ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2 Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον πρώην Δήμο Μύρινας (σήμερα Δήμος Λήμνου) το 1992 με σκοπό τη δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας Παιδικών Παιχνιδιών και Βιβλίων. Η συλλογή αποτελείται από χιλιάδες παιχνίδια που καλύπτουν το χρονικό φάσμα από το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα έως και το τέλος του 20 ού αιώνα. Ο Δήμος Λήμνου ξεκίνησε το 2006 και τελικά κατέληξε το 2011 στη δημιουργία των υποδομών για τη στέγαση και έκθεση της συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και βιβλίου. Το έργο προγραμματίζεται με στόχο να καλύψει όλες τις κτιριακές και τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Μόνιμης Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στο κτίριο που στεγάζεται το 4 ο νηπιαγωγείο Μύρινας. Πρόκειται για αποκατάσταση των όψεων, διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου της Α φάσης του κτιρίου, ανάπλαση με επιπλέον προσθήκη κατ επέκταση 65,93 μ2 στον χώρο των υφιστάμενων προσθηκών (Β και Γ φάση του κτιρίου) στην πίσω (ανατολική) όψη της Α φάσης οι οποίες κατεδαφίζονται και τέλος διαμόρφωση του συνολικού περιβάλλοντα χώρου. Εκτός από το κτίριο του 4 ου νηπιαγωγείου, το έργο της μόνιμης στέγασης της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου περιλαμβάνει επίσης το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το κτηνιατρείο και το κτίριο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών της Αεροπορίας. Μελλοντικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου, ένα μέρος των υποστηρικτικών λειτουργιών (διοίκηση, αποθηκεύσεις, εργαστήρια κλπ) θα στεγαστούν σε έναν τέταρτο χώρο που βρίσκεται στα καταστήματα του συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών. Ωστόσο, στο παρόν έργο δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες για την προσαρμογή του τέταρτου χώρου (καταστήματα εργατικών κατοικιών). Το κτίριο του 4 ου νηπιαγωγείου αναφέρεται στη συνολική μελέτη, για συντομία, ως κτίριο Ι, το κτηνιατρείο ως κτίριο ΙΙ, η πρώην λέσχη της αεροπορίας ως κτίριο ΙΙΙ και τα καταστήματα στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών ως κτίριο IV. Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει μόνο τις προτεινόμενες εργασίες στο κτίριο του 4 ου νηπιαγωγείου Μύρινας (κτίριο Ι), το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού. ΚΤΙΡΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι Το κτίριο φαίνεται ότι κατασκευάστηκε αρχικά γύρω στο 1906 για να στεγάσει ένα Οθωμανικό Εκπαιδευτήριο. Η κατασκευή αυτή αναφέρεται ως Α οικοδομική 2

3 φάση του κτιρίου, παρουσιάζει ιδιαίτερη αξία από αισθητική και ιστορική άποψη και στη σημερινή μορφή της έχει συνολικό εμβαδών 85,96 μ2. Η Β και η Γ οικοδομική φάση αποτελούνταν από προσθήκες εμβαδού 27,74μ2, και 17,45μ2, οι οποίες κατεδαφίζονται σύμφωνα με την άδεια δόμησης που έχει εκδοθεί, καθώς δεν παρουσιάζουν καμία ιδιαίτερη αξία από ιστορικής και αισθητικής άποψης, αντίθετα παρουσίαζαν προβλήματα οικοδομικά και αλλοιώσεις της αρχικής φάσης του κτιρίου. Το οικόπεδο του 4 ου νηπιαγωγείου (549,67μ2) περιλαμβάνει επίσης σημαντικό περιβάλλοντα χώρο. Το μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται στη δυτική όψη που αποτελεί και την πρόσοψη του κτιρίου. Η υφιστάμενη διαμόρφωση προκήπιου, με τους μεγάλους φοίνικες, τη συμμετρική τους διάταξη ως προς τον άξονα του κτιρίου και την υπερύψωση του κτιρίου σε σχέση με τον δρόμο, προσδίδουν ένα είδος μνημειακότητας στο σύνολο του έργου. Επίσης η ανοιχτή θέα της πρόσοψης του εκπαιδευτήριου προς το λιμάνι καθιστά την δυτική όψη του ιδιαίτερα σημαντική για την εικόνα της πόλης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα το έργο «Μόνιμη στέγαση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου» έχει προβλεπόμενη συνολική έκταση του καθαρού εσωτερικού χώρου για την εύρυθμη λειτουργία του 289 μ2.η ανάλυση της έκτασης αυτής παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα1. Πίνακας 1: Προβλεπόμενες εκτάσεις καθαρών χώρων για τις λειτουργίες στο εσωτερικό της μόνιμης στέγασης της Συλλογής Ιστορίας παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων. Α/α Χώροι μουσείου Προβλεπόμενος καθαρός εσωτερικός χώρος σε μ 2 1 Είσοδος Βεστιάριο Πρόσβαση ΑμΕΑ 10 2 Εκθεσιακοί χώροι 93 3 Διοίκηση - γραφεία βιβλιοθήκη Αρχείο Γραφείο Ερευνητικού Έργου 25 4 Αποθηκευτικοί χώροι 45 5 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 10 6 Εργαστήριο συντήρησης 9 3

4 7 Χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων 30 8 Περιοδικές εκθέσεις εκδηλώσεις - 9 Βοηθητικοί χώροι καθημερινής χρήσης Χώροι Υγιεινής Πωλητήριο Βιβλιοπωλείο Αναψυκτήριο Υπολογισμός χώρων κίνησης επισκεπτών μεταξύ των εκθεσιακών ενοτήτων 20 Συνολική έκταση εσωτερικών χώρων μουσείου 289 Οι χώροι αυτοί σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Λήμνου κτιριολογικό πρόγραμμα κατανέμονται αρχικά στα τέσσερα κτίρια που θα στεγάσουν το σύνολο του έργου με τον τρόπο που παρουσιάζεται στον πίνακα 2: Πίνακας 2: Προτεινόμενη κατανομή των χώρων του έργου στα υφιστάμενα κτίρια και αναγκαίες επεκτάσεις των κτιρίων για τη σωστή λειτουργία του έργου. Α/α Χώροι μουσείου Κτίριο Ι Κτίρια ΙΙ & ΙΙΙ Κτίριο ΙV 4 ο Νηπια- Κτηνιατρείο & Καταστήματα γωγείο Λέσχη Αξ. εργ. κατοικιών 1 Είσοδος & Βεστιάριο 10 2 Εκθεσιακοί χώροι Διοίκηση, βιβλιοθήκη, αρχείο & γραφεία 25 4 Αποθηκευτικοί χώροι 45 5 Η/Μ & εξοπλισμός έκθεσης 10 6 Εργαστήριο συντήρησης 9 7 Χώρος εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 30 8 Εκδηλώσεις Βοηθητικοί χώροι & χώροι υγιεινής Πωλητήριο Αναψυκτήριο 15 4

5 12 Χώροι κίνησης 15 5 Σύνολο έκτασης απαιτούμενων καθαρών εσωτερικών χώρων μουσείου 120μ 2 55μ 2 114μ 2 Προσφερόμενη εσωτερικοί χώροι υφιστάμενοι 104,27 73,50μ2 146,40μ2 Υπολειπόμενοι χώροι για άλλη χρήση Αναγκαίες επεκτάσεις με νέους χώρους (προσθήκες) - 18,50 32,40 15,73μ Σύμφωνα με το τελικό τοπογραφικό το κτίριο του 4 ου Νηπιαγωγείου μαζί με τις προσθήκες, έχει συνολική δόμηση - κάλυψη 151,89 μ2. Με βάση αυτή την ανάλυση πραγματοποιείται τελικά συνολική προσθήκη δόμησης 65,93 μ2 και έτσι η πραγματοποιούμενη δόμηση - κάλυψη ανέρχεται σε 151,89 μ2, όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα δόμησης. Αναλυτικότερα οι λειτουργίες και χρήσεις που προβλέπονται στο κτίριο ως τμήμα της μόνιμης στέγαση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου είναι οι ακόλουθες: Η είσοδος στο κτίριο παραμένει από τη δυτική πλευρά και προσαρμόζεται για να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ΑμΕΑ, όπως φαίνεται αναλυτικά και στη μελέτη προσβασιμότητας, `Ο χώρος υποδοχής (Ι.1), που ταυτίζεται με τον αρχικό κεντρικό χώρο του εκπαιδευτηρίου, περιλαμβάνει τις λειτουργίες της υποδοχής, του βεστιαρίου, και την εποπτεία-φύλαξη του συνολικού χώρου. Επίσης στον ίδιο χώρο δημιουργείται μια εγκατάσταση με προθήκη και βίντεο, όπου παρουσιάζεται η πρώτη μικρή ενότητα «Το παιχνίδι στην αρχαιότητα» με επιλεγμένα αντίγραφα αρχαιολογικών εκθεμάτων και εποπτικό υλικό. Στη συνέχεια ο επισκέπτης μπαίνει αριστερά στην πρώτη αίθουσα (Ι.2) της έκθεσης (την αρχική βόρεια αίθουσα διδασκαλίας του εκπαιδευτήριου), όπου παρουσιάζεται η δεύτερη: «Το παιχνίδι στη βρεφική ηλικία» και ή τρίτη ενότητα της έκθεσης: «Το κοριτσίστικο παιδικό παιχνίδι». Οι ενότητες περιλαμβάνουν κυρίως εκθέματα εκτός και εντός προθηκών, εποπτικό υλικό (εκτυπώσεις και κατασκευές) και βίντεο με ψηφιακές παρουσιάσεις. Το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας είναι 23,72μ2 (μετά και την εφαρμογή του μανδύα που επιβλήθηκε από τη στατική μελέτη). Οι δύο ενότητες ξεχωρίζουν μόνο με τη διάταξη των προθηκών. Έτσι δεν αλλάζει η 5

6 αίσθηση της αίθουσας διδασκαλίας που ο επισκέπτης την αντιλαμβάνεται από το μεγάλο εσωτερικό ύψος, τα ψηλά ανοίγματα και το παραδοσιακό ξύλινο πέτασμα που ξεχώριζε την αίθουσα διδασκαλίας από τον κεντρικό χώρο υποδοχής του σχολείου. Το αρχικό παράθυρο της αίθουσας στον ανατολικό τοίχο είχε κλειστεί μετά την Β προσθήκη και είχε μετατραπεί σε εντοιχισμένη ντουλάπα από την πλευρά της προσθήκης (εξωτερική πλευρά της Α φάσης). Το παράθυρο αυτό ανοίγει ξανά και μετατρέπεται σε προθήκη εκθεμάτων. Δίπλα στο παράθυρο ανοίγει πέρασμα προς τον επόμενο χώρο που βρίσκεται ανατολική στο χώρο που καταλάμβανε η προσθήκη της Β φάσης. Η λύση αυτή επιλέχθηκε για να διατηρηθεί το παράθυρο στον ανατολικό τοίχο ως αρχιτεκτονικό και οικοδομικό στοιχείο της Α φάσης (με λαξευμένους γωνιόλιθους και λίθινα στοιχεία στην ποδιά και το πρέκι). Η επόμενη αίθουσα (Ι.3) έχει εσωτερικό εμβαδόν 12,56μ2 και φιλοξενεί την τέταρτη ενότητα της έκθεσης: «Το αγορίστικο παιδικό παιχνίδι». Όπως και οι προηγούμενες, έτσι και η τέταρτη ενότητα, περιλαμβάνει κυρίως εκθέματα εκτός και εντός προθηκών, εποπτικό υλικό και βίντεο με ψηφιακές παρουσιάσεις. Η νότια πλευρά του χώρου της τέταρτης ενότητας είναι ουσιαστικά ανοιχτή και οδηγεί μέσα από έναν ενδιάμεσο χώρο (διάδρομο Ι.4) στην επόμενη ενότητα της έκθεσης. Στον ενδιάμεσο χώρο υπάρχει επίσης η πρόσβαση προς τους χώρους υγιεινής του μουσείου (Ι.7 έως Ι.11). Η επόμενη ενότητα της έκθεσης είναι το «Κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών» που αναπτύσσεται σε δύο μικρούς χώρους. Η ενότητα 8 (εδώ δεν ακολουθείται η σειρά των ενοτήτων που αναφέρεται στο αρχικό κτιριολογικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το μουσειολογικό σενάριο) χρειάζεται ένα σχετικά απομονωμένο χώρο προβολών, όπου θα παρουσιάζεται αρχειακό υλικό βίντεο με παραστάσεις από κουκλοθέατρα και θέατρα σκιών. Η ενότητα αυτή λοιπόν έχει ένα μικρό χώρο προβολών (Ι.6), εσωτερικού καθαρού εμβαδού 13,25μ2 και ένα μικρό χώρο εκθεμάτων (Ι.5), εσωτερικού καθαρού εμβαδού 6,06μ2. Στον δεύτερο χώρο της ενότητας υπάρχει μια «όρθια» προθήκη με εκθέματα και εποπτικό υλικό από την ενότητα 8. Στη συνέχεια ο επισκέπτης περνά στην άλλη αίθουσα διδασκαλίας του αρχικού εκπαιδευτήριου (νότια αίθουσα) μέσα από ένα νέο πέρασμα βόρεια του υπάρχοντος παραθύρου. Το άνοιγμα του παραθύρου παραμένει και μετατρέπεται σε προθήκη για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε και για το παράθυρο μεταξύ των χώρων 1.2 και 1.3. Στην αίθουσα αυτή (Ι.12), καθαρού εσωτερικού εμβαδού 24,15μ2, εκτίθενται οι ενότητες 5 «Επιτραπέζια παιχνίδια», 6 «Οπτικά παιχνίδια», 7 «Μουσικά παιχνίδια» και 11 «Σύγχρονα παιχνίδια». Είναι όλες μικρές ενότητες που περιλαμβάνουν προθήκες με εκθέματα, εποπτικό υλικό και μια προβολή βίντεο στην 6

7 ενότητα 11. Ο χώρος αντιμετωπίζεται επίσης με τη διάσωση στοιχείων της αρχικής του χρήσης, παρόμοια με αυτά που αναφέρονται για τη βόρεια αίθουσα διδασκαλίας. Βγαίνοντας από την αίθουσα αυτή ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο κύκλος επίσκεψης στην εσωτερική έκθεση που στεγάζεται στο κτίριο. Ο επισκέπτης βρίσκεται ξανά στον χώρο εισόδου (Ι.1) έχοντας ακολουθήσει μια απλή κυκλική πορεία μέσα στο κτίριο. Στη συνέχεια μπορεί να επισκεφθεί τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, για να δει τα υπαίθρια εκθέματα, να ξεκουραστεί στα καθιστικά μέσα στο πυκνό πράσινο της αυλής ή να δει μια περιοδική έκθεση που μπορεί να φιλοξενείται τους θερινούς μήνες στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Επίσης μπορεί να επισκεφθεί τη συνέχεια της έκθεσης και τις άλλες λειτουργίες (πωλητήριο, αναψυκτήριο και εκπαιδευτικά προγράμματα) στα δύο άλλα κτίρια του έργου (κτίρια ΙΙ και ΙΙΙ). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Οι σημαντικότερες αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης έχουν ήδη αναφερθεί στο εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου. Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι: Το κτίριο του μουσείου πρέπει να είναι ένα κέλυφος που αντιπροσωπεύει την εσωτερική λειτουργία του. Πρέπει δηλαδή το περιεχόμενο του να υποδηλώνεται ξεκάθαρα από την εξωτερική όψη του κτιρίου. Παράλληλα πρέπει το κτίριο του μουσείου να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για την αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου με ιδιαίτερη αξία, όπως το 4ο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει να αποδίδονται με «ειλικρίνεια» τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της αρχικής μορφής του (ή της πιο αντιπροσωπευτικής μορφής που είχε κατά τη διάρκεια της «ζωής» του). Το κτίριο πρέπει να προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον, με σωστό κλιματισμό και αερισμό, εύχρηστους και ξεκούραστους χώρους (κυρίως για τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες), εύστοχο φωτισμό και ευχάριστη αισθητική. Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για να παρουσιαστεί το περιεχόμενο του μουσείου με τρόπο εντυπωσιακό, συμβάλλοντας στη δημιουργία της μαγικής εικόνας του κόσμου των παιχνιδιών. Η συλλογή πρέπει να σηματοδοτείται αισθητικά με τέτοιο τρόπο που να προσκαλεί τους ανθρώπους (μικρούς και μεγάλους) γύρω του για να τη δουν και να την επισκεφθούν. 7

8 Το κτίριο πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των γνωσιακών σκοπών της επίσκεψης στη Συλλογή Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. Η συμβολή του, εκτός από την σωστή επίλυση των λειτουργικών αναγκών, θα πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα φωτισμού, τεχνολογικής υποστήριξης πολυμέσων και μουσειογραφικής διαμόρφωσης. Το κτίριο πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ασφάλεια στη συλλογή του Μουσείου. Ασφάλεια τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του όσο και όταν είναι κλειστό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακολουθώντας τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης θα αναφερθούμε στις βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές και εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη του έργου: ΚΑΤΟΨΗ Στην Α φάση του κτηρίου (παλιό εκπαιδευτήριο) διατηρείται ο έντονος κεντρικός άξονας συμμετρίας στον εσωτερικό χώρο και στην πρόσοψη. Τα ανοίγματα παραμένουν τα ίδια και αποκαθίστανται (ανοίγονται όσα είχαν κλειστεί και αποκαθίστανται οι θέσεις των κουφωμάτων σε σχέση με τα σοβελίκια). Τα δύο μεγάλα ξύλινα διαχωριστικά πετάσματα, παραμένουν τα μόνα διαχωριστικά του εσωτερικού χώρου και αποκαθίστανται. Επίσης στις δύο αίθουσες διδασκαλίας ανακατασκευάζεται η παραδοσιακή ξύλινη ψευδοροφή και τοποθετείται περίπου στο ίδιο ύψος (καθαρό εσωτερικό ύψος στην αποτύπωση 4.15μ και στην πρόταση 4.05). Με τις επιλογές αυτές διατηρείται η εικόνα του παλιού εκπαιδευτηρίου όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά και στο εσωτερικό του κτηρίου. Οι μόνες αλλαγές που γίνονται για λειτουργικούς λόγους είναι προσαρμογές της ανατολικής όψης, η οποία είχε διαταραχθεί σημαντικά κατά την παλιότερη προσθήκη (Β φάση) για να υλοποιηθεί η κυκλική κίνηση μέσα στο σύνολο του κτιρίου (Α φάση και προσθήκη). Αναλυτικότερα το ένα από τα δύο παράθυρα που υπήρχαν στην ανατολική όψη αποκαθίσταται και δημιουργούνται δίπλα του δίοδοι πρόσβασης των επισκεπτών από το παλιό τμήμα του εκπαιδευτήριου (Α φάση) στην καινούργια προσθήκη (αντικατάσταση Β φάση και νεώτερη προσθήκη) και επίσης γίνεται παρόμοιο άνοιγμα δίπλα στο άλλο παράθυρο της ανατολικής όψης για την επανείσοδο των επισκεπτών από τους χώρους των προσθηκών στους χώρους του παλιού εκπαιδευτήριου. Οι χώροι στην προσθήκη (αντικατάσταση Β φάση και νεώτερη προσθήκη) σχεδιάζονται με σκοπό να εκπληρώσουν δύο κυρίως σημαντικούς λειτουργικούς στόχους: Ο πρώτος είναι η δημιουργία των απαραίτητων 8

9 χώρων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες (χώροι υγιεινής, χώρος υγιεινής για ΑμΕΑ και μικρός αποθηκευτικός χώρος) και ο δεύτερος, η διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης κυκλικής πορείας, για τους επισκέπτες, μέσα από τις ενότητες της έκθεσης και με οδηγό το μουσειολογικό σενάριο. Επίσης η προσθήκη από τη νότια πλευρά δημιουργεί μια εσοχή (όπου βγαίνει και η έξοδος κινδύνου), και από τη βόρεια, κυρίως για να ξεχωρίσει με σαφήνεια ο όγκος της προσθήκης από τον όγκο της αρχικής φάσης Α του εκπαιδευτηρίου. Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τις επεμβάσεις στο κτίριο της Α φάσης είναι η υποβίβαση του δαπέδου του κτιρίου στο ίδιο υψόμετρο με το λίθινο πλατύσκαλο. Η αλλαγή εξυπηρετεί κυρίως την απρόσκοπτη προσπέλαση των ΑμΕΑ σε όλους τους χώρους του έργου. ΚΑΤΟΨΗ Περιβάλλον χώρος Στο έργο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον περιβάλλοντα χώρο, όχι μόνο γιατί αποτελεί σημαντικό αισθητικό στοιχείο της συνολικής εικόνας του παλιού εκπαιδευτηρίου (αναφέρθηκε και πιο πάνω), αλλά γιατί και οι καινούριες λειτουργίες του έργου (έκθεση, ανοιχτή λειτουργία στο ευρύ κοινό) υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από έναν ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλοντα χώρο. Παραμένουν όλες οι φυτεύσεις που υπάρχουν και συμπληρώνονται με νέες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του χώρου. Κατασκευάζονται προσβάσεις με ράμπα για ΑμΕΑ και δίπλα στην κλίμακα που οδηγεί στο εσωτερικό του κτιρίου προστίθεται αναβατόριο, επίσης για ΑμΕΑ. Η κεντρική κλίμακα της εισόδου, με αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση, παραμένει όπως είναι, αλλά λόγω της μεγάλης φθοράς της δεν χρησιμοποιείται (όπως και σήμερα από το νηπιαγωγείο). Για την πρόσβαση στο κτίριο κατασκευάζεται νέα κλίμακα στη νότια πλευρά του πλατύσκαλου της εισόδου. Στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου δημιουργείται μικρός υπαίθριος χώρος για περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Επίσης στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου διατηρείται το παλιό πηγάδι (που αναφέρεται ότι υπήρχε από την οθωμανική περίοδο). ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ Η στέγη της Α οικοδομικής φάσης παραμένει ως έχει. Επάνω από την προσθήκη κατασκευάζεται τετράριχτη στέγη, αφήνοντας ένα τμήμα ανάμεσα στο αρχικό κτίριο και στην προσθήκη καλυμμένο με δώμα, όπου τοποθετείται Η/Μ εξοπλισμός, ενώ παράλληλα διαχωρίζει και τις δύο στέγες. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται για να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί το παλιό εκπαιδευτήριο από τις νεότερες προσθήκες. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει σημαντική υψομετρική διαφορά μεταξύ των 9

10 δύο στεγών. Η στέγη των προσθηκών περιβάλλεται από κανάλι συλλογής και απορροής των όμβριων και δεν προεξέχει από το περίγραμμα. ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ (πρόσοψη) Αποκαθίστανται τα στοιχεία της όψης του παλιού εκπαιδευτηρίου (Α φάση), με μετακίνηση των ξύλινων κουφωμάτων στην εσωτερική παρειά των λίθινων σοβελικιών και την καθαίρεση του στεγάστρου από το πρέκι της εισόδου. Για την προστασία της εισόδου τοποθετείται νέο μικρής προεξοχής στέγαστρο (παραδοσιακού σχεδίου), ψηλότερα από το άνοιγμα της εισόδου, το οποίο καταλαμβάνει όλη την απόσταση μεταξύ των δύο πεσών. Στο μέτωπο του νέου στεγάστρου μπορεί να τοποθετηθεί ο τίτλος: «Συλλογή Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου». Στην πρόσοψη επίσης καθαιρείται η απότομη ράμπα πρόσβασης από τη νότια πλευρά της εισόδου και αντικαθίσταται με κλίμακα. Από τη βόρεια πλευρά της εισόδου τοποθετείται ανοιχτό αναβατόριο για ΑμΕΑ. Καθαιρείται επίσης και η νεότερη μικρή κρήνη στο νότιο άκρο της όψης. ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ Αποκαθίστανται επίσης τα στοιχεία της όψης του παλιού εκπαιδευτηρίου (Α φάση), με μετακίνηση των ξύλινων κουφωμάτων στην εσωτερική παρειά των λίθινων σοβελικιών. Η όψη της προσθήκης είναι τυφλή από αυτή την πλευρά και είναι αμέσως αντιληπτό ότι πρόκειται για νέο όγκο καθώς υπάρχει εσοχή ανάμεσα σ αυτή και το κτίριο της Α φάσης, ενώ είναι και ελαφρώς χαμηλότερη. ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ Όπως και στις άλλες όψεις, έτσι και στη νότια αποκαθίστανται τα στοιχεία της όψης του παλιού εκπαιδευτηρίου (Α φάση), με μετακίνηση των ξύλινων κουφωμάτων στην εσωτερική παρειά των λίθινων σοβελικιών και διάνοιξη αποκατάσταση του ενός από τα δύο παράθυρα που είχε φραχτεί σε προηγούμενη φάση. Η όψη της προσθήκης είναι κι εδώ τυφλή. Η νέα στέγη όπως έχει ήδη αναφερθεί ξεχωρίζει από αυτής της Α φάσης και είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης στη νότια όψη εμφανίζεται η έξοδος κινδύνου του εσωτερικού χώρου (στο τμήμα της προσθήκης και δίπλα στην Α φάση) και η σειρά των πεσών που υποστηρίζουν μια στενή πέργκολα και ορίζουν το ανατολικό όριο του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. 10

11 ΤΟΜΗ Α-Α Στην τομή Α-Α κατά μήκος του άξονα συμμετρίας του παλιού εκπαιδευτηρίου (Α οικοδομική φάση) φαίνονται οι αλλαγές στον καθορισμό μιας ενιαίας στάθμης δαπέδου σε όλους τους εσωτερικούς χώρους (υποβιβάζοντας κατά 13 εκ. το αρχικό δάπεδο του εκπαιδευτήριου). Στο εσωτερικό της Α φάσης διατηρείται το παραδοσιακό ξύλινο διαχωριστικό πέτασμα (φαίνεται σε όψη) και η ψευδοροφή (δεν διασώζεται η αρχική ξύλινη ψευδοροφή) μεταφέρεται λίγο πιο κάτω για να τοποθετηθούν από πάνω της οι αγωγοί κλιματισμού και αερισμού (υφιστάμενο καθαρό εσωτερικό ύψος 4.12μ. και νέο καθαρό εσωτερικό ύψος 3.33μ.). Στην προσθήκη το νέο ενιαίο εσωτερικό ύψος είναι 3.55 και μόνο στο πέρασμα μεταξύ της τέταρτης και της όγδοης ενότητας υπάρχει ψευδοροφή για την κάλυψη των νέων δοκών της στέγασης, αλλά κυρίως για την όδευση των αγωγών κλιματισμού και αερισμού (καθαρό εσωτερικό ύψος 2.71μ.). ΤΟΜΗ Β-Β Στη τομή Β-Β, όπως και στην προηγούμενη Α-Α φαίνεται η εκσκαφή βάθους 0,57μ. που γίνεται στο χώρο κάτω από το δάπεδο του εκπαιδευτηρίου, για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ενίσχυσης των θεμελίων, διέλευσης μηχανολογικών δικτύων και υποβίβασης του τελικού δαπέδου της φάσεις Α κατά 13εκ., όπως ήδη αναφέρθηκε. Φαίνονται επίσης σε τομή τα ξύλινα διαχωριστικά πετάσματα που διατηρούνται, όπως και οι ξύλινες ψευδοροφές. Στις τομές Α-Α και Β-Β φαίνονται επίσης οι αποκαταστάσεις των θέσεων των κουφωμάτων μέσα από τα λίθινα σοβελίκια της Α οικοδομικής φάσης του κτιρίου. ΤΟΜΗ Γ-Γ Η τομή Γ-Γ τέμνει την προσθήκη (αντικατάσταση Β και Γ φάσης) και προβάλλεται η παλιότερη ανατολική όψη της Α φάσης με αποκατεστημένα τα αρχικά ανοίγματα. Το δώμα της Β προσθήκης είχε αρχικά τοποθετηθεί στο ύψος του λίθινου γείσου των παραθύρων καταστρέφοντας τη μορφολογία των ανοιγμάτων. Το δώμα αυτό καθαιρείται και κατασκευάζεται 32εκ πιο ψηλά, απελευθερώνοντας το γείσο των ανοιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται όλα τα λίθινα στοιχεία της διαμόρφωσης των ανοιγμάτων, μέσα στον εσωτερικό χώρο της προσθήκης. Έτσι ξεχωρίζει η πρώτη φάση του εκπαιδευτηρίου, τόσο στο εσωτερικό με τον λίθινο διάκοσμο των παραθύρων, όσο και στον εξωτερικό χώρο με τον διαχωρισμό των στεγών μεταξύ της Α φάσης και των προσθηκών. 11

12 ΤΟΜΗ Δ-Δ Στην τομή Δ-Δ φαίνεται η συνολική στέγη της προσθήκης και η διάταξη των ψευδοροφών για να περάσουν οι αγωγοί κλιματισμού και αερισμού. Προβάλλεται επίσης σε όψη η σειρά των πεσών που υποστηρίζουν τη στενή πέργκολα και ορίζουν το ανατολικό όριο του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Στο νότιο άκρο της τομής της προσθήκης φαίνεται η εσοχή της εξόδου κινδύνου, η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε έγινε για να ξεχωρίσει με σαφήνεια ο όγκος της προσθήκης από τον όγκο της αρχικής φάσης Α του εκπαιδευτηρίου. ΚΤΙΡΙΟ II KAI III Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στο κτίριο που στεγάζεται το 4 ο νηπιαγωγείο Μύρινας, το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το κτηνιατρείο και το κτίριο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών της Αεροπορίας στην περιοχή του τούρκικου γυαλού. Μελλοντικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου, ένα μέρος των υποστηρικτικών λειτουργιών (διοίκηση, αποθηκεύσεις, εργαστήρια κλπ) θα στεγαστούν σε έναν τέταρτο χώρο που βρίσκεται στα καταστήματα του συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών. Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει μόνο τις προτεινόμενες εργασίες στο κτίρια ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία βρίσκονται σε δύο όμορα οικόπεδα που προέρχονται από τη διανομή του Υπ. Γεωργίας του 1964, με αριθμό 101 και 103 αντίστοιχα, και κατόπιν συμβολαίου συνένωσης αποτελούν πλέον ένα οικόπεδο με εμβαδόν Ε=889,00τ.μ. Στο οικόπεδο 101 όπου στεγάζονταν μέχρι σήμερα το Δημόσιο Κτηνιατρείο, υπάρχει υφιστάμενο λίθινο ισόγειο κτίσμα εμβαδού Ε=82.04τ.μ. με κεραμοσκεπή το οποίο είναι προϋφιστάμενο του 1977, όπως προκύπτει από τις καταστάσεις καταγραφής της περιουσίας του κτηνιατρείου προς το Υπ. Οικονομικών. Επίσης σε κεντρικό σημείο του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο κτίσμα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση από πλινθοδομή με τετράριχτη κεραμοσκεπή Ε=20,80τ.μ. το οποίο στεγάζει αντλιοστάσιο του δικτύου αποχέτευσης και είναι απαραίτητο τμήμα του υπό κατασκευή βιολογικού καθαρισμού της Μύρινας. Περιλαμβάνει και υπόγειο χώρο, οπότε η συνολική κατασκευή καταλαμβάνει έκταση περίπου 65,00τ.μ. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 2007 κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού και σύμφωνα με την εγκύκλιο 6453/1373/10/98 εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής αδείας. Και τα δύο κτίσματα διατηρούνται. Στο αντλιοστάσιο δεν γίνεται καμία επέμβαση, ενώ στο πρώην κτηνιατρείο, (κτίριο ΙΙ), διατηρείται το κτίριο και η κεραμοσκεπή (στην οποία διατηρείται ο σκελετός προστίθεται πέτσωμα και θερμομόνωση και αλλάζουν τα κεραμίδια), προστίθεται όμως εξωτερικά περιμετρικός 12

13 μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος 7εκ. και θερμομόνωση 6εκ., ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό έχει κατά συνέπεια την αύξηση του εμβαδού της δόμησης, της κάλυψης και του όγκου του κτιρίου, το οποίο πλέον έχει εμβαδό Ε=87.74τ.μ. Για την κατασκευή του μανδύα θα γίνει εκσκαφή για θεμελίωση πλάτους 0.80μ. και βάθους μέχρι 1.00μ. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάπλαση του εσωτερικού χώρου και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του κτιρίου. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΙ Η υφιστάμενη κατασκευή του κτηνιατρείου περιλαμβάνει φέροντες τοίχους από λιθοδομές, οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματα, δοκούς και πλάκα) σε ορισμένα σημεία της κατασκευής, πλινθοδομές και στέγη με ξύλινο Φ.Ο. Το κτίριο παρουσιάζει φθορές και υγρασίες σε διάφορα σημεία και ένα μεγάλο μέρος της στέγης (πάνω από την πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα) δεν είναι προσβάσιμο για να μπορέσει διερευνηθεί η κατάσταση του. Το κτίριο έχει υποστεί επισκευές, χωρίς ωστόσο να είναι ευδιάκριτες συγκεκριμένες φάσεις στις επεμβάσεις. Τα παράθυρά του έχουν αντικατασταθεί παλιότερα με κουφώματα αλουμινίου, η μία από τις δύο θύρες είναι ξύλινη και η άλλη σιδηροκατασκευή. Το κτίριο του κτηνιατρείου βρίσκεται σε οικόπεδο με εμβαδόν μ2 και περιβάλλεται από δημόσιο δρόμο (βόρεια και ανατολική πλευρά), αδόμητο δημοτικό οικόπεδο (παιδική χαρά) από τη δυτική πλευρά (από την πλευρά της θάλασσας) και με το οικόπεδο της Λέσχης αξιωματικών αεροπορίας (που αποτελεί τμήμα του παρόντος έργου) από τη νότια πλευρά. Ο περιβάλλων χώρος είναι αδιαμόρφωτος και μέσα στα όρια του οικοπέδου υπάρχουν δύο κατασκευές από άλλα έργα. Η πρώτη είναι το αντλιοστάσιο που αναφέρθηκε παραπάνω. Η δεύτερη κατασκευή είναι ένας χώρος Μ/Σ της ΔΕΗ και βρίσκεται στο χώρο ανάμεσα στον κτηνιατρείο και τη λέσχη. Η κατασκευή είναι 6,31μ2 και ο χώρος που την περιβάλλει και πιθανώς δεν μπορεί να κατασκευαστεί οτιδήποτε άλλο, είναι 21,71μ2. Οι κατασκευές αυτές αποτελούν σημαντικές δεσμεύσεις εντός του οικοπέδου και καθορίζουν σοβαρά τη σχεδίαση του περιβάλλοντα χώρου. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη χώρου. Οι χώροι του κτιρίου είναι κατάλληλοι για τις χρήσεις που προβλέπονται και έχουν φθορές που μπορούν να αποκατασταθούν με επισκευές. Οι χρήσεις που προβλέπεται να φιλοξενηθούν είναι: η έκθεση των ενοτήτων 9 «Παιδικά βιβλία» και 10 «Παλιά σχολικά είδη», το πωλητήριο, το αναψυκτήριο και χώροι υγιεινής. Αναλυτικότερα οι λειτουργίες και χρήσεις που 13

14 προβλέπονται στο κτίριο ως τμήμα της μόνιμης στέγασης της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου είναι οι ακόλουθες: Το κτίριο διαθέτει δύο εισόδους. Από τη μια ο επισκέπτης μπαίνει στην αίθουσα των ενοτήτων 9 και 10 της έκθεσης και από την άλλη στον χώρο που φιλοξενεί το πωλητήριο και το αναψυκτήριο. Ο χώρος των ενοτήτων 9 και 10 έχει μπορεί να διαμορφωθεί με παλιά ξύλινα θρανία σχολείου μιας και το θέμα της ενότητας 10 είναι «παλιά σχολικά είδη». Επίσης θα έχει μαυροπίνακα και οθόνη για προβολές όπως και προθήκες για την έκθεση της ενότητας 9 «παιδικά βιβλία». Ο χώρος της έκθεσης επικοινωνεί εσωτερικά και με το πωλητήριο αναψυκτήριο όπως και με τους χώρους υγιεινής. Όμως μπορεί και να απομονωθεί με εσωτερική πόρτα, κυρίως για τις ώρες που μπορεί να λειτουργούν το πωλητήριο και το αναψυκτήριο και να μη λειτουργεί η έκθεση (απογευματινές ή και βραδινές ώρες). Το πωλητήριο και το αναψυκτήριο είναι σε ένα κοινό χώρο. Οι δύο λειτουργίες ξεχωρίζουν με στοιχεία της επίπλωσης και με ελαφρά διαχωριστικά από γυψοσανίδες. Στο χώρο αυτό υπάρχει εν μέρει και ψευδοροφή για τη διευθέτηση των αγωγών κλιματισμού αερισμού, αν και σε μεγάλο βαθμό είναι εμφανής ο αρχικός Φ.Ο. της στέγης. Στο κτίριο ΙΙ υπάρχουν επίσης χώροι υγιεινής όπως και χώρος υγιεινής για ΑμΕΑ. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει τμήμα υπαίθριας έκθεσης και περιοχή με τραπεζάκια όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το αναψυκτήριο του έργου. Επίσης προβλέπεται περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης για πέντε αυτοκίνητα και μια θέση ΑμΕΑ. Στο οικόπεδο 103, όπου στεγάζονταν η Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορίας, υπάρχει υφιστάμενο ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο εμβαδού Ε=33.99τ.μ. με κεραμοσκεπή είναι προϋφιστάμενο του 1977 και μάλλον έχει κατασκευαστεί κατά την περίοδο του μεσοπολέμου αφού αποτελούσε αρχικά δημοτικό τυροκομείο, αλλά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη του υπάρχουν από το Το κτίριο διατηρείται, γίνεται επίσης προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης 6εκ., ενώ γίνεται και προσθήκη κατ επέκταση στην πλευρά προς τη θάλασσα νέου κτιρίου, από φέρουσα τοιχοποιία, λειτουργικά ενιαίου που αποτελεί χώρο γραφείου, οπότε το συνολικό εμβαδόν του κτίσματος διαμορφώνεται πλέον στα 45.66τ.μ. Επίσης η στέγη αντικαθίσταται και κατασκευάζεται ενιαία κεραμοσκεπή και για τα δύο κτίρια, υπερυψωμένη σε σχέση με την αρχική. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάπλαση του εσωτερικού χώρου και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του κτιρίου. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΙΙ Το κτίριο της λέσχης αξιωματικών αεροπορίας έχει κατασκευαστεί με φέρουσα λιθοδομή, χωρίς ιδιαίτερα ανοίγματα και με στέγη ξύλινου Φ.Ο. Η στέγη έχει 14

15 επικάλυψη από λαμαρίνα και εσωτερικά υπάρχει ψευδοροφή που δεν επιτρέπει τη συνολική παρατήρηση της στέγης. Σε κάποια φάση λειτουργίας του κτιρίου έγιναν επεμβάσεις και τότε έγινε διάνοιξη μεγάλου ανοίγματος στη λιθοδομή, το οποίο σήμερα κλείνει με μεταλλικές θύρες. Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού μ2 που εφάπτεται από τη βόρεια πλευρά με το οικόπεδο του κτηνιατρείου, ανατολικά με τον δημόσιο δρόμο, νότια με ιδιωτικό οικόπεδο και δυτικά με την παραλία. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ Ο χώρος του κτιρίου ΙΙΙ δεν είναι συνολικά αξιοποιήσιμος σύμφωνα με τη σημερινή του μορφή. Έτσι προτείνεται μια ανάπλαση των χώρων συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του συνολικού περιγράμματος. Ο νέος χώρος που σχεδιάζεται περιλαμβάνει την αρχική φάση του κτιρίου και έναν ενιαίο νέο εσωτερικό χώρο. Οι διαστάσεις της προσθήκης περιορίζονται από την υφιστάμενη χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας οπότε πρέπει να τηρηθούν κάποιες ελάχιστες αποστάσεις. Προσωρινά λοιπόν μέχρι τη διαμόρφωση και ένταξη του τέταρτου κτιρίου στο έργο, το κτίριο ΙΙΙ της πρώην λέσχης αξιωματικών αεροπορίας θα στεγάσει τον χώρο διοίκησης της συλλογής και τον χώρο λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τελευταία αυτή λειτουργία μπορεί να εναλλάσσεται με περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, μιας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα λειτουργούν κυρίως τη χειμερινή περίοδο, όταν θα είναι ανοιχτά τα σχολεία. Το κτίριο ΙΙΙ δεν θα διαθέτει χώρους υγιεινής, λόγω της περιορισμένης έκτασης του και γιατί θεωρείται ότι θα συλλειτουργεί σε μια ενότητα με το κτίριο του κτηνιατρείου (ΙΙ) όπου υπάρχουν οι αντίστοιχοι χώροι υγιεινής. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Η πρόσβαση στον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος των κτιρίων ΙΙ και ΙΙΙ θα γίνεται ελεύθερα είτε από την βόρεια έξοδο (πλευρά του κτηνιατρείου) είτε από τη νότια έξοδο δίπλα από την πρώην λέσχη αξιωματικών. Ο περιβάλλων χώρος των δύο οικοπέδων που συνενώνονται, ενοποιείται και διαμορφώνεται για να φιλοξενήσει περιοδικές υπαίθριες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες κυρίως για παιδιά, για υπαίθρια εκθέματα της συλλογής, για καλοκαιρινές εκδηλώσεις και ως υπαίθριος χώρος του αναψυκτηρίου. Κοντά στο κτίριο ΙΙ διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος αναψυκτηρίου με πέργολα για αναρριχόμενα φυτά και με υπερυψωμένο δάπεδο στην ίδια στάθμη με τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πρόσβαση στον υπαίθριο χώρο 15

16 του αναψυκτηρίου γίνεται με κλίμακα και με ράμπα. Σε άλλο σημείο, στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου προβλέπεται μικρή υπαίθρια εκθεσιακή ενότητα. Επίσης διαμορφώνονται δύο καθιστικά, ένα μεταξύ των κτιρίων ΙΙ και ΙΙΙ και ένα ανάμεσα στην υπαίθρια εκθεσιακή ενότητα και την παιδική χαρά που γειτνιάζει με το οικόπεδο του έργου. Η υφιστάμενη παιδική χαρά συνδέεται λειτουργικά με τις δραστηριότητες της συλλογής Ιστορίας παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου. Γίνονται επίσης φυτεύσεις και περιφράξεις των χώρων. Στο οικόπεδο του κτηνιατρείου υπάρχει υφιστάμενη πέτρινη περίφραξη η οποία συντηρείται και συμπληρώνεται όπου χρειάζεται. Τέλος κατασκευάζεται στεγανός βόθρος στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου ΙΙ. Όλος ο υπαίθριος χώρος είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, όπως επίσης και τα κτίρια εφόσον έχουν διαμορφωθεί ράμπες ανόδου και καθόδου σε κατάλληλα σημεία και τα κτίρια είναι ισόγεια. Επίσης υπάρχει και μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ εντός του οικοπέδου. ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονείται για την στέγαση της «Μόνιμης Συλλογής Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου» προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα κτίρια και τα οικόπεδα του 4ου Νηπιαγωγείου Μύρινας, του Κτηνιατρείου και της Πρώην Λέσχης Αξιωματικών στην περιοχή Τούρκικου Γυαλού της Μύρινας. Επίσης για τη σύνδεση μεταξύ τους και τη λειτουργία τους ως μια ενότητα, εφόσον αυτά δεν είναι όμορα, προβλέπεται μερική διαμόρφωση των παρτεριών που υπάρχουν κατά μήκος της παραλιακής οδού Ποσειδώνος που τα συνδέει. Συγκεκριμένα στην οδό Ποσειδώνος από τη διασταύρωση της με την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου έως την οδό Νέας Μαδύτου, σήμερα υπάρχουν στον κοινόχρηστο χώρο προς την πλευρά της θάλασσας διαμορφωμένα παρτέρια με χαμηλές φυτεύσεις και δέντρα, που διακόπτονται από κάθετα περάσματα προς την παραλία και από ένα πλάτωμα που χρησιμοποιείται ως χώρος ανάπαυσης. Στη μελέτη που εκπονείται προβλέπεται διαμόρφωση από την έξοδο του οικοπέδου του 4ου Νηπιαγωγείου όπου θα στεγάζεται το κύριο μέρος της συλλογής που συνεχίζει κατά μήκος των παρτεριών από την πλευρά του δρόμου και καταλήγει στον υπαίθριο χώρο του κτηνιατρείου, περνώντας μπροστά από την παιδική χαρά. Οι προσβάσεις προς τη θάλασσα καθώς και το πλάτωμα πάνω από τον πλακοσκεπή οχετό διατηρούνται, διαμορφώνονται όμως κατάλληλα με ράμπα λόγω της μικρής υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει, ώστε να είναι προσβάσιμα από ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα μέσα από το όριο των παρτεριών, χωρίς να στενεύει ο δρόμος διαμορφώνεται πεζοδρόμιο με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο με ενδιάμεσα λωρίδες μαρμάρου Καβάλας καθαρού πλάτους τουλάχιστον 1,20μ., ενώ στην πλευρά προς το δρόμο διαμορφώνεται μικρό παρτέρι με θαμνώδεις φυτεύσεις, το οποίο λειτουργεί ως φράχτης-όριο. Το υπόλοιπο τμήμα του παρτεριού μένει ως έχει, και γενικά γίνονται οι λιγότερες επεμβάσεις. Σε τρία σημεία (αρχή μέση και τέλος) της διαδρομής, οργανώνονται τρείς ενότητες της έκθεσης με υπαίθρια εκθέματα, ενώ στη μεσαία υπάρχουν και καθιστικά. Επιπλέον η διαδρομή αυτή λειτουργεί και ως πεζοδρόμιο, καθώς δεν υπάρχει ως σήμερα. Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 16

17 17

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26 Πίνακας εικόνων..3 Περίληψη στα Ελληνικά..4 Περίληψη στα Αγγλικά 5 Πρόλογος..... 6 Εισαγωγή.... 7 Ιστορική αναδρομή του μύλου.......10 Κεφάλαιο 1 Κατασκευή μύλου.... 14 1.1 Τοιχοποιία.....15 1.2 Ανοίγματα.....17

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας.

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. Η Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναμικότητας 144 κλινών και 50 κλινών Αποκατάστασης Αποθεραπείας κατασκευάζεται σε γήπεδο 18.758,34 τ.μ. στη θέση Λιβάδι του Δήμου Ιωαννίνων. Αποτελείται από τρεις ευδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Χριστίνα Λέκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λευκοθέα Μάρη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών» Ξάνθη 2008, λήμμα Ε48 Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Ολυμπία Χατζοπούλου, Μαγδαληνή Χατζή, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα