DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1"

Transcript

1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DVR 7504 & 7608 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 1

2 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Να λειτουργείτε αυτή την συσκευή µόνο µε τον τύπο τροφοδοσίας (τάσης) που αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες και την ταµπέλα κοντά στον ρευµατολήπτη της. Η εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη από ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακόµα και αν η πιθανότητα καταστροφής- ζηµιάς αναφέρεται στις επισηµάνσεις των οδηγιών χρήσης. Το τρίγωνο µε το τεθλασµένο βέλος σηµαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της συσκευής, σηµείων µε υψηλή τάση, των οποίων η µόνωση δεν είναι δυνατή και µπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Το τρίγωνο µε το θαυµαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά µε την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει. Όλες οι συσκευές του κατασκευαστή (που δεν χρησιµοποιούν µόλυβδο) είναι πλήρως συµµορφωµένες µε την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα RoHS πράγµα που σηµαίνει πως όλες οι διαδικασίες παραγωγής και τα τελικά προϊόντα δεν περιέχουν µόλυβδο καθώς και όλα τα βλαβερά υλικά που αναφέρονται στην ντιρεκτίβα. Το σήµα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα». Προσοχή στην εισροή νερού και στην υγρασία Ποτέ µην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες στις οποίες µπορεί να εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της ή σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Αποποίηση ευθύνης Η εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρεί ή να αφαιρεί µέρος ή το σύνολο του περιεχοµένου των οδηγιών χρήσης οποιαδήποτε στιγµή. Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε νοµική ευθύνη ή υπαιτιότητα για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την χρησιµότητα αυτού του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Το περιεχόµενο αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξει χωρίς καµία περαιτέρω προειδοποίηση. DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 2

3 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η σειρά DVR7504 και DVR 7608 των DVR έχει σχεδιαστεί ειδικά για λόγους ασφαλείας. Το λογισµικό του βασίζεται στο λειτουργικό Linux ενώ η εικόνα συµπιέζεται βάση του φορµά συµπίεση H.264 ενώ ο ήχος (διαθέσιµος µόνο στο 7608) βάση του πρωτοκόλλου G711A. H δικτυακή σύνδεση επιτυγχάνεται µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP. 1.2 Βασικές λειτουργίες Επιτήρηση σε πραγµατικό χρόνο Αποθήκευση εικόνας σε σκληρό δίσκο (δεν περιλαµβάνεται) Συµπίεση των δεδοµένων για σταθερή και αξιόπιστη αποθήκευση των δεδοµένων υνατότητα αρχείων Backup µέσω της θύρας USB ή του δικτύου. Αναπαραγωγή των δεδοµένων εικόνας και ήχου µε λειτουργία αναζήτησης. υνατότητα ελέγχου καµερών PTZ µέσω θύρας RS 485 (Μόνο το DVR 7608) Αποµακρυσµένη λειτουργία µέσω δικτύου Εύκολο µενού ρυθµίσεων 1.3 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση Ελέγξετε κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος αν υπάρχουν χτυπήµατα ή βαθουλώµατα στο περίβληµα του (µπορεί να προκλήθηκαν κατά την µεταφορά του). Αν το περίβληµα δεν είναι σε άριστη κατάσταση ή κάποια κοµµάτια της συσκευής είναι σπασµένα επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου το αγοράσατε. Στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να εγκατασταθεί σκληρός δίσκος SATA µε χωρητικότητα έως 1ΤΒ. Αν δεν είστε εξοικειωµένοι µε την διαδικασία σας προτείνουµε η εγκατάσταση του σκληρού δίσκου να γίνει από κάποιον ειδικευµένο τεχνικό. 1.4 Για την εγκατάσταση του δίσκου Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 1. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής (Εικόνα 1) 2. Ευθυγραµµίστε τις τρύπες για τις βίδες στερέωσης του σκληρού δίσκου µε αυτές που υπάρχουν στο κάτω µέρος του σασί του καταγραφικό (Εικόνα 2 και 3) 3. Βιδώστε τις βίδες στο κάτω µέρος της συσκευής ώστε να στερεωθεί ο σκληρός δίσκος (µην ασκήσετε υπερβολική δύναµη κατά το σφίξιµο). 4. Συνδέστε τα καλώδια από την µητρική πλακέτα στον σκληρό δίσκο. 5. Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής. Σχετικά µε το σηµείο εγκατάστασης Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σηµείο όπου η θερµοκρασία δεν θα υπερβαίνει τους 35 ο C. Γύρω και πάνω την συσκευή θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15cm ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισµός της συσκευής. Όταν συνδέετε τους ακροδέκτες σύνδεσης να προσέχετε ώστε το βάρος των καλωδίων να µην ασκεί υπερβολική δύναµη στους ακροδέκτες σύνδεσης. DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 3

4 2. Σχεδιάγραµµα συνδέσεων Οι ακροδέκτες µπορεί να έχουν διαφορετική διάταξη από αυτή που εµφανίζεται στην εικόνα. 1. Συνδέσεις σηµάτων ήχου και εικόνας Είσοδοι βίντεο σήµατος (εικόνας) Οι είσοδοι εικόνας διαθέτουν ακροδέκτες τύπου BNC είναι συµβατές σήµα εικόνας PAL/NTSC (1.0VP-P,75Ω). Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο σύνδεσης κάµερας καταγραφικού είναι σωστά συνδεδεµένο και η κάµερα είναι σωστά εγκατεστηµένη στο σηµείο που θέλετε να παρακολουθείτε. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί µακριά από πηγές ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. 2. Έξοδοι σήµατος εικόνας Η συσκευή διαθέτει δύο εξόδους εικόνας η µία είναι τύπου composite και χρησιµοποιεί έναν ακροδέκτη τύπου ΒNC(1.0VP-P,75Ω) και η άλλη είναι τύπου VGA ώστε η συσκευή να µπορεί να συνδεθεί µε µόνιτορ υπολογιστή. 10. Είσοδος(οι) ηχητικού σήµατος Στις εισόδους ήχου της συσκευής µπορεί να συνδεθούν συσκευές που παρέχουν ηχητικό σήµα στάθµης line. Προσοχή ανάλογα µε το µοντέλο είναι πιθανόν να µην µπορεί να καταγραφούν όλα τα κανάλια ήχου και να µην µπορεί να µεταδοθούν µέσω του δικτύου. DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 4

5 11. Έξοδος ηχητικού σήµατος Η έξοδος ήχου της συσκευής παρέχει σήµα στάθµης line 200mv 1KΩ(BNC) και πρέπει να συνδεθεί σε αντίστοιχη είσοδο ενός ενισχυτή ή ενός ενεργού ηχείου. 3. Ακροδέκτης σύνδεσης για κάµερες PTZ (Λειτουργία διαθέσιµη µόνο στο 7608) A. H γείωση µεταξύ καταγραφικού και κάµερας πρέπει να είναι κοινή σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί καταστροφή των συσκευών. Το καλώδιο που προτείνεται για την σύνδεση είναι δύο συνεστραµµένων αγωγών µε θωράκιση. Β. Πάντα να χρησιµοποιείται κυκλώµατα προστασίας από τις υπερτάσεις, να λαµβάνετε ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των συσκευών από αστραπές και ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. D. H έξοδος RS 485 (+/-)του καταγραφικού δεν µπορεί να συνδεθεί παράλληλα µε όµοια έξοδο από άλλα συσκευή. Ε. Η µέγιστη τάση της γραµµής δεν ξεπερνά τα 5V Peak to peak. Σχετικά µε την εφαρµογή γείωσης Λανθασµένη γείωση των συσκευών µπορεί να οδηγήσεις σε καταστροφής τους. Η γείωση όλων των συσκευών πρέπει να είναι ισοδυναµική. 3. Λειτουργία της συσκευής 3.1 Login (Είσοδος στο µενού) Όταν το DVR ενεργοποιηθεί ο χρήστης θα πρέπει να µπει στο µενού της συσκευής προκειµένου να ρυθµίσει της παραµέτρους λειτουργίας της. Υπάρχουν 2 επίπεδα χρηστών µε αντίστοιχα δικαιώµατα πρόσβασης αυτά είναι τα Admin, User Για να µπείτε στις βασικές λειτουργίες µενού κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι του καταγραφικού. Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη Ενεργοποίηση Σύντοµων επιλογών µενού Σε λειτουργία προεπισκόπησης κάνοντας δεξί κλικ εµφανίζεται το βασικό µενού της συσκευή που περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιλογές : Επιλογή Λειτουργία View 1 Απεικόνιση µιας κάµερας σε όλη την οθόνη View 4 Απεικόνιση 4 καµερών στην οθόνη View 9 Απεικόνιση 9 καµερών στην οθόνη Pan/Tilt/Zoom Εµφάνιση της οθόνης χειρισµού κάµερας PTZ Color Setting Εµφάνιση µενού χρωµατικών ρυθµίσεων Search Εµφάνιση της οθόνης αναζήτησης-αναπαραγωγής αρχείων Record Εµφάνιση του µενού επιλογής τρόπου εγγραφής Alarm out Εµφάνιση του µενού συναγερµών Main Menu Εµφάνιση του κεντρικού µενού DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 5

6 Για να µπείτε στο κυρίως µενού επιλέξτε Main Menu. Θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη Από το εργοστάσιο σαν User Name έχει οριστεί το και σαν password το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Το τηλεχειριστήριο µπορεί να έχει διαφορετική µορφή από αυτή που εµφανίζεται στην φωτογραφία) Αρ Ονµασία Λειτουργία 1 Add Έλεγχος διεύθυνσης ΙΡ 2 Record Χειροκίνητη διαδικασία εγγραφής 3 Power Ενεργοποίηση απενεργοποίηση συσκευής (ON/OFF) 4 Εναλλαγή µεταξύ αριθµών, χαρακτήρων και άλλων συµβόλων Κουµπί επιλογής αριθµών µεγαλύτερων από 10 6 Αριθµητικά χαρακτήρων κουµπιά 7 Κουµπιά ελέγχου λειτουργιών εγγραφής και αναπαραγωγής 8 Backup Εµφάνιση µενού λειτουργιών Backup 9 Exit Έξοδος από το µενού 10 Function Κουµπιά επιλογής λειτουργιών 11 Κουµπιά κίνησης κέρσορα επιλογής /Σε λειτουργία PTZ κουµπιά ελέγχου κίνησης. 12 Έλεγχος Focus Ρυθµίζετε την εστίαση (σε κάµερες PTZ) 13 Έλεγχος zoom Ελέγχετε την µεγέθυνση (σε κάµερες PTZ) 14 Έλεγχος έντασης Ελέγχετε την ηχητική ένταση 15 Έλεγχος Ελέγχετε την ίριδα (σε κάµερες PTZ) διαφράγµατος 16 Multi image Έλεγχος τρόπου απεικόνισης καµερών στην οθόνη 17 Λειτουργίες PTZ 18 Σε λειτουργία αναπαραγωγής ενεργοποιείται η λίστα κυκλικής αναπαραγωγής 19 Mute Σίγαση ηχητικού σήµατος DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 6

7 Λίστα µε εικονίδια προεπισκόπησης Κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι της συσκευής µπορείτε να βλέπετε τα χωριστά παράθυρα της εικόνας, η ώρα του συστήµατος και το όνοµα του καναλιού εµφανίζονται σε κάθε παράθυρο όπως και η κατάσταση των εισόδων συναγερµού. Τα εικονίδια και η σηµασία τους εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα 1 2 Κατάσταση εγγραφής Ανίχνευση κίνησης 3 4 Απώλεια σήµατος «Κλειδωµένη» κάµερα Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Βασική παράµετρος για να λειτουργεί σωστά η συσκευή είναι η ρύθµιση της τρέχουσας ώρας και ηµεροµηνίας. Μόνο αν αυτές οι ενδείξεις είναι σωστές θα µπορέσετε να αναζητήσετε αρχεία που έχουν γραφεί προηγούµενες ηµέρες. Στην ίδια επιλογή ρυθµίσεων πρέπει να επιλέξετε και την ενεργοποίηση επανεγγραφής δεδοµένων στον σκληρό δίσκο. Έτσι η εγγραφή δεν θα σταµατά όταν ο σκληρός δίσκος γεµίζει αλλά τα νέα δεδοµένα θα εγγράφονται πάνω σε παλαιότερα αρχεία. Για αυτό το λόγο στην επιλογή HDD Full επιλέξτε Overwrite. H ρύθµιση των παραµέτρων µπορεί να γίνει είτε χρησιµοποιώντας το ποντίκι είτε τα που υπάρχουν στο τηλεχειριστήριο ή την πρόσοψη της συσκευής. Χρονική διάρκεια αρχείων εικόνας Επίσης βασική παράµετρος είναι η επιλογή PACK EVERY µε αυτή επιλέγετε την διάρκεια των αρχείων που δηµιουργούνται σας προτείνουµε αυτή η επιλογή να οριστεί στα 30λεπτά ή 15 λεπτά (πληκτρολογείτε 0030 ή 0015). Λειτουργία εγγραφής Το σύµβολο σηµαίνει πως η συσκευή είναι σε κατάσταση εγγραφής. Για να µπείτε στο µενού των λειτουργιών εγγραφής πρέπει να επιλέξετε [main menu]> [record Mode] Κάθε µια επιλογή µπορεί να ενεργοποιηθεί για συγκεκριµένα κανάλια ή για όλα (ALL) Schedule Προγραµµατιζόµενη εγγραφή σύµφωνα µε τις ώρες που έχει προγραµµατίσει Manual Χειροκίνητη ενεργοποίηση της εγγραφής DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 7

8 Stop Επιλέγοντας STOP η εγγραφή σταµατά ανεξαρτήτων συνθηκών. Αναπαραγωγή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο Για να αναπαράγεται αρχεία που έχουν εγγραφεί επιλέγετε από το αρχικό µενού SEARCH Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: Περιοχή πληροφοριών video Πεδία εισαγωγής χρονικών πληροφοριών αναζήτησης αρχείων Επιλογή αναπαραγωγής όλων των καµερών Λίστα µε τα αρχεία που έχουν βρεθεί στο ορισµένο διάστηµα αναζήτησης Χρονικές πληροφορίες για το αρχείο που έχει επιλεχτεί. Κάµερες που εµφανίζονται στην περιοχή απεικόνισης Κουµπιά λειτουργιών Backup Κουµπιά ελέγχου αναπαραγωγής αρχείων Σε αυτό το πεδίο εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή που έχετε κάνει Τα χειριστήρια λειτουργίες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά την διαδικασία αναπαραγωγής των αρχείων εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Εικονίδιο Λειτουργία Εικονίδιο Λειτουργία Αναπαραγωγή - Κίνηση προς τα πίσω προσωρινή παύση Σταµάτηµα Ηχητική ένταση Αργή αναπαραγωγή Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός Ένα καρέ πίσω Ένα καρέ εµπρός Προηγούµενο αρχείο Επόµενο αρχείο Κυκλική αναπαραγωγή Εικόνα σε πλήρη οθόνη Σηµείωση: Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε εξωτερικό µέσω πρέπει να έχει συνδέσει µια µνήµη USB µε αρκετό ελεύθερο χώρο. Τα αρχεία που αποθηκεύονται µπορεί να αναπαραχθούν ανεξάρτητα. Αφού εµφανιστούν τα αρχεία της χρονικής περιόδου που έχετε επιλέξει επιλέξτε τα αρχεία ου θέλετε να αναπαραχθούν και χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ελέγχου αναπαραγωγής για να δείτε τα αρχεία. Πώς να αποθηκεύσετε αρχεία σε εξωτερικό αποθηκευτικό µέσω (Backup) Βάλτε ένα USB flash στη θύρα της συσκευής, Επιλέξτε το κουµπί Backup θα εµφανιστεί ένα αναδυόµενο παράθυρο. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο που θέλετε να αποθηκεύσετε και τα κανάλια το υλικό των οποίων θέλετε να αποθηκευτεί. DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 8

9 Κάντε κλικ στο Start όταν έχετε επιλέξει τα αρχεία που θέλετε να αποθηκευτούν. Λειτουργίες ελέγχου κάµερας PTZ ( ιαθέσιµες µόνο στο DVR 7608) Σηµείωση: Για να είναι δυνατή η λειτουργία η σύνδεση µεταξύ κάµερας, τροφοδοτικού της και θύρας επικοινωνίας (RS 485) πρέπει να είναι σωστές όπως και οι ρυθµίσεις της κάθε κάµερας. Για να εµφανιστεί το µενού λειτουργιών PTZ πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές [main menu] >[PTZ setup], θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο ρυθµίσεων ελέγχου Οι παράµετροι του µενού µπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Οι παράµετροι του παραδείγµατος αναφέρονται σε επιλογή πρωτοκόλλου PELCO D. Channel Επιλέγετε το κανάλι στο οποίο είναι συνδεδεµένη η κάµερα. Protocol Επιλέγετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας (πρέπει να είναι συµβατό µε την κάµερα) Address Καθορίζεται την διεύθυνση της κάµερας. (Πρέπει να είναι ίδια µε της κάµερας αλλιώς δεν θα ελέγχεται). Baud Rate Ελέγχετε το ρυθµό µεταγωγής δεδοµένων (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 2400) Data bits Η εργοστασιακή τιµή είναι 8 Stop bit Η εργοστασιακή τιµή είναι 1 Έλεγχος κάµερας PTZ Όταν έχετε ρυθµίσει σωστά τις παραµέτρους της κάµερας µπορείτε να την ελέγξετε DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 9

10 Κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας PTZ, θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη ελέγχου Speed:Ορίζεται την ταχύτητα κίνησης της κάµερας (οι επιλογές που έχετε είναι από 1 έως 9) Zoom:Ελέγχεται το ζουµ της κάµερας, κλικ δεξιά µεγαλώνει η µεγέθυνση, κλικ αριστερά µικραίνει η µεγέθυνση. focus:ρυθµίζετε την εστίαση της κάµερας Aperture:Ρυθµίζετε το διάφραγµα (όσο λιγότερο φως υπάρχει τόσο µεγαλύτερο διάφραγµα χρειάζεται) 4. Ρυθµίσεις και λειτουργίες της συσκευής Το κεντρικό µενού της συσκευής Όταν ο χρήστης εισέλθει χρησιµοποιώντας τους κωδικούς που έχει ορίσει εµφανίζεται η ακόλουθη κεντρική οθόνη του µενού Επιλέγοντας Info εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την κατασκευή, το λογισµικό του DVR και βασικές λειτουργικές παραµέτρους. Πληροφορίες σχετικά µε τον εγκατεστηµένο σκληρό δίσκο DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 10

11 Capacity:Εµφανίζεται η συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου free capacity:εµφανίζεται ο ελεύθερος χώρος του σκληρού δίσκου start time:εµφανίζεται ο χρόνος εγγραφής του πρώτου (παλαιότερου) αρχείου στο δίσκο. end time:εµφανίζεται ο χρόνος εγγραφής του τελευταίου (νεότερου) αρχείου στο δίσκο. overwritten times:εµφανίζονται πόσες φορές έχει εγγραφή και διαγραφεί η επιφάνεια του δίσκου bad:εµφανίζονται οι κατεστραµµένες περιοχές του δίσκου (όταν η ένδειξη γίνει 2 πρέπει να αλλάξετε σκληρό δίσκο). Ρυθµίσεις συστήµατος (System Setting) Γενικές ρυθµίσεις (GENERAL) System Time: Ρυθµίζετε τις παραµέτρους ηµεροµηνίας και ώρας του καταγραφικού (για να σωθούν οι νέες ρυθµίσεις πιέζεται Save) Date format and separator: Καθορίζετε την µορφή απεικόνισης ηµεροµηνίας Time format: Καθορίζεται την µορφή απεικόνισης της ώρας (12ωρη ή 24ωρη βάση) Language: Επιλέγετε τη γλώσσα απεικόνισης του µενού. HDD Full: Επιλέγετε τι θα γίνει όταν γεµίσει ο σκληρός δίσκος της συσκευής (Προτείνεται να επιλέξετε Overwrite). DVR No: Αυτό ο αριθµός πρέπει να είναι όµοιος µε αυτόν που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο. Video standard: Πρέπει να επιλέξετε PAL DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 11

12 Auto Logout: Επιλέγετε τη διάρκεια µετά την οποία η συσκευή βγαίνει αυτόµατα από την λειτουργία Μενού. 5. Network setup / Ρυθµίσεις δικτύου IP address / ιεύθυνση IP Επιλέγετε την διεύθυνση που θα έχει η συσκευή στο τοπικό σας δίκτυο η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : DHCP Enable / ενεργοποίηση DHCP Ενεργοποιείτε την αυτόµατη εύρεση διεύθυνσης IP από το δίκτυο (δεν προτείνεται να είναι ενεργοποιηµένη). Subnet mask code / Μάσκα υποδικτύου Επιλέγετε την ρύθµιση διεύθυνσης υποδικτύου. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : και συνήθως δεν χρειάζεται να αλλαχτεί. Gateway /Θύρα εξόδου Καθορίζετε την θύρα εξόδου του δικτύου σας (εσωτερική ΙΡ του ρούτερ) Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι : Για να είναι δυνατή η δικτυακή λειτουργία του DVR απαιτούνται 4 πόρτες. Προτείνεται να αλλάξετε αν είναι αναγκαίο- µόνο την θύρα HTTP και να αφήσετε τις άλλες ως έχουν. Αυτές τις πόρτες και µια επιπλέον (την επόµενη από αυτή που χρησιµοποιείτε σαν TCP / στο παράδειγµα TCP 3357 επιπλέον πόρτα 3358) πρέπει να τις κάνετε forward στο ρούτερ του δικτύου σας. Συνολικά θα πρέπει να κάνετε port forward σε πέντε πόρτες όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα (σε αυτό το DVR έχει ΙP στο τοπικό δίκτυο ) DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 12

13 Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία του portforward που απαιτείται µπορείτε να βρείτε στην δικτυακή διεύθυνση Σε περίπτωση ου κάποιες από τις πόρτες του ρούτερ σας δεν ανοίγουν πρέπει να συµβουλευτείτε τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών της σύνδεσης σας. ΠΩΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Για να µπορείτε να δείτε την συσκευή από έναν υπολογιστή είναι απαραίτητα η εγκατάσταση του Active X καθώς και να επιτρέπεται να εκτελούνται όλα τα στοιχεία του. Για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση των στοιχείων κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του internet explorer επιλέξτε ιδιότητες (properties), ασφάλεια (security) ρυθµίσεις χρήστη (custom levels) ενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία του Active Χ όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες και πιέστε ΟΚ. (Το πρόγραµµα είναι συµβατό µε Windows 2000/2003/XP/Vista). Για να συνδεθείτε µε το DVR πληκτρολογήστε την IP που έχετε δώσει στο DVR (στο τοπικό δίκτυο) ή την IP που είναι συνδεδεµένο το ρούτερ σας στο Internet. Αν έχετε αλλάξει τη θύρα ΗΤΤP µετά την ΙP βάλτε : αρ θύρας. Παράδειγµα αν το DVR είναι στην IP και την θύρα 8080 στο τοπικό δίκτυο πληκτρολογήστε Αν δεν είναι εγκατεστηµένα το σύστηµα θα σας προτείνει να εγκαταστήσετε τα στοιχεία Active X αποδεχτείτε την εγκατάσταση. Θα εµφανιστεί η οθόνη κωδικών σύνδεση στο DVR O εργοστασιακός κωδικός είναι πληκτρολογήστε το και πιέστε login. Θα εµφανιστεί η οθόνη χειρισµού παρακολούθησης του DVR DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 13

14 Παρακολούθηση συσκευής από συµβατά κινητά Για να παρακολουθείτε το καταγραφικό από το κινητό κατά αρχήν ανατρέξετε στην λίστα συµβατών κινητών αν το κινητό σας βρίσκεται στη λίστα. Εγκαταστήστε στη κάρτα µνήµης του κινητού σας το πρόγραµµα MEYE_ZSXW_3 rd ή το MEYE_ZSXW_5rd Όταν εγκατασταθεί σωστά το πρόγραµµα στο κινητό σας µπορείτε να συνδέεστε µε το DVR σας πληκτρολογώντας την δικτυακή του διεύθυνση. Στην περίπτωση σύνδεσης µε κινητό η θύρα που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι η TCP (εργοστασιακή ρύθµιση 3357) Παρακολούθηση συσκευής για κινητά iphone Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση από το iphone πρέπει να κατεβάσετε και στην συνέχεια να εγκαταστήσετε από το Αpp Store την εφαρµογή zmyeplus. Στην περίπτωση σύνδεσης µε κινητό η θύρα που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι η TCP (εργοστασιακή ρύθµιση 3357) DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 14

15 ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή επισκευάσετε τη συσκευή. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εµφανιστεί στην συσκευή πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευµένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της συσκευής στην Ελλάδα (TELEIΜPEX A.E τηλ: ή στο H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα DVR 7504 & DVR 7608_rev_1.0 15

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004D,9008D Οδηγίες Χρήσης SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Περιεχόµενα 2.1 Πρόσοψη... 4 2.1.1 Πρόσοψη D-9004V (για λεπτοµέρειες δείτε την συσκευή)... 4 2.1.2 Πρόσοψη D-9008V

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή : αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες

DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή : αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες DVR 802 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες 1.1 Περιγραφή πρόσοψης 1. έκτης υπερύθρων 2. Ενδεικτικά led Πράσινο: H συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και λειτουργεί κανονικά. Κόκκινο:

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0. Οδηγίες χρήσης καταγραφικού

Οδηγίες Χρήσης. H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0. Οδηγίες χρήσης καταγραφικού Οδηγίες Χρήσης H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0 Αυτό το κείμενο περιέχει συνοπτικές πληροφορίες και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. - 1 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Η συσκευή εγγραφής ψηφιακού βίντεο δικτύου σειράς DS-7000HI είναι ένα εξαιρετικό προϊόν ψηφιακής παρακολούθησης. Χρησιµοποιεί ενσωµατωµένη MCU και λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

H.264. Ψηφιακός εγγραφέας εικόνας/ήχου. Οδηγίες χρήσης 4-CH

H.264. Ψηφιακός εγγραφέας εικόνας/ήχου. Οδηγίες χρήσης 4-CH H.264 Ψηφιακός εγγραφέας εικόνας/ήχου Οδηγίες χρήσης 4CH DVR264ΗS 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Omnitron Δικτυακό Καταγραφικό DVR Οδηγίες Χρήσης Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4 Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Ψηφιακό Σύστηµα Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήστη Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. CPD507 V0.97 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για τον Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση Προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης

Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά: EG-DH48V-4-CH EG-DH88V-8-CH EG-DH168V-16-CH Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το IP 360 TV Trevi. Με αυτή τη μονάδα, χάρη στο δωρεάν Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ελεύθερα για πρόσβαση σε χιλιάδες περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD / O!Play HD2 Εγχειρίδιο Χρήστη GK5763 Πρώτη έκδοση Αύγουστος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Υποστήριξη SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T PVR Ready - δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB Time Shift (βίντεο παύση, rewind) έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

NovaPad Q7000 Tablet PC

NovaPad Q7000 Tablet PC NovaPad Q7000 Tablet PC V1.0 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 3 1.2 Βασικές Λειτουργίες... 3 1.3 Λειτουργίες Πλήκτρων... 4 1.4 Φόρτιση Συσκευής... 5 1.5 Επέκταση μνήμης με κάρτα

Διαβάστε περισσότερα