ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και της συμμετοχής των Εθνικών ομάδων σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αυτές καθορίζονται, τόσο από τη Διεθνή Ομοσπονδία (FIVB) όσο και από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CEV), αλλά και από τις συμφωνίες με άλλες Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 2. Οπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος γιά «Εθνική ομάδα» εννοείται και κάθε προεθνική ή Εθνική ομάδα Παίδων, Εφήβων, Ανδρών, Κορασίδων, Νεανίδων, Γυναικών και Ελπίδων. 3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται : Α) Οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών ομάδων και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης Β) Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ) Οι υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης (ιατροί και λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες) Δ) Οι τεχνικές Υπηρεσίες, και Ε) Οι διοικητικές Υπηρεσίες της Ε.Ο.ΠΕ. οι οποίες με βάση τον ισχύοντα και εγκεκριμένο Κανονισμό προσωπικού της Ε.Ο.ΠΕ. είναι εντεταλμένες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών ομάδων και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης 4. Αθλητής-τρια που καλείται στις εθνικές ομάδες κλιμάκια αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ο.ΠΕ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και γιά τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η παρούσα δε διάταξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (όρο) των επιμέρους ατομικών συμβάσεων που συνδέουν τα παραπάνω πρόσωπα με την Ε.Ο.ΠΕ.. 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α) Δ.Σ. / Ε.Ο.ΠΕ. Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (TEAM MANAGERS) 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Ο.ΠΕ.) 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 2. ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ 4. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 5. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ Ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΙΑΤΡΟΙ 2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ 2. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 3. ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 2

3 ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α) Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. ΕΦΟΡΟΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Ο.ΠΕ. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ 3. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΙΑΤΡΟΙ 2. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ *ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΓΟΙ 2. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 3. ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1. Αποτελείται από 3 έως 9 μέλη εκ των οποίων η πλειοψηφία τους θα προέρχεται από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 2. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Εθνικών ομάδων και Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. 3. Υποβάλλει σε συνεργασία με τον Τεχνικό Συντονιστή εφόσον υπάρχει και τους προπονητές των Εθνικών ομάδων κάθε τρίμηνο ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. έκθεση πεπραγμένων Εθνικών ομάδων 4. Καταρτίζει από κοινού με τον Τεχνικό Συντονιστή εφόσον υπάρχει τον οικονομικό προγραμματισμό απολογισμό και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.. 5. Εισηγείται την επίλυση προβλημάτων αθλητών-τριών στο Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. 3

4 6. Εισηγείται προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. την επιβολή ποινών σε αθλητές και αθλήτριες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 7. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εκάστοτε Εφορος της Εθνικής ομάδος γιά τα θέματα που αφορούν σε αυτή. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Ο.ΠΕ. Εκτός από τα ειδικά οριζόμενα καθήκοντα στη, μεταξύ της Ε.Ο.ΠΕ. και του Τεχνικού Συντονιστή σύμβαση, ο Τεχνικός Συντονιστής έχει περαιτέρω τις εξής αρμοδιότητες: Επιμελείται γιά την ορθή τήρηση των απορρεουσών από τις μεταξύ Ε.Ο.ΠΕ. και αθλητών-τριών συμβάσεων κάθε μορφής υποχρεώσεών τους. Μεριμνά γιά την εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατών συνθηκών και προϋποθέσεων, μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία κάθε Εθνικής ομάδας καθώς και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης (δελτία συμμετοχής, μετακινήσεις, διαμονή διατροφή, εξασφάλιση ικανού αθλητικού υλικού σε ποιότητα ποσότητα, ασφάλιση περίθαλψη αθλητών, επίλυση οργανωτικών και διαδικαστικών ζητημάτων κ.λ.π.) Καταρτίζει από κοινού τον οικονομικό προγραμματισμό-προϋπολογισμό Εθνικών ομάδων και των κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης (το δεύτερο με τη συνεργασία του Τεχνικού Υπευθύνου της Περιφερειακής Ανάπτυξης). Συμμετέχει στις αποστολές των Εθνικών ομάδων που αφορούν σε επίσημες διοργανώσεις, μόνον οσάκις κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Ειδικά ως προς το αθλητικό υλικό είναι υπόχρεος, πέραν της εξασφάλισης ικανής ποσότητας και αναγκαίας ποιότητας, να ελέγχει και να κατευθύνει ταυτόχρονα τους διαχειριστές υλικού και τους φροντιστές Εθνικών ομάδων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ανάλογα καθήκοντα έχει και ως προς το απαραίτητο ιατρικό υλικό, συνεργαζόμενος ως προς τούτο με την ιατρική υπηρεσία, αλλά και τους λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες ΑΡΘΡΟ 5 ΕΦΟΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1. Οι Εφοροι επιλέγονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., προϊστανται σε διοικητικό επίπεδο της κάθε Εθνικής ομάδας και ενημερώνουν - κατά περίπτωση - την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων (Ε.Ε.Ο.) 2. Περαιτέρω οι Εφοροι έχουν τα εξής, καθήκοντα: Α. Παρακολουθούν την ομαλή εξέλιξη της προετοιμασίας των ομάδων τους. B. Δίνουν λύσεις σε θέματα διοικητικής φύσης. 4

5 Γ. Εισηγούνται προς την Ε.Ε.Ο. επί θεμάτων οργάνωσης και βελτίωσης της απόδοσης των ομάδων τους, γιά τυχόν προβλήματα, πάντα σε συνεργασία με τον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ. Δ. Παρακολουθούν την εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων, την απόδοση, αλλά και τη συμπεριφορά των αθλητών οι οποίοι στελεχώνουν την αντίστοιχη Εθνική ομάδα, κατά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν αυτοί με τα σωματεία στα οποία ανήκουν. Ε. Δύνανται να συμμετέχουν στις αποστολές των ομάδων των οποίων έχουν την εφορία, μετά από εισήγηση της ΕΕΟ και απόφαση του ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Εντεταλμένοι εκπρόσωποι Εθνικών ομάδων (Team managers) Oι εντεταλμένοι εκπρόσωποι Εθνικών ομάδων έχουν ως καθήκοντα, αφ` ενός τα απορρέοντα από τις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συμβάσεις και περαιτέρω: Α. Υποχρεούνται να παρίστανται στις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδος τους καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση, εντός και εκτός γηπέδου, που θα τους ζητηθεί σχετικά από τον Τεχνικό Συντονιστή. Β. Συνεργάζονται με τον Τ.Σ. γιά την επίλυση κάθε διαδικαστικού. ζητήματος που αφορά την ομάδα, γιά την οποία είναι υπεύθυνοι. Γ. Σε κάθε περίπτωση είναι υπόλογοι απέναντι στον Τ.Σ. και στην Ε.Ε.Ο. σχετικά με τα καθήκοντά τους, συντάσσοντας και σχετικές εκθέσεις, οσάκις κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. 2. Διοικητική Γραμματειακή Υποστήριξη Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από το τμήμα Εθνικών ομάδων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην παροχή κάθε δυνατής υπηρεσίας, γραμματειακού και διοικητικού περιεχομένου, όποτε κάτι τέτοιο ζητηθεί, σύμφωνα με όσα, κατά τα λοιπά, ορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Ο.ΠΕ.. 3. Διαχειριστής υλικού - Φροντιστής α. Ο Φροντιστής των Εθνικών ομάδων πέραν, των οριζομένων στην ειδική σύμβαση με την οποία συνδέεται με την Ε.Ο.ΠΕ., έχει και τα εξής, επιμέρους, καθήκοντα: Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τόσο του υλικού των προπονήσεων, όσο και του υλικού των αθλητικών στολών. 5

6 Προσέρχεται τουλάχιστον μία ώρα πριν τις προπονήσεις και τους αγώνες και ετοιμάζει το υλικό προπονήσεων, αγώνων (εγκατάσταση φιλέ, οργάνων, μπάλλες κ.λ.π.) και τα αποδυτήρια. Φροντίζει με τους λοιπούς αρμόδιους γιά την καθαριότητα των αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής κ.λ.π. Συνοδεύει τους αθλητές τριες σε όλες τις μετακινήσεις εσωτερικού και (εφ` όσον κρίνεται απαραίτητο) στο εξωτερικό, φροντίζοντας να έχει μαζί του τα απαραίτητο υλικό, σύμφωνα με εντολές του Τεχνικού Συντονιστή και των προπονητών Ενημερώνει τον Τ.Σ. γιά κάθε θέμα ελλείψεων ή εφοδιασμού. Απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων και μετά την τακτοποίηση των χρησιμοποιηθέντων υλικών και την αποχώρηση αθλητώντριών. Φροντίζει γιά την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρατηρείται στις εγκαταστάσεις και τα υλικά αγώνων. Επίσης, ενημερώνει και επιβλέπει γιά την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου, μαζί με τους αρμοδίους υπαλλήλους αυτού. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση υλικού από τον Φροντιστή προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συναίνεση του Τ.Σ. Υποβάλλει έκθεση υλικού πριν και μετά την προετοιμασία της κάθε ομάδας. β. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του συνεργάζεται στενά με: Τον Τεχνικό Συντονιστή Τους προπονητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ B` ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η Τεχνική Διεύθυνση των Εθνικών ομάδων τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και απαρτίζεται από τους παρακάτω: Α. Τους Προπονητές Β. Τους Βοηθούς Προπονητές Γ. Τους Γυμναστές Δ. Τους Στατιστικολόγους ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1. Οι προπονητές είναι επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας των ομάδων και απόλυτα υπεύθυνοι γιά την εκγύμναση και την εν γένει καθοδήγησή τους 6

7 Κατευθύνουν και συνεργάζονται με τους βοηθούς προπονητές, τους στατιστικολόγους, τους γυμναστές και τους λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες καθορίζοντας το πρόγραμμα προετοιμασίας των ομάδων και ελέγχοντας την πιστή εφαρμογή του. Τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο της Ε.Ε.Ο., συνεργαζόμενοι ιδιαίτερα με τον Τ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. γιά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων και γενικότερα σχετικά με την όλη παρουσία των Εθνικών ομάδων, τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες τους (επίσημους ή φιλικούς). 2. Ειδικότερα οι προπονητές έχουν τα εξής, επιμέρους, καθήκοντα εκτός όσων ρητά ορίζονται στην ατομική τους σύμβαση με την Ε.Ο.ΠΕ: Α. Τηρούν στατιστικά στοιχεία γιά καθένα από τους αθλητές/τριες, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο του τμήματος Εθνικών ομάδων της Ε.Ο.ΠΕ. και ενημερώνουν τον Τ.Σ. γιά κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και την αγωνιστική κατάσταση των αθλητών. Β. Αναφέρουν στον αρμόδιο Εφορο Εθνικών ομάδων και τον Τ.Σ. κάθε παράπτωμα και εισηγείται την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών βάσει του παρόντος. Γ. Υποβάλλουν μία φορά, ανά τρίμηνο, ή όποτε άλλοτε τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. έκθεση πεπραγμένων στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε.Ο. και υποχρεωτικά μετά από κάθε είδους διοργάνωση στο εξωτερικό ή εσωτερικό, μέσω του Τ.Σ., καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας τους. Δ. Συνεργάζονται με την ιατρική υπηρεσία του τμήματος, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αθλητών, δίνοντας ταυτόχρονα πληροφορίες σε αυτήν σχετικά με περιστατικά που οφείλονται σε τυχόν προβλήματα υγείας των αθλητών. Ε. Μεριμνούν σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία γιά τη σωστή αντιμετώπιση κάθε τυχόν περιστατικού ενώ συμπληρώνουν με κάθε απαραίτητο στοιχείο την ατομική καρτέλλα κάθε αθλητή από κοινού με τον Τ.Σ. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε στάδιο προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης της κάθε ομάδας. Στ. Συνεργάζονται με τον Τ.Σ. και τον Team Manager σε θέματα μετακινήσεων, γηπέδων κ.λ.π.. 3. Γιά την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων τους οι προπονητές έχουν ως άμεσους συνεργάτες τα παρακάτω πρόσωπα: Βοηθούς προπονητές Team Managers (όπου αυτοί προβλέπονται) Γυμναστές Στατιστικολόγους Φυσιοθεραπευτές Διαχειριστές (Φροντιστές) υλικού 7

8 ΑΡΘΡΟ 8 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Οι Βοηθοί προπονητών των Εθνικών ομάδων είναι οι άμεσοι συνεργάτες των προπονητών και έχουν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των προπονητών, αλλά και τις επιπλέον αρμοδιότητες που ο προπονητής τους αναθέτει, πέραν όσων στις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συμβάσεις, καθορίζονται. Οι Βοηθοί προπονητών αντικαθιστούν τους προπονητές σε περιπτώσεις κωλυμάτων ή απουσίας τους σε όλο το φάσμα των καθηκόντων τους. ΑΡΘΡΟ 9 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 1. Είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκγύμνασης και βελτίωσης φυσικής κατάστασης των ομάδων (σε όποιες από αυτές προβλέπεται η παροχή των υπηρεσιών τους) τελώντας υπό τις οδηγίες των προπονητών με τους οποίους και οφείλουν να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στις ατομικές συμβάσεις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ΑΡΘΡΟ 10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ Οι στατιστικολόγοι, πέραν των όσων ειδικά προβλέπονται στις ειδικές συμβάσεις τους με την Ε.Ο.ΠΕ., έχουν τα εξής, επιμέρους, καθήκοντα: 1. Τηρούν τα ειδικά στατιστικά στοιχεία όλων των επιμέρους επιδόσεων και των λοιπών ατομικών και ομαδικών στοιχείων της αντίστοιχης Εθνικής ομάδας. 2. Στο έργο τους τελούν υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του Α` Προπονητή, με τον οποίον και συνεργάζονται άμεσα. 3. Παραδίδουν μετά το τέλος κάθε προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης πλήρες στατιστικό αρχείο στον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ. Το στατιστικό αυτό αρχείο αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Ο.ΠΕ και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους καταρτίστηκε. 4. Ακολουθούν τις αντίστοιχες ομάδες, γιά τις οποίες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ταξίδια τους, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 5. Οι στατιστικολόγοι είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισμού που τους παραδίδεται από την Ε.Ο.ΠΕ τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν με το πέρας της συνεργασίας. 8

9 KΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α` ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Ιατρική Υπηρεσία των Εθνικών ομάδων τελεί υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Ο και αποτελείται από: 1. Τους Ιατρούς 2. Τους Φυσιοθεραπευτές ΑΡΘΡΟ 11 ΙΑΤΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών της Εθνικής ομάδος είναι τα ακόλουθα, πέραν όσων προβλέπονται ρητά από τις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συμβάσεις: Α. Συμμετέχουν προσωπικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών καθώς και κατά τη διάρκεια κάθε μορφής διοργάνωσης, ακολουθώντας το σχετικό πρόγραμμα Β. Κατευθύνουν τα λοιπά μέλη της επιστημονικής ομάδας και ιδίως τον Φυσιοθεραπευτή στη σωστή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ασθένειας ή τραυματισμού Γ. Παρακολουθούν την αποθεραπεία κάθε αθλητή, προσπαθώντας κατά το δυνατόν γιά τη συντόμευσή της και χορηγώντας προς τούτο την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Δ. Γνωματεύουν σχετικά με το εάν και κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής μπορεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία ή στους αγώνες των ομάδων τους. Ε. Προτείνουν μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Στ. Συντάσσουν με τη συνεργασία προπονητή γυμναστή και τα λοιπά μέλη της επιστημονικής ομάδας ειδικό φάκελλο με τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά τη διάρκεια τόσο της προετοιμασίας όσο και των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ζ. Συνοδεύουν την Εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της, οσάκις κάτι τέτοιο απαραίτητο από το Δ.Σ. και την Ε.Ε.Ο.. Η. Επιμελούνται της σωστής και ανελλιπούς συμπληρώσεως των ατομικών καρτελλών υγείας αθλητών/τριών καθώς και γιά τη συμπλήρωση κάθε απαραιτήτου εγγράφου ή εντύπου σχετικά με τη συμμετοχή των Εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις. Θ. Συντάσσουν εκθέσεις σε κάθε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας και οποιουδήποτε άλλου τυχόν προβλήματος υγείας αθλητού/τριας, προκειμένου αυτές να διαβιβαστούν έγκαιρα και νομότυπα προς την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Ε.Ο.ΠΕ. είναι συμβεβλημένη. 9

10 Ι. Εισηγούνται στον Τ.Σ. και στους προπονητές σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη αθλητών/τριών να συμμορφωθούν με υποδειχθείσα θεραπευτική αγωγή. Ια. Συνεργάζονται με τον Εργοφυσιολόγο σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές. Ιβ. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να δηλώνουν, όπου και όποτε αυτό απαιτείται τα ακριβή φάρμακα ή σκευάσματα τα οποία και έχουν χορηγηθεί σε αυτούς ως θεραπευτική αγωγή είτε λόγω τραυματισμού τους είτε προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης ασθένειας. Περαιτέρω οι ιατροί είναι υπεύθυνοι όπως τα παραπάνω φάρμακα ή θεραπευτικά σκευάσματα καθώς και οποιαδήποτε άλλη χορηγηθείσα ουσία (π.χ. βελτιωτική απόδοσης, διατροφής κ.λ.π.) συμπεριλαμβάνονται στις νόμιμα χορηγούμενες ουσίες, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δ.Ο.Ε. και την σχετική εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, έτσι ώστε ποτέ να μην αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να έχουν χορηγηθεί απαγορευμένα φάρμακα, σκευάσματα ή άλλες ουσίες σε αθλητές/τριες των Εθνικών μας ομάδων. Ιγ. Εγκρίνουν ενυπόγραφα τις προτεινόμενες γιά χορήγηση ουσίες από τον Εργοφυσιολόγο και Διατροφολόγο και τις διαβιβάζουν στην ΕΕΟ. 2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι ιατροί συνεργάζονται στενά με τους : α. Προπονητές και Βοηθούς τους, β. Φυσιοθεραπευτές, γ. Τα λοιπά μέλη της επιστημονικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται, σχετικά με τις αρμοδιότητές του, με τον Τ.Σ. και τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Ο.. 3. Ο ιατροί των Εθνικών ομάδων που συνεργάζονται με την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει να έχουν απαραίτητα την ειδίκευση του ορθοπεδικού, παθολόγου, αθλητιάτρου, καρδιολόγου ή φυσίατρου. ΑΡΘΡΟ 12 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Οι Φυσιοθεραπευτές των Εθνικών ομάδων υπέχουν των παρακάτω καθηκόντων και υποχρεώσεων, πέραν των όσων προβλέπονται στις ατομικές τους συμβάσεις: 1. Οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους προπονήσεων και αγώνων, έτσι ώστε να επιλαμβάνονται με ορθό τρόπο των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. 2. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλουν να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε περιστατικό. 3. Οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις εκάστοτε εντολές των ιατρών αναφορικά με την χορηγηθείσα θεραπεία στους αθλητές/τριες. 4. Συνοδεύουν τις αντίστοιχες ομάδες στις μετακινήσεις τους, εφοδιασμένοι πάντοτε με το απαραίτητο υλικό πρώτων ιατρικών βοηθειών προς αντιμετώπιση κάθε έκτακτου περιστατικού γιά τυχόν έλλειψη του οποίου (ιατρικού υλικού) ενημερώνουν άμεσα τον Team manager, αλλά και τον Τ.Σ. 10

11 5. Οφείλουν να ενημερώνουν τους ιατρούς γιά κάθε περιστατικό που τυχόν θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 6. Οι φυσιοθεραπευτές είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισμού που τους παραδίδεται από την Ε.Ο.ΠΕ τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν με το πέρας της συνεργασίας. ΑΡΘΡΟ 13 ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1. Εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής προς αθλητή/τρια, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση του ιατρού της Εθνικής ομάδας, τα απαραίτητα φάρμακα θα χορηγούνται υποχρεωτικά και μόνον μετά από ιατρική συνταγή του αρμόδιου και μόνου υπεύθυνου ιατρού. 2. Απαγορεύεται η χορήγηση οιουδήποτε φαρμάκου το οποίο δεν θα καταχωρείται στο βιβλίο ή την ειδική καρτέλλα αναλώσεως φαρμάκων της ιατρικής υπηρεσίας των Εθνικών ομάδων. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η χορήγηση οιουδήποτε φαρμάκου ή άλλου σκευάσματος το οποίο θα εμπεριέχει απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με τους σχετικούς καταλόγους που εκδίδονται από τη ΔΟΕ και τους λοιπούς εγχώριους και διεθνείς αθλητικούς και ιατρικούς οργανισμούς, έτσι ώστε επ` ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση να παρατηρηθεί το φαινόμενο να βρεθεί Ελληνας αθλητής/τρια Εθνικής ομάδος να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, μετά από έλεγχο αντι-ντόπινγκ κοντρόλ. 3. Γιά τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τους αθλητές/τριες κάθε τυχόν φαρμακευτικής αγωγής που τους έχει χορηγηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν και ασθένειες, εκτός κύκλου αθλητικών υποχρεώσεων. 4. Ρητά και απόλυτα υπεύθυνος σχετικά με τη χορήγηση κάθε φαρμάκου είναι ο ιατρός της Εθνικής ομάδας, ο οποίος και υποχρεούται να γνωστοποιεί τη λήψη τους προς τους αρμόδιους πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης στην οποία λαμβάνει μέρος ελληνική Εθνική ομάδα. Β` ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ 1. Οι Εργοφυσιολόγοι, πέραν των ειδικά προβλεπομένων στη σύμβασή τους με την Ε.Ο.ΠΕ. καθηκόντων τους, συνεργάζονται στενά με τον προπονητή και τον γυμναστή της ομάδος παρέχοντας κάθε συνδρομή σχετικά με τις παραμέτρους της προπόνησης που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 11

12 2. Περαιτέρω συνεργάζονται με την ιατρική υπηρεσία σχετικά με τις εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές/τριες. 3. Επιμελείται σε συνεργασία με το διατροφολόγο του προγράμματος διατροφής αθλητών/τριών και αν δεν υφίσταται διατροφολόγος το καταρτίζει μόνος του. 4. Καταρτίζει από κοινού με το διατροφολόγο, τους ιατρούς και τους προπονητές το πρόγραμμα χορηγήσεως συμπληρωμάτων διατροφής και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των αθλητών/τριών, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να τυγχάνουν απόλυτα συμβατά με τα διεθνώς ισχύοντα και καθοριζόμενα επιτρεπτά πλαίσια έτσι ώστε σε καμία περίπτωση αθλητής/τρια ελληνικής Εθνικής ομάδας να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ή σκευασμάτων. Κάθε χορηγούμενη ουσία θα υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΕΟ εγγράφως, αφού προηγουμένως υπογράψει και ο γιατρός της ομάδας. ΑΡΘΡΟ 15 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1. Ο ψυχολόγος των ελληνικών Εθνικών ομάδων, πέραν των ειδικά προβλεπομένων στη σύμβασή του με την Ε.Ο.ΠΕ. καθηκόντων του. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γιά την ψυχολογική περοετοιμασία των αθλητών/τριών, καθώς επίσης και γιά τον εντοπισμό και την επίλυση κάθε ψυχολογικού ή άλλου συναφούς προβλήματος, το οποίο και δύναται να επηρεάσει την απόδοση και την εν γένει παρουσία των αθλητών/τριών και της κάθε ομάδας, γενικότερα, στις προπονήσεις και τους αγώνες. 2. Ενημερώνει τους προπονητές των ομάδων γιά κάθε πρόβλημα, που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ψυχολογική κατάσταση των αθλητών/τριών, προτείνοντας και τους τρόπους επίλυσής του. 3. Υποβάλλει έκθεση μετά το τέλος κάθε προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης με παρατηρήσεις γιά την ψυχολογία, την προσωπικότητα και την εν γένει συμπεριφορά του κάθε αθλητή/τριας, την οποία και υποβάλλει στον Τεχνικό Σύμβουλο. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 1. Ο Διατροφολόγος, πλέον των όσων ειδικά ορίζονται στη μεταξύ του ιδίου και της Ε.Ο.ΠΕ. σύμβαση, έχει ως έργο την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων διατροφής, τόσο κατά την περίοδο προετοιμασίας, όσο και κατά την περίοδο αγωνιστικών εκδηλώσεων των ομάδων. 2. Με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής απόδοσης των αθλητών/τριών και σε συνεργασία με τον Εργοφυσιολόγο, προτείνει (πάντα μέσα στα επιτρεπτά και νόμιμα όρια), τη χορήγηση βελτιωτικών σκευασμάτων (βιταμίνες κ.λ.π.), στους αθλητές/τριες των ομάδων. 12

13 3. Κάθε χορηγούμενη ουσία θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εθνικών ομάδων εγγράφως, αφού προηγουμένως υπογράψει και ο ιατρός της ομάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η πρόσκληση στις εθνικές ομάδες αποτελεί την υπέρτατη τιμή και διάκριση για όλους τους αθλητές/τριες της πετοσφαίρισης. 1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά τους αθλητές-τριες των εθνικών ομάδων ανδρών- Γυναικών, καθώς και τους αθλητές τριες Εφήβων-νεανίδων, Παίδων Κορασίδων και Κλιμακίων. 2. Για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές τριες έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και κλιμακίων Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως επίσης και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΕΟΠΕ, των αθλητικών νόμων και του καταστατικού της Ε.Ο.ΠΕ. και τέλος, οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 3. Οι αθλητές και οι αθλήτριες υποχρεούνται: α. Να τηρούν τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι οποίες τους γνωστοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. μέσω των υπευθύνων κάθε Εθνικής ομάδας. β. Να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία των ατομικών πληροφοριακών βιογραφικών δελτίων τους, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους, τηλέφωνα κλπ. και να αναφέρουν εγγράφως αμέσως την οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων στα αρμόδια τμήματα της ΕΟΠΕ. γ. Να συμμετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχημάτων που πιστοποιούνται από την Ιατρική Υπηρεσία, σ όλες τις προπονήσεις, στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την ΕΟΠΕ, όπως και σ όλες τις διοργανώσεις και αγώνες ( επίσημους και φιλικούς) και στις λοιπές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κλπ., εκτός αγωνιστικού χώρου, ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεώς τους. δ. Να χρησιμοποιούν απαραίτητα μέσα μεταφοράς που καθορίζονται από την Ε.Ο.ΠΕ. στις μετακινήσεις των ομάδων της. στ. Να φοράνε κατά τους επίσημους ή φιλικούς αγώνες, όπως και στις προπονήσεις μετακινήσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο κλπ. το αθλητικό υλικό της εταιρίας που κάθε φορά είναι συμβεβλημένη με την ΕΟΠΕ. 13

14 Εξαίρεση του αθλητικού υλικού μπορεί να γίνει στα υποδήματα των αθλητών τριών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και με τη σύμφωνη γνωμάτευση της Ιατρικής Υπηρεσίας και μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που η συμβεβλημένη εταιρία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ειδική αυτή κατασκευή. Παρά ταύτα θα πρέπει υποχρεωτικά ο βασικός χρωματισμός να συμφωνεί με τα υποδήματα των υπολοίπων αθλητών-τριών της εθνικής ομάδας και η φίρμα να καλύπτεται κατά τη διάρκεια των αγώνων. ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1. Οι αθλητές κάθε εθνικής ομάδας επιλέγονται ανάμεσα σε Ελληνες αθλητές που ανήκουν στη δύναμη αθλουμένων μελών του μητρώου της Ε.Ο.ΠΕ., μετά από εισήγηση των Εθνικών, κατά περίπτωση, προπονητών. Μετά από εισήγηση των αρμοδίων προπονητών και με σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ. και της Ε.Ε.Ο., αθλητής/τρια μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε ομάδα ή να απομακρυνθεί γιά οποιοδήποτε λόγο (αγων. κατάσταση, συμπεριφορά, παράπτωμα), από αυτή. 2. Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων χωρίζεται σε περιόδους. Ως «Περίοδος Εθνικής ομάδας», θεωρείται το χρονικό διάστημα από την πρόσκληση των παικτών μέχρι το πέρας της τελευταίας διοργάνωσης του έτους άσχετα εάν αυτός αφορά σε απλή προετοιμασία ή συμμετοχή σε αγωνιστική εκδήλωση και άσχετα εάν η χρονική περίοδος συμπέσει χρονικά με την παράλληλη διεξαγωγή πρωταθλημάτων. Οι αθλητές, που έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται ετοιμότητα για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Για κάθε γεγονός που θα συμβεί εντός περιόδου Εθνικής ομάδος και θα αφορά οποιοδήποτε αθλητή/τρια τυγχάνουν απολύτου εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 3. Αθλητής/τρια που επιλέχθηκε γιά οποιαδήποτε Εθνική ομάδα τυγχάνει κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του σε αυτή όλων των απολαβών, προνομίων κ.λ.π. από πλευράς Ε.Ο.ΠΕ., αλλά και της Πολιτείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, αλλά και στην κειμένη αθλητική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 1. Η πρόσκληση και η συμμετοχή των αθλητών/τριών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα υποχρέωσή τoυς (άρθρο 33, παρ. 5ν 2725/`99). 2. Η πρόσκληση καθώς και όλη η αλληλογραφία για συμμετοχή στις Εθνικές ομάδες πραγματοποιείται είτε με έγγραφο είτε με από την Ε.Ο.ΠΕ. στους επιλεγμένους αθλητές και στα σωματεία τους που υποχρεώνονται να ειδοποιήσουν τους αθλητές τους. Η πρόσκληση αυτή γίνεται τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την καθορισμένη πρώτη συγκέντρωση των αθλητών. Ο αθλητής 14

15 υποχρεώνεται να παραβρεθεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, με ευθύνη δική του είτε της ομάδας του (μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ομάδα θεωρείται η τελευταία ομάδα που ένας αθλητής αγωνιζόταν) και στη συνέχεια να παρακολουθήσει με συνέπεια το πρόγραμμα προετοιμασίας που συντάσσεται από τον αρμόδιο προπονητή και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. 3. Σε περίπτωση που ο προσκαλούμενος αθλητής αδυνατεί να εμφανισθεί στην πρώτη συγκέντρωση και στη συνέχεια να παρακολουθήσει το πρόγραμμα που έχει συντάξει ο προπονητής, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από τότε που πήρε την πρόσκληση, είτε ο ίδιος, είτε το σωματείο του, να στείλει στην Ε.Ο.ΠΕ. αίτηση απαλλαγής του και μόνον για λόγους ανωτέρας βίας. Η προθεσμία αυτή για τους αθλητές που κατοικούν ή μένουν έξω από την έδρα της Ε.Ο.ΠΕ. παρατείνεται σε τέσσερις (4) μέρες, από τη λήψη της πρόσκλησης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. αφού εξετάσει την αίτηση απαλλαγής του αθλητή, κρίνει τους λόγους που αυτός επικαλείται κι αποφασίζει αν θα τον απαλλάξει ή όχι. Ενάντια σε αυτή την απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο. 4. Οι αθλητές που προσκαλούνται στις Εθνικές ομάδες υποχρεώνονται να παρακολουθούν το πρόγραμμα προετοιμασίας και να συμμετέχουν σε όλες τις καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, αγώνες, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κ.λ.π.). 5. Πέρα από τις προπονήσεις που αναφέρθηκαν η διατήρηση της φυσικής κατάστασης του αθλητή που έχει επιλεγεί και η βελτίωση της απόδοσής του αποτελεί υποχρέωση του σωματείου όπου ανήκει ο αθλητής, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή, προς το συνάδελφό του, προπονητή του Σωματείου. Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι υποχρεωτική και γιά τον αθλητή και γιά το Σωματείο του. 6. Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα την παραχώρηση αθλητών/τριών του γιά εκδηλώσεις της Εθνικής ομάδας, υπόκειται σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως αυτές στην συνέχεια του παρόντος, καθορίζονται. ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Οι υποχρεώσεις των αθλητών-τριών είναι οι ακόλουθες: 1. Στις προπονήσεις: Α. Να τηρούν τις ώρες προπονήσεων όπως αυτές καθορίζονται από τους προπονητές. Β. Να εμφανίζονται στο γήπεδο προπονήσεων, ντυμένοι με την αθλητική στολή, την καθοριζόμενη ώρα πριν την έναρξη της προπόνησης. 15

16 Γ. Να υπακούουν κατά τη διάρκεια της προπονήσεως, στις εντολές του προπονητή και να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα, για να φτάσουν το μέγιστο της ατομικής απόδοσης, προς όφελος του συνόλου. 2. Εκτός αγώνων και προπονήσεων οι αθλητές οφείλουν: Α. Να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων-Προπονητών και του επικεφαλής εκπροσώπου της ΕΟΠΕ (Team Manager) όσον αφορά τη διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου η αποστολή καταλύει, τη διαβίωση και εξωγηπεδική συμπεριφορά πριν τους αγώνες, ως και στις τυχόν καθορισμένες εκδηλώσεις. Β. Να προσέχουν τη διατροφή τους, ακολουθώντας, κατά το δυνατόν, το διαιτολόγιο που τους υποδείχτηκε. Κάθε φαρμακευτική αγωγή ή χορηγούμενη συμπληρωματική ουσία που λαμβάνουν, πέραν των χορηγουμένων από τους ιατρούς, εργοφυσιολόγους, διατροφολόγους, πρέπει να κάνουν τις δηλώνουν εγγράφως στους πιό πάνω συνεργάτες. 3. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές/τριες οφείλουν να τηρούν πιστά τις λοιπές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ., ο οποίος θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 4. Τέλος, οι αθλητές/τριες των Εθνικών ομάδων πρέπει να συμπεριφέρονται με τη δέουσα κοσμιότητα προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε., τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και με συνολική κοινωνική παρουσία τους να προβάλουν το άθλημα της πετοσφαίρισης και το αθλητικό ιδεώδες, γενικότερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 21 ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 1. Αθλητής ή αθλήτρια που παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισμό υποχρεώσεις, υπόκειται στις κατωτέρω, κατά περίπτωση, πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 2. Τις, κατά περίπτωση, ποινές επιβάλλουν, γιά μεν τη μή παροχή υπηρεσιών στις Εθνικές ομάδες τα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα του ν. 2725/`99 (αθλητικοί δικαστές), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του εγκεκριμένου από τον αρμόδιο γιά θέματα Αθλητισμού Υπουργό, νέου Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.ΠΕ. γιά κάθε δε άλλο παράπτωμα, αρμόδιο όργανο γιά την επιβολή της προσήκουσας ποινής είναι η Δικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ.. 16

17 3. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή της οιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε αθλητή/τρια Εθνικής ομάδας, απαιτείται η προηγούμενη κλήση σε έγγραφη απολογία. ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙΝΕΣ 1. α. Αθλητής/τρια (ερασιτέχνης ή αμοιβόμενος) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική ομάδα ή εγκαταλείψει αδικαιολόγητα αυτήν κατά τη διάρκεια περιόδου Εθνικής ομάδας (όπως αυτή ανωτέρω εξειδικεύετεται εννοιολογικά), παραπέμπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ενώπιον του ΜΠΔΟ/Ε.Ο.ΠΕ. των άρθρων 119 επ.ν.2725/`99. Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου της Ε.Ο.ΠΕ. Επιπροσθέτως και σε περίπτωση που ζητηθεί από τον αθλητή η έκδοση διεθνούς πιστοποιητικού μεταγραφής, θα υποχρεούται αυτός να καταβάλει το διπλάσιο της αξίας του συγκεκριμένου παραβόλου. β. Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα τη διάθεση αθλητή/τριας που προσκλήθηκε σε οποιαδήποτε Εθνική ομάδα, τιμωρείται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. προς το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, με ποινή αφαίρεσης από τρεις (-3) έως έξι (-6) βαθμούς από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αυτό μετέχει. Κατ` εξαίρεση σε περίπτωση μη διάθεσης αθλητή/τριας Εφήβου-Παίδα ή Νεάνιδας-Κορασίδας, η επιβαλλόμενη ποινή ισχύει κατά περίπτωση και στην ανδρική ή γυναικεία ομάδα του σωματείου. Σε περίπτωση επανάληψης της αυτής συμπεριφοράς εκ μέρους του ιδίου σωματείου το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί - κατά την κρίση του να προβεί σε αφαίρεση έως και εννέα (-9) βαθμών από τον αντίστοιχο βαθμολογικό πίνακα, ή και να αποφασίσει την οριστική αποβολή της ομάδας του σωματείου από το οικείο πρωτάθλημα. 2. Περαιτέρω και με τις ακόλουθες, κατά κατηγορία, ποινές τιμωρούνται από τη Δικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ. οι αθλητές/τριες των Εθνικών ομάδων που υποπίπτουν στα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα. Για την επιβολή της εκάστοτε ποινής λαμβάνονται πάντα υπ` όψιν τόσο η βαρύτητα του παραπτώματος, η τυχόν προγενέστερη συμπεριφορά του αθλητή, η ηλικία του και η διάθεση της ειλικρινούς μεταμέλειάς του. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής επικυρώνονται απαραίτητα από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.. 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α. Ποινές 1. Στέρηση συμμετοχής στην προετοιμασία για μία μέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα. 2. Πρόστιμο (στέρηση οικονομικών παροχών). 3. Αποκλεισμός από έναν (1) έως τρεις (3) αγώνες από το επόμενο Πρωτάθλημα. Β. Παραπτώματα 1. Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο γιά την προετοιμασία. 2. Καθυστέρηση προσελεύσεως στον αγωνιστικό χώρο για οποιοδήποτε αγώνα της ομάδας. 3. Καθυστέρηση προσελεύσεως σε οποιοδήποτε χώρο για μετακίνηση της ομάδας. 4. Παράβαση των οδηγιών της Ιατρικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμών. 5. Δημιουργία κλίματος που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία (π.χ. παρεμπόδιση συμπαικτών του κατά τον χρόνο της προετοιμασίας). 6. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την Ε.Ε.Ο./Ε.Ο.ΠΕ. ότι χρήζει επιβολής μιας εκ των ανωτέρω ποινών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Α. Ποινές : 1. Αποκλεισμός από αγώνα ή διοργάνωση. 2. Πρόστιμο από 10 % έως 50 % των τακτικών παροχών, οδοιπορικών κλπ. 3. Στέρηση πριμ αγώνα διοργάνωσης το οποίο χορηγείται από την Ε.Ο.ΠΕ. 4. Αποκλεισμός μέχρι τρία (3) χρόνια από κάθε Εθνική ομάδα. 5. Αποκλεισμός από έναν (1) έως πέντε (5) αγώνες από το επόμενο Πρωτάθλημα. Β. Παραπτώματα : 1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. 2. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το σώμα των διαιτητών. 3. προς τους αντιπάλους. 4. προς τους συμπαίκτες. 5. τη Διοικητική, Τεχνική και Ιατρική Υπηρεσία. 6. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον Πρόεδρο ΕΟΠΕ, το Δ.Σ. και τους Διοικητικούς υπαλλήλους. 7. Δυσφήμιση της Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας με δηλώσεις στα MEDIA. 8. Μη τήρηση οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την προπόνηση και τον αγώνα. 18

19 9. Άλλα παραπτώματα που αναφέρονται στη συμπεριφορά εντός και εκτός αγώνων. 10. Προσποίηση αναιτιολόγητων τραυματισμών ή ανύπαρκτης ασθένειας. 11. Συμμετοχή χωρίς άδεια σε αγώνες Beach Volleyστο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 12. Τελεσίδικη καταδίκη από πειθαρχικό όργανο ή ποινικό δικαστήριο γιά δυσφήμηση του αθλήματος, βιαιοπραγία, καταστροφή αθλητικών εγκαταστάσεων ή άλλο ποινικό αδίκημα η τέλεση του οποίου δεν συνάδει με πετοσφαιριστή ελληνικής Εθνικής ομάδας. 13. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την Ε.Ε.Ο. της Ε.Ο.ΠΕ. ότι χρήζει επιβολής μιάς από τις ανωτέρω ποινές. ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Σε κάθε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων δύναται κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου να επιβληθούν σωρευτικά ή στο προσήκον μέτρο οι παραπάνω προβλεπόμενες κατά περίπτωση ποινές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΘΟΥΣ 1. Από την Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να απονέμεται διάκριση ήθους στους αθλητές/τριες εκείνους οι οποίοι: Α. Σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής αγωνιστικής περιόδου δεν θα παρατηρηθούν γιά παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει μέρος τουλάχιστον, στους μισούς επίσημους και φιλικούς αγώνες της Εθνικής ομάδας. Β. Δείχνουν ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους και υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. 2. Η διάκριση ήθους θα απονέμεται από το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ., ύστερα από πρόταση ειδικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο Εθνικών ομάδων, τον Τεχνικό Συντονιστή και τον προπονητή της αντίστοιχης Εθνικής ομάδας. 3. Για την διάκριση ήθους θα απονέμονται: Α. Διπλώματα, πλακέτα και ειδικό μετάλλιο της Ε.Ο.ΠΕ.. 19

20 Β. Χρηματικό δώρο (οικονομική επιβράβευση πριμ) που θα καθορίζεται από το Δ.Σ., κατά περίπτωση. 4. Η διάκριση ήθους θα απονέμεται και σε όλη την ομάδα, αν δεν τιμωρηθεί ΚΑΝΕΝΑΣ αθλητής/τρια γιά παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς. ΑΡΘΡΟ 25 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η Ε.Ο.ΠΕ. γιά να τιμήσει τους αθλητές/τριες εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες γιά σειρά ετών στις Εθνικές ομάδες, μπορεί να καθιερώνει τις ακόλουθες διακρίσεις: Α. Διάκριση 10ετούς υπηρεσίας Για τη δεκαετή τουλάχιστον, συνεχή προσφορά πολύτιμων αγωνιστικών υπηρεσιών στην Εθνική ομάδα σε συνδυασμό με την εξαίρετη συμπεριφορά, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και θα συνοδεύεται με χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Β. Στην περίπτωση της αποχώρησης αθλητή/τριας από την ενεργό δράση στην Εθνική ομάδα, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.. ΑΡΘΡΟ 26 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εκτός της οικονομικής επιβράβευσης που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση, μπορεί να απονέμεται στους αθλητές/τριες ειδική αναμνηστική πλακέτα, δίπλωμα και το ειδικό μετάλλιο της Ε.Ο.ΠΕ. στις παρακάτω περιπτώσεις διακρίσεως της Εθνικής ομάδας: Α. Κατακτήσεως ειδικής τιμητικής θέσης σε διεθνή επίσημη διοργάνωση. Β. Κατακτήσεως της 1 ης έως και 3 ης θέσης ή συμμετοχής σε Final Four Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. ΑΡΘΡΟ 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΙΜ) Τα πριμ καθορίζονται κατά περίπτωση, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και πάντοτε ανάλογα με την σπουδαιότητα της διοργάνωσης ή του αγώνα που συμμετέχει η Εθνική ομάδα και πριν από την έναρξή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 του ν. 2725/`99. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατάκτησης τιμητικής διάκρισης σε διεθνείς 20

21 διοργανώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/`99, η Ε.Ο.ΠΕ. οφείλει να γνωστοποιεί τις διακρίσεις αυτές στη Γ.Γ.Α.. Η καταβολή των αντίστοιχα προβλεπομένων χρηματικών παροχών δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.ΠΕ.. Η Επιτροπή Εθνικών ομάδων (Ε.Ε.Ο./Ε.Ο.ΠΕ.) εισηγείται προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. τον τρόπο κατανομής του ποσού της οικονομικής επιβράβευσης που δικαιούνται οι διεθνείς αθλητές και ο Ομοσπονδιακός προπονητής από την Πολιτεία. Γιά την απόφαση αυτή θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως: Α. Το σύνολο των συμμετοχών αθλητή στις Εθνικές ομάδες Β. Η ιστορική διαδρομή στο άθλημα Γ. Η απόδοση και ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διοργάνωση Με την ίδια διαδικασία θα κατανέμεται στους διεθνείς αθλητές και στους Ομοσπονδιακούς Προπονητές η τυχόν οικονομική επιβράβευση που θα προέρχεται και από άλλους φορείς. ΑΡΘΡΟ 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ Το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και μετά από εισήγηση της ΕΕΟ/Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να καθορίζει περιοδικού ή παγίου χαρακτήρα οικονομικές παροχές στους αθλητές/τριες των Εθνικών ομάδων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις αναγκαίες δαπάνες για τη βελτίωση της διατροφής τους, μετακίνησής τους κ.ά., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα παρουσία τους σε κάθε εκδήλωση της Εθνικής ομάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ` ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 29 ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Για την ποιοτική άνοδο της Πετοσφαίρισης και τη μεθοδική εξάπλωσή της, ιδρύονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, σε όλη την ελληνική επικράτεια περιφερειακά Κλιμάκια σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με σκοπό: 1. Την ανακάλυψη και εξειδικευμένη προπόνηση νέων ταλέντων, σύμφωνα με τα επιστημονικώς αποδεκτά προγράμματα γιά την ηλικία τους. 2. Την προώθηση νέων παιδιών μέχρι τις προεθνικές ομάδες Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων. 3. Τη δημιουργία των Εθνικών ομάδων Παίδων-Κορασίδων 4. Την προώθηση και ανάπτυξη του βόλλεϋ στην περιφέρεια στις μικρές ηλικίες. 21

22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 1. ΚΛΙΜΑΚΙΑ Α. Τα Περιφερειακά Κλιμάκια καλύπτουν μιά ευρύτατη γεωγραφική περιοχή και λειτουργούν στην έδρα της εκάστοτε Ενωσης/ΤΕ η οποία και φροντίζει να διαθέτει τους κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Β. Σε καθορισμένες ημέρες και ώρες συγκεντρώνονται στην έδρα του κλιμακίου οι αθλητές/τριες της περιοχής, με έξοδα της Ομοσπονδίας και προπονούνται κάτω από την καθοδήγηση του Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή Κλιμακίου (ΠΟΠΚ). Γ. Σε περίπτωση που σε κάποια πόλη, έξω από την έδρα του κλιμακίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταλαντούχων αθλητών, τότε ο ΠΟΠΚ είναι υποχρεωμένος να κάνει εκεί τις προπονήσεις γιά να αποφεύγεται η μετακίνηση μεγάλου αριθμού αθλητών. Δ. Σε κάθε κλιμάκιο, εκτός από τον ΠΟΠΚ (μοναδικό αρμόδιο γιά τα τεχνικά θέματα), υπάρχει και ο Εφορος που ασχολείται με το διοικητικό και οικονομικό μέρος. Ε. Ο Εφορος του Κλιμακίου και ο ΠΟΠΚ αποτελούν τη Διοίκηση του Κλιμακίου και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τοπικιστικά ή σωματειακά συμφέροντα. Ο Εφορος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει έκθεση κάθε μήνα στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιά τη λειτουργία του κλιμακίου, αλλά και γιά οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Αν ένα θέμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητές τους, τότε απευθύνονται στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2. ΠΥΡΗΝΕΣ Α. Οι πυρήνες απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας από τα κλιμάκια και εδρεύουν σε πόλεις όπου η Ομοσπονδία, μετά από πρόταση του τμήματος Περιφερειακής Ανάτπυξης αποφασίζει να λειτουργήσει. Β. Σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, συγκεντρώνονται οι αθλητές/τριες των πυρήνων από την πόλη όπου λειτουργούν και προπονούνται κάτω από την καθοδήγηση του Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή Πυρήνων. Γ. Σε περίπτωση που έξω από την πόλη υπάρχουν ταλαντούχοι αθλητές/τριες, η απόφαση γιά τη μετακίνησή τους λαμβάνεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η μετακίνηση γίνεται με έξοδα της Ομοσπονδίας. Δ. Σε κάθε πυρήνα εκτός από τον ΠΟΠ, (μοναδικό αρμόδιο γιά τα τεχνικά θέματα), υπάρχει και ο Εφορος που ασχολείται με το διοικητικό και οικονομικό μέρος. Ε. Ο Εφορος του πυρήνα και ο ΠΟΠ αποτελούν τη Διοίκηση του Πυρήνα και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τοπικιστικά ή σωματειακά συμφέροντα. Ο Εφορος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει έκθεση κάθε μήνα στον Τεχνικό 22

23 Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης γιά τη λειτουργία του πυρήνα, αλλά και γιά οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Αν ένα θέμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητές τους, τότε απευθύνονται στον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 30 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Οι αθλητές που καλούνται στα Περιφερειακά Κλιμάκια πρέπει να διακρίνονται, όχι μόνο στον αγωνιστικό τομέα, αλλά και στον τομέα της αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. 1. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στις προπονήσεις πρέπει να τηρείται χωρίς καμιά παρέκκλιση και στην προπόνηση πρέπει να επικρατούν συνθήκες απόλυτης τάξης. Πρέπει να εκτελούν με ακρίβεια τις εντολές των προπονητών τους. 2. Μεταξύ των αθλητών των Κλιμακίων, πρέπει να επικρατεί άψογη συναδελφική αλληλεγγύη και συμπεριφορά, που να επεκτείνεται κι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. 3. Στους αθλητές του Κλιμακίου μπορεί να επιβληθούν οι ποινές που κατά περίπτωση ισχύουν και γιά τους λοιπούς αθλητές των εθνικών Ομάδων και αναφέρονται στις Πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 31 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Ο.Π.Κ. 1. Ο Π.Ο.Π.Κ. πρέπει να είναι κατά προτίμηση πτυχιούχος Ε.Α.Σ.Α. (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδικότητα στο βόλλεϋ-μπολ ή κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. Α` κατηγορίας 2. Ο Π.Ο.Π.Κ. είνια έμμισθος συνεργάτης της Ε.Ο.ΠΕ. με συνεχή καθημερινή απασχόληση και δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα «εν ενεργεία» αθλητής ή προπονητής σε Σύλλογο. 3. Ο Π.Ο.Π.Κ. πρέπει να δείχνει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και σοβαρότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κι ο τρόπος προπόνησης πρέπει να είναι υποδειγματικός και σύμφωνος με τις εντολές του Τεχνικού Υπευθύνου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τον οποίο και θα έχει άμεση συνεργασία. 4. Ο Π.Ο.Π.Κ. είναι επικεφαλής της Ενωσης/Τ.Ε. και απόλυτα υπεύθυνος γιά τη λειτουργία των Κλιμακίων Πυρήνων και τον έλεγχό τους. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες του εκτός των όσων αναφέρονται στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του με την Ε.Ο.ΠΕ., είναι και οι ακόλουθες: 23

24 - Να προπονεί το κλιμάκιο δύο φορές την εβδομάδα και να καταρτίζει ομάδα γιά το πρωτάθλημα των Κλιμακίων στην Περιφέρεια. - Να ελέγχει τους προπονητές των πυρήνων και να γνωρίζει την αγωνιστική κατάσταση των παιδιών των πυρήνων στην Ε.Ο.ΠΕ., εγγράφως, κάθε τρίμηνο. - Nα συνεργάζεται με τις ΕΝΩΣΕΙΣ/Τ.Ε. γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ τα οποία πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μία ή δύο φορές τον χρόνο. - Να συνεργάζεται με τους σωματειακούς προπονητές, περιοδεύοντας σε όλη την Ενωση/Τοπική Επιτροπή, σε θέματα τεχνικής, φυσικής κατάστασης κλπ. - Να παρακολουθεί τα Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων- Παγκορασίδων και Μίνι Βόλλεϋ της Ενωσης/Τοπικής Επιτροπής και να καταγράφει τα απαραίτητα στοιχεία. - Να συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Γραφείων Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ Δημοτικών Σχολείων και γιά τα πρωταθλήματα Γυμνασίων, αντίστοιχα. - Να συνεργάζεται με τους Δήμους γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ, όπου αυτά γίνονται. - Να τηρεί τις μετρήσεις και τα στοιχεία γιά καθένα από τους αθλητές/τριες και να ενημερώνει το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης όποτε του ζητηθεί. - Να αναφέρει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κάθε παράπτωμα και να εισηγείται την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών από τον Εσωτερικό Κανονισμό. - Να προσέρχεται στις προπονήσεις τουλάχιστον λεπτά νωρίτερα και να επιβραδύνει την αναχώρησή του μετά το τέλος τους, αφού συνεργαστεί με τους άλλους φορείς γιά θέματα της αρμοδιότητάς του. - Να συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του τμήματος και να ενημερώνεται από αυτούς σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα των αθλητών/τριών και να τους δίνει τις πληροφορίες που ζητούν. - Να συνεργάζεται με το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης γιά θέματα μετακινήσεώς του, γήπεδα κλπ.. - Οι δηλώσεις του στον Τύπο πρέπει να είναι εναρμονισμένες προς το συμφέρον της Ε.Ο.ΠΕ. και να περιορίζονται αυστηρά σε τεχνικά θέματα μέσα στα καθήκοντά του. - Γιά την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων, ο προπονητής συνεργάζεται με τους: 1. Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές Πυρήνων 2. Προπονητές Viva - Volley 6. Πρέπει να διατηρεί επαφές με τους καθηγητές Φ.Α.Α., τους δασκάλους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Ν.Ε.Φ.Α. και οφείλει να διοργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις στην περιοχή του, προς τους δασκάλους-γυμναστές, Σωματειακούς παράγοντες και γονείς των αθλητών. 7. Ο Π.Ο.Π.Κ. είναι υποχρεωμένος να συνοδεύει τους αθλητές του κλιμακίου του στα Διακλιμακιακά τουρνουά καθώς και στους αγώνες επιλογής, παραμένοντας στον ίδιο χώρο διαμονής των αθλητών. Ευθύνεται γιά τη συμπεριφορά των αθλητών 24

25 του στους αγωνιστικούς χώρους και έξω από αυτούς. Γι` αυτό τον σκοπό πρέπει να εξασκεί όλη την επιρροή του γιά τη δημιουργία αθλητών υποδειγματικών, με ήθος και αθλητική συνέπεια. Επίσης, πρέπει να παρευρίσκεται στις συσκέψεις και τις συνεδριάσεις των Διακλιμακιακών προπονητικών συνεδρίων, προετοιμασμένων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 8. Ο Π.Ο.Π.Κ., αν γιά οποιοδήποτε λόγο αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία με την Ε.Ο.ΠΕ., είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει προς τούτο την Ε.Ο.ΠΕ. εγγράφως, τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος. 9. Ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης γιά τυχόν παραπτώματα αθλητών/τριών του κλιμακίου, προκειμένου αυτή να επιληφθεί σχετικά. 10. Τα έξοδα κίνησης (εκτός έδρας), διατροφής και ενδεχόμενα διαμονής των Π.Ο.Π.Κ., βαραίνουν τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτά εγκριθούν από τον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 11. Ο Π.Ο.Π.Κ. σαν αντιπρόσωπος της Ε.Ο.ΠΕ. στην περιοχή του, είναι Τεχνικός Σύμβουλος των Τοπικών Επιτροπών και Ενώσεων της περιφέρειάς του. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΥΡΗΝΑ Τα καθήκοντά του είναι τα εξής: 1. Να προπονεί τα ηλικιακά γκρουπ των προαναφερθέντων πυρήνων της περιοχής του με βάση το οργανωτικό πλαίσιο. 2. Να γνωρίζει την αγωνιστική κατάσταση των παιδιών των πυρήνων στην Ε.Ο.ΠΕ., εγγράφως κάθε τρίμηνο. 3. Να συνεργάζεται με τις ΕΝΩΣΕΙΣ/Τ.Ε. γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ τα οποία πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μία ή δύο φορές τον χρόνο. 4. Να συνεργάζεται με τους σωματειακούς προπονητές, περιοδεύοντας σε όλη την Ενωση/Τοπική Επιτροπή, γιά θέματα τεχνικής, φυσικής κατάστασης κλπ. 5. Να παρακολουθεί τα Πρωταθλήματα Παμπαίδων-Παγκορασίδων και Μίνι Βόλλεϋ της Ενωσης/Τοπικής Επιτροπής και να καταγράφει τα απαραίτητα στοιχεία. 6. Να συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Γραφείων Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ Δημοτικών Σχολείων, αντίστοιχα. 7. Να συνεργάζεται με τους Δήμους γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ, όπου αυτά γίνονται. Για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων, ο προπονητής συνεργάζεται με τους: 1. Περιφερειακό Ομοσπονδιακό Προπονητή Κλιμακίων 2. Περιφερειακούς προπονητές Viva Volley Τα προσόντα του Περιφερειακού Προπονητή πυρήνα πρέπει να είναι ανάλογα αυτών του Προπονητή Κλιμακίων (άρθρο 31 του παρόντος). 25

26 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ VIVA VOLLEY 1. Προπονεί τα ηλικιακά γκρουπ του Viva Volley, με βάση το οργανωτικό πλαίσιο. 2. Γνωρίζει την αγωνιστική κατάσταση των παιδιών στην Ε.Ο.ΠΕ., εγγράφως κάθε τρίμηνο. 3. Παρακολουθεί τα Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων-Παγκορασίδων και Μίνι Βόλλεϋ της Ενωσης/Τοπικής Επιτροπής και καταγράφει τα απαραίτητα στοιχεία. 4. Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Γραφείων Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ Δημοτικών Σχολείων και γιά τα πρωταθλήματα Γυμνασίων, αντίστοιχα. 5. Συνεργάζεται με τους Δήμους γιά τα τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ, όπου αυτά γίνονται. 6. Διαθέτει προσόντα ανάλογα αυτών των προπονητών κλιμακίων και πυρήνα. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με ότι αφορά και στην Ιατρική Υπηρεσία των Εθνικών Ομάδων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (Διοκητ. Υπεύθ. Περ. Ανάπτυξης), τον Τεχνικό Υπεύθυνο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ. 2. Εκπονεί το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού Κλιμακίων-Πυρήνων. 3. Είναι ο συνδετικός κρίκος Εθνικών Ομάδων Αναπτυξιακού προγράμματος και Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. 4. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί με τον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ., υποβάλλουν στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου έκθεση πεπραγμένων Κλιμακίων-Πυρήνων. 5. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί με τον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ., καταρτίζουν τον οικονομικό προγραμματισμό απολογισμό και τον υποβάλλουν στο Δ./Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.. 6. Εισηγούνται την επίλυση προβλημάτων αθλητών/τριών Κλιμακίων Πυρήνων στο Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 7. Εισηγούνται την επιβολή ποινών σε αθλητές/τριες Κλιμακίων όταν αυτοί δεν προσέρχονται εφόσον έχουν επιλεγεί και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ Ο Διαχειριστής Υλικού Κλιμακίων Πυρήνων έχει τα παρακάτω καθήκοντα: Α. Φροντίζει ώστε να υπάρχει επάρκεια υλικού (μπάλλες, μπλούζες κλπ.) Β. Είναι υπεύθυνος γιά τη φύλαξη του υλικού 26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισµός λειτουργίας των Μικτών οµάδων της ΕΠΣ Αχαΐας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Όραµά µας Ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Επωνυμία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα Σκοπός... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Διοίκηση Σχολής Κατηγορίες Σεμινάρια....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Πρώτη Έκδοση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Πρώτη Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Πρώτη Έκδοση Το Όραμά μας Δημιουργία παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου Σταδιακή προώθηση έτοιμων νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιτροπή Στήριξης Ταλαντούχων Αθλητών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2012 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.994

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια)

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Δηλώσεις συμμετοχής έως 06/12/2013 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1: Ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RSX ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, NACRA 17, 49er, 49er FX, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Προς : τους συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα, 20/11/2012 Θέμα: Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών 2012 Παίδων Κορασίδων (6 έως και 13), Εφήβων Νεανίδων (14 έως και 15),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Αριθ.πρωτ. 7487 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr από 05-10-1998 έως και την 04-10-2000 ΕΦΗΒΟΙ από 06-10-1998 έως και την 05-10-2000 ΝΕΑΝΙΔΕΣ KUMITE ΕΦΗΒΩΝ +70 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -52 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -57 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -63 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -70 Kgr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαρτίου 2014 Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 9:00 π.μ.

29 Μαρτίου 2014 Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 9:00 π.μ. 29 Μαρτίου 2014 Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 9:00 π.μ. Αριθ. Πρωτ. 317 7/3/2014 Ανδρών Γυναικών + 18 Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 16-17 Ετών (1997-1998) Εφήβων Νεανίδων 14 15 Ετών (1999-2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 2 ο ανοικτό πρωτάθληµα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013», για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα