εταιρείες (παραπάνω από ένας µελετητής). Η διάκριση αυτή έχει να κάνει µε τη µελετητική εµπειρία και τα όρια αµοιβής των µελετών. Α τάξης µελετητικό πτυχίο µπορεί να αποκτήσει κανείς αφού συµπληρώσει τετραετία από τη λήψη του πτυχίου του. Β τάξης αφού συµπληρώσει οκταετία και έχει την απαραίτητη εµπειρία (δηλ. έχει εκπονήσει µελέτες της κατηγορίας που θέλει να αναβαθµίσει συνολικής αµοιβής τουλάχιστον όσο είναι το ανώτατο όριο της Β τάξης). Γ τάξης αφού συµπληρώσει δωδεκαετία και έχει εκπονήσει µελέτες της κατηγορίας που θέλει να αναβαθµίσει συνολικής αµοιβής τουλάχιστον όσο είναι το ανώτατο όριο της Γ τάξης. 2

4 Τα όρια αµοιβής των µελετών κάθε τάξης πτυχίου για το έτος 2008 καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω: Α) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 2 του Π 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 37,007 EURO ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από EURO και άνω Β) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 3 του Π 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από EURO και άνω Γ) Για τις κατηγορίες µελετών του άρθρου 4 του Π 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ ΤΑΞΗΣ Από EURO έως EURO ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από EURO και άνω Για να µπορέσει κάποιος να αποκτήσει µελετητικό πτυχίο, πρέπει να έχει συµπληρώσει τετραετία από το χρόνο λήψης του πτυχίου του και να καταθέσει αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. / /ΝΣΗ 15 / ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, Ιπποκράτους τ.κ , Αθήνα, τηλ , , Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ), που υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε, (Αθήνα, οδός Ιπποκράτους ), ιεύθυνση Μητρώων και τεχνικών Επαγγελµάτων ( 15) (τηλ: ) παρακολουθεί τα Μητρώα Μελετητών και Μητρώα Γραφείων Μελετητών. Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωµα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, οι Οικονοµολόγοι, οι Γεωτεχνικοί και οι Κοινωνιολόγοι. Για να εγγραφεί κάποιος στα Μητρώα Μελετητών πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 3

5 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εµπίπτετε στους περιορισµούς του άρθρου 3, παρ. 2 του Νόµου 716/77, για την απόκτηση της ιδιότητας του Μελετητή, δηλαδή, θα γράφετε κατά λέξη τα εξής: α.έχω συµπληρώσει τετραετία /οκταετία/δωδεκαετία από του χρόνου Κτήσεως του ιπλώµατός µου. β. εν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε µορφής (δηλ. είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας). εν ανήκω στο ΕΠ (λέκτορας, επίκουρος κλπ). γ. εν είµαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών. δ. εν είµαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ηµ.έργων αλλά ούτε και παρέχω µε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες µου σε εργολήπτες ηµοσίων Έργων. ε. εν είµαι συνταξιούχος (ή είµαι συνταξιούχος από... ) του ηµοσίου ή Ν.Π... ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζεται µε την παρ. 15 του αρ 4 του Ν. 2229/94 µε τον οποίο προστίθεται στο άρθρο 17 του Ν.1418/84 η παρ. 13 και στον οποίο περιλαµβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισµών, τραπεζών του δηµόσιου τοµέα, ΕΗ, ΟΤΕ και γενικά επιχειρήσεων, που ελέγχονται από το ηµόσιο. 3. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται η επιστηµονική και επαγγελµατική σας σταδιοδροµία µε αποδεικτικούς τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και σύντοµη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελµατικής κατάστασής σας (µε ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα). 4. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο. (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου σας από το ΙΚΑΤΣΑ). 5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, από αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ για τους διπλωµατούχους µηχανικούς από το ΤΕΕ. 6. Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων µαθηµάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών. 7. Σε περίπτωση συνταξιούχου του δηµοσίου, και εφόσον δεν έχει βγει στην σύνταξη από το ΤΣΜΕ Ε, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία. 8. Απόδειξη καταβολής εισφοράς, σε οποιοδήποτε Υποκατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, µε βάση τη µεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών, σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί : ΑΤΟΜΙΚΑ Α 60 ΕΥΡΩ 4

6 Β 75 ΕΥΡΩ Γ 105 ΕΥΡΩ στον αρ. λογαριασµού ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ( ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ) 9. ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Με το µελετητικό πτυχίο ανά χείρας λοιπόν, µπορεί να ανταποκριθεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης κάποιας µελέτης, ανάλογης κατηγορίας και τάξης. Όλα τα πτυχία Μελετητών και Γραφείων Μελετών ισχύουν για τέσσερα (4) χρόνια. Μετά την πάροδο της τετραετίας τα πτυχία υπόκεινται σε έλεγχο. Χωρίς τον έλεγχο δεν θεωρούνται σε ενέργεια και αποκλείεται η ανάθεση µελέτης στον κάτοχο τους. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα γραφεία µελετών συγκροτούνται από ένα ή περισσότερους µελετητές, που έχουν ατοµικά πτυχία µελετητή και κοινή επαγγελµατική έδρα, την έδρα του Γραφείου Μελετών. Τα γραφεία µελετών συγκροτούνται σε µορφή εταιρείας. Κάθε µελετητής σαν εταίρος ή σαν υπάλληλος συµµετέχει µόνο σε ένα Γραφείο Μελετών στο οποίο και καταθέτει το ατοµικό του µελετητικό πτυχίο για την έκδοση του µελετητικού πτυχίου του γραφείου. 2 η Περίπτωση: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε..Ε.). Το "λεγόµενο" εργοληπτικό πτυχίο, είναι ουσιαστικά οι βεβαιώσεις εγγραφής του ενδιαφερόµενου σε δύο µητρώα που τηρούν τα αντίστοιχα τµήµατα της ιεύθυνσης 15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., το Μ.Ε.Κ. & το Μ.Ε.ΕΠ. Τα δύο αυτά αρκτικόλεξα σηµαίνουν αντίστοιχα: Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών & Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Τα µητρώα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π. θεσµοθετήθηκαν µε τον Ν.1418/1984. Τι λέει µε λίγα λόγια η θεσµοθέτηση των µητρώων Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π. Σε ελεύθερη µετάφραση, λέει ότι τα δηµόσια έργα τα κατασκευάζουν µηχανικοί που διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, δηλαδή την πιστοποίηση κατά Μ.Ε.Κ., ή εταιρίες που στελεχώνονται αποκλειστικά από αυτούς τους µηχανικούς. Είναι λοιπόν αυτό το θεσµοθέτηµα που εν ολίγοις κατοχυρώνει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατασκευαστών µηχανικών. Η πρώτη βεβαίωση πιστοποιεί την εµπειρία του κατασκευαστή και είναι ατοµική, ενώ η δεύτερη την οικονοµική δυνατότητα και τη νοµιµότητα της εργοληπτικής επιχείρησης (είτε αυτή είναι ατοµική, είτε είναι εταιρική). Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η διάκριση σε κατηγορίες και τάξεις. 5

7 Οι τάξεις του Μ.Ε.Κ. είναι τέσσερις: Α, Β, Γ &, ενώ του Μ.Ε.ΕΠ. είναι επτά: 1 η, 2 η, 3 η, 4 η... κ.ο.κ. συν δύο ειδικές για τις µικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις: Α1, Α2. Η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε παρακολουθεί το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), έχουν δικαίωµα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη ΤΕΕ, καθώς επίσης Γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, ασολόγοι, Γεωλόγοι), πτυχιούχοι υποµηχανικοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Οι ρυθµίσεις που διέπουν το ΜΕΚ ορίζονται στο Νόµο 1418/84. Στο ΜΕΚ γράφονται µόνο φυσικά πρόσωπα. Για την εγγραφή στην Α τάξη του ΜΕΚ απαιτείται να έχετε συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία λήψης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Για την εγγραφή σας στη Β τάξη του ΜΕΚ απαιτείται : α. Να έχετε συµπληρώσει πενταετία (5ετία) από την ηµεροµηνία λήψεως της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος β. Να έχετε εµπειρία σε έργα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Για εγγραφή στην Α τάξη: 1. Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας). 2. Αντίγραφα Πιστοποιητικού σπουδών και άδειας άσκησης του επαγγέλµατος επικυρωµένα. Προκειµένου περί διπλωµατούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται: α. Απλή φωτοτυπία του διπλώµατος στην ξένη γλώσσα. β. Επίσηµη µετάφρασή του. γ. Πιστοποιητικό του ΤΕΕ από το οποίο να φαίνεται η ηµεροµηνία κτήσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα. δ. Ενδεχοµένως πιστοποιητικά του ΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιµίας µε αντίστοιχη σχολή της ηµεδαπής. 3. Πιστοποιητικό ήµου ή Κοινότητας ή φωτ/πία της αστυνοµικής ταυτότητας επικυρωµένης. 4. Βιογραφικό σηµείωµα για τις επαγγελµατικές ή επιστηµονικές απασχολήσεις. 5. Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε οποιοδήποτε Υποκ/µα της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα µε βάση τη µεγαλύτερη βαθµίδα που εγγράφεται ή κατατάσσεται ο αιτών, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 6

8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚ για εγγραφή και επέκταση (στη Β τάξη) Α βαθµίδα : 60 ευρώ Β βαθµίδα : 75 ευρώ Η απόδειξη αυτή απαιτείται µε την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ Β. Για εγγραφή στη Β τάξη (εκτός των δικαιολογητικών 1, 2, 3, 4, 5): 1. ήλωση του Ν..1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωµα παραγωγής έργων. 2. Πιστοποιητικά εµπειρίας έργων : α. Για έργα ηµόσιου τοµέα: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφεροµένου και το είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο. β. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος τεχνικού, επικυρωµένη φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας, έγγραφα νοµιµοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.., όταν ο υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συµφωνητικά θεωρηµένα από την εφορία, τιµολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά, σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τις πραγµατοποιηθείσες εργασίες. γ. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή : Ι. Έργα του ηµόσιου τοµέα : Πιστοποιητικά της αρµόδιας αρχής ή Οργανισµού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου. ΙΙ. Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος µηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειµένου και σε επίσηµη µετάφρασή του. Επισηµαίνουµε ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως µε πλήρη τα πιο πάνω δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων ΜΕΚ από άλλα πρόσωπα, απαιτείται ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωµα των παραπάνω ενεργειών για λογαριασµό των ενδιαφεροµένων. Για την εγγραφή στην Α τάξη του Μ.Ε.Κ. απαιτείται συµπλήρωση τριετίας από τη λήψη του πτυχίου και καµία εµπειρία. 7

9 Για την αναβάθµιση του Μ.Ε.Κ. σε επόµενη τάξη απαιτείται η συµπλήρωση τριετίας από τη λήψη της προηγούµενης συν την ανάλογη εµπειρία, να έχει εκτελέσει δηλαδή ο ενδιαφερόµενος έργα συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον όσο είναι το όριο της αντίστοιχης προηγούµενης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Εναλλακτικά µπορεί κανείς να εγγραφεί κατ' ευθείαν στη Β τάξη Μ.Ε.Κ., εάν έχει συµπληρώσει πενταετία από τη λήψη του πτυχίου και έχει εκτελέσει έργα προϋπολογισµού τουλάχιστον όσο είναι το όριο της Α1 τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Η ικανοποιητική ή µη εµπειρία κρίνεται από επιτροπή, αποτελούµενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ Ε και εκπροσώπους ΤΕΕ, εργοληπτικών οργανώσεων και άλλων φορέων, µε βάση Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά για τεχνικά έργα που ο ενδιαφερόµενος έχει κατασκευάσει, έχει επιβλέψει ή έχει µελετήσει και τα άλλα στοιχεία που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στελεχώνονται από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. και εγγράφονται σε όσες κατηγορίες έργων θέλουν, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις. Έτσι, για κάθε τάξη και κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π. στην οποία θέλουν να εγγραφούν, πρέπει εκτός από τη στελέχωσή τους, να καλύπτουν και τις νόµιµες απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε την οικονοµική τους κατάσταση, τον εξοπλισµό τους κ.λπ. Η κείµενη νοµοθεσία (ν. 2940/2001,ΦΕΚ Α 180/6-8-01) καθορίζει ότι: "στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις µε µόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ, χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης. Αναλυτικότερα : Στην Α1 τάξη της νέας διαβάθµισης κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον 1 τεχνικό ΜΕΚ Α βαθµίδας, και Στην Α2 τάξη της νέας διαβάθµισης κατατάσσεται επιχείρηση η οποία περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχιστον 1 τεχνικό ΜΕΚ Β βαθµίδας ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βαθµίδας. Στην περίπτωση αυτή δίδεται το δικαίωµα εναλλακτικής χρησιµοποίησης της βασικής στελέχωσης, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι οι κατέχοντες εµπειρία Α βαθµίδας του ΜΕΚ αποκτούν το δικαίωµα κατάταξης τους στην Α2 τάξη της νέας διαβάθµισης του Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον συστήσουν νέα εργοληπτική επιχείρηση µε τη µορφή της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) και στην οποία υποχρεωτικά θα συµµετέχουν σαν εταίροι, καλύπτοντας την απαιτούµενη βασική στελέχωση ή και ΑΕ ή ΕΠΕ. Επειδή στις ατοµικές επιχειρήσεις ή στις προσωπικές εταιρείες η εµπειρία του ΜΕΚ ταυτίζεται µε το Μ.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση για κάλυψη της βασικής στελέχωσης η βασική προϋπόθεση αφορά το ΜΕΚ. Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται τα µέλη ΜΕΚ είναι Α. Βασικές κατηγορίες Έργων Οδοποιία Οικοδοµικά Υδραυλικά Λιµενικά 8

10 Ηλεκτροµηχανολογικά Υδραυλικά υπό πίεση Βιοµηχανικά Ενεργειακά Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων Σηράγγων Αποκαλύψεως Μεταλλείων Γεωτρήσεων Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Πρασίνου ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΚ Τα µέλη ΜΕΚ κατατάσσονται σε Βαθµίδες Εµπειρίας ανά Κατηγορία Έργου. Οι Βαθµίδες Εµπειρίας στις οποίες είναι δυνατή η κατάταξη των µελών ΜΕΚ είναι: Α Β Γ Η πρώτη εγγραφή στο ΜΕΚ γίνεται µόνο µέχρι την Β Βαθµίδα Εµπειρίας Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτρεπτές κατηγορίες έργων ανά ειδικότητα. 9

11 Ειδικότητες ΑΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ MHX/ΓΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝ. ΑΣΟΛ. ΓΕΩΛ. Ο ΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10

12 Ειδικότητες ΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΗΛ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΗΛ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΝΑΥΠΗΓΟΙ Τ.Ε.Ι. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜ/ΚΩΝ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Μόνο για δοµικά ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝEΣΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 11

13 Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι εξής: Α. Βασικές κατηγορίες Έργων Οδοποιία Οικοδοµικά Υδραυλικά Λιµενικά Ηλεκτροµηχανολογικά Βιοµηχανικά Ενεργειακά Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων Αποκαλύψεως Μεταλλείων Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Πρασίνου ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τάξεις. Οι Τάξεις Έργων στις οποίες είναι δυνατή η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι: Α1 Α2 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Η πρώτη εγγραφή στο ΜΕΕΠ γίνεται µόνο µέχρι την 3η τάξη. Η κατάταξη στις ειδικές κατηγορίες είναι δυνατή µέχρι την 4η τάξη. Η κατάταξη της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις της νέας διαβάθµισης του Μ.Ε.Ε.Π. και στις κατηγορίες έργων ισχύει για µία τριετία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προσδιοριζόµενης τριετίας, κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης στην αρµόδια υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. Οι αιτήσεις κατατίθενται στα τµήµατα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π της 15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε (Ιπποκράτους τ.κ τηλ: , Αθήνα, web site: - τα δικαιολογητικά είναι αρκετά ανάλογα µε την περίπτωση και καλύτερα να τα αναζητήσετε από τα αρµόδια τµήµατα). 12

14 Για να είναι "ενεργό" ένα εργοληπτικό πτυχίο, πρέπει ο ενδιαφερόµενος να είναι εγγεγραµµένος στα ακόλουθα ταµεία και σωµατεία: 1. Στο Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ηµόσιων Έργων (Βουκουρεστίου 30, Αθήνα, τηλ.: ) και 2. Σε µία τοπική και µία περιφερειακή ένωση εργοληπτών δηµοσίων έργων ή εναλλακτικά στην Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Ασκληπιού 23, Αθήνα τηλ.: ). ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Τα όρια προϋπολογισµού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π., φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Τάξη του ΜΕΕΠ Ανώτατα όρια Κατώτατα όρια (εκτός Νοµού έδρας) Α Κατώτατα όρια (εντός Νοµού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) Α η η η η η η η ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ Ισχύει για διαγωνισµούς µετά την 1η Ιουλίου 2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε 17α/08/35/ΦΝ 430/

15 Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ) Ο παρών νόµος ρυθµίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση µελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελµάτων των κατηγοριών µελετών, που εµπίπτουν στο «Παράρτηµα ΙΙ Α» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο «Παράρτηµα XVII Α» της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι µελέτες και οι υπηρεσίες επίβλεψης µελετών και έργων διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το αντικείµενό τους (άρθρο 2). Η Προϊστάµενη Αρχή επιλέγει µια από τις διαδικασίες ανάθεσης. Συγκροτείται Επιτροπή ιαγωνισµού από 3 µέλη. Κατ εξαίρεση η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από 5 µέλη, αν κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. Για σύνθετο έργο µε την ίδια προκήρυξη ανατίθεται η προκαταρκτική µελέτη και η προµελέτη. Η ανάθεση της προκαταρκτικής µελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Για την προµελέτη τα κριτήρια ανάθεσης είναι : 1) η ποιότητα της τεχνικής Προσφοράς και 2) η οικονοµική προσφορά. Για την ανάθεση της οριστικής µελέτης συντάσσεται προκήρυξη είτε ανοιχτή είτε κλειστή αναλόγως της πολυπλοκότητας, του µεγέθους και της εξειδικευµένης εµπειρίας Τα κριτήρια ανάθεσης είναι : 1) η πληρότητα και αρτιότητα του αντικειµένου της µελέτης, 2) η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης και 3) η οικονοµική προσφορά. Η Προϊστάµενη Αρχή επιλέγει, αναλόγως των στοιχείων του φακέλου του έργου και των ιδιαιτεροτήτων της προς ανάθεση µελέτης, µία εκ των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει ο νόµος (άρθρο 5). ιαδικασίες ανάθεσης 1) Ανοικτή διαδικασία : υποβάλλει προσφορά ο κάθε ενδιαφερόµενος. 2) Κλειστή διαδικασία : υποβάλλει αίτηση ο κάθε ενδιαφερόµενος αλλά προσφορά υποβάλλουν µόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή (δηλ. φάκελο τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς). 3) Συµφωνία πλαίσιο : κυρίως για εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών µελετών. 4) Ανάθεση µε διαπραγµάτευση : οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους που επιλέγουν και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης ύστερα από δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 14

16 5) Σύνθετη σύµβαση : περιλαµβάνει εκπόνηση µελέτης και παροχή υπηρεσιών εφόσον αφορούν στο ίδιο έργο και δεν υπάρχει παραβίαση των αρχών του υγιούς ανταγωνισµού. 6) ιαγωνισµός µελετών : η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει την εξασφάλιση µελετών ή σχεδίων. Η επιλογή του αναδόχου διενεργείται µε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ή διαγωνισµό µελετών. Εδώ δεν υποβάλλεται οικονοµική προσφορά και η προκήρυξη καθορίζει το χρηµατικό ποσό των προς απονοµή βραβείων. 7) Απευθείας ανάθεση : Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσµους ήµων και Κοινοτήτων. Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συµβατικά τεύχη που περιλαµβάνουν το φάκελο του έργου και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει : 1) Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 2) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου 3) Το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και υπηρεσιών 4) Την απαιτούµενη δαπάνη Η τεχνική προσφορά περιλαµβάνει : 1) τεχνική έκθεση 2) οργανόγραµµα 3) πρόταση µεθοδολογίας 4) πίνακας ανειληµµένων υποχρεώσεων Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει ανάλυση των επί µέρους αµοιβών για : 1) προγραµµατισµό επίβλεψη και αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών 2) εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών 3) εκπόνηση προµελέτης 4) µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 5) κάθε άλλη αµοιβή προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις δεν περιλαµβάνει αµοιβή για εκτέλεση ερευνητικών εργασιών οι οποίες ανατίθενται µε ιδιαίτερη σύµβαση. 15

17 Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/ ) Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 1). Η δηµοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά της από την Προϊστάµενη αρχή. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και των οικονοµικών προσφορών γίνεται ταυτόχρονα. Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊστάµενη αρχή. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού ολοκληρώνει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και το υποβάλει στην Προϊστάµενη αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα (άρθρο 3). Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου (άρθρο 4). Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου (άρθρο 5). Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν για παράδειγµα υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια Προϊστάµενη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική, ο ανάδοχος αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται (άρθρο 6). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων εγκρίνονται ενιαία τιµολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσης τους, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δηµοπρασίες των έργων. Τα τιµολόγια, καθώς και τα πρότυπα, µετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα. Οι τιµές των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων αναπροσαρµόζονται, όπως ορίζεται στην απόφαση και λαµβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους για την σύνταξη των προϋπολογισµών των έργων. 16

18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου ηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». Περιλαµβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών Υπηρεσιών ηµοσίων Έργων, για το χαρακτηρισµό των έργων ως εθνικού επιπέδου και ως σηµαντικών και άλλες διατάξεις οι οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται και σήµερα. 2. Ν. 1418/84 (Α 23) «ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 3. Ν. 2052/92 (Α 94) «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις» (άρθρο 6 παρ. 21 Τρόπος αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων, άρθρο 20 Επιβολή τέλους απογραφής µηχανηµάτων έργων) 4. Ν. 2229/94 (Α 138) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» 5. Ν. 2261/94 (Α 205) «Κύρωση της Σύµβασης Άκτιο Πρέβεζα» (άρθρο δεύτερο τροποποίηση του Ν.2229/94 για τις Ανώνυµες Εταιρείες) 6. Ν. 2300/95 (Α 69) «Μεταφορά Συντελεστή όµησης & άλλες διατάξεις» (άρθρο 24 τροποποίηση του Ν.2229/94 για το επίδοµα 2%) 7. Ν. 2308/95 (Α 114) «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. και άλλες διατάξεις» ( άρθρο 15 παρ. 2 α για την παρακράτηση του 20% στις µελέτες και άρθρο 16 για την «κύρια κατηγορία» και ρύθµιση που αφορά τις ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 19 του Ν.2229/94) 8. Ν. 2328/95 (Α 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης» (άρθρο 15 ονοµαστικοποίηση των µετοχών) 9. Ν. 2338/95 (Α 202) «Κύρωση σύµβασης του νέου ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα. και άλλες διατάξεις» ( άρθρο δωδέκατο και άρθρο δέκατο τρίτο διάφορες τροποποιήσεις κυρίως του Ν.2229/94) 10. Ν. 2362/95 (Α 247) «Περί δηµόσιου λογιστικού» ( άρθρο 83 απευθείας ανάθεση) 11. Ν. 2372/96 (Α 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο τέταρτο συµπληρωµατικές συµβάσεις και απρόβλεπτα και άρθρο ενδέκατο ονοµαστικοποίηση των µετοχών). 17

19 12. Ν. 2445/96 (Α 274) «Κύρωση της Σύµβασης για τη Λεωφόρο Σταυρού Ελευσίνας» (άρθρο τέταρτο τροποποίηση του Ν.679/77 για τις ΕΥ Ε) 13. Ν. 2522/97 (Α 178) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 14. Ν. 2682/99 (Α 16) «ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 26 τροποποίηση του Ν.2052/92 για τα τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων) 15. Ν. 2719/99 (Α 106) «Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (άρθρο πέµπτο αντικατάσταση του άρθρου 22 του Ν.1418/84 για τους επιθεωρητές δηµοσίων έργων) 16. Ν. 2741/99 (Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 8, παρ. 1 Προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρ. 6 δ) για τη δηµοσίευση των διακηρύξεων στο ΦΕΚ) 17. Ν. 2940/01 (Α 180) «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις» 18. Ν. 2947/01 (Α 228) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας» (άρθρο 19 παρ. 2 Συµπλήρωση του Π.. 609/85) 19. Ν. 3021/01 (Α 143) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 4 Έκδοση πιστοποιητικού από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) 20. Ν. 3044/02 (Α 197) «Μεταφορά Συντελεστή όµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε» (άρθρο - 14 παρ.1 Καθορισµός λιµενικών έργων - παρ. 2 ίωξη επιθεωρητών δηµοσίων έργων) 21. Ν.3060/02 (Α 242) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης» (άρθρο 3 προσυµβατικός έλεγχος των συµπληρωµατικών συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο) 22. Ν.3090/02 (Α 329) Άρθρο 9 παρ.3 «Κατάργηση καθυστερηµένης υποβολής δικαιολογητικών του ν.3060/ Ν.3074/02 (Α 296) Άρθρο 12 «ηµοσίευση διακήρυξης για απευθείας ανάθεση των ΟΤΑ». 18

20 24. Ν.3103/03 (Α 23) Άρθρο 14 «Ασφαλής κυκλοφορία ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων» 25. Ν.3147/03 (Α 135) Νόµος λειτουργίας Συνεργείων Μηχανηµάτων Έργων. 26. Ν.3193/03 (Α 266) Άρθρο 19 «Προσδιορισµός του ποσού της προϋπολογιζόµενης δαπάνης των συµβάσεων χωρίς τον ΦΠΑ». 27. Ν.3263/04 (Α 179) «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 28. Ν.3316/05 (Α 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 29. Ν.3310/05 (Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 19

21 Β. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Π.. 472/85 (Α 168) «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ & ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε την εφαρµογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84». Τα περισσότερα άρθρα του έχουν ήδη καταργηθεί. 2. Π.. 609/85 (Α ) «Κατασκευή δηµοσίων έργων». Ακολουθεί σειρά προεδρικών διαταγµάτων που έχουν τροποποιήσει εν µέρει το παρόν βασικό π.δ., µε τελευταίο το π.δ. 218/99. Σηµειώνεται ότι ορισµένες από τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγµατος έχουν τροποποιηθεί ρητά ή σιωπηρά από µεταγενέστερες διατάξεις νόµων. 3. Π.. 393/91 (Α 140) «Επιβολή προστίµου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.1418/84) 4. Π.. 368/94 (Α 201) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 472/85 και του Π.. 609/85». Οι περισσότερες διατάξεις του είναι ήδη καταργηµένες. 5. Π.. 82/96 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου» 6. Π. 278/99 (Α 232) «Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων στη Γ.Γ..Ε του ΥΠΕΧΩ Ε.» 7. Π.. 334/00 (Α 279) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 37/93/ΕΟΚ» 8. Π.. 121/01 (Α 112) «Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του ν.1418/84» 9. Π.. 336/02 (Α 281) «Τροποποίηση του Π.. 334/02 προς την οδηγία 2001/78/ΕΚ (περιλαµβάνει υποδείγµατα διακηρύξεων) 10. Π.. 101/04 (Α 72) «Καθορισµός κριτηρίων για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)». 20

22 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Υ.Α. αρ. Ε 2α/01/27/Φ.Ν.294/ (Β 170) «Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δηµοσίων έργων (ΜΕΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθµίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» Η ανωτέρω απόφαση έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, ιδίως ως προς τα όρια προϋπολογισµού των έργων, µε κυριότερη την απόφαση αρ. 17α/03/74/Φ.Ν. 312/ (Β 953). Σηµειώνεται επίσης ότι πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν σιωπηρώς από το ν. 2940/01 ο οποίος ρύθµισε τα θέµατα αυτά. Ηδη και κατ εξουσιοδότηση του ν. 2940/01 εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθµ. 17α/03/44/ΦΝ312/ (Β 1114) «Επιτροπή µητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», αριθµ. 17α/04/50/ΦΝ430/ (Β 1314) «ιαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθµ. 17α/10/54/ΦΝ430/ (Β 1418) «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευµένων επιχειρήσεων για εξειδικευµένες εργασίες και καθορισµός ορίων προϋπολογισµών έργων που µπορούν αυτές να αναλαµβάνουν», οι οποίες κατ ουσία αποτελούν τροποποιήσεις της ανωτέρω απόφασης. 2. α) 17α/08/78/ΦΝ (Β 941) «Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συµβατικό ποσό στα µεγάλα έργα» β) 17α/07/45/ΦΝ380/ (Β 409) «Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συµβατικό ποσό για µικρά έργα» / (Β 1176) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου» 4. ΕΕΠΠ/οικ./85/ (Β 686) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε δηµόσιο έργο» 5. 17α/02/59/ΦΝ430/ (Β 1081) «Επανακαθορισµός ορίου προϋπολογισµού έργων των επιχειρήσεων Α1 και Α2 τάξης ΜΕΕΠ» 6. 17α/01/13/ΦΝ430/ (Β 267) «Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας». 21

23 7. 17α/08/35/ΦΝ430/ (Β 469) «Επανακαθορισµός ορίων προϋπολογισµού έργων τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ» /οικ/10128/ (Β 882) «Ενηµερότητα πτυχίου Έκδοση βεβαιώσεων ανεκτέλεστου και καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες» α/03/101/ΦΝ437/ (Β 1581) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου» α/03/101/ΦΝ437/ (Β 1581) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων και εντύπου οικονοµικής προσφοράς» α/01/93/ΦΝ437/ (Β 1556) «Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου» α/03/136/ΦΝ437/ (Β 1939) «Έγκριση ενιαίου τιµολογίου εργασιών της κατηγορίας Οικοδοµικών έργων και 1 η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων» α/07/14/ΦΝ437/ (Β 182) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές» α/04/15/ΦΝ437/ (Β 205) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας». 22

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Νίκος Τρίαντος Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ http://www.ypexd15.gr/ http://www.ypex-mele.gr/ec_home.asp ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ Μελετητής Δημοσίων Έργων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985)

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 472/85 Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Νομοθεσία Μελετών Δημοσίων Έργων Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005.

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 κρίσιμο ζήτημα: το πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET SITE: www.ypexd15.gr ΤΗΛ: 210 6442900, 210 6467928

INTERNET SITE: www.ypexd15.gr ΤΗΛ: 210 6442900, 210 6467928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471 INTERNET SITE:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ α' ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196 11471 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ α' ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196 11471 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ν^ ΥΟΥΡΕΙΟ ΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΞΙΣ ΚΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΜΜΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΩΝ ΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 ΤΜΗΜ α' ΙΟΚΡΤΟΥΣ 196 11471 ΘΗΝ ΟΝΟΜΤΕΩΝΥΜΟ ΤΡΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σας υποβάλλουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002010212940008 3321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 201 2 Δεκεμβρίου 1994 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 368 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών

2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Η μελέτη Μία από τις βασικές επαγγελματικές ενασχολήσεις του μηχανολόγου είναι η εκπόνηση μελετών. Με τον ν.716/1977 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.γιάννη Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 31-5-2016 Α.Π.: 19248/167 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γυµνάσιο Λύκειο Αγρού έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα