Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους Κοιν.: Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδικας : ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων για την τήρηση των Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ. 1. Η τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2229/94. γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία/ Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), που ενεργεί επίσης κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια για την συγκέντρωση και επαλήθευση των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τα Μητρώα. 2. Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και προκειμένου να μηχανογραφηθούν τα πιστοποιητικά ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) έχει σχεδιάσει νέα έντυπα πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 3. Όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενες εγκυκλίους μία από τις ουσιαστικές μεταβολές που επιφέρουν ο Ν. 1418/84 και ο Ν. 2229/94 με την καθιέρωση των Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ είναι ότι οι σχετικές με την επαγγελματική δραστηριότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλία των τεχνικών υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών όλων των φορέων του δημοσίου τομέα που κατασκευάζουν έργα και συντάσσουν τα πιστοποιητικά του άρθρου 8 της αριθ. ΕΔ2α/01/27/Φ. Ν, 294/ απόφασης. Εξάλλου η εκτίμηση της πείρας των τεχνικών για εγγραφή και κατάταξη, επέκταση και εξέλιξη σε επόμενες βαθμίδες του ΜΕΚ γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά ΜΕΚ που στέλνουν οι πιο πάνω υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης αυτής. 1. Προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρηθούν στη σύνταξη των νέων πιστοποιητικών. α) Ο φορέας πιστοποιεί έργα για τα οποία έχει συνταχθεί προσωρινό ή οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. β) Τα νέα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο σε επίπεδο έργου και αφορούν την αποκτηθείσα εμπειρία για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και στελέχη που έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή μεμονωμένη εμπειρία για στέλεχος ή εταιρία (περίπτωση κοινοπραξίας). γ) Εφόσον μία εταιρία θέλει να αναβαθμίσει το ΜΕΕΠ της, ή ένα στέλεχος ΜΕΚ να αναβαθμίσει το ΜΕΚ του, ενώ υπάρχει εμπειρία σε έργο που είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να αναμένει το επόμενο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (ή οριστικής παραλαβής) για τη σύνταξη του συνολικού πιστοποιητικού (σε επίπεδο εταιρίας) από τον φορέα. Διαφορετικά θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των μέχρι στιγμής συνταχθέντων πιστοποιητικών.

2 δ) Δηλαδή κάθε πρωτόκολλο παραλαβής θα πρέπει να ακολουθείται από την πιστοποίηση του έργου και κάθε πιστοποιητικό έργου θα πρέπει να αναφέρεται σε πρωτόκολλο παραλαβής. ε) Ο φορέας αποστέλλει το νέου τύπου πιστοποιητικό στην Δ/νση Δ 15 μόλις συνταχθείγια την καταχώρηση του στο μηχανογραφικό σύστημα και εκδίδει επικυρωμένο αντίγραφο για κάθε εταιρία/στέλεχος που αναφέρεται σε αυτό. εφόσον ζητηθεί. στ) Στο μηχανογραφικό σύστημα εισάγονται μόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αποστέλλονται από τον φορέα. ζ) Για να ικανοποιούνται τα αιτήματα αναβάθμισης/αναθεώρησης ΜΕΚ/ΜΕΕΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι φορείς θα πρέπει να συντάσσουν προσωρινά πρωτόκολλα παραλαβής, όποτε η ολοκλήρωση επιμέρους εργασιών το επιτρέπει. 2. Ημερομηνία εφαρμογής του νέου τύπου πιστοποιητικού Οι φορείς θα πρέπει να συντάσσουν υποχρεωτικά το νέου τύπου πιστοποιητικό για έργα τα οποία έχουν έναρξη εργασιών μετά την 01/01/1999, όπου: Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την έναρξη του έργου (υπογραφή σύμβασης) ή αφορά σε νέο τμήμα εργασιών, για το οποίο θα εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής και θα πιστοποιεί την εμπειρία αυτού του μέρους των εργασιών και μόνο. Η προηγούμενη εμπειρία θα υποβληθεί σε παλαιού τύπου πιστοποιητικό. 1. Πλεονεκτήματα του νέου τύπου πιστοποιητικού για φορείς α) Με την σύνταξη του νέου τύπου πιστοποιητικού, οι φορείς βεβαιώνουν την εμπειρία για την εκτέλεση συγκεριμένων εργασιών, άπαξ για όλη την εταιρία, τα στελέχη της εταιρίας και τους επιβλέποντες του φορέα την χρονική στιγμή που συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τυχόν λάθη που οφείλονται σε παρελθούσες χρήσεις. β) Η διαδικασία πιστοποίησης είναι προβλέψιμη χρονικά και επιμερίζεται για κάθε έργο στις χρονικές στιγμές που συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο φορέας σε συγκεκριμένες μη προβλέψιμες χρονικές στιγμές (έναρξη ημερολογιακού έτους ή όποτε ζητάνε οι ενδιαφερόμενοι). Υποδείγματα πιστοποιητικών νέου τύπου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης τους, αποστέλλονται προς όλους τους φορείς που εκτελούν Δημόσια έργα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνοδεύει την εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. με αριθμό: 1 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝ. και αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) Δ15/οικ/23/ Πιστοποιητικό Δημοσίου Έργου Γενική Περιγραφή Οδηγίες Συμπλήρωσης Πιστοποιητικών Εμπειρίας Περιλαμβάνει την εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κοινοπραξιών που αφορά στην Κατασκευή ενός Δημόσιου Έργου, η οποία πιστοποιείται από τον Φορέα Εκτέλεσης. Περιλαμβάνει το Έντυπο Α και το Έντυπο Β. Έντυπο Α : Αναφέρεται στα Βασικά Στοιχεία περιγραφής του Έργου, στον Ανάδοχο του Έργου (Επιχείρηση ή /Κοινοπραξία), στα Οικονομικά Στοιχεία του Έργου καθώς και σε περιληπτικό κείμενο με Παρατηρήσεις του Φορέα Κατασκευής προς την Δ/νση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15). Έντυπο Β : Αναφέρεται στην Εμπειρία της Εργοληπτικής Επιχείρησης Κατασκευής του Έργου, στην Εμπειρία των Στελεχών του Αναδόχου που μετείχαν στην Κατασκευή ή Επίβλεψη του Έργου και στην Εμπειρία των Επιβλεπόντων Υπαλλήλων του Φορέα. Η αποκτηθείσα εμπειρία αναλύεται κατά Περίοδο Κατασκευής και Κατηγορία Έργου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ο Φορέας συμπληρώνει ένα Έντυπο Β για κάθε Επιχείρηση που μετέχει στην Κοινοπραξία με τα στοιχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη Επιχείρηση (Εμπειρία Επιχείρησης, Εμπειρία Κατασκευής Στελεχών Επιχείρησης. Εμπειρία Επίβλεψης Στελεχών Φορέα). Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Α Ενότητα α. - Βασικά Στοιχεία Έργου Πιστοποιητικό Προσωρινό/Τελικό Σημειώνεται ο χαρακτήρας «Π» στην περίπτωση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ή «Ο» στην περίπτωση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου Σημειώνεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης Έργου που περιλαμβάνει την Ημερομηνία και τον Φορέα Έκδοσης της Απόφασης, π.χ. : Δ3-5113/ όπου Δ3 η Δ/νση του Φορέα Έκδοσης ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης και η Ημερομηνία Έκδοσης της Απόφασης. Τίτλος Έργου Ο Τίτλος του Έργου που αναγράφεται συνοπτικά στην Απόφαση Ανάθεσης

4 Σύντομη περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου. Συμπληρωματική περιγραφή του Τεχνικού Αντικείμενου του Έργου εφόσον αυτή δεν προκύπτει με ευκρίνεια από τον Τίτλο του Έργου που αναγράφεται στην Απόφαση Ανάθεσης. Φορέας Έργου Σημειώνεται ο Φορέας εκτέλεσης του Έργου π.χ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - 2η ΔΕΚΕ ή Νομαρχία Κυκλάδων-Κοινότητα... ή ΟΣΕ-Δ/νση Διευθύνουσα Υπηρεσία & Προϊσταμένη Αρχή Σημειώνεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή για φορείς όπου προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις Δημοσίων Έργων. Κύριος Ανάδοχος Σημειώνεται ο Κύριος Ανάδοχος του Έργου σε περίπτωση Κοινοπραξίας όπου έχει συσταθεί Εταιρεία η οποία δεν φέρει Αριθ. ΜΕΕΠ (π.χ. «Ολυμπιακό Μετρό». «Γέφυρα» κ.ά). Ενότητα β. - Ανάδοχος Έργου Σημειώνεται ο Ανάδοχος του Έργου με αναφορά στην Επωνυμία και τον αριθμό ΜΕΕΠ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας σημειώνονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που μετέχουν στην Κοινοπραξία και το ποσοστό συμμετοχής τους. Ενότητα γ. - Στοιχεία Σύμβασης / Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αρχικός Προϋπολογισμός Σημειώνεται το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού Αρχικό Ποσό Σύμβασης Σημειώνεται το αρχικό ποσό Σύμβασης Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης Σημειώνεται το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφόσον υπάρξει, η οποία θεωρείται συνέχεια της αρχικής και προσμετράται σε αυτή. Ποσό Τελευταίου Εγκεκριμένου Λογαριασμού Σημειώνεται το Ποσό του τελευταίου Εγκεκριμένου Λογ/σμού καθώς και η Ημερομηνία του Λογαριασμού. Υπογραφή Σύμβασης Σημειώνεται η Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Πέρας Σύμβασης (Προβλεπόμενη Ημερ/νία) Σημειώνεται η Ημερομηνία που προβλέπεται από την Σύμβαση να περατωθεί το Έργο.

5 Πέρας Σύμβασης (Πραγματοποιηθείσα Ημερ/νία) Σημειώνεται η Ημερομηνία Περαίωσης του Έργου εφόσον το πιστοποιητικό αναφέρεται σε οριστική παραλαβή. Πρωτόκολλο Παραλαβής Σημειώνεται η Ημερομηνία και ο Αριθμός του Πρωτοκόλλου Παραλαβής καθώς και το Είδος του Πρωτοκόλλου με ένδειξη «Π» σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αναφέρεται σε πιστοποίηση Εμπειρίας που προκύπτει από Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και «Ο» σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αναφέρεται σε πιστοποίηση Εμπειρίας που προκύπτει από Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Ενότητα δ. - Εμπειρία Επιβλεπόντων Υπαλλήλων Φορέα Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία Έργου για κάθε Υπάλληλο του Φορέα που επέβλεψε το Έργο τα οποία θα ληφθούν υπόψη ως εμπειρία Επίβλεψης του Υπαλλήλου για το συγκεκριμένο Έργο Διάστημα Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε ο Υπάλληλος στην Επίβλεψη του Έργου του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου. ΟΔΟ, ΟΙΚ, Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την εμπειρία του Υπαλλήλου στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων συμπληρώνονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου που ακολουθεί. Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα. ΤΕΕ Ο αριθμός ΤΕΕ του Υπαλλήλου εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΤΕΕ. ΜΕΚ Ο αριθμός ΜΕΚ του Υπαλλήλου εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ Ονοματεπώνυμο Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο. Όνομα και το πρώτο γράμμα του Πατρώνυμου. Σε περίπτωση που οι παραπάνω Υπάλληλοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ θα αναγράφεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο (κατά τα γνωστά), έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατοχύρωση της εμπειρίας για μελλοντική εγγραφή τους στο ΜΕΚ Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Β Ενότητα ε. - Στοιχεία Εργοληπτικής Επιχείρησης Αρ. ΜΕΕΠ Ο αριθμός ΜΕΕΠ της εργοληπτικής Επιχείρησης. Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου Μεταφορά των στοιχείων που αναγράψατε στο Έντυπο Α - ενότητα α.

6 Ποιότητα Εργασιών Επάρκεια Μέσων Προσωπικού Οικονομική Επάρκεια Χρονική Επάρκεια Συμπληρώνονται με βάση την κοινή κωδικοποίηση 1-Άριστη 2 Πολύ Καλή 3-Καλή 4- Μέτρια χαρακτηρίζοντας ανάλογα την Ποιότητα των Εργασιών που εκτελέστηκαν από την Επιχείρηση, την Επάρκεια Μέσων Προσωπικού, την Οικονομική και Χρονική Επάρκεια που επέδειξε η Επιχείρηση κατά την εκτέλεση του Έργου. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε περιληπτικά σχόλια. Ενότητα ζ.- Εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα εκτέλεσης των επιμέρους Εργασιών και κατά κατηγορία Έργου. Τα επιμέρους ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα. Διάστημα Το διάστημα Ημερομηνιών στο οποίο εκτελέστηκε το Έργο του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά κατηγορία Έργου. ΟΔΟ, ΟΙΚ,... Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την εμπειρία της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται Στο πρωτυπομένο έντυπο έχουν προβλεφθεί συντμήσεις για τις συνηθέστερες κατηγορίες Έργων ( ΟΔΟ., ΟΙΚ., ΥΔΡ.). Εμπειρία σε άλλη κατηγορία έργων σημειώνεται από τον Φορέα σύμφωνα με τον πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου που ακολουθεί. Ενότητα η. - Εμπειρία Στελεχών Εργοληπτικής Επιχείρησης Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία Έργου για κάθε Στέλεχος της Επιχείρησης που θα ληφθεί υπόψη ως εμπειρία του Στελέχους για το συγκεκριμένο Έργο Διάστημα Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε το Στέλεχος στο Έργο του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου. ΟΔΟ, Ο/Κ,... Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την εμπειρία του Στελέχους στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων συμπληρώνονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου που ακολουθεί. Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα. ΤΕΕ Ο αριθμός ΤΕΕ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώοο ΤΕΕ

7 ΜΕΚ Ο αριθμός ΜΕΚ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ Ονοματεπώνυμο Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο. Όνομα και το πρώτο γράμμα του Πατρώνυμου Απασχόληση Συμπληρώνεται «Κ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε κατασκευή εργασιών «Ε» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε επίβλεψη και «Μ» εάν αναφέρεται σε μελέτη. Σημείωση: Θεωρείται σκόπιμο κατά την συμπλήρωση της Ενότητας ζ. και η. να δοθεί προσοχή στην συμφωνία των αντίστοιχων Συνόλων Δηλαδή η συνολική εμπειρία κάθε Κατηγορίας Έργου της ενότητας ζ. να συμφωνεί σε ποσό με την συνολική εμπειρία των εμπλεκομένων Στελεχών της αντίστοιχης κατηγορίας Έργου που αναγράφονται στην ενότητα η. Η ίδια παραδοχή ισχύει και για το συνολικό ποσό εμπειρίας της Επιχείρησης στην ενότητα ζ.. που θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό της εμπειρίας όλων των στελεχών της ενότητας η. (δηλαδή η Συνολική Αποκτηθείσα Εμπειρία Στελεχών της Επιχείρησης να ταυτίζεται με την συνολική Εμττειρία Κατασκευής της Επιχείρησης που στελεχώνουν). Ενότητα θ. - Παρατηρήσεις Συμπληρώνονται παρατηρήσεις που αναφέρονται σε πιθανά προβλήματα συνεργασίας που εντόπισε ο Φορέας Έκδοσης του Πιστοποιητικού κατά την Κατασκευή του Έργου και επιθυμεί να τα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία Σε περίπτωση που οι Παρατηρήσεις αναφέρονται σε Στέλεχος του Αναδόχου θα. πρέπει να αναφερθεί το ΜΕΚ του Στελέχους Σημείωση : Διάστημα Εκτέλεσης Έργων Το διάστημα που αναφέρεται στις ενότητες δ, ζ, η, περιλαμβάνει αποκτηθείσα. εμπειρία ανά ημερολογιακό Έτος. Έτσι για Έργα που η εκτέλεση τους υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό Έτος (π.χ 01/06/ /07/2000), θα σημειώνεται ξεχωριστά η εμπειρία ανά ημερολογιακό Έτος ( δηλαδή ανάλυση κατά κατηγορία Έργου για διάστημα 01/06/ /12/1999 για το Έτος 1999 και 01/01/ /07/2000 για το Έτος 2000). σύμφωνα με την πιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πίνακας Συντμήσεων Κατηγοριών Έργων ΜΕΕΠ ΛΙΜ - Λιμενικά ΓΕΩ - Εργασίες Γεωτρήσεων Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά ΠΡΑ - Εργασίες Πρασίνου Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά ΜΕΤ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων ΜΟΝ - Ειδικών Μονώσεων ΑΝΕ - Ανελκυστήρων ΗΛΕ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΚΑΘ - Καθ. & Επεξ. Αποβλήτων ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ Ναυπηγείων ΣΗΡ - Σηρράγγων

8 Πίνακας Συντμήσεων Κατηγοριών Έργων ΜΕΚ ΛΙΜ - Λιμενικά Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά ΕΡΓ - Εργασίες Γεωτρήσεων ΕΡΠ - Εργασίες Πρασίνου ΕΡΜ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων ΥΔΠ - Υραυλικών υπό Πίεση ΕΡΗ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΕΡΚ - Καθ & Επεξ Αποβλήτων ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ Ναυπηγείων ΕΡΣ - Σηρράγγων Πιστοποιητικό Ιδιωτικού Έργου Γενική Περιγραφή Περιλαμβάνει την εμπειρία Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κοινοπραξιών που αφορά στην Κατασκευή ενός Ιδιωτικού Έργου, η οποία πιστοποιείται από τον Φορέα Εκτέλεσης. Περιλαμβάνει το Έντυπο Γ. Έντυπο Γ : Αναφέρεται στα Βασικά Στοιχεία περιγραφής του Έργου, στον Ανάδοχο (Επιχείρηση ή Κοινοπραξία), στα Οικονομικά Στοιχεία καθώς και στην Εμπειρία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, των Στελεχών του Αναδόχου οι των Επιβλεπόντων Στελεχών του Φορέα που μετείχαν στην Κατασκευή ή Επίβλεψη του Έργου. Η αποκτηθείσα εμπειρία αναλύεται κατά Περίοδο Κατασκευής και Κατηγορία Έργου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ο Φορέας συμπληρώνει ένα Έντυπο Γ για κάθε Επιχείρηση που μετέχει στην Κοινοπραξία με τα στοιχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη Επιχείρηση (Εμπειρία Επιχείρησης, Εμπειρία Κατασκευής Στελεχών Επιχείρησης). Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Γ Ενότητα α. - Βασικά Στοιχεία Έργου Τίτλος Έργου Ο Τίτλος του Έργου που αναγράφεται συνοπτικά στην Δήλωση Ν 1599/1986 του Ιδιοκτήτη. Σύντομη περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου Συμπληρωματική περιγραφή του Τεχνικού Αντικειμένου του Εργου εφόσον αυτή δεν προκύπτει με ευκρίνεια από τον Τίτλο του Έργου που αναγράφεται στην Δήλωση Ν. 1599/1986 του Ιδιοκτήτη. Φορέας Έργου Σημειώνεται ο Φορέας εκτέλεσης του Έργου καθώς και η Ημερομηνία της Δήλωσης Ν. 1599/1986 του Ιδιοκτήτη Κύριος Ανάδοχος Σημειώνεται ο Κύριος Ανάδοχος του Έργου σε περίπτωση Κοινοπραξίας.

9 Σε περίπτωση που η πιστοποίηση αφορά σε άτομο που δεν διαθέτει αριθμό ΜΕΚ, αναγράφεται το Επώνυμο, Όνομα και το πρώτο γράμμα Πατρώνυμου του Αναδόχου. Ενότητα β. - Ανάδοχος Έργου Σημειώνεται ο Ανάδοχος του Έργου με αναφορά στην Επωνυμία και τον αριθμό ΜΕΕΠ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας σημειώνονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που μετέχουν στην Κοινοπραξία και το ποσοστό συμμετοχής τους Ενότητα γ - Στοιχεία Σύμβασης Ποσό Σύμβασης Σημειώνεται το ποσό της Σύμβασης Ημερ/νία Υπογραφής Σύμβασης Σημειώνεται η Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Ημερομηνία Έναρξης Σημειώνεται η Ημερομηνία Έναρξης Κατασκευής του Έργου Ημερομηνία Περαίωσης Σημειώνεται η Ημερομηνία Περαίωσης του Έργου Ενότητα ε. - Στοιχεία ΜΕΕΠ / ΜΕΚ Αρ. ΜΕΕΠ/ΜΕΚ Σημειώνεται ο αριθμός ΜΕΕΠ της Εργοληπτικής Επιχείρησης (Ατομική Επιχείρηση ή Εταιρεία). Ο αριθμός ΜΕΚ του Αναδόχου σημειώνεται μόνο, εφόσον δεν διαθέτει Ατομική Επιχείρηση και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΜΕΚ. Όταν ο Ανάδοχος δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ, το πεδίο αφήνεται κενό. Ενότητα ζ. - Εμπειρία Αναδόχου Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα εκτέλεσης των επιμέρους Εργασιών και κατά κατηγορία Έργου. Τα επιμέρους ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα. Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Εργοληπτική Επιχείρηση ( Εταιρεία ή Ατομική Επιχείρηση) Διάστημα Το διάστημα Ημερομηνιών στο οποίο εκτελέστηκε το Έργο του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά κατηγορία Έργου. ΟΔΟ, ΟΙΚ,... Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την εμπειρία του Αναδόχου στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται.

10 Στο προτυπωμένο έντυπο έχουν προβλεφθεί συντμήσεις για τις συνηθέστερες κατηγορίες Έργων (ΟΔΟ. ΟΙΚ. ΥΔΡ). Εμπειρία σε άλλη κατηγορία έργων σημειώνεται από τον Φορέα σύμφωνα με τους πίνακες Σύντμησης Κατηγοριών Έργου. Ενότητα η. - Εμπειρία Στελεχών Αναδόχου Αναγράφονται τα επιμέρους ποσά κατά Ημερολογιακό Διάστημα και κατά κατηγορία Έργου για κάθε Στέλεχος του Ανάδοχου, που θα ληφθεί υπόψη ως εμπειρία του Στελέχους για το Συγκεκριμένο Έργο. Διάστημα Το διάστημα Ημερομηνιών που συμμετείχε το Στέλεχος στο Έργο του οποίου τα ποσά αναλύονται σε στήλες κατά Κατηγορία Έργου. ΟΔΟ, ΟΙΚ,... Το ποσό της εμπειρίας εκπεφρασμένο σε εκατομμύρια Δραχμές που αποτελεί την εμπειρία του Στελέχους στην συγκεκριμένη κατηγορία Έργου και για το ημερολογιακό διάστημα στο οποίο αναφέρεται. Κατηγορίες Έργων πέρα των προτυπωμένων συμπληρώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα Σύντμησης Κατηγοριών Έργου. Τα παραπάνω ποσά αθροίζονται κατά στήλη και γραμμή σε σύνολα. ΤΕΕ Ο αριθμός ΤΕΕ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΤΕΕ ΜΕΚ Ο αριθμός ΜΕΚ του Στελέχους εφόσον είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο ΜΕΚ Ονοματεπώνυμο Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Επώνυμο, Όνομα και το πρώτο γράμμα του Πατρώνυμου. Απασχόληση Συμπληρώνεται «Κ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε κατασκευή εργασιών, «Ε» αν η εμπειρία αναφέρεται σε επίβλεψη και «Μ» εάν η εμπειρία αναφέρεται σε μελέτη. Σημείωση: Θεωρείται σκόπιμο κατά την συμπλήρωση της Ενότητας ζ, και η, να δοθεί προσοχή στην συμφωνία των αντίστοιχων Συνόλων. Δηλαδή η συνολική εμπειρία κάθε Κατηγορίας Έργου της ενότητας ζ. να συμφωνεί σε ποσό με την συνολική εμπειρία των εμπλεκομένων Στελεχών της αντίστοιχης κατηγορίας Έργου που αναγράφονται στην ενότητα η. Η ίδια παραδοχή ισχύει και για το συνολικό ποσό εμπειρίας της Επιχείρησης στην ενότητα ζ., που θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό της εμπειρίας όλων των στελεχών της ενότητας η. (δηλαδή η Συνολική Αποκτηθείσα Εμπειρία Στελεχών της Επιχείρησης να ταυτίζεται με την συνολική Εμπειρία Κατασκευής της Επιχείρησης που στελεχώνουν) Διάστημα Εκτέλεσης Έργων Το διάστημα που αναφέρεται στην ενότητα ζ, η, περιλαμβάνει αποκτηθείσα εμπειρία ανά ημερολογιακό Έτος. Έτσι για Έργα που η εκτέλεση τους υπερβαίνει το ένα

11 ημερολογιακό Έτος (π χ 01/06/ /07/2000), θα σημειώνεται ξεχωριστά η εμπειρία ανά ημερολογιακό Έτος ( δηλαδή ανάλυση κατά κατηγορία Έργου για διάστημα 01/06/ /12/1999 για το Έτος 1999 και 01/01/ /07/2000 για το Έτος 2000). σύμφωνα με την πιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πίνακας Σύντμησης Κατηγοριών Έργου ΜΕΕΠ ΛΙΜ Λιμενικά Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά Πίνακας Σύντμησης Κατηγοριών Έργου (ΜΕΚ) ΛΙΜ - Λιμενικά Η/Μ - Ηλεκτρομηχανολογικά Β/Ε - Βιομηχανικά - Ενεργειακά ΓΕΩ - Εργασίες Γεωτρήσεων ΠΡΑ - Εργασίες Πρασίνου ΜΕΤ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων ΑΝΕ - Ανελκυστήρων ΗΛΕ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΚΑΘ - Καθ. & Επεξ Αποβλήτων ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ. Ναυπηγείων ΣΗΡ - Σηρράγγων ΜΟΝ - Ειδικών Μονώσεων ΕΡΓ- Εργασίες Γεωτρήσεων ΕΡΠ - Εργασίες Πρασίνου ΕΡΜ - Αποκαλύψεις Μεταλλείων ΥΔΠ - Υδραυλικών υπό Πίεση ΕΡΗ - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΕΡΚ - Καθ & Επεξ. Αποβλήτων ΠΛΩ - Πλωτά & Εγκ. Ναυπηγείων ΕΡΣ - Σηρράγγων ΕΡΧ - Χημικών Βιομηχανιών ΜΙΚ -Μικτά Έργα Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.ΜΑΝΤΕΛΑΣ

12

13

14

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα