ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ"

Transcript

1 Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια (σε ev), ενός φωτονίου του ραδιοφωνικού κύµατος της ΕΡΑ- (λ=410m); Αν η ισχύς του σταθµού είναι 78ΚW πόσος είναι ο αριθµός των φωτονίων που εκπέµπει η ΕΡΑ-; Κάθε φωτόνιο έχει ενέργεια: co E= h f E= h E= λ 6 E= 0, ή 6 0, E= ( ) ev 19 1,6 10 ή E= 0,03 10 ή E= ev ev 34 8 (6,63 10 sec) (3 10 m sec) 410m Η ισχύς δίνεται από τον τύπο: - 1 -

2 E P= E= P t E= 78kW 1sec E= 78kJ t Άρα ο αριθµός των φωτονίων είναι: 3 E N = N = N = Eφ 0, N = 3 φωτόνια sec ΘΕΜΑ ο Σε ένα υποθετικό ανιχνευτή φωτονίων προσπίπτουν 50 φωτόνια ανά δευτερόλεπτο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση προσπίπτει φως µε µήκος κύµατος 1000nm. Να υπολογιστεί η ολική ενέργεια ανά δευτερόλεπτο που δέχεται ο υποθετικός ανιχνευτής. ίνεται ότι h = 6, sec και c o = m / sec Από τη θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής έχουµε: co co= λo f f = f = f = λ f = 3 10 Hz 8 m 8 sec Κάθε φωτόνιο έχει ενέργεια: Eφ= h f Eφ= Eφ= 19, (6,63 10 sec) (3 10 ) 0 Εποµένως η ολική ενέργεια ανά δευτερόλεπτο είναι: - -

3 0 3 0 Eολ= 50Eφ Eολ= Eολ E ολ = ΘΕΜΑ 3 ο Να υπολογιστεί η ενέργεια σε και σε ev ενός φωτονίου του κίτρινου φωτός του νατρίου, το οποίο έχει µήκος κύµατος 589nm. Κάθε φωτόνιο έχει ενέργεια: co E= h f E= h E= λ = = 34 8 (6,63 10 sec) (3 10 m sec) E 0, E 3,37 10 m Η ενέργεια σε ev έχει ως εξής: 19 3,37 10 E= E=,11eV 19 1,6 10 ev - 3 -

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΘΕΜΑ 1 ο Ένα ηλεκτρόνιο αρχικά ακίνητο επιταχύνεται από σηµείο Α ηλεκτρικού πεδίου το οποίο έχει δυναµικό V A =V, έως σηµείου Β του πεδίου µε δυναµικό V B =38V. Στο Β το ηλεκτρόνιο συγκρούεται µε ένα άτοµο, το οποίο διεγείρεται, καθώς το ηλεκτρόνιο δίνει όλη την κινητική του ενέργεια στο άτοµο. Το άτοµο επανερχόµενο στη βασική του κατάσταση αποδίδει την ενέργεια διέγερσης του µε την µορφή ενός φωτονίου. Να υπολογιστεί το µήκος κύµατος του φωτονίου. ίνεται ότι: e=1, Cb, h = 6, sec και c o = m / sec Η κινητική ενέργεια που αποκτά το ηλεκτρόνιο στο σηµείο Β, είναι ίση µε το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο. Εποµένως έχουµε: K = e( VA VB) K = e( VB VA) = 19 K 1, 6 10 Cb (38 ) V = = K 1,6 10 Cb 16V K 5,6 10 Την ενέργεια αυτή προσέλαβε το άτοµο κατά τη διέγερση του και εποµένως η ενέργεια του εκπεµπόµενου φωτονίου, κατά την αποδιέγερση του ατόµου είναι ίση µε Κ. Άρα: - 4 -

5 co h c Eφ= K h f = K h = K λ = λ K λ= 34 8 (6,63 10 sec) (3 10 m sec) 19 5, λ= 0, m λ= 0, nm λ= λ= 0, nm 77,7 nm o ΘΕΜΑ ο Σε σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ η τάση που εφαρµόζεται µεταξύ ανόδου και καθόδου είναι V. Να υπολογιστεί το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, αν υποθέσουµε ότι ολόκληρη η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου µεταδίδεται σε ένα φωτόνιο. ίνεται ότι h = 6, sec και c o = m / sec, Η ενέργεια του φωτονίου είναι ίση µε την κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου, την στιγµή που προσπίπτει στην άνοδο. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι ίση µε το έργο του πεδίου. Εποµένως: co h c Eφ= e V h f = e V h = e V λ= λ e V λ= λ= 3, (6,63 10 sec) (3 10 m sec) 19 4 (1,6 10 ) (4 10 V ) 11 m o ΘΕΜΑ 3 ο ηλεκτρόνια που κινούνται µέσα σε σωλήνα ακτίνων Χ µε ταχύτητα m / sec, προσπίπτουν σε ορθογώνια µεταλλική - 5 -

6 πλάκα, που βρίσκεται µέσα στο σωλήνα. Να υπολογιστεί η ανύψωση της θερµοκρασίας της πλάκας, αν αυτή έχει πάχος 0,4mm και επιφάνεια 0,4cm. ίνεται ότι η ειδική θερµότητα της πλάκας είναι c=0,03 cal / gr.grad, η πυκνότητα της πλάκας είναι ρ=9,35 gr/cm 3, m e = 9, kg, 1cal=4,18. Η κινητική ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου είναι: K 1 = me u e Άρα η ολική ενέργεια των Ν ηλεκτρονίων είναι: 1 1 Eολ= N me u E = 3 10 (9,1 10 kg) (1,5 10 ) 16 Eολ= 30, m e ολ sec Η ενέργεια αυτή γίνεται θερµότητα, που προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας της πλάκας. Εποµένως: E 30, ολ 16 Q= Q= Q= 7, cal 4,18 4,18 cal cal Γνωρίζουµε ότι: Q= m c θ 1 Επίσης: - 6 -

7 m= ρ V m= ρ ( S d) Συνδυάζοντας τις 1 και θα έχουµε: Q Q= ρ S d c θ θ = ρ S d c θ = 7, cal gr 9, cm 0, 4 0, 033 cal cm gr grad θ = 1488, 3 10 grad θ = 14, grad - 7 -

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΜΑ 1 ο Κατά τη διάσπαση ενός πυρήνα 35 9U σχηµατίζονται δύο νέοι ίσοι πυρήνες καθένας από τους οποίους έχει ατοµικό αριθµό Ζ=46 και 15 ακτίνα R= 6, 5 10 m. Μια χρονική στιγµή οι δύο νέοι πυρήνες βρίσκονται σε επαφή. Ποια είναι η δύναµη µεταξύ των δύο πυρήνων και πόση δυναµική ενέργεια σε MeV έχει κάθε πυρήνας. ίνεται ότι: e=1, Cb Η απόσταση µεταξύ των δύο κέντρων τους είναι r=r. Άρα η δύναµη θα είναι: q1 q (46 e) (46 e) 46 e F = K F = K F = K r ( R) 4R 19 9 N m 46 (1,6 10 Cb) F = 9 10 F = (31 10) N Cb 15 4 (6,5 10 m) F = 310N Το δυναµικό δίνεται από τη σχέση: V q = K r Άρα η δυναµική ενέργεια θα είναι: q q (46 e) 46 e U = V q= k q U = K U = K U = K r r R R 19 9 N m 46 (1,6 10 Cb) 14 U = 9 10 U = Cb 15 6,5 10 m - 8 -

9 ή σε MeV: U = U = 437,5 10 MeV U = 43, 75MeV 13 1,6 10 MeV ΘΕΜΑ ο ίνεται η ακόλουθη διάσπαση του πυρήνα 35 9 U : n+ U Mo+ Xe+ n Ο πυρήνας 54 Xe µεταστοιχειώνεται µε διαδοχικές εκποµπές ηλεκτρονίου στα παρακάτω στοιχεία: Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd. Να γραφτούν οι διαδοχικές µεταστοιχειώσεις του πυρήνα σε Nd Οι αντιδράσεις έχουν ως εξής: Xe Cs+ e + Ve Cs Ba+ e + Ve Ba La+ e + Ve La Ce+ e + Ve Ce + e + V Pr e Pr Nd+ e + V e - 9 -

10 ΘΕΜΑ 3 ο Κατά τη σύντηξη πυρήνων υδρογόνου προς σχηµατισµό 4 He, το έλλειµµα µάζας είναι 0,5%. Πόση ενέργεια σε ελευθερώνεται από την κατανάλωση 1,5kg υδρογόνου; Το έλλειµµα µάζας είναι ίσο µε: 0,5 M = 1500 gr M = 7,5 gr 100 Άρα η ενέργεια που ελευθερώνεται θα είναι: Q= ( M ) c Q= 7,5 10 kg (3 10 ) Q= 67, m 13 sec ΘΕΜΑ 4 ο Ο πυρήνας ηλίου ( 4 He ) είναι δυνατό να προκύψει είτε από τη σύντηξη 4 πρωτονίων είτε από τη σύντηξη δευτερίων. α) Να γραφτούν οι δύο πυρηνικές αντιδράσεις β) Να υπολογιστεί η ενέργεια σε MeV και που εκλύεται κατά τον σχηµατισµό 1gr ηλίου και στις δύο αντιδράσεις. ίνονται: mp 1, N A = = u, m =, 01410u, mhe= 4, 00604u, 1u= 931,5 MeV, c 3 6,03 10 ά τοµο γραµµο ά τοµο α) Οι πυρηνικές αντιδράσεις έχουν ως εξής:

11 4 H He+ e H He 4 1 β) Για την πρώτη αντίδραση έχουµε: NA Q ' 1= N Q1 Q ' 1= (4 mp mhe) c 4 3 6,03 10 πυρήνες Q ' 1= (4 1, 00777u 4, u) c 4gr 3 6,03 10 πυρήνες Q ' 1= 0, 06504u c 4gr Q = Q = 3 πυρήνες ' 1 1, , ,5 MeV gr c c πυρήνα 3 ' 1 37,15 10 MeV gr ή σε : Q ' = 37, ,6 10 Q ' = 59, MeV gr MeV 1 gr Και για την δεύτερη αντίδραση έχουµε: NA Q ' = N Q Q ' = ( mp mhe) c 4 3 6,03 10 πυρήνες Q ' = ( 1, 00777u 4, u) c 4gr Q = 3 πυρήνες ' 1, gr 0, 056u c Q = 3 πυρήνες ' 1, , ,5 MeV gr c c πυρήνα Q = 3 ' 35,9 10 MeV gr ή σε :

12 Q ' = 35,9 10 1,6 10 Q ' = 57, MeV gr MeV gr ΘΕΜΑ 4 ο Πόση ενέργεια σε MeV εκλύεται κατά την παρακάτω σύντηξη: H + He He+ H ίνεται ότι : m m m m 1 1H 1H 3 He 4 He = 1, 00777u =, 01410u = 3,016030u = 4, 00604u Η ενέργεια που εκλύεται είναι: Q= ( m + m m m ) c H He He 1 H Q= (, 01410u+ 3, u 4, , u) c Q= 0, 0051u c Q= 0, ,5 c Q= 18,86MeV MeV c ΘΕΜΑ 6 ο Πόσες διασπάσεις ανά sec συµβαίνουν σε 1gr ραδίου; 3 ίνονται ότι: T 1 = 160 έτη, NA= 6,03 10 ά, 6 Ra - ράδιο. τοµο γραµµο ά τοµο Σε 1gr ραδίου περιέχονται: - 1 -

13 3 6, No= No= 0, άτοµα No=, άτοµα 6 Έχουµε τη σχέση: N N N = λ N = λ No = λ No t t t N 0,693 =, t ( )sec o N = 3, t o N = 3, t o o 11 1 πυρήνες gr 10 πυρήνες gr o 1 πυρήνες gr ΘΕΜΑ 7 ο Το δευτέριο 1H έχει µάζα,01410u. Να υπολογιστούν: α) Το έλλειµµα µάζας Μ β) η ενέργεια σύνδεσης σε MeV γ) η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ίνονται ότι: mp 1,00777 = u, mn= 1, u, 1u= 931,5 MeV c α) Το έλλειµµα µάζας δίνεται από τη σχέση: = + M z mp N mn M M = 1 0,100777u+ 1 1, u, 01410u M = 1, u π β) Η ενέργεια σύνδεσης έχει ως εξής:

14 Eβ = ( M ) c E = 1,84 10 u c 3 β Eβ = 1, ,5 c Eβ = 1,714MeV 3 MeV c γ) Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο είναι: Eβ 1,714MeV Eβ = = 0,875 A νουκλεόνια A MeV νουκλεόνιο

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ιστορική εξέλιξη σχετικών εννοιών Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών Ελεάτες (Μονισµός) Ελέα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Η ενέργεια στον Ήλιο (και στα άλλα αστέρια της Κύριας Ακολουθίας ) παράγεταi μέσω αντιδράσεων σύντηξης. Σύντηξη: πυρηνική αντίδραση μέσω της οποίας βαρείς

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας 1896 Henri Becquerel Μελέτες για φθορίζοντα υλικά ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας (χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία φωτός) ΑνακάλυψητουφαινοµένουαυτούπουαργότεραηM.

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα