Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir ces modes d'emploi dans une langue différente, utilisez le mandat de demande à la fin du livret. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. g M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Προστασία περιβάλλοντος... 3 Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Ηλεκτρική σύνδεση... 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 8 Τοποθέτηση... 9 AWG MG DDG ABLG DDF 125/ Σωλήνας εξαγωγής αέρα Ατµοπαγίδα Service

3 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχθεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων: Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στη µείωση του όγκου απορριµµάτων. ιάφορα τµήµατα της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές µεµβράνες, φελιζόλ) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Φυλάσσετε αυτά τα µέρη της συσκευασίας µακριά από παιδιά και φροντίστε να πεταχτούν όσο το δυνατόν πιο σύντοµα. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο. Εκµεταλλευτείτε αντίθετα τους ειδικούς χώρους συγκέντρωσης του δήµου σας για την παράδοση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών σας. ιαβάστε επίσης µε προσοχή τη σχετική παράγραφο στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας". 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή. Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης. Σας ενηµερώνουν µε ση- µαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, το χειρισµό, τη συντήρηση και την τοποθέτηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και α- ποφεύγετε τυχόν βλάβες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης µαζί µε τις οδηγίες χρήσης του απορροφητήρα και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη µην παραλείψετε να του τις παραδώσετε µαζί µε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες ή διάφορους λανθασµένους χειρισµούς. Τεχνική ασφάλεια Βεβαιωθείτε πριν από τη σύνδεση, ότι τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) συµφωνούν µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Αν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. Η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας είναι τότε µόνο εγγυηµένη, όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε σύστηµα γείωσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ελέγξτε αν πράγ- µατι υπάρχει αυτή η προστασία και αν έχετε αµφιβολία, ειδοποιήστε κάποιον ειδικό τεχνικό να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του σπιτιού σας. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζηµιές που προκαλούνται από απουσία γείωσης ή ελαττωµατική γείωση (π.χ. ηλεκτροπληξία). Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν σηµαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία/υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Ο εξωτερικός κινητήρας απορροφητήρων αποσυνδέεται από το η- λεκτρικό δίκτυο, τότε µόνον, όταν πληρούται µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της συσκευής απορροφητήρα δεν είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, µην τραβάτε ποτέ το καλώδιο της συσκευής αλλά το φις από την πρίζα. το καλώδιο τροφοδοσίας που οδηγεί στον απορροφητήρα δεν είναι συνδεδεµένο. η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα είναι κλειστή. η βιδωτή ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει αφαιρεθεί. Τοποθέτηση Σε τυχόν προσθήκη µακρύτερου καλωδίου τροφοδοσίας, πέραν της συνοδευτικής επέκτασης καλωδίου, πρέπει ο εξωτερικός κινητήρας απορροφητήρων να συνδεθεί µε µια αντιστάθµιση δυναµικού. Μία σύνδεση τύπου z, υπάρχει ήδη στον εξωτερικό κινητήρα. Χρησιµοποιείτε για την εξαγωγή αέρα µόνο σωλήνες από άφλεκτο υλικό, τους οποίους µπορείτε να προ- µηθευτείτε είτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele, είτε από τα καταστή- µατα πώλησης προϊόντων Miele. Ο αέρας που βγαίνει από τον α- πορροφητήρα δεν θα πρέπει να περνάει από καµινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή γκαζιού που βρίσκεται σε λειτουργία, ούτε σε φρεάτιο που χρησι- µεύει για τον εξαερισµό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι. Μόνο για AWG 102: Επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο όρθιος σε εξωτερικό τοίχο. Η έξοδος του αέρα πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Μόνο για ABLG 202: Αν ο αέρας πρέπει να περάσει σε µια καµινάδα που είναι εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Μόνο για DDG 102, DDF 125/150: Τοποθετούνται σε επικλινείς σκεπές κατοικίας από κεραµίδι ή πέτρινες πλάκες. Ελάχιστη κλίση σκεπής: 10. Η τοποθέτηση σε επίπεδη σκεπή δεν είναι δυνατή. Κατά την επιλογή του σηµείου τοποθέτησης, λάβετε υπόψη σας, ότι η θέση πρέπει να είναι προσιτή χωρίς πρόβληµα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε χειρισµούς, χωρίς κίνδυνο. Αυτό είναι επίσης σηµαντικό και για τυχόν επισκευές που µπορεί να προκύψουν αργότερα. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Όταν στο σπίτι λειτουργεί απορροφητήρας µε σωλήνα εξαγωγής αέρα, ενώ υπάρχουν και εστίες θέρµανσης εξαρτώµενες από την ανανέωση του αέρα (π.χ. σόµπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, ταχυθερµαντήρες νερού, θερµοσίφωνο, εστίες ή φούρνοι γκαζιού), τότε πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λειτουργία τους, γιατί ο απορροφητήρας απορροφάει µεγάλη ποσότητα αέρα. Ο αέρας αυτός είναι απαραίτητος για την οµαλή καύση των υπολοίπων εστιών θέρµανσης. Σε ταυτόχρονη λειτουργία απορροφητήρα και εστιών φωτιάς, δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος µόνο τότε, όταν επιτευχθεί µια υποπίεση το ανώτερο 0,04 mbar ούτως ώστε να εµποδίζεται η ε- παναρρόφηση των αερίων που δη- µιουργούν οι εστίες φωτιάς. Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα µόνιµο άνοιγµα (π.χ. σε µια πόρτα ή ένα παράθυρο). Για τις παλιές συσκευές Όταν ο απορροφητήρας σας παλιώσει και πρόκειται να τον πετάξετε, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας προς τον απορροφητήρα και καταστρέφετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Έτσι αποφεύγετε το ενδεχόµενο επαναχρησιµοποίησης των συσκευών, που θα ήταν επιζήµιο για το περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένη χρήση ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. 6

7 Ηλεκτρική σύνδεση Ο εξωτερικός κινητήρας απορροφητήρων συνδέεται µε ένα ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή του απορροφητήρα και λειτουργεί µε τον πίνακα χειρισµού που βρίσκεται πάνω στη συσκευή απορροφητήρα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE Για µεγαλύτερη ασφάλεια το σωµατείο VDE στη σειρά προδιαγραφών DIN VDE 0100, τµήµα 739, συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύµατος των συσκευών ένας διακόπτης ( FI), µε ανοχή διέγερσης 30 ma (DIN VDE 0664). Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη σύνδεση θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου πάνω στο περίβληµα της συσκευής. Ελέγξτε, αν τα στοιχεία αυτά συµφωνούν µε την τάση και συχνότητα του η- λεκτρικού σας δικτύου. Ο εξωτερικός κινητήρας συνοδεύεται από µια επέκταση καλωδίου 3 µ. Αν εκτός από την προσθήκη αυτού του καλωδίου χρειασθείτε µεγαλύτερη επέκταση ή αν το συνδέσετε µε ένα άλλο µόνιµο καλώδιο (τουλάχιστον 6 x 1,5 mm 2 ), τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές VDE 0100/0700, τµήµα 1. Ο εξωτερικός κινητήρας θα πρέπει τότε να συνδεθεί µε αντιστάθµιση δυναµικού. Μια σύνδεση τύπου z, υπάρχει ήδη στον εξωτερικό κινητήρα απορροφητήρων. Αυτοί οι εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων µπορούν να συνδεθούν µόνο µε συσκευή απορροφητήρα Miele, στην οποία υπάρχει πρόβλεψη για αυτού του είδους τη σύνδεση. 7

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά AWG 102: Ισχύς σύνδεσης W Ονοµαστική ισχύς... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...3 m Ισχύς εξαγωγής αέρα Ελεύθερη εξαγωγή m 3 /h Αναλόγως τοποθέτησης*...ως 820 m 3 /h MG 100: Ισχύς σύνδεσης W Ονοµαστική ισχύς... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...3 m Ισχύς εξαγωγής αέρα Ελεύθερη εξαγωγή m 3 /h Αναλόγως τοποθέτησης*..ως 730 m 3 /h ABLG 202: Ισχύς σύνδεσης W Ονοµαστική ισχύς... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος συνδετικού καλωδίου...3 m Ισχύς εξαγωγής αέρα Ελεύθερη εξαγωγή m 3 /h Αναλόγως τοποθέτησης*...ως 780 m 3 /h DDG 102: Ισχύς σύνδεσης W Ονοµαστική ισχύς... AC 230 V Συχνότητα Hz Ασφάλεια A Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας...0,75 m Μήκος συνδετικού καλωδίου...3 m Ισχύς εξαγωγής αέρα Ελεύθερη εξαγωγή m 3 /h Αναλόγως τοποθέτησης*..ως 820 m 3 /h * Μετρηµένη σύµφωνα µε τις εξής προϋποθέσεις τοποθέτησης: Συσκευή απορροφητήρα, σωλήνας εξαγωγής αέρα προς τον εξωτερικό κινητήρα µε καµπύλη 90 και µήκος 4 µέτρα. 8

9 Τοποθέτηση AWG 102 Ο εξωτερικός κινητήρας εξωτερικού χώρου AWG 102 τοποθετείται έξω από το σπίτι. Η τοποθέτηση του κινητήρα γίνεται κάθετα προς τον εξωτερικό τοίχο και ή έξοδος αέρα πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Ξεβιδώνετε τις 2 βίδες στερέωσης στην κάτω πλευρά της συσκευής και βγάζετε τη µονάδα κινητήρα από τη βάση του. Το στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται µε µια διάµετρο 125 χιλστ.. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε διάµετρο 150 χιλστ., κόβετε µε ένα µαχαίρι τον πρώτο δακτύλιο του στοµίου α- πορρόφησης στο σηµείο κοπής. Ο κινητήρας συνδέεται ηλεκτρικά µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται µέσω του πίνακα χειρισµού του απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του εξωτερικού κινητήρα απορροφητήρων, όπως και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέξτε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συ- µπεριλαµβάνονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής απορροφητήρα. 9

10 Τοποθέτηση Κάνετε ένα άνοιγµα στον τοίχο µε διάµετρο 185 χιλστ. Ενώνετε τα 3 ποδαράκια τοποθέτησης µέσα από τις τρύπες στερέωσης της βάσης κινητήρα. Σπρώχνετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα µέσα στο άνοιγµα του τοίχου. Με τον τηλεσκοπικό σωλήνα είναι πιο εύκολο να περάσετε αργότερα το ηλεκτρικό καλώδιο και τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα. Τοποθετείτε τη βάση του κινητήρα στον εξωτερικό τοίχο µε τη σύνδεση του καλωδίου προς τα κάτω. Μαρκάρετε τα σηµεία για τις 3 τρύπες. Ανοίγετε στα µαρκαρισµένα σηµεία τις 3 τρύπες, 8 χιλστ. και πιέζετε τα ούπατ S 8 µέσα στις τρύπες. Ανασηκώνετε τη βάση κινητήρα και οδηγείτε το καλώδιο µε το φις 6 πόλων, δια µέσω του τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου, µέσα στο σπίτι. Αν είναι απαραίτητη µια αντιστάθµιση δυναµικού, τραβάτε το αντίστοιχο καλώδιο µέσα από το προβλεπόµενο πέρασµα. Η αντιστάθµιση δυναµικού είναι απαραίτητη, όταν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν ακόµη και της προσθήκης που συνοδεύει τη συσκευή (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). 10

11 Τοποθέτηση Οδηγείτε τον ελαστικό σωλήνα εξαγωγής αέρα µέσα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα και τον στερεώνετε µε ένα κολάρο στο στόµιο απορρόφησης της βάσης κινητήρα. Σταθεροποιείτε τη βάση κινητήρα µε 3 βίδες στον εξωτερικό τοίχο. Από την εσωτερική πλευρά του τοίχου συµπιέζετε τον ελαστικό σωλήνα και γεµίζετε µε µονωτικό υλικό το κενό ανάµεσα στον ελαστικό και στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Ενώνετε τις δύο κλέµµες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιµοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν δεν αρκεί και αυτό το καλώδιο, ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική σύνδεση". Τοποθετείτε πάλι τη µονάδα κινητήρα και τη βιδώνετε σφικτά. 11

12 Τοποθέτηση MG 100 Ο εξωτερικός κινητήρας τοίχου MG 100 τοποθετείται στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται ηλεκτρικά µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται µέσω του πίνακα χειρισµού της συσκευής απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του κινητήρα, όπως και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέξτε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συµπεριλαµβάνονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής απορροφητήρα. a Αντιστάθµιση δυναµικού, *προκύπτει από τα χιλστ. Κάνετε ένα άνοιγµα στον τοίχο µε διαστάσεις 280 x 240 χιλστ. Επεκτείνετε το άνοιγµα στον εξωτερικό τοίχο ως 360 χιλστ. προς τα κάτω και περίπου 150 χιλστ. στο βάθος. Με ένα σταυροκατσάβιδο βγάζετε τις βίδες από το καπάκι Α του περιβλή- µατος και αφαιρείτε το καπάκι. Βιδώνετε τα συνοδευτικά λαµάκια στερέωσης Β, στο καµπυλωτό τµήµα τους, πίσω από το πλαίσιο του περιβλήµατος. Μαρκάρετε τις τρύπες για τα λαµάκια στερέωσης Β πάνω στον τοίχο. 12

13 Τοποθέτηση Ανοίγετε στα µαρκαρισµένα σηµεία 4 τρύπες, ( 6 χιλστ., βάθος = 30 χιλστ.) και πιέζετε τα ούπατ S 6 ολόκληρα µέσα στις τρύπες. Σπρώχνετε το περίβληµα του µοτέρ µέσα στον τοίχο και το βιδώνετε σφικτά. Τοποθετείτε το εσωτερικό τµήµα του τηλεσκοπικού σωλήνα D έτσι ώστε να προεξέχει περίπου 50 χιλστ. από τον τοίχο. Γεµίζετε µε µονωτικό υλικό τον κενό χώρο ανάµεσα στον τοίχο και στο περίβληµα. Στερεώνετε το ανοξείδωτο καπάκι Α στο περίβληµα µε ένα σταυροκατσάβιδο. Το στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται µε µια διάµετρο 150 χιλστ.. Αν θέλετε να έχει διάµετρο 125 χιλστ., µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συνοδευτική υποδοχή. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και τον στερεώνετε µε ένα κολάρο. Ενώνετε τις δύο κλέµµες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιµοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν δεν αρκεί και αυτό το καλώδιο, ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική σύνδεση". 13

14 Τοποθέτηση DDG 102 Ο εξωτερικός κινητήρας οροφής DDG 102 τοποθετείται σε επικλινείς σκεπές κατοικίας από κεραµίδι ή πέτρινες πλάκες. H ελάχιστη κλίση σκεπής πρέπει να είναι 10, για να µη µπαίνει βροχή και χιόνι. Για άλλου είδους σκεπές, πρέπει να ζητηθεί η συµβουλή ενός τεχνίτη σκεπών. Ο κινητήρας αυτός δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδες σκεπές. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει µόνο από έναν ειδικό τεχνίτη σκεπών. Ο κινητήρας συνδέεται ηλεκτρικά µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται µέσω του πίνακα χειρισµού του απορροφητήρα. Κατά την σύνδεση του κινητήρα και την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέξτε ιδιαίτερα επίσης τις αντίστοιχες υποδείξεις στο κεφ. "Σωλήνας εξαγωγής αέρα". 14

15 Τοποθέτηση Το στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα παραδίδεται µε διάµετρο 125 χιλστ. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και τον στερεώνετε µε ένα κολάρο. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε διάµετρο 150 χιλστ., κόβετε µε ένα µαχαίρι τον πρώτο δακτύλιο του στοµίου α- πορρόφησης στο σηµείο κοπής. Αποµακρύνετε το υλικό κάλυψης της σκεπής από το σηµείο που πρόκειται να τοποθετήσετε τον κινητήρα. Λυγίζετε το πλαίσιο κάλυψης προς τα πάνω. Τοποθετείτε τον κινητήρα στη σκεπή έτσι ώστε η έξοδος του αέρα να κατευθύνεται προς την κατηφορική πλευρά της σκεπής. Βιδώνετε σφικτά τον κινητήρα µε τη λαµαρίνα στήριξης b στο κάτω τµή- µα της σκεπής. Τοποθετείτε πάλι το υλικό κάλυψης της σκεπής που είχατε αποµακρύνει. Παράλληλα πιέζετε το πλαίσιο κάλυψης έτσι ώστε να υπάρχει εγγυηµένα η απαιτούµενη µόνωση. Τοποθετείτε το πλαίσιο κάλυψης πάνω από τον κινητήρα, κάτω από το υλικό κάλυψης της σκεπής, µε τα πλαϊνά και το κάτω τµήµα του να προεξέχουν της σκεπής. Ενώνετε τις δύο κλέµµες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιµοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν α- κόµη και της συνοδευτικής προσθήκης, τότε είναι απαραίτητη µια αντιστάθµιση δυναµικού (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). Αν αυτό είναι απαραίτητο, κάνετε την αντιστάθµιση δυναµικού στο προβλεπόµενο για αυτήν σηµείο σύνδεσης c του περιβλήµατος. Υπόδειξη: Προσέξτε επίσης, να υπάρχει η σωστή µόνωση κατά το πέρασµα του καλωδίου και του σωλήνα εξαγωγής αέρα µέσα από την κάτω στρώση του υλικού σκεπής. 15

16 Τοποθέτηση ABLG 202 Κατά την σύνδεση του κινητήρα και κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα, προσέξτε ιδιαίτερα επίσης τις υποδείξεις που συµπεριλαµβάνονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής απορροφητήρα. Αφού διαλέξετε την κατάλληλη θέση για τον κινητήρα, προσέξτε και τη σωστή κατεύθυνση που θα έχει ο σωλήνας εξαγωγής αέρα. Μαρκάρετε 4 σηµεία για τις τρύπες στερέωσης πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Αφήνετε τον κινητήρα δίπλα σας. 1) πλευρά απορρόφησης Ο κινητήρας εξαερισµού ABLG 202 τοποθετείται µέσα στο σπίτι. Κατάλληλα σηµεία τοποθέτησης είναι π.χ.: Σε οροφή ή σε ψευδοροφή Σε χώρο που χρησιµεύει ως αποθήκη Στην κουζίνα µε ένα κατάλληλο περίβληµα µόνωσης. Ο κινητήρας µπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια. Κατά την κάθετη τοποθέτηση λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στην επόµενη σελίδα. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται ηλεκτρικά µε ένα καλώδιο τροφοδοσίας µε τη συσκευή του απορροφητήρα και οι λειτουργίες εκτελούνται µέσω του πίνακα χειρισµού του απορροφητήρα. Ανοίγετε στα µαρκαρισµένα σηµεία τις 4 τρύπες για τη στερέωση του κινητήρα εξαερισµού ( 8 χιλστ., βάθος = 40 χιλστ.). Πιέζετε τα ούπατ S 8 ολόκληρα µέσα στις τρύπες. Συναρµολογείτε τα ποδαράκια τοποθέτησης στην κάτω πλάκα κινητήρα. Με τις συνοδευτικές βίδες βιδώνετε σφικτά τον κινητήρα. 16

17 Τοποθέτηση Συνδέετε τον εξερχόµενο από τον απορροφητήρα σωλήνα εξαγωγής αέρα στο στόµιο απορρόφησης αέρα του κινητήρα και στερεώνετε το σωλήνα µε το κολάρο. Ο κινητήρας παραδίδεται για σύνδεση µε σωλήνα εξαγωγής αέρα διαµέτρου 150 χιλστ. Στην πλευρά απορρόφησης µπορεί να συνδεθεί επίσης και σωλήνας εξαγωγής αέρα µε διά- µετρο 125 χιλστ. µε τη βοήθεια ενός στοµίου µείωσης διαµέτρου σωλήνα (µπορείτε να το προµηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele ή από καταστήµατα πώλησης προϊόντων Miele). Στην πλευρά εκτόξευσης αέρα συνδέετε σωλήνα εξαγωγής αέρα µε διά- µετρο 150 χιλστ. Όταν οι υδρατµοί οδηγούνται απευθείας σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η τοποθέτηση ενός τηλεσκοπικού σωλήνα. Μπορείτε να τον προµηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele ή από καταστήµατα πώλησης προϊόντων Miele. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του κινητήρα και απευθείας εξαγωγή του αέρα µέσω της οροφής, πρέπει, µέσω της χρήσης αγωγού διέλευσης οροφής DDF 125/150 ή άλλων ανάλογων µέτρων προστασίας, να υ- πάρχει εγγυηµένα ασφάλεια από τυχόν εισροή βρόχινου νερού. Ενώνετε τις δύο κλέµµες σύνδεσης. Για επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιµοποιείστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης. Αν επεκτείνετε το καλώδιο πέραν α- κόµη και της συνοδευτικής προσθήκης, τότε είναι απαραίτητη µια αντιστάθµιση δυναµικού (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση"). Αν αυτό είναι απαραίτητο, κάνετε την αντιστάθµιση δυναµικού στο προβλεπόµενο για αυτήν σηµείο σύνδεσης b του περιβλήµατος. 17

18 Τοποθέτηση DDF 125/150 * πλαίσιο κάλυψης Ο αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 χρησιµοποιείται για το πέρασµα ενός σωλήνα εξαγωγής αέρα δια µέσω επικλινών σκεπών κατοικίας από κεραµίδι ή πέτρινες πλάκες. Η ελάχιστη κλίση σκεπής πρέπει να είναι 10 για να µη µπαίνει βροχή και χιόνι. Για άλλου είδους σκεπές, πρέπει να ζητηθεί η συµβουλή ενός τεχνίτη σκεπών. Ο αγωγός διέλευσης οροφής δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδες σκεπές. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει µόνο από έναν ειδικό τεχνίτη σκεπών. Αποµακρύνετε το υλικό κάλυψης της σκεπής από το σηµείο τοποθέτησης. Λυγίζετε το πλαίσιο κάλυψης προς τα πάνω. Τοποθετείτε τον αγωγό διέλευσης στη σκεπή έτσι ώστε η έξοδος του αέρα να κατευθύνεται προς την κατηφορική πλευρά της σκεπής. Βιδώνετε σφικτά τον αγωγό διέλευσης µε τη λαµαρίνα στήριξης στο κάτω τµήµα της σκεπής. Τοποθετείτε πάλι το υλικό κάλυψης της σκεπής που είχατε αποµακρύνει. Παράλληλα πιέζετε το πλαίσιο κάλυψης έτσι ώστε να υπάρχει εγγυηµένα η απαιτούµενη µόνωση. Τοποθετείτε το πλαίσιο κάλυψης πάνω από τον αγωγό διέλευσης οροφής, κάτω από το υλικό κάλυψης της σκεπής, µε τα πλαϊνά και το κάτω τµήµα του να προεξέχουν της σκεπής. Το στόµιο απορρόφησης αέρα του α- γωγού διέλευσης οροφής παραδίδεται µε µια διάµετρο 125 χιλστ. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε διάµετρο 150 χιλστ., κόβετε µε ένα µαχαίρι τον πρώτο δακτύλιο του στοµίου α- πορρόφησης στο σηµείο κοπής. Σπρώχνετε τον ελαστικό σωλήνα ε- ξαγωγής αέρα στο στόµιο και τον στερεώνετε µε ένα κολάρο. Στο σύστηµα DDF 125/150 είναι ενσω- µατωµένο ένα κλαπέτο αντεπιστροφής. Υπόδειξη: Προσέξτε επίσης, να υπάρχει η σωστή µόνωση κατά το πέρασµα του σωλήνα εξαγωγής αέρα µέσα από την κάτω στρώση του υλικού σκεπής. 18

19 Σωλήνας εξαγωγής αέρα Ο σωλήνας εξαγωγής αέρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους και χωρίς γωνίες. Η διάµετρος του σωλήνα εξαγωγής αέρα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 150 χιλστ. Αν χρησιµοποιήσετε σωλήνες µε διάµετρο µικρότερη από 150 χιλστ. ή παραλληλόγραµµους σωλήνες, θα υπάρχει αυξηµένος θόρυβος λειτουργίας και η απόδοση απορρόφησης θα είναι µειωµένη. Μειώνετε τη διάµετρο του σωλήνα εξαγωγής αέρα µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν ο σωλήνας εξαγωγής αέρα ήδη υπάρχει. Χρησιµοποιήστε µόνο καµπύλες σωλήνα µε µεγάλη ακτίνα, γιατί οι κα- µπύλες µικρής ακτίνας µειώνουν την απόδοση του απορροφητήρα. Για σωλήνα εξαγωγής αέρα χρησι- µοποιήστε µόνον ίσιους ή εύκα- µπτους σωλήνες από άφλεκτο υλικό. Σε οριζόντια τοποθέτηση του σωλήνα εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρηθεί µια ελάχιστη απόκλιση ευθείας από 1 εκ. ανά µέτρο, έτσι ώστε να µην κυλούν οι υδρατµοί πίσω στον απορροφητήρα. Προσοχή! Αν ο σωλήνας εξαγωγής αέρα περνάει από ψυχρούς χώρους ή οροφές, µπορεί σε κάποιο συγκεκριµένο κοµµάτι του σωλήνα, η έντονη αλλαγή θερµοκρασίας να δηµιουργήσει υδρατµούς. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ένα στρώµα µόνωσης του σωλήνα εξαγωγής αέρα. Ατµοπαγίδα Σε περιπτώσεις όµως που αυτό το µέτρο δεν είναι αρκετό για να βοηθήσει την κατάσταση, τότε θα πρέπει να εφοδιαστείτε και να τοποθετήσετε στο σωλήνα µια ατµοπαγίδα, η οποία θα συλλέγει τους υδρατµούς. Προσέξτε, κατά την εγκατάσταση της ατµοπαγίδας, να τοποθετηθεί αυτή κάθετα και κατά το δυνατόν πάνω ακριβώς από το στόµιο εξαγωγής αέρα του απορροφητήρα. 19

20 Service Για τυχόν βλάβες στη συσκευή σας που δεν µπορείτε να επιδιορθώσετε µόνοι σας, ειδοποιήστε το κατάστηµα πώλησης προϊόντων Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή το Service της Miele. Η διεύθυνση του Service βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος. Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνεργείο, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθµό της συσκευής σας. Τα δυο αυτά στοιχεία, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο περίβληµα της συσκευής. Μετάφραση βάσει των γερµανικών οδηγιών χρήσης: M.-Nr / 04 20

21 Αγαπητοί πελάτες, αν θέλετε να έχετε το παρόν βιβλίο οδηγιών χρήσης στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα, παρακαλούµε να συµπληρώσετε στο παρακάτω κουπόνι παραγγελίας τον τύπο και τον αριθµό κατασκευής της συσκευής σας, τη γλώσσα που επιθυµείτε και τη διεύθυνσή σας και να το στείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση: Dear customer, should you require these operating instructions in English or French, please enter the model number and serial number of your appliance, which language is required and your address in the requisition slip below. Return the completed slip to the following address: Chers Clients, au cas où vous désirez avoir ces modes d'emploi dans la langue anglaise ou Française, complétez le mandat de demande ci-après et postez le, à l'adresse suivante: ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λ. Μεσογείων Νέο Ψυχικό Τύπος συσκευής: Model No.: Type de l'appareil: Αριθµός κατασκευής: Serial No. of machine: Numéro de machine: Γλώσσα των οδηγιών χρήσης: Language of the operating instructions: Langue de modes d'emploi: Κύριος/Mr./Mr Επίθετο/Surname/Nom Όνοµα/First Name/Prénom Οδός/Street/Rue Πόλη/City/Ville Τ.Κ./Postcode/Code postal Κυρία/Mrs./Mme Τηλέφωνο/Tel. No./No de téléphone G F σε άλλη γλώσσα, αν υπάρχει other language, if available langue différente, si disponible 21

22 Γραµµατόσηµο ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λ. Μεσογείων Ν. Ψυχικό 22

23 23

24 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, κουζίνες, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι µικροκυµάτων, φούρνοι ατµού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήµατα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, ειδικά πλυντήρια για καθαρισµό και απολύµανση σκευών - εργαλείων χειρουργείου, επιστηµονικών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG D Gütersloh Telefon (05241) 89-0 Telefax (05241) Internet: ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Υποκ/µα Κύπρου: Μεσογείων 257 ήµου Ηροδότου Ν.Ψυχικό, Αθήνα 1095 Λευκωσία Τηλ. κέντρο: Τηλέφωνο: Service: Fax: Fax: Internet: Κλήση Service για Ελλάδα, χωρίς χρέωση Με επιφύλαξη του δικαιώµατος για µεταβολές / 1108 M.-Nr / 03

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και το σχέδιο τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση -σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης EDIP 6600 EDIP 6700 απεικόνιση. 1 GAS ELEKTRO 2 Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή της συσκευής ιακόπτης Φώς/Αεριστήρας Τρόποι λειτουργίας Συρόµενο φίλτρο Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα