Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α"

Transcript

1 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Οι εξελίξεις του εµπορίου της Ελλάδος µε τους δύο κυριότερους εµπορικούς εταίρους 5 Οι εξελίξεις την τελευταία πενταετία 5 Τα εξαγόµενα προϊόντα γενικά 7 Αγροτικά προϊόντα 8 Βιοµηχανικά προϊόντα, καύσιµα και πρώτες ύλες 8 Τα σηµαντικότερα εξαγόµενα είδη 9 Είδη ενδυµασίας 9 Μη σιδηρούχα µέταλλα 10 Τρόφιµα 11 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 11 Ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα 12 Χαλυβουργικά προϊόντα 13 Το ελληνικό λάδι και τα ψάρια 14 Σελ. Πίνακες 17 2

2 Η Ιταλία, για πρώτη φορά κατά τη µεταπολεµική περίοδο, εκτόπισε το 2008 τη Γερµανία και έγινε πρώτη εξαγωγική αγορά της χώρας και, όπως φαίνεται, θα κρατήσει αυτή τη θέση τουλάχιστον στο δυνάµενο να προβλεφθεί µέλλον. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα έφτασε το περασµένο έτος σε εκ., σε σχέση µε εκ. που ήταν η αξία των εξαγωγών προς τη Γερµανία, που υπήρξε σταθερά η πρώτη εξαγωγική αγορά της χώρας µεταπολεµικά. Η διερεύνηση των αιτίων αυτής της παράλληλης, αλλά αντίστροφης διαδροµής, έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί αποκαλύπτει και άλλες πλευρές των ανακατατάξεων που συντελούνται στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Η άνοδος της Ιταλίας στην πρώτη θέση, και µάλιστα µε τόσο µεγάλη διαφορά (181 εκ. ) οφείλεται αφενός στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 7,9% και αφετέρου στην πτώση των εξαγωγών προς τη Γερµανία κατά 8,4%. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών συνολικά, µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, περιορίστηκε σε 1,1% το περασµένο έτος. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, για πρώτη φορά, η αξία των εξαγωγών σε µία χώρα υπερβαίνει, έστω και λίγο, τα 2 δις ευρώ. Το 2008 η αξία των εξαγωγών ξεπέρασε το 1 δις ευρώ, εκτός της Ιταλίας, σε τρεις ακόµη χώρες: τη Γερµανία (1.821 εκ. ), τη Βουλγαρία (1.237 εκ. ) και την Κύπρο (1.103 εκ. ). Η αξία των εξαγωγών προς την Ιταλία αντιπροσώπευε, το περασµένο έτος (2008) το 11,6% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών συνολικά, ενώ η συµµετοχή της Γερµανίας ήταν 10,5% και 22,1% και οι δύο µαζί. Στο 2007 η συµµετοχή των δύο χωρών στις συνολικές εξαγωγές ήταν 10,8% και 11,5% αντιστοίχως. 3

3 Οι δύο αυτές αγορές απορροφούν µεγάλο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών το οποίο, αν και υποχωρεί στην τρέχουσα δεκαετία, στο πλαίσιο µιας γενικότερης τάσης γεωγραφικής διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, παραµένει πολύ υψηλό. Στο πρώτο έτος της τρέχουσας δεκαετίας (2001) οι εξαγωγές προς τη Γερµανία αντιπροσώπευαν το 14,2% των εξαγωγών και προς την Ιταλία το 10,2%, συνολικά δηλαδή 24,4% σε σχέση µε 24,3% το προηγούµενο έτος. Η επόµενη τρίτη σε µέγεθος αγορά, η Βουλγαρία, βρίσκεται αρκετά πιο πίσω µε εκ. ή 7,1% της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας το περασµένο έτος. Στις ελληνικές εισαγωγές, η Γερµανία διατηρεί την πρώτη θέση του προµηθευτή της ελληνικής αγοράς αλλά και στην περίπτωση αυτή η Ιταλία την πλησιάζει. Οι εισαγωγές από τη Γερµανία έφτασαν σε εκ. από εκ. στο 2007, σηµείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές από την Ιταλία ανέβηκαν σε εκ. από εκ. (αύξηση 6%). Κατά το περασµένο έτος (2008) οι ελληνικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10% και έφτασαν σε εκ.. Έτσι, η Γερµανία αντιπροσώπευε το περασµένο έτος το 12,4% των ελληνικών εισαγωγών, σε σχέση µε 13,5% στο 2007 και η Ιταλία το 11,8% και 12,2%, αντιστοίχως. 4

4 Οι εξελίξεις του εµπορίου της Ελλάδος µε τους δύο κυριότερους εµπορικούς εταίρους Στην τρέχουσα δεκαετία, η πορεία των εξαγωγών προς την Ιταλία είναι αυξανόµενη, ενώ αντιθέτως προς τη Γερµανία είναι φθίνουσα. Οι εξαγωγές προς την Ιταλία, το 2008 σε σχέση µε το 2000 αυξήθηκαν κατά 47% ενώ οι εξαγωγές προς τη Γερµανία κατά 5% µόνο. Στο ίδιο διάστηµα οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36%. Συνεπώς, ήταν φυσικό τελικά η ιταλική αγορά να υπερκαλύψει τη διαφορά που τη χώριζε από τη γερµανική και η Ιταλία να καταστεί στο 2008 ο πρώτος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα. Οι εξελίξεις στην τελευταία πενταετία Οι εξαγωγές προς την Ιταλία µεταξύ των ετών 2004 και 2008 αυξήθηκαν κατά 61,4%, σε σχέση µε αύξηση 40% για το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της γειτονικής χώρας στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας να ανέβει σε 11,6% στο τελευταίο έτος, από 10% στο Οι εξαγωγές προς τη Γερµανία, από την άλλη, αυξήθηκαν µεταξύ των ετών αυτών µόνον κατά 12,4% µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της πρώτης σε µέγεθος, ως το 2007, εξαγωγικής αγοράς στο εξαγωγικό εµπόριο της χώρας να περιοριστεί σε 10,5% στο 2008 από 13,1% στο Η παράλληλη αυτή σύγκριση δείχνει ότι η ανάδειξη της Ιταλίας στην πρώτη εξαγωγική αγορά πραγµατοποιήθηκε βαθµιαία στα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε και ο υποβιβασµός της Γερµανίας στη δεύτερη θέση. Στις εισαγωγές, η Γερµανία παραµένει ο πρώτος προµηθευτής της ελληνικής αγορά µε εισαγωγές που είχαν φτάσει στο 2008 σε 7,232 εκ., αλλά σηµειώνοντας αύξηση κατά 30% στην πενταετία, χαµηλότερη από τη συνολική αύξηση (44%) των εισαγωγών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της να περιοριστεί σε 12,4% από 13,8% στο

5 Οι εισαγωγές από την Ιταλία µεταξύ των ετών 2004 και 2008 αυξήθηκαν κατά 28% και είχαν φτάσει σε εκ. ή ποσοστό 11,8% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, από εκ. (ή 13,3%) στο Αν και οι δύο χώρες διατηρούν την πρώτη και τη δεύτερη θέση στο εισαγωγικό εµπόριο, η εισαγωγική εξάρτηση και από τις δύο χώρες περιορίζεται, καθώς η συµµετοχή τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών πέφτει από 27,1% στο 2004 σε 24,2% στο Παλαιότερα πάντως οι εξαγωγές προς την Ιταλία ήταν περισσότερο συγκεντρωµένες, σε σχέση µε τη Γερµανία. Στο 1996 οι εξαγωγές ελαιολάδου προς την Ιταλία αντιπροσώπευαν το 1/2 σχεδόν της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα. Και πάντοτε το παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί το πρώτο εξαγόµενο είδος και τα ψάρια των ιχθυοτροφείων το δεύτερο. Τα δύο αυτά είδη διατηρούν την ίδια θέση στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία, αλλά µε σηµαντικά χαµηλότερη συµµετοχή. Στη Γερµανία, αντίθετα, τα δύο πρώτα είδη ουδέποτε έφτασαν σε τέτοια ύψη συµµετοχής. Οι εξελίξεις αυτές έχουν δύο συνέπειες. Πρώτο, σε µια χώρα οι εξαγωγές είναι σταθερότερες όταν δεν είναι πολύ συγκεντρωµένες και δεύτερο και οι επιδόσεις των προϊόντων που έχουν τις πρώτες θέσεις είναι σταθερότερες, όσο οι εξαγωγές τους κατευθύνονται σε περισσότερες χώρες ή διαφορετικά η µείωση της εξάρτησης των εξαγωγών ενός προϊόντος από µια αγορά συµβάλλει προς την ίδια κατεύθυνση. 6

6 Τα εξαγόµενα προϊόντα γενικά Όπως είναι αναµενόµενο, η χώρα µας εξάγει πολύ µεγάλη ποικιλία προϊόντων και στις δύο χώρες, προς τις οποίες κατευθύνεται σχεδόν το 1/4 της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Από τα είδη που αποτελούν το αντικείµενο του διεθνούς εµπορίου, µε βάση το σύστηµα της Τυποποιηµένης Ταξινόµησης του ιεθνούς Εµπορίου (ΤΤ Ε) του ΟΗΕ, η χώρα µας εξάγει γύρω στα είδη (2.669 είδη το 2008), δηλαδή σχετικά µεγάλο αριθµό, αν και σε πολλά είδη οι εξαγωγές δεν είναι σπουδαίες ή είναι αµελητέες. Στην Ιταλία τα εξαγόµενα είδη υπερβαίνουν τα (1.534 στο 2008). Λίγο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των ειδών που εξάγονται στη Γερµανία (1.570 είδη στο 2008). Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία είναι λιγότερο συγκεντρωµένες. Τα 20 σηµαντικότερα προϊόντα το 2008 κάλυψαν το 48% του συνόλου, τα 50 σηµαντικότερα το 65% και τα 100 σηµαντικότερα το 76%, δηλαδή τα 3/4 των εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα. Η αξία του εκατοστού σε αξία προϊόντος το 2008 είχε φτάσει σε 2,7 εκ.. Αυτό σηµαίνει ότι είδη αξίας µισού περίπου δισεκατοµµυρίου ευρώ βρίσκονται πέρα από την πρώτη εκατοντάδα. Τα είδη των οποίων οι εξαγωγές υπερβαίνουν το 1 εκ. δεν είναι δυνατό γενικά, και για τις δύο χώρες, να θεωρηθούν ευκαιριακές. Τα είδη που η αξία των εξαγωγών τους υπερβαίνει το 1 εκ. στις εξαγωγές προς την Ιταλία στο 2008 ήταν συνολικά 174. Στη Γερµανία, από την άλλη, οι εξαγωγές είναι περισσότερο συγκεντρωµένες, σε σχέση µε τις εξαγωγές προς την Ιταλία. Τα 20 σηµαντικότερα εξαγόµενα είδη κάλυψαν στο τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου το 53%, τα 50 σηµαντικότερα το 71% και τα 100 σηµαντικότερα το 82%. Παρά το υψηλό ποσοστό που καλύπτουν τα 100 πρώτα προϊόντα, η αξία των εξαγωγών του εκατοστού είδους είναι υψηλή (2,8 εκ. ) και συνεπώς ο κατάλογος των ειδών που έχουν αξιόλογη επίδοση δεν εξαντλείται και στην περίπτωση της Γερµανίας στα 100 σηµαντικότερα είδη. Τα προϊόντα που η αξία των εξαγωγών τους προς τη Γερµανία ξεπέρασαν στο 2008 το 1 εκ. ήταν

7 Το ένα εκ., αλλά προπαντός τα 5 εκ., είναι ένα κρίσιµο ποσό για το µέγεθος των ελληνικών εξαγωγών γενικά και πολύ περισσότερο για µεµονωµένες χώρες, έστω και αν πρόκειται για τις δύο µεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές της χώρας µας. Τα είδη των οποίων οι εξαγωγές υπερέβαιναν τα 5 εκ. στο 2000 ήταν συνολικά 63, παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία των εξαγωγών προς τη Γερµανία στο τελευταίο έτος της περασµένης δεκαετίας σε απόλυτο ύψος ήταν χαµηλότερη, σε σχέση µε το Εν τούτοις τα προϊόντα των οποίων η αξία ξεπερνούσε τα 5 εκ. ήταν περισσότερα, σε σχέση µε το 2008 που είχαν φτάσει συνολικά σε 55, δείχνοντας ότι οι εξαγωγές προς την πρώτη, ως το 2007, εξαγωγική αγορά της Ελλάδας τείνουν να συγκεντρωθούν σε λιγότερα είδη. Αγροτικά προϊόντα Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο σηµαντικότερων εξαγωγικών αγορών της χώρας είναι ότι απορροφούν αυξηµένο ποσοστό γεωργικών προϊόντων, κατά βάση τροφίµων. Το 2008 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αντιπροσώπευαν το 21% του συνόλου. Προς την Ιταλία όµως, το ποσοστό αυτό ήταν 28% και προς τη Γερµανία 30%, µάλιστα η συµµετοχή της Γερµανίας αυξάνεται κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ενώ της Ιταλίας παραµένει σταθερή (29% και 28% στο πρώτο και στο τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου µε ενδιάµεσες πολύ µεγάλες εξάρσεις, λόγω ελαιολάδου και ψαριών). Βιοµηχανικά προϊόντα, καύσιµα και πρώτες ύλες Οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων υπερβαίνουν λίγο τη µισή αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία, βρίσκονται δηλαδή πάνω-κάτω στο ίδιο επίπεδο µε τις εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων της χώρας προς όλο τον κόσµο. Αντιθέτως προς τη Γερµανία η συµµετοχή τους είναι αρκετά υψηλότερη και αποτελεί τα 2/3 πάνω-κάτω της αξίας των εξαγωγών προς τη χώρα αυτή. Αλλά ενώ κανονικά αυτό θα έπρεπε να αποτελεί πλεονέκτηµα, αποτελεί στην πραγµατικότητα την κύρια αδυναµία της εξαγωγικής δραστηριότητας προς τη Γερµανία, όπως θα φανεί παρακάτω. Οι εξαγωγές πρώτων υλών είναι σηµαντικές προς την Ιταλία, αλλά η συµµετοχή είναι φθίνουσα: από 9,3% στο 2004 περιορίζεται σε 5,5% στο 8

8 2008, ενώ προς τη Γερµανία είναι πολύ περιορισµένες: 1,4% των συνολικών εξαγωγών µας στο Οι ασταθείς εξαγωγές καυσίµων εµφανίζουν πολύ µεγάλη άνοδο προς την Ιταλία και αντιπροσώπευαν το 12% του συνόλου των εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα στο 2008, αλλά στα δύο πρώτα χρόνια της πενταετίας ήταν πολύ περιορισµένες. Άρχισαν να ανεβαίνουν από το Προς τη Γερµανία η πολύ µικρή συµµετοχή τους παρέµεινε αµετάβλητη. Τα σηµαντικότερα εξαγόµενα είδη Μετά τη γενική αυτή επισκόπηση είναι σκόπιµο να εξεταστεί λεπτοµερέστερα η συµπεριφορά των εξαγωγών προς τις δύο κυριότερες εξαγωγικές αγορές της χώρας. Είδη ενδυµασίας (κωδ. ΤΤ Ε 84) Η κυριότερη αιτία υποχώρησης των εξαγωγικών επιδόσεων προς τη Γερµανία είναι η κατάρρευση των εξαγωγών στα είδη ενδυµασίας. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 96 είδη. Η αξία των εξαγωγών αυτών έπεσε από 623 εκ. στο 2000 σε 191 εκ. µόνο στο 2008, µειώθηκε δηλαδή κατά 69,3%. Βέβαια οι εξαγωγές των ειδών αυτών έπεσαν προς όλο τον κόσµο, αλλά η πτώση τους είναι πολύ πιο περιορισµένη (-38%). Και στο πολύ χαµηλό αυτό επίπεδο η Γερµανία, παρά ταύτα, παραµένει και το 2008 η πρώτη εξαγωγική αγορά για τα προϊόντα αυτά, απορροφώντας το 18,5% των ελληνικών εξαγωγών αυτής της κατηγορίας. Στο 2000 όµως η συµµετοχή των ειδών ενδυµασίας στις εξαγωγές προς τη Γερµανία υπερέβαινε το 1/3 του συνόλου (37,4%). Οι απώλειες µεταξύ των ετών 2000 και 2008 φτάνουν σε 432 εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 1/4 της συνολικής αξίας των εξαγωγών της κατηγορίας αυτής ή σχεδόν το 1/4 της αξίας όλων των εξαγωγών προς τη Γερµανία. Οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή έπεσαν από εκ. στο 2000 σε εκ. στο 2008, µε συνολικές απώλειες 632 εκ.. Με άλλα λόγια οι απώλειες προς τη Γερµανία αντιπροσώπευαν το 68,4% των συνολικών απωλειών των ελληνικών εξαγωγών στην κατηγορία αυτή στην τρέχουσα δεκαετία. Αξία εξαγωγών που δεν απέχει και πολύ από το µισό δισεκατοµµύριο δεν ήταν δυνατό να αναπληρωθεί σε οκτώ χρόνια σε µια µόνον αγορά, όσο µεγάλη και αν είναι αυτή η αγορά. 9

9 Αντιθέτως, στην Ιταλία οι εξαγωγές των ειδών ένδυσης, παρά την πτώση τους προς όλο τον κόσµο, όχι µόνο δεν υποχώρησαν, αλλά σηµείωσαν σηµαντική αύξηση από 46 εκ. στο 2000 σε 87 εκ. στο 2008, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν. Αυτό σηµαίνει ότι προς την Ιταλία εξάγονται είδη αυτής της κατηγορίας που αντέχουν ακόµα στο διεθνή ανταγωνισµό. Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών ειδών ενδυµασίας προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,1% 2,8% 8,4% Γερµανία ,3% 37,4% 18,5% Κόσµος ,0% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Μη σιδηρούχα µέταλλα (κωδ. ΤΤ Ε 68) Αντιθέτως, στις εξαγωγές προς την Ιταλία αυξανόµενο ρόλο διαδραµατίζουν τα µη σιδηρούχα µέταλλα και ειδικότερα ο χαλκός και το αλουµίνιο και τα προϊόντα τους. Πρόκειται για µια µεγάλη κατηγορία που αποτελείται από 71 είδη. Αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες κατηγορίες, µε αυξανόµενη συµµετοχή στις ελληνικές εξαγωγές (7,3% στο 2008 από 6,1% στο 2000). Η Ιταλία αποτελεί την πρώτη αγορά και η Γερµανία τη δεύτερη. Προς την Ιταλία οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής αυξάνονται στην τρέχουσα δεκαετία κατά 83,3% και προς τη Γερµανία µε 42,9%, ενώ προς όλο τον κόσµο η αύξηση στην περίοδο αυτή είναι 62,7%. Με άλλα λόγια η Γερµανία απορροφά σε απόλυτο ύψος περισσότερα προϊόντα της κατηγορίας αυτής, αλλά λιγότερα σε σχετικούς όρους, ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας αυξάνεται ταχύτερα όχι µόνον η αξία των εξαγωγών, αλλά και η συµµετοχή της στις εξαγωγές αυτής της κατηγορίας. Οι σχετικές εξελίξεις απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 10

10 Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών µη σιδηρούχων µετάλλων προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,3% 27,2% 30,7% Γερµανία ,9% 13,6% 11,9% Κόσµος ,7% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Τρόφιµα (κωδ. ΤΤ Ε 0) Η κατηγορία 0 περιλαµβάνει τα τρόφιµα, εκτός από τα λίπη & έλαια και τα ποτά, και αποτελείται από 344 είδη. Ως αγορές τροφίµων, αν και είναι οι µεγαλύτερες και παραµένουν στην πρώτη θέση (Γερµανία) και στη δεύτερη (Ιταλία) στο τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία (2008), η σηµασία τους περιορίζεται. Η Γερµανία απορρόφησε στο 2000 το 18,4% των συνολικών εξαγωγών τροφίµων, αλλά το 16,6% στο 2008 και η Ιταλία το 16,1% και 14,1%, αντιστοίχως. Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών τροφίµων προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,6% 16,1% 14,1% Γερµανία ,3% 18,4% 16,6% Κόσµος ,2% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (κωδ. ΤΤ Ε 65) Εικόνα παρόµοια µε τα είδη ενδυµασίας εµφανίζει και η κατηγορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η οποία περιλαµβάνει 222 είδη. Οι 11

11 εξαγωγές των προϊόντων αυτών αυξήθηκαν σε 519 εκ. από 500 εκ. στο 2000 (αύξηση 3,8%). Οι δύο χώρες ήταν η πρώτη (Γερµανία) και η δεύτερη (Ιταλία) αγορά για την κατηγορία αυτή στο 2000, αλλά τα πράγµατα έχουν αλλάξει το 2008: στην πρώτη θέση έχει ανέβει η Βουλγαρία ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιταλία και την τρίτη πλέον η Γερµανία. Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,0% 14,4% 13,9% Γερµανία ,5% 19,8% 9,6% Κόσµος ,8% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα (κωδ. ΤΤ Ε 54) Πρόκειται για µια κατηγορία προϊόντων που σηµείωσε µεγάλη ανάπτυξη στην τρέχουσα δεκαετία, κυρίως λόγω των παράλληλων εξαγωγών. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 45 είδη. Η Γερµανία από τη δεύτερη θέση στο 2000 έχει την 7 η θέση στο Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας κατευθύνονται κατά τα 9/10 στα κράτη- µέλη της ΕΕ25 τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. Η Ιταλία εµφανίζεται µε µικρή αλλά αυξηµένη συµµετοχή, ενώ η Γερµανία δεν είναι απλώς η κυριότερη αγορά για την κατηγορία αυτή, αλλά αυξάνει σταθερά τη συµµετοχή της. Οι εξαγωγές ιατρικών και φαρµακευτικών προϊόντων προς τη Γερµανία το 2008 αποτελούσαν το 17,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς αυτή τη χώρα. 12

12 Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών ιατρικών & φαρµακευτικών ποϊόντων προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,7% Γερµανία ,4% 20,8% 37,0% Κόσµος ,7% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Χαλυβουργικά προϊόντα (κωδ. ΤΤ Ε 67) Ο σίδηρος και ο χάλυβας και τα προϊόντα τους αποτελούν µία κατηγορία που, αν και κατατάσσεται στα παραδοσιακά είδη, εµφανίζει εξαιρετικά µεγάλη ανάπτυξη στην τρέχουσα δεκαετία, ανάπτυξη που οφείλεται στον εκσυγχρονισµό του κλάδου και στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτής της κατηγορίας σε αξία τετραπλασιάστηκαν (σε όγκο υπερτριπλασιάστηκαν) και αποτελούσαν στο 2008 το 5,64% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε αξία, σε σχέση µε 1,92% στο Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 166 είδη. Η εξαγωγική δραστηριότητα µετατοπίζεται προς άλλες αγορές, εκτός της Ιταλίας και της Γερµανίας, ειδικότερα προς τη Β.Αµερική και τις βαλκανικές χώρες (15,7% και 33,1% του συνόλου στο 2008, σε σχέση µε 6,9% και 19% στο 2000). Έτσι, η θέση των δύο χωρών έχει µεταβληθεί: η Ιταλία που είχε την πρώτη θέση στο 2000 κατέλαβε την 9 η θέση στο 2008 και η Γερµανία από την 6 η θέση υποχώρησε στην 8 η θέση, παρά τη µεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τη χώρα αυτή κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι εξαγωγές προς τον ανεπτυγµένο κόσµο υποχώρησαν στο 42,1% του συνόλου στο 2008, σε σχέση µε 61,2% στο

13 Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,4% 18,0% 4,0% Γερµανία ,6% 5,7% 4,0% Κόσµος ,8% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Το ελληνικό λάδι και τα ψάρια Το ελαιόλαδο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις εξαγωγές προς την Ιταλία. Είναι η σηµαντικότερη αγορά για το προϊόν. Πρόκειται όµως για ένα είδος του οποίου οι εξαγωγές είναι ασταθείς. Η Ιταλία απορροφά πολύ µεγάλο ποσοστό της κατηγορίας «φυτικά λίπη και έλαια» (κωδ. ΤΤ Ε 4) σε πολύ µεγάλη απόσταση από όλες τις άλλες χώρες. Τα 3/4 αυτής της µεγάλης κατηγορίας αποτελεί το παρθένο ελαιόλαδο (κωδ. ΤΤ Ε 42141) του οποίου βασικός πελάτης είναι η Ιταλία επίσης. Π.χ. η Ιταλία το 2003 απορρόφησε τα 4/5 των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιόλαδου και το 2008 το 7,4%. Οι εξαγωγές ελαιολάδου είναι, για εγγενείς λόγους, ασταθείς και η αστάθεια αυτή αντικατοπτρίζεται και στις ποσότητες και των εξαγωγών αυτού του προϊόντος που απορροφά η Ιταλία. Ενδεικτικά αναφέρεται η συµµετοχή της Ιταλίας σε ορισµένα έτη της προηγούµενης και της τρέχουσας δεκαετίας (σε παρένθεση η συµµετοχή) 1996 (31%), 1999 (26%), 2000 (15%), 2004 (6%), 2005 (19%), 2006 (15%), 2007 (10%). Πάντως, η συµµετοχή της Ιταλίας στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου, αν και παραµένει πολύ υψηλή, είναι φθίνουσα, καθώς αυξάνεται η συµµετοχή άλλων χωρών, προς τις οποίες µάλιστα οι εξαγωγές είναι περισσότερο τυποποιηµένες και όχι «χύµα» όπως στην Ιταλία, όπου το ελληνικό λάδι συσκευάζεται σε µικρές συσκευασίες και διατίθεται ως ιταλικό. Αυτό φαίνεται από τη µέση τιµή διάθεσης όπου π.χ. στη Γερµανία είναι πολύ υψηλή. 14

14 Για τα ψάρια και τα θαλασσινά των ιχθυοτροφείων και τα παρασκευάσµατά τους, η Ιταλία είναι επίσης η σηµαντικότερη εξαγωγική αγορά. Στην κατηγορία «ψάρια, εκτός από θαλάσσια, οστρακοειδή, µαλάκια, υδρόβια ασπόνδυλα και παρασκευάσµατα από ψάρια» (κωδ. ΤΤ Ε 03), η Ιταλία ήταν ο πρώτος πελάτης το 2000, απορροφώντας το 52% των εξαγωγών αυτής, το 2003 επίσης απορροφώντας το 43% και το 2008 συµµετέχοντας µε 39% στις ελληνικές εξαγωγές αυτών των προϊόντων. Χ ώ ρ α Εξέλιξη των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,4% # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! Γερµανία ,0% # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! Κόσµος # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή Εξέλιξη των εξαγωγών για τα ψάρια ιχθυοτροφείων και τα θαλασσινά προς όλο τον κόσµο, την Ιταλία και τη Γερµανία Χ ώ ρ α Αξία εξαγωγών (εκατ. ) Μεταβολή * 2008/ * Ιταλία ,7% 51,4% 39,2% Γερµανία ,0% 3,8% 4,0% Κόσµος ,8% 100,0% 100,0% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Συµµετοχή 15

15 Η λεπτοµερέστερη διερεύνηση της εξαγωγικής δραστηριότητας δείχνει ότι οι εξελίξεις προς την Ιταλία έχουν µονιµότερο χαρακτήρα και είναι δύσκολο η Γερµανία να ανακτήσει τη θέση από την οποία την εκτόπισε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία των ελληνικών εξαγωγών η γειτονική χώρα. Εκτός όλων των άλλων, αυτό φαίνεται καθαρά και από το γεγονός ότι ακόµη και πιο προβληµατικά προϊόντα, όπως π.χ. τα είδη ενδυµασίας και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επέδειξαν εξαιρετική αντοχή στην ιταλική αγορά. Βεβαίως οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που έγιναν ή είναι προφανή σε αυτή την έρευνα ισχύουν για τις εξελίξεις ως και το Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της διεθνούς ζήτησης και στην προβλεπόµενη για πρώτη φορά µετά τον πόλεµο σοβαρή υποχώρηση του παγκόσµιου εµπορίου και των εξαγωγών των µεγαλύτερων εξαγωγικών δυνάµεων (Γερµανία, Κίνα, Ιαπωνία) δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί τι επιφυλάσσει για τις ελληνικές εξαγωγές και την κατανοµή τους στις διάφορες χώρες. 16

16 Π ί ν α κ ε ς 17

17 Π ί ν α κ α ς 1 Το εµπόριο της Ελλάδας µε την Ιταλία και τη Γερµανία κατά τη διάρκεια της νέας δεκαετίας* Χ ώ ρ α Α ξ ί α ( σε εκατ. ευρώ ) Ε ξ α γ ω γ ε ς % Μεταβολή 2008/2000 Ιταλία 1.361, , , , , , , , ,9 47,01% Γερµανία 1.734, , , , , , , , ,3 5,01% Σύνολο εξαγωγών των 2 χωρών Σύνολο ελληνικών εξαγωγών 3.096, , , , , , , , ,2 23,48% , , , , , , , , ,2 36,26% Ε ί σ α γ ω γ έ ς Ιταλία 5.087, , , , , , , , ,6 35,33% Γερµανία 5.145, , , , , , , , ,1 40,57% Σύνολο εισαγωγών των 2 χωρών Σύνολο ελληνικών εισαγωγών , , , , , , , , ,7 37,96% , , , , , , , , ,1 69,01% Συµµετοχή στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών Ιταλία 10,70% 10,22% 10,86% 11,22% 10,04% 10,94% 11,38% 10,77% 11,55% Γερµανία 13,63% 14,17% 13,27% 13,66% 13,11% 12,91% 11,44% 11,54% 10,51% Συµµετοχή στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών Ιταλία 14,73% 14,58% 14,65% 13,51% 13,34% 12,80% 12,11% 12,22% 11,80% Γερµανία 14,90% 14,90% 14,44% 14,12% 13,76% 14,20% 13,25% 13,47% 12,39% Σηµείωση: Η αύξηση των εξαγωγών στο 2008 σε σχέση µε το 2007 που προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα είναι λίγο χαµηλότερη από την αναγραφόµενη στο κείµενο (1,1%) που βασίστηκε σε νεότερα στοιχεία της ΕΣΥΕ. * Προσωρινά στοιχεία για τα έτη Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 18

18 α/α Χ ώ ρ α Αξία α/α Χ ώ ρ α Αξία 1 Ιταλία 2.001,86 1 Γερµανία 1.734,38 2 Γερµανία 1.821,30 2 Ιταλία 1.361,73 3 Βουλγαρία 1.236,99 3 Ην. Βασίλειο 861,52 4 Κύπρος 1.102,98 4 ΗΠΑ 691,42 5 ΗΠΑ 885,42 5 Τουρκία 631,67 6 Ην. Βασίλειο 820,06 6 Κύπρος 551,95 7 Ρουµανία 772,42 7 πγ Μ 510,06 8 Γαλλία 668,38 8 Γαλλία 490,27 9 Τουρκία 621,67 9 Βουλγαρία 488,07 10 Ισπανία 504,80 10 Ρουµανία 416,33 11 πγ Μ 442,13 11 Ισπανία 411,60 12 Ρωσία 418,88 12 Ολλανδία 346,94 13 Ολλανδία 402,07 13 Ρωσία 269,99 14 Αλβανία 378,33 14 Αλβανία 269,58 15 Σερβία-Μαυροβούνιο- Κόσοβο 328,36 15 Βέλγιο 214,21 16 Ελβετία 271,98 16 Ισραήλ 201,09 17 Σλοβενία 248,47 17 Σουηδία 160,19 18 Βέλγιο 222,69 18 Λίβανος 157,43 19 Ην.Αρ.Εµιράτα 217,88 19 Μάλτα 147,74 20 Πολωνία 217,25 20 Σερβία-Μαυροβούνιο- Κόσοβο 142,31 Σύνολο εξαγωγών Σύνολο εξαγωγών ,91 παραπάνω χωρών παραπάνω χωρών ,48 Σύνολο ελληνικών εξαγωγών Π ί ν α κ α ς 2 Οι 20 κύριες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας κατά τα έτη 2008* και ,15 * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ Σύνολο ελληνικών εξαγωγών ,93 19

19 Κωδ. ΤΤ Ε Π ρ ο ϊ ό ν Αξία (σε χιλ.$) % συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών προς Ιταλία Παρθένο λάδι ,39% Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αυγά και σπέρµατα) ,33% Κράµατα αργιλίου ,52% Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή από χαλκό καθαρισµένο ,38% Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, µε πάχος που υπερβαίνει το 0,2mm ,64% Αργίλιο όχι σε κράµα ,63% Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό ,36% Σιτάρι σκληρό, ανάλιεστο ,30% Απόρρητα ,60% Πολυπροπυλένιο ,60% Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο ,59% Άλλα λαχανικά, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα ,34% Σπέρµατα βαµβακιού ,31% Άλλα υφάσµατα από βαµβάκι µε την ονοµασία "denim", που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαµβάκι, µε βάρος που υπερβαίνει τα 200g/m ,26% Άλλα χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα µ.α.κ ,21% Π ί ν α κ α ς 3 Τα βασικά εξαγόµενα προϊόντα προς την Ιταλία το έτος 2008* Φορέµατα-πουκάµισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάµισα και πουκαµισάκια για γυναίκες ή κορίτσια από υφάσµατα πλεκτά ,21% Ηλεκτρική ενέργεια ,16% Τσιµένα Portland ,12% Άλλα τυριά ,99% Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα ,98% Σύνολο εξαγωγών των 20 προϊόντων ,91% Συνολικές εξαγωγές προς την Ιταλία ,00% * Τα στοιχεία είναι προσωρινά Πηγή: ΕΣΥΕ-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 20

20 Κωδ. ΤΤ Ε Π ρ ο ϊ ό ν Φάρµακα (περιλαµβάνονται και τα κτηνιατρικά φάρµακα), µ.α.κ., που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση Φάρµακα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορµόνες ούτε άλλα προϊόντα της υποδιαίρεσης 541.5, ούτε αντιβιοτικά ή παράγωγα των αντιβιοτικών, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση Φορέµατα-πουκάµισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάµισα και πουκαµισάκια για γυναίκες ή κορίτσια από υφάσµατα πλεκτά Αξία (σε χιλ.$) % συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών προς Γερµανία ,92% ,68% ,31% Απόρρητα ,64% Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα ,52% Άλλα τυριά ,43% Φάρµακα (περιλαµβάνονται και τα κτηνιατρικά) που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση ,32% Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη ,67% Τα-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό ,53% Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, µε πάχος που υπερβαίνει το 0,2mm ,25% Σταφύλια νωπά ,02% Ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής από αργίλιο ,82% Φρούτα µε κουκούτσια, µ.α.κ. νωπά ,54% Άλλα λαχανικά, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα ,53% Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό ,48% Ηλεκτρικοί συσσωρευτές ,30% Π ί ν α κ α ς 4 Τα βασικά εξαγόµενα προϊόντα προς τη Γερµανία το έτος 2008* Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), µούστοι σταφυλιών που η ζύµωση έχει ανασταλεί µε πσοθήκη αλκοόλης Ψυγεία, οικιακού τύπου (ηλεκτρικά ή άλλα), έστω και αν περιέχουν τµήµα κατάψυξης Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες, άνθρακες ζωικής προέλευσης (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο εξασθενιµένος ζωικός άνθρακας) Λαχανικά, καρποί και φρουτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξύδι ή οξικό οξύ ,24% ,06% ,03% ,99% Σύνολο εξαγωγών των 20 προϊόντων ,30% Συνολικές εξαγωγές προς τη Γερµανία ,00% * Τα στοιχεία είναι προσωρινά Πηγή: ΕΣΥΕ-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 21

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse. ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015 ΠΣΕ: Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2010* (Αξία σε χιλ. )

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2010* (Αξία σε χιλ. ) Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2010* (Αξία σε χιλ. ) Σειρά κατάταξης 59 02231 9 02499 Κωδ. ΤΤ Ε Περιγραφή προϊόντος 2010 Γιαούρτια, είτε περιέχουν είτε όχι πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007.

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007. ιµερές Εµπόριο Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 7,37,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 8/6/2007

Θεσσαλονίκη, 8/6/2007 Π Ο Ρ Ε Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ω Ν 2 0 0 2-2 0 0 6 Θεσσαλονίκη, 8/6/2007 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνουν: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κυρίως έλαια πετρελαίου), ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ (Οξείδιο & υδροξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 17 Μαρτίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 43 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 /νση Κοιν.: ΥΠΕΞ -. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. ούκα - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιµερές Εµπόριο Ελλάδας-Ισπανίας 2010 2011 2012 µεταβολή 2013 µεταβολή

ιµερές Εµπόριο Ελλάδας-Ισπανίας 2010 2011 2012 µεταβολή 2013 µεταβολή ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 27 Μαρτίου 2014 Θέµα: ιµερές εµπόριο Ελλάδας - Ισπανίας έτους 2013 Γενικά Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών των ετών 2009-2012 συνεχίσθηκε και το 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009 Εξέλιξη εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος Γερµανίας κατά το 2008 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε η ΕΣΥΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1 ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009. Σύμφωνα με την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδομένων της ΕΣΥΕ από τον

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Ο Ο.Π.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Επιτελική σύνοψη......4 1. Συνολική πορεία ελληνικού εξωτερικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 1. Κατανάλωση Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί,

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι TA NΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία

Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 12 Οκτωβρίου 2010 Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία Η γερμανική βιομηχανία πλαστικών υλών παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Business. Εξαγωγές ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ THΣ ΕΛΛΑΔAΣ 1.574,3 1.213,5 904,3 490,5 448,6 648,2 438,8 347,8 389,3 332,4 311,3 475,5 651,6 351,7 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 203,8

Business. Εξαγωγές ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ THΣ ΕΛΛΑΔAΣ 1.574,3 1.213,5 904,3 490,5 448,6 648,2 438,8 347,8 389,3 332,4 311,3 475,5 651,6 351,7 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 203,8 Business Εξαγωγές ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ THΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΧΩΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Σειρά κατάταξης α' 6μήνου 2014 1 2 3 4 5 6 Σειρά κατάταξης α' 6μήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 Στατιστική επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία Ανάλυση ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία Ανάλυση ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία Ανάλυση ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία 2009 2010 2011 2012 Μεταβολή 2011/2012 2009 2010 2011 2012 Μεταβολή 2011/2012 CN8 Περιγραφή Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!! FOODEX 2015: JEDDAH, 17 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!! FOODEX 2015: JEDDAH, 17 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!! FOODEX 2015: JEDDAH, 17 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Η mediaplanet, η εταιρία που αναπτύσει το productsgreek.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 75 Μάρτιος 2015

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 75 Μάρτιος 2015 Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 75 Μάρτιος 2015 Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα χρόνια της ύφεσης Ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2008-2014) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά γυαλιού της Γερμανίας

Η αγορά γυαλιού της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Αυγούστου 2008 Η αγορά γυαλιού της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η γερμανική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα