ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟ ΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟ ΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018"

Transcript

1 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,96 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 01 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα ,00 Μισθώµατα από αστικά 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια για τα περίπτερα στις ηµοτικές Κοινότητες Σταµάτας και ιονύσου ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 02 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Τόκοι κεφαλαίων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων του ήµου σε Τράπεζες. Προβλέφθηκαν µε βάσει την αριθ. 267/2014 & 42/2016 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά. Αφορά λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά πρόβλεψη για το ποσό είσπραξης από δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ύδρευσης αρ. Α Σ 227/2012 και την 35/2013 Α Σ , , , , , , , Τέλος ύδρευσης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη κατανάλωσης νερού, σύµφωνα µε τις αριθ. 186/2012, 35/2013 & 41/2016 Αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου , , , ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε την 160/2012 Α Σ , ,00 Σελίδα 1

2 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου Αφορά ποσό είσπραξης για σύσταση οικογενειακών τάφων, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , ικαίωµα ενταφιασµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από δικαιώµατα ενταφιασµών, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Αφορά την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , Τέλος ανακοµιδής Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ανακοµιδής οστών, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα ,00 Σελίδα 2

3 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη φύλαξης οστών σε οστεοθηρίδες, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 800,00 800,00 800, , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ακίνητης περιουσίας ακινήτων, σχετική η αριθ. 258/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο εισπράττεται από τη ΕΗ, µε χρηµατικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση, καθώς και την κατονοµή µέσω του ΥΠ.ΕΣ , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία σύµφωνα µε την 65/2012 Α Σ 1.000, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ που υπόκεινται βάσει νόµου και υπάρχουν στο ήµο µας , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη χρήσης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, βάσεις των αριθ. 117/2008, 212/2004, 105/2008, 25/2007, 216/2016 & 88/2003 αποφάσεων των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς & Ροδόπολης, αντίστοιχα ,00 Σελίδα 3

4 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήµισης, σύµφωνα µε τις αριθ. 118/2008, 142/2005, 89/2003 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης & Ροδόπολης , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Προβλέφθηκε έσοδο από τέλη αδειών οικοδοµών ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) Προβλέφθηκαν µε βάσει την αριθ. 272/2011 & 42/2016 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά , , , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.500, Λοιπά τακτικά έσοδα 8.500, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Προβλέφθηκαν έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Αφορά πρόβλεψη εσόδου από παράβολα των αδειοδοτήσεων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε βάση το Νόµο 3852/2010 (Καλλικράτης). 500,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,29 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 11 ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 800,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 800,00 Σελίδα 4

5 1115 Προσκύρωση δηµοικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Προσκύρωση δηµοικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) 800,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , Λοιπές επιχορηγήσεις , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Eπιχορήγηση για το Έσοδα για την υλοποίηση του πρόγραµµα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΠΙΤΙ" , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , , , , , ,11 Σελίδα 5

6 Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρ/των Έσοδα από προγραµµατική Σύµβαση Εσοδα απο προγρ. συµβ. για µε πρ. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση Αττικής (Ν.Α.Α.Α.), µε συµµετοχή κατά ΠΜ επέκτασης -αναθ. & πρ. 2/3 της Ν.Α.Α. και 1/3 της Κοινότητας εφαρµ. του ΡΣ Σταµάτας στις Σταµάτας (σχετικές οι αριθ. 166/2005 & ΠΕ 1& 3 183/2005 ΑΚΣ ) , , Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή δικτύου Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ ,00 αποχέτευσης ακαθάρτων.κ ροσιάς" Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: " ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις.κ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπλης & Σταµάτας του ήµου" Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ , Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο:"κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου Ανοιξης Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ , Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για καταβολή εισφορών (εργοδοτικών και ασφαλισµένου) υπαλλήλων προσλαµβανοµένων από τον ΟΑΕ , Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο ήµο ιονύσου , Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση την ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στο ήµο ιονύσου , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο "Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση Πράξη εφαρµογής των επεκτάσεων Α Κατοικίας του εγκεκρ. Σχεδίου πόλες δ.κ. Κρυονερίου" ,84 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 Σελίδα 6

7 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου για την επιβολή προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής των βεβαιωµένων εσόδων του ήµου (πλην προστίµων). Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων, κυρίως από παραβάσεις του ΚΟΚ , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα άρθρου 19 Ν. 1080/80 (µη υποβολή δήλωσης ή υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης Τ, Φ, κλπ) , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Αφορά την πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου 500, , Πρόστιµα βάσει του κανονισµού καθ/τας του ήµου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων κανονισµών περιβάλλοντος και καθαριότητας , Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, Τ, Φ. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα ανακριβούς ή εκπρόθεσµης δήλωσης των υπόχρεων για καταβολή ΤΑΠ κλπ , Πρόστιµα µη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσµης καταβολής τέλους διαµοµής παρεπιδηµούντων και 0,05 στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ Αφορά την πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου 700,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,00 Σελίδα 7

8 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από: Α. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού περιόδου 11ου και 12ου/2017 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ, και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσµίας της 5ετίας) , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη κατανάλωσης νερού περιόδου Γ τετραµήνου , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού: Α. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που εισπράχθηκε από τη ΕΗ για τους µήνες 11 & 12/2017 και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσµίας της 5ετίας) , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών & Τέλος Παρεπιδηµούντων , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Αφορά πρόβλεψη ποσού από το τέλος 0,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος των περασµένων οικονοµικών ετών , Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδηµούντων Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία περασµένων οικονοµικών ετών. 300, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Έσοδα απο Νεκροταφείο Αφορά έσοδα από λοιπά τακτικά έσοδα Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη και δικαιώµατα νεκροταφείων παρελθόντων οικονοµικών ετών , , Λοιπά τακτικά έσοδα Αφορά πρόβλεψη για τα λοιπά τακτικά έσοδα 1.000, Τέλη ιαφήµισης 8.000,00 Σελίδα 8

9 Φορος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( ηµοτικού φόρου): Α. Περιόδου 11 & 12/2017 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσµίας της 5ετίας) ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη ,00 φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,91 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 32 κάνουν αναφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του ήµου από χρηµατικούς καταλόγους που βεβαιώθηκαν τα προηγούµενα οικονοµικά έτη , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , Τέλος ακίνητης περιουσίας , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 6.606, , Λοιπά έσοδα , Τέλη Νεκροταφείου , Λοιπά τακτικά έσοδα , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , Έκτακτα γενικά έσοδα ,43 Σελίδα 9

10 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 41 κάνουν αναφορά σε εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγµατικό έσοδο του ήµου και για το λόγο αυτό υπάρχουν στον προϋπολογισµό του ήµου και συγκεκριµένα στους κωδικούς του λογαριασµού εξόδων 82, ισόποσες πιστώσεις. Η διαδικασία της εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες κρατήσεις εργαζοµένων, αιρετών, προµηθευτών, εργολάβων και γενικά συναλλασσοµένων του ήµου ,66 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Συνταξιοδοτικές εισφορές 5.000, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ ηµοσίου για σύνταξη ( ήµαρχος κλπ) 5.000, , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , ,00 Λοιπές κρατήσεις υπερ 4124 ηµοσίου , ΦΠΑ 13% , ΦΠΑ 23% , Λοιπές κρατήσεις , ΦΠΑ 24% , Κράτηση 0,02 υπέρ ηµοσίου (Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών) , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 5.000, Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ ,00 Σελίδα 10

11 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε , Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ , Εισφορά υπέρ , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , Εισφορά υπέρ , Εισφορά υπέρ ΜΠΤΥ 7.000, Εισφορά στο ταµείο πρόνειας δηµ.υπαλλήλων (ΤΠ Υ) , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ , Εισφορά υπερ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4.000, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% , Υπέρ ΟΑΕ 1% , Εισφορά αιρετών υπέρ δηµοσίου Ν.4024/2011 ΑΡ.39 Εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δηµοσίου 5.000, , Παρακράτηση αρ.29 Ν.3986/11 (έκτακτη εισφορά) , Εισφορά για εξαγορά ΤΑ ΚΥ 2.000, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ηµοσίου Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α..Σ ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρηµάτων , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Αφορά πρόβλεψη για την επιστροφή εσόδων από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής ,00 Σελίδα 11

12 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Αφορά το ποσό της επιστροφής της πάγιας προκαταβολής του ήµου και των Προέδρων των επτά (7) ηµοτικών Κοινοτήτων (6.000,00 ήµου συν 7 επί 2.000,00 / ηµοτική Κοινότητα=14.000,00, ήτοι σύνολο ,00 ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, του Β. 17/5-15/6/1959 και του Νόµου 3852/ , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ /11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Αφορά έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ /11652/1997) Αφορά έσοδα από επιστροφή εν γένει χρηµάτων (απεργία υπαλλήλων κλπ) , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Το χρηµατικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύµφωνο µε τη σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ / (Α Α:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Το χρηµατικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύµφωνο µε τη σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ / (Α Α:ΩΧ Α465ΦΘΕ- 364) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες Το χρηµατικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύµφωνο µε τη σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ / (Α Α:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και ,40 Σελίδα 12

13 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Το χρηµατικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύµφωνο µε τη σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ / (Α Α:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,75 Σελίδα 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 4.602.385,98 12.444.627,96 12.229.515,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.00 11.895,70 22.00 20.00 011 Μισθώµατα 26.00 11.895,70 22.00 20.00 0111 Μισθώµατα από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟ ΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟ ΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2019 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.368.033,95 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 38.500,00 011 Μισθώµατα 30.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 30.000,00 012 0122 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 150.000,00 121.908,96

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. πρωτ. 4860/14-5-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 270.000,00 270.000,00 16.321,20 8.566,17 126.930,75 12.844,24 143.251,95 21.410,41 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 45.300,00 37.053,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 330.000,00 367.337,36 300.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 07/02/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.802.405,30 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47.35 011 Μισθώµατα 37.35 0111 Μισθώµατα από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,06 8,94 0 8,94 8,94 0 8, , ,12 0

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,06 8,94 0 8,94 8,94 0 8, , ,12 0 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 11/2016) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 11/20Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 11/2016 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244,

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244, ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 2/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 2/2017Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 2/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.810.266,00 1.579.817,09 1.780.50 1.780.50 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70 66,59 50 50 021 Τόκοι κεφαλαίων 70 66,59 50 50 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 70 66,59 50 50 0211.0001

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθ. 5/2018. Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 5/2018 Σύνολο Εισπρ.

Βεβαιωθ. 5/2018. Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 5/2018 Σύνολο Εισπρ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 5/2018) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 5/2018 Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 5/2018 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.157.453,18 809.688,74 809.688,74 06.00.01

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Απολογισμός Εσόδων Οκτωβρίου 2016 ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.107.806,39 1.394.589,26 1.340.996,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 3/2017)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 3/2017) ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 3/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. ΠροηΒεβαιωθ. 3/201Σύνολο ΒεβαιωΕισπρ. Προηγ. Εισπρ. 3/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ Προϋπ.(Β

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY , , , , , , , ,15 0

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY , , , , , , , ,15 0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.15 12:04:17 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 1/2018)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.04.11 11:36:37 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 3/2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα εις Εισπραχθέντων 31 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.02.13 10:03:59 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 1/2019)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 23.485.341,44 19.893.392,31 26.942.623,45 26.942.623,45 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 385.415,51 316.565,51 374.375,29 374.375,29 011 Μισθώµατα 235.415,51 243.015,51 299.375,29 299.375,29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 24.723.533,30 14.029.077,56 24.552.723,02 24.700.421,70 24.700.421,70 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 239.00 182.161,99 237.00 271.00 271.00 011 Μισθώµατα 150.00 166.997,77

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ 2016 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ 2016 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 01 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.010,00 49.500,00 49.500,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 02 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 263.000,00 201.000,00

Διαβάστε περισσότερα

=========================================

========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 Κ Κ) 160.000,00 283.275,84 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820.000,00 604.456,72 803.247,06 777.000,00 777.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 35.000,00 27.933,17

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Κωδικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος>

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0414 Τέλος ανακομιδής 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017. Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 19/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017. Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 19/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 19/04/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 27.930.248,88 13.513.066,39 23.645.152,29 29.094.687,64 29.094.687,64 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 82.000,00 30.955,69 31.019,26

Διαβάστε περισσότερα

< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) > < ΟΙΚ. ΕΤΟΣ >

< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) > < ΟΙΚ. ΕΤΟΣ > ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 Μισθώµατα 111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 19.000,00 1.695,20 2.542,80 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2018

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2018 ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 630.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 12/05/ Αρ. πρωτοκ. 6469 άρθρο 10Α Ν.3861/2010 -άρθρα 15 & 64 Ν.4305/14 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/4/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/04/2017 Εσόδων 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.909.367,15 1.518.721,89 10.428.089,04 6.059.759,01 4.465.163,61 4.709.054,59 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 8.909.367,15 1.518.721,89 10.428.089,04 6.059.759,01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017 Εσόδων 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.909.367,15 1.573.516,61 10.482.883,76 6.744.272,20 5.016.145,99 5.395.575,94 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 8.909.367,15 1.573.516,61 10.482.883,76 6.744.272,20

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 34

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 34 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 27.424,13 10.686,14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά 120.00 52.288,55 130.00 ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων 3.00 4.00 εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 30/09/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.909.367,15 1.879.504,14 10.788.871,29 8.312.445,29 6.292.275,94 6.951.468,52 1.360.976,77 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 8.909.367,15 1.879.504,14 10.788.871,29 8.312.445,29

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.207.048,17 15.121.894,38 14.488.392,20 15.821.471,20 15.821.471,20 3.608.050,55 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 900.603,39 954.376,82 539.987,97 615.703,14 615.703,14 011 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5.456.487,44 2.735.597,27 3.684.414,88 5.019.860,21 0,00 0,00 06.00 ΔΗΜΟΥ 5.456.487,44 2.735.597,27 3.684.414,88 5.019.860,21 0,00 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.178.000,00

Διαβάστε περισσότερα

# # Τακτικά έσοδα και Λοιπά έσοδα # # ΠΟΕ ΕΣΟΔΑ #0111# Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ά

# # Τακτικά έσοδα και Λοιπά έσοδα # # ΠΟΕ ΕΣΟΔΑ #0111# Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Οργανισμός ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή ΠροϋπολογΕγκριθέντα Διαμορφ Π Βεβαιωθέν #2119.0001# Τακτικά έσοδα και Λοιπά έσοδα 0 #2119.0002#

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005 Σελίδα : 1 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.848,00 41,58 0112. Μισθώµατα βοσκήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.01.25 12:48:19 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 12/2015)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2019

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2019 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 2 από 24 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.300.113,11 11.332.547,30 20.964.259,88 25.408.177,92 25.408.177,92 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 162.50 226.042,54 153.664,96 270.00 270.00 011 Μισθώματα 85.00 183.326,05 85.00 120.00

Διαβάστε περισσότερα