ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ GRAFFITI TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Κωνσταντίνα Δρακοπούλου (ιστορικός τέχνης)-δημήτρης Κρεμμύδας (επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής συστημάτων και διαχείρισης έργων τέχνης). Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (υπό την εποπτεία του καθηγητή Λαογραφίας κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη) και Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Graffiti. Aισθητική και κοινωνιολογική έρευνα των επιτοίχιων ζωγραφικών παραστάσεων και επιγραφών στην Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα Καποδίστριας ( και ), διενεργήθηκε, υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Νίκου Ζία, καταγραφή και μελέτη έργων graffiti της ελληνικής σκηνής από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διάρκεια του έργου συγκεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο υλικό φωτογραφιών, που στη συνέχεια με νέα χρηματοδότηση του προαναφερόμενου προγράμματος εισήχθη σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Πρόκειται για το έργο «Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με έργα graffiti της ελληνικής σκηνής και συγκρότηση ηλεκτρονικού αρχείου». Το έργο είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την εποπτεία του καθηγητή Λαογραφίας κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. i Η καταγραφή των μεταδεδομένων για τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού αρχείου βασίστηκε στις κύριες κατηγορίες του διεθνούς προτύπου Categories for the Description of Works of Art (CDWA), που έχει αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του μουσείου Getty, προκειμένου το αρχείο να είναι συμβατό με το πρότυπο OAI-PMH. Η εισαγωγή των δεδομένων έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του Cataloging Cultural Objects (CCO) του παραπάνω Ινστιτούτου. Για κάθε έργο καταχωρίζονται δεδομένα σχετικά με τον καλλιτέχνη (writer) ή την ομάδα (crew) στην οποία ανήκει, την κατηγορία του έργου, τα στυλιστικά γνωρίσματα, τις τεχνικές και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, το θέμα, την εικονογραφία και εικονολογική ερμηνεία του, την επιφάνεια εφαρμογής του κομματιού, την πόλη και την περιοχή, ενώ διεκρυνίζεται εάν πρόκειται για έργο παράνομο ή εκτελεσμένο στο πλαίσιο επίσημης ανάθεσης ή κάποιου φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας βάσης δεδομένων με έργα graffiti, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μια συστηματική καταγραφή του φαινομένου της ελληνικής σκηνής, ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της αινιγματικής αυτής καλλιγραφίας στους ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Περιγραφή της εφαρμογής Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί πλήρως η καταγραφή των προδιαγραφών της εφαρμογής ενώ για κάποια υποσυστήματα της εφαρμογής έχει ξεκινήσει η υλοποίηση τους. Εδώ θα περιγράψουμε αναλυτικά τις προδιαγραφές. 1

2 Η βασική δομή της εφαρμογής για την συστηματική καταγραφή της ελληνικής σκηνής με έργα graffiti, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα Ηλεκτρονικό Αρχείο Διαδικτυακή Εφαρμογή 1. Φόρμες Καταγραφής 2. Παρουσίαση με βάση CDWA core Καταχώρηση έργων Αναζήτηση έργων Τα κύρια μέρη είναι: 1. Το ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιέχει σε μορφή σχεσιακής βάσης δεδομένων, τις πληροφορίες για τα καταλογογραφημένα έργα graffiti. 2. Η διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή λογική (business logic) του προγράμματος και τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού αρχείου με τους χρήστες (user interface). Υπάρχουν δύο διακριτά σκέλη: Το υποσύστημα καταγραφής των έργων graffiti (διαβαθμισμένη πρόσβαση) και το υποσύστημα αναζήτησης και παρουσίασης έργων graffifi (ελεύθερη πρόσβαση). 3. Οι χρήστες του συστήματος. Μπορούμε να τους διακρίνουμε στους χρήστες οι οποίοι θα καταχωρούν έργα graffiti (πρόσβαση με username/password) και στους απλούς χρήστες που αναζητούν πληροφορία. 2 Τα μεταδεδομένα Eπειδή το graffiti είναι μια εφήμερη, εναλλακτική μορφή τέχνης η φωτογραφική αποτύπωση των έργων αποκτά εξαιρετική σημασία. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η φωτογράφηση αποδεικνύεται τόσο σημαντική όσο και το ίδιο το κομμάτι, αφού είναι το μοναδικό οπτικό τεκμήριο που διασώζει την παρουσία του. Οι ψηφιακές αυτές φωτογραφίες που δεν θεωρούνται φυσικά έργα τέχνης, αλλά αποτελούν οπτικά υποκατάστατα έργων δεν αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με αυτή τη διάκριση μεταξύ καλλιτεχνικής φωτογραφίας και απλού ντοκουμέντου, οπότε η ορολογία για την εξασφάλιση πρόσβασης μέσα στο σύστημα ταξινόμησης Categories for the Description of Works of Art (CDWA) παρέμεινε η ίδια. Οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν και συνεχώς εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο που απεικονίζει το ίδιο υλικό: ολοκληρωμένα έργα graffiti, black books, το ειδικό δηλαδή τετράδιο στο οποίο οι writers εκτελούν προπαρασκευαστικά σχέδια, και ανεξάρτητα προπαρασκευαστικά ή προερχόμενα από τα black books. Η ποιότητα των φωτογραφιών, ιδιαίτερα μάλιστα αφού πρόκειται για ντοκουμέντα εφήμερων έργων, επηρέασε σημαντικά την πράξη της καταγραφής. Σημαντικές δυσκολίες αναφάνηκαν όταν οι φωτογραφίες ήταν χαμηλής ανάλυσης ή γενικότερα κακής ποιότητας και χωρίς ακριβή εστίαση. Η καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν ένα έργο graffiti και τα μεταδεδομένα που θα πρέπει να παραχθούν για αυτο είναι κομβικής σημασίας για την εφαρμογή. Το σχήμα της Βάσης Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Αρχείου πρέπει να εκπληρώνει τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: να καταγράφει όλο το φάσμα των μετα-δεδομένων 2

3 ενός έργου graffiti και αφετέρου να είναι σε θέση να παρουσιάζει την πληροφορία αυτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου CDWA. Τα αντικείμενα που καταλογογραφούμε είναι τα εξής: 1. Ψηφιακές φωτογραφίες που απεικονίζουν έργα graffiti (ολοκληρωμένα ή σχέδια) 2. Black Book Όσον αφορά τις ψηφιακές φωτογραφίες και τα έργα graffiti που αυτές απεικονίζουν, η δομή της Βάσης Δεδομένων θα πρέπει να καταγράφει τα παρακάτω μετα-δεδομένα: 2.1 Για έργa Graffiti Πολύ συνοπτικά, ένα έργο graffiti παρουσιάζει το παρακάτω διάγραμμα οντοτήτωνσυσχετίσεων Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα σχετικά μεταδεδομένα παρακάτω Κατηγορία έργου Μεμονωμένη Επιλογή από κλειστή λίστα {Ολοκληρωμένο graffiti, Προπαρασκευαστικό σχέδιο}, ανάλογα με το εάν πρόκειται για έργα των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί είτε για προπαρασκευαστικά σχέδια Πληροφορία σχετικά με την Δημιουργία του έργου Δημιουργός: Επισημαίνεται το όνομα ή τα ονόματα των writers και η ομάδα (crew) (ανοιχτή λίστα πολλαπλών επιλογών) στην οποία ανήκουν. Υπογραφή Δημιουργός/Δημιουργοί (writer-writers): Περιγραφή της θέσης της υπογραφής του δημιουργού/ων και της ομάδας/ων (π.χ. JASONE, κάτω δεξιά) 3

4 Φωτογραφία της υπογραφής: Ηλεκτρονικό αρχείο με την υπογραφή αποκομμένη από το υπόλοιπο έργο Δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών: Ελεύθερο κείμενο με δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών που πληροφορούν για τη διαδικασία της δημιουργίας ή τη χρονολόγηση του έργου και βοηθούν στην ερμηνεία του. Για παράδειγμα, ο writer JORZ από το crew WOF επισήμανε σχετικά με έργο της ομάδας του ότι πραγματοποιήθηκε το 2005, στην πόλη Κarlsruhe της Γερμανίας και επέλεξαν τη μεταγραφή των λατινικών χαρακτήρων των ονομάτων τους σε ελληνικούς για να υπογραμμίσουν την ελληνική τους ταυτότητα. Χρονολόγηση του έργου: Η χρονολογία δηλώνεται όπως ακριβώς αναγράφεται μέσα στο έργο ως ελεύθερο κείμενο. Για παράδειγμα μπορούμε να σημειώσουμε Χριστούγεννα 2005, 5/10/2003, ή από Ιαν.2003 έως Μάρτιο 2003 Χρονιά ολοκλήρωσης του έργου: Συμπληρώνεται ξεχωριστά ώστε να μπορεί ο χρήστης να διευκολυνθεί στην αναζήτηση της χρονολογίας. Επιφάνεια φορέα: Εδώ δηλώνεται γενικά ο υλικός φορέας πάνω στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί το κομμάτι και ο οποίος μπορεί να είναι σταθερός ή κινούμενος, δηλαδή τοίχος ή οχήματα. Τα δεδομένα καταχωρίζονται σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων. Για παράδειγμα, τοίχος, βαγόνι τρένου, λεωφορείο, συρμός του μετρό, τρόλεϊ, άλλο. Τόπος: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο Νομός, ο Δήμος ή η συνοικία στην οποία εντοπίστηκε το κομμάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν πρόκειται για μεγάλες και σημαντικές λεωφόρους, όπως Πειραιώς-Κηφισίας καταγράφουμε και τα ονόματα των λεωφόρων. Μπορούμε επίσης να δηλώσουμε το όνομα και τη λειτουργία ενός γνωστού κτιρίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση επίσημων παραγγελιών, αλλά και των περιοχών που εντοπίζονται εκτεταμένες επιφάνειες τοίχων με έργα πολλών και σημαντικών writers, γνωστών ως hall of fame. Για παράδειγμα, Aθήνα, Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Goethe ή Νέα Ιωνία Ηall of Fame. Παράνομο Νόμιμο: Εδώ καταχωρίζεται η πληροφορία σχετικά με το εάν το έργο είναι παράνομο (όπως εξάλλου είναι τα περισσότερα κομμάτια) ή αποτέλεσμα επίσημης δημόσιας ή ιδιωτικής ανάθεσης Πληροφορία σχετικά με πιθανή ανάθεση του έργου Παραγγελιοδότης: Στην υποκατηγορία αυτή δηλώνονται τα ονόματα των ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών και κρατικών φορέων που έχουν παραγγείλει ή έχουν δώσει την άδεια για τη δημιουργία ενός μεμονωμένου έργου ή μιας τοιχογραφίας. Για παράδειγμα, παραγγελιοδότης: Δήμος Νίκαιας Χορηγός: Ιδιώτης, εταιρεία ή κρατικός φορέας που χρηματοδοτούν τη δημιουργία ενός έργου ή τη διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων σχετικά με την τέχνη του graffiti Για, παράδειγμα, χορηγός: 4mypeople, Nixon, Weside, Nine Eleven, Fast Forward, Burn Out, Aleda, Saketattoo, Lillypute, Blaze Productions, 4elements.gr, Knockout. 4

5 Φεστιβάλ-Εκδήλωση: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται ο τίτλος του φεστιβάλ ή της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν έργα graffiti. Για παράδειγμα, Φεστιβάλ: Full Color Festival 2. Ημερομηνία ανάθεσης έργου ή πραγματοποίησης του φεστιβάλ: Στο πεδίο δηλώνεται, εφόσον είναι γνωστό από σχετικά έγγραφα ή και προφορικές μαρτυρίες των παραγγελιοδοτών, είτε η ακριβής ημερομηνία είτε η χρονιά πραγματοποίησης του έργου. Ποσό: Στην υποκατηγορία αυτή αναγράφεται το ποσό που κόστισε η πραγματοποίηση του έργου σε ευρώ Πληροφορία σχετικά με το στυλ του έργου Mορφή κομματιού: Στο πεδίο καταχωρίζονται με μια κλειστή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών) οι βασικές μορφές των κομματιών με βάση την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, το μέγεθος, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεσή του, το είδος του υλικού φορέα που μπορεί να είναι σταθερός, δηλαδή τοίχος, ή κινούμενος, δηλαδή κάθε είδους οχήματα, καθώς και τη συγκεκριμένη θέση του κομματιού σε αυτόν. Για παράδειγμα, Roof Top, όταν το κομμάτι βρίσκεται πολύ ψηλά σε ένα κτίριο ή Window-Down όταν τοποθετείται κάτω από το παράθυρο ενός βαγονιού του μετρό ή τρένου. Οι όροι της λίστας αυτής είναι: Τag, Throw-up, Masterpiece, Silver Piece, Production, Roof Top, Line-Piece, Whole Train, Whole Car, Τop-to Bottom, End-to-End, Window-Down. Στυλ γραφημάτων: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζονται σε μορφή ανοιχτής λίστας όρων (πολλαπλή επιλογή) δεδομένα σχετικά με τα στυλιστικά είδη των γραφημάτων. Ο καταγραφέας μπορεί να επιλέξει ένα από τα συνηθέστερα στυλ γραφημάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα ή να προσθέσει ένα καινούργιο είτε ως νέο όρο είτε με ελεύθερο κείμενο, αφού τα γράμματα ενός κομματιού δυνητικά παρουσιάζουν άπειρες στυλιστικές ποικιλίες και συνδυασμούς, ανάλογα με την προσωπική έμπνευση του κάθε writer. Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι : Βubble, Block Letters, 3D Αραβικοί χαρακτήρες, Ελληνικοί χαρακτήρες, Λατινικοί χαρακτήρες, Σινοϊαπωνικοί χαρακτήρες, Wilde style κ.λ.π. Στυλιστικά-διακοσμητικά στοιχεία: Στο πεδίο καταχωρίζονται τα βασικά στυλιστικά και διακοσμητικά στοιχεία ενός κομματιού, σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών), ώστε να προστεθούν και περισσότερα ακόμη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις επινοήσεις του δημιουργού. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προστίθενται είδη στυλιστικών στοιχείων. Παραδείγματα τέτοιων όρων: Aστέρια (Stars): Ναι/ όχι, Βέλη (Αrrows), Bάθος (Βackground): φλογόσχημο, κυκλοτερείς σχηματισμοί, σύννεφο (Cloud), κ.λ.π., Γέμισμα (Fill in): ελεύθερο κείμενο, Κοψίματα (Cuts), Ραγίσματα (cracks), Λάμψεις (Shines), Περίγραμμα (εξωτερικό-εσωτερικό) (Οutline, Second Outline) κ.λ.π. Στυλιστικές επιρροές: Σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών ενός έργου σε σχέση με κάποιο ιδιαίτερο στυλ (Οld School, Νew York Style, Γερμανικό στυλ κ.λ.π.), από το οποίο έχει επηρεαστεί ή εμπνευστεί ένας δημιουργός. Για παράδειγμα, τα καμπύλα γράμματα με τις πλατφόρμες και τις λάμψεις (shines) των Νεοϋορκέζων εκπροσώπων της Old School, COPE2 και SEN2, έχουν ενσωματωθεί δημιουργικά στα κομμάτια του DEE 71. 5

6 Διαστάσεις: Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταχωρίζονται δεδομένα σύμφωνα με μια κλειστή λίστα τριών όρων (Περιορισμένη κλίμακα, Μεσαία κλίμακα, Μνημειακή κλίμακα, ). Όταν το ύψος του κομματιού είναι μικρότερο από ένα μέτρο θεωρήσαμε συμβατικά ότι επιλέγεται ο όρος περιορισμένη κλίμακα, διαφορετικά επιλέγεται ο όρος μεσαία κλίμακα, ενώ ο τρίτος όρος χαρακτηρίζει έργα τοιχογραφικών διαστάσεων. Υλικά Κατασκευής: Στην κατηγορία αυτή δηλώνονται τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούν οι δημιουργού του graffiti, σύμφωνα με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών). Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι: Σπρέι, Αερογράφος, Καμβάς, Κιμωλία, Μελάνι, Μολύβι, Ξύλινο πάνελ, Πλαστικό χρώμα, Πινέλο, Ρολό, Χαρτί. Τεχνική: Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταχωρίζονται με μια ανοιχτή λίστα όρων (πολλαπλών επιλογών) η τεχνική ή ο συνδυασμός των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο δημιουργός στην εκτέλεση του κομματιού. Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι: Ανάμιξη χρωμάτων (Fading), Ενιαίοι χρωματικοί τόνοι, Δύο τόνοι (two tone) κ.λ.π Πληροφορίες σχετικά με το θέμα του έργου Περιγραφή γενικού θέματος: (ελεύθερο κείμενο) Σύντομη περιγραφή των αφηρημένων σχηματισμών των γραφημάτων, των διακοσμητικών στοιχείων, των εικονιστικών θεμάτων και αφηγηματικών επεισοδίων. Σύμφωνα με το Categories for the Description of Works of Art η ανάλυση της εικόνας ακολουθεί τη μέθοδο του Εrwin Panofsky. To περιεχόμενο της εικόνας αναλύεται σε τρία επίπεδα: την προεικονογραφική περιγραφή, την εικονογραφική ταύτιση και την εικονογραφική ερμηνεία ή «εικονολογία». Η επιλογή αυτής της παραδοσιακής τεχνοϊστορικής μεθόδου προσαρμόζεται φυσικά στις ανάγκες μια πιο απλοποιημένης και πρακτικής εφαρμογής, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην ανάκτηση της πληροφορίας. Η καταγραφή της εικόνας καθορίζεται από μια συνεπή και ομοιόμορφη δομή που όχι μόνο περιγράφει το έργο, αλλά και τον τρόπο που το βλέπει ο χρήστης. Έτσι, από τη γενική οπτική ανάλυση του έργου ο καταγραφέας στρέφεται σε μια πιο λεπτομερειακή παρουσίαση των τμημάτων του. Η προσοχή του επικεντρώνεται στο κύριο θέμα, που συνήθως είναι τα γραφήματα και στη συνέχεια περιγράφει τα εικονιστικά στοιχεία, δηλαδή χαρακτήρες επινοημένους από τον δημιουργό ή από κόμικς (characters), αφηγηματικές σκηνές κ.ά. Τα γραφήματα, που είναι συνήθως χαρακτήρες του λατινικού ή σπανιότερα ελληνικού αλφαβήτου, επιβάλλουν την ανάγνωση της εικόνας από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ εάν πρόκειται για γραφήματα σινοϊαπωνικής γραφής το κομμάτι «διαβάζεται» από πάνω προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτωση όμως ακολουθείται ένας δομημένος τρόπος θέασης και περιγραφής του περιεχομένου. Για παράδειγμα, στο κομμάτι διακρίνονται οι στυλιζαρισμένες υπογραφές των δημιουργών και ανθρωποειδή, που παραπέμπουν σε ρομπότ, καθώς και ένα φουτουριστικό τοπίο. Η απεικόνιση της φουτουριστικής ουτοπίας λειτουργεί μετωνυμικά, ως προσπάθεια απόδρασης σε έναν άλλο ιδανικό κόσμο. Eπιλογή και περιγραφή επί μέρους θεμάτων: Από τη συνολική εικόνα θα επιλέγονται και θα απομονώνονται τα επιμέρους θέματα και για κάθε ένα από αυτά θα υπάρχει σύντομη περιγραφή. Για παράδειγμα, στην αριστερή πλευρά της σύνθεσης απεικονίζεται σχηματοποιημένο δέντρο, ενώ στη δεξιά πλευρά γραφήματα. 6

7 Ο τρόπος επιλογής θα είναι φιλικός προς τον χρήστη. Θα έχει την δυνατότητα μέσα στον φυλλομετρητή διαδικτύου (browser) να επιλέξει το κομμάτι της εικόνας που παριστάνει ένα επιμέρους θέμα και να το απομονώσει για να προσθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό. Λέξεις κλειδιά του γενικού θέματος και των επί μέρους θεμάτων: Το ελεύθερο κείμενο περιγραφής συνδυάζεται με λέξεις κλειδιά που εμπεριέχουν γενικές έννοιες όπως «πολιτισμός», «μαζικός πολιτισμός», «δημόσιος αστικός χώρος», «πολιτική», «κοινωνία», «μυθολογία» και «θρησκεία» ανοιχτή λίστα όρων(πολλαπλών επιλογών). Πηγές προέλευσης επί μέρους θεμάτων: Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία καταχωρίζουμε δεδομένα σχετικά με την εικονογραφική προέλευση των παραστατικών μοτίβων ή χαρακτήρων. Για παράδειγμα, Οbélix, Idéfix χαρακτήρες από το κόμικ Αstérix les Gaulois των René Goscinny (Γάλλος, ), (κείμενο) και Αlbert Uderzo (Γάλλος, 1927) (εικονογράφηση). Το κόμικ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γαλλικό περιοδικό Pilote στις 29 Οκτωβρίου Δημοσιεύτηκε σε σειρές στο Pilote και σε 34 ανεξάρτητα άλμπουμ έως το Μηνύματα (Messages)-Αφιερώσεις (Dedications): Επειδή τα κομμάτια graffiti συχνά περιέχουν και μηνύματα, πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και αφιερώσεις σε φίλους, ομοτέχνους και συντρόφους καταχωρίζονται και αυτά και αποδίδονται με ελεύθερο κείμενο. Σύμβολα-Σημάδια: Για παράδειγμα, το σύμβολο της ειρήνης, της αναρχίας, των πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π Πληροφορία σχετικά με την Βιβλιογραφία Θα καταχωρίζονται βιβλιογραφικές αναφορές Πολυμεσικό περιεχόμενο σχετικό με το έργο Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης πολυμεσικού υλικού (βίντεο, ήχος, εικόνες) σχετικού με το έργο graffiti 2.2 Για Black Book Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα καταγραφούν και black books. To black book περιλαμβάνει συνήθως προπαρασκευαστικά σχέδια ή φωτογραφίες έργων του κατόχου ή των ομοτέχνων του. Για κάθε ένα από αυτά θα γίνει πλήρης καταλογογράφηση σύμφωνα με την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής και στο τέλος θα υπάρχει σύνδεση με το αντίστοιχο black book. Τα μεταδεδομένα που θα καταχωρίσουμε για ένα black book θα αφορούν στα εξής: Αύξων αριθμός, Δημιουργός, Χρονιά δημιουργίας, ηλεκτρονικό αρχείο (εικόνας) φωτογραφιών των σελίδων του. Για κάθε σελίδα του θα καταχωρίζονται οι φωτογραφίες ξεχωριστά με βάση τα παραπάνω πεδία. Επίσης, τα έργα graffiti που θα υπάρχουν στις σελίδες του θα συσχετίζονται με αυτό. 7

8 3 Παράδειγμα Καταχώρησης και Περιγραφής έργου Graffiti 3.1 Το έργο 3.2 Καταχώρηση έργου Graffiti Α/Α: 1 Τύπος τεκμηρίου έργου: Φωτογραφία. Φωτογραφία Έργου Μέρη έργου: Συσχετιζόμενα έργα: Κατηγορία: Ζωγραφική Τύπος έργου: Ολοκληρωμένο /Σχέδιο Tίτλος: Graffiti, ALMA και JOLA, Kαρδίτσα, 2006 Δημιουργός/Δημιουργοί: ΑLMA (ανεξάρτητος writer, CSK) (Έλληνας ενεργός στην Αθήνα και την Καρδίτσα από τα τέλη της δεκαετίας του 90), γράμματα αριστερά και βάθος, JOLA (ανεξάρτητος writer) (Έλληνας, ενεργός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τα τέλη της δεκαετίας του 90), γράμματα δεξιά και character. Υπογραφή Δημιουργός/Δημιουργοί: ΑLMA, JOLA, κάτω δεξιά. Φωτογραφία της υπογραφής: Δηλώσεις του δημιουργού/δημιουργών: JOLA «Το κομμάτι έγινε βράδυ τον Αύγουστο του 2006 σε έναν τοίχο στο γήπεδο αντισφαίρισης στην περιοχή Παλέρμο. Το σημείο επιλέχθηκε γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχή με αρκετό φωτισμό». Χρονολόγηση: Αύγουστος, 2006 Επιφάνεια: Τοίχος Τόπος: Καρδίτσα, Παλέρμο Παράνομο-Νόμιμο: Παράνομο Παραγγελιοδότης: 8

9 Χορηγός: Φεστιβάλ: Εκδήλωση: Ημερομηνία ανάθεσης έργου ή πραγματοποίησης του φεστιβάλ: Ποσό: Μορφή κομματιού: Μasterpiece, Production Στυλ γραφημάτων: ΑLMA: στενόμακρα, ευδιάκριτα, JOLA: αιχμηρά, συμπλεκόμενα, εκτεταμένα. Στυλιστικά-διακοσμητικά στοιχεία: Τόξα (arrows), ραγίσματα (cracks), εξωτερικό περίγραμμα (outline), δεύτερο περίγραμμα (second outline). Στυλιστικές επιρροές: Η γεωμετρική σχεδίαση των μοτίβων, αλλά και η αυστηρή οργάνωση της σύνθεσης του κάθε κομματιού μέσα σε μια οριοθετημένη ορθογώνια έκταση αποκαλύπτουν ερεθίσματα προερχόμενα κυρίως από το γερμανικό στυλ και ιδιαίτερα τη βερολινέζικη σκηνή. Η φιγούρα δεξιά θυμίζει ανάλογα characters της Old School, της πρώτης δηλαδή περιόδου του graffiti, που εκτείνεται έως τα μέσα της δεκαετίας του 80. Διαστάσεις: Μνημειακή κλίμακα Υλικά Κατασκευής: Σπρέι, πλαστικό χρώμα. Τεχνική: Δύο τόνοι (two tone). Περιγραφή γενικού θέματος: Επάνω αριστερά διακρίνεται φράση και η υπογραφή του writer ALMA σε μεγάλη κλίμακα, ενώ δεξιά η μεγάλης επίσης κλίμακας υπογραφή του JOLA. Στο τελείωμα του κομματιού του JOLA, ανάμεσα στα γράμματα, διαφαίνεται εικονιστικό στοιχείο, character, που παριστάνει b-boy, χορευτή δηλαδή του breakdance. H φιγούρα παραπέμπει στη γενικότερη κουλτούρα του hip-hop, μέσω της οποίας διαδόθηκε το graffiti στην ελληνική σκηνή, αφού πολλοί writers ξεκινώντας από το breakdancing μυήθηκαν στη συγκεκριμένη σκηνή. Eπιλογή και περιγραφή επί μέρους θεμάτων: Αριστερά τα γραφήματα του ALMA είναι στενόμακρα και ευανάγνωστα, ενώ βέλη σε διάφορα σημεία του κομματιού ενισχύουν την κίνηση και τη ροή του. Δεξιά τα γραφήματα του JOLA αποτελούνται από εκτεταμένες γεωμετρικές επιφάνειες με αιχμηρές γωνίες. Και στα δύο έργα οι φόρμες είναι καθαρές και οι χρωματισμοί περιορίζονται σε δύο τόνους (two-tone): ανοιχτό και πιο σκούρο γαλάζιο στο κομμάτι του ALMA, κόκκινο και ροζ σε εκείνο του JOLA. Λέξεις κλειδιά του γενικού θέματος και των επιμέρους θεμάτων: χαρακτήρας (character), χορός, χορευτής, breakdance, b-boy. 9

10 Πηγές προέλευσης επι μέρους θεμάτων: Μηνύματα (Messages)-Αφιερώσεις (Dedications): WE KEEP IT LIVE Σύμβολα-Σημάδια: Βιβλιογραφία: 1 Mini-DVD 4:3, 2, κάμερα: Νίκος Βαρσάμης, μοντάζ: Βίκτωρας Γκόγκας, Αθήνα, Aύγουστος Προσαρμογή των μεταδεδομένων στο πρότυπο CDWA Η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου συστήματος ταξινόμησης, όπως το Categories for the Description of Works of Art (CDWA), κρίθηκε απαραίτητη γιατί τα δεδομένα που εντάσσονται σε μια κοινά αποδεκτή δομή, όπου εφαρμόζεται ελεγχόμενο λεξιλόγιο και ορολογία εξασφαλίζουν την ορθολογική οργάνωση του υλικού και την πιο αποτελεσματική και καθολική πρόσβαση στην πληροφορία σε σύγκριση με δεδομένα που δεν ακολουθούν τέτοια πρότυπα. Οι κατηγορίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή ενός έργου προέρχονται κατά κύριο λόγω από τις core κατηγορίες. ii Το συγκεκριμένο πρότυπο περιγράφει και κατηγοριοποιεί μεταδεδομένα σχετικά με καλλιτεχνικά έργα, καθώς διαμορφώνει ένα κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο για την περιγραφή και πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία. Η εναρμόνιση της παρουσίασης των έργων graffiti με το συγκεκριμένο πρότυπο παρουσιάζει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι η πληροφορία της Βάσης Δεδομένων μπορεί να εξαχθεί σε μορφή XML (μέσω του CDWA-Lite), συμβατή με το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Στο συγκεκριμένο έργο της συγκρότησης ηλεκτρονικού αρχείου ψηφιακών φωτογραφιών graffiti υπάρχουν βέβαια κάποιες αποκλίσεις από το προαναφερόμενο σύστημα ταξινόμησης, αφού πρόκειται για την καταγραφή έργων τέχνης με ιδιαίτερο εφήμερο χαρακτήρα, εκτελεσμένων παράνομα μέσα στον δημόσιο αστικό χώρο. Ωστόσο, όσο περισσότερο ο καταγραφέας διευκολύνει την πρόσβαση μέσω προτύπων, κοινών εργαλείων και κοινών στρατηγικών τόσο πιο εύκολο γίνεται για τον ερευνητή να αναζητήσει μια εικόνα ή περισσότερες. Μπορεί μια εικόνα να αξίζει χίλιες λέξεις, αλλά ελπίζουμε ότι οι ίδιες οι λέξεις έχουν επίσης αξία για όποιον αναζητεί μια εικόνα. iii YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i Στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο συμμετέχουν η λαογράφος Νικολέτα Περπατάρη, η ιστορικός τέχνης Κων/να Δρακοπούλου και ο επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής συστημάτων και διαχείρισης έργων τέχνης Δημήτρης Κρεμμύδας. ii και Βaca Murtha, Harpring Patricia, Lanzi Elisa, McRae Linda, Whiteside Ann (eds), Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images. Chicago: Amarican Library Association,

11 ii Sundt Christine, The Image User and the Search for Images, 83. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Sundt Christine, The Image User and the Search for Images, στο Ιntroduction to Art Image Access, Issues, Tools, Standards, Strategies. Επιμ. Μurtha Baca. Los Angeles: Getty Publications, Βaca Murtha, Harpring Patricia, Lanzi Elisa, McRae Linda, Whiteside Ann (eds), Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images. Chicago: Amarican Library Association, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 11

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος)

www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος) www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος) Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει οδηγίες για την προσθήκη ενός νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος. Η προσθήκη ενός άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Κ. Χαλκιά Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 2 Το διαδίκτυο: αποτελεί ένα νέο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ AΝ.KΑΘ.Χ. ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ AΝ.KΑΘ.Χ. ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΠ ΚτΠ) Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατηγορία Πράξεων 1 : «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόµενο και Λογισµικό»

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 4. Παραγγελίες 4.1. Δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας) Αναζητάμε τον Προμηθευτή και επιλέγουμε Νέο Καλάθι.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σταδίου 5, 10562, Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Περιεχόμενα Παραμετροποίηση Γρήγορης Καταχώρησης... 3 Γρήγορη Καταχώρηση... 4 Κατηγορία Λιανικής & Μαζική Ανάθεση Κατηγορίας στα είδη... 9 Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας.

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας. Εισαγωγή έτοιμου σκηνικού Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Scratch παρέχει επίσης μία πληθώρα από έτοιμα σκηνικά. Για να εισάγουμε ένα έτοιμο σκηνικό, πηγαίνουμε στην καρτέλα Υπόβαθρα του σκηνικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά Ιούνιος 2016 Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του ΙΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης: Για να ξεκινήσετε την κατάθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η παραμετροποίηση και η χρήση της γρήγορης καταχώρησης πωλήσεων, καθώς και της κατηγορίας λιανικής των ειδών. Περιεχόμενα Παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ _ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. _ Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό + Εργαστηριακό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Γ ΕΞΑΜ.) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ν. ΣΑΛΑΜΟΥΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μέθοδος του κανάβου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ Παγκοσμίως σήμερα ως βιβλίο εννοείται η συνηθέστερη κατηγορία έντυπου αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική

Ζωγραφική Γλυπτική Χαρακτική Διακοσμητική 7/2/2008 ΕΙΣΟΔΟΣ Λεύκες στη Μεσσήνη (1960) Τάκης Κατσουλίδης (1933 - ) Φανή (1949) Γιάννης Μόραλης (1916 - ) Σινιάλα (1974-1988) Τάκις (1925 - ) Αρσανάς (1980-1990) Φώτης Ζαχαρίου (1909 - ) Ζωγραφική Γλυπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδηγίες κατάθεσης διδακτικού υλικού στην Πύλη Διδακτικού Υλικού "Μελετητήριο"

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδηγίες κατάθεσης διδακτικού υλικού στην Πύλη Διδακτικού Υλικού Μελετητήριο Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού Οδηγίες κατάθεσης διδακτικού υλικού στην Πύλη Διδακτικού Υλικού "Μελετητήριο" Κατάθεση διδακτικού υλικού στο "Μελετητήριο" 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 9: Τρόποι Παρουσίασης μιας Αναρτημένης Ανακοίνωσης σε ένα επιστημονικό Συνέδριο Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασίες. Μετονομάζουμε την νέα ενδυμασία του αντικείμενου μας και έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία της.

Ενδυμασίες. Μετονομάζουμε την νέα ενδυμασία του αντικείμενου μας και έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία της. Ενδυμασίες Κάθε αντικείμενο στο Scratch μπορεί να έχει μια ή και περισσότερες ενδυμασίες. Οι ενδυμασίες ενός αντικείμενου, είναι τα διαφορετικά κοστούμια που θα θέλαμε να φοράει ο χαρακτήρας μας σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Στα ίχνη της Γραφής Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Γ.1. «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Βασική ιδέα της έκθεσης είναι η παρουσίαση της γραφής ως μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενημέρωση- επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 1 Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά.

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γλώσσα Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Επιλέγουμε «Αγγλικά» σε αντίθετη περίπτωση. Φροντίζουμε, ανάλογα με τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρουσίαση είναι η διαδικασία εμφάνισης του περιεχομένου ενός θέματος σε ακροατήριο. Η αντικειμενική επιδίωξη μιας παρουσίασης γραπτής, προφορικής ή οπτικής είναι η επικοινωνία. Η αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη Λεξικό Σύνταξη Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη This work is licensed under a Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα