Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ"

Transcript

1 Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

2 Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών Προπονητές Οργάνωση προπονητικής διαδικασίας Επιστημονική υποστήριξη Κοινωνική μέριμνα Οργάνωση-διαχείρισηπρογραμματισμός, υλικοτεχνική υποδομή

3 ιαδικασία και κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης των ταλαντούχων αθλητών Η επιλογή των ταλέντων αναφέρεται σε διαδικασίες επιλογής των παιδιών που ξεχωρίζουν κινητικά, στον προσανατολισμό τους σε μια κατηγορία αγωνισμάτων και στην τελική επιλογή του αγωνίσματος ειδίκευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται έγκαιρη ανίχνευση μεγάλου πληθυσμού παιδιών. Η επιλογή και ο καθορισμός των ταλέντων γίνεται με βάση τα κριτήρια (νόρμες) αξιολόγησης.

4 Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως ταλέντο πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: Χαρίσματα: ψυχικά ή κινητικά που προσδιορίζουν την ικανότητα απόδοσης. Προθυμία: θέληση για την επίτευξη επιδόσεων. Κοινωνικό περιβάλλον: το οποίο προσδιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού ταλέντου. Αποτελέσματα: πιστοποιούν τις πραγματικές επιδόσεις που επιτυγχάνονται. Πρέπει να υπερβαίνουν τουλάχιστον το μέσο όρο των επιδόσεων. ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΛΕΝΤΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ ΟΣΗ!!! (Joch, 1994)

5 Ο.Τ.Α. Φ.Α.-Σχολικός αθλητισμός Επιλογή αξιοποίηση ταλέντων Αθληση στις ακαδημίες Σωματειακός αθλητισμός

6 Αξιοποίηση ταλέντων Σωματεία. Πυρήνες- επίλεκτοι αθλητές- προεθνικέςεθνικές ομάδες. Αθλητικές τάξεις-αθλητικά σχολεία. Σχολεία-ολοήμερα σχολεία

7 Οργάνωση της προπονητικής διαδικασίας Ενιαίος προπονητικός αγωνιστικός σχεδιασμός. Ενιαία προγράμματα προπόνησης.

8 Ενιαίος προπονητικός-αγωνιστικός σχεδιασμός Προσδιορίζει τους στόχους της προπόνησης και δείχνει στους προπονητές το δρόμο για την επίτευξή τους. Περιέχει αρκετά στοιχεία της προπονητικής διαδικασίας σε κωδικοποιημένη μορφή τα οποία όμως δεν πρέπει και δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται από τους προπονητές με τη μορφή, της συνταγής. Οι προπονητές στηρίζονται στα στοιχεία αυτά και τα εφαρμόζουν λαμβάνοντας υπ όψη τα ατομικά χαρακτηριστικά των αθλητών που γυμνάζουν, όπως είναι η προπονητική και η βιολογική ηλικία, οι ατομικές ιδιαιτερότητες (δεκτικότητα επιβάρυνσης, ο ρυθμός βελτίωσης της απόδοσης, κ.α.), καθώς και τις συνθήκες προπόνησης.

9 Βασικός σκοπός του προπονητικούαγωνιστικού σχεδιασμού Η συστηματική και ορθολογικά προγραμματισμένη αθλητική ανάπτυξη των ταλαντούχων αθλητών, ώστε η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής τους απόδοσης: να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό σημείο, στην ευνοϊκότερη περίοδο της ηλικίας τους και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

10 Βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται ο ενιαίος προπονητικός-αγωνιστικός σχεδιασμός Στόχοι Περιεχόμενα, μέσα, μέθοδοι προπόνησης Προγραμματισμός της προπόνησης Διαδικασία και κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης των ταλαντούχων αθλητών Σύστημα καταγραφής των προπονητικών-αγωνιστικών επιβαρύνσεων

11 Στόχοι Καθορίζονται τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί στόχοι. Αυτοί προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε έτος χωριστά, καθώς και για κάθε περίοδο του ετήσιου κύκλου προπόνησης (μακρόκυκλοι, μεσόκυκλοι, μικρόκυκλοι). Βασική παράμετρος καθορισμού των στόχων είναι η δημιουργία μοντέλων δομής των παραγόντων της αθλητικής απόδοσης για κάθε αγώνισμα ή κατηγορία αγωνισμάτων με εξειδίκευση των μοντέλων αυτών στα στάδια της αναπτυξιακής φάσης.

12 Περιεχόμενα, μέσα, μέθοδοι προπόνησης Οι στόχοι υλοποιούνται με τον καθορισμό των μέσων, των περιεχομένων και των μεθόδων της προπόνησης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη: H ηλικία έναρξης της συστηματικής προπόνησης. H προπονητική ηλικία (Π.Η.). Oι ατομικές ιδιαιτερότητες του αθλητή (κύρια από το ειδικό στάδιο) όπως είναι η δεκτικότητα επιβάρυνσης, ο ρυθμός βελτίωσης της απόδοσης, η διάθεση και προθυμία για προπόνηση, σωματομετρικά χαρακτηριστικά κ.ά. Tο φύλο. Oι ιδιαιτερότητες του αγωνίσματος ή της κατηγορίας των αγωνισμάτων. Oι συνθήκες διεξαγωγής της προπόνησης, όπως υλικοτεχνική υποδομή, οι κλιματολογικές συνθήκες κ.ά.

13 Προγραμματισμός της προπόνησης Αφορά στην τοποθέτηση των στοιχείων που περιέχουν οι δύο προηγούμενοι θεματικοί άξονες σε μακροχρόνια και ετήσια βάση: Μακροχρόνια δίνονται οι βασικοί στόχοι και προσδιορίζονται τα ποιοτικά (π.χ. σχέση γενικής με ειδική προπόνηση) και τα ποσοτικά (π.χ. αριθμός Π.Μ./έτος, ωρών προπόνησης/έτος κ.ά.) χαρακτηριστικά της προπονητικής επιβάρυνσης. Σε ετήσια βάση προσδιορίζονται οι στόχοι σε επίπεδο περιόδων, μεσόκυκλων και μικρόκυκλων. Φυσικά, ο αναλυτικός προσδιορισμός των στόχων σε ετήσια βάση, γίνεται από το τέλος του βασικού σταδίου και μετά (μετά την ηλικία των ετών).

14 ιαδικασία και κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης των ταλαντούχων αθλητών Η επιλογή των ταλέντων αναφέρεται σε διαδικασίες επιλογής των παιδιών που ξεχωρίζουν κινητικά, στον προσανατολισμό τους σε μια κατηγορία αγωνισμάτων και την τελική επιλογή του αγωνίσματος ειδίκευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται έγκαιρη ανίχνευση μεγάλου πληθυσμού παιδιών. Η επιλογή και ο καθορισμός των ταλέντων γίνεται με βάση τα κριτήρια (νόρμες) αξιολόγησης.

15 Σύστημα καταγραφής των προπονητικών-αγωνιστικών επιβαρύνσεων Η αξιολόγηση των προπονητικών, αγωνιστικών επιβαρύνσεων στο σύνολό τους επιτρέπει στον προπονητή να σχεδιάζει, να καθοδηγεί και να ρυθμίζει την προπονητική διαδικασία. Αυτό είναι εφικτό εφόσον καταγράφονται οι προπονητικές και αγωνιστικές επιβαρύνσεις. Όσο πιο αναλυτική είναι η καταγραφή τόσο καλύτερη είναι η αξιολόγηση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται κωδικοποίηση των προπονητικών και αγωνιστικών παραμέτρων με τη μορφή δεικτών. Ο ενιαίος τρόπος καταγραφής κατοχυρώνεται με την ύπαρξη κοινών προπονητικών δεικτών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο περιεχόμενο ενός ενιαίου προπονητικού-αγωνιστικού σχεδιασμού.

16 Ενιαία προγράμματα προπόνησης

17 Ποσοτικά γνωρίσματα στο μακροχρόνιο προγραμματισμό στα αγωνίσματα ταχύτητας και με εμπόδια (Κέλλης/Σαρασλανίδης, 1995). Ηλικία (έτη) Γνωρίσματα και πάνω Αριθμός ΜΙΚ/έτος Ημέρες προπόνησης/έτος Π.Μ./έτος Π.Μ./ΜΙΚ Ώρες προπόνησης/έτος Ώρες προπόνησης/μικ ιάρκεια Π.Μ (min) Αριθμός αγώνων* πάνω από Ώρες θεωρητικής προπόν

18 Τα ενιαία προγράμματα προπόνησης αποτελούνταν από τρεις τόμους που αντιστοιχούν στις κατηγορίες αγωνισμάτων των δρόμων ταχύτητας και των μεσαίωνμεγάλων αποστάσεων, των αλμάτων και των ρίψεων. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν οι παραπάνω τόμοι είναι: ομή των γενικών παραγόντων της αθλητικής απόδοσης. ομή των ειδικών παραγόντων αθλητικής επίδοσης. Μακροχρόνιος προγραμματισμός. Κωδικοποίηση βασικών παραμέτρων της προπονητικής διαδικασίας. Ετήσιος προγραμματισμός. Ανάπτυξη παραγόντων αθλητικής επίδοσης. Καταγραφή και αξιολόγηση της προπόνησης.

19 ομή των γενικών παραγόντων της αθλητικής απόδοσης

20 ομή της αθλητικής επίδοσης Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αθλητική επίδοση. Σύνδεση, την αλληλεπίδρασηαλληλεξάρτηση των παραγόντων. Αξιολογική θέση των παραγόντων στη διαμόρφωση της αθλητικής επίδοσης.

21 ομή των παραγόντων της αθλητικής επίδοσης Αθλητική επίδοση-απόδοση Ενδογενείς παράγοντες Εξωγενείς παράγοντες Φυσική κατάσταση: Φυσική Δύναμη κατάσταση Ταχύτητα Αντοχή Δύναμη Αντοχή Ταχύτητα Κινητικότητα Ευκαμψία Ταλέντο Τεχνική Συντονιστικές ικανότητες Κινητικές δεξιότητες Τακτική Αισθητικοκινητικές Ικανότητες Τακτικές ικανότητες Γνωστικές ικανότητες Υλικοτεχνική υποδομή Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικός εξοπλισμός Κλιματολογικές Συνθήκες Γεωφυσικοί παράγοντες Ψυχικοί παράγοντες Κίνητρα Επιθυμίες Θέληση Συστήματα: Ανθρώπινου Νευρικό σώματος Νευρικό Μυοσκελετικό Μυοσκελετικό Αναπνευστικό Κυκλοφορικό Κοινωνικοί παράγοντες Εθνικό αθλητικό σύστημα Οικογενειακό σχολικό επαγγελματικό φιλικό περιβάλλον Προπονητής

22 ομή των παραγόντων επίδοσης στους δρόμους ταχύτητας ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ταχύτητα αντίδρασης Άκυκλη ταχύτητα Επιτάχυνση Μέγιστη ταχύτητα Αντοχή στην ταχύτητα (γενική και ειδική) ΥΝΑΜΗ Μέγιστη δύναμη Ταχυδύναμη Αντοχή στη δύναμη Αντοχή στην ταχυδύναμη Μυϊκή υπερτροφία Ενδομυϊκός συντονισμός ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΑΝΤΟΧΗ Γενική και ειδική ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αερόβια αντοχή Αερόβια-αναερόβια αντοχή Αναερόβια αντοχή (γενική, ειδική) ΤΕΧΝΙΚΗ

23 ομή των παραγόντων επίδοσης στους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής ΑΝΤΟΧΗ Αερόβια αντοχή Αερόβια-αναερόβια αντοχή Αναερόβια αντοχή (γενική, ειδική) ΤΑΧΥΤΗΤΑ Μέγιστη ταχύτητα Αντοχή στην ταχύτητα ΥΝΑΜΗ Αντοχή στη δύναμη Αντοχή στην ταχυδύναμη Ταχυδύναμη Μέγιστη δύναμη (σχετική μυϊκή υπερτροφία) ΕΥΚΑΜΨΙΑ Γενική και ειδική ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

24 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΝΑΜΗ ομή των παραγόντων επίδοσης στα οριζόντια άλματα Μέγιστη δύναμη Ταχυδύναμη Αντοχή στη δύναμη Μυϊκή υπερτροφία Ενδομυϊκός συντονισμός Ειδική ταχυδύναμη Αντοχή στην ταχυδύναμη Επιτάχυνση Μέγιστη ταχύτητα Άκυκλη ταχύτητα Αντοχή στην ταχύτητα Αντοχή στην ειδική ταχύτητα (ταχύτητα φοράς) Συχνότητα ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΑΝΤΟΧΗ Γενική και ειδική ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αερόβια αντοχή Αναερόβια αντοχή μικρού χρόνου ΤΕΧΝΙΚΗ Ρυθμός Ισορροπία Νευρομυϊκός συντονισμός

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai C M Y CM MY CY CMY K 1 7/6/12 12:43 PM Φυσική Αγωγή για το Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φυσική Αγωγή Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Εισαγωγή Δρ. Βασίλης Κάκκος vkakkos@hotmail.com Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ) Η

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Τρίκαλα 2014 Περιεχόμενα Άσκηση και υγεία. 5 Βασίλειος Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2013-2014 Σχολείο : 2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Ταξή : Α1 Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Φινάλης Σελίδα 0 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Χρήστος Κερίμ Αλέξης Γρηγόρης Μάρκος Ντέντα Δημήτρης Τέσιος

Διαβάστε περισσότερα