Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5 Γνωριμία με τη TV...5 Ιδιότητες...5 Όρθια Εγκατάσταση...6 Αποσύνδεση της βάσης...6 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης...7 Πίνακας Ελέγχου...8 Υποδοχές εισόδου και εξόδου...9 Τηλεχειριστήριο Ρυθμίζοντας την TV σας...11 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος...11 Συνδέσεις πίσω πίνακα...11 Χρησιμοποιώντας την TV...12 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV...12 Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης...12 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας...13 Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών...13 Επιλογή καναλιών...13 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας...13 Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Επιλογή Μενού επί της οθόνης...15 Μενού Κέντρου Μέσων...18 PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός Τεχνικές Προδιαγραφές

2 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων Επισημάνσεις Ασφαλείας Θέση ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. Εγκατάσταση Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσωπική ασφάλεια Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή σχετικά. Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτής της συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα συνεχίσει να είναι έτοιμη προς λειτουργία. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία Διεπαφής Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Το λογότυπο "HD ready" είναι σήμα κατατεθέν της DIGITALEUROPE. "Τα λογότυπα DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project". Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν θα διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε θα αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα λοιπά ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εμείς, στη Hannspree ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντός μας και είναι έντονη πεποίθησή μας ότι έτσι θα αποκτήσουμε πιο υγιή γη μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσης βιομηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος της συσκευής. Αυτές οι συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν και να ενσωματωθούν ξανά σε ολοκαίνουργια θαύματα. Αντίθετα, άλλα υλικά μπορούν να καταταχθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους στα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, αυτή η TV δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικά απορρίμματα στην Ευρώπη όταν είναι εκτός χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση. 3

4 Σημειώσεις: Η LED TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία Τηλεόραση Hannspree LED. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. Πληροφορίες Σέρβις και Επιδιόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν προκύψει η ανάγκη για σέρβις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της HANNspree και ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο HANNspree Europe: και μεταβείτε στην ενότητα "Σέρβις" "Σέρβις Επιδιόρθωσης". Απόρριψη υλικού συσκευασίας: Ανατρέξτε στους νόμους και τις οδηγίες του τόπου σας για να εξασφαλίσετε μία περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός Οδηγίες για τον καθαρισμό της TV 1 Καθαρίζετε την TV σας συχνά με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να απομακρυνθεί με ένα υγρό πανί με μαλακό σαπούνι. 2 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό καθαριστικό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο περίβλημα ή την επιφάνεια της οθόνης. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. User's Manual Quick Start Guide TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Βάση TV Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο YPbPr Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής DVB-T ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στη θύρα εισόδου SCART, HDTV (χρωματοδιαφορών) και HDMI. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης (αναλογικός, DVB-T) Υποστήριξη ήχου/βίντεο: Είσοδος SCART Είσοδος VGA (PC) Είσοδος HDMI Είσοδος HDTV (Χρωματοδιαφορές) Είσοδος ήχου CVBS (Κοινή χρήση χρωματοδιαφορών με CVBS) Είσοδος ήχου VGA (PC) Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού 3,5 mm Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. με μνήμη 1000 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας Υποβίβαση κίνησης 3:2/2:2 (24P) Φίλτρο Comb 3Δ Μείωση Ήχου Αποσύμπλεξη 3Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος HD ready Λειτουργίες PVR και Χρονική μετατόπιση Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 5

6 Όρθια Εγκατάσταση 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Εγκαταστήστε μόνον με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος της βάσης όταν τo συναρμολογείτε. 2 Προσαρτήστε τη βάση ποδιών όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε τη γυρίζοντας τη βάση δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Άνοιγμα Open Κλείσιμο Close Αποσύνδεση της βάσης 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. 2 Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τη βάση από την TV. Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LED απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 6

7 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης Τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης (πωλούνται χωριστά) σας δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε την TV στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της επιτοίχιας στήριξης, βλέπε τις οδηγίες που διατίθενται με τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για βοήθεια όταν εγκαθιστάτε τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Η Hannspree δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία στο προϊόν ή για τραυματισμό σε εσάς ή άλλους, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την TV μόνοι σας. Όνομα μοντέλου Μην εγκαθιστάτε το Κιτ επιτοίχιας στήριξής σας ενώ είναι ενεργοποιημένη η TV σας. Μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο SL19DMAB 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg 1 Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). 2 Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. 3 Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχου σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Ασφαλίζοντας τον χώρο εγκατάστασης Τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και άλλα αντικείμενα (π.χ. τοίχοι) για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλο αερισμός. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ένα πρόβλημα στο προϊόν λόγω αύξησης στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Εγκαταστήστε το προϊόν κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα. Όταν χρησιμοποιείτε μία βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που παρέχονται μόνον από τη Hannspree. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με βάση 10 cm Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με επιτοίχιο στήριγμα 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. 7

8 Πίνακας Ελέγχου 1 INPUT Αρ. Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία 1 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 2 Πηγή INPUT 3 Μενού ΜΕΝU 4 Επιλογή προγράμματος 5 Ρύθμιση έντασης 6 Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Πατήστε το INPUT για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. 8

9 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Ανατρέξτε στην εικόνα του μπροστινού καλύμματος για τη θέση Εισόδου & Εξόδου. Αρ. Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία 1 Έξοδος ακουστικών Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. 2 CI CI Σύνδεση με μία συσκευή CI. 3 Καλώδιο/Κεραία CSU.SU Σύνδεση σε μία κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση 4 Είσοδος HDMI HDMI Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI- DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. 5 USB USB Συνδέστε με μία συσκευή USB σας όπως μία μονάδα Flash USB. 6 ΕΙΣ COMPONENT YPbPr Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 7 Είσοδος AV & ΉΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΦΟΡΩΝ 8 SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT SCART Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 9 Είσοδος Ήχου VGA VGA AUDIO Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. 10 Είσοδος VGA (PC) VGA Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. 11 Συνδετήρας ισχύος AC IN Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 9

10 10 Τηλεχειριστήριο 1 INPUT Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου. 2 Πληκτρολόγιο Πατήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το 1 και το 0 για το πρόγραμμα 10). 3 Pro.LIST Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. 4 INFO Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες προγράμματος (εάν υπάρχουν). 5 OK Πιέστε για να εισέλθετε σε ένα υπομενού ή να ενεργοποιήσετε μία ρύθμιση. 6 EPG Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για DTV). 7 MUTE Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. 8 Ρύθμιση έντασης Πατήστε το + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε το - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. 9 Χρωματιστά πλήκτρα Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή τη λειτουργία teletext. 10 TEXT Πατήστε για να ανάψετε ή να σβήσετε το teletext. 11 SUBTITLE Με μία πηγή ATV, εάν είναι Εισαγωγή της μπαταρίας (Μέγεθος μπαταρίας: AA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST ενεργοποιημένη η λειτουργία Xteletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υποτίτλων που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. 12 Πλήκτρα Μέσων Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες σε λειτουργία TV ή USB. 13 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 14 LAST Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι. P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Πατήστε για να μπείτε στο βασικό μενού ή για να επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. 16 Βέλη Πατήστε / / / για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να επιλέξετε ρυθμίσεις μενού, να ορίσετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού. 17 EXIT Πατήστε για να βγείτε από την οθόνη του μενού ή το Teletext. 18 Επιλογή προγράμματος Πατήστε το p για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το q για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 19 Διπλός ήχος Πιέστε για να αλλάξετε την επιλογή πολλαπλού ήχου του τηλεοπτικού καναλιού. 20 ASPECT Πατήστε για να επιλέξετε το φορμά εικόνας. 21 FREEZE Πιέστε για να διακόψετε ένα καρέ βίντεο επί της οθόνης (μόνον για είσοδο TV). 22 FAV. Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα αποθηκευμένων καναλιών. 23 SLEEP Πατήστε για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης. Λειτουργίες Teletext 4 : Αποκάλυψη Teletext 15 : Ευρετήριο Teletext 10 : Εναλλακτικά επιλέξτε Teletext, Διπλό (Double) ή Mix 11 : Υπότιτλοι Teletext 20 : Επιλογή μεγέθους Teletext 21 : Διατήρηση Teletext Σημειώσεις: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 30 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.

11 2. Ρυθμίζοντας την TV σας Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της TV. 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σειρά σύνδεσης Η HDMI είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης μίας συσκευής. Εάν δεν διατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με τη σειρά μέχρι να βρείτε μία σύνδεση που διατίθεται και για τις δύο συσκευές. USB DTV/TV HDMI CABLE/ANTENNA CI 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV 3 SCART AC POWER VGA VGA AUDIO SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV DTV/TV HDMI BLE/ANTENNA Χρησιμοποιήστε το HDMI για να συνδέετε εξωτερικές συσκευές όταν υπάρχουν. Εάν δεν διατίθεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο Component. HDMI VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr Y (πράσινο) (μπλε) Pb/Cb (κόκκινο) Pr/Cr CVBS (πράσινο) (μπλε) L (κόκκινο) R Χρησιμοποιήστε καλώδιο COMPONENT για να συνδέσετε τις συσκευές AV. 3 VGA AUDIO SCART SCART Κεραία/Καλώδιο Χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση όταν πρέπει να συνδέσετε απευθείας μία κεραία ή ένα καλωδιακό σύστημα αντί για τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή. SCART Χρησιμοποιείτε SCART για σύνδεση με τις συσκευές AV που είναι εξοπλισμένες με τους συνδετήρες SCART χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART. USB Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 Ω) Antenna Κεραία DTV/TV HD CABLE/ANTENNA Or Ή Προσέξτε να μην λυγίσει το χάλκινο καλώδιο. Καλωδιακή Cable τηλεόραση TV 11

12 Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV 1 Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. 2 Πατήστε το ξανά. Το LED τροφοδοσίας γίνεται κόκκινο υποδεικνύοντας ότι η TV είναι απενεργοποιημένη. Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης Ο Setup Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανάβετε την LED TV για πρώτη φορά. Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο p/q στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο μενού. Πατήστε το OK για επιλογή. 1 Επιλέξτε την επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε γλώσσα σας για το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD). 2 Επιλέξτε τη χώρα σας. Please select an OSD Language Home Mode English Espanol ~ Francais UK Country Deutsch Portugues Italianoz OK 3 Ξεκινά η σάρωση καναλιών. Η σάρωση καναλιού ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Πάτησε Menu όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση. OK Menu Channel Tuning TV : 0 Programme DTV : 0 Programme Radio : 0 Programme Data : 0 Programme 6% MH (TV) Please press MENU key to exit 12

13 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καλωδιακή ή την εκπεμπόμενη TV, να αναπαράγετε DVD ή να συνδεθείτε με τον Η/Υ σας. Για να επιλέξετε το σήμα πηγής: Πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Input Source (Πηγή εισόδου). Πατήστε το p/q για να τονίσετε την επιθυμητή πηγή, κατόπιν πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Πριν χρησιμοποιήσετε την TV για την προβολή προγραμμάτων, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πρώτα η αναζήτηση καναλιών. 1 Πατήστε MENU στον πίνακα ελέγχου ή πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο μενού TV. 2 Επιλέξτε ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). 3 Επιλέξτε Αυτόματος συντονισμός (Auto Tuning) και πατήστε OK. 4 Επιλέξτε Τύπος συντονισμού (Tune Type) και πατήστε OK. 5 Επιλέξτε τη χώρα και πατήστε OK, για να εκτελέσετε την αναζήτηση καναλιού. 6 Πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε την παράβλεψη του συντονισμού ATV/DTV. Επιλογή καναλιών Πατήστε P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε τον αριθμό προγράμματος. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας 1 Πατήστε Menu για να επιλέξετε ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). 2 Πατήστε p/q για να επιλέξετε Επεξεργασία προγράμματος (Programme Edit). Πατήστε OK για να εισέλθετε στην Επεξεργασία προγράμματος (Programme Edit). Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι. 3 Πατήστε το FAV για να ξεκινήσει η επεξεργασία της λίστας αγαπημένων σας. Πατήστε το p/q για να κυληθείτε στη λίστα καναλιών και πατήστε το OK για επιλογή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να εγκαταστήσετε άλλα αγαπημένα κανάλια. 4 Πατήστε Menu για έξοδο. Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το βασικό μενού. 2 Επιλέξτε Ρύθμιση (Setup) > Επαναφορά σε προεπ. (Reset Default) και πατήστε το πλήκτρο OK/u για να μπείτε στο υπομενού του. Ένα μήνυμα «Είστε βέβαιοι; εμφανίζεται στην οθόνη. 3 Πατήστε / για να επιλέξετε Ναι (Yes) και πατήστε OK για να μπείτε στην οθόνη Ρύθμιση. 13

14 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: Βασικά μενού: Εμφάνιση των βασικών μενού. Οδηγίες: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενες επιλογές: Εμφανίστε τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη ΜΕΝU Μenu Επάνω P Βέλος p Κάτω P Βέλος q Επιλογή/ Αύξηση VOL + Βέλος u Επιλογή/ Μείωση VOL - Βέλος t Επιστροφή ΜΕΝU Μenu 14

15 Επιλογή Μενού επί της οθόνης Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο αριστερό μέρος του Μενού λειτουργίας OSD. Πατήστε το P / P στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα βέλους p/q για να κυληθείτε στα μενού. Πατήστε το VOL + στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο βέλους u για να εισέλθετε σε ένα αντίστοιχο υπομενού. Πατήστε το VOL +/VOL - στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα βέλους t/u για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της επιθυμίας σας. Πατήστε ΜΕΝU επανειλημμένα στο τηλεχειριστήριο ή το Exit για να βγείτε από το μενού OSD. ΚΑΝΑΛΙ Επιλογή Αυτόματος Συντονισμός (Auto Tuning) Χειροκίνητος Συντονισμός ATV (ATV Manual Tuning) Χειροκίνητος συντονισμός DTV (DTV Manual Tuning) Επεξεργασία Προγράμματος (Programme Edit) Πληροφορίες Σήματος (Signal Information) Πληροφορίες για το CI (CI Information) Περιγραφή Γίνεται αυτόματη σάρωση καναλιών. Γίνεται χειροκίνητη σάρωση καναλιών ATV. Γίνεται χειροκίνητη σάρωση καναλιών DTV. Επεξεργαστείτε το κανάλι (Διαγραφή/Μετονομασία/Μετακίνηση/ Παράλειψη/Προτ. (Delete/Rename/Move/Skip/Fav)). Εμφανίζονται οι πληροφορίες σήματος. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι Εμφανίζονται οι πληροφορίες CI. Πατήστε OK για να εισέλθετε στο Μενού Πληροφορίες για το CI (CI Information). ΕΙΚΟΝΑ Επιλογή Λειτουργία εικόνας (Picture Mode) Περιγραφή Επιλέξτε μία προεπιλογή προβολής που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες προβολής (Δυναμική/Κανονική/Απαλή/ Προσωπική (Dynamic/Standard/Mild/Personal)). Αντίθεση (Contrast) Προσαρμόστε την κλίμακα του σήματος βίντεο (0~100). Φωτεινότητα (Brightness) Προσαρμόστε τη βασική στάθμη σήματος στην εικόνα (0~100). Χρώμα (Colour) Ρυθμίστε την ένταση του χρώματος (0~100). Απόχρωση (Tint) Ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στις πράσινες και τις κόκκινες περιοχές της εικόνας (R50 έως G50). Ευκρίνεια (Sharpness) Προσαρμόστε την ευκρίνεια ή την απαλότητα της οθόνης (0~100). Θερμ. χρώματος (Color Temp) Ελάττωση Θορύβου (Noise reduction) Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος στην οθόνη (Normal (Κανονική)/Warm (Ζεστή)/Cool (Ψυχρή)). Μειώστε το επίπεδο θορύβου (Απενεργ./Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό/ Προεπιλογή (Off/Low/Middle/High/Default)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Ενεργή αντίθεσηt (Active Contras) (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). 15

16 Λειτουργία όπισθεν φωτισμού (Backlight Mode) Λειτουργία HDMI (HDMI Mode) (θα είναι διαθέσιμη μόνον όταν η πηγή εισόδου είναι HDMI) Προεπιλογή εικόνας (Picture Preset) Αυτόματη προσαρμογή της ρύθμισης λειτουργίας του όπισθεν φωτισμού με βάση την τρέχουσα θέση σας (Home Mode (Λειτουργία Οικείας)/Shop Mode (Λειτουργία Καταστήματος)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Active Contrast (Ενεργή αντίθεση) οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση). Αυτόματη (Auto) Βίντεο (Video) Graphic Επιλέξτε για την αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας HDMI. Επιλογή για προβολή overscan. Επιλογή για προβολή υποσάρωσης. Πατήστε το OK για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση. Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. ΗΧΟΣ Επιλογή Λειτουργία ήχου (Sound Mode) Πρίμα (Treble) Μπάσα (Bass) Ισοστάθμιση (Balance) Αυτόματη Ένταση (Auto Volume) Διακόπτης AD (AD Switch) Επαναφορά ηχητ. Ρυθμίσεων (Sound Preset) Περιγραφή Επιλέξτε τη Λειτουργία ήχου (Sound Mode) στην οθόνη (Τυπικός/Μουσική/Ταινία/Αθλήματα/Προσωπικό (Standard/Music/ Movie/Sports/Personal)). Προσαρμόστε τη ρύθμιση πρίμων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε τη ρύθμιση μπάσων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο (-50~50). Επιλέξτε για τη ρύθμιση Αυτόματη Ένταση (Auto Volume) (Απενεργ./Ενεργ. (Off/On)). περιγράφει το τι γίνεται επί της οθόνης, όπως μία αλλαγή θέσης ή σκηνικού και καθιστά την TV προσβάσιμη σε άτομα με πρόβλημα όρασης (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). Πατήστε το OK για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση. ΧΡΟΝΟΣ Επιλογή Ρολόι (Clock) Ώρα σβησίματος (Off Time) Ώρα ενεργ. (On Time) Ζώνη ώρας (Time Zone) Περιγραφή Επιλέγει να ορίσει την τρέχουσα ώρα. *Όταν βρίσκεται σε πηγή εισόδου DTV, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του Ρολογιού (Clock). Το ρολόι θα συγχρονιστεί με την εκπομπή TV. Ορίστε τους χρονοδιακόπτες σβησίματος ώστε η TV να σβήνει αυτόματα τη στιγμή που επιλέγετε. Ορίστε τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης ώστε η TV να ανάψει αυτόματα και να συντονιστεί στη λειτουργία της επιλογής σας τη στιγμή που επιλέγετε. Κινείται κυκλικά στις διαθέσιμες ζώνες ώρας της χώρας. 16

17 Χρόν. Διακ. Λει. (Sleep Timer) Αυτόματη αναμονή (Auto Standby) Χρονόμετρο OSD (OSD Timer) Ορίζει το Χρόν. Διακ. Λει. (Sleep Timer) ώστε να σβήνει αυτόματα η οθόνη. 1 λεπτό πριν τον τερματισμό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη. Τη στιγμή αυτή, εάν θέλετε να ακυρωθεί η λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε. Όταν λήξει η ώρα, η οθόνη θα τεθεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. (Απενεργ./10 λεπτά/20 λεπτά/30 λεπτά/60 λεπτά/90 λεπτά/120 λεπτά/180 λεπτά/240 λεπτά (Off/10min/20min/30min/60min/90min/ 120min/180min/240min)) Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αυτόματη αναμονή (Auto Standby) (Απενεργ. (Off)/3H/4H/5H). Ορίστε την ώρα για να κρυφτεί το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) κατά την προεπιλεγμένη ώρα (5S/10S/15S/20S/25S/30S). ΚΛΕΙΔΩΜΑ Επιλογή Κλείδωμα Συστήματος (Lock System) Ορ. κωδ. πρόσβ. (Set Password) Αποκλεισμός Προγράμματος (Block Program) Γονική καθοδ. (Parental Guidance) Κλείδωμα με κωδικό (Key Lock) ΡΥΘΜΙΣΗ Επιλογή Γλώσσα OSD (OSD Language) Γλώσσα TT (TT Language) Γλώσσες Ήχου (Audio Languages) Γλώσσες Υποτίτλων (Subtitle Languages) Με προβλ. ακοής (Hearing Impaired) Σύστημα αρχείων PVR (PVR File System) Αναλογία Εικόνας (Aspect Ratio) Μπλε οθόνη (Blue Screen) Περιγραφή Προσαρμόστε την κατάσταση κλειδώματος του συστήματος (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης. *Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης της TV είναι "0000". Ορίστε το κλείδωμα του καναλιού. *Ο κωδικός ξεκλειδώματος είναι "0000". Ορίστε την Γονική καθοδ. (Parental Guidance) (Απενεργ. (Off)/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18). Ορίστε τον κωδικό στην κατάσταση του πίνακα ελέγχου (Ενεργ./ Απενεργ. (On/Off)). Περιγραφή Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης επί της οθόνης. Ορίστε τη γλώσσα teletext. Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου της προτίμησής σας. (Πρωτεύων/Δευτερεύων (Primary/Secondary)). *διατίθεται μόνο σε DTV Εμφάνιση υποτίτλου επί της οθόνης (Πρωτεύων/Δευτερεύων (Primary/Secondary). *διατίθεται μόνο σε DTV Διατίθεται η λειτουργία υποτιτλισμού για άτομα με προβλήματα ακοής, εάν διατίθεται από το πρόγραμμα (Ενεργ./Απενεργ. (On/ Off)). *διατίθεται μόνο σε DTV Επεξεργασία ή διαγραφή αρχείων PVR. Επιλέξτε την αναλογία της οθόνης (Αυτόματο/4:3/16:9/Ζουμ1/Ζουμ2 (Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μπλε οθόνη (Blue Screen). Εάν είναι ενεργή η Μπλε οθόνη (Blue Screen), η οθόνη γίνεται μπλε και ο ήχος θα τεθεί σε σιγή όταν δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). 17

18 Πρώτη Εγκατάσταση (First Time Installation) Επαναφορά (Reset) E-Sticker Ενημέρωση Λογισμ. (Software Update) (USB) Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων και εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης (Setup Wizard) (OK/Cancel-Άκυρο (OK/ Cancel)). Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία E-Sticker. Το E-Sticker χρησιμοποιείται από αντιπροσώπους για να προβληθεί το σύνθημα της TV ή το λογότυπο στην οθόνη σε ένα διάστημα 8 δευτερολέπτων για προωθητικούς σκοπούς (Απενεργ./Ενεργ. (Off/ On)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off ). Για να ενημερωθεί το λογισμικό. * διατίθεται μόνον όταν το νέο λογισμικό είναι αποθηκευμένο στη συσκευή USB και έχει εισαχθεί η συσκευή USB. Μενού Κέντρου Μέσων Η TV σας είναι εξοπλισμένη με έναν συνδετήρα USB που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσική ή να παρακολουθήσετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή αποθήκευσης USB. DTV/TV HDM CABLE/ANTENNA USB USB Συσκευή Συσκευή USB 2.0 Σύστημα αρχείων Μορφή αρχείου Μνήμη USB, Αναγνώστης κάρτας USB FAT/FAT 32/NTFS Μορφή αρχείου φωτογραφίας JPEG (*.JPG) Μορφή μουσικής Μορφή αρχείου βίντεο MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. Όταν ανιχνευτεί αυτή η συσκευή USB, μπαίνει απευθείας στο μενού Κέντρο Μέσων (Media Center). USB2.0 PHOTO MUSIC MOVIE TEXT Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης. 18

19 Λειτουργία χρονικής μετατόπισης Σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα ούτως ώστε να μην χάσετε το αγαπημένο σας μέρος ακόμα κι αν βγείτε έξω. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, συνδέστε πρώτα μία συσκευή USB με την TV. Για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση δίσκου για τη συσκευή USB. 1 Αλλάζει πηγή εισόδου στη λειτουργία DTV. SLEEP 2 Πατήστε το για να παύσει η εικόνα και να ξεκινήσει η χρονική μετατόπιση. 3 Πατήστε για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. 4 Πατήστε για γρήγορη προώθηση ή πατήστε για κίνηση προς τα πίσω στο αρχείο μετατόπισης χρόνου. 5 Πιέστε το για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Σημειώσεις: Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία συσκευή USB με μέγεθος ελεύθερων αρχείων μεγαλύτεερο από 1Gb και ταχύτητα δίσκου μεγαλύτερη από 5,0M/δευτ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου για τη χρονική μετατόπιση, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν αλλάζετε κανάλι σε χρονική μετατόπιση, ένα μήνυμα σας παρακινεί να επιλέξετε Ναι (Yes) ή Όχι (No). Μπορείτε να επιλέξετε Ναι (Yes) για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης και να εκτελέσετε την αλλαγή καναλιού. PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μία συσκευή USB. 1 Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. 2 Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσει η εγγραφή. Εμφανίζεται ένας μίνι πίνακας PVR στην οθόνη για να υποδείξει την εξέλιξη της εγγραφής. Πιέστε το πράσινο κουμπί για να σταματήσει η εγγραφή χειροκίνητα. Διαφορετικά, θα σταματήσει αυτόματα η εγγραφή, όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια της εγγραφής. Το εγγεγραμμένο αρχείο είναι αποθηκευμένο σε έναν φάκελο PVR στο Κέντρο Μέσων > ΤΑΙΝΙΑ>_MSTPVR (Media Center > MOVIE>_MSTPVR). 3 Για να παρακολουθήσετε το εγγεγραμμένο πρόγραμμα, βγείτε πρώτα από τη λειτουργία PVR και μεταβείτε στη λειτουργία USB. Μεταβείτε σε Κέντρο Μέσων > ΤΑΙΝΙΑ>_MSTPVR (Media Center > MOVIE>_MSTPVR) και επιλέξτε το επιθυμητό εγγεγραμμένο αρχείο στον φάκελο PVR. Πατήστε το OK για αναπαραγωγή. PVR FAV. Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνον συσκευή USB με μορφή FAT32. Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος αποθήκευσης της συσκευής USB για τη λειτουργία PVR, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κανάλι ή πηγή σήματος κατά τη διάρκεια της εγγραφή, θα ερωτηθείτε εάν θα σταματήσει η εγγραφή, επιλέξτε OK εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα. Κατόπιν μεταβείτε σε ένα νέο κανάλι ή πηγή σήματος. Η TV δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία κανονικά, εάν οι παράμετροι αρχείου υπερβαίνουν τους περιορισμούς του συστήματος, η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, ή εάν δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση του αρχείου. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όταν το σύστημα καταγράφει δεδομένα ή διαβάζει ένα αρχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του συστήματος ή της συσκευής. 19

20 4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατάσταση Δεν έχει εικόνα και ήχο. Λύση Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε εάν το LED τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Πιέστε INPUT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις συνδεδεμένες πηγές βίντεο. Πατήστε το κουμπί P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί κατάλληλα όλα τα καλώδια. Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι κακή, ο ήχος είναι OK. Η εικόνα δεν είναι έγχρωμη. Η εικόνα είναι ΟΚ, δεν έχει ήχο. Ένα από τα ηχεία δεν βγάζει ήχο. Δεν είναι δυνατή η λήψη ορισμένων καναλιών της TV χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο TV. Θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία των μενού. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και καλωδίου. Ρυθμίστε την Φωτεινότητα (Brightness) στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (PICTURE). Δοκιμάστε τη λειτουργία Προεπιλογή εικόνας (Picture Preset) στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (PICTURE). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. Απενεργοποιήστε τη σίγαση. Πατήστε VOL + στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την επιλογή Ισοστάθμιση (Balance) στο μενού ΗΧΟΣ (SOUND). Δοκιμάστε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός (Auto Tuning) στο μενού ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά (Reset) στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ (SETUP). Εάν τα στοιχεία OSD είναι γκρίζα, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος βίντεο έχει συνδεθεί Αναστρέφεται η εικόνα της οθόνης. κατάλληλα. Εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη. Κουνημένες ή επικαλυπτόμενες εικόνες. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Προσαρμόστε τη θέση της κεραίας, τοποθετώντας τη μακριά από δρόμους ή πηγές παρεμβολής. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και τις γραμμικές συνδέσεις σήματος βίντεο. Ρυθμίστε τη ρύθμιση οξύτητας. Επιλέξτε προγράμματα με σήματα υψηλής ποιότητας. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας ή αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος βίντεο. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούργια. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την TV. 20

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας...11. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 2. Ρυθμίζοντας την TV σας...11. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...12 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... Επισημάνσεις Ασφαλείας... Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οδηγίες ασφαλείας... 3 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα