ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2008"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί από το προηγούμενο ΔΣ, τέθηκαν νέοι στόχοι και δρομολογήθηκε η επίτευξή τους, όπως επίσης και αντιμετωπίσθηκαν θέματα που παρουσιάσθηκαν στην πορεία. Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ. όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. 2. ΝΟΜΟΣ 3316/05 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η προσπάθεια του προηγουμένου ΔΣ επικεντρώθηκε στη βελτίωση των πρότυπων προκηρύξεων και στην θεσμοθέτηση τους ως υποχρεωτικών για όλες τις αναθέτουσες αρχές. Ως αποτέλεσμα αυτής υπεγράφη σχετική υπουργική απόφαση και η ισχύς της ξεκίνησε από την 1 η Ιανουαρίου Αρχικά οι βελτιώσεις που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος περιελήφθησαν μόνο στις πρότυπες προκηρύξεις των άρθρων 7 και 9. Η ολοκλήρωση αυτής της δράσης αποτέλεσε βασικό στόχο του νέου ΔΣ, όπως καταγράφηκε στον προγραμματισμό της δράσης του. Ετσι, με σημαντική προσπάθεια της σχετικής επιτροπής του Συνδέσμου, που αποτελείται από τους Π. Πετρακόπουλο, Γ.Καραβοκύρη, Α.Λουκάτο, Π. Αντωναρόπουλο και Π. Παναγόπουλο, το έργο ολοκληρώθηκε και για όλες τις λοιπές προκηρύξεις, οι οποίες πλέον θεσμοθετήθηκαν από τις αρχές του καλοκαιριού και βελτίωσαν -πιστεύουμε- κατά πολύ τις διαδικασίες προς όφελος των μελών, κυρίως όσον αφορά στον όγκο και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας των προσφορών. Επιπλέον - σε συνέχεια των προτάσεων του ΣΕΓΜοι πρότυπες προκηρύξεις «ομογενοποιήθηκαν», έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται αντιφάσεις μεταξύ τους. Το σημαντικότερο όμως έργο του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και της επιτροπής, όσον αφορά στη νομοθεσία, ήταν η επεξεργασία επιπλέον τροπολογιών, σε στενή συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, τις οποίες προτίθεται να ενσωματώσει σε επόμενο νομοσχέδιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου, ύστερα φυσικά από συνεννόηση με τον Υπουργό. Η επεξεργασία των προτάσεων αυτών βασίσθηκε στις κατά καιρούς παρατηρήσεις των μελών στις Γ.Σ. και το Συνέδριο, καθώς και στην ενδιάμεσα αποκτηθείσα πείρα από τη λειτουργία του Νόμου. Η επεξεργασία αυτή έγινε μέχρι τελικού επιπέδου, ήτοι με πρόταση έτοιμων τροπολογιών, τις οποίες νομικά επεξεργάστηκε ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ. Π. Χασάπης. Ευελπιστούμε, ότι οι τροπολογίες αυτές θα προωθηθούν στο προσεχές διάστημα και θα είμαστε σε διαρκή επαφή με τον Υφυπουργό προς τούτο. -1-

2 Στο θέμα των αμοιβών συζητήσαμε με τον Υφυπουργό ότι, αμέσως μετά τη προώθηση των τροπολογιών, θα πρέπει να γίνει αποτίμηση του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών και καταγραφή των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Ακόμη ζητήσαμε τον καθορισμό των αμοιβών έργων, για τα οποία δεν υπάρχουν σχετικοί κώδικες και οι αμοιβές τους προσδιορίζονται, είτε με βάση γενικές διατάξεις, είτε αυθαίρετα. Θα πρέπει, σε συνάρτηση με την αναμόρφωση του Κανονισμού να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις και προς αυτή τη κατεύθυνση. Σημαντικό θέμα, που επίσης απασχόλησε τον ΔΣ, είναι το θέμα των κάτω ορίων των πτυχίων. Δεν υπήρξε όμως ουσιαστική πρόοδος στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με την τακτική που χαράχθηκε ήδη από το προηγούμενο ΔΣ, ύστερα από σχετικές νομικές συμβουλές, η βασική ενέργεια θα είναι η προσβολή του υπό έκδοση ΠΔ για τα πτυχία, η οποία αναμένεται στο επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι η θέση του ΣΕΓΜ, όπως επανειλημμένα διατυπώθηκε προφορικά και γραπτά, είναι η κατ αρχήν πλήρης κατάργηση των κάτω ορίων καθώς και η σημαντική μείωση του άνω ορίου της Γ τάξης σε όλες τις κατηγορίες. Άλλη ενέργεια στα θέματα του θεσμικού πλαισίου ήταν η συνεννόηση με το ΣΜΥΕ, το ΤΕΕ και το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έκδοσης ΥΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις μελέτες δασικών έργων κατά παράβαση των ρυθμίσεων του Ν Φυσικά, σε συνεχή βάση, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση όλων των μελών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεχτήκαμε αρκετές καταγγελίες από μέλη μας για παραβάσεις ή/και υπερβολές, για τις οποίες προβήκαμε μετά από έρευνα σε σχετικές διαμαρτυρίες, την πορεία των οποίων παρακολουθήσαμε. Πέρα από την απόσυρση της προκήρυξης έργου της ΕΥΔΕ- ΠΑΘΕ, μετά από διαμαρτυρία μας στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, η ανταπόκριση των αρχών δεν ήταν πάντως ενθαρρυντική, ακόμη και στη περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού αμοιβής από το ΥΠ.ΠΟ., όπου το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε θετική για το αίτημά μας γνωμάτευση, αλλά το ΥΠ.ΠΟ. έχοντας προχωρήσει πολύ στο διαγωνισμό, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια. Το πρόβλημα των καταγγελιών πάντως πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση, γιατί αποδείχθηκε, ότι οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται πρώτον μαζικά και δεύτερον από εταιρείες, οι οποίες προμηθεύονται τα τεύχη και συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δράσεις του Συνδέσμου προς τη ΓΕΜ. Όπως ενημερωθήκατε στη διάρκεια του έτους, υπήρξαν διάφορα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ, όσον αφορά στη ΓΕΜ. Στην αρχή της χρονιάς παρεμβήκαμε για την αντιμετώπιση της σημαντικής καθυστέρησης της συγκρότησης της ΓΕΜ, που συνεπαγόταν και την καθυστέρηση του έργου της, με θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο, η ΓΕΜ προέβη σε αθρόες απορρίψεις ή/και αναβολές εξέτασης φακέλων, μη θεωρώντας πλήρεις αιτήσεις που δεν περιείχαν βεβαιώσεις του φορέα, αλλά συμβάσεις, εγκριτικές αποφάσεις, τιμολόγια κλπ., όπως άλλωστε ήταν η πρακτική επί χρόνια. Μετά από παρέμβασή μας συμφωνήθηκε, ότι οι απαιτήσεις αυτές θα είχαν εφαρμογή από την 31 η Ιανουαρίου 2009 και ύστερα από την έκδοση ενός πρότυπου βεβαίωσης, δεσμευτικού για όλες τις υπηρεσίες, πράγμα για το οποίο σας ενημερώσαμε εγγράφως. -2-

3 Παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν και πάλι κρούσματα απόκλισης από αυτή τη συμφωνία, για τα οποία παρεμβήκαμε και πάλι, στις περιπτώσεις που ενημερωθήκαμε, με θετικά αποτελέσματα. Περαιτέρω, και δεδομένης της μη έκδοσης του σχετικού προτύπου, αποστείλαμε στη ΓΕΜ σχετική επιστολή, με την οποία ζητάμε να ισχύσει η σχετική απαίτηση ένα τρίμηνο μετά την ανάρτηση στο site της του σχετικού προτύπου, ενώ παράλληλα συντάξαμε και σχετικό σχέδιο του προτύπου για διευκόλυνσή της, το οποίο κοινοποιήσαμε στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τη παράκληση εκδόσεως σχετικής εγκυκλίου. Τέλος, με βάση τις νέες πρότυπες προκηρύξεις, η έκδοση πιστοποιητικών πειθαρχικού παραπτώματος προβλέπεται να γίνεται από το Σύνδεσμο. Όμως η ανταπόκριση των μελών δεν είναι η αναμενόμενη και παρατηρείται το φαινόμενο της εκδόσεως πιστοποιητικών από το ΤΕΕ (απόλυτα μη σύννομα) ή της, χάριν ευκολίας, υποβολής Υ.Δ. περί μη ύπαρξης φορέα που να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Η τακτική αυτή αποδυναμώνει την εικόνα του Συνδέσμου κι είναι εις βάρος των συμφερόντων του. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στα κέντρα αποφάσεων και να συμμετέχει στη λήψη τους, αλλά και στο πνεύμα της καθιέρωσής του στη συνείδηση των πολιτειακών παραγόντων, το ΔΣ του ΣΕΓΜ συνέχισε κι εδραίωσε την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα σημαντικότερα από αυτά. Έτσι, σε υλοποίηση των Νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν από το 2006, το Δ.Σ. όρισε εκπρόσωπο του Συνδέσμου στο Τ.Σ. Μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ και ως εκπρόσωπό του στη Γ.Ε.Μ. το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου, ο οποίος συμμετείχε όλη την χρονιά στις συνεδριάσεις τόσο του Συμβουλίου όσο και της ΓΕΜ, με αναπληρωτή του το μέλος του ΔΣ Γ. Ντουνιά. Στα αιτήματα και άλλων αναθετουσών αρχών για συμμετοχή στα Τεχνικά Συμβούλιά τους το Δ.Σ. διατήρησε την απόφαση για επιλεκτική ανταπόκριση ανάλογα με την σημασία που έχει κάθε αναθέτουσα αρχή για τα μέλη του ΣΕΓΜ. Έτσι επανορίστηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΓΕΣ ο Πρόεδρος Π. Πετρακόπουλος, με αναπληρωτή του το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου, στο ΓΕΝ ο Αντιπρόεδρος Γ. Καραβοκύρης, με αναπληρωτή του τον Γεν. Γραμματέα Α. Λουκάτο και στο ΓΕΑ το μέλος του ΔΣ Γ. Αντωνίου με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο Π. Πετρακόπουλο, και στο ΜΤΠΥ το μέλος του ΔΣ Γ. Ντουνιάς με αναπληρωτή του το Χ. Δρέττα. Η σημαντικότερη όμως επιτυχία μας στον τομέα αυτό ήταν η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ της συμμετοχής του Συνδέσμου, ως «κοινωνικού εταίρου», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Ηδη η σχετική ΚΥΑ βρίσκεται υπό έκδοση κι αναμένεται ο ορισμός των εκπροσώπων μας. Παράλληλα αναμένουμε τη τελική διευθέτηση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος της συμμετοχής του Συνδέσμου και στην έτερη επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Για την καλύτερη οργάνωση της πρόκλησης αυτής δημιουργήσαμε δύο σχετικές Επιτροπές, στις οποίες ζητήσαμε και τη συμμετοχή των μελών. Κρίνουμε την ανταπόκριση στη πρόταση αυτή ως ιδιαίτερα ικανοποιητική και θετική στη κατεύθυνση της συμμετοχικότητας των μελών. -3-

4 Περαιτέρω, πρόσφατα έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόταση συμμετοχής εκπροσώπου του Συνδέσμου στο διευρυμένο ΔΣ του ΙΟΚ, για την οποία ο Προέδρός του εκφράστηκε απόλυτα θετικά, εφόσον αποφασίσει τελικά ο Υπουργός αυτή τη διεύρυνση. Τελούμε σε αναμονή των εξελίξεων. 4. ΤΣΜΕΔΕ Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου σε θέματα που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ και συγκεκριμμένα το ζωτικό για πολλές εταιρείες θέμα των εγγυητικών επιστολών. Ετσι, τον Φεβρουάριο, με την παρέμβασή μας στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, διασώθηκε η παροχή αυτή, η οποία αρχικά δεν προβλεπόταν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τον Οκτώβριο, μετά και από παρέμβασή μας, διευθετήθηκε το θέμα της καθυστέρησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, που προέκυψε λόγω της ενιαιοποίησεως των Ταμείων. Το Νοέμβριο κληθήκαμε εκτάκτως να συζητήσουμε με την Επιτροπή της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, σχετικά με τη θέσπιση ορίων πιστοληπτικής ικανότητας για Εγγυητικές Επιστολές ουσίας. Στη σχετική διαπραγμάτευση πετύχαμε σαφείς βελτιώσεις στα αρχικώς προβλεπόμενα. Παράλληλα, και στην παρουσία μας στο ΔΣ της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, ζητήσαμε και πετύχαμε την κατ αρχήν διαβεβαίωση, ότι θα καλείται στις επιτροπές κρίσης διπλασιασμού των πιστοληπτικών ορίων ένας εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, στις περιπτώσεις κρίσεως αιτημάτων Μελετητικών Εταιρειών.. Επίκειται συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρο του Ενιαίου Φορέα, για να συζητήσουμε τα ως άνω κι επιπλέον το θέμα της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και για έργα του εξωτερικού. 5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Η προσπάθεια για τη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοούν την εξωστρέφεια των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους και αυτής της χρονιάς. Το 2008 αυτή η προσπάθεια κινήθηκε και πάλι σε δύο κατευθύνσεις: Τη συνεργασία με το Υπ. Εξωτερικών Τη συνεργασία με τον Ο.Π.Ε. Στην πρώτη κατεύθυνση το σημαντικότερο στοιχείο είναι η πρώτη διοργάνωση στοχευμένης επιχειρηματικής αποστολής αποκλειστικά για μέλη του Συνδέσμου στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αποστολή ήταν άρτια προετοιμασμένη από τις τοπικές πρεσβευτικές αρχές, και ειδικά από το γραφείο ΟΕΥ, και πρόσφερε στις εταιρείες που συμμετείχαν μια ικανοποιητικότατη εικόνα της τοπικής αγοράς και των προοπτικών της. Περαιτέρω, για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών συμμετείχαμε φέτος σε αρκετές επιχειρηματικές αποστολές του Υπουργείου: Τον Ιανουάριο του 2008 σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στη Κων/πολη με επικεφαλής τον πρωθυπουργό (Β Αντιπρόεδρος). -4-

5 Τον Φεβρουάριο του 2008 σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στη Συρία (Προέδρος). Τον Μάρτιο σε επίσημη ολιγομελή αποστολή επίσης του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής την Υπουργό Εξωτερικών στην Αλγερία (Προέδρος). Τον Απρίλιο σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στην Αίγυπτο (Α Αντιπροέδρος). Τέλος, τον Ιούνιο σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα (Προέδρος). Στο θέμα της υλοποίησης των υπολοίπων δράσεων του μνημονίου ολοκληρώσαμε τις ξενόγλωσσες εκδόσεις του φιλμ (αραβικά-κινεζικά), βελτιώνοντας παράλληλα την πρωτογενή αγγλική έκδοση, ενώ μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προχωρήσαμε και στη ρωσική έκδοσή του, την οποία χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου του ΥΠ.ΕΞ. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται σε δύο τύπους, έναν με υποτίτλους μόνο όπου μιλά ο αφηγητής, κι έναν με υποτίτλους παντού, προκειμένου να προβάλλεται σε εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις. Το φιλμ, την επίσημη παρουσίαση του οποίου θα κάνει μετά τη Γ.Σ. ο Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΞ., χρησιμοποιήθηκε ήδη σε επιχειρηματικές αποστολές και έτυχε θετικότατης αντίδρασης. Το σχετικό DVD θα διανεμηθεί στις Πρεσβείες μας, σε όλες τις χώρες στόχους. Περαιτέρω ολοκληρώθηκαν και οι τέσσερεις ξενόγλωσσες εκδόσεις του ενημερωτικού φυλλαδίου του Συνδέσμου, το οποίο επίσης χρησιμοποιούμε, τόσο στις επιχειρηματικές αποστολές, όσο και σε περιπτώσεις επικοινωνίας με φορείς του εξωτερικού. Σημειώνεται, ότι χρήση, τόσο του φιλμ, όσο και του φυλλάδιου, κάνει και το ΤΕΕ στις επιχειρηματικές αποστολές, στις οποίες δεν συμμετέχει ο Σύνδεσμος, προωθώντας έτσι την εικόνα του κλάδου. Τέλος, πρόσφατα, σε εκπλήρωση του μνημονίου, ζητήθηκε και συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Συνδέσμου σε σεμινάρια παρουσίασης του κλάδου και πληροφόρησης για τις ανάγκες του, στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης διπλωματών, που θα λάβουν χώρα τον ερχόμενο μήνα. Τέλος, μεγάλης σημασίας είναι η συνεργασία με τη νέα Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. η οποία, με την Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων, εισήγαγε ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εξωστρεφών ελληνικών φορέων και των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών Όσον αφορά στη συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), συμμετείχαμε σε αρκετές συναντήσεις και συσκέψεις για να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους ο Ο.Π.Ε. θα στηρίξει την εξωστρέφεια του τεχνικού κόσμου, ενώ ο ΣΕΓΜ αποτέλεσε, το βασικό εταίρο (μαζί με το ΤΕΕ) του ΟΠΕ στο Partenariat με τίτλο Building Materials and Building Services. Στην εκδήλωση αυτή έγινε και σχετική παρουσίαση από το μέλος του ΣΕΓΜ Αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. Τέλος, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, κινεζική αντιπροσωπεία του τοπικού Συνδέσμου - μέλους της FIDIC - επισκέφθηκε στις 3 Δεκεμβρίου τα γραφεία του Συνδέσμου και είχε συνομιλίες με τον Α Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. -5-

6 6. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η βασική συνεργασία μας με τον Υφυπουργό κ. Παπαθανασίου και τον Γ.Γ. κ. Δρόσο αφορούσε κυρίως στο ΕΣΠΑ, τόσον όσον αφορά στην ορθολογική ωρίμανση των έργων, με την έγκαιρη εκπόνηση μελετών, όσον και στην ανάγκη προώθησης των δράσεών του με απόλυτα σύννομες διαδικασίες, δίχως «παραθυράκια» και πάντα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο περί μελετών. Ήδη βέβαια «ακούγονται» διάφορα προβλήματα, όπως μας κατήγγειλαν και μέλη μας, και για το σκοπό αυτό έχουμε προβεί σε σχετικές επιστολές προς την ΚΕΔΚΕ, την Περιφέρεια Αττικής και άλλες αρχές. 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Το ΔΣ έθεσε ως βασικό στόχο του, να γίνει γνωστός ο Σύνδεσμος και στην ευρύτερη κοινωνία, πράγμα που θα ενισχύσει το προφίλ του και θα αποτελέσει περαιτέρω μοχλό ανάπτυξης. Βασική ενέργεια στη κατεύθυνση αυτή ήταν η ενεργοποίηση της απόφασης του προηγουμένου Δ.Σ. και η εγγραφή του Συνδέσμου στο Σ.Ε.Β., όπου ως κλαδικός φορέας κλήθηκε να συμμετέχει και στο Γενικό Συμβούλιο. Ακόμη, σε συνεργασία με το Ειδικό Ταμείο Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών και με μέριμνα του συνάδελφου κ. Αλ. Τομπάζη, διεξήχθη με σημαντική επιτυχία ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με αντικείμενο: «Πρότυποι τύποι τριών κατοικιών 65, 80 και 95μ² για αποκατάσταση των πυροπλήκτων περιοχών, μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007», με το ασυνήθιστο νούμερο των 106 συμμετοχών. Η επιτροπή που αποτελέσθηκε από μέλη μας, έστω κι αν υποδείχθηκαν από άλλους φορείς, προέβη στη κρίση κι εξέδωσε τα αποτελέσματα στις αρχές Μαίου. Στη συνέχεια, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Τρίτη 27 Μαΐου από το ΕΤΑΕΑ και τον ΣΕΓΜ, μερίμνη του πρώτου, ειδική εκδήλωση με συνεντεύξεις τύπου στο Ζάππειο, κατά την οποία επιδόθηκαν και τα σχετικά βραβεία στους επιλεγέντες. Την ίδια μέρα το απόγευμα διοργανώθηκαν από το Σύνδεσμο τα εγκαίνια της ειδικής εκθέσεως όλων των συμμετοχών στο ΕΜΠ, χάρις στη συμβολή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, με επακόλουθη δεξίωση. Στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των οριστικών μελετών από τους 15 βραβευθέντες και το υλικό προωθήθηκε στις πληγείσες Περιφέρειες και Νομούς, με μέριμνα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ένα φυλλάδιο με παρουσίαση των μελετών, το οποίο διανέμεται στους πληγέντες. Ακόμη, σε συνεργασία με το ΕΤΑΕΑ και με χρηματοδότηση της Τραπέζης της Ελλάδος, προχωράμε στην έκδοση ενός λευκώματος με όλες τις συμμετοχές. Τη μέριμνα του λευκώματος έχει και πάλι το μέλος μας «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.». Τέλος, ο Σύνδεσμος προσκλήθηκε και συμμετείχε με δικό του περίπτερο, τόσο στην έκθεση του Partenariat Building Materials and Building Services, όσο και στις εκθέσεις «ΕΝΕRGY 2008» και «WATERTEC 2008». -6-

7 8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΓΜ ΣΕ EFCA ΚΑΙ FIDIC Συνεχίσθηκε και το 2007 η έντονη συμμετοχή του ΣΕΓΜ στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη. Σημαντικότερο γεγονός φέτος ήταν η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της EFCA για το διάστημα από το συνάδελφο Πάνο Παναγόπουλο, που έγινε στην Γενική Συνέλευση του 2008 στην Πράγα τον Μάϊο. Ακόμη ο αναπλ. Γραμματέας Χρ. Δρέττας συμμετέσχε στα D & S Meeting της EFCΑ, στις 14/3/2008 στην Αγία Πετρούπολη και στις 7/11/2008 στις Βρυξέλλες. Στην πρώτη κατ αντιστοιχία συνάντηση εκτέθηκαν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο ΣΕΓΜ, ενώ στη δεύτερη ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη διαμόρφωση προτάσεων για την ευχερέστερη επικοινωνία μεταξύ των μελών και της EFCA. Συνεχίσθηκε τέλος και η συμμετοχή μας στις επιτροπές της EFCA, με συμμετοχή του Γ. Γραμματέα Α Λουκάτου στην «Partnership for Development» και του Προέδρου πλέον της EFCA Π. Παναγόπουλου στις υπόλοιπες. Τέλος, ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε στο ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση FIDIC στο Μόντρεαλ 14-17/9/2008 από τον αναπλ. Γραμματέα Χ. Δρέττα 9. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου διοργανώθηκε φέτος στο Βόλο με θέμα «ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ!». Η συμμετοχή έφτασε τους 55 συνέδρους, η οργάνωση από το νέο γραφείο με το οποίο συνεργαστήκαμε ήταν εξαιρετική, και η θεματολογία αλλά και οι ομιλητές έτυχαν ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης, ενώ υπήρξαν και πολλές παρεμβάσεις. Ακόμη το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων ήταν πολύ καλό. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των μελών μας, διοργανώθηκε στις 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη κοινή συνεδρία του ΔΣ με τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν έδρα στη Β. Ελλάδα. 10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Στην εσωτερική οργάνωση το ΔΣ, είχε θέσει τρεις στόχους: τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού την αναμόρφωση του κώδικα δεοντολογίας, και τη θέσπιση ομάδων εργασίας Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και ήδη ο εσωτερικός κανονισμός αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει μοχλό καλύτερης δράσης όλων των οργάνων του Συνδέσμου. Όσον αφορά στο δεύτερο, δεν υπήρξε πρόοδος. Θα πρέπει το ΔΣ να συντονίσει τους πρ. Πρόεδρους του Συνδέσμου και τα λοιπά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, προκειμένου να γίνει η αναμόρφωση αυτή την ερχόμενη περίοδο. -7-

8 Στον τρίτο στόχο συστάθηκαν ομάδες εργασίας, αρκετές από τις οποίες λειτούργησαν με συμμετοχή και συναδέλφων εκτός ΔΣ, όπως οι Π. Αντωναρόπουλος, Π. Παναγόπουλος και Ν. Στρατηγέας, ενώ άλλες θα λειτουργήσουν στη βάση αυτή στο προσεχές μέλλον, όπως οι Επιτροπές για τα θέματα Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η συμμετοχή και συναδέλφων εκτός ΔΣ αποτελεί πολύτιμη συνδρομή στην προσπάθειά του ΔΣ και ελπίζουμε σε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο μέλλον. 11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Όσον αφορά καθαυτό τον ιστοχώρο του ΣΕΓΜ γίνεται συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση των υφιστάμενων πεδίων και εισαγωγής νέων εξειδικευμένων πεδίων για Επιμελητήρια, Πρεσβείες κλπ. Μετά από απόφαση του Δ.Σ., με στόχο την περισσότερο στοχευμένη πληροφόρηση των μελών του Συνδέσμου, θα παρέχεται από το νέο έτος η Υπηρεσία Πληροφόρησης RSS Feed. Η Υπηρεσία αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του Συνδέσμου που το επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφόρηση μόνο για τα θέματα που πραγματικά τα ενδιαφέρουν αποφεύγοντας την περιττή πληροφορία. Κατ αυτόν τον τρόπο θα επιλέγουν ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω πεδία πληροφόρησης του ιστοχώρου: Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου, Ενέργειες ΔΣ, Νόμοι - ΠΔ - Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Γνωματεύσεις, Διάφορα Πληροφορίες για θέματα και εκδηλώσεις εξωτερικού Για τα πεδία αυτά κάθε νέα πληροφορία θα έρχεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή χωρίς να χρειάζονται να ψάχνουν κάθε φορά τον ιστοχώρο για καινούριες πληροφορίες. 12. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ενεγράφησαν στον σύνδεσμο 7 νέα τακτικά μέλη και 1 συνδεδεμένο. Το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να μην προχωρήσει στη παρούσα φάση άμεσα σε διαγραφές, συνεκτιμώντας και την αρνητική οικονομική συγκυρία, αλλά να προβεί σε προσωπικές επικοινωνίες με τους επικεφαλής των 7 μελών, τα οποία θα έπρεπε να διαγραφούν, με ορίζοντα το τέλος Ιανουαρίου, όπου θα προβεί στις διαγραφές όσων εξ αυτών δεν εξοφλήσουν ή δεν προβούν σε διακανονισμό. Κατόπιν των ως άνω, ο αριθμός των τακτικών μελών του συνδέσμου σήμερα ανέρχεται σε 206 και των συνδεδεμένων σε

9 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η παρατεταμένη περίοδος ύφεσης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων του Συνδέσμου σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η μείωση των εσόδων από τις συνδρομές των μελών ( από το 2007 ή άλλως 22,8%). Η λελογισμένη διαχείριση των δαπανών και το θετικό ισοζύγιο από τις χορηγίες του Συνεδρίου μετρίασαν σχετικά το πρόβλημα. 14. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος μέσα στο 2008 διοργάνωσε, πέραν των ήδη αναφερθέντων, και τις εξής εκδηλώσεις: Γενική συνέλευση 2007 και δείπνο στις 19 Δεκεμβρίου 2007 στο ξενοδοχείο SAINT GEORGE LYCABETTUS. Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή της πίττας στο Avalon. 15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Αντωνίου στις συσκέψεις του ΤΕΕ και των κλαδικών φορέων για το Ασφαλιστικό το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ομιλία του Προέδρου στο Ελληνο-αραβικό Συμπόσιο στις 27/3/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στη Γ.Σ. του ΣΕΣΜΑ στις 27/3/08 Χαιρετισμός του Προέδρου στην ημερίδα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ «Μεγάλα Τεχνικά Έργα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας-Δομοκού» στις 5/5/08 Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στην ημερίδα των ΥΠ.ΕΞ. και ΤΕΕ με θέμα «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μηχανικοί κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό» στις 8/5/2008 Συμμετοχή του Προέδρου στη Γ.Σ. του ΣΕΒ στις 13/5/08 Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στην ημερίδα του ΥΠ.ΕΞ. AFRICA DAY στις 12-13/5/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Ντουνιά στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 27/5/ 2008 με προσκεκλημένο τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Καθηγητή κ. Ν. Διαμαντούρο. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμαμτέα σε ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. με εισηγήτρια αξιωματούχο της EUROPEAID στις 23/6/2008. Συμμετοχή του ΔΣ στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδος-Αλγερίας του ΣΕΒ στις 10/6/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Αντωνίου στην ημερίδα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα «Η συμβολή της Σχολής Π.Μ. του ΕΜΠ στη παραγωγική διαδικασία: Παρόν και Μέλλον» στις 17/6/

10 Συμμετοχή του Προέδρου στην εκδήλωση απονομής βραβείων του ΕΒΕΑ στις 7/7/08 Ομιλία του Προέδρου στο Partenariat του Ο.Π.Ε. Building Materials and Building Services στις 11/7/2008 Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Γ. Ντουνιά στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 14/7/2008 με προσκεκλημένο το Διοικητή της ΤτΕ. Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στην ημερίδα του ΕΒΕΑ με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον» στις 8/7/2008. Συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Χ. Δρέττα στο ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση FIDIC στο Μόντρεαλ τον 9/2008. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου σε ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΕΞ. με θέμα: «Προγράμματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας της EuropeAid: Ευκαιρίες για Συμβάσεις Έργων» στις 25/9/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 29/9/2008 με προσκεκλημένο τον Υπουργό Μεταφορών. Συμμετοχή του Α Αντιπροέδρου στο 2ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 19/11/2008. Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στην εκδήλωση του ΣΕΒ με ομιλητή τον Sir Nicholas Stern και θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματικές Αλλαγές» στις 26/11/2008. Ομιλία του Προέδρου στο συνέδριο ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στις 27/11/2008. Συμμετοχή του Προέδρου στο 4ο Greek Export Managers Forum του ΟΠΕ στις 4/12/2008. Συμμετοχή του Β Αντιπροέδρου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ στις 10/12/ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μαζί με τις εργοδοτικές ενώσεις κατασκευαστών μετά από σχετική πρόσκληση. Διερεύνηση όλων των καταγγελιών σχετικών με διαγωνισμούς που γνωστοποιούνται στο ΣΕΓΜ Διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για καταχρηστική απαίτηση εμπειρίας. Διαμαρτυρία προς το ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ για καταχρηστική απαίτηση εμπειρίας. Διαμαρτυρία προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για σχετικές προκηρύξεις μελετών Διαμαρτυρία προς ΥΠ.ΠΟ για λάθος προεκτίμηση αμοιβής σε προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης. Διαμαρτυρία προς το Δήμο Ανω Σύρου για παράνομη ανάθεση μελέτης σε ΤΕΙ. Διαμαρτυρία προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. για παράλογες απαιτήσεις σε διαγωνισμό. -10-

11 Διαμαρτυρία προς το ΙΙΒΕΑΑ για παρατυπίες σε διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου και αυθαίρετο υπολογισμό των αμοιβών Διαμαρτυρία προς την ΚΕΔΚΕ για την παράνομη ανάθεση μελετητικών υπηρεσιών σε ΑΕΙ Διαμαρτυρία προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για παρατυπίες αναθέσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού πρόγραμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Παρατηρήσεις προς τη Περιφέρεια Αττικής για τις διαδικασίες στα πλαίσια του πρόγραμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ». Νομική διερεύνηση κατωτάτων ορίων και εισφορών υπέρ τρίτων. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Πέτρος Πετρακόπουλος Πρόεδρος Ανδρέας Λουκάτος Γενικός Γραμματέας -11-

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. Κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής

Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής (18.2.15 έως σήμερα με πραγματοποίηση 8 συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ) Δημήτρης Μαυροματίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Προς 1. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Κωστή Χατζηδάκη 2. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Στέφανο Κομνηνό 3. Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Συνήγορο του Πολίτη Κοινοποίηση Γενικό Γραμματέα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045 4, MARNI STR. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα έκθεση γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και συνολική καταγραφή των υπολοίπων. Είναι σαφές ότι η τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου.

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου. Άλιμος, 08/09/2015 Αρ. Πρωτ. 442 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση. Του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτική Γενική Συνέλευση. Του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Δεκεμβρίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση Του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2014 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Στην διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 122 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 04.03.2014 Τόπος: Ακαδηµίας 39, Αθήνα ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 28 Απριλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 28 Απριλίου 2015 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.: 764 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Τ.Κ. 38333

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 1 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 2010 2015. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ Οικ.: 1423/1 11 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αθήνα, 27.07.2008 Αρ.Πρωτ. 302

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συνδιοργάνωση: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Δ.Α.ΣΤΑ.) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λίνα Σιαµαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα