Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΕΓΚΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 2009

2 Έννοια ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Σύµφωνα µε τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05, το Επιµελητήριο Ιωαννίνων (ενιαίο εµποροβιοµηχανικό & επαγγελµατοβιοτεχνικό) είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νοµικών προσώπων, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα στο Νοµό Ιωαννίνων, αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και τελεί υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού νάπτυξης. Σκοπός (σύµφωνα µε τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05) Η προστασία και η ανάπτυξη του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελµάτων, του τοµέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύµφωνα µε τα συµφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονοµίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωµοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονοµικό θέµα, περιλαµβανοµένων και των σχετικών νοµοσχεδίων, µε γνώµονα πάντοτε την οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού Ιωαννίνων και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας. Η παροχή στα µέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόµενο γνωµοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονοµικό θέµα.» ς σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Επιµελητήριο δεν έχει χαρακτήρα συνδικαλιστικού οργάνου. Σύντοµο Ιστορικό Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων είναι το αρχαιότερο Επιµελητήριο της ιοικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου και συστάθηκε το 1919 µε τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 4//78/ ). Λειτούργησε ως µικτό Επιµελητήριο (Εµποροβιοµηχανικό και Επαγγελµατοβιοτεχνικό) από το 1919 µέχρι το 1933 µε την επωνυµία «Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηπείρου», µε ζώνη ευθύνης και τους 4 Νοµούς της Ηπείρου. Το 1933 µε τον Ν.3305/25 (ΦΕΚ 238// ) αποσπάται ως χωριστό το «Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ηπείρου». Τα δύο πλέον Επιµελητήρια δηλαδή το «Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηπείρου» και το «Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ηπείρου» λειτούργησαν από το 1933 µέχρι το 1988 µε µικρές τροποποιήσεις µε την παραπάνω νοµοθεσία, που αντικαταστάθηκε από τον νεώτερο Νόµο 1089/80.

3 Το 1988 µε βάση τον νεώτερο Νόµο 1746/88 (ΦΕΚ 2//8.1.88) έγινε και πάλι η συγχώνευση των δύο Επιµελητηρίων σε ένα ενιαίο φορέα µε την επωνυµία: «Επιµελητήριο Ιωαννίνων». Σήµερα, ο Νόµος που διέπει τη λειτουργία του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων είναι ο Ν.2081/92 (ΦΕΚ /154/ ), όπως τροποποιήθηκε από τον 3419/2005, και την Οργάνωση των Υπηρεσιών του το Π.. υπ' αριθ. 367 (ΦΕΚ 144// ). Οι επιχειρήσεις των υπόλοιπων Νοµών της Ηπείρου αφού αποσπάστηκαν από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων, ίδρυσαν ανεξάρτητα Επιµελητήρια όπως παρακάτω: Επιµελητήριο Άρτας (1965), Επιµελητήριο Θεσπρωτίας (1989), Επιµελητήριο Πρέβεζας (1994). ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Οπλ. Πουτέτση 14 ΤΚ ΙΩΝΝΙΝ Tηλ : Γραµµατείας Προέδρου Τηλ : Εnterprise-Εurope Fax :

4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Σκοπός του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, όπως και κάθε Επιµελητηρίου της χώρας µας, είναι µεταξύ άλλων- η δραστηριοποίησή του για την "την εν γένει οικονοµική πρόοδο του Νοµού (Ιωαννίνων)", και "την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας". (Ν. 2081/92. ΦΕΚ 154, ) Στα πλαίσια αυτά, η ιοίκηση του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων έχει στρέψει το βλέµµα της προς πολλές κατευθύνσεις ανάπτυξης του Νοµού µας, τόσο ως προς τον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, όσο και της εν γένει οικονοµικής προόδου, συµµετέχοντας σε αναπτυξιακούς φορείς, αλλά και προωθώντας την δηµιουργία άλλων. Για το Επιµελητήριο Ιωαννίνων οι έννοιες ΕΙΦΟΡΙ και ΚΟΙΝΟΤΟΜΙ δεν είναι οικονοµικοί και κοινωνικοί νεολογισµοί. Είναι η καρδιά της νέας επιχειρηµατικότητας και των θεσµικών και επενδυτικών ανακατατάξεων που πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν στη ηµόσια ή την Ιδιωτική Οικονοµία. Μια τέτοια κατηγορία έργων υποδοµής, είναι και οι "Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές" (Β.Ε.ΠΕ.) που µπορούν να καθοριστούν και στο Νοµό µας, µε βάση του Ν. 2545/97 - ΦΕΚ 254, Ο καθορισµός των Β.Ε.ΠΕ. ανά Νοµό, αποσκοπεί στην επιχειρηµατική ανάπτυξη του Νοµού και την οικονοµική του πρόοδο, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι Β.Ε.ΠΕ. είναι περιοχές, οι οποίες καθορίζονται, οριοθετούνται, πολεοδοµούνται και οργανώνονται σύµφωνα µε νοµικά προδιαγεγραµµένες διατάξεις, προκειµένου να λειτουργήσουν ως χώρος υποδοχής βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, τεχνολογικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, µορφές Β.Ε.ΠΕ. είναι: α) η Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.), β) το Βιοµηχανικό Πάρκο, γ) το Βιοτεχνικό Πάρκο, δ) η Τεχνόπολη, κλπ. Η ιοίκηση κρίνει ότι το Επιµελητήριό µας δεν µπορεί να µένει αδρανές, αλλά πρέπει να προσπαθεί σταθερά για την προώθηση των Β.Ε.ΠΕ. Στα πλαίσια της υποστήριξης ιδιαίτερα της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, το Επιµελητήριο Ιωαννίνων ανέλαβε την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει τον «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟ Ο ΗΓΟ ΒΙΟΜΗΧΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΕΓΚΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΝΝΙΝΩΝ» που κρατάτε στα χέρια σας. Ελπίζουµε ότι θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο προβολής των επιχειρήσεων µελών µας της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά. Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες µου προς το Προσωπικό του Γραφείου Enterprise Europe Network του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων και ιδιαίτερα προς τον ιευθυντή κο Ιωάννη ασκαλόπουλο, την σκούµενη κα Χαρίκλεια - Κέλλυ Γεωργούλη και την Υπεύθυνη Μηχανογράφησης κα Μαρία Ζιώγα. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων κ. ηµήτρης Μπαράτσας

5 «Η ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΝΝΙΝΩΝ» Του Νικ. Μηλιώνη Προέδρου της Ένωσης Βιοµηχάνων-Βιοτεχνών & Επαγγελµατιών ΠΙ.ΠΕ Ιωαννίνων Ως γνωστόν η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 742/77 και από τέτος 1978 η ΕΤΒ ως αποκλειστικός φορέας ίδρυσης άρχισε τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας. Οριοθετήθηκε δέκα (10) χιλιόµετρα Β του κέντρου της πόλεως των Ιωαννίνων και αποκτήθηκε από την ΕΤΒ συνολική έκταση στρεµµάτων από τα.. Ροδοτοπίου, Μ. Γαρδικίου και Ζωοδόχου του ήµου Πασσαρώνος. Κατασκευάστηκαν όλα τα βασικά έργα υποδοµής µε αποτέλεσµα η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων να είναι η πλέον οργανωµένη στην Ήπειρο. Η δυναµικότητα της ΒΙ.ΠΕ. ανέρχεται σε 250 εγκατεστηµένες επιχειρήσεις µε απασχολούµενο προσωπικό της τάξεως των εργαζοµένων. Στη ΒΙ.ΠΕ. σήµερα λειτουργούν 150 βιοτεχνικές, βιοµηχανικές, εµπορικές και λοιπών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεις. Επίσης, σαράντα (40) ακόµη βρίσκονται σε διάφορα κατασκευαστικά στάδια ή υπό µορφή γηπέδου. Η συνολική έκταση που διατέθηκε στις παραπάνω µονάδες ανέρχεται σε περίπου στρέµµατα, ήτοι το 90% της συνολικής ωφέλιµης γης της περιοχής, η οποία ανέρχεται σε περίπου στρέµµατα. Σηµαντικές διευκολύνσεις και κίνητρα της Ζώνης παρέχονται στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. καθόσον παρέχονται: α) Πλήρη δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισµού και τηλεφωνοδότησης, Πυροσβεστικός Σταθµός, Κέντρο εξυπηρέτησης, αστική συγκοινωνία µε την πόλη των Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων και των συναλλασσόµενων µε τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις. β) ιάθεση γηπέδων µε καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας και σε αρκετά χαµηλότερη αξία από τα αντίστοιχα εκτός ΒΙ.ΠΕ., εφόσον φυσικά υπολογιστούν τα έργα υποδοµής και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών. γ) Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων µέχρι 60%, απαλλαγή από την καταβολή του φόρου µεταβίβασης και ελάχιστη επιβάρυνση µε έξοδα συµβολαιογράφου και υποθηκοφύλακα, ανεξαρτήτως του µεγέθους και αξίας του αγοραζόµενου οικοπέδου. δ) παλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και επέκτασης, εξαιρουµένης της άδειας λειτουργίας. ε) Παροχή φορολογικών και χρηµατοδοτικών κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 µε ανώτατο όριο επιχορήγησης 60% επί του προϋπολογιστικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης.

6 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, οι ΒΙ.ΠΕ. είναι η σύγχρονη ιδέα που φέρνει επαναστατικές λύσεις στη Βιοµηχανική και Βιοτεχνική υποδοµή, διευκολύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία και ανοίγει το δρόµο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συµπερασµατικά, πολλά είναι τα συνδυασµένα οφέλη της περιοχής µας από την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και µπορούν να πολλαπλασιασθούν µε την ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών αξόνων (Εγνατίας και Ιονίου οδού), οι οποίοι θα δώσουν τόσο στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων όσο και της Πρέβεζας τις δυνατότητες αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, διότι η Ήπειρος έχει τις προϋποθέσεις αλµατώδους και πολυδιάστατης ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς (µεταποίηση, εµπόριο, τουρισµό κλπ.).

7 «Τι είναι οι ΒΙ.ΠΕ.» Του Ναπολέοντα Τζιάλλα Οικονοµολόγου 1. Γενικά περί ΒΙ.ΠΕ. Ιστορικά οι ΒΙ.ΠΕ. αρχίζουν από το Το έτος αυτό ιδρύθηκε στο Manchester της Μ. Βρετανίας η πρώτη ΒΙ.ΠΕ. από µία οµάδα ιδιωτών επιχειρηµατιών. Παρόµοια ΒΙ.ΠΕ. το 1899 άρχισε να λειτουργεί στο Σικάγο των ΗΠ, η οποία ιδρύθηκε και αυτή από ιδιώτες επιχειρηµατίες. Σαν κρατική επενδυτική δραστηριότητα στις ΒΙ.ΠΕ. συναντάµε πρώτα στην Ιταλία το έτος 1904 και στη συνέχεια στη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρο, Ιρλανδία,. Γερµανία, Σουηδία, ανία κλπ.). Η οργάνωση των ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα συγκριτικά µε τις άλλες χώρες βράδυνε πολύ γιατί µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο η χώρα µας είχε τη γνωστή συνέχεια του εµφυλίου πολέµου. Τον Φεβρουάριο του 1965 δηµοσιεύεται ο βασικός νόµος περί ΒΙ.ΠΕ. (Ν.4458/1965) ο οποίος θέτει νοµικά πλαίσια αναπτύξεως για τις ΒΙ.ΠΕ. Φορέας για την ίδρυση οργάνωση και λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. ορίζεται η κρατική ΕΤΒ. Έκτοτε ακολουθούν οι Νόµοι 742/1977 και 2545/1997 που περιλαµβάνουν συµπληρωµατικές και νέες διατάξεις για την ίδρυση οργάνωση και λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. στη χώρα µας. 2. Έννοια ΒΙ.ΠΕ. Σαν Βιοµηχανική Περιοχή νοείται µία εδαφική έκταση κατάλληλα χωροθετηµένη, οργανωµένη από τον φορέα ίδρυσης και εξοπλισµένη µε όλα τα έργα υποδοµής που χρειάζονται για τη σωστή εγκατάσταση της επαγγελµατικής δραστηριότητας που λειτουργεί κάτω από ευνοϊκές οικονοµικές και τεχνολογικές συνθήκες. 3. Σκοπός των ΒΙ.ΠΕ. Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία (Ν.4458/1965, Ν.742/1977 και Ν.2545/1997) αντικειµενικοί σκοποί της ιδρύσεως ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα καθορίζονται οι κατωτέρω: Η περιφερειακή ανάπτυξη Η βιοµηχανική αποκέντρωση Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων Ο εκσυγχρονισµός της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας Η προστασία του περιβάλλοντος

8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : 5 τ.κ. : 7 δήµος: 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: 11 όνοµα: 12 επίθετο: 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : 16 Φαξ : έτος ίδρυσης: 19 κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / ( * ) δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 ISO9001 Ναι Όχι

9 Β ΠΡΟΤΣΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΣ : ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΣΙΣ 1 είδος συνεργασίας: 2 εµπορική συνεργασία: Εµπορικός Ενδιάµεσος (µεσίτης, αντιπρόσωπος, διανοµέας) µοιβαία διανοµή Franchise Marketing / Προβολή µοιβαίο Marketing / Προβολή Logistic Συνεργασία Άλλη (Παρακαλώ διευκρινίστε) 3 οικονοµική συνεργασία: Joint Venture Συγχώνευση νταλλαγή Μετοχών γορά ολόκληρης της επιχείρησης ή τµήµατος της Πώληση ολόκληρης της επιχείρησης ή τµήµατος της Κεφάλαιο κοινών µετοχών Άλλη (Παρακαλώ διευκρινίστε) 4 τεχνική & παραγωγής: Μεταφορά Τεχνογνωσίας & Τεχνολογίας Τεχνολογική Συνεργασία Έρευνα & νάπτυξη µοιβαία Συµφωνία Παραγωγής Υπεργολαβίες Άδειες Κατασκευή / Παραγωγής Άλλη (Παρακαλώ διευκρινίστε) 5 χώρες στόχος: 6 περιγραφή (περιγραφή της προσφοράς / ζήτησης συνεργασίας): 7 περιγραφή του κύριου οφέλους που µπορεί να προσφέρει η επιχείρηση σε έναν πιθανό συνεργάτη: 8 προσδοκόµενες απολαβές από τον συνεργάτη (Περιγραφή το τι προσδοκούµε από τον συνεργάτη):

10 Γ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΤΗ - ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΤΩΝ 1 είδος συνεργατών: Επιχείρηση (Παρακαλώ διευκρινίστε) 2 τοµέας δραστηριοτήτων: Παραγωγή Εµπόριο (γορά Πώληση) 3 αριθµός απασχολούµενων: εµπειρίες συνεργασίας: Ναι Παρακαλώ διευκρινίστε : Υπηρεσίες (Παρακαλώ διευκρινίστε) (*) [Η δραστηριότητα που δόθηκε κατά Κ... Εντός παρενθέσεων η δραστηριότητα που δηλώθηκε κατά την σύνταξη του οδηγού]

11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : BRANDA ΕΤΡΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BRANDA ΕΠΕ 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΡΟ ΟΤΟΠΙ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΚΟΣΓΚΟΥ ΚΤΕΡΙΝ 11 όνοµα: ΚΤΕΡΙΝ 12 επίθετο: ΓΚΟΣΓΚΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: ΙΧΕΙΡΙΣΤΡΙ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΣ ΠΡΓΩΓΗΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙ ΣΥΣΚΕΥΣΙΣ ΕΙ ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ- ΜΡΚΕΤ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΟ) 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : CAPSNAP ΕΛΛΣ ΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CAPSNAP ΕΛΛΣ ΕΒΕ 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΡΟ ΟΤΟΠΙ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: Γκατζιάνης πόστολος 11 όνοµα: πόστολος 12 επίθετο: Γκατζιάνης 13 θέση στην επιχείρηση: Προϊστάµενος Λογιστηρίου Πλαστικά Θράκης 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 1 9 1,4 7 Εκατοµ. 22 γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΝΙ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΧΡΤΙΟΥ) ISO ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: Ναι Όχι

13 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : MASTER ΧΡΤΟΠΟΙΪ ΙΩΝΝΙΝΩΝ.Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΡΟ ΟΤΟΠΙ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΠΥΛΟΥ ΛΜΠΡΙΝΗ 11 όνοµα: ΛΜΠΡΙΝΗ 12 επίθετο: ΠΥΛΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: ΜΕΤΟΧΟΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες (ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΧΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΙ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥΛΕΤΣ) 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΡΙ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ.Ε 3 διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ ΙΩΝΝΙΝΩΝ πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΚΩΣΤΣ 11 όνοµα: ΚΩΣΤΣ 12 επίθετο: ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 1 9 Πάνω από γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΠΟΚΟΜΙ Η ΜΕΤΦΟΡ ΚΙ ΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ. ΙΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ ΚΙ ΝΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ ΠΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΒΟΥ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ ΚΙ ΕΝΛΛΚΤΙΚΗ ΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ) ISO9000 Ναι Όχι

15 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΡΟΖΩΗ ΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΙΡΙ-ΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΡΟΖΩΗ.Β.Ε.Ε. 3 διεύθυνση: ΙΩΝΝΙΝ Τ.Θ πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: Pindos-apsi.gr 9 άτοµο επικοινωνίας: ΡΓΥΡΗΣ ΓΙΝΝΗΣ 11 όνοµα: ΓΙΝΝΗΣ 12 επίθετο: ΡΓΥΡΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 1 9 Πάνω από 250 Πάνω από 40 Εκατοµ. 22 γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ( ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) ISO ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: Ναι Όχι

16 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΚΜΩΝ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΡΙ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΜΩΝ.Ε. 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΡΟ ΟΤΟΠΙ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΕΡΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝ 11 όνοµα: ΧΡΙΣΤΙΝ 12 επίθετο: ΓΕΡΣΗ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΛΛΗΛΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: Γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 Προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ ΜΕΤΛΛΟΥ ΚΙ ΚΤΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ISO9000 Ναι Όχι

17 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ ΨΥΞΕΩΣ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σ ΡΛ. Ε(SDRAL S. A) 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΒΣΙΛΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΥ 11 όνοµα: ΒΣΙΛΗΣ 12 επίθετο: ΒΣΙΛΕΙΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΛΜΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΗΜΤΩΝ ΝΟΞΕΙ ΟΤΩΝ ΜΕΤΛΛΙΚΕΣ ΚΤΣΚΕΥΕΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΣΤΗΜΤΩΝ) 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

18 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΕΤΙΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΜΕΤΛΛΩΝ- ΜΕΚΛΗΣ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΚΛΗΣ. Ε 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΖΧΡΤΖΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 11 όνοµα: ΒΣΙΛΕΙΟΣ 12 επίθετο: ΖΧΡΤΣΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: 19 κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ΚΤΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ ΕΜΠΟΡΙ ΜΕΤΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( ΙΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΚΙ LOGISTICS) 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

19 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΕΤΙΡΙ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΙΩΝΝΙΝΩΝ. Ε 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΖΧΡΤΖΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 11 όνοµα: ΒΣΙΛΕΙΟΣ 12 επίθετο: ΖΧΡΤΖΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 14 τηλ1 : , Φαξ : έτος ίδρυσης: 19 κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ΙΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΚI LOGISTICS 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

20 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΣΛΝΗΣ ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΡΙ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΛΝΗΣ Ε 3 διεύθυνση: 4 πόλη : 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΠΡΕΒΕΖΙΝΟΥ 11 όνοµα: 12 επίθετο: ΠΡΕΒΕΖΙΝΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΛΛΗΛΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: 19 κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ISO9000 Ναι Όχι

21 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MOTIF 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: 11 όνοµα: 12 επίθετο: 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: 19 κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΤΩΝ ΠΕΒΕΣΕ ISO9000 Ναι Όχι

22 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΦΟΙ ΓΙΩΤΗ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΝΙΚΟΥ ΠΝΓΙΩΤ 11 όνοµα: ΠΝΓΙΩΤ 12 επίθετο: ΝΙΚΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΛΛΗΛΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ISO ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: Ναι Όχι

23 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΦΟΙ ΖΗΚΟΥ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΛΝΟΣ 11 όνοµα: 12 επίθετο: ΓΛΝΟΣ 13 θέση στην επιχείρηση: ΛΟΓΙΣΤΗΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΙ ΨΙΛΙΚΩΝ (ΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΚΙ ΙΝΟΜΕΣ ΓΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ.) ISO9000 Ναι Όχι

24 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΦΟΙ Μ. ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 11 όνοµα: ΝΤΩΝΗΣ 12 επίθετο: ΜΠΟΤΣΙΟΣ 13 θέση στην επιχείρηση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 1 9 1,4 7 Εκατοµ γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ- ΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ,ΟΙΚΟ ΟΜΙΚ ΥΛΙΚ. 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ISO9000 Ναι Όχι

25 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΦΟΙ Ν. ΒΗΤΤ Ι. ΚΙ. ΤΟΨΗΣ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΨΗΣ 11 όνοµα: ΠΟΣΤΟΛΗΣ 12 επίθετο: ΤΟΨΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΣ ΚΙ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΚΕΤΩΝ δραστηριότητες ISO ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: Ναι Όχι

26 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΙ Χ. ΖΦΕΙΡΗ Ο. Ε 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΖΦΕΙΡΗΣ Ο ΥΣΣΕΣ 11 όνοµα: Ο ΥΣΣΕΣ 12 επίθετο: ΖΦΕΙΡΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΣ ΚΝΤΪΦΙΟΥ ΚΙ ΣΦΟΛΙΤΣ. ISO9000 Ναι Όχι

27 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΚΡΟΣ Γ. ΒΟΥΛΓΡΗΣ Γ. Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: DREAM STROM 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΒΟΥΛΓΡΗΣ 11 όνοµα: 12 επίθετο: ΒΟΥΛΓΡΗΣ 13 θέση στην επιχείρηση: Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΣΤΡΩΜΤΩΝ δραστηριότητες (ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΙ ΛΙΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΠΛΩΝ) ISO ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: Ναι Όχι

28 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΓΒΡΙΛΣ ΚΙ ΣΙ ΟΕ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ Finders ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΜΡΚΤΗΣ 11 όνοµα: 12 επίθετο: ΜΡΚΤΗΣ 13 θέση στην ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά Άλλη ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΣ ΠΡΓΩΓΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙ ΣΥΣΚΕΥΣΙΣ ΕΙ ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΡΚΕΤ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΟ) ISO9000 Ναι Όχι

29 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΣΙΛΕΙΟΣ κ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΓ. ΡΙΖΟΣ Ο.Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΚΩΣΤΣ ΡΙΖΟΣ 11 όνοµα: ΚΩΣΤΣ 12 επίθετο: ΡΙΖΟΣ 13 θέση στην επιχείρηση: Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΣ ΚΝΤΪΦΙΟΥ ΚΙ ΣΦΟΛΙΤΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΣ ΠΡΓΩΓΗΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙ ΣΥΣΚΕΥΣΙΣ ΕΙ ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ- ΜΡΚΕΤ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΟ) ISO9000

30 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ IVECO SERVICE ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΥ 11 όνοµα: ΓΙΩΡΓΟΣ 12 επίθετο: ΒΣΙΛΕΙΟΥ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ISO9000 Ναι Άλλη Όχι

31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΙΝΗ ΗΜΗΤΡΟΥΛ ΚΙ ΣΙ Ο.Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ArtiZima ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΤΖΟΣ Ο.Ε 11 όνοµα: ΧΡΗΣΤΟΣ 12 επίθετο: ΜΠΛΤΖΟΣ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά ΠΡΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ISO9000 Ναι Άλλη Όχι

32 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 11 όνοµα: ΓΙΩΡΓΟΣ 12 επίθετο: ΜΠΕΛΛΟΣ 13 θέση στην Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά Άλλη ΚΥΡΙΟ:ΠΡΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΣ ΕΥΤ: ΛΙΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΤΕΡΓΣΙΣ ΞΥΛΟΥ (ΚΤΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΙ ΚΟΥΦΩΜΤΩΝ) ISO9000 Ναι Όχι

33 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΙΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΙΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: - 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΙΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 11 όνοµα: ΘΝΣΙΟΣ 12 επίθετο: ΓΙΚΟΣ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά Άλλη ΕΙ Η ΛΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΟΡΕΙΧΛΚΟΥΡΓΕΙΟ- ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΛΛΩΝ. ISO9000 Ναι Όχι

34 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΣ ΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΙΡΕΙ 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΥΣΙΣ ΖΖΡΟΠΛΣΤΕΙ ΡΤΟΠΟΙΪ 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΣ 11 όνοµα: ΓΙΩΡΓΟΣ 12 επίθετο: ΝΟΥΣΙΣ 13 θέση στην επιχείρηση: Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ 14 τηλ1 : Φαξ : gr 18 έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ Εκατοµ. 20 αριθµός απασχολούµενων: γλώσσες επικοινωνίας: γγλικά Άλλη 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: ΡΤΟΠΟΙΪ ΠΡΓΩΓΗ ΕΙ ΩΝ ΖΧΡΟΠΛΣΤΙΚΗΣ ISO9000 Ναι Όχι

35 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΚΡΜΠΙΝΣ Ο. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: gr 9 άτοµο επικοινωνίας: ΓΚΡΜΠΙΝΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 όνοµα: ΧΡΗΣΤΟΣ 12 επίθετο: ΓΚΡΜΠΙΝΣ 13 θέση στην ΙΧΕΙΡΙΣΤΡΙ επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : gr 18 έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά 1,4 7 Εκατοµ Άλλη ΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΝΟΜΕΣ. ISO9000 Ναι Όχι

36 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΓΚΡΦΙΚ ΡΤΣ. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ GRAPHIC ARTS A. E ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΚΡΠΤΚΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛ 11 όνοµα: ΣΠΥΡΙ ΟΥΛ 12 επίθετο: ΚΡΠΤΚΗ 13 θέση στην επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά 1,4 7 Εκατοµ Άλλη ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ ΧΡΤΟΥ ΚΙ ΣΥΝΦΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΜΠΟΡΙ ΧΡΤΙΚΩΝ, Η/Υ, ΠΡΓΩΓΗ ΙΦΗΜΙΣΕΩΝ. ISO9000 Ναι Όχι

37 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ : ΒΟΥΤΗΣ- ΜΥΡΙ ΟΠΟΥΛΟΣ. Ε 2 ΙΚΡΙΤΙΚΟΣ Β. Ε. Ε. Κ. Ι. ΤΙΤΛΟΣ: 3 διεύθυνση: 4 πόλη : ΙΩΝΝΙΝ 7 δήµος: ΠΣΣΡΩΝΟΣ 8 www-address: 9 άτοµο επικοινωνίας: ΦΡΙΓΚΟΣ ΦΡΙΞΟΣ 11 όνοµα: ΦΡΙΞΟΣ 12 επίθετο: ΦΡΙΓΚΟΣ 13 θέση στην ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ επιχείρηση: 14 τηλ1 : Φαξ : com 18 έτος ίδρυσης: κύκλος εργασιών : Λιγότερο από 1,4 εκατ. 20 αριθµός απασχολούµενων: 21 κώδικας δραστηριότητας: 22 γλώσσες επικοινωνίας: 23 προϊόντα / δραστηριότητες προϊόντα υπηρεσίες κύριες 24 πιστοποίηση / επίπεδο 25 ήδη εµπλεκόµενοι σε διεθνή συνεργασία: 1 9 γγλικά 1,4 7 Εκατοµ Άλλη ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΤΟΣ. ISO9000 Ναι Όχι

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. www.e-thesprotias.gr. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. www.e-thesprotias.gr. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ / ΣΕΛΙΔΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Επιμελητηριακά Νέα ΕΤΟΣ 10ο / ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 / ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 www.e-thesprotias.gr Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Εισαγωγή 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: υναµικοί τοµείς - προϊόντα υποδοµές Παραγωγικό σύστηµα κατά τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) Απασχόληση, Ανεργία, Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα