ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Κωνσταντίνα Δρακοπούλου (ιστορικός τέχνης)-δημήτρης Κρεμμύδας (επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής συστημάτων και διαχείρισης έργων τέχνης). Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (υπό την εποπτεία του καθηγητή Λαογραφίας κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη) και Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Graffiti. Aισθητική και κοινωνιολογική έρευνα των επιτοίχιων ζωγραφικών παραστάσεων και επιγραφών στην Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα Καποδίστριας ( και ), διενεργήθηκε, υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Νίκου Ζία, καταγραφή και μελέτη έργων graffiti της ελληνικής σκηνής από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διάρκεια του έργου συγκεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο υλικό φωτογραφιών, που στη συνέχεια με νέα χρηματοδότηση του προαναφερόμενου προγράμματος εισήχθη σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Πρόκειται για το έργο «Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με έργα graffiti της ελληνικής σκηνής και συγκρότηση ηλεκτρονικού αρχείου». Το έργο είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την εποπτεία του καθηγητή Λαογραφίας κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. i Η καταγραφή των μεταδεδομένων για τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού αρχείου βασίστηκε στις κύριες κατηγορίες του διεθνούς προτύπου Categories for the Description of Works of Art (CDWA), που έχει αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του μουσείου Getty, προκειμένου το αρχείο να είναι συμβατό με το πρότυπο OAI-PMH. Η εισαγωγή των δεδομένων έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του Cataloging Cultural Objects (CCO) του παραπάνω Ινστιτούτου. Για κάθε έργο καταχωρίζονται δεδομένα σχετικά με τον καλλιτέχνη (writer) ή την ομάδα (crew) στην οποία ανήκει, την κατηγορία του έργου, τα στυλιστικά γνωρίσματα, τις τεχνικές και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, το θέμα, την εικονογραφία και εικονολογική ερμηνεία του, την επιφάνεια εφαρμογής του κομματιού, την πόλη και την περιοχή, ενώ διεκρυνίζεται εάν πρόκειται για έργο παράνομο ή εκτελεσμένο στο πλαίσιο επίσημης ανάθεσης ή κάποιου φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας βάσης δεδομένων με έργα graffiti, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μια συστηματική καταγραφή του φαινομένου της ελληνικής σκηνής, ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της αινιγματικής αυτής καλλιγραφίας στους ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Περιγραφή της εφαρμογής Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί πλήρως η καταγραφή των προδιαγραφών της εφαρμογής ενώ για κάποια υποσυστήματα της εφαρμογής έχει ξεκινήσει η υλοποίηση τους. Εδώ θα περιγράψουμε αναλυτικά τις προδιαγραφές. 1

2 Η βασική δομή της εφαρμογής για την συστηματική καταγραφή της ελληνικής σκηνής με έργα graffiti, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα Ηλεκτρονικό Αρχείο Διαδικτυακή Εφαρμογή 1. Φόρμες Καταγραφής 2. Παρουσίαση με βάση CDWA core Καταχώρηση έργων Αναζήτηση έργων Τα κύρια μέρη είναι: 1. Το ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιέχει σε μορφή σχεσιακής βάσης δεδομένων, τις πληροφορίες για τα καταλογογραφημένα έργα graffiti. 2. Η διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή λογική (business logic) του προγράμματος και τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού αρχείου με τους χρήστες (user interface). Υπάρχουν δύο διακριτά σκέλη: Το υποσύστημα καταγραφής των έργων graffiti (διαβαθμισμένη πρόσβαση) και το υποσύστημα αναζήτησης και παρουσίασης έργων graffifi (ελεύθερη πρόσβαση). 3. Οι χρήστες του συστήματος. Μπορούμε να τους διακρίνουμε στους χρήστες οι οποίοι θα καταχωρούν έργα graffiti (πρόσβαση με username/password) και στους απλούς χρήστες που αναζητούν πληροφορία. 2 Τα μεταδεδομένα Eπειδή το graffiti είναι μια εφήμερη, εναλλακτική μορφή τέχνης η φωτογραφική αποτύπωση των έργων αποκτά εξαιρετική σημασία. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η φωτογράφηση αποδεικνύεται τόσο σημαντική όσο και το ίδιο το κομμάτι, αφού είναι το μοναδικό οπτικό τεκμήριο που διασώζει την παρουσία του. Οι ψηφιακές αυτές φωτογραφίες που δεν θεωρούνται φυσικά έργα τέχνης, αλλά αποτελούν οπτικά υποκατάστατα έργων δεν αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με αυτή τη διάκριση μεταξύ καλλιτεχνικής φωτογραφίας και απλού ντοκουμέντου, οπότε η ορολογία για την εξασφάλιση πρόσβασης μέσα στο σύστημα ταξινόμησης Categories for the Description of Works of Art (CDWA) παρέμεινε η ίδια. Οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν και συνεχώς εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο που απεικονίζει το ίδιο υλικό: ολοκληρωμένα έργα graffiti, black books, το ειδικό δηλαδή τετράδιο στο οποίο οι writers εκτελούν προπαρασκευαστικά σχέδια, και ανεξάρτητα προπαρασκευαστικά ή προερχόμενα από τα black books. Η ποιότητα των φωτογραφιών, ιδιαίτερα μάλιστα αφού πρόκειται για ντοκουμέντα εφήμερων έργων, επηρέασε σημαντικά την πράξη της καταγραφής. Σημαντικές δυσκολίες αναφάνηκαν όταν οι φωτογραφίες ήταν χαμηλής ανάλυσης ή γενικότερα κακής ποιότητας και χωρίς ακριβή εστίαση. Η καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν ένα έργο graffiti και τα μεταδεδομένα που θα πρέπει να παραχθούν για αυτο είναι κομβικής σημασίας για την εφαρμογή. Το σχήμα της Βάσης Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Αρχείου πρέπει να εκπληρώνει τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: να καταγράφει όλο το φάσμα των μετα-δεδομένων 2

3 ενός έργου graffiti και αφετέρου να είναι σε θέση να παρουσιάζει την πληροφορία αυτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου CDWA. Τα αντικείμενα που καταλογογραφούμε είναι τα εξής: 1. Ψηφιακές φωτογραφίες που απεικονίζουν έργα graffiti (ολοκληρωμένα ή σχέδια) 2. Black Book Όσον αφορά τις ψηφιακές φωτογραφίες και τα έργα graffiti που αυτές απεικονίζουν, η δομή της Βάσης Δεδομένων θα πρέπει να καταγράφει τα παρακάτω μετα-δεδομένα: 2.1 Για έργa Graffiti Πολύ συνοπτικά, ένα έργο graffiti παρουσιάζει το παρακάτω διάγραμμα οντοτήτωνσυσχετίσεων Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα σχετικά μεταδεδομένα παρακάτω Κατηγορία έργου Μεμονωμένη Επιλογή από κλειστή λίστα {Ολοκληρωμένο graffiti, Προπαρασκευαστικό σχέδιο}, ανάλογα με το εάν πρόκειται για έργα των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί είτε για προπαρασκευαστικά σχέδια Πληροφορία σχετικά με την Δημιουργία του έργου Δημιουργός: Επισημαίνεται το όνομα ή τα ονόματα των writers και η ομάδα (crew) (ανοιχτή λίστα πολλαπλών επιλογών) στην οποία ανήκουν. Υπογραφή Δημιουργός/Δημιουργοί (writer-writers): Περιγραφή της θέσης της υπογραφής του δημιουργού/ων και της ομάδας/ων (π.χ. JASONE, κάτω δεξιά) 3

4 Φωτογραφία της υπογραφής: Ηλεκτρονικό αρχείο με την υπογραφή αποκομμένη από το υπόλοιπο έργο Δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών: Ελεύθερο κείμενο με δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών που πληροφορούν για τη διαδικασία της δημιουργίας ή τη χρονολόγηση του έργου και βοηθούν στην ερμηνεία του. Για παράδειγμα, ο writer JORZ από το crew WOF επισήμανε σχετικά με έργο της ομάδας του ότι πραγματοποιήθηκε το 2005, στην πόλη Κarlsruhe της Γερμανίας και επέλεξαν τη μεταγραφή των λατινικών χαρακτήρων των ονομάτων τους σε ελληνικούς για να υπογραμμίσουν την ελληνική τους ταυτότητα. Χρονολόγηση του έργου: Η χρονολογία δηλώνεται όπως ακριβώς αναγράφεται μέσα στο έργο ως ελεύθερο κείμενο. Για παράδειγμα μπορούμε να σημειώσουμε Χριστούγεννα 2005, 5/10/2003, ή από Ιαν.2003 έως Μάρτιο 2003 Χρονιά ολοκλήρωσης του έργου: Συμπληρώνεται ξεχωριστά ώστε να μπορεί ο χρήστης να διευκολυνθεί στην αναζήτηση της χρονολογίας. Επιφάνεια φορέα: Εδώ δηλώνεται γενικά ο υλικός φορέας πάνω στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί το κομμάτι και ο οποίος μπορεί να είναι σταθερός ή κινούμενος, δηλαδή τοίχος ή οχήματα. Τα δεδομένα καταχωρίζονται σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων. Για παράδειγμα, τοίχος, βαγόνι τρένου, λεωφορείο, συρμός του μετρό, τρόλεϊ, άλλο. Τόπος: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο Νομός, ο Δήμος ή η συνοικία στην οποία εντοπίστηκε το κομμάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν πρόκειται για μεγάλες και σημαντικές λεωφόρους, όπως Πειραιώς-Κηφισίας καταγράφουμε και τα ονόματα των λεωφόρων. Μπορούμε επίσης να δηλώσουμε το όνομα και τη λειτουργία ενός γνωστού κτιρίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση επίσημων παραγγελιών, αλλά και των περιοχών που εντοπίζονται εκτεταμένες επιφάνειες τοίχων με έργα πολλών και σημαντικών writers, γνωστών ως hall of fame. Για παράδειγμα, Aθήνα, Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Goethe ή Νέα Ιωνία Ηall of Fame. Παράνομο Νόμιμο: Εδώ καταχωρίζεται η πληροφορία σχετικά με το εάν το έργο είναι παράνομο (όπως εξάλλου είναι τα περισσότερα κομμάτια) ή αποτέλεσμα επίσημης δημόσιας ή ιδιωτικής ανάθεσης Πληροφορία σχετικά με πιθανή ανάθεση του έργου Παραγγελιοδότης: Στην υποκατηγορία αυτή δηλώνονται τα ονόματα των ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών και κρατικών φορέων που έχουν παραγγείλει ή έχουν δώσει την άδεια για τη δημιουργία ενός μεμονωμένου έργου ή μιας τοιχογραφίας. Για παράδειγμα, παραγγελιοδότης: Δήμος Νίκαιας Χορηγός: Ιδιώτης, εταιρεία ή κρατικός φορέας που χρηματοδοτούν τη δημιουργία ενός έργου ή τη διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων σχετικά με την τέχνη του graffiti Για, παράδειγμα, χορηγός: 4mypeople, Nixon, Weside, Nine Eleven, Fast Forward, Burn Out, Aleda, Saketattoo, Lillypute, Blaze Productions, 4elements.gr, Knockout. 4

5 Φεστιβάλ-Εκδήλωση: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται ο τίτλος του φεστιβάλ ή της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν έργα graffiti. Για παράδειγμα, Φεστιβάλ: Full Color Festival 2. Ημερομηνία ανάθεσης έργου ή πραγματοποίησης του φεστιβάλ: Στο πεδίο δηλώνεται, εφόσον είναι γνωστό από σχετικά έγγραφα ή και προφορικές μαρτυρίες των παραγγελιοδοτών, είτε η ακριβής ημερομηνία είτε η χρονιά πραγματοποίησης του έργου. Ποσό: Στην υποκατηγορία αυτή αναγράφεται το ποσό που κόστισε η πραγματοποίηση του έργου σε ευρώ Πληροφορία σχετικά με το στυλ του έργου Mορφή κομματιού: Στο πεδίο καταχωρίζονται με μια κλειστή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών) οι βασικές μορφές των κομματιών με βάση την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, το μέγεθος, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεσή του, το είδος του υλικού φορέα που μπορεί να είναι σταθερός, δηλαδή τοίχος, ή κινούμενος, δηλαδή κάθε είδους οχήματα, καθώς και τη συγκεκριμένη θέση του κομματιού σε αυτόν. Για παράδειγμα, Roof Top, όταν το κομμάτι βρίσκεται πολύ ψηλά σε ένα κτίριο ή Window-Down όταν τοποθετείται κάτω από το παράθυρο ενός βαγονιού του μετρό ή τρένου. Οι όροι της λίστας αυτής είναι: Τag, Throw-up, Masterpiece, Silver Piece, Production, Roof Top, Line-Piece, Whole Train, Whole Car, Τop-to Bottom, End-to-End, Window-Down. Στυλ γραφημάτων: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζονται σε μορφή ανοιχτής λίστας όρων (πολλαπλή επιλογή) δεδομένα σχετικά με τα στυλιστικά είδη των γραφημάτων. Ο καταγραφέας μπορεί να επιλέξει ένα από τα συνηθέστερα στυλ γραφημάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα ή να προσθέσει ένα καινούργιο είτε ως νέο όρο είτε με ελεύθερο κείμενο, αφού τα γράμματα ενός κομματιού δυνητικά παρουσιάζουν άπειρες στυλιστικές ποικιλίες και συνδυασμούς, ανάλογα με την προσωπική έμπνευση του κάθε writer. Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι : Βubble, Block Letters, 3D Αραβικοί χαρακτήρες, Ελληνικοί χαρακτήρες, Λατινικοί χαρακτήρες, Σινοϊαπωνικοί χαρακτήρες, Wilde style κ.λ.π. Στυλιστικά-διακοσμητικά στοιχεία: Στο πεδίο καταχωρίζονται τα βασικά στυλιστικά και διακοσμητικά στοιχεία ενός κομματιού, σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών), ώστε να προστεθούν και περισσότερα ακόμη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις επινοήσεις του δημιουργού. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προστίθενται είδη στυλιστικών στοιχείων. Παραδείγματα τέτοιων όρων: Aστέρια (Stars): Ναι/ όχι, Βέλη (Αrrows), Bάθος (Βackground): φλογόσχημο, κυκλοτερείς σχηματισμοί, σύννεφο (Cloud), κ.λ.π., Γέμισμα (Fill in): ελεύθερο κείμενο, Κοψίματα (Cuts), Ραγίσματα (cracks), Λάμψεις (Shines), Περίγραμμα (εξωτερικό-εσωτερικό) (Οutline, Second Outline) κ.λ.π. Στυλιστικές επιρροές: Σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών ενός έργου σε σχέση με κάποιο ιδιαίτερο στυλ (Οld School, Νew York Style, Γερμανικό στυλ κ.λ.π.), από το οποίο έχει επηρεαστεί ή εμπνευστεί ένας δημιουργός. Για παράδειγμα, τα καμπύλα γράμματα με τις πλατφόρμες και τις λάμψεις (shines) των Νεοϋορκέζων εκπροσώπων της Old School, COPE2 και SEN2, έχουν ενσωματωθεί δημιουργικά στα κομμάτια του DEE 71. 5

6 Διαστάσεις: Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταχωρίζονται δεδομένα σύμφωνα με μια κλειστή λίστα τριών όρων (Περιορισμένη κλίμακα, Μεσαία κλίμακα, Μνημειακή κλίμακα, ). Όταν το ύψος του κομματιού είναι μικρότερο από ένα μέτρο θεωρήσαμε συμβατικά ότι επιλέγεται ο όρος περιορισμένη κλίμακα, διαφορετικά επιλέγεται ο όρος μεσαία κλίμακα, ενώ ο τρίτος όρος χαρακτηρίζει έργα τοιχογραφικών διαστάσεων. Υλικά Κατασκευής: Στην κατηγορία αυτή δηλώνονται τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούν οι δημιουργού του graffiti, σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών). Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι: Σπρέι, Αερογράφος, Καμβάς, Κιμωλία, Μελάνι, Μολύβι, Ξύλινο πάνελ, Πλαστικό χρώμα, Πινέλο, Ρολό, Χαρτί. Τεχνική: Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταχωρίζονται με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών) η τεχνική ή ο συνδυασμός των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο δημιουργός στην εκτέλεση του κομματιού. Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι: Ανάμιξη χρωμάτων (Fading), Ενιαίοι χρωματικοί τόνοι, Δύο τόνοι (two tone) κ.λ.π Πληροφορίες σχετικά με το θέμα του έργου Περιγραφή γενικού θέματος: (ελεύθερο κείμενο) Σύντομη περιγραφή των αφηρημένων σχηματισμών των γραφημάτων, των διακοσμητικών στοιχείων, των εικονιστικών θεμάτων και αφηγηματικών επεισοδίων. Σύμφωνα με το Categories for the Description of Works of Art η ανάλυση της εικόνας ακολουθεί τη μέθοδο του Εrwin Panofsky. To περιεχόμενο της εικόνας αναλύεται σε τρία επίπεδα: την προεικονογραφική περιγραφή, την εικονογραφική ταύτιση και την εικονογραφική ερμηνεία ή «εικονολογία». Η επιλογή αυτής της παραδοσιακής τεχνοϊστορικής μεθόδου προσαρμόζεται φυσικά στις ανάγκες μια πιο απλοποιημένης και πρακτικής εφαρμογής, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην ανάκτηση της πληροφορίας. Η καταγραφή της εικόνας καθορίζεται από μια συνεπή και ομοιόμορφη δομή που όχι μόνο περιγράφει το έργο, αλλά και τον τρόπο που το βλέπει ο χρήστης. Έτσι, από τη γενική οπτική ανάλυση του έργου ο καταγραφέας στρέφεται σε μια πιο λεπτομερειακή παρουσίαση των τμημάτων του. Η προσοχή του επικεντρώνεται στο κύριο θέμα, που συνήθως είναι τα γραφήματα και στη συνέχεια περιγράφει τα εικονιστικά στοιχεία, δηλαδή χαρακτήρες επινοημένους από τον δημιουργό ή από κόμικς (characters), αφηγηματικές σκηνές κ.ά. Τα γραφήματα, που είναι συνήθως χαρακτήρες του λατινικού ή σπανιότερα ελληνικού αλφαβήτου, επιβάλλουν την ανάγνωση της εικόνας από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ εάν πρόκειται για γραφήματα σινοϊαπωνικής γραφής το κομμάτι «διαβάζεται» από πάνω προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτωση όμως ακολουθείται ένας δομημένος τρόπος θέασης και περιγραφής του περιεχομένου. Για παράδειγμα, στο κομμάτι διακρίνονται οι στυλιζαρισμένες υπογραφές των δημιουργών και ανθρωποειδή, που παραπέμπουν σε ρομπότ, καθώς και ένα φουτουριστικό τοπίο. Η απεικόνιση της φουτουριστικής ουτοπίας λειτουργεί μετωνυμικά, ως προσπάθεια απόδρασης σε έναν άλλο ιδανικό κόσμο. Eπιλογή και περιγραφή επί μέρους θεμάτων: Από τη συνολική εικόνα θα επιλέγονται και θα απομονώνονται τα επιμέρους θέματα και για κάθε ένα από αυτά θα υπάρχει σύντομη περιγραφή. Για παράδειγμα, στην αριστερή πλευρά της σύνθεσης απεικονίζεται σχηματοποιημένο δέντρο, ενώ στη δεξιά πλευρά γραφήματα. 6

7 Ο τρόπος επιλογής θα είναι φιλικός προς τον χρήστη. Θα έχει την δυνατότητα μέσα στον φυλλομετρητή διαδικτύου (browser) να επιλέξει το κομμάτι της εικόνας που παριστάνει ένα επιμέρους θέμα και να το απομονώσει για να προσθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό. Λέξεις κλειδιά του γενικού θέματος και των επί μέρους θεμάτων: Το ελεύθερο κείμενο περιγραφής συνδυάζεται με λέξεις κλειδιά που εμπεριέχουν γενικές έννοιες όπως «πολιτισμός», «μαζικός πολιτισμός», «δημόσιος αστικός χώρος», «πολιτική», «κοινωνία», «μυθολογία» και «θρησκεία» ανοιχτή λίστα όρων(πολλαπλών επιλογών). Πηγές προέλευσης επί μέρους θεμάτων: Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία καταχωρίζουμε δεδομένα σχετικά με την εικονογραφική προέλευση των παραστατικών μοτίβων ή χαρακτήρων. Για παράδειγμα, Οbélix, Idéfix χαρακτήρες από το κόμικ Αstérix les Gaulois των René Goscinny (Γάλλος, ), (κείμενο) και Αlbert Uderzo (Γάλλος, 1927) (εικονογράφηση). Το κόμικ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γαλλικό περιοδικό Pilote στις 29 Οκτωβρίου Δημοσιεύτηκε σε σειρές στο Pilote και σε 34 ανεξάρτητα άλμπουμ έως το Μηνύματα (Messages)-Αφιερώσεις (Dedications): Επειδή τα κομμάτια graffiti συχνά περιέχουν και μηνύματα, πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και αφιερώσεις σε φίλους, ομοτέχνους και συντρόφους καταχωρίζονται και αυτά και αποδίδονται με ελεύθερο κείμενο. Σύμβολα-Σημάδια: Για παράδειγμα, το σύμβολο της ειρήνης, της αναρχίας, των πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π Πληροφορία σχετικά με την Βιβλιογραφία Θα καταχωρίζονται βιβλιογραφικές αναφορές Πολυμεσικό περιεχόμενο σχετικό με το έργο Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης πολυμεσικού υλικού (βίντεο, ήχος, εικόνες) σχετικού με το έργο graffiti 2.2 Για Black Book Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα καταγραφούν και black books. To black book περιλαμβάνει συνήθως προπαρασκευαστικά σχέδια ή φωτογραφίες έργων του κατόχου ή των ομοτέχνων του. Για κάθε ένα από αυτά θα γίνει πλήρης καταλογογράφηση σύμφωνα με την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής και στο τέλος θα υπάρχει σύνδεση με το αντίστοιχο black book. Τα μεταδεδομένα που θα καταχωρίσουμε για ένα black book θα αφορούν στα εξής: Αύξων αριθμός, Δημιουργός, Χρονιά δημιουργίας, ηλεκτρονικό αρχείο (εικόνας) φωτογραφιών των σελίδων του. Για κάθε σελίδα του θα καταχωρίζονται οι φωτογραφίες ξεχωριστά με βάση τα παραπάνω πεδία. Επίσης, τα έργα graffiti που θα υπάρχουν στις σελίδες του θα συσχετίζονται με αυτό. 7

8 3 Παράδειγμα Καταχώρησης και Περιγραφής έργου Graffiti 3.1 Το έργο 3.2 Καταχώρηση έργου Graffiti Α/Α: 1 Τύπος τεκμηρίου έργου: Φωτογραφία. Φωτογραφία Έργου Μέρη έργου: Συσχετιζόμενα έργα: Κατηγορία: Ζωγραφική Τύπος έργου: Ολοκληρωμένο /Σχέδιο Tίτλος: Graffiti, ALMA και JOLA, Kαρδίτσα, 2006 Δημιουργός/Δημιουργοί: ΑLMA (ανεξάρτητος writer, CSK) (Έλληνας ενεργός στην Αθήνα και την Καρδίτσα από τα τέλη της δεκαετίας του 90), γράμματα αριστερά και βάθος, JOLA (ανεξάρτητος writer) (Έλληνας, ενεργός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τα τέλη της δεκαετίας του 90), γράμματα δεξιά και character. Υπογραφή Δημιουργός/Δημιουργοί: ΑLMA, JOLA, κάτω δεξιά. Φωτογραφία της υπογραφής: Δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών: JOLA «Το κομμάτι έγινε βράδυ τον Αύγουστο του 2006 σε έναν τοίχο στο γήπεδο αντισφαίρισης στην περιοχή Παλέρμο. Το σημείο επιλέχθηκε γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχή με αρκετό φωτισμό». Χρονολόγηση: Αύγουστος, 2006 Επιφάνεια: Τοίχος Τόπος: Καρδίτσα, Παλέρμο Παράνομο-Νόμιμο: Παράνομο Παραγγελιοδότης: 8

9 Χορηγός: Φεστιβάλ: Εκδήλωση: Ημερομηνία ανάθεσης έργου ή πραγματοποίησης του φεστιβάλ: Ποσό: Μορφή κομματιού: Μasterpiece, Production Στυλ γραφημάτων: ΑLMA: στενόμακρα, ευδιάκριτα, JOLA: αιχμηρά, συμπλεκόμενα, εκτεταμένα. Στυλιστικά-διακοσμητικά στοιχεία: Τόξα (arrows), ραγίσματα (cracks), εξωτερικό περίγραμμα (outline), δεύτερο περίγραμμα (second outline). Στυλιστικές επιρροές: Η γεωμετρική σχεδίαση των μοτίβων, αλλά και η αυστηρή οργάνωση της σύνθεσης του κάθε κομματιού μέσα σε μια οριοθετημένη ορθογώνια έκταση αποκαλύπτουν ερεθίσματα προερχόμενα κυρίως από το γερμανικό στυλ και ιδιαίτερα τη βερολινέζικη σκηνή. Η φιγούρα δεξιά θυμίζει ανάλογα characters της Old School, της πρώτης δηλαδή περιόδου του graffiti, που εκτείνεται έως τα μέσα της δεκαετίας του 80. Διαστάσεις: Μνημειακή κλίμακα Υλικά Κατασκευής: Σπρέι, πλαστικό χρώμα. Τεχνική: Δύο τόνοι (two tone). Περιγραφή γενικού θέματος: Επάνω αριστερά διακρίνεται φράση και η υπογραφή του writer ALMA σε μεγάλη κλίμακα, ενώ δεξιά η μεγάλης επίσης κλίμακας υπογραφή του JOLA. Στο τελείωμα του κομματιού του JOLA, ανάμεσα στα γράμματα, διαφαίνεται εικονιστικό στοιχείο, character, που παριστάνει b-boy, χορευτή δηλαδή του breakdance. H φιγούρα παραπέμπει στη γενικότερη κουλτούρα του hip-hop, μέσω της οποίας διαδόθηκε το graffiti στην ελληνική σκηνή, αφού πολλοί writers ξεκινώντας από το breakdancing μυήθηκαν στη συγκεκριμένη σκηνή. Eπιλογή και περιγραφή επί μέρους θεμάτων: Αριστερά τα γραφήματα του ALMA είναι στενόμακρα και ευανάγνωστα, ενώ βέλη σε διάφορα σημεία του κομματιού ενισχύουν την κίνηση και τη ροή του. Δεξιά τα γραφήματα του JOLA αποτελούνται από εκτεταμένες γεωμετρικές επιφάνειες με αιχμηρές γωνίες. Και στα δύο έργα οι φόρμες είναι καθαρές και οι χρωματισμοί περιορίζονται σε δύο τόνους (two-tone): ανοιχτό και πιο σκούρο γαλάζιο στο κομμάτι του ALMA, κόκκινο και ροζ σε εκείνο του JOLA. Λέξεις κλειδιά του γενικού θέματος και των επιμέρους θεμάτων: χαρακτήρας (character), χορός, χορευτής, breakdance, b-boy. 9

10 Πηγές προέλευσης επι μέρους θεμάτων: Μηνύματα (Messages)-Αφιερώσεις (Dedications): WE KEEP IT LIVE Σύμβολα-Σημάδια: Βιβλιογραφία: 1 Mini-DVD 4:3, 2, κάμερα: Νίκος Βαρσάμης, μοντάζ: Βίκτωρας Γκόγκας, Αθήνα, Aύγουστος Προσαρμογή των μεταδεδομένων στο πρότυπο CDWA Η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου συστήματος ταξινόμησης, όπως το Categories for the Description of Works of Art (CDWA), κρίθηκε απαραίτητη γιατί τα δεδομένα που εντάσσονται σε μια κοινά αποδεκτή δομή, όπου εφαρμόζεται ελεγχόμενο λεξιλόγιο και ορολογία εξασφαλίζουν την ορθολογική οργάνωση του υλικού και την πιο αποτελεσματική και καθολική πρόσβαση στην πληροφορία σε σύγκριση με δεδομένα που δεν ακολουθούν τέτοια πρότυπα. Οι κατηγορίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή ενός έργου προέρχονται κατά κύριο λόγω από τις core κατηγορίες. ii Το συγκεκριμένο πρότυπο περιγράφει και κατηγοριοποιεί μεταδεδομένα σχετικά με καλλιτεχνικά έργα, καθώς διαμορφώνει ένα κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο για την περιγραφή και πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία. Η εναρμόνιση της παρουσίασης των έργων graffiti με το συγκεκριμένο πρότυπο παρουσιάζει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι η πληροφορία της Βάσης Δεδομένων μπορεί να εξαχθεί σε μορφή XML (μέσω του CDWA-Lite), συμβατή με το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Στο συγκεκριμένο έργο της συγκρότησης ηλεκτρονικού αρχείου ψηφιακών φωτογραφιών graffiti υπάρχουν βέβαια κάποιες αποκλίσεις από το προαναφερόμενο σύστημα ταξινόμησης, αφού πρόκειται για την καταγραφή έργων τέχνης με ιδιαίτερο εφήμερο χαρακτήρα, εκτελεσμένων παράνομα μέσα στον δημόσιο αστικό χώρο. Ωστόσο, όσο περισσότερο ο καταγραφέας διευκολύνει την πρόσβαση μέσω προτύπων, κοινών εργαλείων και κοινών στρατηγικών τόσο πιο εύκολο γίνεται για τον ερευνητή να αναζητήσει μια εικόνα ή περισσότερες. Μπορεί μια εικόνα να αξίζει χίλιες λέξεις, αλλά ελπίζουμε ότι οι ίδιες οι λέξεις έχουν επίσης αξία για όποιον αναζητεί μια εικόνα. iii YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i Στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο συμμετέχουν η λαογράφος Νικολέτα Περπατάρη, η ιστορικός τέχνης Κων/να Δρακοπούλου και ο επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής συστημάτων και διαχείρισης έργων τέχνης Δημήτρης Κρεμμύδας. ii και Βaca Murtha, Harpring Patricia, Lanzi Elisa, McRae Linda, Whiteside Ann (eds), Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images. Chicago: Amarican Library Association,

11 ii Sundt Christine, The Image User and the Search for Images, 83. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Sundt Christine, The Image User and the Search for Images, στο Ιntroduction to Art Image Access, Issues, Tools, Standards, Strategies. Επιμ. Μurtha Baca. Los Angeles: Getty Publications, Βaca Murtha, Harpring Patricia, Lanzi Elisa, McRae Linda, Whiteside Ann (eds), Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images. Chicago: Amarican Library Association, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 11

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βάλια Βράκα Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Ο Οδηγός για τα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο»

Διπλωματική εργασία «Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συγγραφέας : Μπαρτζελιώτης Σπυρίδων Επιβλέπων καθηγητής: Λεωνίδας Κανέλλος Διπλωματική εργασία «Ονοματοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα