Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα Συσκευασίας...5 Γνωριμία με τη TV...5 Ιδιότητες...5 Όρθια Εγκατάσταση...6 Αποσύνδεση της βάσης...6 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης...7 Πίνακας Ελέγχου...8 Υποδοχές εισόδου και εξόδου...9 Τηλεχειριστήριο Ρυθμίζοντας την TV σας...11 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος...11 Συνδέσεις πίσω πίνακα...11 Χρησιμοποιώντας την TV...12 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV...12 Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης...12 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας...13 Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών...13 Επιλογή καναλιών...13 Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας...13 Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Επιλογή Μενού επί της οθόνης...15 Μενού Κέντρου Μέσων...18 PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός Τεχνικές Προδιαγραφές

2 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων Επισημάνσεις Ασφαλείας Θέση ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. Εγκατάσταση Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσωπική ασφάλεια Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή σχετικά. Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτής της συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα συνεχίσει να είναι έτοιμη προς λειτουργία. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία Διεπαφής Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Το λογότυπο "HD ready" είναι σήμα κατατεθέν της DIGITALEUROPE. "Τα λογότυπα DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project". Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν θα διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε θα αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα λοιπά ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εμείς, στη Hannspree ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντός μας και είναι έντονη πεποίθησή μας ότι έτσι θα αποκτήσουμε πιο υγιή γη μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσης βιομηχανικών τεχνολογικών συσκευών στο τέλος της συσκευής. Αυτές οι συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν και να ενσωματωθούν ξανά σε ολοκαίνουργια θαύματα. Αντίθετα, άλλα υλικά μπορούν να καταταχθούν σε επικίνδυνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Σας ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους στα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, αυτή η TV δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικά απορρίμματα στην Ευρώπη όταν είναι εκτός χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση. 3

4 Σημειώσεις: Η LED TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία Τηλεόραση Hannspree LED. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. Πληροφορίες Σέρβις και Επιδιόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο: Εάν προκύψει η ανάγκη για σέρβις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της HANNspree και ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο HANNspree Europe: και μεταβείτε στην ενότητα "Σέρβις" "Σέρβις Επιδιόρθωσης". Απόρριψη υλικού συσκευασίας: Ανατρέξτε στους νόμους και τις οδηγίες του τόπου σας για να εξασφαλίσετε μία περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός Οδηγίες για τον καθαρισμό της TV 1 Καθαρίζετε την TV σας συχνά με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να απομακρυνθεί με ένα υγρό πανί με μαλακό σαπούνι. 2 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό καθαριστικό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο περίβλημα ή την επιφάνεια της οθόνης. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. User's Manual Quick Start Guide TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Βάση TV Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο YPbPr Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής DVB-T ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στη θύρα εισόδου SCART, HDTV (χρωματοδιαφορών) και HDMI. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης (αναλογικός, DVB-T) Υποστήριξη ήχου/βίντεο: Είσοδος SCART Είσοδος VGA (PC) Είσοδος HDMI Είσοδος HDTV (Χρωματοδιαφορές) Είσοδος ήχου CVBS (Κοινή χρήση χρωματοδιαφορών με CVBS) Είσοδος ήχου VGA (PC) Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού 3,5 mm Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. με μνήμη 1000 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας Υποβίβαση κίνησης 3:2/2:2 (24P) Φίλτρο Comb 3Δ Μείωση Ήχου Αποσύμπλεξη 3Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος HD ready Λειτουργίες PVR και Χρονική μετατόπιση Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 5

6 Όρθια Εγκατάσταση 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. Εγκαταστήστε μόνον με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος της βάσης όταν τo συναρμολογείτε. 2 Προσαρτήστε τη βάση ποδιών όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε τη γυρίζοντας τη βάση δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Άνοιγμα Open Κλείσιμο Close Αποσύνδεση της βάσης 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της TV ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια με μαξιλάρια για να προστατεύσετε την οθόνη από ζημία. 2 Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τη βάση από την TV. Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LED απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 6

7 Εγκατάσταση του Κιτ επιτοίχιας στήριξης Τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης (πωλούνται χωριστά) σας δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε την TV στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της επιτοίχιας στήριξης, βλέπε τις οδηγίες που διατίθενται με τα στοιχεία επιτοίχιας στήριξης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για βοήθεια όταν εγκαθιστάτε τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Η Hannspree δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία στο προϊόν ή για τραυματισμό σε εσάς ή άλλους, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την TV μόνοι σας. Όνομα μοντέλου Μην εγκαθιστάτε το Κιτ επιτοίχιας στήριξής σας ενώ είναι ενεργοποιημένη η TV σας. Μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο SL19DMAB 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 12 mm 40 kg 1 Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). 2 Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. 3 Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχου σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Ασφαλίζοντας τον χώρο εγκατάστασης Τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και άλλα αντικείμενα (π.χ. τοίχοι) για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλο αερισμός. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ένα πρόβλημα στο προϊόν λόγω αύξησης στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Εγκαταστήστε το προϊόν κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα. Όταν χρησιμοποιείτε μία βάση ή το επιτοίχιο στήριγμα, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που παρέχονται μόνον από τη Hannspree. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με βάση 10 cm Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος με επιτοίχιο στήριγμα 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. 7

8 Πίνακας Ελέγχου 1 INPUT Αρ. Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία 1 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 2 Πηγή INPUT 3 Μενού ΜΕΝU 4 Επιλογή προγράμματος 5 Ρύθμιση έντασης 6 Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Πατήστε το INPUT για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, πιέστε για να ενεργοποιήσετε την TV. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. 8

9 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Ανατρέξτε στην εικόνα του μπροστινού καλύμματος για τη θέση Εισόδου & Εξόδου. Αρ. Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία 1 Έξοδος ακουστικών Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. 2 CI CI Σύνδεση με μία συσκευή CI. 3 Καλώδιο/Κεραία CSU.SU Σύνδεση σε μία κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση 4 Είσοδος HDMI HDMI Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI- DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. 5 USB USB Συνδέστε με μία συσκευή USB σας όπως μία μονάδα Flash USB. 6 ΕΙΣ COMPONENT YPbPr Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 7 Είσοδος AV & ΉΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΦΟΡΩΝ 8 SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT SCART Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. 9 Είσοδος Ήχου VGA VGA AUDIO Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. 10 Είσοδος VGA (PC) VGA Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. 11 Συνδετήρας ισχύος AC IN Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 9

10 10 Τηλεχειριστήριο 1 INPUT Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου. 2 Πληκτρολόγιο Πατήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το 1 και το 0 για το πρόγραμμα 10). 3 Pro.LIST Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. 4 INFO Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες προγράμματος (εάν υπάρχουν). 5 OK Πιέστε για να εισέλθετε σε ένα υπομενού ή να ενεργοποιήσετε μία ρύθμιση. 6 EPG Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για DTV). 7 MUTE Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. 8 Ρύθμιση έντασης Πατήστε το + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε το - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. 9 Χρωματιστά πλήκτρα Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή τη λειτουργία teletext. 10 TEXT Πατήστε για να ανάψετε ή να σβήσετε το teletext. 11 SUBTITLE Με μία πηγή ATV, εάν είναι Εισαγωγή της μπαταρίας (Μέγεθος μπαταρίας: AA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST ενεργοποιημένη η λειτουργία Xteletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υποτίτλων που διατίθεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα ψηφιακής τηλεόρασης. 12 Πλήκτρα Μέσων Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες σε λειτουργία TV ή USB. 13 Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. 14 LAST Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι. P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Πατήστε για να μπείτε στο βασικό μενού ή για να επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. 16 Βέλη Πατήστε / / / για να περιηγηθείτε στο βασικό μενού, να επιλέξετε ρυθμίσεις μενού, να ορίσετε λειτουργίες και να αλλάξετε τιμές. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού. 17 EXIT Πατήστε για να βγείτε από την οθόνη του μενού ή το Teletext. 18 Επιλογή προγράμματος Πατήστε το p για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το q για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 19 Διπλός ήχος Πιέστε για να αλλάξετε την επιλογή πολλαπλού ήχου του τηλεοπτικού καναλιού. 20 ASPECT Πατήστε για να επιλέξετε το φορμά εικόνας. 21 FREEZE Πιέστε για να διακόψετε ένα καρέ βίντεο επί της οθόνης (μόνον για είσοδο TV). 22 FAV. Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα αποθηκευμένων καναλιών. 23 SLEEP Πατήστε για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης. Λειτουργίες Teletext 4 : Αποκάλυψη Teletext 15 : Ευρετήριο Teletext 10 : Εναλλακτικά επιλέξτε Teletext, Διπλό (Double) ή Mix 11 : Υπότιτλοι Teletext 20 : Επιλογή μεγέθους Teletext 21 : Διατήρηση Teletext Σημειώσεις: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 30 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.

11 2. Ρυθμίζοντας την TV σας Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της TV. 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σειρά σύνδεσης Η HDMI είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης μίας συσκευής. Εάν δεν διατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα με τη σειρά μέχρι να βρείτε μία σύνδεση που διατίθεται και για τις δύο συσκευές. USB DTV/TV HDMI CABLE/ANTENNA CI 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV 3 SCART AC POWER VGA VGA AUDIO SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr 1 HDMI 2 Χρωματοδιαφορές&AV DTV/TV HDMI BLE/ANTENNA Χρησιμοποιήστε το HDMI για να συνδέετε εξωτερικές συσκευές όταν υπάρχουν. Εάν δεν διατίθεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο Component. HDMI VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr Y (πράσινο) (μπλε) Pb/Cb (κόκκινο) Pr/Cr CVBS (πράσινο) (μπλε) L (κόκκινο) R Χρησιμοποιήστε καλώδιο COMPONENT για να συνδέσετε τις συσκευές AV. 3 VGA AUDIO SCART SCART Κεραία/Καλώδιο Χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση όταν πρέπει να συνδέσετε απευθείας μία κεραία ή ένα καλωδιακό σύστημα αντί για τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή. SCART Χρησιμοποιείτε SCART για σύνδεση με τις συσκευές AV που είναι εξοπλισμένες με τους συνδετήρες SCART χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART. USB Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 Ω) Antenna Κεραία DTV/TV HD CABLE/ANTENNA Or Ή Προσέξτε να μην λυγίσει το χάλκινο καλώδιο. Καλωδιακή Cable τηλεόραση TV 11

12 Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της TV 1 Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. 2 Πατήστε το ξανά. Το LED τροφοδοσίας γίνεται κόκκινο υποδεικνύοντας ότι η TV είναι απενεργοποιημένη. Γίνεται εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης Ο Setup Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανάβετε την LED TV για πρώτη φορά. Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο p/q στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο μενού. Πατήστε το OK για επιλογή. 1 Επιλέξτε την επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε γλώσσα σας για το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD). 2 Επιλέξτε τη χώρα σας. Please select an OSD Language Home Mode English Espanol ~ Francais UK Country Deutsch Portugues Italianoz OK 3 Ξεκινά η σάρωση καναλιών. Η σάρωση καναλιού ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Πάτησε Menu όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση. OK Menu Channel Tuning TV : 0 Programme DTV : 0 Programme Radio : 0 Programme Data : 0 Programme 6% MH (TV) Please press MENU key to exit 12

13 Επιλογή της Πηγής περιεχομένου σας Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καλωδιακή ή την εκπεμπόμενη TV, να αναπαράγετε DVD ή να συνδεθείτε με τον Η/Υ σας. Για να επιλέξετε το σήμα πηγής: Πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Input Source (Πηγή εισόδου). Πατήστε το p/q για να τονίσετε την επιθυμητή πηγή, κατόπιν πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Πριν χρησιμοποιήσετε την TV για την προβολή προγραμμάτων, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πρώτα η αναζήτηση καναλιών. 1 Πατήστε MENU στον πίνακα ελέγχου ή πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο μενού TV. 2 Επιλέξτε ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). 3 Επιλέξτε Αυτόματος συντονισμός (Auto Tuning) και πατήστε OK. 4 Επιλέξτε Τύπος συντονισμού (Tune Type) και πατήστε OK. 5 Επιλέξτε τη χώρα και πατήστε OK, για να εκτελέσετε την αναζήτηση καναλιού. 6 Πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε την παράβλεψη του συντονισμού ATV/DTV. Επιλογή καναλιών Πατήστε P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε τον αριθμό προγράμματος. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εγκατάσταση των Αγαπημένων καναλιών σας 1 Πατήστε Menu για να επιλέξετε ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). 2 Πατήστε p/q για να επιλέξετε Επεξεργασία προγράμματος (Programme Edit). Πατήστε OK για να εισέλθετε στην Επεξεργασία προγράμματος (Programme Edit). Πατήστε p/q για να επιλέξετε το κανάλι. 3 Πατήστε το FAV για να ξεκινήσει η επεξεργασία της λίστας αγαπημένων σας. Πατήστε το p/q για να κυληθείτε στη λίστα καναλιών και πατήστε το OK για επιλογή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να εγκαταστήσετε άλλα αγαπημένα κανάλια. 4 Πατήστε Menu για έξοδο. Επαναφορά στις ρυθμίσεις Εργοστασιακών προεπιλογών 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το βασικό μενού. 2 Επιλέξτε Ρύθμιση (Setup) > Επαναφορά σε προεπ. (Reset Default) και πατήστε το πλήκτρο OK/u για να μπείτε στο υπομενού του. Ένα μήνυμα «Είστε βέβαιοι; εμφανίζεται στην οθόνη. 3 Πατήστε / για να επιλέξετε Ναι (Yes) και πατήστε OK για να μπείτε στην οθόνη Ρύθμιση. 13

14 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: Βασικά μενού: Εμφάνιση των βασικών μενού. Οδηγίες: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενες επιλογές: Εμφανίστε τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη ΜΕΝU Μenu Επάνω P Βέλος p Κάτω P Βέλος q Επιλογή/ Αύξηση VOL + Βέλος u Επιλογή/ Μείωση VOL - Βέλος t Επιστροφή ΜΕΝU Μenu 14

15 Επιλογή Μενού επί της οθόνης Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο αριστερό μέρος του Μενού λειτουργίας OSD. Πατήστε το P / P στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα βέλους p/q για να κυληθείτε στα μενού. Πατήστε το VOL + στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο βέλους u για να εισέλθετε σε ένα αντίστοιχο υπομενού. Πατήστε το VOL +/VOL - στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα βέλους t/u για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της επιθυμίας σας. Πατήστε ΜΕΝU επανειλημμένα στο τηλεχειριστήριο ή το Exit για να βγείτε από το μενού OSD. ΚΑΝΑΛΙ Επιλογή Αυτόματος Συντονισμός (Auto Tuning) Χειροκίνητος Συντονισμός ATV (ATV Manual Tuning) Χειροκίνητος συντονισμός DTV (DTV Manual Tuning) Επεξεργασία Προγράμματος (Programme Edit) Πληροφορίες Σήματος (Signal Information) Πληροφορίες για το CI (CI Information) Περιγραφή Γίνεται αυτόματη σάρωση καναλιών. Γίνεται χειροκίνητη σάρωση καναλιών ATV. Γίνεται χειροκίνητη σάρωση καναλιών DTV. Επεξεργαστείτε το κανάλι (Διαγραφή/Μετονομασία/Μετακίνηση/ Παράλειψη/Προτ. (Delete/Rename/Move/Skip/Fav)). Εμφανίζονται οι πληροφορίες σήματος. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι Εμφανίζονται οι πληροφορίες CI. Πατήστε OK για να εισέλθετε στο Μενού Πληροφορίες για το CI (CI Information). ΕΙΚΟΝΑ Επιλογή Λειτουργία εικόνας (Picture Mode) Περιγραφή Επιλέξτε μία προεπιλογή προβολής που είναι η βέλτιστη για διαφορετικές συνθήκες προβολής (Δυναμική/Κανονική/Απαλή/ Προσωπική (Dynamic/Standard/Mild/Personal)). Αντίθεση (Contrast) Προσαρμόστε την κλίμακα του σήματος βίντεο (0~100). Φωτεινότητα (Brightness) Προσαρμόστε τη βασική στάθμη σήματος στην εικόνα (0~100). Χρώμα (Colour) Ρυθμίστε την ένταση του χρώματος (0~100). Απόχρωση (Tint) Ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στις πράσινες και τις κόκκινες περιοχές της εικόνας (R50 έως G50). Ευκρίνεια (Sharpness) Προσαρμόστε την ευκρίνεια ή την απαλότητα της οθόνης (0~100). Θερμ. χρώματος (Color Temp) Ελάττωση Θορύβου (Noise reduction) Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος στην οθόνη (Normal (Κανονική)/Warm (Ζεστή)/Cool (Ψυχρή)). Μειώστε το επίπεδο θορύβου (Απενεργ./Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό/ Προεπιλογή (Off/Low/Middle/High/Default)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ιδιότητα Ενεργή αντίθεσηt (Active Contras) (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). 15

16 Λειτουργία όπισθεν φωτισμού (Backlight Mode) Λειτουργία HDMI (HDMI Mode) (θα είναι διαθέσιμη μόνον όταν η πηγή εισόδου είναι HDMI) Προεπιλογή εικόνας (Picture Preset) Αυτόματη προσαρμογή της ρύθμισης λειτουργίας του όπισθεν φωτισμού με βάση την τρέχουσα θέση σας (Home Mode (Λειτουργία Οικείας)/Shop Mode (Λειτουργία Καταστήματος)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Active Contrast (Ενεργή αντίθεση) οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση). Αυτόματη (Auto) Βίντεο (Video) Graphic Επιλέξτε για την αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας HDMI. Επιλογή για προβολή overscan. Επιλογή για προβολή υποσάρωσης. Πατήστε το OK για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση. Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. ΗΧΟΣ Επιλογή Λειτουργία ήχου (Sound Mode) Πρίμα (Treble) Μπάσα (Bass) Ισοστάθμιση (Balance) Αυτόματη Ένταση (Auto Volume) Διακόπτης AD (AD Switch) Επαναφορά ηχητ. Ρυθμίσεων (Sound Preset) Περιγραφή Επιλέξτε τη Λειτουργία ήχου (Sound Mode) στην οθόνη (Τυπικός/Μουσική/Ταινία/Αθλήματα/Προσωπικό (Standard/Music/ Movie/Sports/Personal)). Προσαρμόστε τη ρύθμιση πρίμων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε τη ρύθμιση μπάσων ήχου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0~100). Προσαρμόστε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο (-50~50). Επιλέξτε για τη ρύθμιση Αυτόματη Ένταση (Auto Volume) (Απενεργ./Ενεργ. (Off/On)). περιγράφει το τι γίνεται επί της οθόνης, όπως μία αλλαγή θέσης ή σκηνικού και καθιστά την TV προσβάσιμη σε άτομα με πρόβλημα όρασης (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). Πατήστε το OK για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση. ΧΡΟΝΟΣ Επιλογή Ρολόι (Clock) Ώρα σβησίματος (Off Time) Ώρα ενεργ. (On Time) Ζώνη ώρας (Time Zone) Περιγραφή Επιλέγει να ορίσει την τρέχουσα ώρα. *Όταν βρίσκεται σε πηγή εισόδου DTV, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του Ρολογιού (Clock). Το ρολόι θα συγχρονιστεί με την εκπομπή TV. Ορίστε τους χρονοδιακόπτες σβησίματος ώστε η TV να σβήνει αυτόματα τη στιγμή που επιλέγετε. Ορίστε τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης ώστε η TV να ανάψει αυτόματα και να συντονιστεί στη λειτουργία της επιλογής σας τη στιγμή που επιλέγετε. Κινείται κυκλικά στις διαθέσιμες ζώνες ώρας της χώρας. 16

17 Χρόν. Διακ. Λει. (Sleep Timer) Αυτόματη αναμονή (Auto Standby) Χρονόμετρο OSD (OSD Timer) Ορίζει το Χρόν. Διακ. Λει. (Sleep Timer) ώστε να σβήνει αυτόματα η οθόνη. 1 λεπτό πριν τον τερματισμό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη. Τη στιγμή αυτή, εάν θέλετε να ακυρωθεί η λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε. Όταν λήξει η ώρα, η οθόνη θα τεθεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. (Απενεργ./10 λεπτά/20 λεπτά/30 λεπτά/60 λεπτά/90 λεπτά/120 λεπτά/180 λεπτά/240 λεπτά (Off/10min/20min/30min/60min/90min/ 120min/180min/240min)) Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αυτόματη αναμονή (Auto Standby) (Απενεργ. (Off)/3H/4H/5H). Ορίστε την ώρα για να κρυφτεί το μενού εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) κατά την προεπιλεγμένη ώρα (5S/10S/15S/20S/25S/30S). ΚΛΕΙΔΩΜΑ Επιλογή Κλείδωμα Συστήματος (Lock System) Ορ. κωδ. πρόσβ. (Set Password) Αποκλεισμός Προγράμματος (Block Program) Γονική καθοδ. (Parental Guidance) Κλείδωμα με κωδικό (Key Lock) ΡΥΘΜΙΣΗ Επιλογή Γλώσσα OSD (OSD Language) Γλώσσα TT (TT Language) Γλώσσες Ήχου (Audio Languages) Γλώσσες Υποτίτλων (Subtitle Languages) Με προβλ. ακοής (Hearing Impaired) Σύστημα αρχείων PVR (PVR File System) Αναλογία Εικόνας (Aspect Ratio) Μπλε οθόνη (Blue Screen) Περιγραφή Προσαρμόστε την κατάσταση κλειδώματος του συστήματος (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης. *Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης της TV είναι "0000". Ορίστε το κλείδωμα του καναλιού. *Ο κωδικός ξεκλειδώματος είναι "0000". Ορίστε την Γονική καθοδ. (Parental Guidance) (Απενεργ. (Off)/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18). Ορίστε τον κωδικό στην κατάσταση του πίνακα ελέγχου (Ενεργ./ Απενεργ. (On/Off)). Περιγραφή Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης επί της οθόνης. Ορίστε τη γλώσσα teletext. Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου της προτίμησής σας. (Πρωτεύων/Δευτερεύων (Primary/Secondary)). *διατίθεται μόνο σε DTV Εμφάνιση υποτίτλου επί της οθόνης (Πρωτεύων/Δευτερεύων (Primary/Secondary). *διατίθεται μόνο σε DTV Διατίθεται η λειτουργία υποτιτλισμού για άτομα με προβλήματα ακοής, εάν διατίθεται από το πρόγραμμα (Ενεργ./Απενεργ. (On/ Off)). *διατίθεται μόνο σε DTV Επεξεργασία ή διαγραφή αρχείων PVR. Επιλέξτε την αναλογία της οθόνης (Αυτόματο/4:3/16:9/Ζουμ1/Ζουμ2 (Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)). Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μπλε οθόνη (Blue Screen). Εάν είναι ενεργή η Μπλε οθόνη (Blue Screen), η οθόνη γίνεται μπλε και ο ήχος θα τεθεί σε σιγή όταν δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα (Ενεργ./Απενεργ. (On/Off)). 17

18 Πρώτη Εγκατάσταση (First Time Installation) Επαναφορά (Reset) E-Sticker Ενημέρωση Λογισμ. (Software Update) (USB) Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων και εκτέλεση του Οδηγού Εγκατάστασης (Setup Wizard) (OK/Cancel-Άκυρο (OK/ Cancel)). Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία E-Sticker. Το E-Sticker χρησιμοποιείται από αντιπροσώπους για να προβληθεί το σύνθημα της TV ή το λογότυπο στην οθόνη σε ένα διάστημα 8 δευτερολέπτων για προωθητικούς σκοπούς (Απενεργ./Ενεργ. (Off/ On)). * Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνον όταν η Ενεργή αντίθεση (Active Contrast) οριστεί σε Απενεργοποίηση (Off ). Για να ενημερωθεί το λογισμικό. * διατίθεται μόνον όταν το νέο λογισμικό είναι αποθηκευμένο στη συσκευή USB και έχει εισαχθεί η συσκευή USB. Μενού Κέντρου Μέσων Η TV σας είναι εξοπλισμένη με έναν συνδετήρα USB που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσική ή να παρακολουθήσετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή αποθήκευσης USB. DTV/TV HDM CABLE/ANTENNA USB USB Συσκευή Συσκευή USB 2.0 Σύστημα αρχείων Μορφή αρχείου Μνήμη USB, Αναγνώστης κάρτας USB FAT/FAT 32/NTFS Μορφή αρχείου φωτογραφίας JPEG (*.JPG) Μορφή μουσικής Μορφή αρχείου βίντεο MPEG1 (*.MP3) Bitrate: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. Όταν ανιχνευτεί αυτή η συσκευή USB, μπαίνει απευθείας στο μενού Κέντρο Μέσων (Media Center). USB2.0 PHOTO MUSIC MOVIE TEXT Πιέστε τα σχετικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες που φαίνονται στη ράβδο λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης. 18

19 Λειτουργία χρονικής μετατόπισης Σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα ούτως ώστε να μην χάσετε το αγαπημένο σας μέρος ακόμα κι αν βγείτε έξω. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, συνδέστε πρώτα μία συσκευή USB με την TV. Για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση δίσκου για τη συσκευή USB. 1 Αλλάζει πηγή εισόδου στη λειτουργία DTV. SLEEP 2 Πατήστε το για να παύσει η εικόνα και να ξεκινήσει η χρονική μετατόπιση. 3 Πατήστε για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. 4 Πατήστε για γρήγορη προώθηση ή πατήστε για κίνηση προς τα πίσω στο αρχείο μετατόπισης χρόνου. 5 Πιέστε το για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Σημειώσεις: Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία συσκευή USB με μέγεθος ελεύθερων αρχείων μεγαλύτεερο από 1Gb και ταχύτητα δίσκου μεγαλύτερη από 5,0M/δευτ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου για τη χρονική μετατόπιση, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν αλλάζετε κανάλι σε χρονική μετατόπιση, ένα μήνυμα σας παρακινεί να επιλέξετε Ναι (Yes) ή Όχι (No). Μπορείτε να επιλέξετε Ναι (Yes) για να βγείτε από τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης και να εκτελέσετε την αλλαγή καναλιού. PVR (Προσωπική εγγραφής βίντεο) Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μία συσκευή USB. 1 Συνδέστε μία συσκευή USB με τον συνδετήρα USB στην TV. 2 Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσει η εγγραφή. Εμφανίζεται ένας μίνι πίνακας PVR στην οθόνη για να υποδείξει την εξέλιξη της εγγραφής. Πιέστε το πράσινο κουμπί για να σταματήσει η εγγραφή χειροκίνητα. Διαφορετικά, θα σταματήσει αυτόματα η εγγραφή, όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια της εγγραφής. Το εγγεγραμμένο αρχείο είναι αποθηκευμένο σε έναν φάκελο PVR στο Κέντρο Μέσων > ΤΑΙΝΙΑ>_MSTPVR (Media Center > MOVIE>_MSTPVR). 3 Για να παρακολουθήσετε το εγγεγραμμένο πρόγραμμα, βγείτε πρώτα από τη λειτουργία PVR και μεταβείτε στη λειτουργία USB. Μεταβείτε σε Κέντρο Μέσων > ΤΑΙΝΙΑ>_MSTPVR (Media Center > MOVIE>_MSTPVR) και επιλέξτε το επιθυμητό εγγεγραμμένο αρχείο στον φάκελο PVR. Πατήστε το OK για αναπαραγωγή. PVR FAV. Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνον συσκευή USB με μορφή FAT32. Πριν συνδέσετε τη συσκευή USB στην TV, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συσκευής για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος αποθήκευσης της συσκευής USB για τη λειτουργία PVR, για τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε να γράψετε στο πρόγραμμα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κανάλι ή πηγή σήματος κατά τη διάρκεια της εγγραφή, θα ερωτηθείτε εάν θα σταματήσει η εγγραφή, επιλέξτε OK εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα. Κατόπιν μεταβείτε σε ένα νέο κανάλι ή πηγή σήματος. Η TV δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία κανονικά, εάν οι παράμετροι αρχείου υπερβαίνουν τους περιορισμούς του συστήματος, η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, ή εάν δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση του αρχείου. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όταν το σύστημα καταγράφει δεδομένα ή διαβάζει ένα αρχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του συστήματος ή της συσκευής. 19

20 4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατάσταση Δεν έχει εικόνα και ήχο. Λύση Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε εάν το LED τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Πιέστε INPUT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις συνδεδεμένες πηγές βίντεο. Πατήστε το κουμπί P ή P στον πίνακα ελέγχου ή P p ή P q στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί κατάλληλα όλα τα καλώδια. Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι κακή, ο ήχος είναι OK. Η εικόνα δεν είναι έγχρωμη. Η εικόνα είναι ΟΚ, δεν έχει ήχο. Ένα από τα ηχεία δεν βγάζει ήχο. Δεν είναι δυνατή η λήψη ορισμένων καναλιών της TV χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο TV. Θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία των μενού. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και καλωδίου. Ρυθμίστε την Φωτεινότητα (Brightness) στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (PICTURE). Δοκιμάστε τη λειτουργία Προεπιλογή εικόνας (Picture Preset) στο μενού ΕΙΚΟΝΑ (PICTURE). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. Απενεργοποιήστε τη σίγαση. Πατήστε VOL + στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την επιλογή Ισοστάθμιση (Balance) στο μενού ΗΧΟΣ (SOUND). Δοκιμάστε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός (Auto Tuning) στο μενού ΚΑΝΑΛΙ (CHANNEL). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά (Reset) στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ (SETUP). Εάν τα στοιχεία OSD είναι γκρίζα, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος βίντεο έχει συνδεθεί Αναστρέφεται η εικόνα της οθόνης. κατάλληλα. Εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη. Κουνημένες ή επικαλυπτόμενες εικόνες. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Προσαρμόστε τη θέση της κεραίας, τοποθετώντας τη μακριά από δρόμους ή πηγές παρεμβολής. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και τις γραμμικές συνδέσεις σήματος βίντεο. Ρυθμίστε τη ρύθμιση οξύτητας. Επιλέξτε προγράμματα με σήματα υψηλής ποιότητας. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας ή αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος βίντεο. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούργια. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την TV. 20

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LED LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Τηλεόραση LED LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Τηλεόραση LED LCD Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. www.lg.com 2 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι υποστηριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Υποστήριξη SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T PVR Ready - δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB Time Shift (βίντεο παύση, rewind) έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη... Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα