Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir ces modes d'emploi dans une langue différente, utilisez le mandat de demande à la fin du livret. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. g M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή συσκευής... 4 Προστασία περιβάλλοντος... 6 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 Λειτουργία / διακοπή Κλείδωµα Σε περίπτωση µακρόχρονης απουσίας Σωστή θερµοκρασία και υγρασία Θερµοκρασία Σύστηµα ασφαλείας Μονωτική διαχωριστική πλάκα Ρύθµιση θερµοκρασίας υνατότητες ρύθµισης θερµοκρασίας Ενδείξεις θερµοκρασίας Φωτεινότητα της ένδειξης θερµοκρασίας Υγρασία Πλήκτρο ρύθµισης σταθερής υγρασίας (DynaCool) m ιακοπή της λειτουργίας DynaCool Καθαρισµός του αέρα µε φίλτρα ενεργού άνθρακα Εσωτερικός φωτισµός Ενεργοποίηση εσωτερικού φωτισµού Αλλαγή φωτεινότητας Συντήρηση κρασιών Χωρητικότητα Ξύλινα ράφια Ετικέτες αναγραφής είδους Βοµβητής Συναγερµός θερµοκρασίας Συναγερµός πόρτας Ενεργοποίηση του βοµβητή Έγκαιρη διακοπή ήχου του βοµβητή Απόψυξη συσκευής

3 Πίνακας περιεχοµένων Καθαρισµός Εσωτερικός χώρος, πόρτα, εξαρτήµατα Ανοίγµατα εξαερισµού Λάστιχα πόρτας Φίλτρα ενεργού άνθρακα Τι πρέπει να κάνετε, όταν Ανάλυση αιτίας θορύβων Εξοικονόµηση ενέργειας για όλες τις συσκευές Service Ηλεκτρική σύνδεση Οδηγίες τοποθέτησης Χώρος τοποθέτησης Κατηγορία κλίµατος Είσοδος / έξοδος αέρα Πριν από την τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας Αλλαγή ανοίγµατος πόρτας Τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας Ευθυγράµµιση συσκευής µε ψηλότερες πόρτες ντουλαπιών Στερέωση συσκευής

4 Περιγραφή συσκευής a Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής b Ένδειξη θερµοκρασίας πάνω περιοχής c Πλήκτρα ρύθµισης θερµοκρασίας πάνω περιοχής (αριστερά: θερµότερη, δεξιά: ψυχρότερη) d Πλήκτρο ρύθµισης σταθερής υγρασίας (DynaCool) µε ενδεικτική λυχνία e Ένδειξη κλειδώµατος f Πλήκτρο ακύρωσης βοµβητή g Ένδειξη θερµοκρασίας κάτω περιοχής h Πλήκτρα ρύθµισης θερµοκρασίας κάτω περιοχής (αριστερά: θερµότερη, δεξιά: ψυχρότερη) i Πλήκτρο εσωτερικού φωτισµού µε ενδεικτική λυχνία 4

5 Περιγραφή συσκευής a Εσωτερικός φωτισµός b Μονωτική διαχωριστική πλάκα c Ξύλινα ράφια µε ειδική εσοχή για τις ετικέτες d Φίλτρα ενεργού άνθρακα e Αυλάκι και άνοιγµα για την έξοδο του νερού απόψυξης ιαστάσεις τοποθέτησης Ύψος εσοχής ντουλαπιού: χιλστ. Χωρητικότητα συσκευής 126 λίτρα Σηµαντική υπόδειξη: σε περιοχές που επικρατεί τροπικό κλίµα (πάνω από 38 C και πάνω από 70% υγρασία) η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε κλιµατιζόµενο χώρο, αλλιώς δεν θα λειτουργεί κανονικά. 5

6 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχθεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας για τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση. ίνετε ιδιαίτερη προσοχή, να µην υποστούν οποιαδήποτε βλάβη οι σωληνώσεις µε το ψυκτικό υλικό, ως ότου παραληφθούν και διατεθούν από ένα νόµι- µο φορέα, που λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος. Έτσι, είναι σίγουρο, ότι το ψυκτικό υλικό και το λάδι µηχανής του µοτέρ δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν λανθασµένη χρήση της όµως, θα µπορούσε να ήταν επικίνδυνη και σε πρόσωπα και σε αντικείµενα. ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης, πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σε αυτές υπάρχουν υποδείξεις για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάξτε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για οικιακή χρήση, για τη συντήρηση κρασιών. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλήρη ευθύνη φέρει ο χειριστής. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένους χειρισµούς ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. Τεχνική ασφάλεια Η συσκευή αυτή περιέχει το ψυκτικό υλικό Ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό υλικό, άκρως φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Προσέξτε κατά τη µεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής, ώστε να µην προκληθεί ζηµιά στα µέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού. Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα µάτια σας, µπορεί να προκαλέσουν τον τραυ- µατισµό τους. Σε περίπτωση ζηµιάς: αποφεύγετε ανοικτή φωτιά ή πηγές καύσης, βγάζετε το φις από την πρίζα, φρεσκάρετε για λίγα λεπτά τον αέρα στο δωµάτιο που βρίσκεται η συσκευή και ενηµερώνετε το Miele Service. Όσο περισσότερο ψυκτικό υλικό περιέχεται σε µια συσκευή, τόσο µεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος που θα εγκαταστήσετε τη συσκευή. Αν το δωµάτιο είναι πολύ µικρό, µπορεί σε τυχόν διαρροή ψυκτικού υλικού να δη- µιουργηθεί ένα εύφλεκτο µίγµα αερίου µε ατµοσφαιρικό αέρα. Η ελάχιστη αναλογία χώρου που πρέπει να υπάρχει είναι 1 m 3 ανά 8 γρ. ψυκτικού υλικού. Στοιχεία για το ψυκτικό υλικό θα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Πριν από τη σύνδεση, συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να συµφωνούν, για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό να ελεγχθεί αυτή η προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Η ασφάλεια λειτουργίας της συσκευής σας είναι τότε µόνον εγγυη- µένη, όταν η τοποθέτηση και η σύνδεσή της έχουν γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία / υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικούς τεχνίτες. Αν η εγκατάσταση, η συντήρηση ή διάφορες επισκευές δεν γίνουν από τον κατάλληλο τεχνίτη, µπορεί να δηµιουργηθούν σηµαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή, για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, µόνο όταν βγάλετε το φις από την πρίζα Για την αποσύνδεση δεν τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φις από την πρίζα. κλείσετε το γενικό διακόπτη ξεβιδώσετε τελείως τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα), για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο (κίνδυνος υπερθέρµανσης). Χρήση Μη τοποθετείτε µέσα στη συσκευή είδη που µπορεί να εκραγούν (π.χ. σπρέι). Όταν ενεργοποιείται ο θερµοστάτης, µπορεί να δηµιουργηθούν µερικοί σπινθήρες. Αυτοί, πιθανόν να προκαλέσουν κάποια έκρηξη σε µίγµατα µε εύφλεκτο περιεχόµενο. Μην θέτετε σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές µέσα στη συσκευή. Από αυτές µπορεί να δηµιουργηθούν σπινθήρες, µε κίνδυνο έκρηξης. Μη χρησιµοποιείτε λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες για την προστασία της µόνωσης πόρτας, γιατί µε την πάροδο του καιρού τα λάστιχα πόρτας γίνονται πορώδη. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού της συσκευής, γιατί έτσι δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αέρα, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύµατος και δεν αποκλείεται να προκληθούν βλάβες σε µέρη της συσκευής. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη για µια ορισµένη κατηγορία κλίµατος (θερµοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κατηγορία κλίµατος αναφέρεται στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό της συσκευής. Μια χαµηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος, οδηγεί σε µεγαλύτερη διάρκεια παύσης του ψυκτικού µηχανήµατος, µε αποτέλεσµα, να µην µπορεί η συσκευή να διατηρήσει την απαιτούµενη θερµοκρασία. Για τον καθαρισµό της συσκευής δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιείτε συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά µέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκύψουν από µη τήρηση των υποδείξεων α- σφαλείας. 9

10 Λειτουργία / διακοπή Πριν από την αρχική λειτουργία Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήµατα, χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό. Στο τέλος σκουπίζετε όλα τα µέρη µε ένα στεγνό πανί. Μετά τη µεταφορά της συσκευής, την αφήνετε ακίνητη για περίπου ½ ως 1 ώρα. Αυτό είναι σηµαντικό για τη σωστή λειτουργία της στο µέλλον. Έναρξη λειτουργίας της συσκευής ιακοπή λειτουργίας της συσκευής Πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής µέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις θερµοκρασίας. Η ψύξη της συσκευής διακόπτεται (αν η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί, σηµαίνει ότι είναι ενεργοποιηµένο το σύστηµα κλειδώµατος). Κλείδωµα Με αυτό το σύστηµα ασφάλειας, µπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή από τυχόν λανθασµένο χειρισµό διακοπής της λειτουργίας της. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώµατος Πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής και ανάβουν οι ενδείξεις θερ- µοκρασίας. Ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Ξεκινάει η ψύξη της συσκευής και ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής ανάβει το φως στον εσωτερικό χώρο. ιακοπή ήχου του βοµβητή Κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο ρύθ- µισης σταθερής υγρασίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου αναβοσβήνει και στην ένδειξη θερµοκρασίας για την κάτω περιοχή (δεξιά ένδειξη) αναβοσβήνει ένα c. Πατάτε εκ νέου το πλήκτρο σταθερής υγρασίας. Στην ένδειξη ανάβει σταθερά ένα c. Πατάτε το πλήκτρο ακύρωσης του βοµβητή. Παύει να ακούγεται το ηχητικό σήµα. Οι ενδείξεις θερµοκρασίας αναβοσβήνουν µέχρι να επιτευχθεί περίπου η θερµοκρασία που έχετε ρυθµίσει. 10

11 Λειτουργία / διακοπή Πατώντας τα πλήκτρα ρύθµισης θερ- µοκρασίας για την πάνω περιοχή (αριστερά πλήκτρα ρύθµισης θερµοκρασίας) µπορείτε να επιλέξετε ανά- µεσα στο c 0 και στο c 1: 0: κλείδωµα απενεργοποιηµένο, 1: κλείδωµα ενεργοποιηµένο. Πατάτε το πλήκτρο σταθερής υγρασίας, για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση. Όταν είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα ανάβει η ένδειξη X. Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας, διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής και δεν την καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα της, να δηµιουργηθούν ση- µεία µε µούχλα στο εσωτερικό της. Τελειώνετε τη φάση ρύθµισης, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Αλλιώς, µετά από περίπου 2 λεπτά το ηλεκτρονικό σύστηµα της συσκευής επαναφέρει τη λειτουργία σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε περίπτωση µακρόχρονης απουσίας Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, τότε: διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής, βγάζετε το φις από την πρίζα, καθαρίζετε τη συσκευή και αφήνετε την πόρτα της ελαφρά ανοικτή, για να αποφύγετε έτσι τη δη- µιουργία δυσάρεστης µυρωδιάς στο εσωτερικό. 11

12 Σωστή θερµοκρασία και υγρασία Τα κρασιά συνεχίζουν να ωριµάζουν πάντα σε εξάρτηση µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Έτσι, εκτός από τη θερµοκρασία, σηµαντικό ρόλο για την αποθήκευση των κρασιών παίζει και η ποιότητα του αέρα που τα περιβάλλει. Θερµοκρασία Μπορείτε να συντηρήσετε τα κρασιά σε µια θερµοκρασία από 5 ως 20 C. Η ι- δανική θερµοκρασία κυµαίνεται ανάµεσα στους 10 και στους 12 C. Αυτή είναι η κατάλληλη θερµοκρασία σερβιρίσµατος για τα περισσότερα λευκά κρασιά. Τα κόκκινα κρασιά συνιστάται να τα βγάζετε από τον συντηρητή κρασιών 2 ώρες πριν τα σερβίρετε και να ανοίγετε το καπάκι τους, έτσι ώστε µε την είσοδο οξυγόνου να τονίζεται περισσότερο η γεύση και το άρωµά τους. Αυτή η διαδικασία συντελεί στην ιδανική θερµοκρασία σερβιρίσµατος των κόκκινων κρασιών. Μια θερµοκρασία συντήρησης πάνω από 22 C επιφέρει ταχύτερη ωρίµανση των κρασιών από όσο πρέπει. Σε θερ- µοκρασία κάτω από 5 C δεν επιτρέπεται η συντήρηση κρασιών για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, γιατί έτσι δεν ωρι- µάζουν σωστά. Οι διακυµάνσεις θερµοκρασίας δη- µιουργούν σχετική αναστάτωση στα κρασιά, διακόπτοντας την ωρίµανσή τους. Γι αυτό είναι πολύ σηµαντική η εξασφάλιση µιας σταθερής θερµοκρασίας. Σύστηµα ασφαλείας Ένας θερµοστάτης ασφαλείας φροντίζει ώστε να µη µειώνεται σηµαντικά η θερ- µοκρασία στη συσκευή. Μέσω ενός συστήµατος θέρµανσης στο εσωτερικό της επιτυγχάνεται σχεδόν η ιδανική σταθερότητα θερµοκρασίας. Μονωτική διαχωριστική πλάκα Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µια σταθερή µονωτική πλάκα, η οποία διαχωρίζει τον εσωτερικό χώρο σε δύο περιοχές. Σε κάθε περιοχή η θερµοκρασία ρυθµίζεται ξεχωριστά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών κρασιών (κόκκινα και λευκά). Ρύθµιση θερµοκρασίας Η θερµοκρασία για κάθε περιοχή ρυθµίζεται µε τα αντίστοιχα πλήκτρα κάτω από τις ενδείξεις θερµοκρασίας. Έτσι, πατώντας κάθε φορά το αριστερό πλήκτρο: έχετε θερµότερη θερµοκρασία δεξιό πλήκτρο: έχετε ψυχρότερη θερµοκρασία Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης ή ένδειξη της θερµοκρασίας αναβοσβήνει. Πατώντας τα πλήκτρα, µπορείτε να παρακολουθήσετε στην ένδειξη θερµοκρασίας τις εξής αλλαγές: Πρώτο πάτηµα: αναβοσβήνει στην ένδειξη η τελευταία επιθυµητή θερµοκρασία που ρυθµίσατε. 12

13 Σωστή θερµοκρασία και υγρασία Με κάθε πάτηµα πλήκτρου που ακολουθεί: η θερµοκρασία αλλάζει διαδοχικά ανά 1 C. Αν κρατάτε το πλήκτρο πατηµένο: η θερµοκρασία αλλάζει συνεχόµενα. Περίπου 5 δευτερόλεπτα µετά από το τελευταίο πάτηµα πλήκτρου, εµφανίζεται στην ένδειξη θερµοκρασίας αυτοµάτως η πραγµατική θερµοκρασία που επικρατεί εκείνη τη στιγµή σε κάθε περιοχή της συντήρησης. Οι δύο περιοχές στο εσωτερικό της συσκευής ψύχονται εναλλάξ. Έτσι θα χρειαστεί να περάσουν πρώτα µερικές ώρες, ανάλογα πάντα µε την ποσότητα των αποθηκευµένων κρασιών, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία και να σταθεροποιηθεί η ένδειξη θερµοκρασίας. Αν µετά από αυτό η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή ή χαµηλή, τη διορθώνετε. υνατότητες ρύθµισης θερµοκρασίας Οι δυνατότητες ρύθµισης είναι από 5 ως 20 C και για τις δύο περιοχές. Ενδείξεις θερµοκρασίας Σε φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, οι ενδείξεις θερµοκρασίας στον πίνακα χειρισµού δείχνουν τη θερµοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό της συσκευής. Η ένδειξη θερµοκρασίας αναβοσβήνει, όταν: ρυθµίζετε διαφορετική θερµοκρασία, σε µία από τις δύο περιοχές παρουσιάζεται απόκλιση µεγαλύτερη των 5 C από την επιθυµητή θερµοκρασία. Φωτεινότητα της ένδειξης θερµοκρασίας Θέτοντας για πρώτη φορά σε λειτουργία τη συσκευή, ο βαθµός φωτεινότητας των ενδείξεων είναι µειωµένος. Μπορείτε αν θέλετε, να αλλάξετε την έ- νταση της φωτεινότητας (η αλλαγή γίνεται ταυτόχρονα και στις δύο ενδείξεις θερµοκρασίας): Κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο σταθερής υγρασίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου αναβοσβήνει και στην ένδειξη θερµοκρασίας για την κάτω περιοχή (δεξιά ένδειξη) αναβοσβήνει ένα c. Πατάτε µερικές φορές ένα από τα πλήκτρα ρύθµισης θερµοκρασίας της πάνω περιοχής (αριστερά πλήκτρα θερµοκρασίας), µέχρι να εµφανιστεί στην ένδειξη ένα ^. Πατάτε εκ νέου το πλήκτρο σταθερής υγρασίας. Στην ένδειξη ανάβει σταθερά ένα ^. Πατώντας τα πλήκτρα ρύθµισης θερ- µοκρασίας της πάνω περιοχής, µπορείτε τώρα να αλλάξετε το βαθµό φωτεινότητας των ενδείξεων. Μπορείτε να επιλέξετε µια βαθµίδα από 1 ως 5: 1: ελάχιστη φωτεινότητα, 5: µέγιστη φωτεινότητα 13

14 Σωστή θερµοκρασία και υγρασία Πατάτε το πλήκτρο σταθερής υγρασίας, για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση. Τελειώνετε τη φάση ρύθµισης, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Αλλιώς, µετά από περίπου 2 λεπτά το ηλεκτρονικό σύστηµα της συσκευής επαναφέρει τη λειτουργία σε φυσιολογικά επίπεδα. Υγρασία Τα κοινά ψυγεία οικιακής χρήσης δεν είναι κατάλληλα για τη συντήρηση κρασιών, γιατί η υγρασία που επικρατεί στο εσωτερικό τους και η οποία είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των κρασιών είναι ελάχιστη. Η υψηλή υγρασία (60-70%) είναι πολύ σηµαντική για τη συντήρηση των κρασιών, για να διατηρείται υγρός ο φελλός τους εξωτερικά. Σε χαµηλή υγρασία ο φελλός ξηραίνεται εξωτερικά και δεν σφραγίζει αεροστεγώς το µπουκάλι. Για τον ίδιο λόγο πρέπει τα µπουκάλια να τοποθετούνται πάντα πλαγιαστά, για να διατηρείται ο φελλός εσωτερικά υγρός. Αν εισχωρήσει αέρας στο µπουκάλι, κάθε είδος κρασιού αναπόφευκτα αλλοιώνεται και ξεθυµαίνει. Πρακτική συµβουλή: Πριν από το σερβίρισµα θα πρέπει να τοποθετήσετε το µπουκάλι όρθιο, για 2 τουλάχιστον ώρες κι αν θέλετε για µια ολόκληρη η- µέρα, για να κατακαθίσουν στον πάτο του µπουκαλιού οτιδήποτε σωµατίδια αιωρούνται. Πλήκτρο ρύθµισης σταθερής υγρασίας (DynaCool) m Με τη λειτουργία DynaCool αυξάνεται η υγρασία στη συσκευή. Ταυτόχρονα κατανέµονται υγρασία και θερµοκρασία οµοιόµορφα στο σύνολο του εσωτερικού χώρου, έτσι ώστε όλα τα κρασιά σας να συντηρούνται µε τις ίδιες καλές προϋποθέσεις αποθήκευσης. Έναρξη της λειτουργίας DynaCool Αν θέλετε να αποθηκεύσετε κρασιά στο συντηρητή κρασιών για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DynaCool. Με αυτό επιτυγχάνεται στο εσωτερικό της συσκευής ένα ιδανικό σταθερό κλίµα, παρόµοιο µε αυτό ενός αυθεντικού κελαριού. Πατάτε το πλήκτρο σταθερής υγρασίας m και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του. Ακόµη κι αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία DynaCool, ξεκινάει αυτόµατα η λειτουργία του βεντιλατέρ κάθε φορά που ενεργοποιείται η ψύξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και πάλι η διατήρηση του ιδανικού κλίµατος για τα κρασιά σας. Όταν κρατάτε ανοικτή την πόρτα, διακόπτεται αυτόµατα για λίγο η λειτουργία του βεντιλατέρ. 14

15 ιακοπή της λειτουργίας DynaCool Επειδή κατά τη λειτουργία DynaCool αυξάνεται κατά ένα ποσοστό η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά και ο θόρυβος της συσκευής, συνιστάται να διακόπτετε κατά διαστήµατα τη λειτουργία DynaCool. Πατάτε το πλήκτρο σταθερής υγρασίας m και σβήνει η ενδεικτική λυχνία του. Καθαρισµός του αέρα µε φίλτρα ε- νεργού άνθρακα Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα φροντίζουν για την ιδανική ανανέωση του αέρα και µαζί µε αυτό για τη σωστή ποιότητα αέρα. Το φιλτράρισµα του εξωτερικού αέρα µέσα από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την είσοδο του απαραίτητου φρέσκου, καθαρού και άοσµου αέρα στο εσωτερικό της συσκευής. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τα φίλτρα µια φορά το χρόνο. Τα φίλτρα αυτά µπορείτε να τα βρείτε στο ειδικό εµπόριο. Σωστή θερµοκρασία και υγρασία 15

16 Εσωτερικός φωτισµός Τόσο στην πάνω, όσο και στην κάτω περιοχή του συντηρητή κρασιών υπάρχει ένας πήχης φωτισµού, έτσι ώστε να φωτίζονται καλά και οι δύο περιοχές. Η κάλυψη του πήχη φωτισµού δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί. Αν ωστόσο χρειασθεί να αφαιρέσετε την κάλυψη λόγω ζηµιάς - προσοχή! ακτίνες laser (ακτινοβολία laser, κατηγορία 1Μ) - δεν επιτρέπεται να κοιτάτε τον πήχη φωτισµού ούτε µε γυαλιά ή άλλον οπτικό εξοπλισµό. Ενεργοποίηση εσωτερικού φωτισµού Αν θέλετε να παρουσιάσετε τα κρασιά σας ή αν θέλετε να εξετάσετε αναλυτικά τα είδη κρασιών που έχετε αποθηκεύσει, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισµό. Κατά γενικό κανόνα όµως, ο χώρος α- ποθήκευσης των κρασιών πρέπει να είναι σκοτεινός. Αλλαγή φωτεινότητας Μπορείτε αν θέλετε, να αλλάξετε την έ- νταση φωτεινότητας του εσωτερικού φωτισµού. Πατάτε το πλήκτρο εσωτερικού φωτισµού και το κρατάτε πατηµένο. Πατάτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ρύθ- µισης θερµοκρασίας της κάτω περιοχής (δεξιά πλήκτρα θερµοκρασίας). Πατώντας κάθε φορά: το αριστερό πλήκτρο: έχετε µειωµένη φωτεινότητα, το δεξιό πλήκτρο: έχετε αυξηµένη φωτεινότητα. Πατάτε το πλήκτρο εσωτερικού φωτισµού. Οι πήχεις φωτισµού ανάβουν και σβήνουν πάντα ταυτόχρονα. 16

17 Συντήρηση κρασιών Κάθε ανακίνηση ενοχλεί το κρασί και διακόπτει τη φυσική αναπνοή του, γεγονός που επιδρά στη συνέχεια αρνητικά στη γεύση του. Για το λόγο αυτό συνιστάται να αποθηκεύετε στο συντηρητή κρασιών τα ο- µοιόµορφα είδη κρασιών πάντα στο ίδιο ράφι και το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται µεγάλη αναστάτωση στα υπόλοιπα κρασιά κάθε φορά που θέλετε να βγάλετε ένα µπουκάλι ή να αλλάξετε τη διάταξή τους. Χωρητικότητα Συνολικά µπορείτε να αποθηκεύσετε περίπου 38 µπουκάλια (Bordeaux των 0,75 λίτρων) στη συσκευή και µάλιστα 15 στην πάνω περιοχή και 23 στην κάτω περιοχή. Ετικέτες αναγραφής είδους Για να γνωρίζετε εύκολα τα είδη κρασιών που έχετε αποθηκεύσει µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις συνοδευτικές ε- τικέτες αναγραφής είδους. Αφού γράψετε σε κάθε ετικέτα το είδος κρασιού, την τοποθετείτε από πάνω προς τα κάτω στην µπροστινή ειδική υποδοχή του ξύλινου ραφιού. Περισσότερες ετικέτες αναγραφής είδους µπορείτε να προµηθευτείτε από το ειδικό εµπόριο. Ξύλινα ράφια Τα ξύλινα ράφια είναι συρόµενα σε ράγες, για να µπορείτε µε άνεση να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τα µπουκάλια. 17

18 Βοµβητής Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα συναγερµού µε βοµβητή, για να ελέγχετε µια τυχόν ανεξέλεγκτη αύξηση ή µείωση της θερµοκρασίας στη συσκευή µε τις ανάλογες επιπτώσεις στα κρασιά. Συναγερµός θερµοκρασίας Αν η θερµοκρασία σε µια ζώνη του συντηρητή κρασιών αυξηθεί ή µειωθεί σε µεγάλο βαθµό, ενεργοποιείται ο συναγερµός και ηχεί ο βοµβητής. Ταυτόχρονα αρχίζει να αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη θερµοκρασίας. Η αναγνώριση ενός πολύ ζεστού ή πολύ ψυχρού επιπέδου θερµοκρασίας από τη συσκευή εξαρτάται πάντα από τη θερµοκρασία που έχετε ρυθµίσει. Οπτικό και ηχητικό σήµα µπορεί να υ- πάρξει επίσης: όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή και στο εσωτερικό της επικρατεί µια θερµοκρασία µε έντονη απόκλιση από αυτήν που έχετε ρυθµίσει, όταν µεσολαβεί διακοπή ρεύµατος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Συναγερµός πόρτας Αν αφήσετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για περισσότερο από περίπου 60 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται ο συναγερµός πόρτας. Ενεργοποίηση του βοµβητή Το σύστηµα συναγερµού µε βοµβητή είναι αυτοµάτως πάντα σε θέση ετοιµότητας. εν χρειάζεται µια επιπλέον ρύθµιση για να το ενεργοποιήσετε. Έγκαιρη διακοπή ήχου του βοµβητή Όταν επιτευχθεί µέσα στη συσκευή το επίπεδο θερµοκρασίας που έχετε ρυθ- µίσει, ο βοµβητής παύει να ηχεί και η εκάστοτε ένδειξη θερµοκρασίας ανάβει πλέον σταθερά. Αν όµως ο ήχος του βοµβητή σας ενοχλεί, µπορείτε να τον ακυρώσετε νωρίτερα. Πατάτε το πλήκτρο ακύρωσης του βοµβητή. Ο βοµβητής παύει να ηχεί. Η εκάστοτε ένδειξη θερµοκρασίας συνεχίζει να αναβοσβήνει µέχρι να λήξει η κατάσταση συναγερµού. Μετά από αυτό ανάβει πλέον σταθερά. Έτσι ο βοµβητής είναι πάλι σε θέση ετοιµότητας. 18

19 Απόψυξη συσκευής Κατά το χρονικό διάστηµα που λειτουργεί το ψυκτικό µηχάνηµα, µπορεί να δη- µιουργηθούν στο πίσω τοίχωµα της συντήρησης στρώµατα πάχνης και παγω- µένα σταγονίδια νερού. Αυτά δεν χρειάζεται να τα αποµακρύνετε, γιατί η απόψυξη της συσκευής γίνεται αυτόµατα. Το νερό απόψυξης τρέχει από ένα αυλάκι και διαµέσου ενός σωλήνα καταλήγει στο σύστηµα εξάτµισης, στο πίσω µέρος της συσκευής. Προσέχετε, ώστε το νερό της απόψυξης να φεύγει ανεµπόδιστα. ιατηρείτε πάντα καθαρά το αυλάκι και το ά- νοιγµα εξόδου των νερών απόψυξης. 19

20 Καθαρισµός Μη χρησιµοποιείτε ποτέ προϊόντα καθαρισµού που περιέχουν άµµο, σόδα ή οξέα, ούτε χηµικά διαλυτικά. Προσέξτε να µην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστηµα ή στο φωτισµό. εν επιτρέπεται να τρέξει νερό µε απορρυπαντικό µέσα στο άνοιγµα εξόδου του νερού απόψυξης. Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά µέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. εν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης, αυτή είναι απαραίτητη. Πριν από τον καθαρισµό ιακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και βγάζετε το φις από την πρίζα. Βγάζετε όλα τα µέρη που αφαιρούνται, για να τα καθαρίσετε. Εσωτερικός χώρος, πόρτα, ε- ξαρτήµατα Για τον καθαρισµό τους χρησιµοποιήστε χλιαρό νερό µε λίγο απορρυπαντικό. Πλένετε όλα τα µέρη στο χέρι. Καθαρίζετε συχνά το αυλάκι και το σωλήνα εξόδου του νερού απόψυξης µε ένα στικ ή ξυλάκι για να φεύγει πάντα ανεµπόδιστα το νερό της α- πόψυξης. Αφού καθαρίσετε µε σαπουνόνερο τον εσωτερικό χώρο της συσκευής και τα εξαρτήµατα, καθαρίζετε πάλι όλες τις επιφάνειες µε καθαρό νερό και τις περνάτε µε ένα στεγνό πανί. Αφήνετε για λίγο χρόνο την πόρτα της συσκευής ανοικτή. Καθαρίζετε την πόρτα της συσκευής µε ένα καθαριστικό γυάλινων επιφανειών. Ανοίγµατα εξαερισµού Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγµατα εξαερισµού κάτω στο σοβατεπί µε ένα πινέλο ή µε ηλεκτρική σκούπα. Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύµατος. Λάστιχα πόρτας Μη χρησιµοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί µε τον καιρό τα λάστιχα θα γίνουν πορώδη. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας µόνο µε καθαρό νερό και να τα σκουπίζετε στο τέλος µε στεγνό πανί. 20

21 Καθαρισµός Φίλτρα ενεργού άνθρακα Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθιστώνται µια φορά το χρόνο. Τα φίλτρα αυτά µπορείτε να τα προµηθευτείτε από το ειδικό εµπόριο. Μετά τον καθαρισµό Τοποθετείτε πάλι στη συσκευή όλα τα µέρη που είχατε αφαιρέσει. Βάζετε το φις στην πρίζα και θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στρέφετε το φίλτρο κατά 90 προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Αφαιρείτε το φίλτρο. Τοποθετείτε το νέο φίλτρο µε τη λαβή του σε κάθετη θέση. Στρέφετε το φίλτρο κατά 90 προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, µέχρι να εφαρµόσει σωστά. 21

22 Τι πρέπει να κάνετε, όταν... Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνίτη, γιατί εξαιτίας λανθασµένων επισκευών µπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για το χειριστή. Ορισµένες όµως µικροανωµαλίες, όπως τις ακόλουθες, µπορείτε να τις αντιµετωπίσετε µόνοι σας:...δεν υπάρχει απόδοση ψύξης στη συσκευή; Ελέγχετε, αν έχετε θέσει σε λειτουργία τη συσκευή. Οι ενδείξεις θερµοκρασίας πρέπει να ανάβουν. Ελέγχετε, αν το φις του καλωδίου είναι σωστά τοποθετηµένο στην πρίζα. Ελέγχετε, αν έχει πέσει η γενική α- σφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν συµβαίνει αυτό, απευθυνθείτε στο Miele Service....αυξάνεται η συχνότητα και η διάρκεια λειτουργίας του ψυκτικού µηχανήµατος; Ελέγχετε, µήπως καλύπτονται ή είναι σκονισµένα τα ανοίγµατα εξαερισµού κάτω στον πήχη σοβατεπί. Έχετε τη συνήθεια να ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα της συσκευής. Ελέγχετε, αν η πόρτα της συσκευής κλείνει καλά....ηχεί ο βοµβητής και αναβοσβήνει η ένδειξη θερµοκρασίας; Μήπως αφήσατε ανοικτή την πόρτα για περισσότερο από περίπου 60 δευτερόλεπτα; Αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε επικρατεί στο εσωτερικό µια θερµοκρασία πολύ θερµότερη ή πολύ ψυχρότερη από αυτήν πού έχετε ρυθµίσει, επειδή ανοίγατε συχνά την πόρτα της συσκευής. τα ανοίγµατα εξαερισµού κάτω στο σοβατεπί έχουν καλυφθεί µε κάποιο εµπόδιο. µεσολάβησε διακοπή ρεύµατος, µεγάλης διάρκειας. Μόλις αποκατασταθούν αυτές οι ανω- µαλίες, η ένδειξη θερµοκρασίας ανάβει σταθερά και ο βοµβητής παύει να ηχεί....στην ένδειξη θερµοκρασίας ανάβει ή αναβοσβήνει µια παύλα; Η θερµοκρασία εµφανίζεται στην ένδειξη, µόνο όταν η συσκευή αποκτήσει το επίπεδο θερµοκρασίας που έχει τη δυνατότητα να εµφανιστεί.... στην ένδειξη θερµοκρασίας εµφανίζεται "F0" ή "F1"; Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service....δεν µπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής; Είναι ενεργοποιηµένο στο σύστηµα κλειδώµατος. 22

23 Τι πρέπει να κάνετε, όταν......δεν λειτουργεί πλέον ο εσωτερικός φωτισµός; Απευθυνθείτε στο Miele Service. Αν, τηρώντας τις οδηγίες αυτές, δεν µπορέσετε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, τότε ειδοποιήστε το Service. Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής µέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαµηλά επίπεδα. 23

24 Ανάλυση αιτίας θορύβων Απόλυτα φυσιολογικοί θόρυβοι Μπρρρρ Μπλουπ, µπλουπ Κλικ.. Σσσρρρρρ.. Πως δηµιουργούνται; Ο βόµβος προέρχεται από το µοτέρ ψύξης. Όταν τίθεται σε λειτουργία το µοτέρ, µπορεί αρχικά να είναι κάπως ε- ντονότερος. Αυτό το γαργάρισµα, το κελάρυσµα ή βουητό προέρχεται από τη ροή του ψυκτικό υλικού στις σωληνώσεις. Ακούγεται πάντα ένα κλικ, όταν ο θερµοστάτης θέτει σε λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία του µοτέρ. Στις συσκευές µε πολλές ζώνες ψύξης ή στις συσκευές No-Frost ενδέχεται να ακούγεται ένα σιγανό θρόισµα λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής. Λάβετε υπόψη σας, ότι υπάρχει πάντοτε ένας σχετικός θόρυβος που προκαλείται από το µοτέρ και τη ροή του ψυκτικού υλικού! Θόρυβοι που µπορείτε να αντιµετωπίσετε εύκολα Τρίξιµο, κροτάλισµα, µεταλλικός ήχος τσουγκρίσµατος Πως δηµιουργούνται και τι µπορείτε να κάνετε για αυτό; Η συσκευή δεν είναι τοποθετηµένη σε οµαλό δάπεδο: Ελέγχετε την ευθυγράµµιση της συσκευής µε αλφάδι. Αν χρειαστεί, ρυθµίζετε τα βιδωτά πόδια κάτω από τη συσκευή ή τοποθετείτε κάτι από κάτω. Η συσκευή ακουµπάει άλλα έπιπλα ή συσκευές: Απο- µακρύνετε τη συσκευή από τα έπιπλα ή τις συσκευές. Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετηµένα ή σφηνώνουν: Ελέγχετε τα µέρη που αφαιρούνται και, αν χρειαστεί, τα τοποθετείτε πάλι σωστά. Τα µπουκάλια ή τα δοχεία ακουµπάνε µεταξύ τους: Τακτοποιείτε τα µπουκάλια ή τα δοχεία πιο αραιά µέσα στη συσκευή. Το στήριγµα του καλωδίου εξακολουθεί να κρέµεται στο πίσω τοίχωµα της συσκευής: Αποµακρύνετε το στήριγµα του καλωδίου. 24

25 Εξοικονόµηση ενέργειας για όλες τις συσκευές Τοποθέτηση συσκευής Ρύθµιση θερµοκρασίας µε "βαθµούς κατά προσέγγιση" (ρύθµιση βαθµίδων) Ρύθµιση θερµοκρασίας µε "βαθµούς ακρίβειας" (ψηφιακή ένδειξη) Χρήση Απόψυξη κανονική κατανάλωση ρεύµατος Σε αεριζόµενους χώρους Προστατευµένη από την άµεση η- λιακή ακτινοβολία εν βρίσκεται κοντά σε µια πηγή θερµότητας (θερµαντικό σώµα, κουζίνα) Σε ιδανική θερµοκρασία περιβάλλοντος, γύρω στους 20 C Σε µέτρια ρύθµιση, από 2 ως 3 Στη συντήρηση κρασιών, 8-12 C Στη συντήρηση, 4-5 C Στη ζώνη Perfect-Fresh, περίπου 0 C Στον καταψύκτη, -18 C Ανοίγετε την πόρτα µόνο για ανάγκες χρήσης και για το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα Τοποθετείτε τα τρόφιµα ταξινοµη- µένα κατά είδος Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ροφήµατα να κρυώσουν έξω από τη συσκευή Τακτοποιείτε τα τρόφιµα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγµένα, τα τοποθετείτε στη συντήρηση Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια για να κυκλοφορεί ο αέρας Κάνετε απόψυξη του καταψύκτη όταν δηµιουργηθεί στρώµα πάγου µε πάχος εκατοστού αυξηµένη κατανάλωση ρεύµατος Σε κλειστούς, µη αεριζόµενους χώρους Εκτεθειµένη στην ηλιακή ακτινοβολία Όταν είναι τοποθετηµένη δίπλα σε µια πηγή θερµότητας (θερµαντικό σώµα, κουζίνα) Σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντα χώρου Σε υψηλή ρύθµιση: όσο πιο µικρή είναι η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής, τόσο µεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας Στις συσκευές που διαθέτουν χει- µερινή ρύθµιση πρέπει να έχετε ακυρώσει τη ρύθµιση, αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 16 C! Αν ανοίγετε συχνά και για πολύ ώρα την πόρτα θα έχετε απώλεια ψύξης Η έλλειψη τάξης σηµαίνει περισσότερο ψάξιµο και κατά συνέπεια παρατεταµένο άνοιγµα πόρτας. Ζεστά φαγητά µέσα στη συσκευή προκαλούν µεγάλους χρόνους λειτουργίας του µοτέρ (η συσκευή προσπαθεί να µειώσει τη θερµοκρασία της) Η δηµιουργία υδρατµών από την εξάτµιση των υγρών στη συντήρηση προκαλεί απώλειες ψύξης Το στρώµα πάγου µειώνει την απόδοση ψύξης στα τρόφιµα. Αυξάνεται η κατανάλωση ρεύµατος 25