ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω κλίσης, υπόγειο χώρο στάθµευσης, στέγη και περίφραξη. Το οικόπεδο έχει εµβαδόν τ.µ. και είναι διαµπερές. Φέρει πρόσωπο στην οδό Νικόµαχου και στην οδό Άνω Νικοµάχου που είναι χαρακτηρισµένες ως πεζόδροµοι. Η ιδιαιτερότητα του διαµπερούς αυτού οικοπέδου έγκειται στο γεγονός ότι η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των δυο προσώπων του οικοπέδου αγγίζει τα 9.80 µ. σύµφωνα µε το υψοµετρικό σηµείωµα του ήµου Θεσσαλονίκης. Το παρόν οικόπεδο βρίσκεται στον τοµέα Ι της Άνω Πόλης στον οποίο έχει ορισθεί συντελεστής δόµησης 1.2 δυνάµενος να αυξηθεί σε 1.5 λόγω κλίσης. Το επιτρεπόµενο µέγιστο ύψος των κτιρίων στον τοµέα αυτό είναι 6 µ. έως 8.5 µ. λόγω κλίσης. Τα 8.5 µ. δίδονται στην περίπτωση που η υψοµετρική διαφορά µεταξύ χαµηλότερου και ψηλότερου σηµείου του κτιρίου υπερβαίνει τα 2 µ. συνθήκη η οποία εκ των πραγµάτων είναι δεδοµένη για το παρόν οικόπεδο. Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση, στο οικόπεδο υπάρχει οικοδοµή δυο επιπέδων κατασκευασµένη το 1959 (αρ. αδείας: 227/59). Είναι τοποθετηµένη επί της οικοδοµικής γραµµής της οδού Νικόµαχου. Το πρώτο επίπεδο βρίσκεται ελαφρώς υπερυψωµένο από τη στάθµη του δρόµου και είναι χαρακτηρισµένο ως ηµιυπόγειο λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους και επειδή η πίσω του πλευρά είναι εξ ολοκλήρου βυθισµένη στο έδαφος. Μορφολογικά το υπάρχον κέλυφος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για µια τυπική µεταπολεµική λαϊκή κατοικία χαµηλού κόστους χαρακτηριστική του κοινωνικού προφίλ των κατοίκων της περιοχής την περίοδο εκείνη. 1

2 Το υφιστάµενο κτίριο επι του οικοπέδου στην οδό Νικοµάχου 12 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επελέγη η λύση ενός ενιαίου οικοδοµικού όγκου σε υποχώρηση από τα µέτωπα των δρόµων ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν κατοικίες µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια ανά επίπεδο, κατάλληλες για οικογένειες. Η λύση του ενιαίου κτιριακού όγκου την οποία προτείνουµε κατ αρχήν καλύπτει λειτουργικά τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών. ιαµορφώνεται µια προνοµιούχα κατοικία ενός επιπέδου µε πρόσβαση από την οδό Άνω Νικοµάχου και µια διώροφη κατοικία (λόγω κλίσης) µε πρόσβαση από την οδό Νικοµάχου οι οποίες πληρούν και τα κριτήρια της ιδιωτικότητας και ανεξαρτησίας. Η πρόσβαση στην διώροφη κατοικία µε πρόσωπο στην οδό Νικόµαχου γίνεται µέσω υπερυψωµένης αυλής η οποία προσεγγίζεται από υπαίθρια κλίµακα. Ο αναληµατικός τοίχος που ορίζει το επίπεδο του διαµορφωµένου εδάφους από την πλευρά της οδού Νικοµάχου υπερβαίνει το 1.5 µ. σύµφωνα µε την υπόδειξη και την έγκριση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (συνεδρίαση 8 η / ), αρµοδιότητα την οποία 2

3 ορίζει ο ειδικός κανονισµός της Άνω Πόλης (ΦΕΚ904 /99, Άρθρο 3, παρ.9, εδαφ.γ) Τα τελευταία χρόνια η Άνω Πόλη θεωρείται µια προνοµιούχα περιοχή κατοικίας λόγω της εγγύτητάς της µε το κέντρο της πόλης. Παρουσιάζει έντονη οικοδοµική ανάπτυξη και µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κυκλοφοριακό πρόβληµα και πρόβληµα στάθµευσης αυτοκινήτων. Η παρούσα µελέτη προβλέπει δηµιουργία υπογείου χώρου στάθµευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (άρθρο 7, παρ.1 & ΦΕΚ 749 / 1987, άρθρο 1). Η επιφάνεια του υπογείου χώρου στάθµευσης υπερβαίνει την κάλυψη του υπερκειµένου κτιριακού όγκου όπως επίσης προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (ΦΕΚ 749 / 1987, άρθρο 3, παρ. 2). Έχουµε επέκταση του υπόγειου χώρου στάθµευσης προς την πλευρά της οδού Άνω Νικοµάχου κατά τ.µ. και πληρείται η προϋπόθεση της επικάλυψης της πλακάς της οροφής του κατα 1µ. κάτω από το διαµορφωµένο έδαφος. Η πρόσβαση στο υπόγειο γκαραζ εξυπηρετείται από την οδό Νικοµάχου. ηµιουργείται χώρος εισόδου προς υπόγειο χώρο στάθµευσης εµβαδού τ.µ. < 30 τ.µ. όπως προβλέπεται από το διάταγµα «περί σταθµών αυτοκινήτων σε κτίρια» (ΦΕΚ 749 / 1987, άρθρο 3, παρ. 2). Το ύψος του µεταβατικού αυτού χώρου είναι 2.30> 2.20 µ. όπως ορίζεται το επιτρεπόµενο ύψος για χώρους στάθµευσης (ΦΕΚ 749 / 1987, άρθρο 2, παρ. 1).. Επειδή ο ειδικός κανονισµός των όρων δόµησης στην Άνω Πόλη 3

4 δεν προβλέπει και δεν αναφέρει κάτι σχετικά µε «χώρο εισόδου προς υπόγειο χώρο στάθµευσης», ο οποίος σε καµιά των περιπτώσεων δεν θεωρείται χώρος κυρίας χρήσης αφού δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόµησης, ισχύουν τα περί σταθµών αυτοκινήτων σε κτίρια, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΦΕΚ 749 / 1987, άρθρο 5). Η απόληξη του κτιρίου καλύπτεται µε επικλινή στέγη µε στοιχειά επικάλυψης βυζαντινά κεραµίδια. Τα κεκλιµένα επίπεδα της στέγης διαµορφώνονται µε 30% κλίση. Το µέγιστο πραγµατοποιούµενο ύψος του κτιρίου φτάνει τα 8.50 µ από το διαµορφωµένο έδαφος στη νότια πλευρά του, όπως προβλέπεται για οικόπεδα του τοµέα Ι της Άνω πόλης µε υψοµετρική διαφορά άνω των 2 µ. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Όσον αφορά τα πραγµατοποιούµενα στοιχεία δόµησης το νέο κτίριο καλύπτει επιφάνεια τ.µ.. Η δόµηση κατανέµεται σε 3 επίπεδα (ισόγειο λόγω κλίσης + 2 όροφοι: Α επ. = 46.01, Β επ. = 71.22, Γ επ. = ). Στο Α επίπεδο τµήµα της επιφάνειας του είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος µε Ε= τ. µ. και αντίστοιχα στο Β επ. ο υπόγειος βοηθητικός χώρος καταλαµβάνει επιφάνεια Ε= τ.µ. χωρίς να αλληλοκαλύπτονται τα περιγράµµατά τους. Το σύνολο της επιφάνειας των υπογείων βοηθητικών χώρων ανέρχεται στα τ.µ. Πέραν τούτων κατασκευάζεται επίπεδο υπόγειου κλειστού χώρου στάθµευσης χωρητικότητας 3 αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας τ.µ. προσαυξανόµενο κατά τ.µ. που είναι το εµβαδόν του εισόδιου χώρου προς αυτό. Στα δυο τελευταία επίπεδα του κτιρίου (Β & Γ ) στην όψη προς την οδό Νικοµάχου διαµορφώνεται κλειστή αρχιτεκτονική προεξοχή πλάτους 1.00 µ. (Ε=3.60 τ.µ.) καθώς και εξώστης του ιδίου πλάτους. 4

5 ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η επιλογή του ενιαίου κτιριακού όγκου σε υποχώρηση από τα µέτωπα του διαµπερούς οικοπέδου τεκµηριώθηκε παραπάνω όσον αφορά τη χρήση του κτιρίου και το προτεινόµενο κτιριολογικό πρόγραµµα. Από πλευράς ένταξης στο περιβάλλον της Άνω πόλης οι υποχωρήσεις του ενιαίου οικοδοµικού όγκου από τα µέτωπα των δρόµων λειτουργούν ευεργετικά. Στην οδό Άνω Νικοµάχου η υποχώρηση του κτιρίου από το µέτωπο του δρόµου έχει ως αποτέλεσµα να διατηρείται έως ένα βαθµό η αίσθηση του ανοίγµατος που ήδη υπάρχει στο ακανόνιστης γεωµετρίας στενό πέρασµα. Επίσης ο κτιριακός όγκος από αυτή την πλευρά του δρόµου προβάλει κατά 3 µόνο µέτρα µε αποτέλεσµα να διατηρείται η αµφιθεατρική κλιµακωτή διάταξη που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της Άνω Πόλης και να µην αποκόπτεται η θέα του απέναντι λαϊκότροπου παραδοσιακού κτιρίου προς τη θάλασσα. Το λαϊκότροπο παραδοσιακό κτίριο απέναντι από το παρόν οικόπεδο επι της οδού Άνω Νικοµάχου Από την πλευρά της οδού Νικοµάχου η υποχώρηση του οικοδοµικού όγκου σε συνδυασµό µε την παρουσία της υπερψωµένης αυλής δηµιουργεί µια βαθµιδωτή ανάπτυξη κατά τρόπο που να µην διασπάται βίαια το οικοδοµικό µέτωπο του δρόµου. Το skyline των κτιρίων δεν δηµιουργεί έντονες ασυνέχειες. Λόγω της προοπτικής, τα σόκκορα των κτιρίων από το επίπεδο του παρατηρητή δεν έχουν έντονη παρουσία στο χώρο. Συν τοις άλλοις η δηµιουργία πέργκολας πάνω από την υπερυψωµένη αυλή αµβλύνει 5

6 ακόµη περισσότερο την παρουσία τους. Η υποχώρηση του κτιρίου από αυτή την πλευρά του δρόµου υποδεικνύεται και από λόγους λειτουργικότητας. Το µέτωπο του οικοπέδου προς το δρόµο είναι µόλις 6.24 µ.. Λόγω του ακανόνιστου σχήµατος του οικοπέδου η υποχώρηση του κτιρίου διευρύνει το µέτωπο του κτιρίου προς την πλευρά της θέας. Συγκεκριµένα στη παρούσα µελέτη το κτίριο υποχωρεί κατά 4.25 µ. και επιτυγχάνεται οικοδοµικό µέτωπο 7.30 µ. ώστε λειτουργικά να µπορούν να διαταχθούν δυο ευρύχωρα δωµάτια προς την πλευρά της πόλης. ΑΡΧ/ΚΑ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΛΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ Όσον αφορά την µορφολόγηση του κτιρίου στόχος των µελετητών είναι το κτίριο να αντιπροσωπεύει την σύγχρονη αρχιτεκτονική προσαρµοσµένο στις µορφές, τις αναλογίες, την κλίµακα και τα υλικά που απορρέουν από τον παραδοσιακό οικισµό και το κτιριακό του απόθεµα. ηλαδή προσπαθεί να αφοµοιώσει δηµιουργικά τις µορφές την παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Άνω Πόλης µεταγραφοντάς τες σε µια σύγχρονη εκδοχή. Όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που µορφοποιούν το κτίριο, κατ αρχήν δηµιουργείται µια κλειστή αρχιτεκτονική προεξοχή στην όψη της οδού Νικοµάχου. Στη διαµόρφωσή της χρησιµοποιείται ξύλο και µέταλλο ώστε να 6

7 αποδοθεί η αίσθηση της ελαφριάς κατασκευής σε αντίθεση µε τον συµπαγή όγκο από τον οποίο προβάλλει. Αναπτύσσεται σε δυο ορόφους, προβάλλει του κτιρίου κατά 1 µ. και δηµιουργεί σύµπλεγµα µε µικρό εξώστη. Το στοιχείο αυτό έχει ενιαία στέγαση µε προεξέχον γείσο, στην απόληξη του οποίου τοποθετείται µεταλλικό λούκι για την απαγωγή των οµβρίων της στέγης (45 εκ.). Κατακόρυφες µεταλλικές δοκοί 15χ15 εκ., τοποθετηµένες ανά ίσες αποστάσεις, παραπέµπουν σε ελαφριά ξυλόπηκτη κατασκευή που προβάλει του συµπαγούς όγκου. Η πλήρωση του φορέα γίνεται µε επάλληλα υψίκορµα ξύλινα µονόφυλλα παράθυρα ενώ οι ποδιές τους διαµορφώνονται µε σταθερά τζαµιλίκια οι οποίες φέρουν εξωτερικά ξύλινες οριζόντιες περσίδες. Αυτές συνεχίζουν και στη διαµόρφωση του κιγκλιδώµατος για την ενιαία µορφολόγηση του συµπλέγµατος εξώστη και κλειστής αρχιτεκτονικής προεξοχής. Τα παράθυρα φέρουν κατακορύφως ανοιγώµενα σκούρα µε ξύλινες περσίδες. Τέλος η άνω απόληξη των ανοιγµάτων του σαχνισιού διαµορφώνεται µε σταθερούς φεγγίτες, στοιχειό συχνά εµφανιζόµενο στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μακεδονίας. Αυτή η διατύπωση κατά τη γνώµη µας αποτελεί µια σύγχρονη ερµηνεία των δοµο-µορφολογικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Άνω Πόλη και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική γενικότερα. 7

8 Από κει και πέρα η ξύλινη πέργκολα που προβλέπεται στην υπερυψωµένη αυλή αποτελεί οργανική συνέχεια της αρχιτεκτονικής προεξοχής. Τα φέροντα µεταλλικά στοιχεία της βρίσκονται σε απόλυτη συνέχεια των αντίστοιχων δοκών του σαχνισιού και οι περσίδες της - ως διαστάσεις, υλικό και αποστάσεις - µε αυτές που επενδύουν την αρχιτεκτονική προεξοχή. Το µέτωπο του κτιρίου επι της οικοδοµικής γραµµής στην οδό Νικοµάχου που περιλαµβάνει τις εισόδους πρόσβασης προς την διώροφη κατοικία και τον υπόγειο χώρο στάθµευσης επενδύεται µε πέτρα καθώς οπτικά και λειτουργικά επιτελεί τον ρόλο του αναλλήµατος πάνω στο οποίο στηρίζεται η υπερυψωµένη αυλή. Το στοιχείο αυτό απαντάται συχνά σε παραδοσιακούς οικισµούς που αναπτύσσονται σε επικλινή εδάφη και ασφαλώς το συναντούµε σε αρκετές περιπτώσεις και στην ίδια την Άνω Πόλη. Η όψη επί της οδού Άνω Νικοµάχου έχει ύψος ενός ορόφου και ογκοπλαστικά χαρακτηρίζεται από την υποχώρηση του αριστερού τµήµατός της κατά 80 εκ. Στη θέση που διασπάται η όψη και στο τµήµα της υποχώρησης τοποθετείται η είσοδος της πάνω ανεξάρτητης κατοικίας η οποία φέρει προστέγασµα πλάτους όσο και η υποχώρηση. Ο στεγασµένος χώρος της εισόδου και το προεξέχον τµήµα της όψης φέρουν κοινή τριριχτη επιστέγαση. Κατά τα άλλα το γείσο της στέψης, η διαµόρφωση των ανοιγµάτων και τα υλικά που χρησιµοποιούνται εν γένει είναι αντίστοιχα της όψης επι της οδού Νικοµάχου που αναλύθηκαν παραπάνω. Όσον αφορά τους χρωµατισµούς, ο κορµός του διαµορφώνεται σε χρώµα κεραµµυδί το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Άνω Πόλης σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες του καθηγητή κ. Νίκου Μουτσόπουλου. Τα ξύλινα στοιχεία (περσίδες, κουφώµατα, σκούρα) θα έχουν τον τόνο χρωµατισµού της δρυός ενώ τα µεταλλικά στοιχεία χρωµατίζονται µε ένα ήπιο γκρι χρώµα το οποίο συνδυάζεται άψογα µε την γκριζοµπέζ πέτρα Χαλκιδικής που θα χρησιµοποιηθεί για την επένδυση του πρανούς της υπερυψωµένης αυλής αλλά και το µπετονένιο εµφανές τελείωµα αυτού. 8

9 ΠΡΟΣΒΑΣΗ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ Οι προσβάσεις προς τα δυο διαµορφούµενα διαµερίσµατα είναι ανεξάρτητες. Το διαµέρισµα του 3 ου επιπέδου έχει είσοδο από την οδό Άνω Νικοµάχου ενώ η κατοικία που αναπτύσσεται σε 1 ο και 2 ο επίπεδο έχει πρόσβαση από την υπερυψωµένη αυλή µέσω υπαίθριας σκάλας που εντάσσεται στο πλαίσιο των διαµορφώσεων του εδάφους. Οι ελεύθερες επιφάνειες του οικοπέδου φυτεύονται µε χλοοτάπητα µε εξαίρεση τους διαδρόµους πρόσβασης προς τις εισόδους των διαµερισµάτων. Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2008 Οι µηχανικοί 9

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Νίκος Λιανός, αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής ΤΑΜ- ΠΘ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ο πολεοδοµικός ιστός της πόλης: µια σύντοµη µορφολογική προσέγγιση. Η πρώτη φάση οικοδόµησης

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Χριστίνα Λέκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λευκοθέα Μάρη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης Χρ. Καλογήρου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc E.M.Π. Α. Σαγιά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕφ) ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Αρχιτέκτων μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2011 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική Εργασία : Βιοκλιματική κατοικία με αυτόνομο ξενώνα Φοιτητής : Κοντογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΑ) Δ.Ε. Αγ. Κηρύκου: Αγ. Κήρυκος και Θέρμα. Δεν έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης το Φανάρι

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΑ) Δ.Ε. Αγ. Κηρύκου: Αγ. Κήρυκος και Θέρμα. Δεν έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης το Φανάρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Ικαρία 8 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΟΑ1 Εγκεκριμένα σχέδια πόλης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΑ) Δ.Ε. Αγ. Κηρύκου: Αγ. Κήρυκος και Θέρμα. Δεν έχει εγκεκριμένο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα