ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ ( ) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση Μπότα, Τ.Κ Τ.Θ. 235, Κορωπί Αττικής Τηλ.: Fax: MEΛΕΤΗΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ Τηλ: , MAΡΤΙΟΣ 2015 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 1. Εισαγωγή Τίτλος έργου ή δραστηριότητα Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας Φορέας έργου ή δραστηριότητας Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας και μελετητές άλλων ειδικοτήτων Μη τεχνική περίληψη..11 (Συνοπτική περιγραφή του έργου χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους) 2.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή Αποστάσεις έργου από όρια οικισμών Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν Εποπτικός ορθοφωτοχάρτης της περιοχής Σύνοψη των συμπερασμάτων της ΕΟΑ ( ειδικής οικολογικής αξιολόγησης) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας Βασικά στοιχεία ως προς το μέγεθος, την ισχύ εξοπλισμού κ.α Βασικά στοιχεία φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού, ενέργειας κ.α Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας ευρύτερες συσχετίσεις Στόχος και σκοπιμότητα Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία Συσχέτιση με άλλα έργα COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 2

3 5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής Θέση του έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου Απεικόνιση ανάλογων χαρτών Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας Αναλυτική περιγραφή του έργου με αναφορά σε όλα τα κύρια τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας Παύση λειτουργίας αποκατάσταση Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον Εναλλακτικές λύσεις Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος Περιοχή μελέτης Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικό περιβάλλον Ανθρωπογενές περιβάλλον Χωροταξικός Σχεδιασμός- Χρήσεις γης Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Πολιτιστική κληρονομιά Κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Ατμοσφαιρικό περιβάλλον ποιότητα αέρα Ακουστικό περιβάλλον δονήσεις Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ύδατα Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο). 56 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 3

4 9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μεθοδολογικές απαιτήσεις Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Φυσικό περιβάλλον Τοπίο Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Επιπτώσεις σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία Επιπτώσεις στα ύδατα Συσσωρευτικές Συνεργιστικές επιπτώσεις Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακα Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων Πρόσθετα στοιχεία...73 Μελέτη ραδιοεκπομπών, ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο. 14. Φωτογραφική τεκμηρίωση Χάρτες και Σχέδια Παραρτήματα...79 Παράρτημα Ι.78 Ειδική οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν.4014/11 (Φ.Ε.Κ 209 A) 16.1 Υφιστάμενη κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στις natura περιοχές Γενικά στοιχεία προστατευόμενης περιοχής...78 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 4

5 Χλωρίδα περιοχής μελέτης Πανίδα περιοχής μελέτης Δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στόχοι διατήρησης προστατευόμενης περιοχής Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των τύπων οικοτόπων Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ειδών χλωρίδας και πανίδας Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ειδών ορνιθοπανίδας Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία διασφάλισης της περιοχής Μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων Αντισταθμιστικά μέτρα Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) Σύνοψη συμπερασμάτων...92 Παράρτημα ΙΙ...93 Δικαιολογητικά Εγκρίσεις Παράρτημα ΙΙΙ..94 Πτυχίο μελετητή Υπεύθυνη Δήλωση 17. Βιβλιογραφία Πηγές COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 5

6 1. Εισαγωγή 1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητα Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE πoυ βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Βάρδια πλησίον οικισμού Καστρί, του Δήμου Γαύδου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης (κωδικός και ονομασία: ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ). 1.2 Είδος και μέγεθος του έργου ή δραστηριότητας Στον ιστό της COSMOTE φιλοξενούνται κεραιοσυστήματα της wind, κεραιοσυστήματα TETRA του Ο.Τ.Ε. και κεραιοσυστήματα VHF της ΕΛ.ΑΣ, ενώ σε απόσταση μικρότερη των 50 μ από το σταθμό της COSMOTE υπάρχει σταθμός βάσης της εταιρίας VODAFONE. Για την COSMOTE εγκαθίστανται 10 κεραίες που εκπέμπουν στα 900(GSM-UMTS), 1800(DCS-LTE) και 2000 MHz. Aναλυτικότερα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιών του σταθμού σε επόμενο κεφάλαιο καθώς και στην μελέτη ραδιοεκπομπών. 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας Ο Σταθμός Βάσης της COSMOTE είναι εγκατεστημένος σε μισθωμένη έκταση, εκτός σχεδίου πόλεως, στη θέση Βάρδια πλησίον οικισμού Καστρί, του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης.Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του Σταθμού είναι φ=34 ο 50' 05, λ=24 ο 04' 16 (Ε.Γ.Σ.Α. '87) και φ= 34 ο 50' 14,43, λ=24 ο 04' 21,84 (WGS 84). Το υψόμετρο της θέσης του έργου είναι 361 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πρόσβαση στη θέση του έργου, γίνεται μέσω τσιμεντόδρομου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επισυνάπτουμε μελέτη οδοποιίας σχετικά με τον υφιστάμενο δρόμο πρόσβασης. Παραθέτουμε χάρτη με την ακριβή θέση του σταθμού από το απόσπασμα Γ.Υ.Σ. 1:5.000, ΑΡ. Φ.Χ.9468/6. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 6

7 1.4 Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας Η εταιρία COSMOTE για τον συγκεκριμένο σταθμό έχει την ανάγκη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή και των χαρακτηριστικών εκπομπής του σταθμού σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 30 Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών του Ν. 4070/ Οι σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 21/Β/12) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με θέμα Κατάταξη δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)και με βάσει το παράρτημα ΧΙΙ της ανωτέρω Υ.Α. κατατάσσονται στην Α κατηγορία και υποκατηγορία 2 (Ομάδα 12: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας με την προϋπόθεση ότι ή COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 7

8 1.4 Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας Η εταιρία COSMOTE για τον συγκεκριμένο σταθμό έχει την ανάγκη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή και των χαρακτηριστικών εκπομπής του σταθμού σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 30 Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών του Ν. 4070/ Οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με την Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 21/Β/12) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με θέμα Κατάταξη δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)και με βάσει το παράρτημα ΧΙΙ της ανωτέρω Υ.Α. κατατάσσονται στην Α κατηγορία και υποκατηγορία 2 (Ομάδα 12: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας με την προϋπόθεση ότι ή περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας ή και όταν θεμελιώνονται επί του εδάφους της περιοχής natura 2000.(δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών, femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των K.Υ.Α /390/ και Κ.Υ.Α /261/ ). H συγκεκριμένη θέση βρίσκεται σε περιοχή natura 2000 και o ιστός θεμελιώνεται στο έδαφος. Ως εκ τούτου απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα: Το Ν / , Αρ. Φυλ.82 περί Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες Διατάξεις. Το Ν Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις με αρ. Φ.Ε.Κ. 44/ Το Ν / , Αρ.Φύλ.73 και συγκεκριμένα το άρθρο 129 περί τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4053/2012. Την Κ.Υ.Α / Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθ. 11 του Ν.4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. Την Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 21/Β/12). Την Κ.Υ.Α Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Ν.4014 / 2011 με αρ. Φ.Ε.Κ. 2167/ Τον Ν / 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 και το παράρτημα ΙΙ του συγκεκριμένου νόμου. Το Φ.Ε.Κ. 435/ σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 8

9 Το Ν Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις με αρ. Φ.Ε.Κ. 13/Α/ Τον Ν.2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 46/Α). Την Κ.Υ.Α /2000 Μέτρα Προφύλαξης Κοινού από την λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην ξηρά (Φ.Ε.Κ / Β). Το Ν / 86 (Φ.Ε.Κ. 160 /Α) για την προστασία του Περιβάλλοντος. Για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α της Κ.Υ.Α / Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4014/2011 δίνεται αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να εκδόσει απόφαση περιβαλλοντικών όρων για όλες τις κεραίες που απαιτείται έγκριση. Η εν λόγω Μ.Π.Ε. θα κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού. 1.5 Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας Κύριος του έργου: Κύριος του έργου: COSMOTE KINHTEΣ TΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Διεύθυνση: Ικάρου 1 και Αγ. Λουκά 1-Παιανία Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Μεγάλων Επιχειρήσεων Τηλέφωνο επικοινωνίας: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 9

10 1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας μελετητές άλλων ειδικοτήτων Μελετητές: Ευστρατίου Άννα Επάγγελμα: Πολιτικός μηχανικός Περιβαντολλόγος με αριθμό Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 150 Κορυδαλλός Τηλέφωνο επικοινωνίας : , Σύνταξη μελέτης ραδιοεκπομπών: Γιαμνιαδάκη Ειρήνη Ακτινοφυσικός - Φυσικός Ιατρικής ΜSc Φυσικής Ακτινοβολιών με Ιατρικές Εφαρμογές Εκτίμηση και Αξιολόγηση Η/Μ Υποβάθρου Παναγιώτης Ρισβάς Ακτινοφυσικός ΜSc Ιατρικής Φυσικής Αρχιτεκτονική μελέτη: Λ.Γιάγκας και Σία Ε.Ε. (DATAKAT) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σταλακτίδου Γεωργία Τηλέφωνο: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 10

11 2. Μη τεχνική περίληψη (Συνοπτική περιγραφή του έργου χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους) 2.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή Ο Σταθμός της COSMOTE είναι εγκατεστημένος σε μισθωμένη έκταση, εκτός σχεδίου πόλεως, επί ανωνύμου οδού, σε έκταση 696 τ.μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στο κεφ.15 και ανήκει στον Δήμο Γαύδου, της Περιφερειακής ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης.Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του Σταθμού είναι φ=34 ο 50' 05, λ=24 ο 04' 16 (Ε.Γ.Σ.Α. '87). 2.2 Αποστάσεις έργου από όρια οικισμών Ανατολικά του σταθμού της COSMOTE βρίσκεται ο οικισμός Καστρί σε απόσταση 1 χιλιομέτρου και ο παραθαλάσσιος οικισμός Φώκια σε απόσταση 3,4 χιλιόμετρα. Νοτιοανατολικά του σταθμού της COSMOTE βρίσκεται ο οικισμός Βατσιανά σε απόσταση 2,8 περίπου χιλιόμετρα και δυτικά του σταθμού ο οικισμός Άμπελος σε απόσταση περίπου 1,75 χιλιόμετρα. (ευθύγραμμη χιλιομετρική απόσταση). 2.3 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ακτινοβολία Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών ο Σταθμός λόγω της φύσης της λειτουργίας του δεν ενέχει κανένα κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και του πετρελαίου, των εντομοκτόνων ή των χημικών ουσιών. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών δεν θα προκληθεί καμία αύξηση των επιπέδων εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας πέραν των συνήθων. Μία περιβαλλοντική επίπτωση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πιθανή και σημαντική είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Πιο αναλυτικά μπορούμε να πούμε τα εξής: Στις συχνότητες λειτουργίας κεραιών στην Ελλάδα, τα μόνα αποδεδειγμένα αποτελέσματα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι θερμικής φύσεως και συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος ή συγκεκριμένων οργάνων του σώματος. Επιστημονικές έρευνες που αφορούν τις επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα ή σε συγκεκριμένα τμήματα του γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Με βάση τις επιστημονικές αυτές έρευνες και μελέτες, αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 11

12 έχουν προσδιορίσει όρια ασφαλείας, κάτω από τα οποία η έκθεση δεν προκαλεί κανενός είδους θερμικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα μη θερμικά αποτελέσματα, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Η Ελλάδα έχει καθορίσει μέτρα προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θέτοντας σε ισχύ την Κ.Υ.Α 53371/3839/Φ.Ε.Κ / Β/ η οποία αναφέρει ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που ορίζονται στην Υ.Α. Ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και μακριά από τέτοιου είδους κτιριακές εγκαταστάσεις εντός 300 μ. Σύμφωνα με την μελέτη ραδιοεκπομπών του συγκεκριμένου σταθμού, σε χώρους που είναι προσιτοί από το γενικό πληθυσμό η ένταση ακτινοβολίας πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 60 % των επιπέδων που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της 53571/3839/ Η ανωτέρω μελέτη έχει κατατεθεί στην Ε.Α.Ε.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), με αριθμό πρωτοκόλλου / που είναι ο οργανισμός που γνωματεύει για την ανθρώπινη υγεία. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 12

13 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου όπως προκύπτουν από την ανωτέρω ανάλυση και αξιολόγηση του έργου. Συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Πίνακας 1: Μήτρα επιπτώσεων(impact matrix) κατά την κατασκευή του έργου. ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΔΑΦΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΕΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΙΦΑΝ/ΚΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΛΩΡΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΝΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 13

14 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡ/ΜΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία. Πίνακας 2: Μήτρα επιπτώσεων(impact matrix) κατά την λειτουργία του έργου. ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΔΑΦΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΕΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΙΦΑΝ/ΚΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 14

15 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΝΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡ/ΜΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 15

16 2.4 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης ώστε να αποφθεχθούν τυχόν προβλήματα. Αυτά είναι: Να γίνεται καθαρισμός της έκτασης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας της εγκατάστασης. Για το συγκεκριμένο σταθμό έχει εκδοθεί το υπ.αρ.413φ.701.3/218/13 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την πυροσβεστική Υπηρεσία Κίσσαμου το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αν και εφόσον χρειάζεται, και ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, θα πρέπει να εντάσσεται συνεχώς σε σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Αρ. Η.Π. 5091/2727, Φ.Ε.Κ. 1909/Β/03). Η εταιρεία COSMOTE έχει μεριμνήσει και δείχνει την ευαισθητοποίησή της απέναντι στο περιβάλλον με την υπογραφή συμβάσεων με πιστοποιημένες και αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος, εταιρείες τεχνικής διαχείρισης ανακύκλωσης. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κ.λπ. 2.5 Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου Η κατασκευή και λειτουργία του σταθμού συμβάλει θετικά στην επικοινωνία των ντόπιων κατοίκων και των τουριστών των ευρύτερων περιοχών πλησίον του εγκατεστημένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE. 2.6 Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν Η επιλογή της θέσης του έργου, έγινε αφενός μεν με γνώμονα την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων που θέτει η εταιρία, όσον αφορά την ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος, αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε επίπεδο εδάφους, όσον αφορά την τοποθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. Άλλες πιθανές εναλλακτικές θέσεις, λόγω μορφολογίας του εδάφους, δεν πληρούσαν επαρκώς τα κριτήρια κάλυψης. Τα φυσικά εμπόδια συντελούσαν στην δημιουργία ανακλάσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας γεγονός που οδηγεί σε ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση της περιοχής κάλυψης. Επίσης δεν εξασφαλιζόταν η απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη των συνδρομητών και δεν ήταν εφικτή η μικροκυματική διασύνδεση του εξεταζόμενου σταθμού με τους απαραίτητους σταθμούς του δικτύου για την μεταφορά των δεδομένων. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 16

17 2.7 Εποπτικός ορθοφωτοχάρτης της περιοχής Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή θέσης εγκατάστασης έργου (Google Earth) Εικόνα 1: Περιοχή θέσης εγκατάστασης έργου (Google Earth) 2.8. Σύνοψη των συμπερασμάτων της ΕΟΑ ( ειδικής οικολογικής αξιολόγησης) Ο σταθμός λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει δεν μπορεί να επηρεάσει την χλωρίδα της περιοχής. Επίσης επειδή ο σταθμός δεν είναι επανδρωμένος δεν επηρεάζει την πανίδα της περιοχής. Μόνο κατά την συντήρηση του, πιθανόν να υπάρξει ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, η οποία ξεπερνιέται μόλις αποχωρήσουν οι συντηρητές του σταθμού. Η τυχόν προσωρινή απομάκρυνση της πανίδας από το χώρο είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση διότι τα ζώα έχουν την δυνατότητα της κίνησης. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας, με την παράλληλη αναβάθμιση και κατασκευή νέων σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος και παράλληλη χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, μεγαλύτερης χωρητικότητας και ποιοτικότερης ανάλυσης σήματος. Η εταιρεία COSMOTE με τον εν λόγω σταθμό πυκνώνει το δίκτυό της, μεταφέροντας δεδομένα σε γειτονικούς σταθμούς μέσω των κεραιών και καθιστά εφικτή την επικοινωνία των συνδρομητών της τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 17

18 συνδρομητές των άλλων δικτύων. Συνεπώς, το έργο είναι στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να δίνεται βαρύτητα στο σωστό σχεδιασμό του κάθε υπό εξέλιξη έργου και στη χωροθέτησή του σε σχέση με το περιβάλλον του. Το συγκεκριμένο έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στους κίνδυνους - απειλές των προστατευόμενων περιοχών ΝΑΤURA 2000 που εμπίπτει το έργο με κωδική ονομασία GR και Α Συνεπώς, το υπό εξέταση έργο ταιριάζει με τους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών. 3. Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 3.1 Βασικά στοιχεία ως προς το μέγεθος, την ισχύ εξοπλισμού κ.α. Στην συγκεκριμένη θέση οι εγκατεστημένες κεραίες της COSMOTE εκπέμπουν στα 900 ΜΗz, 1800 ΜΗz και 2000 ΜΗz. H ισχύς των κεραιοσυστημάτων παρουσιάζεται αναλυτικά σε πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιών στο κεφ.6.σύμφωνα με το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης στον ιστό της COSMOTE φιλοξενούνται κεραιοσυστήματα της WIND, κεραιοσύστημα TETRA του ΟΤΕ και κεραιοσύστημα VHF της EΛ.ΑΣ ενώ σε απόσταση μικρότερη των 50 μ υπάρχει σταθμός της εταιρίας VODAFONE. 3.2 Βασικά στοιχεία φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου Ένας σταθμός που φέρει κεραίες (τηλεφωνίας, τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός) συνήθως περιλαμβάνει: μια ή περισσότερες μεταλλικές κατασκευές - ιστό ή πυλώνα - στήριξης των κεραιών τα μηχανήματα του σταθμού, που τοποθετούνται σε ειδικό χώρο. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι χτιστός οικίσκος ή προκατασκευασμένος οικίσκος (κοντέινερ) ή ειδικά ερμάρια διαφόρων διαστάσεων. τις κεραίες που εξυπηρετούν τη λειτουργία του σταθμού διάφορες κατασκευές, όπως η περίφραξη και το ερμάριο της Δ.Ε.Η. Οι εργασίες που εκτελούνται για την κατασκευή ενός σταθμού συνήθως είναι οι ακόλουθες: Εκσκαφές - επιχωματώσεις Κατασκευή βάσεων μεταλλικών κατασκευών και οικίσκων Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών Κατασκευή χτιστού οικίσκου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου Περίφραξη εγκαταστάσεων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 18

19 Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου Λόγω του ότι το έργο υφίσταται δεν πρόκειται να γίνουν κανενός είδους από τις προαναφερόμενες εργασίες. Ο σταθμός της COSMOTE αποτελείται από έναν δικτυωτό ιστό ύψους 30,00 μ (+3,00 μ πυραμίδα +1,00 μ αλεξικέραυνο) τoν χώρο μηχανημάτων εντός κτιρίου, τα μηχανήματα outdoor της wind και τη δεξαμενή καυσίμων. Το συνολικό ύψος του σταθμού βάσης είναι 34,00 μ. 3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού, ενέργειας κ.α. Ο Σταθμός απαιτεί τη χρήση πετρελαίου, αλλά μόνο σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.από το ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος δεν παράγονται απόβλητα διότι παραμένει σε εφεδρεία και λειτουργεί μόνο σε περίπτωση ανάγκης.(λίγες ώρες το χρόνο και μόνο αν χρειαστεί).για το λόγο αυτό δεν διαθέτουμε Εντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Η κατανάλωση καυσίμου θεωρείται μηδενική. Επίσης εφόσον το Η/Ζ παραμένει σε εφεδρεία δεν δημιουργείται θόρυβος. Τα κλιματιστικά μηχανήματα που βρίσκονται σε λειτουργία ώστε να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή είναι σχεδόν αθόρυβα. Ο Σταθμός δεν απαιτεί τη χρήση νερού, μιας και αυτός είναι μη επανδρωμένος.δεν υπάρχει σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο. Απαιτήσεις σε Ηλεκτρική ενέργεια Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζονται από το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), με το οποίο συνδέεται ο Σταθμός μέσω ερμαρίου (pillar).το επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τέτοιο που μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. Σε περίπτωση αδυναμίας υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος 16 kw το οποίο παραμένει σε εφεδρεία και ενεργοποιείται σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα με την παροχή από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού από την λειτουργία της κεραίας φαίνεται από τους λογαριασμούς πληρωμής που στέλνει η Δ.Ε.Η. προς τον κύριο του έργου. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 19

20 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των μηχανημάτων περιλαμβάνει την τοποθέτηση του Γενικού Ηλεκτρολογικού Πίνακα ο οποίος θέτει σε λειτουργία τον φωτισμό, τις πρίζες (ρευματοδότες), την παροχή κλιματισμού, τον συναγερμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό της COSMOTE. Ο Γενικός πίνακας του κτιρίου των μηχανημάτων συνδέεται μέσω υπογείου δικτύου με τον κεντρικό πίνακα που τοποθετείται στο εσωτερικό μέρος του Pillar ο οποίος συνδέεται με τον μετρητή της ΔΕΗ που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του Pillar. Εκτός από τις παραπάνω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει και οι εξής επιπλέον ηλεκτρολογικές εργασίες: Οι καλωδιώσεις από τον μετρητή της ΔΕΗ φθάνουν στον γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα εντός του χώρου μηχανημάτων. Η τοποθέτηση σε κάποιο σημείο ασφαλειοδιακόπτη 3 x 40 στην διαδρομή της γενικής παροχής ρεύματος από τον μετρητή μέχρι τον πίνακα μεταγωγής. Γειώσεις - Αντικεραυνική προστασία Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του συγκροτήματος ιστού-μηχανημάτων-περίφραξηςερμαρίου ΔΕΗ, κατά τη φάση λειτουργίας του, από τις επιπτώσεις τυχούσας κεραυνόπτωσης, εγκαταστάθηκε Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας. Ηλεκτρικοί συσσωρευτές H COSMOTE ανάλογα με τον τύπο του Σταθμού και την επιθυμητή αυτονομία του, μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς συσσωρευτές που διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες : Σε 2000 Αh (αμπερόρια) που ισοδυναμεί με 2 x 48 παράλληλης σύνδεσης = 96 ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 2V 500Αh. Σε 1000 Αh (αμπερόρια) που ισοδυναμεί με 2 x 24 παράλληλης σύνδεσης = 48 ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 2V 500Αh. Σε 400 Αh (αμπερόρια) που ισοδυναμεί με 2 x 8 παράλληλης σύνδεσης = 16 ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 12V 100Αh. Σε 200 Αh (αμπερόρια) που ισοδυναμεί με 2 x 4 παράλληλης σύνδεσης = 8 ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 12V 100Αh. Σε 1500 Αh (αμπερόρια) που ισοδυναμεί με 48 ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 2V 1500Αh. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών συσσωρευτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Σταθμό είναι κλειστού - ξηρού τύπου. Το υλικό εντός της μπαταρίας είναι αγώγιμο υλικό το οποίο δεν οξειδώνει τα στοιχεία. Ο Χρόνος Ζωής τους είναι από 6-8 χρόνια. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 20

21 Επιπλέον, στους συσσωρευτές δεν υπάρχουν προβλήματα οποιαδήποτε μορφής κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, διότι υπάρχει καταρχήν η παραλαβή τους από τους μηχανικούς της COSMOTE., καθώς και η συντήρηση και η εγγύηση των μπαταριών από τον προμηθευτή που είναι για 5 χρόνια. 4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας ευρύτερες συσχετίσεις 4.1 Στόχος και σκοπιμότητα Η ανάγκη των εταιριών να πετύχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων (ήχου, ίντερνετ) από τους χρήστες τηλεφώνων, αυξάνει συνεχώς τον στόχο για τοποθέτηση σταθμών ξηράς. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για την εγκατάσταση του σταθμού έγινε αφενός μεν με γνώμονα την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων που θέτει ο κάτοχος του σταθμού όσο αφορά την ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιοχής της μελέτης. Με την επιλογή της θέσης αυτής επιτυγχάνεται η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής με τη μικρότερη δυνατή χρησιμοποιούμενη συχνότητα στο κεραιοσύστημα με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον καθώς και η εξυπηρέτηση των συνδρομητών για την ανάγκη τους για επικοινωνία. 4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου Οι παράμετροι για την τοποθέτηση του σταθμού στην συγκεκριμένη θέση καθορίστηκαν με βάση τα γεωμετρικά (θέση προσανατολισμός κεραιών) και τεχνικά χαρακτηριστικά των γειτονικών Σταθμών Βάσης με κύριο γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη δικτύου στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς η θέση αυτή θεωρείται ως ιδανική. 4.3 Οικονομικά στοιχεία Το κόστος εγκατάστασης του σταθμού της COSMOTE εκτιμάται περίπου στα Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΤ.ΙΣΤΟΣ ΑΠΟΚ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΡΓΑΣ. ΑΠΟΚ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 21

22 ΑΝΤΙΚ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚ ΔΙΑΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 70 Μ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΠΟΚ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚ ΔΙΑΣ.ΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓ. ΑΠΟΚ ΣΥΝΟΛΟ Συσχέτιση με άλλα έργα Σύμφωνα με το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης στον ιστό της COSMOTE φιλοξενούνται κεραιοσυστήματα της WIND, κεραιοσύστημα TETRA του ΟΤΕ και κεραιοσύστημα VHF της EΛ.ΑΣ ενώ σε απόσταση μικρότερη των 50 μ υπάρχει σταθμός της εταιρίας VODAFONE. 5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής Ο σταθμός βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και εφαρμόζεται το ΦΕΚ 270/Δ/85 (Π.Δ. / ). 5.1 Θέση του έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής Από την εξεταζόμενη θέση της COSMOTE ανατολικά βρίσκεται ο οικισμός Καστρί σε απόσταση 1 χιλιομέτρου και ο παραθαλάσσιος οικισμός Φώκια σε απόσταση 3,4 χιλιόμετρα, νοτιοανατολικά βρίσκεται ο οικισμός Βατσιανά σε απόσταση 2,8 περίπου χιλιόμετρα και δυτικά του σταθμού ο οικισμός Άμπελος σε απόσταση περίπου 1,75 χιλιόμετρα. (ευθύγραμμη χιλιομετρική απόσταση). 5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου Για τη θέση που εξετάζουμε εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 7 του ΦΕΚ 270 Δ /85 για τις περιπτώσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, έργα ύδρευσης κ.α.). Δεν υπάρχει κάποιο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) για τον Δήμο της Γαύδου. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 22

23 Ο περιβάλλον χώρος της συγκεκριμένης θέσης εγκατάστασης του σταθμού, αποτυπώνεται στο σχέδιο χρήσεων γης στα 1000m, σε κλίμακα 1:5.000, στο κεφ. 15 της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε ακτίνα 1000m από τo κεραιοσύστημα της COSMOTE δεν υπάρχουν περιοχές ευαίσθητων χρήσεων. Σύμφωνα με τον Χ.Χ.Γ. υπάρχει σταθμός της Vodafone σε απόσταση 27 μ από το σταθμό της COSMOTE Απεικόνιση ανάλογων χαρτών Ο χάρτης χρήσεων γης και άλλοι χάρτες επισυνάπτονται στο κεφ Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας 6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου με αναφορά σε όλα τα κύρια τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από τα εξής: Ιστός δικτυωτός, τετραγωνικής διατομής ύψους 30,00 μ, 3,00 μ η πυραμίδα και 1,00 μ το αλεξικέραυνο. Το συνολικό ύψος του σταθμού βάσης είναι 34,00 μ και η επιφάνεια έδρασής του είναι 5,10 μ * 5,10 μ = 26,01 τ.μ. Τις κεραίες που επιτρέπουν τη διασύνδεση του σταθμού με γειτονικούς σταθμούς. Το υπάρχον κτίριο μηχανημάτων διαστάσεων 8,75 μ * 4,00 μ = 35,00 τ.μ. και ύψους 3,50 μ μέσα στο οποίο βρίσκονται τα μηχανήματα της cosmote, το ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (Η/Ζ), το ερμάριο της ΔΕΗ, για την ηλεκτροδότηση του σταθμού και την περίφραξη του σταθμού. Την δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων καυσίμων διαστάσεων 1,69 μ * 2, 68 μ = 4,52 τ.μ. Τα προκατασκευασμένα μηχανήματα της WIND διαστάσεων 4*0,70 μ*1,40 μ = 3,92 τ.μ. Κεραιοσυστήματα Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται δεδομένα που αφορούν τον ιστό στήριξης και τις κεραιοδιατάξεις που εγκαθίστανται αντίστοιχα σύμφωνα με τη μελέτη ραδιοεκπομπών: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 23

24 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ Α ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΩΝ COSMOTE 15 (10 COSMOTE+ 5 WIND) 26 (22 COSMOTE + 4 WIND) 2 VHF ΕΛ.ΑΣ+ 2 ΟΜΝΙ TETRA ΟΤΕ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ (m) 34 ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m) 0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (m) 361 Πίνακας.1: Χαρακτηριστικά ιστών στήριξης κεραιοδιατάξεων COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 24

25 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 1Α 1Β 2Α 3Α 4Α 4Β ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE ΥΠΗΡΕΣΙΑ DCS-1800 UMTS LTE DCS-1800 LTE GSM-900 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) ,34 23,34 23,3 29,35 20,65 20,65 1,319 1,319 1,39 1,302 2,622 2,622 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ COMMSCOP E HWX- 6516DS- VTM KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ -10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ -20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) 17,7 17,8 17,6 20,5 16,6 17,2 4,8 4,9 2,6 6 4,6 5,2 6,8 6,5 7,3 7,4 7,7 7, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 25

26 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ EIRP (W) 942,1 964,1 460,4 1795,2 365,7 629,8 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 26

27 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 4Γ 4Δ 5A 5B 5Γ 6Α ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE ΥΠΗΡΕΣΙΑ UMTS UMTS GSM-900 UMTS UMTS DCS-1800 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) ,65 20, ,7 2,622 2,622 1,933 1,933 1,933 2,622 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN ANDREW ANDREW ANDREW KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) DBXLH- 6565B- VTM DBXLH- 6565B-VTM DBXLH- 6565B- VTM ,2 16,9 17,8 17,8 18,3 16,6 5,2 5 2,8 2,8 1 4,6 7, ,6 7,7 ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ -10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ -20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 27

28 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ EIRP (W) ,9 391,8 964,1 482,0 1081,7 365,7 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 28

29 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 6B 7A 7B 8Α 8Β 8Γ ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE ΥΠΗΡΕΣΙΑ LTE DCS-1800 UMTS LTE GSM-900 UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) ,7 29,34 29,34 27,2 26,65 26,65 2,622 1,319 1,319 2,622 2,622 2,622 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ -10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 16,6 17,7 17,8 16,6 17,2 17,2 4,6 4,8 4,9 4,6 5,2 5,2 7,7 6,8 6,5 7,7 7,1 7, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 29

30 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ , EIRP (W) 365,7 1059,9 903,8 365,7 839,7 419,8 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 30

31 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 9A 10A 10B 10Γ 10Δ ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE ΥΠΗΡΕΣΙΑ DCS-1800 LTE GSM-900 UMTS UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ,35 26,65 26,65 26,65 26,65 ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 1,302 2,622 2,622 2,622 2,622 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) 20,5 16,6 17,2 17,2 16,9 6 4,6 5,2 5,2 5 7,4 7,7 7,1 7, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 31

32 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ , EIRP (W) 2019,6 365,7 839,7 419,8 783,6 Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων COSMOTE. A/A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ (GHz) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σ (m) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΑΖΙΜ ΟΥΘΙ Ο (deg) ΙΣΧΥΣ (W) ,85 9, ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ AERIAL AU Πίνακας 3:Τεχνικά χαρακτηριστικά της παραβολικής κεραίας τύπου AERIAL AU της COSMOTE. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 32

33 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 11A 11Β 11Γ 11Δ 11E 12Α ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ WIND WIND WIND WIND WIND WIND ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSM UMTS DCS-1800 LTE UMTS GSM ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 2,694 2,694 2,694 2,694 2,694 2,694 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREI N KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) 17,4 17,4 16,7 16,7 17,4 17,4 7,0 7,0 2,8 2,8 5,4 7,0 7,1 7,1 7,4 7,4 6,8 7, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 33

34 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ EIRP (W) 1099,1 549,5 701,6 467,7 1099,1 1099,1 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 34

35 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 12B 12Γ 12Δ 13Α 14Α 14Β ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ WIND WIND WIND WIND WIND WIND ΥΠΗΡΕΣΙΑ UMTS DCS-1800 LTE UMTS GSM UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ,7 20,7 20,7 21,3 20,7 20,7 ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 2,694 2,694 2,694 1,319 2,694 2,694 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREI N KATHREIN KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) 17,4 16,7 16,7 17,8 17,4 17,4 7,0 2,8 2,8 4,9 7,0 7,0 7,1 7,4 7,4 6,5 7,1 7, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 35

36 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ EIRP (W) 549,5 701,6 467,7 1205,1 1099,1 549,5 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 36

37 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 14Γ 15Α 15Β ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ WIND WIND WIND ΥΠΗΡΕΣΙΑ LTE DCS-1800 UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ,7 21,3 21,3 ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 2,694 1,319 1,319 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) 16,7 17,7 17,8 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) 2,8 4,8 4,9 ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) 7,4 6,8 6,5 ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 37

38 EIRP (W) 467,7 1177,7 1205,1 Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων WIND(567 ΓΑΥΔΟΣ). COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 38

39 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 17Α 18Α ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ΕΛ.ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ VHF(link MOTOROLA) VHF(link MOTOROLA) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) 160, ,275 ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 0,169 0,169 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MOTOROLA MOTOROLA ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ CM-140 CM-340 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) 5 5 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) OMNI OMNI ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ -10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ -20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G r(dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) 1 1 ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 39

40 EIRP (W) 79,1 31,6 Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά ιστών στήριξης κεραιοδιατάξεων της ΕΛ. ΑΣ. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 40

41 Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 19Α 20Α ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ OTE OTE. ΥΠΗΡΕΣΙΑ TETRA Services TETRA Services ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) Omni (εκπομπήςλήψης) Omni (λήψης)) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 2,016 2,016 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 1,5 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ KATHREIN KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ K K ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G m (dbi) 7 7 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G S (dbi) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ θ s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) OMNI OMNI ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ -10dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ -20dB(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) (deg) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ 17,5 --- EIRP (W) 350,8 0,0 Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ιστών στήριξης κεραιοδιατάξεων TETRA OTE. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 41

42 A/A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (GHz) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (W) ,2 0, ,3 0, ,4 0, ,5 0, ,6 0, ,8 0, ,9 0, ,2 1, ,5 2, ,8 3, , ,4 5, , , ,6 10 Πίνακας 7 : Σύνθεση των πιο επιβαρρυντικών στοιχείων κάθε κατηγορίας μικροκυματικών κεραιών Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού βάσης της COSMOTE παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών που επισυνάπτεται στο κεφ. 13 της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το συγκεκριμένο Σταθμό η μελέτη ραδιοεκπομπών έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Ε.Ε.Α.Ε.). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που γνωματεύει για τα θέματα που αφορούν την υγεία. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 42

43 6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Περιγραφή ιστού Έδραση - Θεμελίωση Ο ιστός είναι δικτυωτού τύπου, τετραγωνικής διατομής με κατασκευή τύπου πυραμίδας στην κορυφή του. Το συνολικό ύψος του ιστού είναι 34,00 m (συμπεριλαμβανομένης της βάσης για τα φώτα ασφαλείας και το αλεξικέραυνο). Ο ιστός αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά ελάσματα συγκεκριμένων διαστάσεων και υλικού (ταξινομημένα τεμάχια - γαλβανισμένες γωνίες διαφόρων διαστάσεων που προέκυψαν από τη στατική μελέτη). Στο κέντρο του υπάρχει κατακόρυφη κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει ειδική «σχάρα» για την όδευση καλωδίων και κλίμακα ανόδου. Ο ιστός πακτώνεται σε βάση από μπετό με επιφάνεια έδρασης 5,10 * 5,10 = 26,01 τ.μ. σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Περιγραφή μηχανημάτων Τα μηχανήματα βρίσκονται εντός του υφιστάμενου κτιρίου διαστάσεων 8,75 μ*4,00 μ = 35,00 τ.μ. και ύψους 3,50 μ. Εντός του κτιρίου, έχει εγκατασταθεί το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού και υποστηρικτικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Σταθμού: Καμπίνα πομποδεκτών. Η βασική λειτουργία της είναι η εκπομπή, η λήψη και η επεξεργασία των ραδιοκυμάτων επικοινωνίας με τις τηλεφωνικές συσκευές. Καμπίνα τροφοδοσίας. Η βασική λειτουργία της είναι ως ανορθωτικό τάσεως μετασχηματίζοντας το ηλεκτρικό ρεύμα από 220 V εναλλασσόμενο (AC) σε συνεχές (DC). Ερμάριο (rack) στέγασης της εσωτερικής μονάδας των μικροκυματικών. Μία συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου μολύβδου. Ηλεκτρολογικός πίνακας με τις απαιτούμενες ασφάλειες τροφοδοσίας και τα ρελέ διαφυγής ρεύματος (AC). Σύστημα κλιματισμού ώστε να διατηρείτε η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα. Γεννήτρια (Η/Ζ) 16 KW, εφεδρικής λειτουργίας. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου πετρελαίου διαστάσεων 1,69 μ * 2,68 μ = 4,52 τ.μ. και προκατασκευασμένα μηχανήματα της wind διαστάσεων 4*0,70 μ*1,40 μ = 3,92 τ.μ. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 43

44 Περίφραξη Ο χώρος των εγκαταστάσεων φέρει περιμετρικά περίφραξη ασφαλείας διαστάσεων 22,70 μ* 10,45 μ + 2,50 μ * 8,30 μ = 257,96 τ.μ. για την προστασία τόσο των ανθρώπων που θα επισκεφτούν την περιοχή, όσο και των εγκαταστάσεων του σταθμού. Η περίφραξη είναι συρμάτινη και στο άνω μέρος της φέρει δύο σειρές ακιδωτό σύρμα. Αναλυτικότερα, έχει κατασκευαστεί περίφραξη ελαφρού τύπου η οποία αποτελείται από: Ορθοστάτες γαλβανιζέ, ύψους 2 μ. Αντηρίδες γαλβανιζέ, μήκους 1,15 μ. Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ, ύψους 1,90 μ. Στην περίφραξη έχει τοποθετηθεί διπλή γαλβανισμένη πόρτα εισόδου, ελαφρού τύπου, ανοιγόμενη, πλάτους 3,00 μ. και ύψους 1,95 μ. 6.3 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών Μπροστά από το σταθμό της COSMOTE διέρχεται ανώνυμη τσιμεντένια οδός.(βλέπε μελέτη οδοποιίας). 6.4 Φάση κατασκευής Λόγω του ότι το έργο υφίσταται δεν πρόκειται να γίνουν κανενός είδους κατασκευαστικές εργασίες. 6.5 Φάση λειτουργίας Η λειτουργία του Σταθμού εξασφαλίζεται από το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), με το οποίο συνδέεται ο Σταθμός μέσω ερμαρίου (pillar).εντός του κτιρίου όπου στεγάζονται τα μηχανήματα της cosmote, βρίσκεται και η γεννήτρια (Η/Ζ) τύπου perkins, 16 kw ισχύος, για την περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με την Δ.Ε.Η.Η λειτουργία της γεννήτριας πραγματοποιείται με χρήση καυσίμου πετρελαίου.στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται εντός container δεξαμενή αποθήκευσης του καυσίμου, διαστάσεων 1,69 μ * 2,68 μ = 4,52 τ.μ. σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Δεν απαιτείται η χρήση νερού. Κατά τη λειτουργία του σταθμού δεν δημιουργούνται δονήσεις. Δεν παράγονται αέρια απόβλητα από την λειτουργία του σταθμού. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 44

45 Στερεά απόβλητα που μπορεί να προκύψουν θα πρέπει να απομακρύνονται και να μεταφέρονται από την εταιρία σε ειδικούς χώρους που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία για τη διάθεση και συλλογή τους. Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που είναι σημειωμένα με αστερίσκο στην Απόφαση 2601/118/ΕΚ. Κωδικοί επικίνδυνων αποβλήτων: * Μπαταρίες μολύβδου 6.6 Παύση λειτουργίας αποκατάσταση Η παύση της λειτουργίας του σταθμού και η αποκατάστασή του γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο και σε περιπτώσεις συντήρησης του σταθμού και μόνο από έμπειρους και εξουσιοδοτημένους τεχνίτες. 6.7 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον Ισχυροί άνεμοι Τα αποτελέσματα των στατικών μελετών για την κατασκευή των σταθμών, εξάγονται λαμβάνοντας υπόψη στους υπολογισμούς ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο ιστός σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε κατόπιν στατικής μελέτης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς φορτίσεων (Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων, DIN 1055 κλπ.). Τα φορτία ανέμου που εισάγουν οι παραπάνω κανονισμοί αντιστοιχούν σε υψηλές ταχύτητες ανέμου, της τάξης των 50m/sec. O προσαρτώμενος στον ιστό εξοπλισμός (κεραίες, link κλπ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία των εταιριών κατασκευής του, έχει σχεδιασθεί για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες ανέμου, 70m/sec. Πυρκαγιά Για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας/ πυροπροστασίας ο Σταθμός Βάσης, σύμφωνα με τον Νόμο 1568/85 περί ασφάλειας και υγιεινής, πρέπει να διαθέτει φορητό πυροσβεστήρα με ακροφύσιο ABCE, κατασβεστικής ικανότητας 89B, ο οποίος φέρει ένδειξη CE και πιστοποιητικό ΕΝ3CO2. Για την πυρόσβεση του Η/Ζ διατίθεται φλογοκρύπτης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του σταθμού ο περιβάλλον χώρος διατηρείται πάντα καθαρός. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 45

46 7. Εναλλακτικές λύσεις Για τη συγκεκριμένη περίπτωση o σταθμός της COSMOTE είναι υφιστάμενος και οι παράμετροι για την εγκατάστασή του, καθορίστηκαν με βάση τα γεωμετρικά (θέση προσανατολισμός κεραιών) και τεχνικά χαρακτηριστικά των γειτονικών Σταθμών Βάσης με κύριο γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη δικτύου στην ευρύτερη περιοχή. Άλλες πιθανές εναλλακτικές θέσεις οι οποίες εξετάστηκαν ( βλέπε Χ.Χ.Γ. - εναλλακτική λύση Α1 και Α2), λόγω μορφολογίας του εδάφους, δεν πληρούσαν επαρκώς τα κριτήρια κάλυψης. Τα φυσικά εμπόδια συντελούσαν στην δημιουργία ανακλάσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας γεγονός που οδηγούσε σε μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση της περιοχής κάλυψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μη κατασκευή του ΣΒ της cosmote δεν θα εξασφάλιζε τη απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη των συνδρομητών, δεν θα έκανε εφικτή τη μικροκυματική διασύνδεση του εξεταζόμενου σταθμού με τους απαραίτητους σταθμούς του δικτύου για την μεταφορά των δεδομένων καθώς επίσης και ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ΕΛ.ΑΣ λόγω του ότι τα κεραιοσυστήματα VHF της ΕΛ.ΑΣ φιλοξενούνται στον ΣΒ της COSMOTE. 8. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 8.1 Περιοχή μελέτης Το υπό εξέταση έργο αφορά την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. Η θέση του εγκατεστημένου σταθμού βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Νatura 2000 (Περιοχές ειδικής διατήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας βάσει της 79/409 της Κοινοτικής Οδηγίας) και χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86. Ειδικότερα, ο υπό μελέτη σταθμός θεμελιώνεται επί εδάφους Νatura και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Νatura, με κωδική ονομασία GR , <<ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ>> η οποία συμπεριλαμβάνεται στον "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Kοινοτικού δικτύου Νatura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης - (Special Areas of Conservation) σύμφωνα με το Ν.3937 / Παραθέτουμε στοιχεία για την περιοχή NATURA με κωδικό GR Γενικά Στοιχεία Όνομα Κατηγορία Τόπου Κωδικός Τόπου Κύριος Χαρακτήρας NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA Βιότοπος NATURA GR Βιότοπος COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 46

47 Φυσικό Τοπίο Δομημένο Τοπίο Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων Συνολική Έκταση (ha) Χερσαία Έκταση (ha) Συνολική Περίμετρος (km) 39.4 Μέγιστο Υψόμετρο (m) Περιγραφή: Η περιοχή περιλαμβάνει δύο νησιά, τη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα. Το μεγαλύτερο από αυτά, η Γαύδος, έχει έκταση 29,58 km 2 και υψόμετρο 362 m. Η Γαυδοπούλα βρίσκεται 3 μίλια ΒΔ της Γαύδου, η έκταση της φτάνει τα 2,62 km 2 και έχει υψόμετρο 113 m. Στην ανατολική πλευρά της Γαύδου υπάρχουν, σε ψαμμιτικές αποθέσεις ανώτερης Πλειστοκαινικής ηλικίας, σημαντικά χερσαία απολιθώματα. Η βλάστηση είναι κυρίως μακκί (Juniperus) και δάση (Pinus). Αντίθετα, στη Γαυδοπούλα είναι κυρίως φρύγανα με ελάχιστες συστάδες μακκί ( Pistacia). Στο νότιο άκρο του νησιού υπάρχει αλυκή. Αν και το νησί βρίσκεται αρκετά νότια, υπάρχουν αρκετές πηγές με μόνιμα τρεχούμενο νερό. Η βλάστηση γύρω από τις πηγές και τα ρέματα είναι τυπική υδροχαρής Η ανθρώπινη παρουσία στη Γαύδο χρονολογείται από τους νεολιθικούς χρόνους. Σήμερα όμως υπάρχουν λιγότερο από 50 κάτοικοι, ενώ η Γαυδοπούλα είναι ακατοίκητη και χρησιμοποιείται μόνο ως βοσκότοπος. Τα τελευταία 3-4 χρόνια παρουσιάζεται τουριστική ανάπτυξη Τύποι οικοτόπων: Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση ( Ποσειδωνίες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae), Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria ( λευκές θίνες ), Λόχμες των παραλιών με άρκευθους ( Juniperus spp.), Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea), Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. Σπουδαιότητα: Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της θέσης και της ιστορίας της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη νησιά, αν λάβει κανείς υπόψη του τη χλωριδική τους σύνθεση. Τα Αφρικανικά είδη που απαντούν εδώ, είτε έχουν στα νησιά αυτά τη μοναδική τους παρουσία στην Ευρώπη, είτε μία από τις ελάχιστες, π.χ. το αφρικανικό ερημικό είδος Artemisia hebra alba που συναντάται στη Γαύδο. Πανίδα και Χλωρίδα Αξιόλογα Φυτά Artemisia herba-alba (Αρτεμισία η λευκή βοτάνη) COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 47

48 Αξιόλογα Θηλαστικά Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία) Bupleurum gaudianum (Βούπλευρο του Γκωντιάν) Callitriche pulchra Centaurea idaea Filago aegaea aristata Hymenolobus procumbens (Υμενολόβος ο έρπων) Periploca angustifolia (Περίπλοκα η στενόφυλλη) Ranunculus asiaticus Teucrium brevifolium Tulipa saxatilis Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια) Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα) Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι) Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα) 8.2 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού των Χανίων, του πλησιέστερου στην θέση που εξετάζουμε, για την χρονική περίοδο (ΕΜΥ). Βροχοπτώσεις Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ύψη των ετήσιων βροχοπτώσεων ανά μήνα, μετρούμενα σε χιλιοστά, ενώ ακολουθεί στο διάγραμμα το γράφημα. 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές Μέρες Βροχής ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές Μέρες Βροχής Πηγή: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 48

49 Διάγραμμα: Βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του έτους Πηγή: Θερμοκρασία Ο παρακάτω πίνακας, δίνει τις συνθήκες θερμοκρασίας που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 12,2 o C και 25,9 o C. H απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία για το διάστημα λήψης των δεδομένων ήταν 0 o C, ενώ η απόλυτη μέγιστη 42,5 o C. Οι θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την διάρκεια του έτους φαίνονται και στο Διάγραμμα. 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Πηγή: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 49

50 Διάγραμμα: Μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του έτους Πηγή: Άνεμοι Η μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και απεικονίζεται γραφικά στο διάγραμμα. 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων Ν Ν ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ Ν Ν Πηγή: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 50

51 Πηγή: Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Η Γαύδος είναι ένα μικρό νησί το οποίο υπάγεται στο νομό Χανίων και στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι το νοτιότερο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό άκρο με πληθυσμό 152 κατοίκων στην απογραφή του Η κοντινότερη κρητική κωμόπολη στη Γαύδο είναι τα Σφακιά, στο νομό Χανίων. Το νησί βρίσκεται 26 ναυτικά μίλια (48 χιλιόμετρα) νότια της Χώρας Σφακίων και η έκτασή του είναι 29 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επί της ουσίας, λιγότερο από 50 άνθρωποι ζουν στο νησί. Οι τουριστικές υπηρεσίες στο νησί είναι στοιχειώδεις, παρόλα αυτά το καλοκαίρι, το σύνολο των ανθρώπων στο νησί μπορεί να ξεπεράσει και τους 8.000, οι περισσότεροι των οποίων είναι κατασκηνωτές. Το λιμάνι που δέχεται τα πλοία είναι ο Καραβές, ενώ η πρωτεύουσα του νησιού είναι το Καστρί. Οι οικισμοί του νησιού είναι πέντε συνολικά και το νοτιότερο κατοικημένο χωριό, ονομάζεται Βατσιανά, με συνολικό πληθυσμό 23 κατοίκων. 8.4 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Ασβεστολιθικά πετρώματα αβαθών θαλασσών με στρώσεις από μάργες και εβαπορίτες καλύπτουν το βόρειο τμήμα του νησιού καταλαμβάνοντας το 60% του νησιού, ενώ μεμονωμένα αναδεικνύονται κάποια χαρακτηριστικά είδη πετρωμάτων. Στο νότιο τμήμα του νησιού απαντώνται ασβεστολιθικές μάζες βαθιών θαλασσών με κερατόλιθους, αλλά και πολύ μικρές εμφανίσεις φλύσχη-ψαμμίτες εναλλασσόμενοι με αργιλικές μάζες. Εκτεταμένοι αμμόλοφοι καλύπτουν μέρος του νησιού, ενώ οι όρμοι περιβάλλονται από μακία βλάστηση κυρίως κέδρους, σχίνους και λαδανιές αλλά και φρύγανα όπως θυμάρι, θρούμπη και αστοιβή. Η Κρήτη βρίσκεται πάνω σε σεισμική ζώνη και ειδικότερα στον χώρο όπου η αφρικανική τεκτονική πλάκα εισέρχεται κάτω από την ευρασιατική. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 51

52 Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Ζωνών Επικινδυνότητας της Ελλάδος η υπό μελέτη περιοχή κατατάσσεται στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με τιμή εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού 0,24 g. Παραθέτουμε Χάρτη ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος. (Πηγή Τ.Ε.Ε.): 8.5 Φυσικό περιβάλλον Η περιοχή εγκατάστασης περιμετρικά του σταθμού σε υψόμετρο 361 μ, αποτελείται κυρίως από θαμνότοπους με διάσπαρτα μεσογειακά δάση πεύκης περικλειομένων των ειδών pinus mugo και pinus leucodermis. Γενικότερα, το φυσικό περιβάλλον έχει αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω γεωγραφικής θέσης, γεωλογικής και πολιτισμικής ιστορίας. Έχουν αναγνωριστεί 21 τύποι οικοτόπων στη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα. Από αυτές 3 (θίνες με λόχμες αρκεύθων, βυθοί θάλασσας με ποσειδώνιες και μεσογειακά εποχικά τέλματα) είναι οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της ΕΟΚ. Η Γαύδος σήμερα, είναι από τα πλέον δασωμένα μέρη της Κρήτης. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι βλάστησης η μακία και τα φρύγανα, τα πευκοδάση και οι συστάδες αρκεύθων. Η Γαύδος, κατά την πορεία των πουλιών προς το Βορρά, την άνοιξη, είναι το πρώτο κομμάτι γης μετά τη θάλασσα και την έρημο Σαχάρα και το τελευταίο, κατά την αντίστροφη πορεία, το φθινόπωρο. Τα περισσότερα είδη περνούν την έρημο και τη θάλασσα χωρίς στάση και εναποθέτουν τις ελπίδες τους για COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 52

53 ανεφοδιασμό στην πρώτη ξηρά. Η Γαύδος προσφέρει ικανοποιητικές συνθήκες για πολλά απ αυτά, κυρίως για τα εντομοφάγα είδη. Οι ακτές και ο μικρός υδροβιότοπος της Αλυκής, στο νοτιότερο σημείο, δίνουν ευκαιρίες τροφής στα παρυδάτια είδη. Τα δάση της και οι ρεματιές της γεμίζουν με πουλιά. Κάτι ακόμη που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα είδη που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν γνωστό εάν διασχίζουν τη Μεσόγειο, μεταναστεύοντας προς την Αφρική, όπως ο Νανόμπουφος, η Γαλιάντρα και ο Χοντρομύτης, περνάνε από τη Γαύδο. Η παρουσία μεγάλου αριθμού πουλιών και σημαντικής ποικιλότητας σε είδη κατά τις μεταναστεύσεις τους, η σπανιότητα ορισμένων φωλιάζοντων ειδών σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Μαυροπετρίτης, Πετρίτης, Θαλασσοκόρακας), η παρουσία ορισμένων στο ακραίο σημείο εξάπλωσής τους (π.χ. Μουστακοτσιροβάκος, Πέρδικα) δίνουν στα δύο νησιά σημαντικότατη αξία στο επίπεδο της ορνιθοπανίδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 74 από τα είδη που έχουν καταγραφεί συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες κινδύνου της BirdLife International (SPEC) για την Ευρώπη, 19 περιλαμβάνονται στον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων πουλιών στην Ελλάδα και 37 προστατεύονται από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Σε συνάρτηση με τη φυσική ομορφιά των νησιών και το ευχάριστο κλίμα τους, την παρουσία δασών (πεύκων και κέδρων), θαλασσίων σπηλαίων, απόκρημνων ακτών και σημαντικών τύπων οικοτόπων, η Γαύδος θα μπορούσε να προσελκύσει παρατηρητές πουλιών, αλλά και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Στην ειδική οικολογική αξιολόγηση αναλύονται συγκεκριμένα η περιοχή βιοτόπoυ natura 2000 και βιοτόπυ CORINE στην θέση που βρίσκεται ο σταθμός της COSMOTE και παρατίθενται σχετικοί χάρτες. 8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον Λιγοστοί είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται σημαντικά. Οι τουριστικές υπηρεσίες του νησιού είναι οι στοιχειώδης Χωρικός σχεδιασμός Χρήσεις γης Η θέση εγκατάστασης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE ανήκει, στον Δήμο Γαύδου ο οποίος υπάγεται στην Π.Ε Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από 4 Π. Ε : Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. Οι Δήμοι της Π. Ε. Χανίων φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (πηγή ΥΠΕΣ). COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 53

54 Δήμοι Π.Ε Χανίων Δ. Αποκορώνου Δ. Γαύδου Δ. Καντάνου-Σελίνου Δ. Κισσάμου Δ. Πλατανιά Δ. Σφακίων Δ. Χανίων Ο Δήμος Γαύδου αποτελείται από 6 οικισμούς. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Γαύδου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 152 κάτοικοι. Τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου Γαύδου παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Πληθυσμιακά στοιχεία Δ. Γαύδου (πηγή: απογραφή ΕΣΥΕ 2011) Οικισμοί Απογραφή 2011 Δήμος Γαύδου 152 Άμπελος 10 (πηγή: απογραφή ΕΣΥΕ 2011) Βατσιανά 31 Γαυδοπούλα 0 Καραβέ 21 Καστρί 37 Φώκια 53 Σχετικά με τις χρήσεις γης του νησιού, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις δεν ξεπερνούν τα 300 στρέμματα κοντά στους οικισμούς Καστρίου, Βατσιανά και Άμπελο. Ο περιβάλλον χώρος της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, αποτυπώνεται στο σχέδιο χρήσεων γης στα 1000m, σε κλίμακα 1:5.000, στο κεφ. 15 της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε ακτίνα 1000m από τo κεραιοσύστημα της COSMOTE δεν υπάρχουν περιοχές ευαίσθητων χρήσεων Διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Ο συγκεκριμένος σταθμός βάσης είναι μη επανδρωμένος και μόνο κατά την συντήρησή του προσεγγίζει το σταθμό εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό Πολιτιστική κληρονομιά COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 54

55 Η Γαύδος ήταν κατοικημένη από τη Νεολιθική εποχή. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει πως η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε παρουσία στο νησί. Οι Ρωμαίοι έκαναν κατάχρηση της χλωρίδα του νησιού, προκαλώντας έτσι μια διαδικασία αποσάθρωσης που συνεχίζεται ως σήμερα. Τον καιρό της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το νησί είχε περίπου 8000 κατοίκους ( μ.χ.), με τρεις επισκόπους και έναν αρχιεπίσκοπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πληθυσμός μειώθηκε σταδιακά στους 500 κατοίκους, το Η αστικοποίηση που έλαβε χώρα τη δεκαετία του '60 στην υπόλοιπη Ελλάδα, είχε ήδη αρχίσει από τη δεκαετία του '50 στη Γαύδο. Σε αυτή την περίοδο, οι νησιώτες αντάλλαξαν τη γη τους στη Γαύδο με πρώην τουρκική γη στην Κρήτη, η οποία είχε γίνει διαθέσιμη για ανταλλαγή από το κράτος. Κατά την εποίκησή τους στην Κρήτη, ίδρυσαν μια νέα κοινότητα, τα Γαυδιώτικα. 8.7 Κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον Απασχόληση Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με τις καλλιέργειες, τα αμπέλια και λιγότερο με τον τουρισμό. 8.8 Υποδομές Οι υποδομές στο νησί είναι μη επαρκείς. Λειτουργούν ομβριοδεξαμενές και μικρές γεωτρήσεις. Δίκτυο αποχέτευσης δεν υπάρχει. Οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από γεννήτριες της Δ.Ε.Η. ή από αυτόνομες φωτοβολταϊκές μονάδες. 8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Kατά τη λειτουργία του σταθμού δεν υπάρχουν ανθρωπογενείς πιέσεις λόγω του ότι ο σταθμός δεν είναι επανδρωμένος Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Από τη λειτουργία του Σταθμού δεν υπάρχουν καθόλου εκπομπές αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων. Σχετικά με τα στερεά απόβλητα ακολουθείται η βάσει νόμου διαδικασία η οποία αναλύεται παρακάτω Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις Θόρυβος COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 55

56 Στην θέση του έργου, λόγω της ελάχιστης ανθρωπογενούς δραστηριότητας, η ένταση του θορύβου δεν είναι αξιόλογη. Δονήσεις Το συγκεκριμένο έργο δεν δημιουργεί δονήσεις Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Στο κεφ. 13 Πρόσθετα στοιχεία επισυνάπτονται όλες οι σχετικές λεπτομερείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες που αναφέρονται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στα επίπεδα αυτής στην περιοχή του έργου και περιμετρικά αυτού Ύδατα Ο σταθμός κατά τη λειτουργία του δεν παράγει κανένα είδος υγρών αποβλήτων, ούτε και λυμάτων εφόσον είναι μη επανδρωμένος Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) Ο ήδη κατασκευασμένος σταθμός της COSMOTE όπως έχουμε αναφέρει βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών. Χωρίς την εγκατάστασή του οι γύρω περιοχές δεν θα μπορούσανε να εξυπηρετηθούν τηλεπικοινωνιακά. Επειδή η έκταση που καταλαμβάνει το έργο είναι μικρή δεν επηρεάζει την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 56

57 9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου 9.1 Mεθοδολογικές απαιτήσεις Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και άμεση ή έμμεση. Στο παρόν κεφάλαιο λόγω του ότι το έργο υφίσταται, γίνεται αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Σκοπός της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση της διατάραξης των οικολογικών συνθηκών και γενικότερα την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η εκτίμηση των επιπτώσεων γίνεται με βάση τα προδιαγραφόμενα στην Οδηγία 85/337/ΕΟΚ και το Ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του αρθ. 16 της αντίστοιχης Ελληνικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/ , ΦΕΚ 6788Β / , όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. 9.2 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Το έργο λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει αλλά και λόγω της φύσεως του δεν προκάλεσε καμία επίπτωση κατά την κατασκευή του, στο κλίμα και στο βιοκλίμα της περιοχής ούτε ενδέχεται να προκαλέσει κατά την φάση λειτουργίας του. 9.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Το είδος των εργασιών που έχουν λάβουν χώρα κατά την φάση της κατασκευής του σταθμού ήταν τέτοιο που δεν προκλήθηκαν ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Η έκταση των εργασιών ήταν περιορισμένη και κατά συνέπεια κατά την φάση της κατασκευής του δεν προκλήθηκαν διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους ώστε να θεωρηθούν ως αρνητική επίπτωση. Επίσης δεν ενδέχεται να προκληθούν μετατοπίσεις και άλλα φαινόμενα κατά την λειτουργία του σταθμού λόγω του ότι ο σταθμός καταλαμβάνει μικρή έκταση. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 57

58 Η εγκατάσταση του σταθμού μπορεί να δημιουργήσει μία μικρή επίπτωση στην αισθητική του τοπίου η οποία όμως είναι ασήμαντη εφόσον δεν διασπάται η γραμμή του ορίζοντα και δεν αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 9.4 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Καμία αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο επί τόπου ή μακράν της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού δεν έχει λάβει χώρα λόγω του ότι η εγκατάσταση του Σταθμού πραγματοποιήθηκε κατόπιν αυστηρής επιτήρησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα, συνεπώς δεν έχει μεταβάλλει τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης και επομένως δεν προκαλείται καμία αλλαγή στην διεύθυνση και στην ταχύτητα των ανέμων που συνήθως πνέουν στην περιοχή. Επιπλέον, η εγκατάσταση του Σταθμού δεν έχει προκαλέσει καμία αύξηση της διάβρωσης του εδάφους, επί τόπου ή μακρύτερα της περιοχής εγκατάστασης, από το νερό. Ο Σταθμός δεν έχει κατασκευαστεί ούτε σε ακτή, ούτε πλησίον ποταμού, χειμάρρου ή λίμνης. Δεν αναμένεται λοιπόν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης. 9.5 Φυσικό περιβάλλον Τοπίο Χλωρίδα Πανίδα Δεν έχουν λάβουν χώρα εργασίες διαμόρφωσης κάποιου οικοπέδου ή εν γένει ανοικτού χώρου, δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανόμενων και δέντρων, θάμνων κλπ) της περιοχής εγκατάστασης. Δεν έχει προκληθεί καμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων της περιοχής εγκατάστασης του Σταθμού κατά την φάση εγκατάστασης του ούτε και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Δεν έχει προκληθεί καμία μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων της περιοχής εγκατάστασης του Σταθμού ούτε κατά την φάση εγκατάστασης του αλλά ούτε προκαλείται κατά την λειτουργία του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σταθμός δεν είναι επανδρωμένος και κατά συνέπεια λόγω της απουσίας του ανθρώπινου στοιχείου δεν υπάρχει θόρυβος ή οποιαδήποτε άλλη όχληση. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 58

59 Μόνο κατά την συντήρηση του σταθμού ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, που όμως δεν αξιολογείται λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας που αυτή λαμβάνει χώρα. Μετά την αποχώρηση των συντηρητών τα είδη της πανίδας που ενδεχομένως απομακρύνθηκαν από την ακριβή θέση του έργου επανέρχονται ανενόχλητα. Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86. Τοπίο Σχετικά με το τοπίο της περιοχής μελέτης η εγκατάσταση του ΣΒ της cosmote δημιουργεί μία επιβάρυνση στην αισθητική του τοπίου, όμως λόγω της τοπικής και περιορισμένης έκτασης που καταλαμβάνει, θεωρείται μικρή. Παρόλα αυτά κρίνεται σωστό να μειωθεί η αρνητική επίδραση αυτή με φύτευση γύρω από το ΣΒ έτσι ώστε το τοπίο να παραμένει όσο το δυνατόν αναλλοίωτο. 9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Σχετικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον δεν υπάρχουν έντονες πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει ο σταθμός της COSMOTE που λειτουργεί από κοινού χρήση με την WIND,υπάρχει κεραιοσύστημα του Ο.Τ.Ε. και της ΕΛ.ΑΣ και σε απόσταση 27 μ από το σταθμό της cosmote βρίσκεται σταθμός της εταιρίας VODAFONE σύμφωνα με το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο των 1000 μ το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙV. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον στην περιοχή αυτή, προέρχονται κυρίως από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του εξεταζόμενου σταθμού και του σταθμού της VODAFONE. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την μελέτη εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, στην περιοχή δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις Η/Μ πεδίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος πομπός σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ(εκτός από τα κερ/τα που έχουν αναφερθεί και βρίσκονται πάνω στον εξεταζόμενο ΣΒ COSMOTE και το σταθμό της Vodafone), θεωρείται ως τιμή υποβάθρου μία τυπική τιμή πυκνότητας ισχύος που προκύπτει από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές εντός/εκτός αστικού ιστού. Από τα αποτελέσματα λοιπόν προκύπτει ότι οι τιμές του Η/Μ πεδίου από όλες τις πηγές στην περιοχή μελέτης είναι κάτω από το 60% των ορίων της ΙCNIRP όπως έχουν υιοθετηθεί από το Ν.4070.Αυτό φαίνεται και από τη μελέτη ραδιοεκπομπών όπου σε όλα τα σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού εντός 50 μ από την cosmote οι τιμές του Η/Μ πεδίου είναι χαμηλότερες από το 60% των ορίων της ICNIRP. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 59

60 9.7 Κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις Η λειτουργία του σταθμού δεν προκαλεί ανάγκη αλλαγών στους διάφορους τομείς κοινής ωφέλειας. Αντίθετα ο ίδιος συμβάλλει σε αυτό. Η κατασκευή και λειτουργία του σταθμού συμβάλει θετικά στην επικοινωνία των ντόπιων κατοίκων και των τουριστών της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα των επικοινωνιών. Η λειτουργία του σταθμού δεν προκαλεί ανάγκη αλλαγών στους διάφορους τομείς κοινής ωφέλειας. 9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές Επίσης από την λειτουργία του σταθμού δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι μεταφορές ή η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς ο σταθμός δεν είναι επανδρωμένος. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων στην περιοχή. Τυχόν πρόσθετη κίνηση θα προέρχεται από τα οχήματα των συντηρητών του σταθμού. 9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Ο Σταθμός τόσο κατά την φάση της εγκατάστασης του όσο και κατά την λειτουργία του δεν οδηγεί σε καμία αλλαγή της εγκατάστασης, της διασποράς, της πυκνότητας ή του ρυθμού αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Τόσο κατά την φάση της εγκατάστασης του όσο και κατά την λειτουργία του δεν επηρεάζει την υπάρχουσα κατοικία πλησίον των οικισμών και δεν δημιούργει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του έργου Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Καμία επίπτωση δεν έχει η λειτουργία του σταθμού στην ατμόσφαιρα. Κατά την φάση της κατασκευής αναπτύχθηκε ελάχιστη σκόνη από τα οχήματα του εργοταξίου δίχως επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της υπό εξέταση περιοχής. Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα που μπορεί να προκύπτουν κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αν και εφόσον χρειαστεί, που πλέον δεν μπορεί να συντηρηθεί και βγαίνει εκτός λειτουργίας. Αυτός θα πρέπει να ενταχθεί σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών σύμφωνα με το υπ αρ. 117 Φ.Ε.Κ. 82 Α/ Π.Δ. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 60

61 Το Π.Δ. εναρμονίζει παράλληλα τις οδηγίες 2000/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την οδηγία 2000/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ είναι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.2939/2001 συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψης του. Στις κύριες κατηγορίες ΗΗΕ και στον ενδεικτικό κατάλογο προϊόντων που υπάγονται σ αυτές (σύμφωνα με την νομοθεσία για την διαχείριση των Αποβλήτων ΗΗΕ) αναφέρεται μεταξύ άλλων <<.. άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα>>. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι, μετά από τη σχετική υπουργική απόφαση (Υπουργική Απόφαση οικ (ΦΕΚ 905Β/ )), ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (UPS) διαχειρίζονται σύμφωνα με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) (Υπουργική Απόφαση οικ (ΦΕΚ 1124 Β/ ) Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Από την λειτουργία του Σταθμού δεν υπάρχει καμία αύξηση των επιπέδων θορύβου και δόνησης της περιοχής γύρω από τον Σταθμό. Η εγκατάσταση του Σταθμού, λόγω της μικρής διάρκειας των εργασιών και του αποσπασματικού τους χαρακτήρα δεν προκάλεσε ιδιαίτερους θορύβους παρά μόνο από την διέλευση των οχημάτων στο εργοτάξιο. Συνεπώς δεν δημιουργούνται περιβαλλοντικές οχλήσεις Επιπτώσεις σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών ο Σταθμός λόγω της φύσης της λειτουργίας του δεν ενέχει κανένα κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και του πετρελαίου, των εντομοκτόνων ή των χημικών ουσιών. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών δεν θα προκληθεί καμία αύξηση των επιπέδων εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας πέραν των συνήθων. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 61

62 Μία περιβαλλοντική επίπτωση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πιθανή είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Πιο αναλυτικά μπορούμε να πούμε τα εξής: Στις συχνότητες λειτουργίας κεραιών στην Ελλάδα, τα μόνα αποδεδειγμένα αποτελέσματα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι θερμικής φύσεως και συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος ή συγκεκριμένων οργάνων του σώματος. Επιστημονικές έρευνες που αφορούν στις επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα ή σε συγκεκριμένα τμήματα του γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Με βάση τις επιστημονικές αυτές έρευνες και μελέτες, αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν προσδιορίσει όρια ασφαλείας, κάτω από τα οποία η έκθεση δεν προκαλεί κανενός είδους θερμικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα μη θερμικά αποτελέσματα, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι δυνατό να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. «Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η έκθεση σε πεδία ΡΣ όπως αυτά που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης τους, είναι απίθανο να προκαλεί ή να ευνοεί την αύξηση καρκίνου» (WHO: fact sheet 193-Ιούνιος 2000). Η Ελλάδα έχει καθορίσει μέτρα προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θέτοντας σε ισχύ την Κ.Υ.Α 53371/3839/Φ.Ε.Κ / Β/ η οποία αναφέρει ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που ορίζονται στην Υ.Α. Σύμφωνα με την μελέτη ραδιοεκπομπών του συγκεκριμένου σταθμού, σε χώρους που είναι προσιτοί από το γενικό πληθυσμό η ένταση ακτινοβολίας πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 60 % των επιπέδων που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της 53571/3839/ Η ανωτέρω μελέτη έχει κατατεθεί στην Ε.Α.Ε.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) με αριθμό πρωτοκόλλου / που είναι ο οργανισμός που γνωματεύει για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται ανώτατο όριο ασφαλείας για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.θα πρέπει να τονιστεί ότι τα όρια ασφαλείας εξασφαλίζουν την ανυπαρξία θερμικών αποτελεσμάτων στον άνθρωπο, ενώ παράλληλα όπως αναφέρει και η Σύσταση της ΕΕ καλύπτονται και οι τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ολόκληρου του φάσματος των συχνοτήτων. Επιπροσθέτως, λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις του πληθυσμού, όπως ηλικία, ατομική ευαισθησία, περιβαλλοντικές συνθήκες και κατάσταση υγείας του κοινού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα ισχύος σε σχέση με τη συχνότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της ICNIPR και την Σύσταση της Ε.Ε. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 62

63 ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (W/m 2 ) MHz MHz (GSM 900/1800) f/200 (f=εκάστοτε συχνότητα σε ΜΗΖ) 2-300GHz (MICROWAVE/UMTS) 10 Η εταιρεία COSMOTE προς συμμόρφωσή της με τον Νόμο υπ αριθ «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13Α/ ) λαμβάνει το 60% του ορίου της Σύστασης ως το ανώτερο και αυστηρότερο όριο ασφαλείας για όλες τις Μελέτες Ραδιοεκπομπών που εκπονούνται και κατατίθενται στην Ε.Ε.Α.Ε. Παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με την μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα ισχύος σε διάφορα κράτη: ΧΩΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (W/m2) για 900 ΜΗz ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (W/m2) για 1800 ΜΗz ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (W/m2) για 2100 ΜΗz Σύσταση Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 4, Ελλάδα 2,7 5,4 6 Σουηδία 4, Γαλλία 4, Ουγγαρία 4, Καναδάς ΗΠΑ Βρετανία (NRPB) 4, Αυστραλία 4, Εκτεταμένες μετρήσεις που αφορούν στην ένταση του Η/Μ πεδίου που δημιουργείται από κεραίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έχουν γίνει από κρατικούς και πανεπιστημιακούς φορείς. ( COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 63

64 Από τα ανωτέρω καθώς και από τα αποτελέσματα της μελέτης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ραδιοεκπομπών), είναι φανερό ότι το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από όλες τις πηγές ακτινοβολίας είναι χαμηλότερο από το 60% του ορίου αναφοράς, που θέτει η Σύσταση 1999/519/ΕC του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η ΚΥΑ 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» και ο Νόμος Επιπτώσεις στα ύδατα Στην περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα. Κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να προκληθούν κατά την φάση της εγκατάστασης του Σταθμού αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών. Καμία αλλαγή στην ποσότητα του επιφανειακού νερού οποιουδήποτε υδάτινου όγκου δεν έχει προκληθεί ούτε κατά την φάση εγκατάστασης του Σταθμού αλλά δεν προκαλείται ούτε και κατά την λειτουργία του (ακριβώς λόγω της φύσης της λειτουργίας του Σταθμού). Δεν έχει προκληθεί καμία αλλοίωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής γύρω από τον χώρο εγκατάστασης ούτε έχει παρεμποδιστεί η φυσική ροή κανενός είδους επιφανειακού ύδατος. Επομένως δεν έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες πρόκλησης κινδύνου έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα Συσσωρευτικές Συνεργιστικές επιπτώσεις Στην περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού δεν υπάρχουν άλλα έργα εκτός από τον εξεταζόμενο ΣΒ και την κεραία της Vodafone όπου η Ε.Ε.Α.Ε. θα γνωματεύσει σχετικά με την ακτινοβολία και την επίδραση στην ανθρώπινη υγεία λαμβάνοντας υπόψη την συνολική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.εντός της ακτίνας των 1000 μ βρίσκεται αρχαιολογικός χώρος ο οποίος αποτυπώνεται στον Χ.Χ.Γ. Η μόνη συσσωρευτική επίπτωση στην περιοχή που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι είναι η κίνηση από τα οχήματα στους γύρω χωματόδρομους η οποία δημιουργεί μερική σκόνη τοπικά στην περιοχή μελέτης. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 64

65 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου όπως προκύπτουν από την ανωτέρω ανάλυση και αξιολόγηση του έργου. Συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Πίνακας 1: Μήτρα επιπτώσεων(impact matrix) κατά την κατασκευή του έργου. ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΔΑΦΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΕΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΙΦΑΝ/ΚΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΛΩΡΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΝΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 65

66 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡ/ΜΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία. Πίνακας 2: Μήτρα επιπτώσεων(impact matrix) κατά την λειτουργία του έργου. ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΔΑΦΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΕΡΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΙΦΑΝ/ΚΑ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΥΠΟΓΕΙΑ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 66

67 ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ BAΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ, ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΛΩΡΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΠΑΝΙΔΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ Χ Χ Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Χ Χ Χ Χ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡ/ΜΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 67

68 10. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1. Σε κάθε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιείται μελέτη για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της λειτουργίας της κεραίας με τα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης για το ευρύ κοινό, όπως αυτά ορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά" με αρ. Φ.Ε.Κ. 1105/ Β / και το N Σύμφωνα με την μελέτη εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, στην περιοχή δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις Η/Μ πεδίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος πομπός σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ(εκτός από τα κερ/τα που έχουν αναφερθεί και βρίσκονται πάνω στον εξεταζόμενο ΣΒ COSMOTE και το σταθμό της Vodafone), θεωρείται ως τιμή υποβάθρου μία τυπική τιμή πυκνότητας ισχύος που προκύπτει από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές εντός/εκτός αστικού ιστού. Από τα αποτελέσματα λοιπόν προκύπτει ότι οι τιμές του Η/Μ πεδίου από όλες τις πηγές στην περιοχή μελέτης είναι κάτω από το 60% των ορίων της ΙCNIRP όπως έχουν υιοθετηθεί από το Ν.4070.Αυτό φαίνεται και από τη μελέτη ραδιοεκπομπών όπου σε όλα τα σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού εντός 50 μ από την cosmote οι τιμές του Η/Μ πεδίου είναι χαμηλότερες από το 60% των ορίων της ICNIRP. Για το συγκεκριμένο Σταθμό Ξηράς η Μελέτη Ραδιοεκπομπών έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Ε.Ε.Α.Ε. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που γνωματεύει επί θεμάτων υγείας. 2. Η κύρια πηγή ηλεκτροδότησης του σταθμού είναι η Δ.Ε.Η. Από το Η/Ζ ζεύγος δεν παράγονται απόβλητα διότι παραμένει σε εφεδρεία και λειτουργεί μόνο σε περίπτωση ανάγκης.(λίγες ώρες το χρόνο και μόνο αν χρειαστεί). Η κατανάλωση καυσίμου θεωρείται μηδενική. Για το λόγο αυτό δεν διαθέτουμε Εντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.η συντήρηση του εφεδρικού Η/Ζ πραγματοποιείται ανά συχνά διαστήματα.εντός του περιφραγμένου χώρου του σταθμού βρίσκονται κάδοι σύλλογης ΑΛΕ. Υπάρχει κάδος λιπαντικών ελαίων, κάδος φίλτρων ζευγών και κάδος σκουπιδιών.στο παράρτημα ΙΙ επισυνάπτονται φωτογραφίες και το έντυπο συντήρησης του Η/Ζ. Επίσης εφόσον το Η/Ζ παραμένει σε εφεδρεία δεν δημιουργείται θόρυβος ο οποίος να επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Τα κλιματιστικά μηχανήματα που βρίσκονται σε λειτουργία ώστε να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή, είναι σχεδόν αθόρυβα. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 68

69 Ο Σταθμός δεν απαιτεί τη χρήση νερού, μιας και αυτός είναι μη επανδρωμένος.δεν υπάρχει σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο. Σε περίπτωση αχρηστίας κάποιου εξαρτήματος-μηχανήματος που απαιτείται για την λειτουργία του σταθμού, αυτό αποσυναρμολογείται και απομακρύνεται και ανακυκλώνεται από τις αρμόδιες εταιρίες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων - ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η..Ε). Στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού,υπάρχει φορητός πυροσβεστήρας με ακροφύσιο ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και να φέρει ένδειξη CE με πιστοποιητικό ΕΝ3CO2 σύμφωνα με το Ν.1568/85 ( Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985).Για τον οικίσκο Η/Ζ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο διατίθεται φλογοκρύπτης. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 69

70 11. Περιβαλλοντική διαχείρηση και παρακολούθηση Το πρόγραμμα που προτείνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος είναι το εξής: Προστασία του πληθυσμού Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα των υπευθύνων του σταθμού ώστε να μην υπάρχει άμεση πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης (πινακίδα, περίφραξη κ.α.). Σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης του σταθμού, η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρίας ο οποίος χρειάζεται να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.οπως ήδη έχουμε αναφέρει από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εκτίμηση Η/Μ υποβάθρου και την μελέτη ραδιοεκπομπών δεν υπάρχει υπέρβαση στις τιμές του Η/Μ πεδίου του 60% των ορίων της ICNIRP. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που γνωματεύει επί θεμάτων υγείας. Προστασία από πυρκαγιά Στο χώρο εγκατάστασης δεν θα πρέπει να γίνεται καύση κανενός υλικού. Ο χώρος πρέπει να παραμένει καθαρός. Ο κάτοχος του σταθμού θα πρέπει να έχει στο χώρο εγκατάστασής του, φορητό πυροσβεστήρα με ακροφύσιο ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και να φέρει ένδειξη CE με πιστοποιητικό ΕΝ3CO2 σύμφωνα με το Ν.1568/85 ( Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985).Για το Η/Ζ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο διατίθεται φλογοκρύπτης. Χρήση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί για την λειτουργία του σταθμού θα πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται με σωστό τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ελαττωματικά και επικίνδυνα εξαρτήματα. Σε περίπτωση αχρηστίας κάποιου εξαρτήματος-μηχανήματος θα πρέπει αυτό να αποσυναρμολογείται να απομακρύνεται και να ανακυκλώνεται από τις αρμόδιες εταιρίες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων - ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η..Ε). Οι διατάξεις των Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ 15/2006 (Φ.ΕΚ. 12 Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/96/ΕΚ (WEEE), 2002/95/ΕΚ (RoHS) και 108/2003/ΕΚ, επιβάλλουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) από τα οικιακά COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 70

71 απόβλητα και την εξειδικευμένη επεξεργασία τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης. Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που είναι σημειωμένα με αστερίσκο στην Απόφαση 2601/118/ΕΚ. Κωδικοί επικίνδυνων αποβλήτων: * Μπαταρίες μολύβδου Η εταιρεία οφείλει να μεταφέρει τα επικίνδυνα απόβλητα σε χώρους που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία για τη διάθεση και συλλογή τους. Συστηματική καταγραφή των στοιχείων, δεικτών του περιβάλλοντος με πιστοποιημένες μεθόδους Για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να εφαρμόζετε ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης, ούτως ώστε να μπορούμε έγκαιρα να λαμβάνουμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής.στο παράρτημα παραθέτουμε έντυπο από τον έλεγχο συντήρησης του οικίσκου Η/Ζ. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κάθε Σταθμός είναι δυνατό να υπόκειται σε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργούνται από ανεξάρτητους φορείς (Ε.Ε.Α.Ε.) στο πλαίσιο τακτικών αλλά και έκτακτων ελέγχων/ αυτοψιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρία cosmote ενημερώνεται και τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών μετρήσεων για τον εκάστοτε Σταθμό, ως στοιχείο του προγράμματος παρακολούθησης του Σταθμού. Η εταιρία cosmote πραγματοποιεί, επίσης, η ίδια τακτικούς ελέγχους στους χώρους εγκατάστασης των Σταθμών Βάσης της στο πλαίσιο της συντήρησής τους, αλλά και έκτακτους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα υπό ιδιαίτερες συνθήκες (όπως βλάβες, κ.λπ.). Η συχνότητα πραγματοποίησης των τακτικών ελέγχων καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών του κάθε Σταθμού. Έτσι, λοιπόν, οι Σταθμοί κατατάσσονται σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής πολυπλοκότητας. Όσον αφορά στη συχνότητα των τακτικών ελέγχων, αναφέρεται ότι τα συνεργεία με τα οποία συνεργάζεται η cosmote προγραμματίζεται να μεταβαίνουν στους Σταθμούς Βάσης κάθε έτος για τους σταθμούς υψηλής και μεσαίας πολυπλοκότητας και κάθε δύο έτη για τους σταθμούς χαμηλής πολυπλοκότητας. Η διάρκεια του τακτικού ελέγχου είναι περίπου μία ημέρα και στο πλαίσιό του, μεταξύ άλλων, ελέγχονται και τα εξής: Καθαρισμός, διάνοιξη οπών απορροής ομβρίων υδάτων, έλεγχος λειτουργικότητας - καθαρισμός - απομάκρυνση ακαθαρσιών. Αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 71

72 Αποψίλωση στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού (εντός περίφραξης, στην πρόσβαση, και δυο μέτρα περιμετρικά). Έλεγχος και απομάκρυνση σκουπιδιών εντός και εκτός των οικίσκων. Τα συνεργεία συντήρησης που μεταβαίνουν στο χώρο της εγκατάστασης, ελέγχουν και καταγράφουν τυχόν αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο που επηρεάζουν τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών ή τυχόν προσθήκη έτερων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην εγγύς περιοχή και σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής, θα ενημερώνεται άμεσα η cosmote, προκειμένου να συντάξει νέα Μελέτη Ραδιοεκπομπών, η οποία ακολούθως θα υποβληθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. για να λάβει τη σχετική γνωμάτευση. Αντίστοιχη ενημέρωση μπορεί να παρασχεθεί από τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Τ.Τ.) κατά τις αυτοψίες τους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο βάσει των ευρημάτων της αυτοψίας. 12. Κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων Προστασία του πληθυσμού με προειδοποιητικές-πληροφοριακές πινακίδες, περίφραξη και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση του κοινού στους χώρους των κεραιών και ιδιαίτερα της αναρρίχησης σε όλους τους ιστούς. Προστασία από πυρκαγιά με απαγόρευση της καύσης οποιουδήποτε υλικού και καθαρισμού του χώρου. Χρήση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (απομάκρυνση πιθανόν επικίνδυνων υλικών σε ειδικούς χώρους). Συστηματική καταγραφή των στοιχείων, δεικτών του περιβάλλοντος με πιστοποιημένες μεθόδους. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 72

73 13. Πρόσθετα στοιχεία (μελέτη ραδιοεκπομπών, εκτίμηση Η/Μ υποβάθρου) COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 73

74 14. Φωτογραφική τεκμηρίωση COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 74

75 ΟΨΗ ΠΥΛΩΝΑ COSMOTE COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 75

76 ΑΠΟΨΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ COSMOTE COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 76

77 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ COSMOTE COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 77

78 15. Χάρτες και Σχέδια COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 78

79 16. Παραρτήματα Παράρτημα Ι Eιδική οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 Α) 16.1 Υφιστάμενη κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές natura Γενικά στοιχεία προστατευόμενης περιοχής Ειδικότερα, ο υπό μελέτη σταθμός θεμελιώνεται επί εδάφους Νatura και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Νatura, με κωδική ονομασία GR , <<ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ >> η οποία συμπεριλαμβάνεται στον "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Kοινοτικού δικτύου Νatura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) (Special Protection Area) σύμφωνα με το Ν / Επίσης η θέση βρίσκεται και εντός βιοτόπου CORINE με κωδικό και ονομασία Α , <<ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ >>. Παρακάτω επισυνάπτονται οι χάρτες αποτύπωσης των φυσικών ενδιαιτημάτων της περιοχής βιότοπου NATURA GR και τα χαρακτηριστικά αυτών: Αναφέρουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης προστατευόμενης περιοχής: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 79

80 Κωδικός Περιοχής: GR Τύπος: Bιότοπος natura Γεωγραφικό Μήκος: 24 o Γεωγραφικό Πλάτος: 34 o Διοικητική Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.: Χανίων Μέσο Υψόμετρο (m): 59,85 Έκταση (ha): 6290,57 Περιγραφή: Η περιοχή περιλαμβάνει δύο νησιά, τη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα. Το μεγαλύτερο από αυτά, η Γαύδος, έχει έκταση 29,58 km 2 και υψόμετρο 362 m. Η Γαυδοπούλα βρίσκεται 3 μίλια ΒΔ της Γαύδου, η έκταση της φτάνει τα 2,62 km 2 και έχει υψόμετρο 113 m. Στην ανατολική πλευρά της Γαύδου υπάρχουν, σε ψαμμιτικές αποθέσεις ανώτερης Πλειστοκαινικής ηλικίας, σημαντικά χερσαία απολιθώματα. Η βλάστηση είναι κυρίως μακκί (Juniperus) και δάση (Pinus). Αντίθετα, στη Γαυδοπούλα είναι κυρίως φρύγανα με ελάχιστες συστάδες μακκί ( Pistacia). Στο νότιο άκρο του νησιού υπάρχει αλυκή. Αν και το νησί βρίσκεται αρκετά νότια, υπάρχουν αρκετές πηγές με μόνιμα τρεχούμενο νερό. Η βλάστηση γύρω από τις πηγές και τα ρέματα είναι τυπική υδροχαρής Η ανθρώπινη παρουσία στη Γαύδο χρονολογείται από τους νεολιθικούς χρόνους. Σήμερα όμως υπάρχουν λιγότερο από 50κάτοικοι, ενώ η Γαυδοπούλα είναι ακατοίκητη και χρησιμοποιείται μόνο ως βοσκότοπος. Τα τελευταία 3-4 χρόνια παρουσιάζεται τουριστική ανάπτυξη Τύποι οικοτόπων: Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση ( Ποσειδωνίες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae), Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria ( λευκές θίνες ), Λόχμες των παραλιών με άρκευθους ( Juniperus spp.), Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Ασβεστολιθικά βράχεια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea), Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. Είδη φυτών: - Είδη ζώων: Monachus monachus, Mauremys caspica, Caretta caretta. Άλλα σημαντικά είδη: - Χλωρίδα : 7B, 17D -Πανίδα: 15B, 1C Επιπτώσεις/Δράσεις: - Θετική: - COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 80

81 - Ουδέτερη: 100, 403, 500, 400 (IN) - Αρνητική: 140, 210, 230, 290 (IN) / 210, 212, 213, 290 (AR) Καθεστώς προστασίας: -Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - -Διεθνές επίπεδο: - Σπουδαιότητα: Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της θέσης και της ιστορίας της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη νησιά, αν λάβει κανείς υπόψη του τη χλωριδική τους σύνθεση. Τα Αφρικανικά είδη που απαντούν εδώ, είτε έχουν στα νησιά αυτά τη μοναδική τους παρουσία στην Ευρώπη, είτε μία από τις ελάχιστες, π.χ. το αφρικανικό ερημικό είδος Artemisia hebra alba που συναντάται στη Γαύδο. Για το βιότοπο CORINE Α έχουμε: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σελίδα 81

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΙΟΠΡΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, / 09 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: 2/ ΠΡΟΣ :Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 30-1-2014 Α. Π.: 705/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-06. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 6-2-14 Αρ. Πρωτ.: 706/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 97-001-02. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ1Κ-Μ3Ο. σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, 899/10, 1093/10, 1383/10, 1737/10, 2139/10, 2211/10, 2219/10, 5092/10, 5716/10,

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ1Κ-Μ3Ο. σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, 899/10, 1093/10, 1383/10, 1737/10, 2139/10, 2211/10, 2219/10, 5092/10, 5716/10, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 7 / 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2317/10118/ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ σχ.: 7689/08, 134/10, 647/10, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 899/10, 1093/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 04-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 262/16/9-9-2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΗ7Λ7-5Χ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 / 10 / 2011

ΑΔΑ: 45ΟΗ7Λ7-5Χ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 / 10 / 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 09072010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3283/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7264 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 18-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3887/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7328 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 08-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4395/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-2324A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 234/10/31-10-2001 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 Εισαγωγή... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Κύριος Έργου - Ομάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας... 7 1.3 Περιβαλλοντικό Προφίλ Εταιρείας... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 9 Περιγραφή Έργου... 9 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ELPEN ILISIA ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ 11, ΙΛΙΣΙΑ, Επωνυµία κατόχου. Κωδικός Αριθµός. Κωδική Ονοµασία Γεωγρ. ΕΓΣΑ Πλάτος.

ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ELPEN ILISIA ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ 11, ΙΛΙΣΙΑ, Επωνυµία κατόχου. Κωδικός Αριθµός. Κωδική Ονοµασία Γεωγρ. ΕΓΣΑ Πλάτος. ΗΛΩΣΗ ΕΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2727/505/3(ΦΕΚ 442/4-06-203) *Αναφέρεται η κατηγορία (π.χ. Α) ή το σύνολο των κατηγοριών (π.χ. Α Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 9 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αναβάθμιση τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 Εισαγωγή... 6 1.1 Τίτλος του έργου...6 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου...6 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις...6 1.4 Γεωγραφική θέση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 10 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2707/ 7555 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 1110/10,1200/10,2885/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ:

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ: Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1004 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. Μαρούσι, Μάιος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-1 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1-1 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1-1 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1-3 1.3.1 Θέση & Κατανομή Α/Π 1-3 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μεθοδολογία & Αντιμετώπιση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ7Λ7-ΖΒ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΤ7Λ7-ΖΒ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα