Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού"

Transcript

1 Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών δυνατοτήτων της διαδικασίας καθώς και παραδείγματα εισαγωγής παγίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 2

3 1 Περιεχόμενα 2 Μενού «Παράμετροι» Κανόνες Αποσβέσεων Συντελεστές Αναπροσαρμογής Λοιπές Παράμετροι Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Εγγραφές Βασικά Στοιχεία Συσχετιζόμενα Πάγια Λογιστική Λοιπές Πληροφορίες Υπολογισμός Αποσβέσεων Καταχώρηση Άρθρου Αποσβέσεων σε Γ κατηγορίας Καταχώρηση Εγγραφής Αποσβέσεων σε Β κατηγορίας Διαγραφή Αποσβέσεων Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Εκτυπώσεις Διαχείρισης Πάγιου Ενεργητικού Μητρώο Πληροφοριακή Εκτύπωση Καρτέλα Παγίου Παραδείγματα Εισαγωγή παγίου με ημερομηνία αγοράς στην τρέχουσα χρήση Εισαγωγή παγίου που έχει αγοραστεί σε προηγούμενη χρήση

4 2 Μενού «Παράμετροι» Από το μενού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Παράμετροι παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα δημιουργίας των Κανόνων Αποσβέσεων καθώς και των απαραίτητων παραμέτρων διαχείρισης κατά την καταχώριση του σώματος Παγίου. 2.1 Κανόνες Αποσβέσεων Ο Κανόνας Αποσβέσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται ο υπολογισμός των αποσβέσεων. Οι Κανόνες αυτοί καθώς και οι επιπλέον που θα δημιουργηθούν από το χρήστη εμφανίζονται ανά εταιρεία. 4

5 Ενεργοποιώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας νέου Κανόνα Απόσβεσης. Στο πεδίο «Περιγραφή» πληκτρολογεί ο χρήστης τον τίτλο του κανόνα που επιθυμεί και κατόπιν από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέγει την Μέθοδο Απόσβεσης βάσει της οποίας πραγματοποιείται ο υπολογισμός των Αποσβέσεων. Με το εργαλείο αναζήτησης εμφανίζονται προς επιλογή οι συντελεστές αποσβέσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό αποτελεί η ενεργοποίηση του checkbox. Το check box «Εφάπαξ Απόσβεση Αν. Αξίας <10% Αρχ. Αξίας Κτήσης» ενεργοποιείται κατόπιν επιλογής της Φθίνουσας Μεθόδου Απόσβεσης Η επιλογή του πεδίου «Πλήρης Απόσβεση» καθορίζει την Υπολειμματική Αξία του Παγίου ίση με 0. Εάν επιθυμεί ο χρήστης να παραμείνει η τιμή 0,01 ως Υπολειμματική αξία θα πρέπει να ορίσει το συντελεστή απόσβεσης 100% και το check box «Πλήρης Απόσβεση» να μην ενεργοποιηθεί. 5

6 Για τον υπολογισμό πρόσθετων αποσβέσεων θα πρέπει να έχει επιλεχθεί Γραμμική ή Φθίνουσα μέθοδος, ώστε συμπληρώνοντας το συντελεστή να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αποσβέσεις. Το δικαίωμα της διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων παρέχεται σε περιπτώσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων κ.τ.λ. πολ. 1074/1999. Στην κατηγορία με επιλεγμένο το πεδίο Ν.4152/2013 το πεδίο θα πρέπει να έχει τιμή, η επιλογή της οποίας θα γίνει από την αναζήτηση του συντελεστή. Στο μητρώο θα πρέπει να οριστεί αν αφορά Φορολογικό, Λογιστικό ή και τα δύο. Για τις νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να καθοριστεί η επιλογή της μη διενέργειας ή της διενέργειας μειωμένων αποσβέσεων και κατόπιν ο συντελεστής, βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις των 3 επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση, από το group «Αποσβέσεις νέων επιχειρήσεων». Σημείωση: Η επιλογή του πεδίου αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η διενέργεια των προβλεπόμενων μειωμένων αποσβέσεων πραγματοποιείται και στις 3 διαχειριστικές χρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής των Κανόνων Απόσβεσης από οποιαδήποτε εταιρία στην οποία έχει προηγηθεί η καταχώρηση και αποθήκευση των κανόνων από το χρήστη, μεταβαίνοντας από το βασικό μενού της εφαρμογής Συντήρηση Αντιγραφή Παραμέτρων από Εταιρεία Γενικών Παραμέτρων. 6

7 2.2 Συντελεστές Αναπροσαρμογής Από το μενού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού - Παράμετροι Συντελεστές Αναπροσαρμογής δίνεται δυνατότητα καταχώρισης των συντελεστών Γηπέδων και Κτιρίων καθώς και ορισμού του διαστήματος, για το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός Αναπροσαρμογής των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των Επιχειρήσεων. Με το πλήκτρο «Εισαγωγή» εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων. 2.3 Λοιπές Παράμετροι Στις υπόλοιπες παραμέτρους ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει πληροφορίες που αφορούν τα πάγια, όπως «Δασμολογική Κλάση», «Οικογένεια», 7

8 «Μονάδες Μέτρησης» κλπ. ώστε έπειτα, κατά την καταχώρηση του παγίου, να έχει τη δυνατότητα επιλογής των εν λόγω στοιχείων. 3 Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Από το μενού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού πραγματοποιείται διαχείριση των παγίων, Υπολογισμός Αποσβέσεων, Διαγραφή Αποσβέσεων, Αναπροσαρμογή Αποσβέσεων και Μεταφορά από Μητρώο Παγίων. Επίσης υπάρχει η επιλογή «Καταχώρηση» με τις δύο υποεπιλογές Αποσβέσεων» και «Άρθρο αναλογ. στη χρήση επιδοτήσεων» «Άρθρο 3.1 Εγγραφές Με την επιλογή Εγγραφές εμφανίζεται ο πίνακας διαχείρισης των Παγίων Βασικά Στοιχεία Επιλέγοντας πραγματοποιείται η εισαγωγή του σώματος παγίου 8

9 Συμπληρώνοντας τον κωδικό ο οποίος θα χαρακτηρίζει μοναδικά το πάγιο, την Περιγραφή και επιλέγοντας τo checkbox, ενεργοποιείται αυτόματα και το πεδίο. Κατόπιν, από την ενότητα «Βασικά Στοιχεία», θα πρέπει να επιλεχθεί ο Φορολογικός και Λογιστικός Κανόνας Αποσβέσεων, ο οποίος δύναται να μεταβληθεί από το πλήκτρο καθώς και να εισαχθεί νέος από το πλήκτρο +. Για την αποθήκευση των μεταβολών στους κανόνες θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει το πλήκτρο Αποθήκευση ώστε να εμφανιστεί η επιβεβαίωση της αποθήκευσης Στον πίνακα «Υπολογιζόμενα Πεδία Χρήσης» δεν δίνεται δυνατότητα επέμβασης του χρήστη καθώς υπολογίζονται τα δεδομένα βάσει των κινήσεων που έχουν καταχωρηθεί και εμφανίζονται ανά χρήση. Η εισαγωγή των κινήσεων πραγματοποιείται από το πλήκτρο στο κάτω μέρος της φόρμας. 9

10 3.1.2 Συσχετιζόμενα Πάγια Στην ενότητα «Συσχετιζόμενα Πάγια» δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης δύο ή και περισσότερων πάγιων, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο και επιλέγοντας το πάγιο που επιθυμεί να συσχετίσει Λογιστική Στην ενότητα Λογιστική - Λογαριασμοί συμπληρώνονται οι λογαριασμοί, οι οποίοι θα κινηθούν κατά τη δημιουργία των εγγραφών/άρθρων. Στην υποενότητα Επιδότηση καταχωρούνται οι Παράμετροι Επιδότησης, ώστε να είναι δυνατή η αντίστοιχη δημιουργία των εγγραφών/άρθρων. 10

11 Ενώ από την υποεπιλογή Αναπροσαρμογή, ο χρήστης επιλέγει τον Τύπο (Γήπεδο/Κτίριο), την Αντικειμενική του Αξία και το Λογαριασμό Διαφ. Αναπροσαρμογής Λοιπές Πληροφορίες Στην ενότητα Λοιπές Πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης επιπλέον πληροφοριών του παγίου. Από την υποενότητα Εγκατάσταση ορίζει αν το Πάγιο ανήκει σε κάποιο ενδοεταιρικό Υποκατάστημα που έχει δημιουργηθεί καθώς και συμπληρώνει τα Βάρη επί του Παγίου. 11

12 Στην υποεπιλογή Φορολογικές Πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να ορίσει κάποιες επιμέρους πληροφορίες του συγκεκριμένου παγίου. Η εισαγωγή των φορολογικών αυτών στοιχείων στην αντίστοιχη κατηγορία πραγματοποιείται είτε από το μενού Παράμετροι - Διαχείριση Παγίου Ενεργητικού, είτε από τη φόρμα εισαγωγής παγίου με τα πλήκτρα και. 12

13 Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την ομαδοποίηση των παγίων θα πρέπει να επιλέξει τις παραμέτρους ομαδοποίησης, μεταβαίνοντας στην υποενότητα Ομαδοποίηση. Στην υποεπιλογή Μ.Μ \ Ελευθ. Πεδία παρέχεται δυνατότητα καταχώρισης οποιασδήποτε πληροφορίας κριθεί απαραίτητη για την ενημέρωση των στοιχείων του Παγίου, 13

14 ενώ στις Παρατηρήσεις θα πρέπει να καταγράψει απευθείας στο grid τυχόν σχόλια που επιθυμεί να σημειώσει για το συγκεκριμένο Πάγιο. 3.2 Υπολογισμός Αποσβέσεων Ο υπολογισμός Αποσβέσεων πραγματοποιείται από το μενού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Υπολογισμός Αποσβέσεων, με την εμφάνιση οδηγού Υπολογισμού, Τακτικών και των Πρόσθετων Αποσβέσεων. Επιλέγοντας εμφανίζεται η φόρμα επιλογής παγίων με δυνατότητα ορισμού κριτηρίων ταξινόμησης και ομαδοποίησης. Στη λίστα επιλογής εμφανίζονται τα ενεργά και κινούμενα πάγια από την οποία ενεργοποιεί ο χρήστης αυτά για τα οποία θα υπολογιστούν αποσβέσεις. 14

15 Στην επόμενη φόρμα ορίζεται η περίοδος υπολογισμού, με δυνατότητα επιλογής περιοδικότητας (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και κατόπιν την επιλογή της περιόδου που αφορά. Επιπλέον, επιλέγοντας τον Τύπο Αποσβέσεων, καθορίζεται η κίνηση του υπολογισμού που θα πραγματοποιηθεί και το κύκλωμα το οποίο αφορά. Η καταχώριση των Κινήσεων Αποσβέσεων πραγματοποιείται με 3 επιλογές: 1. Προσθήκη νέας κίνησης: Με την επιλογή αυτή και βάσει της περιοδικότητας που έχει επιλέξει ο χρήστης, η εφαρμογή αναγνωρίζει τις αποσβέσεις που ήδη έχουν υπολογιστεί και εμφανίζει το υπόλοιπο ποσό των αποσβέσεων που αφορά το διάστημα που έχει επιλέξει. Για παράδειγμα, έστω ότι ο χρήστης είχε επιλέξει τον υπολογισμό των αποσβέσεων για το μήνα Ιανουάριο και κατόπιν επιθυμεί να υπολογιστούν για το 1 ο τρίμηνο. Το ποσό των αποσβέσεων θα είναι 15

16 αυτό των αποσβέσεων του μήνα Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αφού για το μήνα Ιανουάριο είχε ήδη υπολογιστεί η ανάλογη τιμή. Προσθήκη νέας με αντικατάσταση αποσβέσεων περιόδου: Επιλέγοντας την κίνηση αυτή πραγματοποιείται υπολογισμός αποσβέσεων, με αντικατάσταση των κινήσεων των ήδη υπολογισμένων αποσβέσεων. Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα, οι αποσβέσεις υπολογίζονται για ολόκληρο το τρίμηνο σε μία γραμμή και η κίνηση των αποσβέσεων του Ιανουαρίου διαγράφεται αυτόματα από το σώμα του Παγίου. Προσθήκη Νέας με αντικατάσταση αποσβέσεων χρήσης: Με την επιλογή αυτή πραγματοποιείται αντικατάσταση όλων των κινήσεων των αποσβέσεων που έχουν υπολογιστεί μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, έστω ότι ο χρήστης είχε επιλέξει 2 κινήσεις για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, του μήνα Ιανουάριου και του 1 ο τριμήνου με προσθήκη νέας κίνησης. Εάν κατόπιν στην περιοδικότητα επιλεχθεί «Εξάμηνο» και περίοδος «1 ο Εξάμηνο», οι κινήσεις των αποσβέσεων του Ιανουαρίου και του 1 ου τριμήνου διαγράφονται αυτόματα και αντικαθίστανται από την κίνηση αποσβέσεων του 1 ου εξαμήνου. Εφόσον έχουν επιλεχθεί οι παράμετροι υπολογισμού αποσβέσεων, με το πλήκτρο εμφανίζονται η φόρμα των προσωρινών Αποτελεσμάτων Υπολογισμού. Οι τιμές της στήλης Τακτικές Αποσβέσεις είναι ενδεικτικές και αναδεικνύουν τον υπολογισμό και την καταχώριση των αποσβέσεων που πρόκειται να συμπληρωθούν στο σώμα του Παγίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο σημείο αυτό ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές. 16

17 Με την ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη η εγγραφή του Παγίου που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες παραμέτρους. Τα στοιχεία του Παγίου προβάλλονται στην οθόνη, ενώ οι Κινήσεις που έχουν υπολογισθεί θα καταχωρηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με το πλήκτρο εμφανίζεται η προεπισκόπηση της εκτύπωσης του Υπολογισμού και κατόπιν με την χρήση του πλήκτρου εκτυπωτή. Επιλέγοντας, πραγματοποιείται η αποστολή της εκτύπωσης στον επιλεγμένο εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης Η απεικόνιση των Υπολογισμών Αποτελεσμάτων Αποσβέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, εμφανίζουν τα πάγια με διαφορετικό χρώμα, ώστε να είναι εμφανής ο διαχωρισμός των Παγίων, για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις. Λευκό: Όταν ο υπολογισμός Αποσβέσεων έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία Πράσινο: Όταν το πάγιο έχει αποσβεστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να διενεργηθούν αποσβέσεις Κίτρινο: Όταν η ποσότητα του παγίου δεν έχει τιμή ή είναι 0 Κόκκινο: Όταν ο υπολογισμός Αποσβέσεων δεν έχει πραγματοποιηθεί, είτε γιατί στον κανόνα Απόσβεσης ο συντελεστής απόσβεσης είναι 0, είτε έχει αποτσεκαριστεί ο «Υπολογισμός Αποσβέσεων», είτε έχει επιλεχθεί μη διενέργεια αποσβέσεων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταχώριση των Κινήσεων Αποσβέσεων στο σώμα του Παγίου εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης, όπου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο ΝΑΙ Επιλέγοντας «Ναι» ολοκληρώνεται η διαδικασία υπολογισμού και καταχώρισης των Κινήσεων Αποσβέσεων και δίνεται δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει είτε το άνοιγμα κάποιας εκτύπωσης Παγίου, είτε να μην πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια. 17

18 3.2.1 Καταχώρηση Άρθρου Αποσβέσεων σε Γ κατηγορίας Εφόσον έχει γίνει ο υπολογισμός των Αποσβέσεων, από το πλήκτρο του πίνακα Μητρώου Διαχείρισης Πάγιου Ενεργητικού, δίνεται δυνατότητα δημιουργίας αυτόματου Άρθρου Αποσβέσεων και Άρθρου αναλογ. στη χρήση επιδοτήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των Άρθρων αποτελεί η καταχώριση των Λογαριασμών Αποσβέσεων, στο tab «Λογιστική», κατά την καταχώριση των στοιχείων του παγίου. Αντίστοιχα, για την δημιουργία των Άρθρων Αναλογουσών στη χρήση επιδοτήσεων θα πρέπει να καταχωρηθούν οι Λογαριασμοί Επιδοτήσεων στο tab Επιδότηση. 18

19 Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται και το άρθρο των αναλογουσών στη χρήση επιδοτήσεων Καταχώρηση Εγγραφής Αποσβέσεων σε Β κατηγορίας Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των Αποσβέσεων, από το πλήκτρο του πίνακα Μητρώου Διαχείρισης Πάγιου Ενεργητικού, δίνεται δυνατότητα δημιουργίας αυτόματης Εγγραφής των αποσβέσεων και της Εγγραφής αναλογ. στη χρήση επιδοτήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των Εγγραφών αποτελεί η καταχώριση των Λογαριασμών Αποσβέσεων, στο tab «Λογιστική», κατά την καταχώριση των στοιχείων του παγίου. Αντίστοιχα, για τη δημιουργία των Εγγραφών Αναλογουσών στη χρήση επιδοτήσεων θα πρέπει να καταχωρηθούν οι Λογαριασμοί Επιδοτήσεων στο tab Επιδότηση. 3.3 Διαγραφή Αποσβέσεων Η διαγραφή των Κινήσεων Υπολογισμού Αποσβέσεων πραγματοποιείται από το μενού Αρχεία - Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, με την εμφάνιση οδηγού Μαζικής Διαγραφής, Τακτικών και Πρόσθετων Αποσβέσεων. 19

20 Επιλέγοντας εμφανίζεται η φόρμα επιλογής παγίων με δυνατότητα ορισμού κριτηρίων ταξινόμησης και ομαδοποίησης. Στη λίστα διαγραφής εμφανίζονται τα ενεργά και κινούμενα πάγια από την οποία ενεργοποιεί ο χρήστης αυτά για τα οποία θα διαγραφούν οι Κινήσεις Αποσβέσεων. Στην επόμενη φόρμα ορίζεται η περίοδος διαγραφής, με δυνατότητα επιλογής περιοδικότητας (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και κατόπιν την επιλογή της περιόδου που αφορά. Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα επιλογής του Τύπου Αποσβέσεων που θα διαγραφεί και το κύκλωμα το οποίο αφορά. 20

21 Στη συνέχεια ο χρήστης, αφού επιλέξει «Επόμενο», εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Επιλέγοντας «Ναι» ολοκληρώνεται η διαδικασία διαγραφής των Κινήσεων Αποσβέσεων από το σώμα Παγίου, ενώ με το πλήκτρο «Όχι» επιστρέφει στη φόρμα των Παραμέτρων Διαγραφής. Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει είτε το άνοιγμα κάποιας εκτύπωσης Παγίου, είτε να μην πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια. 21

22 3.4 Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Ο υπολογισμός Αναπροσαρμογής πραγματοποιείται από το μενού Αρχεία - Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, με την εμφάνιση οδηγού Υπολογισμού. Επιλέγοντας εμφανίζεται η φόρμα επιλογής παγίων με δυνατότητα ορισμού κριτηρίων ταξινόμησης και ομαδοποίησης. Στη λίστα επιλογής εμφανίζονται τα ενεργά και κινούμενα πάγια, ανεξάρτητα αν έχουν επιλεχθεί παράμετροι αναπροσαρμογής στα στοιχεία τους, από την οποία ενεργοποιεί ο χρήστης αυτά για τα οποία θα υπολογιστούν αναπροσαρμογές. Στην επόμενη φόρμα καθορίζεται ο υπολογισμός του Τύπου Κίνησης Αναπροσαρμογής που θα πραγματοποιηθεί. Η καταχώριση των Κινήσεων Αναπροσαρμογής πραγματοποιείται με 2 επιλογές: 22

23 Αναπροσαρμογή Διαφορά Αναπροσαρμογής Εφόσον έχουν επιλεχθεί οι παράμετροι υπολογισμού Αναπροσαρμογής, με το πλήκτρο εμφανίζεται η φόρμα των προσωρινών Αποτελεσμάτων Υπολογισμού Αναπροσαρμογής. Οι τιμές της στήλης Αναπροσαρμογής Αποσβέσεων είναι ενδεικτικές και αναδεικνύουν τον υπολογισμό και την καταχώριση των αποσβέσεων που πρόκειται να συμπληρωθούν στο σώμα του Παγίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο σημείο αυτό ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές. Με την ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη η εγγραφή του Παγίου που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες παραμέτρους. Τα στοιχεία του Παγίου προβάλλονται στην οθόνη, ενώ οι Κινήσεις Αναπροσαρμογής που έχουν υπολογισθεί θα καταχωρηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με το πλήκτρο εμφανίζεται η προεπισκόπηση της εκτύπωσης του Υπολογισμού και κατόπιν με την χρήση του πλήκτρου επιλεγμένο εκτυπωτή., πραγματοποιείται η αποστολή της εκτύπωσης στον 23

24 Η απεικόνιση των Υπολογισμών Αποτελεσμάτων Αναπροσαρμογής που έχουν πραγματοποιηθεί, εμφανίζουν τα πάγια με διαφορετικό χρώμα, ώστε να είναι εμφανής ο διαχωρισμός των Παγίων, για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αναπροσαρμογές. Λευκό: Όταν ο υπολογισμός Αναπροσαρμογών έχει πραγματοποιηθεί Κόκκινο: Όταν ο υπολογισμός Αναπροσαρμογών δεν έχει πραγματοποιηθεί, είτε γιατί το πάγιο δεν έχει χαρακτηριστεί ως Κτίριο Γήπεδο, είτε γιατί δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι παράμετροι Αναπροσαρμογής στο σώμα του Παγίου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταχώριση των Κινήσεων Αναπροσαρμογής στο σώμα του Παγίου εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης, όπου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο ΝΑΙ 24

25 4 Εκτυπώσεις Διαχείρισης Πάγιου Ενεργητικού Από τη διαδρομή Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού - Εκτυπώσεις δίνονται στη διάθεση του χρήστη οι ακόλουθες εκτυπώσεις: Μητρώο, Πληροφοριακή Εκτύπωση και Καρτέλα Παγίου. 4.1 Μητρώο Επιλέγοντας Μητρώο εμφανίζεται η φόρμα διαμόρφωσης των παραμέτρων που θα περιλαμβάνει η εκτύπωση Μητρώου Παγίων. Στο group Ημερομηνία Κτήσης εισάγεται η χρονική περίοδος, μέσα στην οποία αποκτήθηκαν τα πάγια, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Με το πλήκτρο δίνεται δυνατότητα επιλογής / αποεπιλογής εμφάνισης των Παγίων στην εκτύπωση. Στο σημείο αυτό δύναται να χρησιμοποιηθούν φίλτρα Ταξινόμησης & Ομαδοποίησης Στο πεδίο επιλογής «Αναδίπλωση περιγραφής» εμφανίζεται η περιγραφή του παγίου σε δεύτερη γραμμή, εφόσον οι χαρακτήρες είναι περισσότεροι και ξεπερνούν τους διαθέσιμους χαρακτήρες απεικόνισης της γραμμής. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης της εκτύπωσης, επιλέγοντας έως 3 κριτήρια ομαδοποίησης. Στο πεδίο «Ταξινόμηση» ορίζεται το κριτήριο, βάσει του οποίου θα ταξινομηθούν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης, ενώ παράλληλα 25

26 επιλέγοντας ταξινόμηση ανά κωδικό και ορίζοντας τον αντίστοιχο βαθμό, εμφανίζονται στην εκτύπωση τα σύνολα ανά βαθμό. 4.2 Πληροφοριακή Εκτύπωση Με την επιλογή «Πληροφοριακή Εκτύπωση» δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης των παγίων, στην οποία μπορούν να προστεθούν, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην κοινή εκτύπωση Μητρώου και πλήθος άλλων στοιχείων του παγίου. Συμπληρώνοντας την «Ημερομηνία Κτήσης» μπορεί ο χρήστης να διαμορφώσει την εκτύπωση, ορίζοντας ως κριτήριο ταξινόμησης μία από τις διαθέσιμες επιλογές 26

27 Στην Επιλογή Στηλών, εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες στήλες οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση συνδυαστικά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις στήλες που επιθυμεί, καθώς επίσης και να μεταβάλλει τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται από τα κόκκινα βέλη, ώστε να απεικονίσει μια εκτύπωση, μόνο με τις πληροφορίες που χρειάζεται κάθε φορά. Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Φίλτρο Εγγραφών», και κατόπιν παρακάτω φόρμα, η οποία προηγείται της προεπισκόπησης, ακολουθεί η Στην οθόνη αυτή, ορίζονται τα διάφορα κριτήρια, με βάση τα οποία θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. 27

28 4.3 Καρτέλα Παγίου Με την επιλογή «Καρτέλα Παγίου», δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης της πλήρης καρτέλας των παγίων. Εκτός από τα σταθερά πληροφοριακά στοιχεία του παγίου συμπεριλαμβάνονται και όλες τις κινήσεις και μεταβολές που έχει υποστεί. Επιλέγοντας λοιπόν «Καρτέλα Παγίου» στην Διαχείριση Παγίου Ενεργητικού εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα όπου ορίζοντας τις παραμέτρους εμφανίζεται η πληροφοριακή εκτύπωση με τα στοιχεία των παγίων. 28

29 5 Παραδείγματα 5.1 Εισαγωγή παγίου με ημερομηνία αγοράς στην τρέχουσα χρήση Πηγαίνουμε στην επιλογή «Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού» στην επιλογή «Μητρώο» και κάνουμε εισαγωγή. Συμπληρώνουμε κωδικό και περιγραφή παγίου και επιλέγουμε Κινείται και αυτόματα ενεργοποιείται ότι είναι Ενεργό. Στη συνέχεια ορίζουμε τον Κανόνα Απόσβεσης και στις κινήσεις επιλέγουμε «Εισαγωγή». Στο είδος επιλέγουμε «Αγορά» και δηλώνουμε την ημερομηνία αγοράς, την ποσότητα και την Αξία Αγοράς. Επιπλέον καταχωρούμε το Παραστατικό και επιλέγουμε τον προμηθευτή, κάνοντας χρήση του πλήκτρου F2. Τέλος με το πλήκτρο «Αποθήκευση & Έξοδος» καταχωρείται το πάγιο. Με τον υπολογισμό αποσβέσεων εμφανίζεται επιπλέον εγγραφή φορολογικής απόσβεσης με ποσό 916,67.και εγγραφή λογιστικής απόσβεσης με ποσό

30 Παρατηρούμε ότι στον πίνακα των υπολογιζόμενων πεδίων εμφανίζεται η αναπόσβεστη αξία με ποσό 9083,33 και 9000,00 αντίστοιχα. 5.2 Εισαγωγή παγίου που έχει αγοραστεί σε προηγούμενη χρήση Από την επιλογή «Αρχεία» «Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού» «Μητρώο» επιλέγουμε «Εισαγωγή». Δίνουμε κωδικό και Περιγραφή και επιλέγουμε ότι το πάγιο κινείται και αυτόματα επιλέγεται ότι είναι ενεργό. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον Κανόνα Απόσβεσης και στις κινήσεις επιλέγουμε «Εισαγωγή». Έπειτα στις Κινήσεις επιλέγουμε «Απογραφή κτήσης». Στην ημερομηνία δηλώνουμε την πραγματική ημερομηνία αγοράς δηλαδή 01/01/2009 και την αξία , το παραστατικό και τον προμηθευτή κάνοντας χρήση του πλήκτρου F2 εμφανίζεται το grid των συναλλασσόμενων για επιλογή. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Εισαγωγή» και ως είδος «Απογραφή απόσβεσης», προκειμένου να καταχωρήσουμε τις αποσβέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα. Δηλώνουμε την ημερομηνία μέχρι την οποία έχουμε υπολογίσει απόσβεσεις, δηλαδή 31/12/2010 και στο πεδίο «Αξία» συμπληρώνουμε το ποσό της απόσβεσης που έχει υπολογιστεί από 01/01/ /12/2010, δηλαδή Τέλος επιλέγουμε «Αποθήκευση & Έξοδος» για να καταχωρηθεί το πάγιο. 30

31 Παρατηρούμε ότι οι κινήσεις που καταχωρήσαμε και αφορούν προηγούμενες χρήσεις εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. Με τον υπολογισμό αποσβέσεων εμφανίζεται επιπλέον εγγραφή απόσβεσης με κίτρινο χρώμα και τιμή 1000, ενώ στον πίνακα των υπολογιζόμενων πεδίων εμφανίζεται η Αναπόσβεστη Αξία

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης

Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Κανόνων Αποσβέσεων στη Διαχείριση Παγίου Ενεργητικού. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Επιταγών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Επιταγών στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση της σειράς HyperΛογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος

Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστοςστην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια Προϋπολογισμοί Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Εξαγωγής Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή σε Λογιστική στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας παρακολούθησης Υποκαταστημάτων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Intrastat 1

Διαδικασία Intrastat 1 1 Διαδικασία Intrastat Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Intrastat. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια Οδηγίες ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του εντύπου Εκκαθαριστικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Φ1. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής του εντύπου Ε3. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εντύπου Ε2 Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακινήτων. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια Εικόνα Επιχείρησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Cloud Services

Epsilon Cloud Services 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της λειτουργίας του Epsilon Cloud Services της σειράς εφαρμογών Business. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Έκδοση Παραστατικών

Μαζική Έκδοση Παραστατικών Μαζική Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Υποβολή Εντύπων

Μαζική Υποβολή Εντύπων 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης μαζικής Υποβολής Εντύπων στην εφαρμογή της σειράς Business. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ

Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Παρακολούθησης Μηχανικού με ΤΣΜΕΔΕ και Δημιουργίας Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργία Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Βαρδιών

Διαχείριση των Βαρδιών Διαχείριση των Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υπολογισμού του εντύπου Φ01 010. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αποστολή Ε1

Δημιουργία και Αποστολή Ε1 Δημιουργία και Αποστολή Ε1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης, αυτόματης αποστολής εντύπου Ε1 & Υπολογισμού Εκκαθάρισης. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Διαχείριση Χρηστών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια Σενάρια Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων

Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παρακρατούμενων Φόρων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ

Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Παρακολούθησης Μηχανικού με ΤΣΜΕΔΕ και Δημιουργίας Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Δημιουργία Υπόχρεου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Περιεχόμενα Διαχείριση Εκτυπώσεων & Προβολών 3 Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι... 4 Φίλτρα... 4 Bands...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας του Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί.

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Γενική Λογιστική > Εργασίες Αρχείων Εργασίες Αρχείων Κατάσταση Αρχείων Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια Βεβαιώσεις Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Γενική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Cloud Services

Epsilon Cloud Services 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Συμπλήρωσης του Epsilon Cloud Services. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7)

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7) Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική (v.1.0.7) Περίληψη Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Διαχείριση Αδειών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου εκτύπωσης Γενικής με Αναλυτική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Πρόχειρων Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα