Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας...11. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... Επισημάνσεις Ασφαλείας... Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5 Γνωριμία με τη TV...5 Ιδιότητες...5 Όρθια Εγκατάσταση...6 Αποσύνδεση της βάσης...6 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης...7 Πίνακας Ελέγχου...8 Υποδοχές εισόδου και εξόδου...9 Τηλεχειριστήριο...0. Ρυθμίζοντας την TV σας... Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος... Συνδέσεις πίσω πίνακα.... Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)... Media Center Μέσων... Προβολή φωτογραφιών... Αναπαραγωγή μουσικής...4 Παρακολούθηση βίντεο...4 Λειτουργία Αλλαγή ώρας...4 PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός Τεχνικές Προδιαγραφές...7

2 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 004/08/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 006/95/ ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. Επισημάνσεις Ασφαλείας Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Θέση Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. Εγκατάσταση Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσωπική ασφάλεια Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή σχετικά. Προειδοποίηση ότι η υπερβολική ένταση ήχου όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High- Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού-d είναι σήματα κατατεθειμένα της Dolby Laboratories. Το λογότυπο "HD TV" είναι εμπορικό σήμα της DIGITALEUROPE. (ADU) "DVB και τα λογότυπα DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project". Οι λέξεις και τα λογότυπα FREEVIEW είναι εμπορικά σήματα της DTV Services Ltd και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. DTV Services Ltd. Το λογότυπο CI Plus είναι σήμα κατατεθέν της CI Plus LLP. Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτής της συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα συνεχίσει να είναι έτοιμη προς λειτουργία. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο.

3 Copyright Copyright 0 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν επιτρέπεται να διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε να αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εμείς, στη Hannspree ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντός μας και είναι έντονη πεποίθησή μας ότι έτσι θα αποκτήσουμε πιο υγιή γη μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσης βιομηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος της συσκευής. Αυτές οι συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν και να ενσωματωθούν ξανά σε ολοκαίνουργια θαύματα. Αντίθετα, άλλα υλικά μπορούν να καταταχθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους στα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, στην Ευρώπη όταν αχρηστευτεί αυτή η TV δεν μπορεί να αποτεθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση.

4 Σημειώσεις: Η LED TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία Τηλεόραση Hannspree LED. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. Πληροφορίες Σέρβις και Επιδιόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν προκύψει η ανάγκη για σέρβις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της HANNspree και ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο HANNspree Europe: και μεταβείτε στην ενότητα "Σέρβις" "Σέρβις Επιδιόρθωσης". Απόρριψη υλικού συσκευασίας: Ανατρέξτε στους νόμους και τις οδηγίες που ισχύουν στην τοποθεσία σας για να εξασφαλίσετε μία περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός Οδηγίες για τον καθαρισμό της TV Καθαρίζετε την TV σας συχνά με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να απομακρυνθεί με ένα υγρό πανί με μαλακό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό καθαριστικό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο περίβλημα ή την επιφάνεια της οθόνης. 4

5 . Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Προσαρμογέας SCART Βάση TV Βίδες Απλό κατσαβίδι Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής DVB-T, DVB-C, καλωδιακής ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στις θύρες εισόδου SCART, HDTV (Component) και HDMI (η θέση αυτών των θυρών εξαρτάται από το μοντέλο). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης (αναλογικός, DVB-T, DVB-C) Υποστήριξη ήχου/βίντεο: - Είσοδος SCART - Είσοδος VGA (PC) - Είσοδοι HDMI - Είσοδος HDTV (Component) - Είσοδοι ήχου Α/Δ - Είσοδος ήχου VGA (PC) - Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού,5 mm - Έξοδος SPDIF Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART),5v. με μνήμη 000 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας - Υποβίβαση κίνησης :/: (4P) - Φίλτρο Comb Δ Μείωση Ήχου Αποσύμπλεξη Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος HDTV ( ) Λειτουργίες PVR και Χρονική μετατόπιση Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 5

6 Όρθια Εγκατάσταση Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Εγκαταστήστε μόνον με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος της βάσης όταν τα συναρμολογείτε. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης και ασφαλίστε την με τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται. Συνδέστε με διασταυρούμενο κατσαβίδι. Αποσύνδεση της βάσης Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τη βάση από την TV. Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LED απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 6

7 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης Τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης (πωλούνται χωριστά) σας δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε την TV στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της επιτοίχιας στήριξης, βλέπε τις οδηγίες που διατίθενται με τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για βοήθεια όταν εγκαθιστάτε τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Η Hannspree δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία στο προϊόν ή για τραυματισμό σε εσάς ή άλλους, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την TV μόνοι σας. Μην εγκαθιστάτε το Κιτ επιτοίχιας στήριξης ενώ είναι ενεργοποιημένη η TV σας. Μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο 00x00 mm 4 Μετρικό 4 x mm 60 kg Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. Τοποθετήστε το βραχίονα σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Ασφαλίζοντας τον χώρο εγκατάστασης Τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και άλλα αντικείμενα (π.χ. τοίχοι) για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλο αερισμός. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ένα πρόβλημα στο προϊόν λόγω αύξησης στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Εγκαταστήστε το προϊόν κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα. Όταν χρησιμοποιείτε μία βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που παρέχονται μόνον από τη Hannspree. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με βάση 0 cm Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με επιτοίχιο στήριγμα 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. 7

8 Πίνακας Ελέγχου Αρ. Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία Επιλογή προγράμματος Ρύθμιση έντασης P P VOL + VOL - Μενού MENU Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). 4 Είσοδος INPUT Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή στο μενού OSD. 5 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 6 Αισθητήρας φωτός και Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του τρέχοντος επιπέδου ορατού φωτός στο γύρω περιβάλλον. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. 8

9 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Ανατρέξτε στην εικόνα του μπροστινού καλύμματος για τη θέση Εισόδου & Εξόδου. Αρ. Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία SPDIF SPDIF Έξοδος ακουστικών Συνδέστε με μία συσκευή εξόδου ψηφιακού ήχου όπως home theater. Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. C CI SLOT Σύνδεση σε συσκευή CI (η θύρα CI ως CI+). HDMI 4 Είσοδος HDMI / HDMI /HDMI Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. 5 USB 6 VGA (PC IN) VGA USB Συνδέστε με μία συσκευή USB σας όπως μία μονάδα Flash USB ή μονάδα σκληρού δίσκου USB. Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. 7 Καλώδιο/Κεραία PC IN Σύνδεση σε μία κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση 8 Προσαρμογέας SCART CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART του μετατροπέα. 9 Είσοδος Ήχου Υπολογιστή SCART Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. 0 Είσοδοι χρωματοδιαφορών VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 9

10 Τηλεχειριστήριο Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου. Πληκτρολόγιο Πατήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το και το 0 για το πρόγραμμα 0). 4 Πατήστε για εναλλαγή της ρύθμισης δυναμικού οπίσθιου φωτισμού. Πατήστε για πρόσβαση στο βασικό μενού, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή για έξοδο από την οθόνη μενού. 5 Βέλη p q Για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να επιλέξετε εναλλακτικές στο μενού, να μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία, τραγούδι ή βίντεο σε λειτουργία USB. t u (*Ζοom +-) Για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να ορίσετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές. Το u μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού. * Για να επιλέξετε το φορμά εικόνας. 6 7 Πιέστε για να εμφανιστεί το μενού Γρήγορης πρόσβασης: Λειτουργία εικόνας, Επαναφορά ηχητ. Ρυθμίσεων, Χρονική μετατόπιση, PVR, Λίστα χρονοδιαγράμματος και USB. Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες προγράμματος (εάν υπάρχουν). 8 Ρύθμιση έντασης Πατήστε το + για να αυξήσετε Εισαγωγή της μπαταρίας (Μέγεθος μπαταρίας: AAA) την ένταση του ήχου. Πατήστε το - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. 0 Λειτουργία Teletext Πατήστεγια να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το teletext. Με μία πηγή ATV, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία teletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υποτίτλων που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. Λειτουργία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για DTV). Πατήστε για να βγείτε από την οθόνη του μενού ή το Teletext. Πατήστε για να εισέλθετε σε ένα υπομενού ή να ενεργοποιήσετε μία ρύθμιση, να παγώσετε/ξεπαγώσετε την εικόνα σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού σε λειτουργία USB. 7 Επιλογή προγράμματος Πατήστε το για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 8 9 Για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Πατήστε το για να μπείτε στη συμβατική κατάσταση αναλογικής TV. 0 Χρωματιστά πλήκτρα Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή τη λειτουργία teletext. Μπλε ( ): Για να επιλέξετε έναν τύπο ήχου που διατίθεται για επιλεγμένο πρόγραμμα αναλογικής τηλεόρασης, για να επιλέξετε μία γλώσσα ήχου που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. 0 Σημειώσεις: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 0 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.

11 . Ρυθμίζοντας την TV σας Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος Εισάγετε το βύσμα στο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σειρά σύνδεσης Η HDMI είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης μίας συσκευής. Εάν δεν διατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με τη σειρά μέχρι να βρείτε μία σύνδεση που διατίθεται και για τις δύο συσκευές. HDMI Χρωματοδιαφορές * Τυπική διάταξη SPDIF CI SLOT HDMI SCART USB VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN HDMI Χρωματοδιαφορές HDMI USB HDMI Χρησιμοποιήστε το HDMI για να συνδέετε εξωτερικές συσκευές όταν υπάρχουν. Εάν δεν διατίθεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο Component. VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A Pr/Cr Pb/Cb COMPONENT PC IN S Y R L Χρησιμοποιήστε καλώδιο COMPONENT για να συνδέσετε τις συσκευές AV. SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D Κεραία/Καλώδιο Χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση όταν πρέπει να συνδέσετε απευθείας μία κεραία ή ένα καλωδιακό σύστημα αντί για τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή. SCART Χρησιμοποιείτε SCART για σύνδεση με τις συσκευές AV που είναι εξοπλισμένες με τους συνδετήρες SCART χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN Κεραία SCART Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 Ω) DTV/TV Or Ή PC IN Προσέξτε να μην λυγίσει το χάλκινο καλώδιο. Καλωδιακή τηλεόραση

12 . Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: Βασικά μενού: Εμφάνιση των βασικών μενού. Εικόνα Εικόνα Ήχος TV Setup Γονικός Λειτουργία εικόνας Προσωπική Φωτεινότητα Αντίθεση Κορεσμός Ευκρίνεια OK Είσοδος ECO Δυναμ. Οπίσ. Φωτισμ. Αυτόματος Menu Exit Επιλογή Έξοδος Έξοδος Θερμοκρ. χρώματος Λειτουργία οθόνης Αυτόματη μορφή Ψυχρό Μορφή 6:9 Εντός Λειτουρ. Οδηγίες: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενες επιλογές: Εμφανίστε τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη Επάνω Βέλος p Κάτω Βέλος q Επιλογή/ Αύξηση Επιλογή/ Μείωση Επιστροφή Βέλος u Βέλος t

13 Media Center Μέσων Αυτή η TV είναι εξοπλισμένη με έναν ακροδέκτη USB που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσική και να αναπαράγετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή αποθήκευσης USB. USB USB Συσκευή Συσκευή USB.0 Σύστημα αρχείων Μορφή αρχείου φωτογραφίας Μορφή μουσικής Μορφή αρχείου βίντεο Μορφή αρχείου Μνήμη USB, Αναγνώστης κάρτας USB FAT/FAT /NTFS JPEG (*.JPG) MPEG (*.MP) Bitrate: k, 64k, 96k, 8k, 96k, 56k, 0kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: k, 44,k, 48kHz MPEG/ (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.64 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. Όταν ανιχνευτεί αυτή η συσκευή USB, μπαίνει απευθείας στο μενού Media Center. Photo Media Center Μουσική Βίντεο Προβολή φωτογραφιών Επιλέξτε Media Center > Photo, κατόπιν πατήστε για να εισέλθετε στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων. Στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων, χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων. Επιλέξτε έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων, πατήστε το για να εισέλθετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένων επιμέρους αρχείου. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού φωτογραφιών στη λειτουργία φακέλου. - Ταξινόμηση: Ταξινομήστε τους φακέλους και τις φωτογραφίες ανά Ημερομηνία ή Όνομα. - Επεξεργασία: Αντιγραφή, Επικόλληση ή Διαγραφή μίας επιλεγμένης φωτογραφίας. - Ανάλυση: Επιλέξτε το Περιοδικός για την προβολή φωτογραφιών από όλους τους επιμέρους φακέλους αρχείων. Επιλέξτε μία φωτογραφία, πατήστε για προβολή σε πλήρη οθόνη και μία διαδοχική προβολή ξεκινά από την επιλεγμένη φωτογραφία. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού φωτογραφιών στη λειτουργία περιήγησης. Μπορείτε να αναπαράγετε, να παύσετε ή να περιστρέψετε τη φωτογραφία και να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την διαδοχική προβολή. 4 Πατήστε για παύση της διαδοχικής προβολής. Πατήστε για να προβληθεί η προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία. Επιλογή OK Είσοδος Exit Έξοδος

14 Αναπαραγωγή μουσικής Επιλέξτε Media Center > Μουσική, κατόπιν πατήστε για να εισέλθετε στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων. Στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων, χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε ένα τραγούδι ή έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων. Επιλέξτε έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων, πατήστε το για να εισέλθετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένων επιμέρους αρχείου. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού μουσικής στη λειτουργία φακέλου. - Ταξινόμηση: Ταξινομήστε τους φακέλους και τα τραγούδια ανά Όνομα, Είδος, Καλλιτέχνη ή Άλμπουμ. - Επεξεργασία: Αντιγραφή, Επικόλληση ή Διαγραφή ενός επιλεγμένου τραγουδιού. - Ανάλυση: Επιλέξτε το Περιοδικός για την προβολή τραγουδιών από όλους τους επιμέρους φακέλους αρχείων. Επιλέξτε ένα τραγούδι, πατήστε για αναπαραγωγή και ξεκινά μία αυτόματη αναπαραγωγή από το επιλεγμένο τραγούδι. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού μουσικής στη λειτουργία περιήγησης. Μπορείτε να αναπαράγετε ή να παύσετε το τραγούδι, να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία αναπαραγωγής και να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την αναπαραγωγή. 4 Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης. Παρακολούθηση βίντεο Επιλέξτε Media Center > Βίντεο, κατόπιν πατήστε για να εισέλθετε στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων. Στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου αρχείων, χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε ένα βίντεο ή έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων. Επιλέξτε έναν εσωτερικό φάκελο αρχείων, πατήστε το για να εισέλθετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένων επιμέρους αρχείου. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού βίντεο στη λειτουργία φακέλου. - Ταξινόμηση: Ταξινομήστε τους φακέλους και τα βίντεο ανά Τύπο, Ημερομηνία ή Όνομα. - Επεξεργασία: Αντιγραφή, Επικόλληση ή Διαγραφή ενός επιλεγμένου βίντεο. - Ανάλυση: Επιλέξτε το Περιοδικός για την προβολή βίντεο από όλους τους επιμέρους φακέλους αρχείων. Επιλέξτε ένα βίντεο, πατήστε για αναπαραγωγή και ξεκινά μία αυτόματη αναπαραγωγή από το επιλεγμένο βίντεο. Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού βίντεο στη λειτουργία περιήγησης. Μπορείτε να αναπαράγετε ή να παύσετε το βίντεο, να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία αναπαραγωγής και να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την αναπαραγωγή. 4 Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης. Λειτουργία Αλλαγή ώρας Σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα ούτως ώστε να μην χάσετε το αγαπημένο σας μέρος ακόμα κι αν βγείτε έξω. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, συνδέστε πρώτα μία συσκευή USB με την TV. Για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση δίσκου για τη συσκευή USB. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV > Αλλαγή ώρας. Πατήστε για να επιλέξετε Εντός Λειτουρ. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, κατόπιν πατήστε για να κλείσετε το μενού. Πατήστε Option στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Αλλαγή ώρας, κατόπιν πατήστε για επιβεβαίωση. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση. Γρήγορη πρόσβαση Λειτουργία εικόνας Επαναφορά ηχητ. Ρυθμίσεων Αλλαγή ώρας PVR Schedule List USB 4

15 5 Αφού γίνει η εγκατάσταση του δίσκου, πατήστε Option και επιλέξτε Αλλαγή ώρας. 6 Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού χρονικής μετατόπισης. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να παύσει η εικόνα και να ξεκινήσει η χρονική μετατόπιση. Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να αναπαραχθεί το εγγεγραμμένο τμήμα. Όταν εξαφανιστεί το μενού χρονικής μετατόπισης και μόνον ο χρονισμός της χρονικής μετατόπισης παραμένει στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο κουμπί ή το για να καλέσετε το μενού χρονικής μετατόπισης. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για γρήγορη προώθηση προς τα πίσω ή το κίτρινο κουμπί για γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός. Πιέστε το μπλε κουμπί για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Σημειώσεις: Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία συσκευή USB με μέγεθος ελεύθερων αρχείων μεγαλύτεερο από Gb και ταχύτητα δίσκου μεγαλύτερη από 5,0M/δευτ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου για τη χρονική μετατόπιση, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν αλλάζετε κανάλι σε χρονική μετατόπιση, ένα μήνυμα σας παρακινεί να επιλέξετε Ναι ή Όχι. Μπορείτε να επιλέξετε Ναι για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης και να εκτελέσετε την αλλαγή καναλιού. PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μία συσκευή USB. Συνδέστε μία συσκευή USB με τον ακροδέκτη USB στην TV. Πατήστε Option στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Γρήγορη πρόσβαση > PVR. Πατήστε για να εισέλθετε. 4 Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσει η εγγραφή. Εμφανίζεται ένας μίνι πίνακας PVR στην οθόνη για να υποδείξει την εξέλιξη της εγγραφής. Χρησιμοποιήστε το εγγραφής. για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της Γρήγορη πρόσβαση Λειτουργία εικόνας Επαναφορά ηχητ. Ρυθμίσεων Αλλαγή ώρας Πιέστε το πράσινο κουμπί για να σταματήσετε την εγγραφή με μη αυτόματο τρόπο. Διαφορετικά, θα σταματήσει αυτόματα η εγγραφή, όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια της εγγραφής. Το εγγεγραμμένο αρχείο είναι αποθηκευμένο σε έναν φάκελο PVR στο Κέντρο Media Center > Βίντεο > pvr. 5 Για να παρακολουθήσετε το εγγεγραμμένο πρόγραμμα, βγείτε πρώτα από τη λειτουργία PVR και μεταβείτε στη λειτουργία USB. Μεταβείτε σε Media Center > Βίντεο και επιλέξτε το επιθυμητό εγγεγραμμένο αρχείο στον φάκελο PVR. Πατήστε το για αναπαραγωγή. PVR Schedule List USB Σημειώσεις: Όταν χρησιμοποιείται η κάρτα CI+, αυτή η λειτουργία θα είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνον συσκευή USB με μορφή FAT. Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος αποθήκευσης της συσκευής USB για τη λειτουργία PVR, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κανάλι ή πηγή σήματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να σταματήσει η εγγραφή, επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα. Κατόπιν μεταβείτε σε ένα νέο κανάλι ή πηγή σήματος. Η TV δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία κανονικά, εάν οι παράμετροι αρχείου υπερβαίνουν τους περιορισμούς του συστήματος, η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, ή εάν δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση του αρχείου. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όταν το σύστημα καταγράφει δεδομένα ή διαβάζει ένα αρχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του συστήματος ή της συσκευής. 5

16 4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατάσταση Δεν έχει εικόνα και ήχο. Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι κακή, ο ήχος είναι OK. Η εικόνα δεν είναι έγχρωμη. Η εικόνα είναι ΟΚ, δεν έχει ήχο. Λύση Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε εάν το LED τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Πιέστε στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις συνδεδεμένες πηγές βίντεο. Πατήστε το κουμπί ή στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να μεταβείτε σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί κατάλληλα όλα τα καλώδια. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και καλωδίου. Ρυθμίστε την επιλογή Φωτεινότητα στο μενού Εικόνα. Δοκιμάστε τη λειτουργία Λειτουργία εικόνας στο μενού Εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. Απενεργοποιήστε τη σίγαση. Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Ένα από τα ηχεία δεν βγάζει ήχο. Ρυθμίστε την επιλογή Ισοστάθμιση στο μενού Ήχος. Δεν είναι δυνατή η λήψη ορισμένων καναλιών της TV χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο TV. Θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία των μενού. Αναστρέφεται η εικόνα της οθόνης. Εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη. Δοκιμάστε τη λειτουργία Αυτόματη αναζήτηση στο μενού TV. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά στο μενού TV. Εάν τα στοιχεία OSD είναι γκρίζα, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος βίντεο έχει συνδεθεί κατάλληλα. Προσαρμόστε τη θέση της κεραίας, τοποθετώντας τη μακριά από δρόμους ή πηγές παρεμβολής. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και τις γραμμικές συνδέσεις σήματος βίντεο. Κουνημένες ή επικαλυπτόμενες εικόνες. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Ρυθμίστε τη ρύθμιση οξύτητας. Επιλέξτε προγράμματα με σήματα υψηλής ποιότητας. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας ή αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος βίντεο. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούργια. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την TV. 6

17 5. Υποστηρίζεται ο χρονισμός Χρονισμός υποστήριξης λειτουργίας PC Χρονισμός υποστήριξης λειτουργίας Βίντεο Ανάλυση Συχνότητα Ανάλυση (ενεργή κουκίδα) HDMI/ Χρωματοδιαφορές 640 x Hz 480i V 640 x Hz 576i V 800 x Hz 480p V 800 x Hz 576p V 04 x Hz 70p V 04 x Hz 080i V 60 x Hz 080p V 6. Τεχνικές Προδιαγραφές Αρ. Μοντέλου ADU ΠΡΟΒΟΛΗ Μέγεθος οθόνης 8, εκ. / ίντσες Αναλογία Εικόνας 6:9 Ανάλυση 66 x 768 Γλώσσα OSD Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Κροατικά, Δανικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβένικα, Σερβικά, Φιλανδικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ρώσικα, Λετονικά, Λιθουανικά, Εσθονικά, Ουκρανικά Έξοδος ήχου (RMS βατ) Sound Mode (Λειτουργία ήχου) Φορμά εικόνας Λειτουργία εικόνας ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5W + 5W Ροκ, Ποπ, Ζωντανά, Χορευτική, Τέκνο, Κλασική, Απαλή, Προσωπική, Απενεργ. Cinerama, 4:9 Ζουμ, 6:9 Ζουμ, 6:9 Ζουμ προς τα επάνω, Μορφή 6:9, Μορφή 4:, Ευρύ Ζουμ, Ζουμ, Ευρύ Ζουμ, Εκτεταμένο Ζουμ Οικονομία, Ζωηρό, Σινεμά, Προσωπική, Ταινία ΣΥΝΔΕΣΗ Πίσω συνδέσεις - Είσοδος Δέκτη (75 ) - PC IN: D-Sub και Ήχος PC Πλαϊνοί Σύνδεσμοι - Έξοδος SPDIF - Έξοδος ακουστικών - Κοινή διασύνδεση - USB - HDMI ΒΑΡΟΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις Με βάση 74,7 x 488,4 x 8 προϊόντος (Π x Υ x Β mm) Χωρίς βάση 74,7 x 44, x 68,7 Καθαρό βάρος Με βάση 8,kg Χωρίς βάση 6,6kg ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τροφοδοσία από το δίκτυο- Λειτουργία (Μέγ.) 70W Αναμονή < 0,5 W Τροφοδοσία δικτύου 0-40V~ 50Hz Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 5 C ~ 5 C - Είσοδος Component - SCART - HDMI - HDMI 7

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα