ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Μία μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταβαίνει από ένα διαφανές μέσο σε δεύτερο επίσης διαφανές μέσο μεγαλύτερου δείκτη διάθλασης. Κατά την μετάβαση αυτή μεταβάλλεται: α. Η ενέργεια των φωτονίων της ακτινοβολίας β. Η συχνότητα της ακτινοβολίας γ. Το χρώμα της ακτινοβολίας δ. Τίποτα από τα παραπάνω 2. Μελετώντας το φάσμα εκπομπής μίας ακτινοβολίας παρατηρούμε ότι είναι ένα συνεχές φάσμα πάνω στο οποίο εμφανίζονται μερικές γραμμές. Η ακτινοβολία αυτή μπορεί να προέρχεται από: α. μία συσκευή παραγωγής ακτινών Χ β. μία πηγή λευκού φωτός γ. έναν λαμπτήρα που περιέχει αέριο νέου δ. μία πηγή μονοχρωματικού φωτός 3. Σε ποιά από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν έχουμε μεταστοιχείωση; α. σε μία διάσπαση α β. σε μία διάσπαση β γ. σε μία διάσπαση γ δ. σε μία σχάση 4. Για να ελέγξουμε την πορεία του μεταβολισμού ενός φυτού χρησιμοποιούμε α. το ραδιενεργό ισότοπο 15 Ο β. ραδιενεργό ιώδιο γ. το ισότοπο 60 Co δ. ισότοπα άνθρακα

2 Β. Ερωτήσεις σωστού-λάθους α. Ο Νεύτωνας, για να διατυπώσει τον νόμο της ανάκλασης του φωτός, στηρίχτηκε στην κυματική φύση που έχει το φως. β. Το ουράνιο τόξο παρατηρείται όταν βρίσκεται μεταξύ ήλιου και παρατηρητή. γ. Η μάζα του πυρήνα του είναι 12u. δ. Η θεμελιώδης ενεργειακή στάθμη ενός πυρήνα αντιστοιχεί στην πιο ευσταθή του κατάσταση. ε. Πιθανές βλάβες στα γενετικά κύτταρα ενός οργανισμού λόγω υπερβολικής έκθεσης σε ακτινοβολία Χ θα βλάψουν τον ίδιο τον οργανισμό αλλά όχι τους απογόνους του. ΘΕΜΑ 2ο Α. Κατά την διάσπαση ενός πυρήνα ραδίου 224 ( 224 Ra) προκύπτει ραδόνιο 220 ( 220 Rn) σωμάτιο α και ένα φωτόνιο ακτινοβολίας γ. Αν η διαφορά μάζας κατά την διάσπαση αυτή του ραδίου είναι 8, Kg και το σωμάτιο α αποκτά ενέργεια 4,5MeV να βρεθεί ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων υδρογόνου, που βρίσκονται στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση, που μπορούν να ιονιστούν από το εκπεμπόμενο φωτόνιο. (Θεωρήστε ότι το ραδόνιο που προέκυψε από την διάσπαση είναι ακίνητο) Δίνεται: c= m/s, 1MeV=1, J, Ε1=-13,6eV και 3,4 1,6 5,4 e=1, C και για το υδρογόνο α άτομα Η β άτομα Η γ άτομα Η Επιλέξτε την σωστή απάντηση (μονάδες 2) Δικαιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 7) Β. Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (Α) και (Β), πέφτουν κάθετα από τον αέρα στην επιφάνεια ενός πλακιδίου χαλαζία πάχους d και βγαίνουν από την απέναντι επιφάνεια. Αν ΕΑ και ΕΒ οι ενέργειες των φωτονίων των δύο ακτινοβολιών όταν διαδίδονται στον αέρα και ισχύει ΕΑ > ΕΒ.

3 Αν ta και tb οι χρόνοι που χρειάζεται η κάθε ακτινοβολία να διαπεράσει το πλακίδιο τότε : α. ta=tb β. ta < tβ γ. ta >tb Επιλέξτε την σωστή απάντηση (μονάδες 2) Δικαιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 6) Γ. Οι μαθητές του Rutherford εκτοξεύοντας σωμάτια α πάνω σε φύλλο χρυσού 79Au παρατήρησαν ότι κάποια από αυτά εκτρέπονταν από την πορεία τους με διαφορετικές γωνίες εκτροπής. Αν υποθέσουμε ότι τα σωμάτια α επιταχύνονταν από διαφορά δυναμικού V πριν πέσουν στο φύλλο χρυσού τότε η ελάχιστη απόσταση μου έφτασε ένα σωμάτιο α από τον πυρήνα ενός ατόμου χρυσού είναι (θεωρείστε ότι ο πυρήνας χρυσού παραμένει σταθερός): α. d= β. d= γ. d= Επιλέξτε την σωστή απάντηση (μονάδες 2) Δικαιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 6) ΘΕΜΑ 3ο Σε κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο πραγματοποιείται αντίδραση σχάσης του ουράνιου σε λανθάνιο και βρώμιο. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο για το ουράνιο και το λανθάνιο είναι 7,59 ΜeV και 8,59 ΜeV αντίστοιχα. Α. Αν η ενέργεια που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κατά την διάσπαση ενός πυρήνα ουρανίου είναι 202,16 ΜeV να βρείτε ποιό από τα παράγωγα στοιχεία της σχάσης είναι σταθερότερο. (μονάδες 6)

4 Β. Κατά την διάρκεια της αντίδρασης απελευθερώνονται και δύο ίδια σωματίδια θραύσματα. Ποιά είναι αυτά; Γ. Πόση ενέργεια απελευθερώνεται σε αυτήν την πυρηνική αντίδραση αν χρησιμοποιήσουμε 47g ουρανίου. (μονάδες 7) Δ. Αν το εργοστάσιο αυτό τροφοδοτεί αποκλειστικά μία πόλη που απαιτεί ισχύ Ρ=97ΜW για πόση ώρα θα μπορούσε να έχει ενέργεια η πόλη με τα 47g U. (μονάδες 7) Δίνονται Αr(U)=235, NA= άτομα/mol και 1MeV=1, J ΘΕΜΑ 4ο Α. Ένα αρχικά ακίνητο σωμάτιο α αφού επιταχυνθεί από ηλεκτρικό πεδίο διαφοράς δυναμικού V=16,875V προσκρούει πάνω σε υποθετικό υδρογονοειδές άτομο και το διεγείρει στην υψηλότερη ενεργειακή στάθμη που μπορεί. Α1. Αν το υδρογονοειδές έχει στη θεμελιώδη στάθμη δυναμική ενέργεια U1=-72eV να υπολογιστεί η ολική ενέργεια και η κινητική ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης του ατόμου. (μονάδες 4) Α2. Να βρεθεί σε ποιά διεγερμένη κατάσταση βρίσκεται το υδρογονοειδές και να σχεδιάσετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών στο οποίο να φαίνονται όλες οι πιθανές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο διεγερμένο άτομο. Β. Κατά την αποδιέγερση του υδρογονοειδούς, το ηλεκτρόνιό του μεταπηδά από μία ενεργειακή στάθμη σε γειτονικής της διανύοντας απόσταση 5r1, όπου r1 η ακτίνα της θεμελιώδους στάθμης του υδρογονοειδούς, με αποτέλεσμα την εκπομπή ενός φωτονίου ενέργειας Εφ. Μία συσκευή ακτινών Χ παράγει φωτόνια μέγιστης ενέργειας φορές μεγαλύτερης από αυτή του φωτονίου Εφ. Β1. Να βρεθεί η ενέργεια Εφ και το ελάχιστο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το υλικό της ανόδου. (μονάδες 6) Β2. Αν η ισχύς των ακτινών Χ είναι 16W και ο ρυθμός με τον οποίο προσκρούουν τα ηλεκτρόνια στην άνοδο e/sec να βρεθεί η απόδοση της συσκευής των ακτινών Χ. B3. Υπολογίστε πόση από την ενέργεια της ηλεκτρονικής δέσμης μετατρέπεται σε θερμότητα αν η συσκευή λειτουργήσει για χρόνο 0,2sec. Δίνονται : h=6, Js, c 0 = m/s

5 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1 δ Β. α Λ 2 α β Λ 3 γ γ Λ 4 α δ Σ ε Λ ΘΕΜΑ 2ο Α. Η συνολική ενέργεια που απελευθερώνεται από την διάσπαση θα είναι: Q=(Δm) c 2 => Q=8, => Q= 7, J Από αυτήν την ενέργεια ένα μέρος θα είναι η ενέργεια του σωματίου α η οποία είναι: Εα = 4,5MeV => Εα = 4,5 1, J=> Εα =7, J Οπότε η ενέργεια του φωτονίου θα είναι η ενέργεια που απέμεινε. Εφ = Q - Εα => Εφ = 0, J ή 5, J Για να ιονιστεί ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στην πρώτης διεγερμένη κατάσταση (n=2) θέλει ενέργεια Ειον = -E2 => Ειον = - E1/4 => Ειον = 3,4eV => Ειον = 3,4 1, J Ειον = 5, J Άρα μπορούν να ιονιστούν Ν= Εφ /Ειον => Ν=10 5 άτομα Σωστή απάντηση η γ

6 Β. Από ΕΑ>ΕΒ => h fa > h fb => fa > fb => ο > ο => λοβ > λοα λ ο λ οβ Λόγω διασκεδασμού γνωρίζουμε ότι για την ακτινοβολία με το μικρότερο μήκος κύματος ο χαλαζίας θα εμφανίζει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. Άρα: na > nb => ο > ο Β => ca < cb => < => t A > t B Σωστή απάντηση η γ Γ. Πιο κοντά στον πυρήνα του χρυσού θα φτάσουν τα e τα οποία κατευθύνονται προς τον πυρήνα και αφού χάσουν όλη την κινητική τους ενέργεια λόγω της ηλεκτρικής απωστικής δύναμης αποκλίνουν κατά 180 ο. Τα σωμάτια α αφού επιταχυνθούν από την τάση αποκτούν τελική κινητική ενέργεια Κ =2e V Με αυτή την κινητική ενέργεια κατευθύνονται προς τους πυρήνες χρυσού όπου λόγω της ηλεκτρικής απωστικής δύναμης η ταχύτητά τους μειώνεται μέχρι που σταματάνε τελείως. Στην θέση που σταματάνε όλη η αρχική κινητική ενέργεια των σωματιδίων α θα μετατραπεί σε δυναμική ενέργεια του συστήματος σωματιδίου α και πυρήνα χρυσού και οι δύο πυρήνες θα βρίσκονται στην κοντινότερη απόσταση d μεταξύ τους. Άρα από διατήρηση της ενέργειας θα έχουμε: Καρχ = Uτελ => 2e V = k => d = Σωστή απάντηση η α

7 ΘΕΜΑ 3ο Α. Για να ελέγξουμε τη σταθερότητα των δύο στοιχείων πρέπει να βρούμε και την ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο και του βρωμίου. Η ενέργεια που σπαταλάμε για να διαλύσουμε τον πυρήνα ουρανίου είναι Εβ(U)= 235 7,59 => Εβ(U)= 1783,65MeV Κατά τον σχηματισμό των δύο νέων πυρήνων εκλύεται ενέργεια Εβ(La) + Εβ(Br) = 146 8,59 + Εβ(Br) = 1254,14 + Εβ(Br) Αφού η ενέργεια που εκμεταλλευόμαστε θα είναι ίση με Q=202,16ΜeV ισχύει: 202,16 = 1254,14 + Εβ(Br) - Εβ(U) => 202,16 = 1254,14 + Εβ(Br) ,65 => Εβ(Br) = 731,67 ΜeV Άρα Ε β (Br)/Α= 8,41 MeV/νουκλεόνιο Συνεπώς το λανθάνιο είναι πιο σταθερό από το βρώμιο αφού έχει μεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο Β Α Χ Από διατήρηση των νουκλεονίων: 235= Α => Α=1 Από διατήρηση του φορτίου: 92= => =0 Άρα τα σωματίδια είναι νετρόνια Γ. Ισχύει ότι 235 g U αντιστοιχούν σε 1 mol U τα 47g n=; n=47/235 => n = 0,2 mol U Από n= N/NA => N=n NA => N= άτομα άρα και πυρήνες U

8 Συνεπώς απελευθερώνεται συνολικά Eολ =N 202,16 => E ολ = 2425, ΜeV ή 3, J Δ. P=Eολ/t => t = Eολ/P => t= 3, /0, => t= sec ή περίπου 11,1ώρες ΘΕΜΑ 4ο A1. Από θεωρία γνωρίζουμε ότι, Ε = -k, U= -k και Κ= k Άρα Ε1=U1/2 => E 1 =-36eV και Κ1=-Ε1=> Κ 1 =36Ev A2. Η τελική κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει το σωμάτιο α λόγω της επιτάχυνσής του στο ηλεκτρικό πεδίο θα είναι: Κτ = 2e V => Kτ = 2e 16,875V => Kτ = 33,75 ev Λόγω της ενέργειας αυτής θα διεγερθεί το υδρογονοειδές άτομο σε στάθμη με ενέργεια Εn Ισχύει Κτ = Εn-E1 => Κτ = - E1 => n= => n= 4 Το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών με τις πιθανές μεταβάσεις θα είναι

9 Β1. Οι δύο γειτονικές ενεργειακές στάθμες θα έχουν κβαντικούς αριθμούς n και n-1. Άρα rn-rn-1=5 r1 => n 2 r1 - (n-1) 2 r1 = 5 r1 => n 2 - (n-1) 2 = 5 => n 2 -n 2 +2n -1 = 5 => n=3 Οπότε οι δύο στάθμες είναι οι n=3 και n=2 και θα έχουν ενέργεια Ε2 = => Ε2 = -9eV και Ε3 = => Ε3 = -4eV Άρα το εκπεμπόμενο φωτόνιο θα έχει ενέργεια Εφ = Ε3 - Ε2 => Εφ = 5eV => Εφ = 5 1, J => Ε φ = J Το φωτόνιο μέγιστης ενέργειας άρα και ελάχιστου μήκους κύματος της συσκευής των ακτινών Χ θα έχει ενέργεια Εmax=10 4 Εφ => Εmax= J => h = => λmin = => λ min = 2, m B2. Εmax = J => e V = => V = /e => V = V α= 100% => α= 100% => α= 100% => α= 1% B3. Pηλ = Pθ+PX => Pηλ = Pθ+α Pηλ => Pθ = 99%Ρηλ => Pθ = 0,99 => Pθ = 0, , => Pθ = 1584W Άρα Q = Pθ t => Q = 316,8J ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑ ΘΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΥΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ατρείδης Γιώργος ΑΜ: 4147 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σπ. Δεδούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck ΑΣΚΗΣΗ 10 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο φυσικό φαινόµενο κρύβεται πίσω από απλές τεχνολογικές κατασκευές που συναντούµε στην καθηµερινή ζωή όπως οι αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ.

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ. 1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Στατικός ηλεκτρισμός Φόρτιση με τριβή Θετικά και αρνητικά φορτία Ηλεκτρικό εκκρεμές Ηλεκτροσκόπιο Δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων Νόμος Coulomb Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ιστορική εξέλιξη σχετικών εννοιών Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών Ελεάτες (Μονισµός) Ελέα

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα