Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

2 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες αερίου. Ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την εξαγωγή των οσµών προς τα έξω, είτε για φιλτράρισµα του αέρα και ανακύκλωση µέσα στον ίδιο χώρο. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει ανάλογα. Η λύση της ανακύκλωσης ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σωληνώσεων προς την ύπαιθρο. Τοποθετήστε δύο λάµπες των 40W, γιατί προκαλούν υπερθέρµανση τοπικά. Για να αποφύγετε τυχόν θορύβους από κραδασµούς συνιστούµε να τοποθετήσετε µια ταινία αφρολέξ στο πίσω µέρος µεταξύ απορροφητήρα και τοίχου, ή στο επάνω µέρος µεταξύ απορροφητήρα και ντουλαπιού, ανάλογα µε το πώς στερεώνετε τον απορροφητήρα σας. Ανακύκλωση του αέρα Ο απορροφητήρας πρέπει να ανεφοδιαστεί µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο πωλείται χωριστά. Ζητήστε τον τύπο D211 στο κατάστηµα όπου αγοράσατε τον απορροφητήρα (βλέπε εικόνα 1) και βάλτε το φίλτρο πάνω στο στόµιο (βλέπε εικόνα 3). Ο βραχίων (βλέπε εικόνα 3) πρέπει να είναι στης θέση. Στον απορροφητήρα µε δύο κινητήρες υπάρχουν δύο πλαστικά εξαρτήµατα διαφορετικού ύψους (µεγάλο και µικρό), τα οποία τοποθετούνται σε δύο υποδοχές. Η θέση τους στην περίπτωση που θέλουµε να έχουµε ανακύκλωση (χρήση ενεργού άνθρακα) είναι στο επάνω µέρος (a) το µικρό (d) και στην κάτω (b) το µεγάλο (c).(εικόνα 4). Εξαγωγή του αέρα προς τα έξω Ο απορροφητήρας πρέπει να συνδεθεί µε σωλήνα διαµέτρου 120mm από το πάνω µέρος του. Η σύνδεση µε το σωλήνα γίνεται µε το πλαστικό λαιµό που θα βρείτε µέσα στη συσκευή. Ο λαιµός κουµπώνει µέσα στο άνοιγµα στο πάνω µέρος του απορροφητήρα. Οι µακρές σωληνώσεις και πολλές καµπύλες πρέπει να αποφεύγονται. Το οριζόντια τµήµατα πρέπει να έχουν µια ελαφρά κλήση προς την έξοδο. Μην χρησιµοποιείτε σωλήνα σπιράλ αλουµινίου γιατί µειώνει την απόδοση. Ο βραχίων (βλέπε εικόνα 3) πρέπει να είναι στη θέση. Στην περίπτωση του απορροφητήρα µε δύο κινητήρες η θέση των πλαστικών κοµµατιών αντιστρέφεται σε σχέση µε την περίπτωση της ανακύκλωσης. ηλαδή στην επάνω θέση (a) είναι το µεγάλο κοµµάτι (c) και στην κάτω (b) το µικρό (d) (εικόνα 4). Ο εξερχόµενος αέρας δεν πρέπει να απάγεται σε καπναγωγό που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή καπνών από συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο ή άλλο καύσιµο. Οι κανονισµοί που αφορούν την απαγωγή του εξαγόµενου αέρα πρέπει να πληρούνται. Ηλεκτρική σύνδεση Βεβαιωθείται ότι η τάση του δικτύου συµφωνεί µε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του απορροφητήρα. Η ηλεκτρική του σύνδεση πρέπει να γίνεται µόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Η ηλεκτρική γραµµή του απορροφητήρα πρέπει να περιλαµβάνει διπολικό διακόπτη µε απόσταση διαχωρισµού των επαφών µεγαλύτερη ή ίση µε 3mm. Πρέπει η συσκευή να µπορεί να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία.

3 Λειτουργία Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο απορροφητήρας πρέπει να τον θέσετε σε λειτουργία µόλις ανάβεται την κουζίνα σας. Όταν τελειώνεται το µαγείρεµα, περιµένετε άλλα 10 min πριν το σταµατήσετε. Στη διάρκεια του µαγειρέµατος αφήνετε µια πόρτα που επικοινωνεί µε το εσωτερικό του σπιτιού σας µισάνοιχτη. Μην αφήνεται το παράθυρο ή την εξωτερική πόρτα της κουζίνας ανοιχτή διότι δηµιουργούνται ρεύµατα που παρασύρουν τους ατµούς µακριά από τον απορροφητήρα και έτσι διαχέονται στο χώρο. Ο διακόπτης του απορροφητήρα είναι συρταρωτού τύπου µε δύο ανεξάρτητα χειριστήρια ή πατητού τύπου µε πιεζόµενα κουµπιά. Η ρύθµιση της ταχύτητας και συνεπώς της απορροφητικής δύναµης στο συρταρωτό διακόπτη γίνεται ως εξής: Αριστερός διακόπτης ταχύτητας 0 Θέση: κινητήρας / ες σταµατηµένος / οι 1 Θέση: χαµηλή ταχύτητα 2 Θέση: µεσαία ταχύτητα 3 Θέση: υψηλή ταχύτητα εξιός διακόπτης λάµπας 0 Θέση: λάµπες σβηστές 1 Θέση: λάµπες αναµµένες Στον πατήτό διακόπτη η ταχύτητα ρυθµίζεται πιέζοντας τα ανάλογα κουµπιά µε τις ενδείξεις 1,2,3 και η λάµπα µε το κουµπί µε την ένδειξη της. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν η λειτουργούν ταυτόχρονα ο απορροφητήρας και τζάκι ή µια θερµάστρα πετρελαίου ή κάρβουνου ή ξύλων πρέπει να αφήνετε ελαφρώς ανοιχτό ένα εξωτερικό παράθυρο Συντήρησ Η συσκευή πλένεται µε χλιαρή σαπουνάδα και σφουγγαράκι καλά στραγγισµένο. Μια τακτική συντήρηση αυξάνει την απόδοση του απορροφητήρα σας. Μην παραµελείτε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο (κάθε 2 µήνες π.χ.) Η συσκευή ανοίγει µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1). Φίλτρο που δεν καθαρίζεται τακτικά είναι επικίνδυνο και µπορεί να γίνει αίτιο πυρκαγιάς. Καθαρισµός ή αλλαγή φίλτρων Για να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο πρέπει: Να ανοίξετε τη συσκευή µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1) Να αφαιρέσετε τα σύρµατα που συγκρατούν το φίλτρο

4 Τώρα είστε σε θέση να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο ανάλογα µε το είδος φίλτρου που χρησιµοποιείτε. 1. Φίλτρα Ακρυλικά: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε 4 εβδοµάδες το φίλτρο πρέπει να πλένεται σε χλιαρό νερό µε σαπουνάδα. 2. Φίλτρο από ειδικό χαρτί: Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν οι κόκκινες γραµµές φαίνονται από την κάτω πλευρά. 3. Φίλτρο από ειδικό χαρτί χωρίς γραµµές κορεσµού: Αντικαταστήστε το φίλτρο κάθε 2 µήνες σε κανονική χρήση της συσκευής. 4. Μεταλλικό φίλτρο: Σε κανονική χρήση της συσκευής κάθε 30 ηµέρες τα φίλτρα πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι σε χλιαρό νερό. Πριν τοποθετηθούν τα φίλτρα στη συσκευή πρέπει να έχουν στεγνώσει. Αλλαγή λαµπών Κατά την διαδικασία αλλαγής των λαµπών ο απορροφητήρας πρέπει να είναι κλειστός. Η αλλαγή των λαµπών γίνεται εάν ανοίξετε τη συσκευή µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1). Από τη στιγµή που θα γίνει η αλλαγή των λαµπών δεν έχετε τίποτε άλλο να κάνετε από το να επανατοποθετήσετε το φίλτρο στον απορροφητήρα µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1). Η αλλαγή των λαµπών επίσης µπορεί να γίνει αφαιρώντας προσεκτικά τα πλαστικά καλύµµατα των λαµπών. Η αφαίρεση των καλυµµάτων πρέπει να γίνει προσεκτικά για την αποφυγή του κινδύνου θραύσης. Ασφάλεια Οι πιο πάνω οδηγίες συµφωνούν µε την παράγραφο 7.12 των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών και παρόµοιας χρήσης. Προσοχή: Σε περίπτωση που ο απορροφητήρας έχει δύο εξόδους, να καλυφθεί αυτή που δεν θα χρησιµοποιηθεί, µε το ανάλογο κάλυµµα που υπάρχει στη συσκευασία.

5

6

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis Futura By David Lewis LI11N Ed. 09/07 8 9 7 6 1 4 3 2 5 1 Fig. 1 f Fig. 2 2 j g g i g g Fig. 3 3 h Fig. 4 4 13 G 1 B 12 3 4-10 6 8 A 12 D 11 2 9 5 7 7 5 G 15 D 16 16 14 18 18 17 6 23 G 23 22 G 20 22 G

Διαβάστε περισσότερα

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07 Artica Desin Team Elica LI09C Ed. 09/07 6 7 5 3 4 f j i c a 3 h b 4 0a X G F X H 0a 4 X H F G G 0b 5 0b 7-6 4 9 8 6 8 9 B 9 8 5 8 9 3 0 7 3 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συµβουλευσου και τα σχηµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENINGSANLEITUNG INSTRUCTIONN MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES LIBRETTO ISTRUZIONI KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PREDPIS

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό

Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό Καθαρίστε τα πάντα µε ατµό Εγχειρίδιο χρήστη για καθαρισµό και σιδέρωµα µε ατµό Περιεχόµενα Καθαρισµός χωρίς χηµικά προϊόντα 3 Λειτουργία και ασφάλεια 4 Τοµείς εφαρµογής 5 Πώς καθαρίζω: Επιφάνειες µε λίπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα