ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Έγγραφο Γ2/4243/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999"

Transcript

1 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διευκρινίσεις για τα Μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου Έγγραφο Γ2/4243/ Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία μας, αλλά και την εφαρμογή για πρώτη φορά από τη σχολ. χρονιά του νέου Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γ/σίου, καθώς επίσης και την λειτουργία του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1) Το νέο Π.Σ. για το μάθημα Πληροφορικής του Γ/σίου έχει σταλεί στις σχολικές μονάδες με την Γ2/1092/ και θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά Θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία Πληροφορικής Γ/σίου. Οι καθηγητές Πληροφορικής θα πρέπει καταρχήν να μελετήσουν προσεκτικά το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΕΠΠΣΠ) και το Π.Σ. των μαθημάτων Πληροφορικής του Γ/σίου και με βάση αυτό να διδάξουν την αντίστοιχη ύλη. Εκτιμάται ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι έτοιμα τα νέα βιβλία Πληροφορικής του Γυμνασίου. Τονίζεται ότι, όπως σαφώς αναφέρεται στο Π.Σ., ορισμένα λογισμικά γενικής χρήσης που προτείνονται είναι ενδεικτικά. Κατά τα άλλα για τα μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας ισχύουν οι Γ2/1904/ και Γ2/2678/ ) Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» η πρώτη παράγραφος της Γ2/5994/ παύει να ισχύει. Επομένως οι μαθητές της Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου θα διδαχθούν την ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Υπολογιστών». Οσοι μαθητές είχαν διδαχθεί στη Β Ενιαίου Λυκείου το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» θα διδαχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στη Γ Ενιαίου Λυκείου το μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών». Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την Υ.Α. Γ2/6953 (ΦΕΚ 1057/ , τευχ. Β ), σύμφωνα με την ο- ποία στις τάξεις Β και Γ το μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών» μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Διότι η Υ.Α. αναφέρεται στη διδασκαλία του ιδίου μαθήματος (Εφαρμογές Υπολογιστών) στις Β και Γ τάξεις, ενώ στην παράγραφο αυτή αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά μαθήματα (Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών). 3) Τα μαθήματα του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου («Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα», «Πολυμέσα-Δίκτυα», «Εφαρμογές Λογισμικού») είναι εργαστηριακά. Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών». 1

2 Οι καθηγητές Πληροφορικής πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το ΕΠΠΣΠ και το Π.Σ. των μαθημάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου και με βάση αυτό να διδάξουν την ύλη από τις αντίστοιχες ενότητες των σχολικών βιβλίων. 4) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Γ2/5787/ εγκύκλιο τα εργαστήρια Πληροφορικής που ανήκουν σε ένα σχολείο μπορούν να χρησιμοποιούνται και από άλλα συστεγαζόμενα ή γειτνιάζοντα σχολεία, εφόσον δεν εμποδίζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο ανήκουν αυτά τα εργαστήρια λόγω κοινού ωραρίου λειτουργίας. 5) Όσα Λύκεια χρησιμοποιούν το εργαστήριο Πληροφορικής συστεγαζόμενου ή γειτνιάζοντος Γυμνασίου, το οποίο διαθέτει επτά σταθμούς εργασίας, θα διαχωρίζουν το τμήμα σε δύο ομάδες κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, εφόσον ο αριθμός των μαθητών στο Τμήμα υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Η μία ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα της Πληροφορικής στο Εργαστήριο και ταυτόχρονα η άλλη ομάδα θα διδάσκεται οποιοδήποτε άλλο μάθημα του ωρολογίου προγράμματός της. Όταν ο αριθμός του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21) το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο (2) ομάδες. 6) Εάν το Λύκειο χρησιμοποιεί εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει περισσότερους από επτά (7) σταθμούς εργασίας, τότε δεν διασπάται το τμήμα. Στην περίπτωση αυτή για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής του Λυκείου ισχύει το εξής: «Σε τμήματα που έχουν μέχρι και εικοσιδύο (22) μαθητές αντιστοιχεί ένας (1) καθηγητής και σε τμήματα που οι μαθητές υπερβαίνουν τους εικοσιδύο (22) αντιστοιχούν δύο καθηγητές». 7) Οι μαθητές του Λυκείου μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου ακόμα και αν δεν είχαν διδαχθεί τα μαθήματα Πληροφορικής του Γ/σιου. 8) Για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, ειδικά για το σχολικό έτος στους μαθητές θα διανεμηθούν και τα δύο αντίστοιχα εγκεκριμένα βιβλία του ΟΕΔΒ. Οι καθηγητές Πληροφορικής θα καλύψουν την ύλη του μαθήματος στηριζόμενοι στο Π.Σ. και επιλέγοντας θεματικές ενότητες κατά βούληση από τα δύο βιβλία. 9) Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 246 (ΦΕΚ 183/ τ.α ) η ωριαία ενδιάμεση δοκιμασία που διεξάγεται υποχρεωτικά για κάθε μάθημα σε κάθε τετράμηνο είναι γραπτή και για τα μαθήματα της Πληροφορικής. 10) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 246 για τα μαθήματα «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών» δεν διεξάγονται γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο καθηγητής Πληροφορικής αναθέτει στους μαθητές ατομικές ή ομαδικές εργασίες που εκπονούνται από τους μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο βαθμός αυτών των εργασιών επέχει τη θέση του τελικού γραπτού βαθμού. Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα αυτά θα προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 31 2

3 του ΠΔ 246, παράγραφος 1. Τονίζεται ότι οι εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών» και οι οποίες επέχουν θέση τελικού γραπτού βαθμού, δεν υπάγονται και δεν υπολογίζονται στις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες του άρθρου 11 του ΠΔ ) Σας γνωρίζουμε ότι στις κατά τόπους Δ/νσεις Δ.Ε. υπηρετούν εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών). Παρακαλούνται τα σχολεία να επικοινωνούν με αυτούς για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με τη Γ2/3798/ Υ.Α. 3

4 Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο Έγγραφο Γ2/4841/ ΣΧΕΤ. : Πράξη με αριθμό 25/99 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Γ2/4243/ έγγραφο της Δ.Σ.Δ.Ε. Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Τάξης και Εφαρμογές Υπολογιστών των Τάξεων Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Τάξης και Εφαρμογές Υπολογιστών των Τάξεων Β και Γ του Ε- νιαίου Λυκείου 1. Γενικές οδηγίες Γενικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου περιέχονται στην Γ2/4243/ εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. 2. Διδακτικές οδηγίες Οδηγό για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων αποτελεί το Πρόγραμμα Σπουδών και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Ο γενικός σκοπός, οι άξονες υλοποίησής και ο βασικός πυρήνας γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν διατυπώνονται με σαφήνεια στο Ε.Π.Π.Σ., ενώ ο γενικός σκοπός, οι ειδικοί σκοποί και το περιεχόμενο κάθε ενότητας διατυπώνονται με σαφήνεια στο Π.Σ. Επίσης, στο Π.Σ. διατυπώνονται με ενεργητικά ρήματα οι στόχοι κάθε επιμέρους ενότητας του περιεχομένου, καθώς επίσης και οδηγίες διδασκαλίας. Οι καθηγητές, συνεπώς, που θα διδάξουν τα μαθήματα θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά το Π.Σ. και το Ε.Π.Π.Σ Πληροφορικής, ώστε να κατανοήσουν τους στόχους των μαθημάτων και να αποκτήσουν συνολική εικόνα για την ύλη που προηγείται, αλλά και για αυτήν που ακολουθεί. Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε τα παρακάτω: α) Η ύλη δε θα πρέπει να διδάσκεται γραμμικά. Συνιστάται οι μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες (της δεύτερης ενότητας) από την αρχή της σχολικής χρονιάς παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτισή τους. β) Στη δεύτερη ενότητα, η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του Π.Σ. (>50%), παρέχεται η δυνατότητα για δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής οι οποίες διευκολύνουν την ενεργητική απόκτηση της γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης. Έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία επίλυσης και στη μοντελο- 4

5 ποίηση προβλημάτων και όχι στην άσκηση με συγκεκριμένο λογισμικό. Τα μέσα-εργαλεία δεν είναι αυτοσκοπός. Το προτεινόμενο στη στήλη «Οδηγίες- Παρατηρήσεις» του Π.Σ. λογισμικό αναφέρεται ενδεικτικά. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της επιλογής των μαθητών και του καθηγητή. Το μάθημα δεν είναι επιμορφωτικό σεμινάριο σε συγκεκριμένο λογισμικό. Οι μαθητές πρέπει να βοηθηθούν να ανακαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων κτλ., ώστε να αποκτήσουν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού και συνολική εικόνα για την πληροφορική. Τα προβλήματα-εργασίες και οι δραστηριότητες που θα προτείνονται πρέπει : να είναι σαφώς ορισμένες και να αντλούν ιδέες από πραγματικές καταστάσεις και από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών να συνδέονται και να «διαπερνούν» όλο το Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Βιολογία, κτλ.), ώστε να προωθούν την αντίληψη ότι ο υπολογιστής δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο να είναι δομημένες, ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται τμηματικά να δίνουν έμφαση στην ανάλυση και στο σχεδιασμό της λύσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός θα είναι η βάση της δουλειάς εκτός εργαστηρίου (στο σπίτι ή στην αίθουσα) να προκαλούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω προβληματισμό, έρευνα και μελέτη. γ) Δε θα πρέπει να υποβαθμισθούν η πρώτη και η τρίτη ενότητα. Αντιθέτως, καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (με κάθε ευκαιρία) θα πρέπει να προκαλείται συζήτηση και προβληματισμός για τις εφαρμογές και τις επιπτώσεις της πληροφορικής στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές παιδεία στην πληροφορική. Προκειμένου να επιτευχθούν με επιτυχία οι στόχοι των ενοτήτων αυτών, παράγεται κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο υπολογίζεται ότι θα σταλεί στα σχολεία στα μέσα της σχολικής χρονιάς. δ) Για την επίτευξη των στόχων του Π.Σ. απαιτείται μεγάλος βαθμός αυτενέργειας και προσαρμοστικότητας του εκπαιδευτικού ανάλογα με τα διαφορετικά (πολλές φορές) ενδιαφέροντα ή με τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, με την ποικιλία λογισμικού και υλικού του σχολικού εργαστηρίου κτλ. 3. Οδηγίες χρήσης του σχολικού βιβλίου Το σχολικό βιβλίο καλύπτει τόσο την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α τάξης όσο και την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών των τάξεων Β και Γ. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς, στο οποίο αναπτύσσονται οι βασικές, σταθερές και «διαχρονικές» έννοιες της πληροφορικής. Δεν πραγματεύεται τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό. Η αναφορά στο συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό 5

6 που υπάρχει στο σχολικό εργαστήριο και θα χρησιμοποιείται από τους μαθητές είναι έργο του εκπαιδευτικού. Η φύση του μαθήματος της πληροφορικής δεν ευνοεί διδασκαλία βασισμένη στη γραμμική δομή του βιβλίου. Το βιβλίο του μαθητή δε συνιστά Π.Σ., αλλά αποτελεί μέρος του διδακτικού υλικού. Οδηγό, επομένως, για τη διδασκαλία του μαθήματος αποτελεί το Ε.Π.Π.Σ., το Π.Σ. και οι διδακτικές οδηγίες. Το βιβλίο, για λόγους πληρότητας, περιέχει και αρκετές πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν παρά μόνο στο βαθμό που ο διδάσκων το κρίνει απαραίτητο ή οι μαθητές το θελήσουν. Επίσης, οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου είναι ενδεικτικές. Μπορούν να τροποποιηθούν ή και να αντικατασταθούν με άλλες, εφόσον ο διδάσκων το θεωρήσει σκόπιμο. Επειδή το υπάρχον βιβλίο καλύπτει την ύλη και των δύο μαθημάτων (Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών), προτείνεται (ενδεικτικά) να διδαχθούν τα ακόλουθα κεφάλαια για κάθε τάξη. Εφαρμογές Πληροφορικής, Α Τάξη Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 Εφαρμογές Υπολογιστών, Β /Γ Τάξη Κεφάλαια : 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 6

7 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/ ΣΧΕΤ. 2794/ έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α τάξης και «Εφαρμογές Υπολογιστών» των Β και Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητας σας. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Τάξης και Εφαρμογές Υπολογιστών των Β και Γ Τάξεων του Ε- νιαίου Λυκείου Τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου ως μαθήματα ε- πιλογής στην Α και στις Β και Γ τάξεις αντίστοιχα. Ειδικότερα σε ότι αφορά στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών: α) οι μαθητές μπορούν να το επιλέξουν μόνο στη Β ή μόνο στη Γ τάξη και β) μπορούν να το επιλέξουν ακόμη και αν δεν είχαν επιλέξει στην Α τάξη το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής. Τη σχολική χρονιά οι μαθητές της Β τάξης θα διδαχθούν την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α τάξης. Την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών της Β τάξης θα έχουν την ευκαιρία να τη διδαχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στη Γ τάξη όπως προβλέπεται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ τάξης. 1. Γενικές Οδηγίες α) Το μάθημα θα διδαχθεί μόνο σε όσα σχολεία έχουν ή πρόκειται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να αποκτείσουν πρόσβαση σε εργαστήριο υπολογιστών και ανεξάρτητα από το είδος υλικού και λογισμικού που υπάρχει σε αυτό (π.χ. το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και στο εργαστήριο του Γυμνασίου εφόσον είναι διαθέσιμο). Και τούτο διότι το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) είναι ελεύθερο εργαστηριακού περιβάλλοντος. Δηλαδή το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει το Π.Σ. ανεξάρτητα από το είδος του υλικού και του λογισμικού που υπάρχει στο εργαστήριο. Η μόνη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εργαστηρίου με ικανό αριθμό θέσεων εργασίας. β) Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε σε κάθε θέση εργασίας να εργάζονται δύο έως το πολύ τρεις μαθητές. Η ανάγκη αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει στην επιλογή τα τμήματα να χωρίζονται σε δύο ομάδες όπως συμβαίνει στο Γυμνάσιο. Κάτι τέτοιο 7

8 βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και τους στόχους του Π.Σ. και του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) Πληροφορικής. γ) Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι δύο ώρες/εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος να διδάσκονται την ίδια ημέρα της εβδομάδας και συνεχόμενες. 2. Γενικός σκοπός του μαθήματος Σύμφωνα με το Π.Σ., τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής και Ε- φαρμογές Υπολογιστών των Α και Β /Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου έχουν ως γενικό σκοπό: την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης την ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη κριτικής ι- κανότητας εκ μέρους των μαθητών στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σκοπού ταξινομούνται σε τρεις ενότητες: Ο Κόσμος της Πληροφορικής Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Οδηγό για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος αποτελεί το Π.Σ. και το Ε.Π.Π.Σ Πληροφορικής. Ο γενικός σκοπός, οι ειδικοί σκοποί και το περιεχόμενο κάθε ενότητας διατυπώνονται με σαφήνεια στο Π.Σ. Επίσης στο Π.Σ. διατυπώνονται με ενεργητικά ρήματα οι στόχοι κάθε επιμέρους ενότητας του περιεχομένου καθώς επίσης και οδηγίες διδασκαλίας. Οι καθηγητές συνεπώς που θα διδάξουν το μάθημα θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά το Π.Σ. και το Ε.Π.Π.Σ Πληροφορικής ώστε να κατανοήσουν τους στόχους του μαθήματος και να αποκτήσουν συνολική εικόνα για την ύλη που προηγείται αλλά και αυτή που ακολουθεί. 8

9 Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε τα παρακάτω: α) Η δεύτερη ενότητα η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του Π.Σ. (>50%), έχει συμβουλευτικό μόνο χαρακτήρα. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα για δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής (τοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) οι οποίες διευκολύνουν την ενεργητική απόκτηση της γνώσης, την ανάπτυξη ι- κανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης. Έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία επίλυσης και στη μοντελοποίηση προβλημάτων και όχι στην άσκηση με συγκεκριμένο λογισμικό. Τα μέσα-εργαλεία δεν είναι αυτοσκοπός. Το προτεινόμενο στη στήλη «Οδηγίες- Παρατηρήσεις» του Π.Σ. λογισμικό, αναφέρεται ενδεικτικά. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της επιλογής των μαθητών και του καθηγητή. Το μάθημα δεν είναι επιμορφωτικό σεμινάριο σε συγκεκριμένο λογισμικό. Οι μαθητές, πρέπει να βοηθηθούν να ανακαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων, κ.λπ, ώστε να αποκτήσουν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού και συνολική εικόνα για την πληροφορική. β) Για την επίτευξη των στόχων του Π.Σ. απαιτείται μεγάλος βαθμός αυτενέργειας και προσαρμοστικότητας του εκπαιδευτικού αναλόγως με τα διαφορετικά (πολλές φορές) ενδιαφέροντα ή τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, την ποικιλία λογισμικού και υλικού του σχολικού εργαστηρίου κ.λπ. γ) Δεν θα πρέπει να υποβαθμισθούν η πρώτη και η τρίτη ενότητα. Α- ντιθέτως, καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (με κάθε ευκαιρία) και πέραν των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο Π.Σ., θα πρέπει να προκαλείται συζήτηση και προβληματισμός για τις εφαρμογές και τις επιπτώσεις της πληροφορικής στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές παιδεία στην πληροφορική. δ) Οι στόχοι της πρώτης και της τρίτης ενότητας προσεγγίζονται κυρίως με διδασκαλία στην τάξη ενώ της δεύτερης, στο μεγαλύτερο μέρος, με συστηματική άσκηση των μαθητών στο εργαστήριο των υπολογιστών. 3. Οδηγίες χρήσης του σχολικού βιβλίου Το σχολικό βιβλίο καλύπτει τόσο την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α τάξης όσο και την ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών των Β και Γ τάξεων. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς, στο οποίο θα μπορούν να ανατρέχουν οι μαθητές κάθε φορά που θα χρειάζονται να αναζητήσουν βασικές, σταθερές και «διαχρονικές» έννοιες της Πληροφορικής. Δεν πραγματεύεται τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες που αφορούν σε συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό. Η αναφορά στο συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό που υ- πάρχει στο σχολικό εργαστήριο και θα χρησιμοποιείται από τους μαθητές, είναι έργο του εκπαιδευτικού. Η φύση του μαθήματος της Πληροφορικής δεν ευνοεί διδασκαλία βασισμένη στη γραμμική δομή του βιβλίου. Η κατανόηση των εννοιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι στενά συνυφασμένες με την κατανόηση της λειτουργί- 9

10 ας και τη δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τεχνολογικού μέσου και απαιτείται συνεχής αλληλουχία μαθημάτων στο εργαστήριο και μαθημάτων στην αίθουσα διδασκαλίας. Οδηγό επομένως για την οργάνωση της διδασκαλίας πρέπει να αποτελεί το Π.Σ. και το Ε.Π.Π.Σ.. Το βιβλίο του μαθητή δεν συνιστά Π.Σ. αλλά αποτελεί μέρος του διδακτικού υλικού. Το βιβλίο, για λόγους πληρότητας, περιέχει και αρκετές πληροφορίες, που δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν, παρά μόνο στο βαθμό που ο διδάσκων το κρίνει απαραίτητο ή οι μαθητές το θελήσουν. Επίσης οι ερωτήσεις και οι δραστηριότητες που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου είναι ενδεικτικές. Μπορούν να τροποποιηθούν ή και να αντικατασταθούν με άλλες εφόσον ο διδάσκων το θεωρήσει σκόπιμο. Στη συνέχεια, για κάθε επιμέρους ενότητα του περιεχομένου, δίνουμε ειδικότερες οδηγίες-διευκρινίσεις και ενδεικτικά παραπέμπουμε στις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού βιβλίου. Ενότητα 1: Ο Κόσμος της Πληροφορικής (21 διδακτικές ώρες) Για την ενότητα αυτή προβλέπονται 21 διδακτικές ώρες που πραγματοποιούνται κυρίως στην τάξη και όχι στο εργαστήριο. Ειδικότερα: Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής (2 διδακτικές ώρες θεωρία) Οι δύο πρώτες ώρες του μαθήματος έχουν ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές εφαρμογές της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής ώστε να μπορούν να αποτιμήσουν τη θέση που έχει σήμερα η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες σε χώρους όπως: Οι Επικοινωνίες Η Βιομηχανία Οι Επιχειρήσεις Οι Υπηρεσίες Η Υγεία Ο Αθλητισμός Η Εκπαίδευση Οι Επιστήμες και η Έρευνα Οι Τέχνες Η Ψυχαγωγία, κ.λπ. Δίδονται πολλά παραδείγματα εφαρμογών της πληροφορικής από την καθημερινή ζωή και τίθενται ερωτήματα για συζήτηση. Σχολικό Βιβλίο: σελ

11 Κατηγορίες υπολογιστών (2 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή διδάσκονται οι κυριότερες κατηγορίες υπολογιστών ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις αναφέρουν και να περιγράφουν βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους (Προσωπικοί υπολογιστές, Minicomputers, Mainframe υπολογιστές, Supercomputers). Για κάθε κατηγορία, περιγράφονται (χωρίς να δοθεί έμφαση σε περιττές τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες): τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, οι ανάγκες που εξυπηρετεί, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει. Σχολικό Βιβλίο: σελ Το υλικό των υπολογιστών (2 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο υλικό των υπολογιστών με ε- στίαση στους τρόπους αναπαράστασης και κωδικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών. Δίνεται έμφαση στις ανάγκες που καλύπτουν και στις δυνατότητες που προσφέρουν τα διάφορα προϊόντα της υπολογιστικής τεχνολογίας. Επίσης γίνεται αναφορά στις μονάδες εισόδου και εξόδου που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινή ζωή (π.χ. OMR, MICR, ATM, light pen κ.λπ.) και δίδονται παραδείγματα χρήσης τους. Σχολικό Βιβλίο: σελ , Το λογισμικό συστήματος (2 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή (η οποία συμπληρώνεται με δύο διδακτικές ώρες στο εργαστήριο) αναλύεται η έννοια και ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος: ανάγκες που εξυπηρετεί, οι λειτουργίες του, κλπ. Γίνεται αναφορά στις έννοιες πολυπρογραμματισμός, πολυδιεργασία και στα συστήματα real-time και on-line. Να γίνει πρακτική άσκηση στο λειτουργικό σύστημα και στο περιβάλλον εργασίας του σχολικού εργαστηρίου (2 διδακτικές ώρες). Σχολικό Βιβλίο: σελ Το λογισμικό εφαρμογών (2 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην έννοια και το ρόλο του λογισμικού εφαρμογών: τι είναι, ποιες ανάγκες καλύπτει, κατηγορίες λογισμικού 11

12 εφαρμογών, γενικά χαρακτηριστικά, επικοινωνία - ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ εφαρμογών (OLE). Επίσης γίνεται αναφορά στα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε λογισμικό, στους τρόπους διάθεσης λογισμικού και δικαιώματα χρήσης, στην έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων, στις διάφορες εκδόσεις λογισμικού και στους τρόπους προστασίας λογισμικού. Σχολικό Βιβλίο: σελ , Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) (4 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην έννοια και το ρόλο του Πληροφοριακού Συστήματος: τι είναι, τα βασικά του στοιχεία, ο κύκλος ανάπτυξης (προκαταρκτική φάση, ανάλυση, σχεδίαση, εφαρμογή). Δίνονται παραδείγματα από Π.Σ. ώστε οι μαθητές να μπορούν να περιγράψουν την έννοια, το σκοπό και τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος (χωρίς περιττές λεπτομέρειες). Ταυτόχρονα, γίνεται επανάληψη στις έννοιες, δεδομένα, πληροφορίες, κύκλος επεξεργασίας δεδομένων και σύνδεση με τα προηγούμενα θέματα της ενότητας (υλικό, λειτουργικό, λογισμικό εφαρμογών για συγκεκριμένο Π.Σ.). Σχολικό Βιβλίο: σελ , Προγραμματιστικά περιβάλλοντα (7 διδακτικές ώρες θεωρία) Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην έννοια και το ρόλο ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος με έμφαση στον κύκλο ανάπτυξης προγράμματος (4 ώρες). Σχολικό Βιβλίο: σελ Επίσης γίνεται αναφορά, στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (γλώσσα μηχανής, assembly, γλώσσες υψηλού επιπέδου) (1 ώρα) Σχολικό Βιβλίο: σελ στις έννοιες Δομημένος, Τμηματικός, Αντικειμενοστραφής, Συναρτησιακός και Λογικός προγραμματισμός (1 ώρα) Σχολικό Βιβλίο: σελ , στα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων και στα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων (1 ώρα). Σχολικό Βιβλίο: σελ ,

13 Γίνεται εφαρμογή και πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ενότητας 2. Ενότητα 2: Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω (26 διδακτικές ώρες) Στην ενότητα αυτή πραγματοποιούνται εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα, με στόχο οι μαθητές να εμπλακούν σε ποικίλες, πιο σύνθετες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες οι οποίες : Διευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να δημιουργεί. Ενεργοποιούν διάφορα μαθησιακά μοντέλα, μέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και με τη χρήση πολλαπλών μέσων. Υπογραμμίζουν το συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης. Αξιοποιούν τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες ως εργαλείο μάθησης και σκέψης. Ευνοούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Παρέχουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών μέσων έκφρασης και διερεύνησης. Ενθαρρύνουν την αναλυτική και τη συνθετική σκέψη. Καλλιεργούν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού. Λειτουργούν μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Δίνουν μια συνολική εικόνα της πληροφορικής και αποκαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων, κ.λπ. Τα προβλήματα-εργασίες και οι δραστηριότητες που θα προτείνονται πρέπει : να είναι σαφώς ορισμένες και να αντλούν ιδέες από πραγματικές καταστάσεις και από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών να συνδέονται και να «διαπερνούν» όλο το πρόγραμμα σπουδών (μαθηματικά, φυσική, ιστορία, γλώσσα, γεωγραφία, βιολογία, κ.λπ.) ώστε να προωθούν την αντίληψη ότι ο υπολογιστής δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο να είναι δομημένες ώστε να ολοκληρώνονται τμηματικά να δίνουν έμφαση στην ανάλυση και στο σχεδιασμό της λύσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός θα είναι η βάση της δουλειάς εκτός εργαστηρίου (στο σπίτι ή στην αίθουσα) να προκαλούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω προβληματισμό, έρευνα και μελέτη. 13

14 Προγραμματισμός (13 διδακτικές ώρες εργαστήριο) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές. Η επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος συνίσταται: στη διατύπωσή του, στη μοντελοποίησή του, στην ανάπτυξη του αλγορίθμου επίλυσής του, στο λογικό του διάγραμμα, στον προγραμματισμό και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Σχολικό Βιβλίο: σελ , Χρήση λογισμικού ευρείας χρήσης (13 διδακτικές ώρες εργαστήριο) Σε ότι αφορά στα πακέτα λογισμικού θα χρησιμοποιούν από αυτά που υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο. Οι μαθητές δημιουργούν συνθετικές εργασίες καλλιεργώντας διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού ευρείας χρήσης όπως, επεξεργασία κειμένου, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, κλπ. (ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών αναφέρονται στη στήλη «Οδηγίες- Παρατηρήσεις» του Π.Σ.). Σχολικό Βιβλίο: σελ , , Ενότητα 3: Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος (3 διδακτικές ώρες) Να γίνει συζήτηση με τους μαθητές με πολλά παραδείγματα και παρουσίαση περιπτώσεων. Να δοθεί σχετική βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία, περιοδικά, σχετικά URL κ.λπ.). Σχολικό Βιβλίο: σελ

15 Διευκρινίσεις σχετικά με τα μαθήματα Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/5506/ ΣΧΕΤ. : Γ2/4769/ έγγραφο της Δ.Σ.Δ.Ε. Με αφορμή αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα που γίνονταν στην Υπηρεσία μας και διάφορα έγγραφα που μας αποστέλλονται, σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Εν. Λύκειο, επιθυμούμε να έχουμε την γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα παρακάτω θέματα : Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, διδάσκεται την τρέχουσα σχολική χρονιά στους μαθητές της Α και Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Είναι επιτρεπτή η δημιουργία τμήματος επιλογής για αυτό το μάθημα, το οποίο θα αποτελείται από μαθητές της Α και της Β τάξης ταυτόχρονα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών των Α και Β τάξεως που έχουν επιλέξει το μάθημα είναι μικρός; Η ωριαία δοκιμασία, που διενεργείται υποχρεωτικά στην διάρκεια του τετραμήνουγια το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, είναι δυνατον να γίνεται με πρακτικη εξέταση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή πρέπει υποχρεωτικά να διενεργείται γραπτά; Είναι επιτρεπτή η διάσπαση του τμήματος στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής σε δύο(2) ομάδες, όταν το Ενιαίο Λύκειο χρησιμοποιεί το εργαστήριο πληροφορικής συστεγαζόμενου ή γειτονιάζοντος Γυμνασίου και το οποίο διαθέτει επτά(7) σταθμούς εργασίας. Αν ναι α)ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών προκειμένου να χωρισθεί το τμήμα; και β) Όταν η μια ομάδα διδάσκεται Εφαρμογή Πληροφορικής ποιό μάθημα πρέπει να διδάσκεται ταυτόχρονα η άλλη ομάδα; Για το μάθημα των Β και Γ τάξεων Εφαρμογή Υπολογιστών, τι μπορεί να ισχύσει σχετικά με το τρίτο (3) από τα ανωτέρω ερωτήματα; Στα μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής (υποχρεωτικάκαι επιλεγόμενα) του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών το τμήμα πρέπει να διασπάται ή όχι; Αν ναι, πως πρέπει να γίνεταιη διάσπαση (μέγιστος αριθμός μαθητών, ταυτόχρονη διδασκαλία άλλου μαθήματος τους). 15

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική» Γυµνασίου

«Πληροφορική» Γυµνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 12-10-2009 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 20162017) Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 1. Πολύ λιγότερες εξετάσεις Highlights 2. Μεγαλύτερη σχολική χρονιά (περισσότερα μαθήματα στην τάξη) 3. ΔΕΝ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 593

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμες ευχές, Χρόνια Πολλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο

Αναστάσιμες ευχές, Χρόνια Πολλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο 1 ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2010-2011 ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., Msc Υ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 10: Πληροφορική και γενική παιδεία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 2 τετράμηνα 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Α ομάδα 3 ομάδες μαθημάτων 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Φύκας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ Εγγραφο Γ2/4835/20-10-99 ΣΧΕΤ. : Πράξη με αριθμό 26/99 του Π. Ι. Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας T Ι Ι Σ Χ Υ Ε Ι Σχολικό έτος 2016-2017 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 26/04/2017. Αρ. Πρωτ.: 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ.Ε. Ν.

Ρόδος, 26/04/2017. Αρ. Πρωτ.: 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ.Ε. Ν. Ρόδος, 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.ΜΑΥΡΟΥ 2, Τ.Κ. 85100

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β 1 Διευθύνω Γ/63447/7-06-005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 91 τ. Β Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα