ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε: να εντρυφήσουν 1 στις βασικές έννοιες και όρους της υπολογιστικής τεχνολογίας, δηλαδή των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που μπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή μορφή, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ασκούμενοι σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν, να αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις επιπτώσεις των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού σκοπού ταξινομούνται σε τρεις άξονες-ενότητες: Ενότητες Βασικές Έννοιες (6 ώρες) και Πολυμέσα (4 ώρες) Διερευνώ Δημιουργώ Ανακαλύπτω Ελέγχω - Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Εργασία Α Τάξη Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές Το υλικό και το λογισμικό Προστασία υλικού, λογισμικού και δεδομένων, Εργονομία Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής Εφαρμογές πολυμέσων Δομικά στοιχεία πολυμέσων (εικόνα, ήχος, βίντεο). Συμπίεση αρχείων. Διδακτικές ώρες 2 : 10 Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης και Πολυμέσων. Διδακτικές ώρες: 13 Η έννοια του αλγορίθμου Ο κύκλος ανάπτυξης ενός προγράμματος Το περιβάλλον μιας γλώσσας προγραμματισμού Βασικές δομές μιας γλώσσας προγραμματισμού Διδακτικές ώρες: 20 Προγραμματισμός σε Visual Basic (Να περιλαμβάνει Περιγραφή, Ανάλυση-Σχεδίαση οθονών, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση) Συνθετική εργασία (με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών, πολυμέσων και δημιουργία ιστοσελίδας) Διδακτικές ώρες: 7 1 Εντρυφώ: ασχολούμαι με κάτι που μου δίνει χαρά 2 Οι ώρες διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 2

3 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενότητα Διερευνώ-Δημιουργώ-Ανακαλύπτω με την οποία επιδιώκεται, να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες οι οποίες: Διευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να δημιουργεί. Ενεργοποιούν διάφορα μαθησιακά μοντέλα, μέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και με τη χρήση πολλαπλών μέσων. Υπογραμμίζουν το συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης. Λειτουργούν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Αξιοποιούν την υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης και σκέψης. Αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό γενικής χρήσης για έκφραση και επικοινωνία, για ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης, διαχείρισης πληροφοριών, κτλ. Καλλιεργούν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού Δίνουν μια συνολική εικόνα της πληροφορικής και αποκαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων, κτλ. Έτσι το μάθημα της Πληροφορικής συμβάλλει στην προσπάθεια για επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης σε μια κατεύθυνση που ευνοείται και διευκολύνεται η ενεργητική απόκτηση της γνώσης και η ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Γνωρίζω τον υπολογιστή Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές έννοιες της Πληροφορικής και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη λειτουργία του υπολογιστή (ως ενιαίο σύνολο). Περιεχόμενα 1. Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές Περιγραφή των εννοιών: δεδομένα, πληροφορία, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση και διάδοση των πληροφοριών. Ο ρόλος του υπολογιστή. 2. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος Περιγραφή του υπολογιστή και των κυριοτέρων μονάδων του. Αναφορά στο υλικό μέρος του υπολογιστή (περιγραφή των μονάδων εισόδου, εξόδου, αποθήκευσης και επεξεργασίας). Αναφορά σε συστήματα πολυμέσων. Η έννοια της αποθήκευσης δεδομένων. Περιγραφή της κύριας και περιφερειακής μνήμης. Εισαγωγή της έννοιας του αρχείου. Αναφορά στις έννοιες bit και byte. Στόχοι Οι μαθητές πρέπει να εξηγούν τις έννοιες, «δεδομένα» και «πληροφορίες» να περιγράφουν τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων. Να κατανοήσουν την ύπαρξη διαφόρων μορφών δεδομένων (κείμενο, εικόνα, ήχος). να περιγράφουν το ρόλο των κυριοτέρων μονάδων και τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή. Να αναφέρουν τον υλικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση των στοιχείων μιας εφαρμογής πολυμέσων Οδηγίες - Παρατηρήσεις Η παρουσίαση των εννοιών και του κύκλου «είσοδος δεδομένων-επεξεργασίααποθήκευση-έξοδος πληροφοριών», να γίνει με απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των μαθητών. Εποπτική παρουσίαση του υπολογιστή και της λειτουργίας των κυριοτέρων μονάδων του. Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό Να περιγραφεί ο τρόπος εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας του υπολογιστή στο σχολικό εργαστήριο. Περιγραφή μονάδων αποθήκευσης (δισκέτα, σκληρού δίσκου, CD, DVD, flash. Να συζητηθούν με τους μαθητές τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης των διαφόρων περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 4

5 3. Το λογισμικό ενός υπολογιστικού συστήματος Τι είναι το λογισμικό. Περιγραφή των εννοιών: λογισμικό συστήματος και λογισμικό εφαρμογών. Ορισμός του λειτουργικού συστήματος, και των κυριότερων λειτουργιών του. Αναφορά στα σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα. Αναφορά στις σημαντικότερες γλώσσες Προγραμματισμού. 4.Το υπολογιστικό σύστημα ως ενιαίο σύνολο Σχηματική περιγραφή της λειτουργίας ενός εικονικού υπολογιστή ως σύνολο. Σχέσηεξάρτηση υλικού-λογισμικού 5. Προστασία υλικού, λογισμικού και δεδομένων- Εργονομία Μέτρα που πρέπει να παίρνουμε για να διατηρούμε σε καλή κατάσταση το υλικό και το λογισμικό. Τι είναι οι ιοί. Τι πρέπει να αποφεύγουμε. Αναβάθμιση / αγορά νέου υπολογιστή. Τι είναι η πειρατεία λογισμικού. Εργονομία του χώρου εργασίας. 6. Αποθήκευση των πληροφοριών στον υπολογιστή Μονάδες μέτρησης της μνήμης (δυαδικό ψηφίο, ψηφιολέξη, Kb, Mb, Gb, Tb). Οργάνωση των δεδομένων στους δίσκους και δισκέτες. 7. Πολυμέσα Τι είναι τα πολυμέσα. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής πολυμέσων και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η συμπίεση αρχείων και γιατί είναι αναγκαία. να εξηγούν το ρόλο του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών. να εξηγούν και να περιγράφουν τη σχέση υλικού, λειτουργικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών να αναφέρουν μέτρα προστασίας υλικού και λογισμικού να εξηγούν την έννοια των ιών να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων να λαμβάνουν εργονομικά μέτρα στο εργαστήριο πληροφορικής να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της μνήμης. να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων μιας εφαρμογής πολυμέσων (ήχος, εικόνα, βίντεο) να κατανοήσουν την έννοια της συμπίεσης αρχείων καθώς και την αναγκαιότητα της. Παραδείγματα βασικών λειτουργιών του λειτουργικού συστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό Παραδείγματα χρήσης του λογισμικού εφαρμογών. Να δοθούν παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ένα σχολείο θα μπορούσε να χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Παραδείγματα αναπαράστασης της λειτουργίας του υπολογιστή Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό Οδηγίες για την προστασία του υπολογιστή. Να δοθεί εργασία στους μαθητές για το φαινόμενο της πειρατείας του λογισμικού και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Να δοθεί εργασία για τον προσδιορισμό του κόστους αναβάθμισης ή αγοράς ενός υπολογιστή. Παραδείγματα μετατροπής των μονάδων μέτρησης της μνήμης. Να δοθούν παραδείγματα του τύπου: πόσα Kb μνήμης απαιτούνται για την αποθήκευση μιας σελίδας, κτλ. Να δοθούν παραδείγματα με διάφορες μορφές δομικών στοιχείων πολυμέσων. Να δοθούν παραδείγματα συμπιεσμένων αρχείων. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Διερευνώ Δημιουργώ -Ανακαλύπτω Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες οι οποίες: Διευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να δημιουργεί. Ενεργοποιούν διάφορα μαθησιακά μοντέλα, μέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και με τη χρήση πολλαπλών μέσων. Υπογραμμίζουν το συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης. Λειτουργούν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Αξιοποιούν την υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης και σκέψης. Αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό γενικής χρήσης (όπως επεξεργαστές κειμένου, εργαλεία σχεδίασης, κτλ.) για έκφραση και επικοινωνία. Καλλιεργούν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού. Δίνουν μια συνολική εικόνα της πληροφορικής και αποκαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων, κτλ. Το λογισμικό γενικής χρήσης που προτείνεται στη συνέχεια, αναφέρεται ενδεικτικά. Δεν είναι απαραίτητο να διδαχθεί σε όλο του το εύρος ή αποκλειστικά μόνο αυτό. Τα μέσα-εργαλεία δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Περιεχόμενα 1. Εργαλεία - Τεχνικές Περιγραφή και χρήση διαφόρων εφαρμογών που υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο. Ενεργοποίηση και περιγραφή του περιβάλλοντος μιας εφαρμογής. Διαδικασία αποθήκευσης, ανάκτησης και εκτύπωσης μιας εργασίας. Μετακίνηση από μια εφαρμογή σε μια άλλη. Στόχοι Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν στοιχειώδεις εφαρμογές να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν την εργασία τους. Οδηγίες - Παρατηρήσεις Επίδειξη και χρήση στοιχειωδών εφαρμογών (π.χ. αριθμομηχανή, ώρα, ζωγραφική). Επίδειξη και περιγραφή των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος των εφαρμογών και των εργαλείων που προσφέρονται. Να δοθούν: εργασίες πρακτικής εξάσκησης στις διάφορες εφαρμογές (π.χ. αριθμητικοί υπολογισμοί, αλλαγή της ώρας, ζωγραφική). πρακτικές εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να σχεδιάσουν διάφορα σχήματα, διαφορετικού πάχους περιγράμματος και διαφορετικού χρώματος (π.χ. ένα κύκλο με χρώμα πράσινο και περίγραμμα κίτρινο, κτλ.) εργασίες ζωγραφικής ώστε να εξοικειωθούν με τα εργαλεία σχεδίασης. Επίδειξη των διαδικασιών αποθήκευσης, ανάκτησης και εκτύπωσης μιας εργασίας βήμαβήμα. Εξάσκηση στις λειτουργίες αυτές μέσα από τις διάφορες εργασίες που θα πρέπει να κάνουν. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 6

7 2. Έκφραση με τη βοήθεια του υπολογιστή Πλεονεκτήματα από τη χρήση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, ήχου και βίντεο. Βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος επεξεργαστή κειμένου, προγράμματος επεξεργασίας ήχου και προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. 3. Συνθετικές Εργασίες Οι μαθητές δραστηριοποιούνται, δημιουργούν και αποκτούν αυτοπεποίθηση. να χρησιμοποιούν έναν επεξεργαστή κειμένου για να συντάσσουν κείμενα, να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση αρχείων ήχου, να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση αρχείων βίντεο. να συνεργάζονται και να δημιουργούν ώστε να ανακαλύπτουν και να χαίρονται τη γνώση. Επίδειξη των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος της εφαρμογής. Να δοθεί εργασία εξάσκησης. Να δοθεί εργασία εφαρμογής σε έτοιμα αρχεία ήχου και βίντεο, λειτουργιών μορφοποίησης, διόρθωσης, αντιγραφής και επεξεργασίας. Να δοθούν πολλές εργασίες (ατομικές και ομαδικές), όπως: Έκθεση Ιδεών στον Επεξεργαστή Κειμένου, Σχολική Εφημερίδα, πρόσκληση και πρόγραμμα σχολικής εκδήλωσης, αναζήτηση πληροφοριών για συγκεκριμένα θέματα που θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο ευρύτερων εργασιών, κτλ. Εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο Internet, να επιδιώκεται, στο πλαίσιο των διαφόρων εργασιών, η αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει. Πειραματισμός με εκπαιδευτικό λογισμικό. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - Ελέγχω - Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που ελέγχεται απόλυτα από τον άνθρωπο και να ασκηθούν στην επίλυση απλών προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Ειδικοί σκοποί Οι μαθητές πρέπει: να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών μέσων έκφρασης και διερεύνησης των ιδεών τους να αναπτύξουν αναλυτική-συνθετική σκέψη να εξοικειωθούν με τη χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων να γνωρίσουν και να ασκηθούν στα βασικά δομικά στοιχεία και έννοιες μιας γλώσσας προγραμματισμού (Visual Basic) Περιεχόμενα 1. Η έννοια του αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου. 2. Ο Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος Τι είναι προγραμματισμός. Γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλώττιση και διερμηνεία. Αντικείμενο και πηγαίο πρόγραμμα. Τα βασικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός προγράμματος: Περιγραφή και κατανόηση του προβλήματος. Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος και περιγραφή του αλγορίθμου (λεκτική, ψευδοκώδικας, λογικό διάγραμμα). Κωδικοποίηση του αλγορίθμου. Δοκιμαστική εκτέλεση και διορθώσεις. Συντακτικά και λογικά λάθη 3. Βασικές δομές μιας γλώσσας προγραμματισμού Περιγραφή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και σύγκριση με το περιβάλλον άλλων εφαρμογών. Στόχοι Οι μαθητές πρέπει να αναλύουν ένα απλό πρόβλημα σε μια ακολουθία σαφώς ορισμένων και πεπερασμένων βημάτων. να περιγράφουν έναν αλγόριθμο με ψευδοκώδικα και να εξηγούν τις έννοιες: πρόγραμμα, γλώσσα προγραμματισμού, μεταγλωττιστής, διερμηνέας, αντικείμενο και πηγαίο πρόγραμμα. να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. να εξηγούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού: Οδηγίες - Παρατηρήσεις Να δοθούν πολλά παραδείγματα από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, π.χ. οδηγίες χρήσης ηλεκτρικής συσκευής, υπολογισμός εμβαδού κτλ. και να αναλυθούν σε μια ακολουθία βημάτων. Να σχολιαστεί από τους μαθητές η φράση Χρειάζεται να μάθουμε προγραμματισμό; Σχηματική παρουσίαση του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού. Να δοθούν παραδείγματα στα οποία να διαφαίνονται τα βασικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού. Να συζητηθούν με τους μαθητές τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουμε να επιλέξουμε τη γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιούμε. Να συζητηθούν με τους μαθητές τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης του διερμηνέα και του μεταφραστή. Γνωριμία και εξοικείωση με βασικές εντολές που μπορεί να γίνει μέσα από περιβάλλον άμεσης επικοινωνίας. Nα δοθούν παραδείγματα όπου το αποτέλεσμα της εντολής είναι άμεσα αντιληπτό ή όχι. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 8

9 Οι βασικές λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές εντολές επικοινωνίας (διάβασε, καταχώρησε, εμφάνισε, τύπωσε) Συμβολισμός εντολών: συμβολικό όνομα, συγκεκριμένη σύνταξη, για την εκτέλεση κάποιας βασικής λειτουργίας. Εκτέλεση εντολής και παρατήρηση των αποτελεσμάτων. Μηνύματα στο χρησιμοποιούμενο προγραμματιστικό περιβάλλον και η σημασία τους για την επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής. Δομή προγράμματος Μεταβλητές, σταθερές και παραστάσεις Εντολές εισόδου-εξόδου Εντολή εκχώρησης Εντολές διακλάδωσης Εντολές επανάληψης να γράφουν απλά προγράμματα με τη χρήση της Visual Basic Κωδικοποίηση αλγορίθμων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια παραδειγμάτων προηγούμενων ενοτήτων. Επίσης να δοθούν έτοιμοι αλγόριθμοι, τους οποίους να προσπαθήσουν οι μαθητές να κωδικοποιήσουν σε γλώσσα προγραμματισμού. Απόδοση των μηνυμάτων στα ελληνικά και συσχέτιση με την αιτία που τα προκάλεσε. Να γίνει χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic με τη χρήση διαφόρων αντικείμένων (Command button, Labels, text box, input box, timer). Οι έννοιες σταθερή και μεταβλητή. Εντολές, εισόδου, εξόδου και εκχώρησης στη γλώσσα προγραμματισμού. Επέκταση του λεξιλογίου Επαναληπτική δομή Δομή ελέγχου συνθήκης 4. Εκτέλεση Προγράμματος Εικονική αναπαράσταση της σειράς με την οποία εκτελείται μία ομάδα εντολών (προκαταρκτική εκτέλεση) Εκτέλεση του προγράμματος στο περιβάλλον της γλώσσας. Συντακτικά και λογικά λάθη. να εκτελούν και να διορθώνουν προγράμματα να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να κατανοήσουν ότι για τον υπολογιστή τίποτε δεν είναι αυτονόητο γιατί είναι μια μηχανή που προγραμματίζεται από τον άνθρωπο. Να δοθούν στους μαθητές έτοιμα προγράμματα για να ασκηθούν στην εικονική αναπαράσταση εκτέλεσης των εντολών. Να εκτελέσουν σε προγραμματιστικό περιβάλλον τα προγράμματα που έχουν υλοποιήσει στην προηγούμενη ενότητα, παρακολουθώντας τις φάσεις εξέλιξης του αποτελέσματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σειράς των εντολών. Με πολλά παραδείγματα να εξοικειωθούν με τις πληροφορίες που δίνουν τα μηνύματα λάθους (π.χ. λάθος σύνταξης, ελλιπή δεδομένα κτλ.) ώστε να μην απογοητεύονται από τα λάθη τους, αλλά αντίθετα να μαθαίνουν από αυτά. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 9

10 ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός σε Visual Basic (Να περιλαμβάνει περιγραφή, ανάλυση-σχεδίαση οθονών, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση) Συνθετική εργασία (με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών) Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής Α Ενιαίου Λυκείου 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία CROCODILE ICT 605 TURBO DELPHI Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Γ. Κ. Παπαδόπουλος

Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Γ. Κ. Παπαδόπουλος Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γ. Κ. Παπαδόπουλος Περίληψη Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 Στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί είναι το εγκεκριμένο για τα Κ.Σ.Ε. Στη συγκεκριμένη πρόταση το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα