ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2008"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί από το προηγούμενο ΔΣ, τέθηκαν νέοι στόχοι και δρομολογήθηκε η επίτευξή τους, όπως επίσης και αντιμετωπίσθηκαν θέματα που παρουσιάσθηκαν στην πορεία. Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ. όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. 2. ΝΟΜΟΣ 3316/05 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η προσπάθεια του προηγουμένου ΔΣ επικεντρώθηκε στη βελτίωση των πρότυπων προκηρύξεων και στην θεσμοθέτηση τους ως υποχρεωτικών για όλες τις αναθέτουσες αρχές. Ως αποτέλεσμα αυτής υπεγράφη σχετική υπουργική απόφαση και η ισχύς της ξεκίνησε από την 1 η Ιανουαρίου Αρχικά οι βελτιώσεις που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος περιελήφθησαν μόνο στις πρότυπες προκηρύξεις των άρθρων 7 και 9. Η ολοκλήρωση αυτής της δράσης αποτέλεσε βασικό στόχο του νέου ΔΣ, όπως καταγράφηκε στον προγραμματισμό της δράσης του. Ετσι, με σημαντική προσπάθεια της σχετικής επιτροπής του Συνδέσμου, που αποτελείται από τους Π. Πετρακόπουλο, Γ.Καραβοκύρη, Α.Λουκάτο, Π. Αντωναρόπουλο και Π. Παναγόπουλο, το έργο ολοκληρώθηκε και για όλες τις λοιπές προκηρύξεις, οι οποίες πλέον θεσμοθετήθηκαν από τις αρχές του καλοκαιριού και βελτίωσαν -πιστεύουμε- κατά πολύ τις διαδικασίες προς όφελος των μελών, κυρίως όσον αφορά στον όγκο και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας των προσφορών. Επιπλέον - σε συνέχεια των προτάσεων του ΣΕΓΜοι πρότυπες προκηρύξεις «ομογενοποιήθηκαν», έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται αντιφάσεις μεταξύ τους. Το σημαντικότερο όμως έργο του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και της επιτροπής, όσον αφορά στη νομοθεσία, ήταν η επεξεργασία επιπλέον τροπολογιών, σε στενή συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, τις οποίες προτίθεται να ενσωματώσει σε επόμενο νομοσχέδιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου, ύστερα φυσικά από συνεννόηση με τον Υπουργό. Η επεξεργασία των προτάσεων αυτών βασίσθηκε στις κατά καιρούς παρατηρήσεις των μελών στις Γ.Σ. και το Συνέδριο, καθώς και στην ενδιάμεσα αποκτηθείσα πείρα από τη λειτουργία του Νόμου. Η επεξεργασία αυτή έγινε μέχρι τελικού επιπέδου, ήτοι με πρόταση έτοιμων τροπολογιών, τις οποίες νομικά επεξεργάστηκε ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ. Π. Χασάπης. Ευελπιστούμε, ότι οι τροπολογίες αυτές θα προωθηθούν στο προσεχές διάστημα και θα είμαστε σε διαρκή επαφή με τον Υφυπουργό προς τούτο. -1-

2 Στο θέμα των αμοιβών συζητήσαμε με τον Υφυπουργό ότι, αμέσως μετά τη προώθηση των τροπολογιών, θα πρέπει να γίνει αποτίμηση του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών και καταγραφή των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Ακόμη ζητήσαμε τον καθορισμό των αμοιβών έργων, για τα οποία δεν υπάρχουν σχετικοί κώδικες και οι αμοιβές τους προσδιορίζονται, είτε με βάση γενικές διατάξεις, είτε αυθαίρετα. Θα πρέπει, σε συνάρτηση με την αναμόρφωση του Κανονισμού να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις και προς αυτή τη κατεύθυνση. Σημαντικό θέμα, που επίσης απασχόλησε τον ΔΣ, είναι το θέμα των κάτω ορίων των πτυχίων. Δεν υπήρξε όμως ουσιαστική πρόοδος στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με την τακτική που χαράχθηκε ήδη από το προηγούμενο ΔΣ, ύστερα από σχετικές νομικές συμβουλές, η βασική ενέργεια θα είναι η προσβολή του υπό έκδοση ΠΔ για τα πτυχία, η οποία αναμένεται στο επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι η θέση του ΣΕΓΜ, όπως επανειλημμένα διατυπώθηκε προφορικά και γραπτά, είναι η κατ αρχήν πλήρης κατάργηση των κάτω ορίων καθώς και η σημαντική μείωση του άνω ορίου της Γ τάξης σε όλες τις κατηγορίες. Άλλη ενέργεια στα θέματα του θεσμικού πλαισίου ήταν η συνεννόηση με το ΣΜΥΕ, το ΤΕΕ και το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έκδοσης ΥΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις μελέτες δασικών έργων κατά παράβαση των ρυθμίσεων του Ν Φυσικά, σε συνεχή βάση, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση όλων των μελών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεχτήκαμε αρκετές καταγγελίες από μέλη μας για παραβάσεις ή/και υπερβολές, για τις οποίες προβήκαμε μετά από έρευνα σε σχετικές διαμαρτυρίες, την πορεία των οποίων παρακολουθήσαμε. Πέρα από την απόσυρση της προκήρυξης έργου της ΕΥΔΕ- ΠΑΘΕ, μετά από διαμαρτυρία μας στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, η ανταπόκριση των αρχών δεν ήταν πάντως ενθαρρυντική, ακόμη και στη περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού αμοιβής από το ΥΠ.ΠΟ., όπου το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε θετική για το αίτημά μας γνωμάτευση, αλλά το ΥΠ.ΠΟ. έχοντας προχωρήσει πολύ στο διαγωνισμό, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια. Το πρόβλημα των καταγγελιών πάντως πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση, γιατί αποδείχθηκε, ότι οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται πρώτον μαζικά και δεύτερον από εταιρείες, οι οποίες προμηθεύονται τα τεύχη και συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δράσεις του Συνδέσμου προς τη ΓΕΜ. Όπως ενημερωθήκατε στη διάρκεια του έτους, υπήρξαν διάφορα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ, όσον αφορά στη ΓΕΜ. Στην αρχή της χρονιάς παρεμβήκαμε για την αντιμετώπιση της σημαντικής καθυστέρησης της συγκρότησης της ΓΕΜ, που συνεπαγόταν και την καθυστέρηση του έργου της, με θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο, η ΓΕΜ προέβη σε αθρόες απορρίψεις ή/και αναβολές εξέτασης φακέλων, μη θεωρώντας πλήρεις αιτήσεις που δεν περιείχαν βεβαιώσεις του φορέα, αλλά συμβάσεις, εγκριτικές αποφάσεις, τιμολόγια κλπ., όπως άλλωστε ήταν η πρακτική επί χρόνια. Μετά από παρέμβασή μας συμφωνήθηκε, ότι οι απαιτήσεις αυτές θα είχαν εφαρμογή από την 31 η Ιανουαρίου 2009 και ύστερα από την έκδοση ενός πρότυπου βεβαίωσης, δεσμευτικού για όλες τις υπηρεσίες, πράγμα για το οποίο σας ενημερώσαμε εγγράφως. -2-

3 Παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν και πάλι κρούσματα απόκλισης από αυτή τη συμφωνία, για τα οποία παρεμβήκαμε και πάλι, στις περιπτώσεις που ενημερωθήκαμε, με θετικά αποτελέσματα. Περαιτέρω, και δεδομένης της μη έκδοσης του σχετικού προτύπου, αποστείλαμε στη ΓΕΜ σχετική επιστολή, με την οποία ζητάμε να ισχύσει η σχετική απαίτηση ένα τρίμηνο μετά την ανάρτηση στο site της του σχετικού προτύπου, ενώ παράλληλα συντάξαμε και σχετικό σχέδιο του προτύπου για διευκόλυνσή της, το οποίο κοινοποιήσαμε στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τη παράκληση εκδόσεως σχετικής εγκυκλίου. Τέλος, με βάση τις νέες πρότυπες προκηρύξεις, η έκδοση πιστοποιητικών πειθαρχικού παραπτώματος προβλέπεται να γίνεται από το Σύνδεσμο. Όμως η ανταπόκριση των μελών δεν είναι η αναμενόμενη και παρατηρείται το φαινόμενο της εκδόσεως πιστοποιητικών από το ΤΕΕ (απόλυτα μη σύννομα) ή της, χάριν ευκολίας, υποβολής Υ.Δ. περί μη ύπαρξης φορέα που να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Η τακτική αυτή αποδυναμώνει την εικόνα του Συνδέσμου κι είναι εις βάρος των συμφερόντων του. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στα κέντρα αποφάσεων και να συμμετέχει στη λήψη τους, αλλά και στο πνεύμα της καθιέρωσής του στη συνείδηση των πολιτειακών παραγόντων, το ΔΣ του ΣΕΓΜ συνέχισε κι εδραίωσε την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα σημαντικότερα από αυτά. Έτσι, σε υλοποίηση των Νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν από το 2006, το Δ.Σ. όρισε εκπρόσωπο του Συνδέσμου στο Τ.Σ. Μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ και ως εκπρόσωπό του στη Γ.Ε.Μ. το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου, ο οποίος συμμετείχε όλη την χρονιά στις συνεδριάσεις τόσο του Συμβουλίου όσο και της ΓΕΜ, με αναπληρωτή του το μέλος του ΔΣ Γ. Ντουνιά. Στα αιτήματα και άλλων αναθετουσών αρχών για συμμετοχή στα Τεχνικά Συμβούλιά τους το Δ.Σ. διατήρησε την απόφαση για επιλεκτική ανταπόκριση ανάλογα με την σημασία που έχει κάθε αναθέτουσα αρχή για τα μέλη του ΣΕΓΜ. Έτσι επανορίστηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΓΕΣ ο Πρόεδρος Π. Πετρακόπουλος, με αναπληρωτή του το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου, στο ΓΕΝ ο Αντιπρόεδρος Γ. Καραβοκύρης, με αναπληρωτή του τον Γεν. Γραμματέα Α. Λουκάτο και στο ΓΕΑ το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο Π. Πετρακόπουλο, και στο ΜΤΠΥ το μέλος του ΔΣ Γ. Ντουνιάς με αναπληρωτή του το Χ. Δρέττα. Η σημαντικότερη όμως επιτυχία μας στον τομέα αυτό ήταν η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ της συμμετοχής του Συνδέσμου, ως «κοινωνικού εταίρου», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Ηδη η σχετική ΚΥΑ βρίσκεται υπό έκδοση κι αναμένεται ο ορισμός των εκπροσώπων μας. Παράλληλα αναμένουμε τη τελική διευθέτηση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος της συμμετοχής του Συνδέσμου και στην έτερη επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Για την καλύτερη οργάνωση της πρόκλησης αυτής δημιουργήσαμε δύο σχετικές Επιτροπές, στις οποίες ζητήσαμε και τη συμμετοχή των μελών. Κρίνουμε την ανταπόκριση στη πρόταση αυτή ως ιδιαίτερα ικανοποιητική και θετική στη κατεύθυνση της συμμετοχικότητας των μελών. -3-

4 Περαιτέρω, πρόσφατα έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόταση συμμετοχής εκπροσώπου του Συνδέσμου στο διευρυμένο ΔΣ του ΙΟΚ, για την οποία ο Προέδρός του εκφράστηκε απόλυτα θετικά, εφόσον αποφασίσει τελικά ο Υπουργός αυτή τη διεύρυνση. Τελούμε σε αναμονή των εξελίξεων. 4. ΤΣΜΕΔΕ Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου σε θέματα που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ και συγκεκριμμένα το ζωτικό για πολλές εταιρείες θέμα των εγγυητικών επιστολών. Ετσι, τον Φεβρουάριο, με την παρέμβασή μας στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, διασώθηκε η παροχή αυτή, η οποία αρχικά δεν προβλεπόταν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τον Οκτώβριο, μετά και από παρέμβασή μας, διευθετήθηκε το θέμα της καθυστέρησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, που προέκυψε λόγω της ενιαιοποίησεως των Ταμείων. Το Νοέμβριο κληθήκαμε εκτάκτως να συζητήσουμε με την Επιτροπή της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, σχετικά με τη θέσπιση ορίων πιστοληπτικής ικανότητας για Εγγυητικές Επιστολές ουσίας. Στη σχετική διαπραγμάτευση πετύχαμε σαφείς βελτιώσεις στα αρχικώς προβλεπόμενα. Παράλληλα, και στην παρουσία μας στο ΔΣ της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, ζητήσαμε και πετύχαμε την κατ αρχήν διαβεβαίωση, ότι θα καλείται στις επιτροπές κρίσης διπλασιασμού των πιστοληπτικών ορίων ένας εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, στις περιπτώσεις κρίσεως αιτημάτων Μελετητικών Εταιρειών.. Επίκειται συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρο του Ενιαίου Φορέα, για να συζητήσουμε τα ως άνω κι επιπλέον το θέμα της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και για έργα του εξωτερικού. 5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Η προσπάθεια για τη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοούν την εξωστρέφεια των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους και αυτής της χρονιάς. Το 2008 αυτή η προσπάθεια κινήθηκε και πάλι σε δύο κατευθύνσεις: Τη συνεργασία με το Υπ. Εξωτερικών Τη συνεργασία με τον Ο.Π.Ε. Στην πρώτη κατεύθυνση το σημαντικότερο στοιχείο είναι η πρώτη διοργάνωση στοχευμένης επιχειρηματικής αποστολής αποκλειστικά για μέλη του Συνδέσμου στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αποστολή ήταν άρτια προετοιμασμένη από τις τοπικές πρεσβευτικές αρχές, και ειδικά από το γραφείο ΟΕΥ, και πρόσφερε στις εταιρείες που συμμετείχαν μια ικανοποιητικότατη εικόνα της τοπικής αγοράς και των προοπτικών της. Περαιτέρω, για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών συμμετείχαμε φέτος σε αρκετές επιχειρηματικές αποστολές του Υπουργείου: Τον Ιανουάριο του 2008 σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στη Κων/πολη με επικεφαλής τον πρωθυπουργό (Β Αντιπρόεδρος). -4-

5 Τον Φεβρουάριο του 2008 σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στη Συρία (Προέδρος). Τον Μάρτιο σε επίσημη ολιγομελή αποστολή επίσης του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής την Υπουργό Εξωτερικών στην Αλγερία (Προέδρος). Τον Απρίλιο σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στην Αίγυπτο (Α Αντιπροέδρος). Τέλος, τον Ιούνιο σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα (Προέδρος). Στο θέμα της υλοποίησης των υπολοίπων δράσεων του μνημονίου ολοκληρώσαμε τις ξενόγλωσσες εκδόσεις του φιλμ (αραβικά-κινεζικά), βελτιώνοντας παράλληλα την πρωτογενή αγγλική έκδοση, ενώ μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προχωρήσαμε και στη ρωσική έκδοσή του, την οποία χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου του ΥΠ.ΕΞ. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται σε δύο τύπους, έναν με υποτίτλους μόνο όπου μιλά ο αφηγητής, κι έναν με υποτίτλους παντού, προκειμένου να προβάλλεται σε εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις. Το φιλμ, την επίσημη παρουσίαση του οποίου θα κάνει μετά τη Γ.Σ. ο Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΞ., χρησιμοποιήθηκε ήδη σε επιχειρηματικές αποστολές και έτυχε θετικότατης αντίδρασης. Το σχετικό DVD θα διανεμηθεί στις Πρεσβείες μας, σε όλες τις χώρες στόχους. Περαιτέρω ολοκληρώθηκαν και οι τέσσερεις ξενόγλωσσες εκδόσεις του ενημερωτικού φυλλαδίου του Συνδέσμου, το οποίο επίσης χρησιμοποιούμε, τόσο στις επιχειρηματικές αποστολές, όσο και σε περιπτώσεις επικοινωνίας με φορείς του εξωτερικού. Σημειώνεται, ότι χρήση, τόσο του φιλμ, όσο και του φυλλάδιου, κάνει και το ΤΕΕ στις επιχειρηματικές αποστολές, στις οποίες δεν συμμετέχει ο Σύνδεσμος, προωθώντας έτσι την εικόνα του κλάδου. Τέλος, πρόσφατα, σε εκπλήρωση του μνημονίου, ζητήθηκε και συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Συνδέσμου σε σεμινάρια παρουσίασης του κλάδου και πληροφόρησης για τις ανάγκες του, στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης διπλωματών, που θα λάβουν χώρα τον ερχόμενο μήνα. Τέλος, μεγάλης σημασίας είναι η συνεργασία με τη νέα Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. η οποία, με την Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων, εισήγαγε ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εξωστρεφών ελληνικών φορέων και των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών Όσον αφορά στη συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), συμμετείχαμε σε αρκετές συναντήσεις και συσκέψεις για να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους ο Ο.Π.Ε. θα στηρίξει την εξωστρέφεια του τεχνικού κόσμου, ενώ ο ΣΕΓΜ αποτέλεσε, το βασικό εταίρο (μαζί με το ΤΕΕ) του ΟΠΕ στο Partenariat με τίτλο Building Materials and Building Services. Στην εκδήλωση αυτή έγινε και σχετική παρουσίαση από το μέλος του ΣΕΓΜ Αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. Τέλος, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, κινεζική αντιπροσωπεία του τοπικού Συνδέσμου - μέλους της FIDIC - επισκέφθηκε στις 3 Δεκεμβρίου τα γραφεία του Συνδέσμου και είχε συνομιλίες με τον Α Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. -5-

6 6. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η βασική συνεργασία μας με τον Υφυπουργό κ. Παπαθανασίου και τον Γ.Γ. κ. Δρόσο αφορούσε κυρίως στο ΕΣΠΑ, τόσον όσον αφορά στην ορθολογική ωρίμανση των έργων, με την έγκαιρη εκπόνηση μελετών, όσον και στην ανάγκη προώθησης των δράσεών του με απόλυτα σύννομες διαδικασίες, δίχως «παραθυράκια» και πάντα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο περί μελετών. Ήδη βέβαια «ακούγονται» διάφορα προβλήματα, όπως μας κατήγγειλαν και μέλη μας, και για το σκοπό αυτό έχουμε προβεί σε σχετικές επιστολές προς την ΚΕΔΚΕ, την Περιφέρεια Αττικής και άλλες αρχές. 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Το ΔΣ έθεσε ως βασικό στόχο του, να γίνει γνωστός ο Σύνδεσμος και στην ευρύτερη κοινωνία, πράγμα που θα ενισχύσει το προφίλ του και θα αποτελέσει περαιτέρω μοχλό ανάπτυξης. Βασική ενέργεια στη κατεύθυνση αυτή ήταν η ενεργοποίηση της απόφασης του προηγουμένου Δ.Σ. και η εγγραφή του Συνδέσμου στο Σ.Ε.Β., όπου ως κλαδικός φορέας κλήθηκε να συμμετέχει και στο Γενικό Συμβούλιο. Ακόμη, σε συνεργασία με το Ειδικό Ταμείο Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών και με μέριμνα του συνάδελφου κ. Αλ. Τομπάζη, διεξήχθη με σημαντική επιτυχία ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με αντικείμενο: «Πρότυποι τύποι τριών κατοικιών 65, 80 και 95μ² για αποκατάσταση των πυροπλήκτων περιοχών, μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007», με το ασυνήθιστο νούμερο των 106 συμμετοχών. Η επιτροπή που αποτελέσθηκε από μέλη μας, έστω κι αν υποδείχθηκαν από άλλους φορείς, προέβη στη κρίση κι εξέδωσε τα αποτελέσματα στις αρχές Μαίου. Στη συνέχεια, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Τρίτη 27 Μαΐου από το ΕΤΑΕΑ και τον ΣΕΓΜ, μερίμνη του πρώτου, ειδική εκδήλωση με συνεντεύξεις τύπου στο Ζάππειο, κατά την οποία επιδόθηκαν και τα σχετικά βραβεία στους επιλεγέντες. Την ίδια μέρα το απόγευμα διοργανώθηκαν από το Σύνδεσμο τα εγκαίνια της ειδικής εκθέσεως όλων των συμμετοχών στο ΕΜΠ, χάρις στη συμβολή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, με επακόλουθη δεξίωση. Στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των οριστικών μελετών από τους 15 βραβευθέντες και το υλικό προωθήθηκε στις πληγείσες Περιφέρειες και Νομούς, με μέριμνα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ένα φυλλάδιο με παρουσίαση των μελετών, το οποίο διανέμεται στους πληγέντες. Ακόμη, σε συνεργασία με το ΕΤΑΕΑ και με χρηματοδότηση της Τραπέζης της Ελλάδος, προχωράμε στην έκδοση ενός λευκώματος με όλες τις συμμετοχές. Τη μέριμνα του λευκώματος έχει και πάλι το μέλος μας «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.». Τέλος, ο Σύνδεσμος προσκλήθηκε και συμμετείχε με δικό του περίπτερο, τόσο στην έκθεση του Partenariat Building Materials and Building Services, όσο και στις εκθέσεις «ΕΝΕRGY 2008» και «WATERTEC 2008». -6-

7 8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΓΜ ΣΕ EFCA ΚΑΙ FIDIC Συνεχίσθηκε και το 2007 η έντονη συμμετοχή του ΣΕΓΜ στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη. Σημαντικότερο γεγονός φέτος ήταν η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της EFCA για το διάστημα από το συνάδελφο Πάνο Παναγόπουλο, που έγινε στην Γενική Συνέλευση του 2008 στην Πράγα τον Μάϊο. Ακόμη ο αναπλ. Γραμματέας Χρ. Δρέττας συμμετέσχε στα D & S Meeting της EFCΑ, στις 14/3/2008 στην Αγία Πετρούπολη και στις 7/11/2008 στις Βρυξέλλες. Στην πρώτη κατ αντιστοιχία συνάντηση εκτέθηκαν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο ΣΕΓΜ, ενώ στη δεύτερη ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη διαμόρφωση προτάσεων για την ευχερέστερη επικοινωνία μεταξύ των μελών και της EFCA. Συνεχίσθηκε τέλος και η συμμετοχή μας στις επιτροπές της EFCA, με συμμετοχή του Γ. Γραμματέα Α Λουκάτου στην «Partnership for Development» και του Προέδρου πλέον της EFCA Π. Παναγόπουλου στις υπόλοιπες. Τέλος, ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε στο ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση FIDIC στο Μόντρεαλ 14-17/9/2008 από τον αναπλ. Γραμματέα Χ. Δρέττα 9. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου διοργανώθηκε φέτος στο Βόλο με θέμα «ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ!». Η συμμετοχή έφτασε τους 55 συνέδρους, η οργάνωση από το νέο γραφείο με το οποίο συνεργαστήκαμε ήταν εξαιρετική, και η θεματολογία αλλά και οι ομιλητές έτυχαν ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης, ενώ υπήρξαν και πολλές παρεμβάσεις. Ακόμη το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων ήταν πολύ καλό. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των μελών μας, διοργανώθηκε στις 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη κοινή συνεδρία του ΔΣ με τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν έδρα στη Β. Ελλάδα. 10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Στην εσωτερική οργάνωση το ΔΣ, είχε θέσει τρεις στόχους: τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού την αναμόρφωση του κώδικα δεοντολογίας, και τη θέσπιση ομάδων εργασίας Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και ήδη ο εσωτερικός κανονισμός αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει μοχλό καλύτερης δράσης όλων των οργάνων του Συνδέσμου. Όσον αφορά στο δεύτερο, δεν υπήρξε πρόοδος. Θα πρέπει το ΔΣ να συντονίσει τους πρ. Πρόεδρους του Συνδέσμου και τα λοιπά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, προκειμένου να γίνει η αναμόρφωση αυτή την ερχόμενη περίοδο. -7-

8 Στον τρίτο στόχο συστάθηκαν ομάδες εργασίας, αρκετές από τις οποίες λειτούργησαν με συμμετοχή και συναδέλφων εκτός ΔΣ, όπως οι Π. Αντωναρόπουλος, Π. Παναγόπουλος και Ν. Στρατηγέας, ενώ άλλες θα λειτουργήσουν στη βάση αυτή στο προσεχές μέλλον, όπως οι Επιτροπές για τα θέματα Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η συμμετοχή και συναδέλφων εκτός ΔΣ αποτελεί πολύτιμη συνδρομή στην προσπάθειά του ΔΣ και ελπίζουμε σε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο μέλλον. 11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Όσον αφορά καθαυτό τον ιστοχώρο του ΣΕΓΜ γίνεται συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση των υφιστάμενων πεδίων και εισαγωγής νέων εξειδικευμένων πεδίων για Επιμελητήρια, Πρεσβείες κλπ. Μετά από απόφαση του Δ.Σ., με στόχο την περισσότερο στοχευμένη πληροφόρηση των μελών του Συνδέσμου, θα παρέχεται από το νέο έτος η Υπηρεσία Πληροφόρησης RSS Feed. Η Υπηρεσία αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του Συνδέσμου που το επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφόρηση μόνο για τα θέματα που πραγματικά τα ενδιαφέρουν αποφεύγοντας την περιττή πληροφορία. Κατ αυτόν τον τρόπο θα επιλέγουν ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω πεδία πληροφόρησης του ιστοχώρου: Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου, Ενέργειες ΔΣ, Νόμοι - ΠΔ - Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Γνωματεύσεις, Διάφορα Πληροφορίες για θέματα και εκδηλώσεις εξωτερικού Για τα πεδία αυτά κάθε νέα πληροφορία θα έρχεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή χωρίς να χρειάζονται να ψάχνουν κάθε φορά τον ιστοχώρο για καινούριες πληροφορίες. 12. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ενεγράφησαν στον σύνδεσμο 7 νέα τακτικά μέλη και 1 συνδεδεμένο. Το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να μην προχωρήσει στη παρούσα φάση άμεσα σε διαγραφές, συνεκτιμώντας και την αρνητική οικονομική συγκυρία, αλλά να προβεί σε προσωπικές επικοινωνίες με τους επικεφαλής των 7 μελών, τα οποία θα έπρεπε να διαγραφούν, με ορίζοντα το τέλος Ιανουαρίου, όπου θα προβεί στις διαγραφές όσων εξ αυτών δεν εξοφλήσουν ή δεν προβούν σε διακανονισμό. Κατόπιν των ως άνω, ο αριθμός των τακτικών μελών του συνδέσμου σήμερα ανέρχεται σε 206 και των συνδεδεμένων σε

9 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η παρατεταμένη περίοδος ύφεσης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων του Συνδέσμου σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η μείωση των εσόδων από τις συνδρομές των μελών ( από το 2007 ή άλλως 22,8%). Η λελογισμένη διαχείριση των δαπανών και το θετικό ισοζύγιο από τις χορηγίες του Συνεδρίου μετρίασαν σχετικά το πρόβλημα. 14. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος μέσα στο 2008 διοργάνωσε, πέραν των ήδη αναφερθέντων, και τις εξής εκδηλώσεις: Γενική συνέλευση 2007 και δείπνο στις 19 Δεκεμβρίου 2007 στο ξενοδοχείο SAINT GEORGE LYCABETTUS. Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή της πίττας στο Avalon. 15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Αντωνίου στις συσκέψεις του ΤΕΕ και των κλαδικών φορέων για το Ασφαλιστικό το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ομιλία του Προέδρου στο Ελληνο-αραβικό Συμπόσιο στις 27/3/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στη Γ.Σ. του ΣΕΣΜΑ στις 27/3/08 Χαιρετισμός του Προέδρου στην ημερίδα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ «Μεγάλα Τεχνικά Έργα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας-Δομοκού» στις 5/5/08 Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στην ημερίδα των ΥΠ.ΕΞ. και ΤΕΕ με θέμα «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μηχανικοί κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό» στις 8/5/2008 Συμμετοχή του Προέδρου στη Γ.Σ. του ΣΕΒ στις 13/5/08 Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στην ημερίδα του ΥΠ.ΕΞ. AFRICA DAY στις 12-13/5/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Ντουνιά στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 27/5/ 2008 με προσκεκλημένο τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Καθηγητή κ. Ν. Διαμαντούρο. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμαμτέα σε ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. με εισηγήτρια αξιωματούχο της EUROPEAID στις 23/6/2008. Συμμετοχή του ΔΣ στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδος-Αλγερίας του ΣΕΒ στις 10/6/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Αντωνίου στην ημερίδα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα «Η συμβολή της Σχολής Π.Μ. του ΕΜΠ στη παραγωγική διαδικασία: Παρόν και Μέλλον» στις 17/6/

10 Συμμετοχή του Προέδρου στην εκδήλωση απονομής βραβείων του ΕΒΕΑ στις 7/7/08 Ομιλία του Προέδρου στο Partenariat του Ο.Π.Ε. Building Materials and Building Services στις 11/7/2008 Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Ντουνιά στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 14/7/2008 με προσκεκλημένο το Διοικητή της ΤτΕ. Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στην ημερίδα του ΕΒΕΑ με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον» στις 8/7/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Χ. Δρέττα στο ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση FIDIC στο Μόντρεαλ τον 9/2008. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου σε ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. με θέμα: «Προγράμματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας της EuropeAid: Ευκαιρίες για Συμβάσεις Έργων» στις 25/9/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 29/9/2008 με προσκεκλημένο τον Υπουργό Μεταφορών. Συμμετοχή του Α Αντιπροέδρου στο 2ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 19/11/2008. Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στην εκδήλωση του ΣΕΒ με ομιλητή τον Sir Nicholas Stern και θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματικές Αλλαγές» στις 26/11/2008. Ομιλία του Προέδρου στο συνέδριο ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στις 27/11/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στο 4ο Greek Export Managers Forum του ΟΠΕ στις 4/12/2008. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 10/12/ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μαζί με τις εργοδοτικές ενώσεις κατασκευαστών μετά από σχετική πρόσκληση. Διερεύνηση όλων των καταγγελιών σχετικών με διαγωνισμούς που γνωστοποιούνται στο ΣΕΓΜ Διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για καταχρηστική απαίτηση εμπειρίας. Διαμαρτυρία προς το ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ για καταχρηστική απαίτηση εμπειρίας. Διαμαρτυρία προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για σχετικές προκηρύξεις μελετών Διαμαρτυρία προς ΥΠ.ΠΟ για λάθος προεκτίμηση αμοιβής σε προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης. Διαμαρτυρία προς το Δήμο Ανω Σύρου για παράνομη ανάθεση μελέτης σε ΤΕΙ. Διαμαρτυρία προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. για παράλογες απαιτήσεις σε διαγωνισμό. -10-

11 Διαμαρτυρία προς το ΙΙΒΕΑΑ για παρατυπίες σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου και αυθαίρετο υπολογισμό των αμοιβών Διαμαρτυρία προς την ΚΕΔΚΕ για την παράνομη ανάθεση μελετητικών υπηρεσιών σε ΑΕΙ Διαμαρτυρία προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για παρατυπίες αναθέσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού πρόγραμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Παρατηρήσεις προς τη Περιφέρεια Αττικής για τις διαδικασίες στα πλαίσια του πρόγραμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ». Νομική διερεύνηση κατωτάτων ορίων και εισφορών υπέρ τρίτων. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Πέτρος Πετρακόπουλος Πρόεδρος Ανδρέας Λουκάτος Γενικός Γραμματέας -11-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥXΟΣ 265 Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012 Με Την ευγενικη υποστηριξη Των: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα