ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες διαδικασίες ώστε να καταστεί ένα άθλημα με ευρεία βάση αθλουμένων, είναι: α) η κεντρική λειτουργία του αθλήματος προσαρμοσμένη στα νέα κοινωνικά δεδομένα με σύγχρονη μορφή διοίκησης και επικοινωνίας με τα σωματεία, β) η βελτίωση και η ενίσχυση της θετικής εικόνας της πετοσφαίρισης μέσω υψηλών αξιών και στόχων και η διεισδυτικότητα της στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στη σύγχρονη οικογένεια γ) η παροχή κινήτρων, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και συνεργασίας, με τα σωματεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη του αθλήματος, με άξονα τον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης, δ) η καθοδήγηση και συνεργασία με τους προπονητές ώστε να διασφαλιστεί ενιαία προσέγγιση των νέων αθλητών και αθλητριών, ε) η γνωριμία με το άθλημα της πετοσφαίρισης του συνόλου των μαθητών των δημοτικών σχολείων της χώρας στ) η ενθάρρυνση, υποστήριξη και βελτίωση της εμπειρίας της πετοσφαίρισης σε όλους τους νέους αθλητές και αθλήτριες, αλλά και σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες, στο σχολείο, στο σωματείο, στους δρόμους, στα πάρκα, στις παραλίες κ.α. ζ) η παροχή δυνατότητας ενασχόλησης με την πετοσφαίριση σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια της χώρας και η) η δημιουργία προϋποθέσεων στους καλύτερους νέους αθλητές να εξελιχθούν και να στελεχώσουν μελλοντικά τις Εθνικές μας ομάδες. Σελίδα 1 από 15

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : Οργανωτική Δομή για την Ανάπτυξη Η διοικητική διάρθρωση της περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως εξής: Α. Επιτροπή ανάπτυξης Αποτελείται από εννέα (9) μέλη υπό την Προεδρία μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΠΕ. Δύο από τα μέλη υποδεικνύονται από το ΣΕΠΠΕ και την ΕΣΑΠ. Κάθε μέλος της αναλαμβάνει τη διοικητική ευθύνη παρακολούθησης ενός από τους άξονες δράσης της, ενώ διασφαλίζεται και η σύνδεσή της με τις άλλες Επιτροπές και κυρίως την Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων για ζητήματα διοργανώσεων και πρωταθλημάτων, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων για ζητήματα παρακολούθησης Προεθνικών Ομάδων και συγκρότησης Εθνικών Ομάδων και το Εθνικό Συμβούλιο Beach Volley για διασφάλιση ομαλής συλλειτουργίας και αποφυγής δυσχερειών και συγκρούσεων στην ανάπτυξη των δύο αγωνισμάτων (βόλεϊ-beach volley). Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο όσον αφορά στην ανάπτυξη, τις αποφάσεις του οποίου εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η επιτροπή ανάπτυξης της ΕΟΠΕ έχει την διοικητική ευθύνη υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού, αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής και τα αποτελέσματά του και εισηγείται στο ΔΣ προτάσεις για τη βελτίωσή του. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε διαρκή συνεργασία με τις ενώσεις, αλλά και με τα σωματεία για την ανταλλαγή απόψεων, για θέματα όπως για τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη του Ελληνικού βόλεϊ. Επίσης επιβλέπει την εφαρμογή του εθνικού προπονητικού σχεδιασμού ανάπτυξης. B. Ολομέλεια Επιτροπής Ανάπτυξης Αποτελεί διευρυμένη σύνθεση της επιτροπής ανάπτυξης, ολομέλεια του οργάνου με την συμμετοχή των υπεύθυνων ανάπτυξης των ενώσεων και των ΠΟΠ, αλλά και του τμήματος εθνικών ομάδων της ΕΟΠΕ και των ομοσπονδιακών προπονητών. Συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, στη λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην εναρμονισμένη λειτουργία των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, που αναλαμβάνουν Σελίδα 2 από 15

3 σημαντικό μέρος υλοποίησης του σχεδιασμού. Υποβάλλει προτάσεις για βελτιώσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Γ. Γραφείο Ανάπτυξης Αναλαμβάνει την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων της ΕΟΠΕ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό της ΕΟΠΕ στο οποίο έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα συμμετέχει ο συντονιστής του προγράμματος «Παίζω βόλεϊ», ο τεχνικός συντονιστής κλιμακίων, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, που εισηγείται επιστημονικά επεξεργασμένες προτάσεις προς την ολομέλεια του διευρυμένου οργάνου για συζήτηση, αλλά και προς την επιτροπή ανάπτυξης για λήψη αποφάσεων. Το Γραφείο Ανάπτυξης έχει τις παρακάτω λειτουργίες: Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή στο σύνολό του εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης της ΕΟΠΕ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Διαθέτει την βάση δεδομένων και πληροφόρησης όλων των δραστηριοτήτων της αναπτυξιακής πυραμίδας της ΕΟΠΕ. Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό όλων των δραστηριοτήτων για όλη την Ελλάδα και συνεργάζεται για την υλοποίηση του στόχου με όλους τους θεσμικούς φορείς, σωματείο, σχολείο κλπ. Συντονίζει το έργο όλων ανεξαιρέτως των φορέων υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΠΕ. Υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος «παίζω Βόλεϊ», διοργανώνει δραστηριότητες μίνι βόλεϊ και άλλες διοργανώσεις προωθητικού χαρακτήρα Υποστηρίζει τις διοργανώσεις μίνι βόλεϊ των Ενώσεων & ΤΕ, τη λειτουργία των ακαδημιών των σωματείων, τη λειτουργία των κλιμακίων προεθνικών ομάδων, τη διοργάνωση διακλιμακιακών αγώνων προεθνικών ομάδων κάθε ένωσης ή συγκεντρωτικών προπονήσεων για επιλογή αθλητών για τις Εθνικές Ομάδες σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους ΠΟΠ και τις Ενώσεις & ΤΕ. Καταγράφει ηλεκτρονικά τη δραστηριότητα των ακαδημιών των συλλόγων και των αναπτυξιακών τους τμημάτων για όλο το χρόνο. Σελίδα 3 από 15

4 Υποστηρίζει το έργο της Τεχνικής Επιστημονικής Επιτροπής και την εφαρμογή του Εθνικού προπονητικού σχεδιασμού. Δ. Τεχνική Επιστημονική Επιτροπή & Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Με σκοπό την αναβάθμιση και την εξέλιξη του αθλήματος, δημιουργείται ένας εθνικός προπονητικός σχεδιασμός που θα αποτελέσει τη μελλοντική βάση ανάπτυξης του αθλήματος. Το έργο αυτό το επιτελεί η Τεχνική & Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία πέρα από την ετοιμασία του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού θα έχει την αρμοδιότητα να παρέχει στο ΔΣ και τις επιτροπές της ΕΟΠΕ κάθε είδους συμβουλές επί τεχνικών θεμάτων. Το έργο της Τεχνικής & Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής περιλαμβάνει: την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους γυμναστές των δημοτικών σχολείων και στους προπονητές των ακαδημιών των σωματείων και την έκδοση εικονογραφημένου εγχειριδίου για το «παίζω βόλεϊ» και το μίνι βόλεϊ την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους προπονητές των τμημάτων υποδομής και την έκδοση εγχειριδίου τεχνικής προσέγγισης για να διασφαλιστεί η ανάλογη προσέγγιση ανά ηλικία σε όλη τη χώρα Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναλύονται στον Εθνικό Προπονητικό σχεδιασμό όπως τη Μεθοδολογία εκμάθησης τεχνικής (αρμοδιότητα: Τεχνική επιτροπή) και τη μεθοδολογία βελτίωσης φυσικής κατάστασης και αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων, ψυχοτεχνική και διατροφική αξιολόγηση (αρμοδιότητα: Επιστημονική επιτροπή) τον καθορισμό των παραμέτρων για το χαρακτηρισμό αθλητών ως επίλεκτων και με προοπτική τη μελλοντική ένταξή τους στις εθνικές ομάδες Ο καθορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης τεχνικών ικανοτήτων γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή ενώ ο καθορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή. την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε θέματα τεχνικής-τακτικής (αρμοδιότητα Τεχνικής επιτροπής) και σε θέματα φυσικής κατάστασης (αρμοδιότητα Επιστημονικής επιτροπής), στους προπονητές (Π.Ο.Π.) των Προεθνικών Ομάδων για την παρακολούθηση και την προετοιμασία των επίλεκτων αθλητών-τριών και την Σελίδα 4 από 15

5 έκδοση εγχειριδίου για τη σωστή παρακολούθηση και ετοιμασία των επίλεκτων αθλητών τη συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς προπονητές για την ορθή παρακολούθηση και ετοιμασία των αθλητών όλων των εθνικών ομάδων καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεννόηση με τους προπονητές των ομάδων τους σε θέματα τακτικής και τεχνικής προετοιμασίας (αρμοδιότητα Τεχνική Επιτροπή) και βελτίωσης φυσικής κατάστασης (Επιστημονική επιτροπή) Η Τεχνική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη: Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ Τέσσερα (4) μέλη είναι μέλη ΔΕΠ από τα ΤΕΦΑΑ της χώρας με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, που επιλέγονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ αφού προταθούν από τον αντίστοιχο τομέα των ΤΕΦΑΑ Δύο (2) μέλη της υποδεικνύονται από το ΣΕΠΠΕ με κριτήριο επιλογής την ειδίκευση στην εκμάθηση του βόλεϊ στις αναπτυξιακές ηλικίες (παμπαίδες, παγκορασίδες, παίδες, κορασίδες) και τη θητεία ως προπονητής/τρια Προεθνικών ή/και Εθνικών Ομάδων. Δύο (2) ακόμη μέλη υποδεικνύονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ πληρώντας τα κριτήρια που αναφέρονται σχετικά με την επιλογή των μελών από των ΣΕΠΠΕ. Το ΔΣ της ΕΟΠΕ κατά την τελική επιλογή των προσώπων διασφαλίζει να μη συμμετέχουν μόνο τεχνικοί που έχουν εμπειρία του ίδιου φύλου (μόνο ανδρικού βόλεϊ ή μόνο γυναικείου). Στο έργο της συνεπικουρείται από την Ιατρική Επιτροπή της ΕΟΠΕ, την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, τους προπονητές εθνικών ομάδων, τους ΠΟΠ και το τμήμα ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της είναι επιστήμονες που καλύπτουν τα γνωστικά πεδία της Εργοφυσιολογίας, της Αθλητικής Διατροφής, της Παιδαγωγικής - Αθλητικής Ψυχολογίας και της Προπονητικής. Η Τεχνική Επιστημονική & η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζονται με την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, την Ιατρική Επιτροπή της ΕΟΠΕ, Σελίδα 5 από 15

6 τους προπονητές εθνικών ομάδων, τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές καθώς και το Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Συνεδριάζουν τακτικά σε ολομέλεια ή σε ομάδες εργασίας μεταξύ των μελών τους (για ανδρικό - γυναικείο ή θεματικά ανάλογα με τα κεφάλαια του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού). Ανά τρίμηνο, ή όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο υποβάλουν στο ΔΣ της ΕΟΠΕ, υπόμνημα με την πορεία ετοιμασίας του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού ή και κάθε άλλου ζητήματος που οι ίδιες θεωρούν κρίσιμο ή τους έχει ανατεθεί. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΞΟΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΒΟΛΕΪ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ» Στόχος: Μέσα από αυτό το πρόγραμμα να αυξηθεί ο αριθμός των νέων αγοριών που εγγράφονται στα σωματεία και να διασφαλιστεί ο υψηλός αριθμός νέων κοριτσιών «Παίζω βόλεϊ». Συντονισμένες επισκέψεις συνεργατών της Ομοσπονδίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας και άμεση επικοινωνία με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ομιλίες προβολής του αθλήματος, επίδειξη βασικών τεχνικών και συντονισμός εσωτερικών αγώνων. Παροχή δωρεάν μαθημάτων βόλεϊ για χρονικό διάστημα 1-2 μηνών στο πλησιέστερο σωματείο «Ημέρα Βόλεϊ» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τα σχολεία καλούνται μέσω Υπουργείου παιδείας και επισκέπτονται έναν αγωνιστικό χώρο βόλεϊ ως εκπαιδευτική εκδρομή- όπου τους παρέχεται α) επίδειξη τεχνικών αθλήματος με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα β) βιωματικό μάθημα με προπόνηση στο γήπεδο Επιμόρφωση Σελίδα 6 από 15

7 Οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων σε όλη τη χώρα. Αφορούν εκπαιδευτικούς και προπονητές σωματείων Σχολικός αθλητισμός σε γυμνάσιο - λύκειο Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας για αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού. Παρακολούθηση σχολικών αγώνων από τους ΠΟΠ, συνεργασία με τους γυμναστές των σχολείων, παρακολούθηση αγώνων από διεθνείς αθλητές που θα λειτουργούν ως πρότυπα κ.ά. Στόχος η αποσαφήνιση του πλαισίου και αποδοχή της βασικής αρχής ότι το σχολείο θα πρέπει να αποτελεί το κύριο μέσο γνωριμίας των παιδιών με τον αθλητισμό και όχι μέσο πρωταθλητισμού ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ Καταγραφή των σωματείων που διατηρούν Ακαδημίες Υποστήριξη της δραστηριότητάς τους αυτής με σεμινάρια σε διοικητικούς παράγοντες για την οργάνωσή τους και σε προπονητές για την εκμάθηση των παιδιών καθώς και διανομή εγχειριδίου που θα ετοιμαστεί από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθηση της λειτουργίας των ακαδημιών αλλά και προβολή του μοντέλου «πρότυπης ακαδημίας» Καταγραφή ενιαίων συστημάτων αγώνων μίνι και διοργάνωση τέτοιων αγώνων (τουρνουά) από τις ενώσεις ανά μήνα/δεκαπενθήμερο με γειτονικά σωματεία Η καθιέρωση βαθμίδων στις Ακαδημίες με χρήση κατάλληλης μπάλας ανά ηλικία και η προκύρηξη αγώνων ανά βαθμίδα με συγκεκριμένους κανονισμούς Η έκδοση αθλητικού δελτίου προκειμένου να καταγραφούν στατιστικά στοιχεία τόσο για τις ακαδημίες που λειτουργούν τα Σωματεία όσο και τον αριθμό των αθλητών τους ταυτόχρονα με την ιατρική κάλυψη που αυτή εξασφαλίζει Σελίδα 7 από 15

8 Καθιέρωση μεγάλων ετήσιων διοργανώσεων μίνι βόλεϊ σε μεγάλες πόλεις και ειδικότερα σε δυο μεγάλα πάρκα με ρεκόρ γηπέδων και φιλέ, όπου θα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δημοτικά απ όλη την Ελλάδα στα πλαίσια των εκδρομών του ΥΠΕΠΘ. Υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ακαδημιών και των προπονητικών κάμπς 3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Παρακολούθηση και υποστήριξη των αγωνιστικών ηλικιακών τμημάτων των σωματείων με την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους προπονητές για τεχνικά ζητήματα από την Τεχνική Επιτροπή και τα διοικητικά στελέχη για οργανωτικά από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεργασία με την ΚΕΠ για τη δομή και τη διοργάνωση των ηλικιακών πρωταθλημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση των τελικών φάσεων Συνεργασία με τις Ενώσεις για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων παμπαίδων - παγκορασίδων σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους ειδικούς κανόνες διεξαγωγής τους, ανάλογα με τις προτάσεις και της Τεχνικής Επιτροπής Επιβεβαίωση των ηλικιών των ηλικιακών πρωταθλημάτων Διοργάνωση σε συνεργασία με την ΕΣΑΠ πρωταθλημάτων νέων ανδρών των ΤΑΑ 3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Συνεργασία με τις Ενώσεις, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τη λειτουργία των κλιμακίων, στην επιλογή των ΠΟΠ και την υλικοτεχνική υποστήριξή τους Σελίδα 8 από 15

9 Επιλογή ΠΟΠ με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια με σκοπό συνεργασίας ισόχρονο με την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα Συντονισμός των ΠΟΠ από τον Τεχνικό Συντονιστή Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ και των εφόρων των κλιμακίων των Ενώσεων από την Επιτροπή Ανάπτυξης Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων - συμβουλών στους προπονητές των κλιμακίων με παράλληλη έκδοση εγχειριδίου από την Τεχνική Επιτροπή Προεπιλογή αθλητών - χαρακτηρισμός τους ως επίλεκτων με παραμέτρους που θα καθοριστούν με εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής - παρακολούθησή τους όλο το χρόνο από τους ΠΟΠ και τους προπονητές των εθνικών ομάδων παίδων και κορασίδων Διοργάνωση διακλιμακιακών αγώνων σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ένα ανά αγωνιστική περίοδο 3.5. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καταγραφή των σωματείων σε όλη τη χώρα και της δραστηριότητάς τους (πόσα τμήματα διαθέτουν, σε ποια κλειστά γυμναστήρια προπονούνται κ.ά.) Καταγραφή των πόλεων που δεν διαθέτουν ομάδα βόλεϊ και των κλειστών γυμναστηρίων όπου δεν προπονείται καμία ομάδα βόλεϊ Καταγραφή των μεγαλύτερων ή μικρότερων αστικών κέντρων όπου υπάρχουν ομάδες βόλεϊ που υπολειτουργούν Συνεργασία με τις Ενώσεις για την αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων και την επιλογή πόλεων ή περιοχών στόχων για την ανάπτυξη Συνεργασία της Τοπικής Ένωσης με τον αντίστοιχο Δήμο ή/και Περιφέρεια και με τα υπάρχοντα σωματεία που δεν διαθέτουν τμήμα βόλεϊ ή με γυμναστές που εργάζονται στην περιοχή με σκοπό την ενεργοποίησή τους Σελίδα 9 από 15

10 Ανάθεση στον τόπο αυτόν μίας διοργάνωσης ανάλογα με τις δυνατότητες του γυμναστηρίου και τη βοήθεια των τοπικών ΟΤΑ (all star γυναικών, ημιτελική ή τελική φάση πανελλήνιου πρωταθλήματος, κύπελλο, αγώνας ή προετοιμασία εθνικής ομάδας κλπ) Προσπάθεια ίδρυσης ή ενεργοποίησης σωματείου στην περιοχή Παρακολούθηση του αποτελέσματος μετά τη διοργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας του οικείου σωματείου Συνεργασία με τις Ενώσεις για την ορθότερη γεωγραφική κατανομή των σωματείων τους με εύνοια συγχωνεύσεων όπου χρειάζεται και ίδρυση νέων Στήριξη των προσπαθειών των σωματείων και υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα του ερασιτεχνικού αθλητισμού με ημερίδες, σεμινάρια και άλλους τρόπους 3.6. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΪ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Καταγραφή των εν ενεργεία αθλητών ανά σωματείο και ανά ηλικία σε όλη τη χώρα και μελέτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων Έρευνα και μελέτη δεδομένων του αθλήματος και συγκριτική έρευνα με χώρες του εξωτερικού για υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη Υποβολή προτάσεων για παροχή κινήτρων στα σωματεία για εγγραφή νέων αθλητών (κυρίως αγοριών) και για ανάδειξη αθλητών στις εθνικές ομάδες, όπως παροχή υλικού κλπ, καθώς και για κατάκτηση ηλικιακών πρωταθλημάτων Υποβολή προτάσεων για παροχή κινήτρων στους προπονητές των ακαδημιών και των ηλικιακών τμημάτων των σωματείων και στους ΠΟΠ Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας για παροχή κινήτρων στους ΚΦΑ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «παίζω βόλεϊ» Σελίδα 10 από 15

11 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Κλιμάκια Προεθνικών Ομάδων Α. Για την ποιοτική άνοδο της Πετοσφαίρισης και τη μεθοδική εξάπλωσή της, ιδρύονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, σε όλη την ελληνική επικράτεια Κλιμάκια Προεθνικών Ομάδων σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με σκοπό: Την ανακάλυψη και εξειδικευμένη προπόνηση νέων ταλέντων, σύμφωνα με τα επιστημονικώς αποδεκτά προγράμματα για την ηλικία τους. Την προώθηση νέων παιδιών μέχρι τις Προεθνικές ομάδες Παίδων-Κορασίδων, Την δημιουργία των Εθνικών ομάδων Παμπαίδων-Παγκορασίδων Την προώθηση και ανάπτυξη του βόλεϊ στην περιφέρεια στις μικρές ηλικίες. Τα Κλιμάκια καλύπτουν μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή και λειτουργούν στην έδρα της εκάστοτε Ένωσης / ΤΕ η οποία και φροντίζει να διαθέτει τους κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Σε καθορισμένες ημέρες και ώρες συγκεντρώνονται στην έδρα του κλιμακίου οι αθλητές/τριες της περιοχής και προπονούνται κάτω από την καθοδήγηση του Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή (ΠΟΠ). Σε περίπτωση που σε κάποια πόλη, έξω από την έδρα του κλιμακίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταλαντούχων αθλητών, τότε ο ΠΟΠ είναι υποχρεωμένος να κάνει εκεί τις προπονήσεις για να αποφεύγεται η μετακίνηση μεγάλου αριθμού αθλητών. Σε κάθε περιφέρεια, εκτός από τον ΠΟΠ (μοναδικό αρμόδιο για τα τεχνικά θέματα), υπάρχει και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης κάθε Ένωσης ή ΤΕ (Μέλος ΔΣ ή Επιτροπής Ανάπτυξης της Ένωσης ή ΤΕ) που ασχολείται με το διοικητικό και οικονομικό μέρος. Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Κλιμακίου και ο ΠΟΠ αποτελούν τη Διοίκηση του Κλιμακίου και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τοπικιστικά ή σωματειακά συμφέροντα. Ο ΠΟΠ είναι υποχρεωμένος να καταθέτει έκθεση κάθε μήνα στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, για τη λειτουργία του κλιμακίου, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Αν ένα θέμα υπερβαίνει τις Σελίδα 11 από 15

12 αρμοδιότητές του, τότε απευθύνονται στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές ( ΠΟΠ ) Α. Καθήκοντα Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές (Π.Ο.Π.) είναι οι υπεύθυνοι προπονητές των κλιμακίων κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ / Τ.Ε. Ε.Ο.ΠΕ., δηλαδή οι κατ εξοχήν βασικοί συντελεστές υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.ΠΕ. Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους οι Π.Ο.Π.: Επικοινωνούν τους στόχους του προγράμματος, στην περιοχή τους. Οργανωτικά αναφέρονται στις επιτροπές ανάπτυξης της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ / και διοικητικά αναφέρονται στην επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Συμμετέχουν τακτικά σε ενημερωτικές συναντήσεις με τον Τεχνικό Συντονιστή Ανάπτυξης και τους προπονητές των εθνικών μας ομάδων, των οποίων είναι άμεσοι συνεργάτες για θέματα που αφορούν τον συντονισμό του αναπτυξιακού προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές δίνονται οι κατευθυντήριες προπονητικές αρχές και θα χαράσσεται η ενιαία στρατηγική για τις εθνικές ομάδες. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να επιλέγονται σαν βοηθοί των εθνικών προπονητών σε προετοιμασίες και σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών μας ομάδων όλων των βαθμίδων. Είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των κλιμακίων και τον έλεγχό τους. Παρακολουθούν όλα τα αναπτυξιακά σεμινάρια του ΣΕΠΠΕ και της ΕΟΠΕ. Σχεδιάζουν και υλοποιούν από 12 έως 16 τουλάχιστον συγκεντρωτικές προπονήσεις για κάθε κλιμάκιο αγοριών ή κοριτσιών στη περιφέρειά τους κάθε χρόνο. Ενημερώνουν κάθε τρίμηνο για όλες τις δραστηριότητές τους την ένωσή τους με έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιούν με και στο Τμήμα Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Σελίδα 12 από 15

13 Ενημερώνουν κάθε τρίμηνο την ηλεκτρονική κάρτα κάθε αθλητή τριας που μετέχει στα κλιμάκια στη βάση δεδομένων της περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Συνεργάζονται με τους προπονητές των συλλόγων και παρέχουν υποστήριξη στο έργο τους. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε παιδί με αξιοπρόσεκτη αθλητική εξέλιξη σ όλη την περιφέρεια ευθύνης του. Παρακολουθούν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τα τουρνουά που διοργανώνονται στην περιοχή του και βοηθάει στην υλοποίησή τους. Είναι υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ της Ε.Ο.ΠΕ στα σχολεία, με την βοήθεια των προπονητών των ακαδημιών των σωματείων που μετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του γραφείου φυσικής αγωγής της περιφέρειάς τους, για θέματα προβολής του βόλεϊ στα σχολεία. Διοργανώνουν με την υποστήριξη του γραφείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΟΠΕ επιμορφωτικά σεμινάρια για ΚΦΑ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προγραμματίζουν, εφόσον είναι δυνατό, την λειτουργία camp στην περιφέρειά τους κάθε καλοκαίρι. Συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ανοικτές συζητήσεις και γενικά προωθούν με κάθε τρόπο την βελτίωση της εικόνας του αθλήματός μας στην περιφέρειά τους και κατ επέκταση στην Ελληνική κοινωνία. Συνεργάζονται με το Τμήμα Ανάπτυξης για θέματα μετακινήσεώς του, γήπεδα κλπ.. Οι δηλώσεις τους στον Τύπο πρέπει να είναι εναρμονισμένες προς το συμφέρον της Ε.Ο.ΠΕ. και να περιορίζονται αυστηρά σε τεχνικά θέματα μέσα στα καθήκοντά τους. Τα έξοδα μετακινήσεων, διατροφής και ενδεχόμενα διαμονής των Π.Ο.Π., βαραίνουν τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτά εγκριθούν από τον Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Σελίδα 13 από 15

14 Β. Διαδικασία επιλογής ΠΟΠ Η επιλογή των ΠΟΠ γίνεται με ενιαία πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ε.Ο.ΠΕ, αλλά την ευθύνη της επιλογής των δύο επικρατέστερων υποψηφιοτήτων που θα προταθούν στην επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ από το σύνολο των υποψηφιοτήτων που θα κατατεθούν στις ενώσεις, θα τον έχει το Δ.Σ της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ Στην περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ δεν προτείνει τους δύο επικρατέστερους, η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ, από το σύνολο των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή θα μπορεί να γίνεται με μοριοδότιση των προσόντων των υποψηφίων, με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία: Α. Τα ακαδημαϊκά προσόντα με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). 1. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή πτυχίο προπονητή Α κατ. με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο αντίστοιχο αντικείμενο: 30 μόρια, 2. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή πτυχίο Α κατ.: 25 μόρια, 3. Πτυχίο προπονητή Β κατ.: 20 μόρια, 4. Πτυχίο προπονητή Γ κατ.: 10 μόρια. Β. Προπονητική εμπειρία με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). Εμπειρία προπονητική σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα έως τα έξη (6) χρόνια και συγκεκριμένα για: 1. ένα (1) χρόνο 5μόρια, 2. δύο (2) χρόνια 10 μόρια, 3. τρία (3) χρόνια15 μόρια, 4. τέσσερα (4) χρόνια 20 μόρια, 5. πέντε (5) χρόνια 25 μόρια, 6. έξι (6) χρόνια 30 μόρια. Γ. Προπονητικές επιτυχίες με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). 1. Συμμετοχή σε πανελλήνια τελική φάση: 30 μόρια, 2. Αθλητή ή αθλητές στις εθνικές ομάδες: 30 μόρια, 3. Βοηθός σε εθνικές ομάδες: 20 μόρια, 4. Πρωταθλητής περιφέρειας: 10 μόρια. Σελίδα 14 από 15

15 Δ. Συνέντευξη: με δείκτη βαρύτητας 25%. Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται ενώπιον του ΔΣ της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ και οι υποψήφιοι ΠΟΠ θα ερωτώνται για οργανωτικά θέματα, για θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική, προπονητική κατάρτισή του κυρίως όμως θα επικεντρώνονται στην καταλληλότητά του ως ΠΟΠ αναπτυξιακών ηλικιών. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Οι αθλητές που καλούνται στα Κλιμάκια των Προεθνικών Ομάδων, πρέπει να διακρίνονται, όχι μόνο στον αγωνιστικό τομέα, αλλά και στον τομέα της αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στις προπονήσεις πρέπει να τηρείται χωρίς καμιά παρέκκλιση και στην προπόνηση πρέπει να επικρατούν συνθήκες απόλυτης τάξης. Πρέπει να εκτελούν με ακρίβεια τις εντολές των προπονητών τους. Μεταξύ των αθλητών των Κλιμακίων, πρέπει να επικρατεί άψογη συναδελφική αλληλεγγύη και συμπεριφορά, που να επεκτείνεται κι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Στους αθλητές του Κλιμακίου μπορεί να επιβληθούν οι ποινές που κατά περίπτωση ισχύουν και για τους λοιπούς αθλητές των εθνικών Ομάδων και αναφέρονται στις Πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το παρόν κείμενο, συγκείμενο από 6 άρθρα, αποτελεί τον Κανονισμό Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) και υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση. Σελίδα 15 από 15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα