ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)"

Transcript

1 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.169, , , , Τόκοι κεφαλαίων 6.169, , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.169, , , , Έσοδα από επιχειρήσεις 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , ,60 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.131, , , ικαιώµατα ενταφιασµού , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , Τέλος ανακοµιδής (εκταφές) , , , , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών - µνηµόσυνα , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών ( αρχιερείς - χορωδίες) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Συντήρηση οικογενενειακών τάφων , , , , Εργολαβικό δικαίωµα , , , Από καθαριότητα νεκροταφείου , , , Από στολισµό εκκλησίας νεκροταφείου , , ,57 Χρήση 2015 Σελίδα 1 από 11

2 Από χρήση ψυγείου νεκροταφείου , , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (Κατανοµή από ΥΠΕΣ Ν.2130/93) , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 3.211, , υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 257,14 315, Λοιπά δυνητικά τέλη 257,14 315, Απόδοση 10% τέλους επί των τεχ/κων ψυχ/κων παιγνίων (Ν. 2517/97 αρ.8) 315, Υγειονοµική εξυπηρέτηση λαϊκών αγορών 257, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Φόροι , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , Εισφορές , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) , , , , Εισφορά σχεδίου σε χρήµα λόγω ένταξης Πολεοδοµικού σχεδίου (Γειτ. 5-6) , , , , Εισφορά σχεδίου σε χρήµα λόγω ένταξης Πολεοδοµικού σχεδίου (λοιπών περιοχών) 2.420,67 384, , , Εισφορά σχεδίου σε χρήµα λόγω ένταξης Πολεοδοµικού σχεδίου (Γειτ.2) , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (Γειτ 5-6) , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (Λοιπών περιοχών) 4.237,71 448, , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (Γειτ.2) , , , , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 642,99 564,46 643,00 643,00 Χρήση 2015 Σελίδα 2 από 11

3 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002) , , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και , , , ,40 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , , Μισθοδοσία µόνιµου προσωπικού ΚΕΠ Eπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για καταβολή µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν.3852/ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για ενοίκιο ΚΕΠ , , , , , , Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθµού (άρθ.27 Ν.3756/09) , , , ,40 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001) ,57 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,40 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , Έσοδα από εκποίηση ακινήτων , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν , /84) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 5.142, Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 5.142,86 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , Από εθνικούς πόρους , , , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για ενοίκιο ΚΕΠ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης ,00 Χρήση 2015 Σελίδα 3 από 11

4 Χρηµατοδότηση ΥΠΕΣ για "Πρόγραµµα πρόληψης & αντιµετώπισης ζηµιών & καταστροφών από θεοµηνίες" , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , Επιχορήγηση από ΟΑΕ -ΕΠΑΣ µαθητείας Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για το πρόγραµµα "βοήθεια στο σπίτι" Επιχορήγηση από ΟΑΕ -ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΦ..ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣ για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 9.343, , , , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,66 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ΣΑΤΑ σχολείων Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Λοιπά Ειδικά Προγράµµατα , Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Κ ΑΠ (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από ' Κ.Π.Σ για κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθµού Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ. 1008Α.Κ.Καµατερού (Α.Μ. 7/2011) , , , , Κατασκευή κέντρου κοινωνικών - προνοιακών υποδοµών και κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας (Α.Μ. 82/2011) Επέκταση δικτύου οµβρίων σε τµήµατα των οδών Κ.Παλαµά και Καραολή.Κ. Καµατερού (Α.Μ. 29/2013) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για κατασκευή αθλητικών έργων Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιρ.εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Αγίων Ανργύρων (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , , ,40 Χρήση 2015 Σελίδα 4 από 11

5 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED αστικού οδικού φωτισµού και συστήµατος διαχείρισης φωτισµού (LMS) Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α. για κατασκευή κλειστού κολυµβητηρίου (Α.Μ 71/2005) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα , Έσοδο από επιχορήγηση για Πολιτική Προστασία - Πυροπροστασία από ΥΠΕΣ Α , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΑΣ Α για Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο ήµο Αγ.Αναργύρων-Καµατερού Προγραµµατική σύµβαση ΟΣΚ Προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια (πρών Νοµαρχία Αθηνών) , , , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΑΣ Α για διαµόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του ήµου Αγ.Αναργύρων-Καµατερού Προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια Αττικής για κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστ.δραστηριότητες στο Ο.Τ.674 ΚΚ , Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , , , Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Ανάπλαση και διαµόρφ.µε ενίσχ..πρασίνου και σύνδεση χώρων πλατειών µε ποδηλατόδροµο δηµιουργώντας πράσινη διαδροµή (Α.Μ Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Υλοποίηση έργων ΑΠΕ & ΕΞΕ-Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιρ.εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Αγίων Ανργύρων (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , , , , , , , , Επιχορήγηση ΕΣΠΑ: ράση συµµετοχής του ήµου Αγ.Αναργ.-Καµατερού στα πλαίσια του σχεδ."κοιν.ενταξη ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ-ΑΜΕΑ.ΙΛΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΑΡΓ.-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για "Ex Post" Ενεργειακή Επιθεώρηση Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης & δηµοσιότητας/ενηµέρωσης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Επιστηµονικός & Τεχν.Σύµβ.παρακολούθησης & υποστήρ.σχυ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Εξωτ.αξιολόγηση στην επίτευξη στόχων του ΣΧΥ-έκδοση ενεργ.πιστ/κών για τα κτίρια που πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , , Χρήση 2015 Σελίδα 5 από 11

6 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµοτ.φωτισµό (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Υπηρεσίες Συµβούλων Τεχνικής Υποστήριξης µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού περιοχής Αττάλου-Ωραιούπολης.Ε. Καµατερού-(ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων διευθέτησης συµβαλλόντων ρεµµάτων στην Εσχατιά ΚΚ (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Βελτίωση - κατασκευή ηµοτικής Οδοποιϊας-ΕΣΠΑ Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Εκπόνηση Η/Μ µελετών για παρεµβάσεις ΕΞ ΕΝ στο πρ. ηµαρχείο,κλ.κολυµβ.& 6ο ηµ.σχ ιαµόρφωση και δηµιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας -ΑΤΤΙΚΑΙΝ Συντηρήσεις παιδικών χαρών του δήµου , , ,00 1,00 1,00 1, , , ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεών Χορηγίες για διοργάνωση εκδήλωσης Βρεφονηπιακών Σταθµών 15/6/ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 9.445, , , , /93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 2.452, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Πρόστιµο κατάληψης χρήσης κοινοχ.χώρων Πρόστιµο επί του τέλους 2%-0,5% ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , ,51 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , ,71 Χρήση 2015 Σελίδα 6 από 11

7 Εσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.325, , Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κάνεναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 7.325, , Επιχορήγηση για συµµετοχή στο πρόγραµµα LUCIDE (London School of Economics) 7.325, ,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται , , , ,00 για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη φωτισµού και καθαριότητας γενικά , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τροφεία ηµοτικών παιδικών σταθµών (αρ.9,10 ΚΥΑ 16065/2002 φεκ 497/Β ) Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Έσοδα από δηµοτικό φόρο Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδροµίου 3.903, , ,08 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµα ΚΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,38 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΤΕΘΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΕΗ ,31 425, , , ,31 425,54 465,54 465,54 Χρήση 2015 Σελίδα 7 από 11

8 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Ο.Σ.Ε Λοιπά τέλη φωτισµού & καθαριότητας (πρώην. Καµ) , , , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , Τροφεία ηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Εισφορά σχεδίου σε χρήµα λόγω ένταξης Πολεοδοµικού σχεδίου (Γειτ. 5-6) Εισφορά σχεδίου σε χρήµα λόγω ένταξης Πολεοδοµικού σχεδίου (λοιπών περιοχών) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς της εισφοράς σε γη (Γειτ 5-6) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς της εισφοράς σε γη (Λοιπών περιοχών) , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη πεζοδροµίων Τέλη διαφήµισης Τέλος ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 2% και 5% ηµοτικός Φόρος Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα ηµοτικής αγοράς 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , ,20 117, , , , , , , , , , ,80 117,60 117,60 117, , , , , , , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα από αγωγούς Έκτακτα γενικά έσοδα από παράβολα Κ.Ο.Κ Προσκυρώσεις Πρόστιµα Κ.Ο.Κ. (πρώην. Καµ.) Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης-ανείσπρακτες απαιτ. παρ. ετών (πρώην. Καµ.) Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν1080) , ,57 213, , , , , , , , , , ,42 213,62 213,62 213, , , , , , , , , , ,13 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,10 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Χρήση 2015 Σελίδα 8 από 11

9 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στα έξοδα παράστασης ηµάρχου , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Έσοδο από εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Έσοδο από φόρους µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Έσοδο από φόρους και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών.σ και άλλων συλλογικών οργάνων , Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Έσοδο από φόρους προµηθευτών,εργολάβων,επαγγελµατιών,κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , Έσοδο από λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Χαρτόσηµο ακινήτων ΟΓΑ χαρτοσήµου ακινήτων , , , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ΤΕΑ Υ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΤΠΥ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ταµείο Νοµικών Τ.Σ.Α.Υ , , , , , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,22 Χρήση 2015 Σελίδα 9 από 11

10 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Έσοδο από κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Τ.Π& , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Κράτηση υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Προµηθειών-Μισθωµάτων , ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Προµηθειών-Μισθωµάτων , Υπέρ Σωµατείου Εργαζοµένων ήµου Αγ.Αναργύρων-Καµατερού , Υπέρ της ΕΥ ΑΠ 22% επί της δαπάνης κατασκευής αποχετευτικών αγωγών , , ,22 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , Έσοδο από επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµ'ης , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , Επιστροφή χρηµάτων από Λογαριασµό Εφάπαξ Ν 103/ , , Επιστροφή χρηµάτων από απεργίες και άδειες άνευ αποδοχών , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.023, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολα: , , , , , ,52 Χρήση 2015 Σελίδα 10 από 11

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.169, , , ,39 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,56 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,40 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ,29 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,40 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,35 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,44 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,49 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,76 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,71 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,38 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,38 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,10 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,22 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,88 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Σύνολα: , , , ,52 Χρήση 2015 Σελίδα 11 από 11

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα