Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση"

Transcript

1 Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2 Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Περίληψη Στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής είναι χρήσιμο να αξιοποιούμε εκπαιδευτικά τα ενδιαφέροντα των μαθητών για να τους εμπλέξουμε ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που επιθυμούμε να αναπτύξουν οι μαθητές μπορούν να προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης οφείλουμε να τους ενημερώνουμε και να τους ευαισθητοποιούμε σε θέματα όπως το ελεύθερο λογισμικό και η πνευματική ιδιοκτησία. Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζουμε μια πρόταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν, με τις κατάλληλες προσαρμογές, σε μαθητές όλων των βαθμίδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.) και χρησιμοποιούν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να ευνοούν την πραγμάτωση βασικών προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης. Λέξεις κλειδιά: δραστηριοποίηση μαθητών, ελεύθερο λογισμικό, διδασκαλία πληροφορικής Abstract When teaching the subject of Computer Science it is better if we incorporate students interests so that they will be gladly actively involved in the teaching process. Part of the knowledge and abilities we would like to pass, may fulfill their everyday needs in the use of computers. Moreover they get informed on freeware issues and copyrights. Using the above we propose activities that may be used with a few adjustments in all of the secondary education grades. The proposed activities are in accordance with the Pedagogical Institute instructions while at he same time they encourage active learning so as to increase the effectiveness of the learning process. Keywords: student involvement, freeware, computer science 1. Εισαγωγή Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να βρίσκουμε τρόπους να κερδίζουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία χωρίς να εκτρεπόμαστε από τις βασικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Α.Π.Σ.). Επίσης, πέρα από τις γνωστικές

2 584 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής ικανότητες, είναι ωφέλιμο να εφοδιάζουμε τους μαθητές με κάποιες δεξιότητες και στάσεις. Στην εργασία αυτή προτείνονται κάποιες δραστηριότητες με ενεργό συμμετοχή των μαθητών ώστε να εφοδιάζονται με χρήσιμες γνώσεις (σχετικά με τον ήχο και την εικόνα στους υπολογιστές), δεξιότητες (επεξεργασία ήχου και εικόνας) και στάσεις (χρήση ελεύθερου λογισμικού). 2. Ελεύθερο Λογισμικό και εκπαίδευση Στο Διαδίκτυο σήμερα, εντοπίζεται μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων με "Ελεύθερο Λογισμικό". Τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού σε ότι αφορά την εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι πλέον πολλά. Προσπερνώντας το προφανές, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητο, πλεονέκτημα του χρηματικού κόστους, αναγνωρίζουμε την απεξάρτηση από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών (Vessels, 2004) και τους ρυθμούς της αγοράς. Μια κατηγορία ελεύθερου λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί το λογισμικό ανοικτού κώδικα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν επιπλέον πλεονεκτήματα αφού μπορεί να γίνει εύκολη και άμεση η προσαρμογή στις επιμέρους εκπαιδευτικές ανάγκες και δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής όλης της βάσης των εκπαιδευτικών στην διαδικασία ανάπτυξης-εξέλιξης-βελτίωσης του εκπαιδευτικού λογισμικού (Bull et al., 2002). Η απαίτηση διαρκούς προσπάθειας και προσωπικού μόχθου εμπλέκει ενεργά τον εκπαιδευτικό στη διαμόρφωση, κριτική και βελτίωση των προσφερόμενων εφαρμογών, αναδεικνύοντάς τον σε ρυθμιστή της διδακτικής διαδικασίας. 3. Θεωρητικό πλαίσιο Σύμφωνα με τους Biggs & Telfer (1987) κάποια από τα στοιχεία της εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν ενισχύουν τη βαθιά μάθηση είναι: η παροχή κατάλληλων κίνητρων, το υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων στις διαδικασίες μάθησης και η αλληλεπίδραση με διδάσκοντες και διδασκόμενους. Αρκετοί παιδαγωγοί επίσης ασπάζονται τις παιδαγωγικές μεθοδολογίες που βασίζονται τον δομισμό/κονστρουκτιβισμό - constructivism (Brooks & Brooks 1993, Driscoll 1994, Ράπτης & Ράπτη 1998) του οποίου μια από τις βασικές αρχές είναι ότι η μάθηση πρέπει να αποκτιέται μέσω της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων και κάτω από πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα όταν ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να επιλύσει ένα πραγματικό πρόβλημα, όπως η «αφαίρεση» ενός ατόμου από μια φωτογραφία, η γνώση που αποκτά είναι πιο ακριβής και πιο βιώσιμη.

3 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών Προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται, έγινε με βάση: τους διδακτικούς στόχους που παρουσιάζονται για την Πληροφορική, τόσο στο ΕΠΠΣ και το ΕΠΠΣ, όσο και στα ΑΠΣ των μαθημάτων Πληροφορικής τη θεώρηση ότι όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα από την καθημερινή τους ζωή που είναι επιπλέον σχετικά με τα ενδιαφέροντα τους, ενεργοποιούνται και συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. την πεποίθηση ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου λογισμικού) για να γνωστοποιηθεί η φιλοσοφία του. Τα σενάρια που προτείνονται είναι ενδεικτικά και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με την περίσταση. Προσαρμόζονται με κατάλληλες αλλαγές σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Πληροφορική Γ γυμνασίου, Εφαρμογές πληροφορικής/υπολογιστών των τάξεων Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου ή Εφαρμογές Πολυμέσων τάξης Γ ΕΠΑΛ). Η διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων θα ήταν αδύνατη στα σημερινά σχολεία αφού απουσιάζουν από τα εργαστήρια τα αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά. 4.1 Επεξεργασία εικόνας με Ελεύθερο λογισμικό Προτεινόμενα λογισμικά: Gimp, PhotoFiltre Studio, Paint.Net, Picasa, Blender Προτεινόμενος χρόνος: 3 διδακτικές ώρες. Στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι το ελεύθερο λογισμικό και τι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Να επιλέγουν το κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία εικόνων. Να περιγράφουν τις βασικές αρχές της επεξεργασίας εικόνας. Να εφαρμόζουν τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνων. Προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες: Παρουσιάζουμε και εξηγούμε τις έννοιες «ελεύθερο λογισμικό», «λογισμικό ανοικτού κώδικα» και εστιάζουμε στα πλεονεκτήματα χρήσης τους. Κατόπιν ο εκπαιδευτικός δραστηριοποιεί τους μαθητές και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών ζητάει από αυτούς να του περιγράψουν τις λειτουργίες ενός προγράμματος επεξεργασίας εικόνας που πιθανόν έχουν παρατηρήσει στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μέσα από συζήτηση και αξιοποιώντας τις εμπειρίες των μαθητών, με τις κατάλληλες ερωτήσεις, και τη συμμετοχή τους παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες: μορφές

4 586 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής ψηφιακής εικόνας (ψηφιογραφικές, διανυσματικές), χρωματικά μοντέλα, μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (χρήση, χαρακτηριστικά). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν την επεξεργασία μιας φωτογραφίας. Πιθανές δραστηριότητες που προτείνονται είναι: Αφαίρεση ατόμου από ομαδική φωτογραφία, Σκοτεινό τμήμα φωτογραφίας να γίνει φωτεινό, Κόψιμο τμημάτων φωτογραφίας, Κόκκινα μάτια, Αποθήκευση με μικρότερο μέγεθος ή μικρότερη ευκρίνεια. Στη συνέχεια με τη μέθοδο της επίδειξης παρουσιάζονται στους μαθητές το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και κάποιες δυνατότητες του. Οι μαθητές υλοποιούν σταδιακά το έργο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες του προγράμματος. Κατόπιν γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συζήτηση. Τέλος συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο όπου ανιχνεύεται αν οι μαθητές κατανόησαν τα πλεονεκτήματα του λογισμικού και την άποψη τους για την εμπειρία που απέκτησαν. Παρατηρήσεις: Δεν αποτελεί στόχο του μαθήματος η αναλυτική παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας γιατί αυτό θα απαιτούσε περισσότερες διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες περιορίζονται στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Εναλλακτική προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η εκμάθηση προγράμματος με τη χρήση εγχειριδίων και οδηγιών που βρίσκονται στο web. Πολλές φορές χρειάζεται να ασχοληθούμε με κάποιο λογισμικό χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να το διδαχθούμε. Με δεδομένο ότι αυτός ο τρόπος μάθησης είναι αρκετά συχνός πλέον, με τάσεις αύξησης και στο μέλλον όσο συχνότερη γίνεται η ενασχόληση μας με την χρήση υπολογιστών, καλό θα είναι να δοθεί αυτή την εμπειρία στους μαθητές. Στα ελεύθερα λογισμικά υπάρχει σημαντική υποστήριξη από μεγάλο αριθμό χρηστών και είναι εύκολο να εντοπίσουμε πολλές ιστοσελίδες που καθοδηγούν αναλυτικά στην υλοποίηση συγκεκριμένων επιθυμητών δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει από τους μαθητές αλλά κρίνεται καλύτερο να τους δοθεί ως μεθοδολογία και να χρησιμοποιήσουν οδηγίες από συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία έχει ελεγχθεί πρωτύτερα από τον εκπαιδευτικό. Ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία δίνουμε στους μαθητές την δεξιότητα διερεύνησης άγνωστου σε αυτούς λογισμικού με την βοήθεια οδηγιών, κάτι που πιθανότατα θα αναγκαστούν να κάνουν στο μέλλον. Υπάρχει το μειονέκτημα ότι αφιερώνεται περισσότερος χρόνος αλλά και επιπλέον όφελος. Λέξεις/φράσεις ανακεφαλαίωσης: Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό ανοικτού κώδικα, άδεια χρήσης, πιστοποιητικό αυθεντικότητας, επεξεργασία εικόνας, ψηφιογραφικές διανυσματικές εικόνες, χρωματικά μοντέλα.

5 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 587 Εποπτικά Διδακτικά μέσα: Βιντεοπροβολέας ή λογισμικό τύπου NetOpSchools (για την επίδειξη), πίνακας, υπολογιστής, σύνδεση με το διαδύκτιο. Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας γίνονται ερωτήσεις για να διαπιστωθεί η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τις ενέργειες των μαθητών, τη συμμετοχή τους και το διάλογο που αναπτύσσεται. 4.2 Επεξεργασία ήχου με Ελεύθερο λογισμικό Προτεινόμενα λογισμικά: Audacity, AudioBlast, Wavosaur Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ίδιες προσέγγισεις με την επεξεργασία εικόνας. 5. Συζήτηση- Συμπεράσματα Οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω παρουσιάζουν δύο διαφορετικές μεθόδους για την διδασκαλία της πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως ήδη τονίσαμε, με την αξιοποίηση λύσεων ελεύθερου λογισμικού Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να απαγκιστρωθεί από τους περιορισμούς των εμπορικών προγραμμάτων και να εστιάσει στο ζητούμενο της ωφέλιμης εκπαιδευτικά χρήσης της τεχνολογίας Δίνονται ευκαιρίες να έχουν όλα τα παιδιά ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα που αντιστοιχούν στα πλαίσια των ενδιαφερόντων τους. Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού εντάσσεται στα πλαίσια μιας διευρυμένης αντίληψης για τη μάθηση. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση το σχολείο μπορεί να παρέχει μεθόδους και εργαλεία μέσα από τα οποία οι μαθητές μαθαίνουν πως να μαθαίνουν και αποκτούν περισσότερο έλεγχο απέναντι στις καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις και την αδιάκοπη ροή των πληροφοριών. Βιβλιογραφία Biggs J. B. & Telfer, R (1987). The Process of Learning (2nd ed.). Sydney: Prentice Hall of Australia. Brooks J. G. & Brooks M. G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development Bull, G., Bell, R., Garofalo, J., & Sigmon, T. (2002). The case for open source software. Leading& Learning with Technology, 30(2), Driscoll M. (1994), Psychology of learning for instruction, Boston: Allyn and Bacon Vessels T. (2004), Why should open source software be used in schools?,

6 588 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής ΔΕΠΠΣ, (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νοέμβριος 2003 (www.pischools.gr). ΕΠΠΣ, (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δεκέμβριος 1997 (www.pi-schools.gr). Ράπτης Α. & Α. Ράπτη (1998). Πληροφορική και Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Ράπτης.

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εφόπουλος Βασίλειος 1, Δανιηλίδου Ευγενία 2, Κουτσοκώστα Βασιλική 3, Σταγιόπουλος Πέτρος 4 efopoulos@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα