ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες διαδικασίες ώστε να καταστεί ένα άθλημα με ευρεία βάση αθλουμένων, είναι: α) η κεντρική λειτουργία του αθλήματος προσαρμοσμένη στα νέα κοινωνικά δεδομένα με σύγχρονη μορφή διοίκησης και επικοινωνίας με τα σωματεία, β) η βελτίωση και η ενίσχυση της θετικής εικόνας της πετοσφαίρισης μέσω υψηλών αξιών και στόχων και η διεισδυτικότητα της στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στη σύγχρονη οικογένεια γ) η παροχή κινήτρων, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και συνεργασίας, με τα σωματεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη του αθλήματος, με άξονα τον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης, δ) η καθοδήγηση και συνεργασία με τους προπονητές ώστε να διασφαλιστεί ενιαία προσέγγιση των νέων αθλητών και αθλητριών, ε) η γνωριμία με το άθλημα της πετοσφαίρισης του συνόλου των μαθητών των δημοτικών σχολείων της χώρας στ) η ενθάρρυνση, υποστήριξη και βελτίωση της εμπειρίας της πετοσφαίρισης σε όλους τους νέους αθλητές και αθλήτριες, αλλά και σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες, στο σχολείο, στο σωματείο, στους δρόμους, στα πάρκα, στις παραλίες κ.α. ζ) η παροχή δυνατότητας ενασχόλησης με την πετοσφαίριση σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια της χώρας και η) η δημιουργία προϋποθέσεων στους καλύτερους νέους αθλητές να εξελιχθούν και να στελεχώσουν μελλοντικά τις Εθνικές μας ομάδες. Σελίδα 1 από 15

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : Οργανωτική Δομή για την Ανάπτυξη Η διοικητική διάρθρωση της περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως εξής: Α. Επιτροπή ανάπτυξης Αποτελείται από εννέα (9) μέλη υπό την Προεδρία μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΠΕ. Δύο από τα μέλη υποδεικνύονται από το ΣΕΠΠΕ και την ΕΣΑΠ. Κάθε μέλος της αναλαμβάνει τη διοικητική ευθύνη παρακολούθησης ενός από τους άξονες δράσης της, ενώ διασφαλίζεται και η σύνδεσή της με τις άλλες Επιτροπές και κυρίως την Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων για ζητήματα διοργανώσεων και πρωταθλημάτων, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων για ζητήματα παρακολούθησης Προεθνικών Ομάδων και συγκρότησης Εθνικών Ομάδων και το Εθνικό Συμβούλιο Beach Volley για διασφάλιση ομαλής συλλειτουργίας και αποφυγής δυσχερειών και συγκρούσεων στην ανάπτυξη των δύο αγωνισμάτων (βόλεϊ-beach volley). Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο όσον αφορά στην ανάπτυξη, τις αποφάσεις του οποίου εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η επιτροπή ανάπτυξης της ΕΟΠΕ έχει την διοικητική ευθύνη υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού, αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής και τα αποτελέσματά του και εισηγείται στο ΔΣ προτάσεις για τη βελτίωσή του. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε διαρκή συνεργασία με τις ενώσεις, αλλά και με τα σωματεία για την ανταλλαγή απόψεων, για θέματα όπως για τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη του Ελληνικού βόλεϊ. Επίσης επιβλέπει την εφαρμογή του εθνικού προπονητικού σχεδιασμού ανάπτυξης. B. Ολομέλεια Επιτροπής Ανάπτυξης Αποτελεί διευρυμένη σύνθεση της επιτροπής ανάπτυξης, ολομέλεια του οργάνου με την συμμετοχή των υπεύθυνων ανάπτυξης των ενώσεων και των ΠΟΠ, αλλά και του τμήματος εθνικών ομάδων της ΕΟΠΕ και των ομοσπονδιακών προπονητών. Συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, στη λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην εναρμονισμένη λειτουργία των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, που αναλαμβάνουν Σελίδα 2 από 15

3 σημαντικό μέρος υλοποίησης του σχεδιασμού. Υποβάλλει προτάσεις για βελτιώσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Γ. Γραφείο Ανάπτυξης Αναλαμβάνει την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων της ΕΟΠΕ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό της ΕΟΠΕ στο οποίο έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα συμμετέχει ο συντονιστής του προγράμματος «Παίζω βόλεϊ», ο τεχνικός συντονιστής κλιμακίων, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, που εισηγείται επιστημονικά επεξεργασμένες προτάσεις προς την ολομέλεια του διευρυμένου οργάνου για συζήτηση, αλλά και προς την επιτροπή ανάπτυξης για λήψη αποφάσεων. Το Γραφείο Ανάπτυξης έχει τις παρακάτω λειτουργίες: Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή στο σύνολό του εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης της ΕΟΠΕ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Διαθέτει την βάση δεδομένων και πληροφόρησης όλων των δραστηριοτήτων της αναπτυξιακής πυραμίδας της ΕΟΠΕ. Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό όλων των δραστηριοτήτων για όλη την Ελλάδα και συνεργάζεται για την υλοποίηση του στόχου με όλους τους θεσμικούς φορείς, σωματείο, σχολείο κλπ. Συντονίζει το έργο όλων ανεξαιρέτως των φορέων υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΠΕ. Υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος «παίζω Βόλεϊ», διοργανώνει δραστηριότητες μίνι βόλεϊ και άλλες διοργανώσεις προωθητικού χαρακτήρα Υποστηρίζει τις διοργανώσεις μίνι βόλεϊ των Ενώσεων & ΤΕ, τη λειτουργία των ακαδημιών των σωματείων, τη λειτουργία των κλιμακίων προεθνικών ομάδων, τη διοργάνωση διακλιμακιακών αγώνων προεθνικών ομάδων κάθε ένωσης ή συγκεντρωτικών προπονήσεων για επιλογή αθλητών για τις Εθνικές Ομάδες σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους ΠΟΠ και τις Ενώσεις & ΤΕ. Καταγράφει ηλεκτρονικά τη δραστηριότητα των ακαδημιών των συλλόγων και των αναπτυξιακών τους τμημάτων για όλο το χρόνο. Σελίδα 3 από 15

4 Υποστηρίζει το έργο της Τεχνικής Επιστημονικής Επιτροπής και την εφαρμογή του Εθνικού προπονητικού σχεδιασμού. Δ. Τεχνική Επιστημονική Επιτροπή & Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Με σκοπό την αναβάθμιση και την εξέλιξη του αθλήματος, δημιουργείται ένας εθνικός προπονητικός σχεδιασμός που θα αποτελέσει τη μελλοντική βάση ανάπτυξης του αθλήματος. Το έργο αυτό το επιτελεί η Τεχνική & Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία πέρα από την ετοιμασία του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού θα έχει την αρμοδιότητα να παρέχει στο ΔΣ και τις επιτροπές της ΕΟΠΕ κάθε είδους συμβουλές επί τεχνικών θεμάτων. Το έργο της Τεχνικής & Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής περιλαμβάνει: την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους γυμναστές των δημοτικών σχολείων και στους προπονητές των ακαδημιών των σωματείων και την έκδοση εικονογραφημένου εγχειριδίου για το «παίζω βόλεϊ» και το μίνι βόλεϊ την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους προπονητές των τμημάτων υποδομής και την έκδοση εγχειριδίου τεχνικής προσέγγισης για να διασφαλιστεί η ανάλογη προσέγγιση ανά ηλικία σε όλη τη χώρα Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναλύονται στον Εθνικό Προπονητικό σχεδιασμό όπως τη Μεθοδολογία εκμάθησης τεχνικής (αρμοδιότητα: Τεχνική επιτροπή) και τη μεθοδολογία βελτίωσης φυσικής κατάστασης και αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων, ψυχοτεχνική και διατροφική αξιολόγηση (αρμοδιότητα: Επιστημονική επιτροπή) τον καθορισμό των παραμέτρων για το χαρακτηρισμό αθλητών ως επίλεκτων και με προοπτική τη μελλοντική ένταξή τους στις εθνικές ομάδες Ο καθορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης τεχνικών ικανοτήτων γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή ενώ ο καθορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή. την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε θέματα τεχνικής-τακτικής (αρμοδιότητα Τεχνικής επιτροπής) και σε θέματα φυσικής κατάστασης (αρμοδιότητα Επιστημονικής επιτροπής), στους προπονητές (Π.Ο.Π.) των Προεθνικών Ομάδων για την παρακολούθηση και την προετοιμασία των επίλεκτων αθλητών-τριών και την Σελίδα 4 από 15

5 έκδοση εγχειριδίου για τη σωστή παρακολούθηση και ετοιμασία των επίλεκτων αθλητών τη συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς προπονητές για την ορθή παρακολούθηση και ετοιμασία των αθλητών όλων των εθνικών ομάδων καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεννόηση με τους προπονητές των ομάδων τους σε θέματα τακτικής και τεχνικής προετοιμασίας (αρμοδιότητα Τεχνική Επιτροπή) και βελτίωσης φυσικής κατάστασης (Επιστημονική επιτροπή) Η Τεχνική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη: Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ Τέσσερα (4) μέλη είναι μέλη ΔΕΠ από τα ΤΕΦΑΑ της χώρας με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, που επιλέγονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ αφού προταθούν από τον αντίστοιχο τομέα των ΤΕΦΑΑ Δύο (2) μέλη της υποδεικνύονται από το ΣΕΠΠΕ με κριτήριο επιλογής την ειδίκευση στην εκμάθηση του βόλεϊ στις αναπτυξιακές ηλικίες (παμπαίδες, παγκορασίδες, παίδες, κορασίδες) και τη θητεία ως προπονητής/τρια Προεθνικών ή/και Εθνικών Ομάδων. Δύο (2) ακόμη μέλη υποδεικνύονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ πληρώντας τα κριτήρια που αναφέρονται σχετικά με την επιλογή των μελών από των ΣΕΠΠΕ. Το ΔΣ της ΕΟΠΕ κατά την τελική επιλογή των προσώπων διασφαλίζει να μη συμμετέχουν μόνο τεχνικοί που έχουν εμπειρία του ίδιου φύλου (μόνο ανδρικού βόλεϊ ή μόνο γυναικείου). Στο έργο της συνεπικουρείται από την Ιατρική Επιτροπή της ΕΟΠΕ, την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, τους προπονητές εθνικών ομάδων, τους ΠΟΠ και το τμήμα ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της είναι επιστήμονες που καλύπτουν τα γνωστικά πεδία της Εργοφυσιολογίας, της Αθλητικής Διατροφής, της Παιδαγωγικής - Αθλητικής Ψυχολογίας και της Προπονητικής. Η Τεχνική Επιστημονική & η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζονται με την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, την Ιατρική Επιτροπή της ΕΟΠΕ, Σελίδα 5 από 15

6 τους προπονητές εθνικών ομάδων, τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές καθώς και το Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Συνεδριάζουν τακτικά σε ολομέλεια ή σε ομάδες εργασίας μεταξύ των μελών τους (για ανδρικό - γυναικείο ή θεματικά ανάλογα με τα κεφάλαια του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού). Ανά τρίμηνο, ή όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο υποβάλουν στο ΔΣ της ΕΟΠΕ, υπόμνημα με την πορεία ετοιμασίας του Εθνικού Προπονητικού Σχεδιασμού ή και κάθε άλλου ζητήματος που οι ίδιες θεωρούν κρίσιμο ή τους έχει ανατεθεί. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΑΞΟΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΒΟΛΕΪ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ» Στόχος: Μέσα από αυτό το πρόγραμμα να αυξηθεί ο αριθμός των νέων αγοριών που εγγράφονται στα σωματεία και να διασφαλιστεί ο υψηλός αριθμός νέων κοριτσιών «Παίζω βόλεϊ». Συντονισμένες επισκέψεις συνεργατών της Ομοσπονδίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας και άμεση επικοινωνία με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ομιλίες προβολής του αθλήματος, επίδειξη βασικών τεχνικών και συντονισμός εσωτερικών αγώνων. Παροχή δωρεάν μαθημάτων βόλεϊ για χρονικό διάστημα 1-2 μηνών στο πλησιέστερο σωματείο «Ημέρα Βόλεϊ» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τα σχολεία καλούνται μέσω Υπουργείου παιδείας και επισκέπτονται έναν αγωνιστικό χώρο βόλεϊ ως εκπαιδευτική εκδρομή- όπου τους παρέχεται α) επίδειξη τεχνικών αθλήματος με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα β) βιωματικό μάθημα με προπόνηση στο γήπεδο Επιμόρφωση Σελίδα 6 από 15

7 Οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων σε όλη τη χώρα. Αφορούν εκπαιδευτικούς και προπονητές σωματείων Σχολικός αθλητισμός σε γυμνάσιο - λύκειο Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας για αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού. Παρακολούθηση σχολικών αγώνων από τους ΠΟΠ, συνεργασία με τους γυμναστές των σχολείων, παρακολούθηση αγώνων από διεθνείς αθλητές που θα λειτουργούν ως πρότυπα κ.ά. Στόχος η αποσαφήνιση του πλαισίου και αποδοχή της βασικής αρχής ότι το σχολείο θα πρέπει να αποτελεί το κύριο μέσο γνωριμίας των παιδιών με τον αθλητισμό και όχι μέσο πρωταθλητισμού ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ Καταγραφή των σωματείων που διατηρούν Ακαδημίες Υποστήριξη της δραστηριότητάς τους αυτής με σεμινάρια σε διοικητικούς παράγοντες για την οργάνωσή τους και σε προπονητές για την εκμάθηση των παιδιών καθώς και διανομή εγχειριδίου που θα ετοιμαστεί από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθηση της λειτουργίας των ακαδημιών αλλά και προβολή του μοντέλου «πρότυπης ακαδημίας» Καταγραφή ενιαίων συστημάτων αγώνων μίνι και διοργάνωση τέτοιων αγώνων (τουρνουά) από τις ενώσεις ανά μήνα/δεκαπενθήμερο με γειτονικά σωματεία Η καθιέρωση βαθμίδων στις Ακαδημίες με χρήση κατάλληλης μπάλας ανά ηλικία και η προκύρηξη αγώνων ανά βαθμίδα με συγκεκριμένους κανονισμούς Η έκδοση αθλητικού δελτίου προκειμένου να καταγραφούν στατιστικά στοιχεία τόσο για τις ακαδημίες που λειτουργούν τα Σωματεία όσο και τον αριθμό των αθλητών τους ταυτόχρονα με την ιατρική κάλυψη που αυτή εξασφαλίζει Σελίδα 7 από 15

8 Καθιέρωση μεγάλων ετήσιων διοργανώσεων μίνι βόλεϊ σε μεγάλες πόλεις και ειδικότερα σε δυο μεγάλα πάρκα με ρεκόρ γηπέδων και φιλέ, όπου θα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δημοτικά απ όλη την Ελλάδα στα πλαίσια των εκδρομών του ΥΠΕΠΘ. Υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ακαδημιών και των προπονητικών κάμπς 3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Παρακολούθηση και υποστήριξη των αγωνιστικών ηλικιακών τμημάτων των σωματείων με την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους προπονητές για τεχνικά ζητήματα από την Τεχνική Επιτροπή και τα διοικητικά στελέχη για οργανωτικά από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεργασία με την ΚΕΠ για τη δομή και τη διοργάνωση των ηλικιακών πρωταθλημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση των τελικών φάσεων Συνεργασία με τις Ενώσεις για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων παμπαίδων - παγκορασίδων σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους ειδικούς κανόνες διεξαγωγής τους, ανάλογα με τις προτάσεις και της Τεχνικής Επιτροπής Επιβεβαίωση των ηλικιών των ηλικιακών πρωταθλημάτων Διοργάνωση σε συνεργασία με την ΕΣΑΠ πρωταθλημάτων νέων ανδρών των ΤΑΑ 3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Συνεργασία με τις Ενώσεις, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τη λειτουργία των κλιμακίων, στην επιλογή των ΠΟΠ και την υλικοτεχνική υποστήριξή τους Σελίδα 8 από 15

9 Επιλογή ΠΟΠ με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια με σκοπό συνεργασίας ισόχρονο με την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα Συντονισμός των ΠΟΠ από τον Τεχνικό Συντονιστή Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ και των εφόρων των κλιμακίων των Ενώσεων από την Επιτροπή Ανάπτυξης Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων - συμβουλών στους προπονητές των κλιμακίων με παράλληλη έκδοση εγχειριδίου από την Τεχνική Επιτροπή Προεπιλογή αθλητών - χαρακτηρισμός τους ως επίλεκτων με παραμέτρους που θα καθοριστούν με εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής - παρακολούθησή τους όλο το χρόνο από τους ΠΟΠ και τους προπονητές των εθνικών ομάδων παίδων και κορασίδων Διοργάνωση διακλιμακιακών αγώνων σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ένα ανά αγωνιστική περίοδο 3.5. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καταγραφή των σωματείων σε όλη τη χώρα και της δραστηριότητάς τους (πόσα τμήματα διαθέτουν, σε ποια κλειστά γυμναστήρια προπονούνται κ.ά.) Καταγραφή των πόλεων που δεν διαθέτουν ομάδα βόλεϊ και των κλειστών γυμναστηρίων όπου δεν προπονείται καμία ομάδα βόλεϊ Καταγραφή των μεγαλύτερων ή μικρότερων αστικών κέντρων όπου υπάρχουν ομάδες βόλεϊ που υπολειτουργούν Συνεργασία με τις Ενώσεις για την αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων και την επιλογή πόλεων ή περιοχών στόχων για την ανάπτυξη Συνεργασία της Τοπικής Ένωσης με τον αντίστοιχο Δήμο ή/και Περιφέρεια και με τα υπάρχοντα σωματεία που δεν διαθέτουν τμήμα βόλεϊ ή με γυμναστές που εργάζονται στην περιοχή με σκοπό την ενεργοποίησή τους Σελίδα 9 από 15

10 Ανάθεση στον τόπο αυτόν μίας διοργάνωσης ανάλογα με τις δυνατότητες του γυμναστηρίου και τη βοήθεια των τοπικών ΟΤΑ (all star γυναικών, ημιτελική ή τελική φάση πανελλήνιου πρωταθλήματος, κύπελλο, αγώνας ή προετοιμασία εθνικής ομάδας κλπ) Προσπάθεια ίδρυσης ή ενεργοποίησης σωματείου στην περιοχή Παρακολούθηση του αποτελέσματος μετά τη διοργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας του οικείου σωματείου Συνεργασία με τις Ενώσεις για την ορθότερη γεωγραφική κατανομή των σωματείων τους με εύνοια συγχωνεύσεων όπου χρειάζεται και ίδρυση νέων Στήριξη των προσπαθειών των σωματείων και υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα του ερασιτεχνικού αθλητισμού με ημερίδες, σεμινάρια και άλλους τρόπους 3.6. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΪ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Καταγραφή των εν ενεργεία αθλητών ανά σωματείο και ανά ηλικία σε όλη τη χώρα και μελέτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων Έρευνα και μελέτη δεδομένων του αθλήματος και συγκριτική έρευνα με χώρες του εξωτερικού για υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη Υποβολή προτάσεων για παροχή κινήτρων στα σωματεία για εγγραφή νέων αθλητών (κυρίως αγοριών) και για ανάδειξη αθλητών στις εθνικές ομάδες, όπως παροχή υλικού κλπ, καθώς και για κατάκτηση ηλικιακών πρωταθλημάτων Υποβολή προτάσεων για παροχή κινήτρων στους προπονητές των ακαδημιών και των ηλικιακών τμημάτων των σωματείων και στους ΠΟΠ Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας για παροχή κινήτρων στους ΚΦΑ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «παίζω βόλεϊ» Σελίδα 10 από 15

11 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Κλιμάκια Προεθνικών Ομάδων Α. Για την ποιοτική άνοδο της Πετοσφαίρισης και τη μεθοδική εξάπλωσή της, ιδρύονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, σε όλη την ελληνική επικράτεια Κλιμάκια Προεθνικών Ομάδων σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με σκοπό: Την ανακάλυψη και εξειδικευμένη προπόνηση νέων ταλέντων, σύμφωνα με τα επιστημονικώς αποδεκτά προγράμματα για την ηλικία τους. Την προώθηση νέων παιδιών μέχρι τις Προεθνικές ομάδες Παίδων-Κορασίδων, Την δημιουργία των Εθνικών ομάδων Παμπαίδων-Παγκορασίδων Την προώθηση και ανάπτυξη του βόλεϊ στην περιφέρεια στις μικρές ηλικίες. Τα Κλιμάκια καλύπτουν μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή και λειτουργούν στην έδρα της εκάστοτε Ένωσης / ΤΕ η οποία και φροντίζει να διαθέτει τους κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Σε καθορισμένες ημέρες και ώρες συγκεντρώνονται στην έδρα του κλιμακίου οι αθλητές/τριες της περιοχής και προπονούνται κάτω από την καθοδήγηση του Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή (ΠΟΠ). Σε περίπτωση που σε κάποια πόλη, έξω από την έδρα του κλιμακίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταλαντούχων αθλητών, τότε ο ΠΟΠ είναι υποχρεωμένος να κάνει εκεί τις προπονήσεις για να αποφεύγεται η μετακίνηση μεγάλου αριθμού αθλητών. Σε κάθε περιφέρεια, εκτός από τον ΠΟΠ (μοναδικό αρμόδιο για τα τεχνικά θέματα), υπάρχει και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης κάθε Ένωσης ή ΤΕ (Μέλος ΔΣ ή Επιτροπής Ανάπτυξης της Ένωσης ή ΤΕ) που ασχολείται με το διοικητικό και οικονομικό μέρος. Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Κλιμακίου και ο ΠΟΠ αποτελούν τη Διοίκηση του Κλιμακίου και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τοπικιστικά ή σωματειακά συμφέροντα. Ο ΠΟΠ είναι υποχρεωμένος να καταθέτει έκθεση κάθε μήνα στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, για τη λειτουργία του κλιμακίου, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Αν ένα θέμα υπερβαίνει τις Σελίδα 11 από 15

12 αρμοδιότητές του, τότε απευθύνονται στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές ( ΠΟΠ ) Α. Καθήκοντα Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές (Π.Ο.Π.) είναι οι υπεύθυνοι προπονητές των κλιμακίων κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ / Τ.Ε. Ε.Ο.ΠΕ., δηλαδή οι κατ εξοχήν βασικοί συντελεστές υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.ΠΕ. Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους οι Π.Ο.Π.: Επικοινωνούν τους στόχους του προγράμματος, στην περιοχή τους. Οργανωτικά αναφέρονται στις επιτροπές ανάπτυξης της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ / και διοικητικά αναφέρονται στην επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Συμμετέχουν τακτικά σε ενημερωτικές συναντήσεις με τον Τεχνικό Συντονιστή Ανάπτυξης και τους προπονητές των εθνικών μας ομάδων, των οποίων είναι άμεσοι συνεργάτες για θέματα που αφορούν τον συντονισμό του αναπτυξιακού προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές δίνονται οι κατευθυντήριες προπονητικές αρχές και θα χαράσσεται η ενιαία στρατηγική για τις εθνικές ομάδες. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να επιλέγονται σαν βοηθοί των εθνικών προπονητών σε προετοιμασίες και σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών μας ομάδων όλων των βαθμίδων. Είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των κλιμακίων και τον έλεγχό τους. Παρακολουθούν όλα τα αναπτυξιακά σεμινάρια του ΣΕΠΠΕ και της ΕΟΠΕ. Σχεδιάζουν και υλοποιούν από 12 έως 16 τουλάχιστον συγκεντρωτικές προπονήσεις για κάθε κλιμάκιο αγοριών ή κοριτσιών στη περιφέρειά τους κάθε χρόνο. Ενημερώνουν κάθε τρίμηνο για όλες τις δραστηριότητές τους την ένωσή τους με έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιούν με και στο Τμήμα Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Σελίδα 12 από 15

13 Ενημερώνουν κάθε τρίμηνο την ηλεκτρονική κάρτα κάθε αθλητή τριας που μετέχει στα κλιμάκια στη βάση δεδομένων της περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. Συνεργάζονται με τους προπονητές των συλλόγων και παρέχουν υποστήριξη στο έργο τους. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε παιδί με αξιοπρόσεκτη αθλητική εξέλιξη σ όλη την περιφέρεια ευθύνης του. Παρακολουθούν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τα τουρνουά που διοργανώνονται στην περιοχή του και βοηθάει στην υλοποίησή τους. Είναι υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ της Ε.Ο.ΠΕ στα σχολεία, με την βοήθεια των προπονητών των ακαδημιών των σωματείων που μετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του γραφείου φυσικής αγωγής της περιφέρειάς τους, για θέματα προβολής του βόλεϊ στα σχολεία. Διοργανώνουν με την υποστήριξη του γραφείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΟΠΕ επιμορφωτικά σεμινάρια για ΚΦΑ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προγραμματίζουν, εφόσον είναι δυνατό, την λειτουργία camp στην περιφέρειά τους κάθε καλοκαίρι. Συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ανοικτές συζητήσεις και γενικά προωθούν με κάθε τρόπο την βελτίωση της εικόνας του αθλήματός μας στην περιφέρειά τους και κατ επέκταση στην Ελληνική κοινωνία. Συνεργάζονται με το Τμήμα Ανάπτυξης για θέματα μετακινήσεώς του, γήπεδα κλπ.. Οι δηλώσεις τους στον Τύπο πρέπει να είναι εναρμονισμένες προς το συμφέρον της Ε.Ο.ΠΕ. και να περιορίζονται αυστηρά σε τεχνικά θέματα μέσα στα καθήκοντά τους. Τα έξοδα μετακινήσεων, διατροφής και ενδεχόμενα διαμονής των Π.Ο.Π., βαραίνουν τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτά εγκριθούν από τον Τμήμα Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ. Σελίδα 13 από 15

14 Β. Διαδικασία επιλογής ΠΟΠ Η επιλογή των ΠΟΠ γίνεται με ενιαία πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ε.Ο.ΠΕ, αλλά την ευθύνη της επιλογής των δύο επικρατέστερων υποψηφιοτήτων που θα προταθούν στην επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ από το σύνολο των υποψηφιοτήτων που θα κατατεθούν στις ενώσεις, θα τον έχει το Δ.Σ της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ Στην περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ δεν προτείνει τους δύο επικρατέστερους, η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ, από το σύνολο των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή θα μπορεί να γίνεται με μοριοδότιση των προσόντων των υποψηφίων, με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία: Α. Τα ακαδημαϊκά προσόντα με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). 1. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή πτυχίο προπονητή Α κατ. με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο αντίστοιχο αντικείμενο: 30 μόρια, 2. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή πτυχίο Α κατ.: 25 μόρια, 3. Πτυχίο προπονητή Β κατ.: 20 μόρια, 4. Πτυχίο προπονητή Γ κατ.: 10 μόρια. Β. Προπονητική εμπειρία με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). Εμπειρία προπονητική σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα έως τα έξη (6) χρόνια και συγκεκριμένα για: 1. ένα (1) χρόνο 5μόρια, 2. δύο (2) χρόνια 10 μόρια, 3. τρία (3) χρόνια15 μόρια, 4. τέσσερα (4) χρόνια 20 μόρια, 5. πέντε (5) χρόνια 25 μόρια, 6. έξι (6) χρόνια 30 μόρια. Γ. Προπονητικές επιτυχίες με δείκτη βαρύτητας 25% (όχι αθροιστικά). 1. Συμμετοχή σε πανελλήνια τελική φάση: 30 μόρια, 2. Αθλητή ή αθλητές στις εθνικές ομάδες: 30 μόρια, 3. Βοηθός σε εθνικές ομάδες: 20 μόρια, 4. Πρωταθλητής περιφέρειας: 10 μόρια. Σελίδα 14 από 15

15 Δ. Συνέντευξη: με δείκτη βαρύτητας 25%. Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται ενώπιον του ΔΣ της κάθε Ένωσης / Τ.Ε. ΕΟΠΕ και οι υποψήφιοι ΠΟΠ θα ερωτώνται για οργανωτικά θέματα, για θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική, προπονητική κατάρτισή του κυρίως όμως θα επικεντρώνονται στην καταλληλότητά του ως ΠΟΠ αναπτυξιακών ηλικιών. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Οι αθλητές που καλούνται στα Κλιμάκια των Προεθνικών Ομάδων, πρέπει να διακρίνονται, όχι μόνο στον αγωνιστικό τομέα, αλλά και στον τομέα της αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στις προπονήσεις πρέπει να τηρείται χωρίς καμιά παρέκκλιση και στην προπόνηση πρέπει να επικρατούν συνθήκες απόλυτης τάξης. Πρέπει να εκτελούν με ακρίβεια τις εντολές των προπονητών τους. Μεταξύ των αθλητών των Κλιμακίων, πρέπει να επικρατεί άψογη συναδελφική αλληλεγγύη και συμπεριφορά, που να επεκτείνεται κι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Στους αθλητές του Κλιμακίου μπορεί να επιβληθούν οι ποινές που κατά περίπτωση ισχύουν και για τους λοιπούς αθλητές των εθνικών Ομάδων και αναφέρονται στις Πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το παρόν κείμενο, συγκείμενο από 6 άρθρα, αποτελεί τον Κανονισμό Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) και υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση. Σελίδα 15 από 15

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ Ενημέρωση όλων των μελών ομάδων των Ενώσεων. Καταγραφή και Αξιολόγηση τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011 Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2010 Αριθ.πρωτ. 4157 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ Ε. Ο. ΠΕ. Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 47 117 42 Αθήνα Τηλ: 210 9236487 210 9244382 210 9222274 Fax: 210 9228764 Internet: http://www.volleyball.gr E mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης 125 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, παρουσίασε η ΟΠΑΠ Α.Ε. Δείτε ποιες ακαδημίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πως μπορεί μια ακαδημία να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, 2015 Αριθ. Πρωτ. 145/15/ΠΜ/αμ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προχωρημένων αθλητών, αντικαθιστώντας την προηγούμενη εγκύκλιο (Εγκύκλιος 1/2013/Θέματα Εκπαίδευσης, Αριθ. Πρωτ. 269/13/ΠΜ/λζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιτροπή Στήριξης Ταλαντούχων Αθλητών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγαπητοί φίλοι, Το ΔΣ της ΕΙΟ, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της χώρας μας και τη συνεχώς μειούμενη κρατική επιχορήγηση, μετά την εισήγηση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:17.02.1969 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 46 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝAΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σχ. έτους ».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝAΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σχ. έτους ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 25/11/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 179473/Γ4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ----- & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υ. Α /Γ7/ περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Το Κλιμάκιο Β. Ελλάδας σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Το Κλιμάκιο Β. Ελλάδας σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας. Γραφεία : Κτήριο 1 ΔΕΘ Τηλ. fax : 2310237108 e-mail : temaked@httf.gr Θεσσαλονίκη, 8/4/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου : 30 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Κλιμάκιο Β. Ελλάδας σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7 Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 12η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αθήνα Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Εύβοια με έδρα την ΑΘΗΝΑ Β ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2010 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αθήνα Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Εύβοια με έδρα την ΑΘΗΝΑ Β ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RS:X, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER STANDARD/RADIAL, STAR, 49er, MATCH RACE, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2011, ορίζονται τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Έχει έμβλημα τον Δορυφόρο τον οποίο φιλοτέχνησε ο Πολύκλειτος τον 5 ο π.χ. αιώνα για να υποστηρίξει την θεωρητική εργασία του "Κανών", υποστηρίζοντας τη συμμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017 1 Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Νήσων Αιγαίου Εύβοια - Ανατολική Στερεά Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Αιτωλοακαρνανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 Α. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 Το σύστημα πριμοδότησης και οι πίνακες βαθμών αφορούν προπονητές στίβου με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης.

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη: 1-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αθήνα Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Εύβοια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μακεδονία Θράκη Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Αιτωλοακαρνανία Ήπειρος Ευρυτανία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι 08-12-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ } Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί την άμεση συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αλατζάς Απόστολος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού 1 Πρόταση Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για το 2015 Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. 479/Ε Προς Σωματεία Μέλη ΚΟΕ Περιφερειακές Επιτροπές ------------------------------- Κύριε Πρόεδρε, Είναι γνωστό ότι η ΚΟΕ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της ιοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη O σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης και για να προσφέρει στην νεολαία της Παλλήνης µια δηµιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης 2012-2013 02 Αυγούστου 2012 2 Σ ε λ ί δ α 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΚΟΥΟΣ (ΚΟΣ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά Η Ε.Φ.Ο.T. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015. Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα σωματεία μέλη της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί συνεργάτες,

Προς τα σωματεία μέλη της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί συνεργάτες, Προς τα σωματεία μέλη της ΕΟΠΕ Αγαπητοί συνεργάτες, Λίγο πριν από τις αρχαιρεσίες της 3 ης Σεπτεμβρίου και επειδή κατά την προεκλογική περίοδο η συζήτηση για το άθλημα υποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών-Γυναικών 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 2017 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Θα πραγματοποιηθούν 4-6 περιφερειακοί ατομικοί γύροι στις περιφέρειες με αδειοδοτημένες αίθουσες, που θα αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αθήνα Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Εύβοια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μακεδονία Θράκη Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Αιτωλοακαρνανία Ήπειρος Ευρυτανία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ 4 2. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΚΟΓ 4 2.1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4 2.3.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ 4 2. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΚΟΓ 4 2.1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4 2.3. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 27 Φεβρουαρίου 2013 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛ 1. ΣΚΟΠΟΣ 4 2. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΚΟΓ 4 2.1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να την «ανεβάσουν» από τις τελευταίες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα