ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την προστασία του περιβάλλοντος Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service Εγκατάσταση Προδιαγραφές ηλεκτρικού δικτύου Ρύθµιση βάσης στήριξης Εξαερισµός Προετοιµασία του φορτίου Προετοιµασία των ρούχων Ρουχισµός που δεν στεγνώνεται σε στεγνωτήριο Εξοικονόµηση ενέργειας Οδηγίες στεγνώµατος Επιλογείς και ενδεικτικές λυχνίες Επιλογή προγράµµατος Η πόρτα και το φίλτρο Άνοιγµα της πόρτας Φίλτρο Ένδειξη καθαρισµού φίλτρου Δοχείο νερού Αφαίρεση Δοχείου Νερού Συµπυκνωτής Αφαίρεση συµπυκνωτή Λειτουργία της συσκευής Μετάθεση έναρξης λειτουργίας Ακύρωση και επαναπρογραµµατισµός λειτουργίας Καθαρισµός και συντήρηση ρουτίνας Καθαρισµός στεγνωτηρίου Τεχνικά χαρακτηριστικά Επίλυση προβληµάτων Εξυπηρέτηση Πελατών Ανταλλακτικά Τεχνική υποστήριξης Gias Service Περιεχόµενα 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαβάστε και εφαρµόστε πιστά τις οδηγίες και το τρόπο λειτουργίας που αναφέρονται στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Στο βιβλίο οδηγιών αναφέρονται σηµαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής,την συντήρηση και κάποιες πληροφορίες για την αποτελεσµατικότερη χρήση της συσκευής. Διατηρήστε το βιβλίο σε ασφαλές σηµείο για να το συµβουλεύεστε και για να συνοδεύει τη συσκευή εάν την δώσετε σε άλλο άτοµο. Διαδικασία παραλαβής της συσκευής Κατά την παραλαβή της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από : Το βιβλίο οδηγιών Πιστοποιητικό εγγύησης Σετ µε σωλήνες απαγωγής και οδηγίες Ετικέτα ενεργειακής πιστοποίησης Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία µεταφοράς ή συσκευή δεν έχει υποστεί ζηµιές. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η µη τήρηση της σωστής διαδικασίας παραλαβής µπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη και εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται στη µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής που αναγράφονται σε αυτό το βιβλίο, θα επιβαρυνθείτε µε το κόστος της επίσκεψης. Α ΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μεταφέρετε τη συσκευή στο σηµείο εγκατάστασης και αφαιρέστε τη από το κιβώτιο συσκευασίας. 1.- Με προσοχή, κόψτε περιµετρικά τη βάση της συσκευασίας και χαράξτε τη συσκευασία κατά µήκος σε µια γωνία. 2.- Αφαιρέστε την ταινία του πολυεθανίου και ανασηκώστε το στεγνωτήριο για να αφαιρέσετε τη βάση από πολυστυρένιο. Αποσύρατε τα υλικά συσκευασίας µε ασφαλή τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν µπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτά γιατί εγκυµονούν κίνδυνο Ο ΔΗΓΙΕΣ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Η συσκευή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε νοητική,φυσική ή ψυχική υστέρηση και από τα παιδιά,χωρίς την επίβλεψη άτοµου που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια τους και θα τα έχει ενηµερώσει πρωτύτερα σχετικά µε την χρήση και λειτουργία της συσκευής. 2

3 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αδόκιµη χρήση της συσκευής µπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και ειδικά για το στέγνωµα ρούχων και οικιακού ρουχισµού. Η συσκευή στην οποία αναφέρεται το βιβλίο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει σωστά το τρόπο λειτουργίας της συσκευής Κι έχετε ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης. Μην ακουµπάτε τη συσκευή όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή βρεγµένα Μην χρησιµοποιείτε την πόρτα της συσκευής σαν στήριγµα για να την φορτώσετε µην υποβοηθείστε µε την πόρτα για να µεταφέρετε ή ανασηκώσετε τη συσκευή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή και τα χειριστήρια της. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή εµφανίζει φθορά γιατί µπορεί να αναφλέξει. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν κατά την λειτουργία της συσκευής εµφανισθεί το σύµβολο σηµαίνει ότι η θερµοκρασία λειτουργίας της συσκευής έχει υπερβεί τους 60 ο C. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν από κάθε εργασία καθαρισµού. Μην επιµένετε να λειτουργήσετε τη συσκευή εφόσον αυτή εµφανίζει κάποια βλάβη. Διατηρείτε το χώρο γύρω από τη συσκευή καθαρό από χνούδια και κλωστές. Μετά το πέρας του κύκλου στεγνώµατος η εσωτερική επιφάνεια του κάδου µπορεί να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος πριν δοκιµάσετε να αδειάσετε τα ρούχα από τη συσκευή. Εγκατάσταση Πριν δοκιµάσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν εµφανίζει κάποια ορατή ζηµιά. Σε αυτή τη περίπτωση µην τη χρησιµοποιήσετε πριν απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Μην χρησιµοποιείτε αντάπτορες, πολλαπλές πρίζες ή παλαντέζες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες και φροντίστε να αποµακρύνετε αµέσως όποια αντικείµενα έχουν πέσει πίσω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που κλειδώνει, από συρτή πόρτα. Ρουχισµός Μην δοκιµάσετε να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο βρώµικα ρούχα. 3

4 ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο ρούχα που έχετε καθαρίσει µε υγρά για στεγνό καθάρισµα. ΠΡΟΣΟΧΗ : Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες υλικά από λάστιχο µπορεί να πάρουν φωτιά. Αντικείµενα από latex,σκουφάκια µπάνιου, αδιάβροχα ρούχα, αντικείµενα από καουτσούκ,παπλώµατα παραγεµισµένα µε συνθετικό υλικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στεγνώµατος που φέρει ο ρουχισµός πριν τον τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο. Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ. Ο ρουχισµός που προτίθεστε να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο πρέπει να έχει στυφτεί στο πλυντήριο ή στο χέρι. Μην αφήνετε στις τσέπες των ρούχων αναπτήρες και κουτιά από σπίρτα γιατί µπορεί να αναφλέξουν. Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο κουρτίνες από υαλόνυµα. Η επαφή της κουρτίνας µε τον υπόλοιπο ρουχισµό µπορεί να γίνει αιτία ερεθισµών. Εάν ο ρουχισµός που προτίθεστε να στεγνώσετε έχει λεκιαστεί µε µαγειρικό λάδι, ασετόν. αλκοόλ, κεροζίνη, πετρέλαιο,υλικά που χρησιµοποιούνται για να αποµακρυνθούν λεκέδες, νέφτι, κερί και διαλυτικά κεριού πρέπει να πλυθούν στο πλυντήριο µε άφθονο νερό και πρόσθετο απορρυπαντικό πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο για στέγνωµα. Χρησιµοποιείτε τα µαλακτικά και τις άλλες βελτιωτικές ουσίες ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος Τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για την συσκευασία της συσκευής είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιµα. Απευθυνθείτε στην αρµόδια υπηρεσία της περιοχής σας να σας βοηθήσει στην αποκοµιδή τους Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόσυρση του στεγνωτηρίου πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα.καταστρέψτε τους µεντεσέδες της πόρτας ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν στην συσκευή παιδιά ή κατοικίδια. Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE Η συσκευή αυτή φέρει την ένδειξη που αφορά την υπάριθµ. 2002/96/CE οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης της διαδικασίας απόσυρσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. (WEEE). Με αυτό το τρόπο επιδιώκεται η αποφυγή πρόκλησης επιβάρυνσης στο περιβάλλον και βλάβης στους ανθρώπους από την λανθασµένη απόσυρση αυτών των συσκευών. Το σύµβολο που βρίσκεται επάνω στην συσκευή υποδηλώνει ότι δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Για την απόσυρση της παλιάς σας συσκευής απευθυνθείτε στην εταιρεία Ανακύκλωση Α.Ε Τηλνο προκειµένου να σας κατευθύνει στην αρµόδιο φορέα ανακύκλωσης της περιοχής σας. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι, µετά από τη σχετική υπουργική απόφαση, ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.). Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των εθνικών στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την τοπική νοµοθεσία. Τεχνική Υποστήριξη Gias Service Για την σωστή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών πρέπει να απευθύνεστε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service τηλέφωνο µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα 4

5 Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή τεθεί εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος. Για την αποκατάσταση της βλάβης απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Τα στεγνωτήρια έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε µονοφασικό δίκτυο 230V,50 ΗΖ. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ότι η ισχύς είναι τουλάχιστον 10 Α. Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη εάν η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο δεν έχει γείωση. Η πρίζα και το φις στο οποίο θα γίνει η σύνδεση πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατά. Μην χρησιµοποιείτε πολλαπλό ή παλαντέζες για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο. Μετά την σύνδεση της συσκευής µε το δίκτυο η πρίζα πρέπει να παραµένει εύκολα προσβάσιµη ώστε η αποσύνδεση της συσκευής από αυτό να γίνεται χωρίς δυσκολία οποτεδήποτε. Τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου έχουν τα πιο κάτω χρώµατα Μπλε ΟΥΔΕΤΕΡΟ Καφέ ΤΑΣΗ Πράσινο Κίτρινο ΓΕΙΩΣΗ Συσκευή CE που πληροί την υπ αριθµ. 89/336/ΕΕC,73/23/ΕΕC ευρωπαϊκή οδηγία και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν. Η αποκατάσταση βλάβης ή κακής λειτουργίας που οφείλεται σε λανθασµένη εγκατάσταση της συσκευής που θα διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επιβαρύνει τον χρήστη της συσκευής. Στην περίπτωση που το καλώδιο παροχής εµφανίσει φθορές πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως µε άλλο καλώδιο που θα προµηθευτείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το τµήµα ανταλλακτικών στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο τεχνικό. Μην συνδέετε τη συσκευή µε την πρίζα και µην τη βάλετε σε λειτουργία πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της.για την προσωπική σας ασφάλεια είναι απαραίτητο η συσκευή να εγκατασταθεί σωστά. Για οποιαδήποτε αµφιβολία για το τρόπο εγκατάστασης της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Ρύθµιση της βάσης Μετά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να φροντίσετε να ρυθµίσετε τα ποδαράκια στην βάση της ώστε να είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε το δάπεδο. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς ώστε να αποφύγετε την αναρρόφηση,στο χώρο λειτουργίας της συσκευής, των αερίων καύσης από συσκευές που 5

6 λειτουργούν µε άλλη ενέργεια εκτός από την ηλεκτρική,συµπεριλαµβανοµένων συσκευών µε γυµνή φλόγα. Μην διοχετεύετε τα αέρια απαγωγής του στεγνωτηρίου σε σωλήνες που διοχετεύονται αέρια από άλλες συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι γύρω από τη συσκευή υπάρχει ελεύθερος χώρος που εξασφαλίζει τον εξαερισµό της. Μετά από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε το φίλτρο της συσκευής και να το καθαρίζετε. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού και εκτόνωσης της συσκευής παραµένουν ανοικτές. Για το σωστό εξαερισµό της συσκευής ο χώρος κάτω από τη βάση της πρέπει να παραµένει ελεύθερος. Μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειµένων πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 12mm κενό. Αφαιρείτε αµέσως τυχόν αντικείµενα που µπορεί να έχουν πέσει πίσω από τη συσκευή γιατί µπορεί να παρεµποδίζουν τις οπές εξαερισµού. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ το στεγνωτήριο πίσω από κουρτίνες. Μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο σε χώρο που υπάρχει η πιθανότητα να δηµιουργηθεί παγετός. Σε θερµοκρασία γύρω από το µηδέν υπάρχει η πιθανότητα να µην µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή σωστά: εάν το νερό παγώσει υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζηµιά το υδραυλικό κύκλωµα (βαλβίδες, αντλίες κλπ) Για καλύτερες επιδόσεις η θερµοκρασία του περιβάλλοντος τη συσκευή χώρου πρέπει να είναι µεταξύ +2 ο C και +35 ο C. Συναρµολογούµενο κιτ σωλήνα απαγωγής αέρα Για να µην υποχρεώνεστε να αδειάζετε το δοχείο συγκέντρωσης του νερού µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος µπορείτε να οδηγήσετε το νερό απευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης όπως κάνετε και για το πλυντήριο. Η ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπει την απαγωγή των υδρατµών στο περιβάλλον. Το σύστηµα απαγωγής στο δίκτυο αποχέτευσης τοποθετείται κοντά στο πλυντήριο. Το σετ αυτό αποτελείται από : 1 εύκαµπτο σωλήνα,ένα σύνδεσµο για εύκαµπτο σωλήνα,ένα σφικτήρα για πλαστικό σωλήνα και µια πλαστική ταινία σύνδεσης. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, διακόψτε την λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οδηγίες συναρµολόγησης του ΚΙΤ 1.- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις 3 βίδες που θα βρείτε στο πίσω µέρος της συσκευής. αφήνοντας στη θέση του το καναλάκι φινιρίσµατος της επιφάνειας της συσκευής. 2.- Αφαιρέστε το καναλάκι της πίσω πλευράς του καπακιού της συσκευής,καιι µετά αφαιρέστε και την ίδια την επιφάνεια τραβώντας την απαλά προς το µέρος σας. 3.- Κοιτάζοντας από την πλάτη της συσκευής προς τα εµπρός,στο δεξί µέρος της συσκευής βρίσκεται τοποθετηµένο το δοχείο νερού. Πάνω από το δοχείο νερού βρίσκεται ένας εύκαµπτος γκρι σωλήνας συνδεδεµένος 6

7 µε µια γέφυρα. Με την βοήθεια µιας πένσας αφαιρέστε το ρακόρ σύνδεσης στο σωλήνα 4.- Αποσυνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα από την γέφυρα. 5.- Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα του κιτ στο σωλήνα που αποσυνδέσατε µε την βοήθεια του συνδέσµου και του ρακόρ στερέωσης που θα βρείτε στο σετ 6.- Αποµακρύνετε το καπάκι του δοχείου νερού που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής αφαιρώντας τις δύο βίδες. 7.- Στο καπάκι της συσκευής στην πλευρά του εξέχει ένα γλωσσάκι,κόψτε το, τοποθετείστε το καπάκι στη θέση του και στερεώστε το µε τις βίδες που είχατε βγάλει. Τώρα στο πίσω µέρος της συσκευής κοντά στο καπάκι εντοπίστε µια οπή. 8.- Περάστε τον εύκαµπτο σωλήνα αποχέτευσης µέσα από την τρύπα. 9.- Τοποθετείστε τη γκρι σωλήνα στον ελεύθερο χώρο µέσα στη λεκάνη νερού και στερεώστε όλο το σύστηµα σωλήνων στον αέρα µε την βοήθεια της πλαστικής µεµβράνης Τοποθετείστε το καπάκι της συσκευής στη θέση του,προσέχοντας ώστε να µην σφηνώσει η σωλήνα. Τοποθετείστε στο πίσω µέρος της συσκευής το προφιλ στερέωσης το οποίο θα βιδώσετε µε τρεις βίδες Συνδέστε τη νέα σωλήνα απαγωγής των ατµών στο στόµιο του δικτύου αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαµπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει πουθενά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει τις γενικές οδηγίες όταν στερεώσατε εξωτερικά το νέο εύκαµπτο σωλήνα Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεκινήστε ένα νέο κύκλο στεγνώµατος πιέζοντας το πλήκτρο ON ή START εάν έχετε επιλέξει ένα ηλεκτρονικό µοντέλο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ Πριν βάλετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει : Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχει αυτό το βιβλίο Να αφαιρέσετε από το κάδο της συσκευής το πακέτο µε τα έντυπα που βρίσκονται µέσα σε αυτό. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του κάδου και της πόρτας µε ένα υγρό ύφασµα, αποµακρύνοντας τα υπολείµµατα της σκόνης που µπορεί να έχει επικαθίσει κατά την µεταφορά. Προετοιµασία του ρουχισµού Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που θέλετε να στεγνώσετε µπορεί να τοποθετηθούν για στέγνωµα στο στεγνωτήριο, ελέγξτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στην ετικέτα. Κουµπώστε τα ρούχα και βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα ρούχα ανάποδα. Βάλτε τα ρούχα στο κάδο ένα-ένα ώστε να µην µπλεχτούν µεταξύ τους. Δεν στεγνώνουν στο στεγνωτήριο! Μάλλινα, µεταξωτά, ευαίσθητα υφάσµατα, νάιλον κάλτσες, ευαίσθητα κεντίδια, υφάσµατα µε µεταλλικό φινίρισµα, ρούχα µε φινίρισµα από δέρµα ή δερµατίνη,παπούτσια αθλητικά, παπλωµατοειδή όπως υπνόσακους κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ρούχα που έχουν υποστεί επεξεργασία στεγνού καθαρίσµατος (υπάρχει κίνδυνος έκρηξης). 7

8 Κατά την διάρκεια του τελευταίου 15λεπτου του κύκλου τα ρούχα στεγνώνουν µε κρύο αέρα. Εξοικονόµηση ενέργειας Τοποθετείτε µέσα στο στεγνωτήρια ρούχα που έχουν στυφτεί καλά. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα τόσο µικρότερος είναι ο κύκλος στεγνώµατος,τόσο περισσότερη εξοικονόµηση ενέργειας γίνεται ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ Προσπαθείτε να τοποθετείτε στο στεγνωτήριο το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο, µε αυτό το τρόπο εξοικονοµείτε χρόνο και ενέργεια. Πριν από κάθε κύκλο στεγνώµατος βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό. ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ Μην δοκιµάσετε να τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο µεγαλύτερο φορτίο από το προβλεπόµενο από τον κατασκευαστή : χάνετε χρόνο και καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια. Μην τοποθετείτε µέσα στο στεγνωτήριο ρούχα που στάζουν : υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστρέψετε τη συσκευή. Μέγιστη Χωρητικότητα Βαµβακερά Μax 9kg Συνθετικά Μax 4kg Μην υπερφορτώνετε το κάδο,ο ευµεγέθης ρουχισµός διαστέλλεται και µπορεί να υπερβεί την µέγιστη δυνατή χωρητικότητα. Τρόπος επιλογής του ρουχισµού Με βάση τις ετικέτες του κατασκευαστή Οι ετικέτες µε τις οδηγίες πλυσίµατος βρίσκονται στο γιακά του ρουχισµού ή στις εσωτερικές ραφές. Ρούχο κατάλληλο για µηχανικό στέγνωµα Στέγνωµα σε υψηλές θερµοκρασίες Στέγνωµα σε χαµηλή θερµοκρασία Ρούχο ακατάλληλο για στέγνωµα στο στεγνωτήριο Εάν τα ρούχα δεν έχουν ετικέτα,πρέπει να υποθέσετε ότι δεν µπορεί να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο. Ανάλογα µε τον όγκο και το βάρος Εάν το φορτίο είναι µεγαλύτερο από τη χωρητικότητα της συσκευής ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το βάρος τους (π.χ. ξεχωρίστε τις πετσέτες από τα ελαφριά ασπρόρουχα) Ανάλογα µε το είδος των ρούχων Ρούχα λινά /βαµβακερά : Πετσέτες, ζέρσεϊ βαµβακερά, τραπεζοµάντιλα, σεντόνια Ρούχα συνθετικά : Πουκάµισα,µπλούζες, φόρµες από πολυεστέρα ή πολυαµίδη ή ανάµεικτα βαµβακερά /συνθετικά. Ανάλογα µε το βαθµό στεγνώµατος Ξεχωρίστε τα : ρούχα για σιδέρωµα, ρούχα για φύλαξη κλπ. Για τα ευαίσθητα πιέστε το πλήκτρο µε το φτερό, και µειώστε τους βαθµούς στεγνώµατος. Οδηγός σωστού στεγνώµατος 8

9 Στο πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται ενδεικτικά η διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος σε συνδυασµό µε το είδος του υφάσµατος και το βαθµό υγρασίας. ΥΦΑΣΜΑ Επιλογή Θερµοκρασίας ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Επιλογέας προγράµµατος Ένδειξη αδειάσµατος νερού Ένδειξη καθαρισµού φίλτρου Οθόνη αυτόµατων προγραµµάτων Πλήκτρο Έναρξης /διακοπής λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής διάρκειας κύκλου Πλήκτρο µετάθεσης έναρξης λειτουργίας Πλήκτρο Ακρυλικών /συνθετικών Πλήκτρο αποφυγής ζαρώµατος. Χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες Επιλογέας προγράµµατος: Με την βοήθεια του επιλέγουµε το πρόγραµµα που θέλουµε Πλήκτρο επιλογής διάρκειας κύκλου : Μας επιτρέπει να τροποιήσουµε την διάρκεια του κύκλου που έχουµε επιλέξει. Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο µε τα προγράµµατα :Mix&Dry,Πουκάµισα και Χρονοπρογράµµατα. Πλήκτρο µετάθεσης έναρξης λειτουργίας : Μας δίνει την δυνατότητα να µεταθέσουµε την ώρα έναρξης λειτουργίας της συσκευής. Πλήκτρο Ακρυλικών/ συνθετικών: Πιέστε αυτό το πλήκτρο όταν πρόκειται να στεγνώσετε ευαίσθητο ρουχισµό. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει και η αντίστοιχη λυχνία. Πλήκτρο αποφυγής ζαρώµατος: Στο τέλος του κύκλου στεγνώµατος εντάσσεται αυτή η λειτουργία ώστε τα ρούχα να µην είναι τσαλακωµένα. Πλήκτρο έναρξης /διακοπής λειτουργίας : Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ξεκινά και διακόπτεται την εξέλιξη του προγράµµατος που έχετε επιλέξει. Πλήκτρο Memo : Εάν 2 λεπτά µετά την έναρξη ενός προγράµµατος πιέσετε ταυτόχρονα το πλήκτρο Ακρυλικά /Συνθετικά & Αποφυγής ζαρώµατος,µπορείτε να αποµνηµονεύσετε το πρόγραµµα που επιλέξατε. Φωτεινή ένδειξη καθαρισµού φίλτρου : Ανάβει κάθε φορά που πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο Φωτεινή ένδειξη αδειάσµατος δοχείου νερού : Ανάβει κάθε φορά που πρέπει να αδειάσετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού. Οθόνη αυτόµατων προγραµµάτων : Οι διαθέσιµες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν επιλέγεται το αντίστοιχο πρόγραµµα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αισθητήρα στεγνώµατος και προσφέρει πολλές δυνατότητες ρύθµισης και προγραµµατισµού. 9

10 Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την απαρίθµηση των προγραµµάτων και την επεξήγηση των αντίστοιχων λειτουργιών. Σηµείωση : Όταν το φορτίο είναι πολύ µικρό υπάρχει πιθανότητα ο αισθητήρας να µην µπορέσει να το εντοπίσει. Για τα µικρά φορτία ή όταν πρόκειται να στεγνώσετε µεµονωµένο κάποιο ρούχο ή ρούχα σχεδόν στεγνά επιλέξτε ένα από τα προγράµµατα µε καθορισµένη διάρκεια. Φροντίστε ώστε η διάρκεια του κύκλου,ανάλογα µε το µέγεθος του φορτίου και τον επιθυµητό βαθµό στεγνώµατος,να κυµαίνεται µεταξύ 30 και 75 λεπτά. Στην συνέχεια ρυθµίστε τη θερµοκρασία ανάλογα µε το είδος υφάσµατος. Εάν ο αισθητήρας δεν εντοπίσει το φορτίο γιατί είναι πολύ µικρό,το στεγνωτήριο θα λειτουργήσει για ένα δεκάλεπτο,και µετά θα κάνει τη φάση µε τον κρύο αέρα. Εάν το φορτίο είναι πολύ µεγάλο ή πολύ βρεγµένο το στεγνωτήριο θα λειτουργήσει ένα τρίωρο και µετά θα κάνει τη φάση µε τον κρύο αέρα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραµµα Ρούχα εντελώς στεγνά Ρούχα πολύ στεγνά Ρούχα στεγνά για φύλαξη Ρούχα στεγνά για σίδερο Πρόγραµµα για φρεσκάρισµα Ειδικό πρόγραµµα για µάλλινα Περιγραφή προγράµµατος Επιλέξτε το βαθµό στεγνώµατος που επιθυµείτε. Η συσκευή έχει την δυνατότητα,ιδανική για πετσέτες και µπουρνούζια, την επιλογή για ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωµα και το πρόγραµµα για ρούχα έτοιµα για σίδερο Το στεγνωτήριο διαθέτει ένα πρόγραµµα ειδικό για ξεζάρωµα. Το πρόγραµµα έχει µια φάση διάρκειας 9 λεπτών µε ζεστό αέρα, η οποία ακολουθείται από µια φάση 3 λεπτών µε κρύο αέρα. Πρόκειται για µια εξαιρετικά χρήσιµη λειτουργία για εκείνες τις περιπτώσεις που τα ρούχα θα φυλαχτούν στο καλάθι για ένα χρονικό διάστηµα πριν σιδερωθούν. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη και όταν τα ρούχα έχουν στεγνώσει πολύ εξω ή επάνω σε καλοριφέρ. Με αυτό το κύκλο αποµακρύνεται το πολύ ζάρωµαµ και το σιδέρωµα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Ένα απαλό πρόγραµµα που κάνει τα µάλλινα ακόµα πιο απαλά µετά το στέγνωµα σε ανοικτό χώρο. Με αυτό το πολύ απαλό κύκλο µπορείτε να φρεσκάρετε τα µάλλινα και όταν τα βγάζετε από τη ντουλάπα. 10

11 Μix & Dry Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε προκαθορισµένη διάρκεια 117 λεπτών για φορτίο 4 kg.το συνηθισµένο πρόγραµµα για 3 Kg διαρκεί 99 λεπτά. Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να στεγνώσετε ταυτόχρονα συνθετικά και βαµβακερά Πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραµµα Πουκάµισα µε διάρκεια 78 λεπτά για το στέγνωµα 3kg πουκάµισων. Εάν τα πουκάµισα ή τα µπλουζάκια είναι συνθετικά µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Αcrilici/Sintetici Ο κλασικός κύκλος αφορά φορτίο 2kg και έχει διάρκεια 60 λεπτά. 40 Rapid Γρήγορο πρόγραµµα µε διάρκεια κύκλου 40. Είναι ένα πρόγραµµα που µας δίνει όµορφα και µαλακά ρούχα έτοιµα σε λιγότερο από 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος ο αισθητήρας ελέγχει συνεχώς το βαθµό στεγνώµατος και την θερµοκρασία στο κάδο.ο κύκλος ολοκληρώνεται ευθύς ως στεγνώσουν τα ρούχα. Η διάρκεια του κύκλου µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος των ρούχων. Μέγιστο φορτίο για αυτό το πρόγραµµα είναι 2kg και είναι κατάλληλο για όλα τα ρούχα που µπορούν να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο Χρονοπρόγραµµα Αφορά όλα τα προγράµµατα µε χειροκίνητο προγραµµατισµό διάρκειας από 30 έως 180 λεπτά. Η επιλογή του προγράµµατος διάρκειας 20 λεπτών έχει µόνο µια φάση µε κρύο αέρα Μemo Εξασφαλίζει την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ενός προγράµµατος που έχετε χρησιµοποιήσει και το οποίο αποθηκεύσατε στη µνήµη της συσκευής,χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία προγραµµατισµού πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα και επιλέγοντας κάποια λειτουργία. ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 11

12 Άνοιγµα της πόρτας Για να ανοίξετε τη πόρτα πρέπει να τραβήξετε τη χειρολαβή. Για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μην ξεχνάτε ότι ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πόρτα και κάδος µπορεί να είναι πολύ ζεστά. Μην διακόπτετε ποτέ την λειτουργία της συσκευής πριν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Στην περίπτωση που διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής πρέπει να αφαιρέσετε γρήγορα τα ρούχα και να τα απλώσετε αµέσως ώστε να φύγει η θερµότητα. ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της συσκευής πριν από κάθε κύκλο στεγνώµατος πρέπει να ελέγξετε την καθαριότητα του φίλτρου 1.- Τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω 2.- Ανοίξτε το φίλτρο όπως δείχνει η εικόνα 3.- Αφαιρέστε τα χνούδια µε το χέρι η µε τη βοήθεια µιας µαλακιάς βούρτσας. 4.- Ξανακλείστε το φίλτρο και τοποθετείστε το στη θέση του. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Το άναµµα της φωτεινής ένδειξης υποδηλώνει την ανάγκη καθαρισµού του φίλτρου. 12

13 Εάν τα ρούχα δεν στεγνώνουν βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν έχει βουλώσει. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει επίσης και όταν ο σωλήνας απαγωγής των υδρατµών είναι τσακισµένος. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ! ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ Στη βάση της συσκευής συγκεντρώνεται το νερό των ρούχων που αποµακρύνεται κατά την διαδικασία του στεγνώµατος. Όταν το δοχείο γεµίσει ανάβει µια ενδεικτική λυχνία στο πάνελ µε τα χειριστήρια προκειµένου να αδειάσετε το δοχείο. Παρόλα αυτά είναι σκόπιµο να αδειάζετε το δοχείο µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τις πρώτες φορές που θα χρησιµοποιήσετε το στεγνωτήριο θα παρατηρήσετε ότι στο δοχείο νερού διοχετεύεται µικρή ποσότητα νερού. Αυτό συµβαίνει γιατί το υπόλοιπο νερό γεµίζει το εσωτερικό κύκλωµα της συσκευής. Πως θα αφαιρέσετε το δοχείο νερού 1.- Τραβήξτε απαλά το δοχείο, µέχρι να βγει από τη θέση του. Κρατείστε το δοχείο γερά και µε τα δύο χέρια γιατί όταν είναι γεµάτο ζυγίζει γύρω στα 4 κιλά. 2. Γείρετε το δοχείο και αδειάστε το νερό από την οπή που βρίσκεται στο πίσω µέρος του δοχείου. Όταν το δοχείο αδειάσει τοποθετείστε το δοχείο ξανά στη θέση του. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. 3.- Για να βάλετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο ΧΧ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κοντά στη συσκευή υπάρχει αποχέτευση,µπορείτε µε την βοήθεια του ΚΙΤ να οδηγήσετε το νερό απευθείας στην αποχέτευση. Με αυτό το τρόπο θα απαλλαγείτε από την υποχρέωση να αδειάζετε το νερό µετά από κάθε κύκλο. Οδηγίες για το τρόπο εγκατάστασης θα βρείτε τόσο µέσα στη συσκευασία όσο και στην προηγούµενη παράγραφο. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Πριν ξεκινήσετε το καθαρισµό του συµπυκνωτή,αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής. Για να διασφαλίσετε τις επιδόσεις της συσκευής πρέπει να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο καθαριότητας του συµπυκνωτή. Για να αποµακρύνετε το Συµπυκνωτή 1.- Αφαιρέστε το κάλυµµα της βάσης 2.- Πιέστε τους δύο µοχλούς στερέωσης προς τα αριστερά και αφαιρέστε το συµπυκνωτή. 3.- Αφαιρέστε το σώµα του συµπυκνωτή 4.- Με την βοήθεια ενός υφάσµατος αποµακρύνετε απαλά τη σκόνη και το χνούδι, πλύνετε τον συµπυκνωτή βάζοντας το κάτω από τη βρύση περιστρέφοντας τον ώστε το νερό να κυκλοφορήσει µέσα στις κυψέλες µέχρι να αποµακρυνθεί εντελώς η βρωµιά. 5.- Τοποθετείστε το συµπυκνωτή στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά. Στερεώστε τους µοχλούς περιστρέφοντας τους προς τα δεξιά. 6.-Βάλτε στη θέση του το κάλυµµα της βάσης. 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.- Ανοίξτε τη πόρτα και τοποθετείστε µέσα το ρουχισµό. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν έχουν σφηνώσει στην πόρτα. 2.- Κλέιστε απαλά τη πόρτα έως ότου ακούσετε κλικ 3.-Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράµµατος και διαλέξτε το πρόγραµµα που σας εξυπηρετεί.(βλέπε πίνακα προγραµµάτων) 4.-Εάν πρόκειται να στεγνώσετε συνθετικά ή ακρυλικά ή ευαίσθητα ρούχα πιέστε το πλήκτρο για να µειώσετε τη θερµοκρασία στεγνώµατος. Όταν θα επιλέξετε αυτή τη λειτουργία θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη.για να την ακυρώσετε πρέπει µόλις ξεκινήσει το πρόγραµµα να πιέσετε ξανά το πλήκτρο και να επαναπρογραµµατίσετε εκ νέου τη συσκευή. 5.-Πιέστε το πλήκτρο ΧΧ. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα και η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο θα παραµείνει αναµµένη. 6.- Εάν κατά την διάρκεια του κύκλου ανοίξετε τη πόρτα για να ελέγξετε το ρουχισµό, όταν θα ξανακλείσετε τη πόρτα θα πρέπει να ξαναπιέσετε το πλήκτρο ΧΧ 7.- Όταν ο κύκλος βρίσκεται στο τέλος του ξεκινά µια φάση στεγνώµατος µε κρύο αέρα. 8.- Όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη END 9.- Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο κάδος περιστρέφεται διακεκοµµένα περιορίζοντας το ζάρωµα των ρούχων. Η κίνηση αυτή θα συνεχίζεται µέχρι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να ανοίξετε τη πόρτα. Για ένα τέλειο στέγνωµα δεν πρέπει να ανοίγετε την πόρτα όταν επιλέγετε αυτόµατο πρόγραµµα. Μετάθεση έναρξης λειτουργίας Με την λειτουργία αυτή σας δίνετε η δυνατότητα µετάθεσης της ώρας έναρξης του προγράµµατος από 1 έως 24 ώρες Οταν θα πατήσετε το πλήκτρο για πρώτη φορά στην οθόνη θα εµφανισθεί ή ένδειξη 1 κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο η έναρξη λειτουργίας θα µετατίθεται ανά µια ώρα Πιέστε το πλήκτρο έναρξης διακοπής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν παρέλθει ο χρόνος µετάθεσης η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί και θα ολοκληρώσει το κύκλο του προγράµµατος. Ταυτόχρονα θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στο χρόνο µετάθεσης λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Ακύρωση του προγράµµατος Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα πρέπει να κρατήσετε πιέζοντας το πλήκτρο (έναρξης διακοπής λειτουργίας) για τρία (3) δευτερόλεπτα. Στην οθόνη ΤΙΜΕ CONTROL θα αρχίσει να αναβοσβήνει 0:00 καταγράφοντας ότι το πρόγραµµα ακυρώθηκε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Καθαρισµός του στεγνωτηρίου Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα το συµπυκνωτή 14

15 Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε το εσωτερικό του κάδου και αφήστε ανοικτή τη πόρτα ώστε να κυκλοφορήσει ο αέρας και να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό ύφασµα Μην χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια ούτε προϊόντα καθαρισµού Καθαρίζετε µε ένα ύφασµα την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας,µε αυτό το τρόπο αποµακρύνεται ο κίνδυνος σχηµατισµού γλίτσας στη τσιµούχα της πόρτας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάδος, πόρτα και φορτίο µπορεί να ζεσταθούν πολύ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα : 115 λίτρα Μέγιστο φορτίο : 9kg Ύψος 85 cm Πλάτος 60cm Βάθος 60cm Ενεργειακή κατηγορία B ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ Rif EN Oδηγία 95/13 CEE Πρόγραµµα Ρούχα για στέγνωµα Φορτίο 9kg Τοποθετείστε το κιτ για την αποµάκρυνση του ατµού ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού πρέπει να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ενέργειας. Στην πρόσοψη της συσκευής µέσα από τη πόρτα υπάρχει η πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Πια µπορεί να είναι η αιτία Προβλήµατα που µπορεί να λύσετε µόνος σας. Εάν εµφανισθεί κάποιο πρόβληµα στην λειτουργία της συσκευής σας, πριν απευθυνθείτε στις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, συµβουλευθείτε τη κατάσταση που ακολουθεί. Αν καλέσετε το τεχνικό και διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή εγκατάσταση η λανθασµένη χρήση της συσκευής θα επιβαρυνθείτε µε το κόστος της επίσκεψης του τεχνικού. Εάν παρόλο τον έλεγχο το πρόβληµα παραµένει καλέστε το για να σας συνδέσει µε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος προσαρµόζεται συνεχώς στις ανάγκες τις ποιότητας στεγνώµατος. Ετσι είναι φυσιολογικό ή ένδειξη του εναποµένοντος χρόνου λειτουργίας που εµφανίζεται στην οθόνη να εµφανίζει αυξοµειώσεις. 15

16 Μεγάλη διάρκεια στεγνώµατος/ ρούχα όχι επαρκώς στεγνά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραµµα στεγνώµατος. Μήπως τα ρούχα που βάλατε για στέγνωµα ήταν πολύ βρεγµένα? Στύψτε επαρκώς τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό, καθαρίστε το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαερισµού είναι καθαρός και δεν είναι τσακισµένος σε κάποιο σηµείο. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο µε το πούπουλο (στέγνωµα για ευαίσθητα ρούχα) δεν έχει παραµείνει πιεσµένο από προηγούµενο προγραµµατισµό. Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι ενεργή, ελέγξτε µε µια άλλη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά τοποθετηµένη στο φις. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε διακοπή ρεύµατος Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί η ασφάλεια στο κεντρικό πίνακα Ελέγξτε εάν η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή σωστά Έχετε επιλέξει πρόγραµµα ή διάρκεια στεγνώµατος? Ενεργοποιήσατε ξανά τη συσκευή µετά το άνοιγµα της πόρτας? Έχετε επιλέξει την διάρκεια του κύκλου και το πρόγραµµα στεγνώµατος? Μετά το άνοιγµα της πόρτας για έλεγχο ενεργοποιήσατε τη συσκευή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο? Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού δεν έχει γεµίσει, εάν είναι γεµάτο σταµατά αυτόµατα η λειτουργία της συσκευής. Το στεγνωτήριο κάνει πολύ θόρυβο. Αποσυνδέστε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Η φωτεινή ένδειξη για το καθαρισµό του φίλτρου παραµένει ανοικτή Καθαρίστε το φίλτρο Ο σωλήνας εξαερισµού είναι τσακισµένος ή φραγµένος. Απελευθερώστε το σωλήνα Καθαρίστε το συµπυκνωτή Η φωτεινή ένδειξη αδειάσµατος της λεκάνης νερού έχει ανάψει Αδειάστε το δοχείο νερού. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Τι πρέπει να κάνετε Η συσκευή που αγοράσατε συνοδεύεται από 24µηνη εγγύηση µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία παράδοσης της συσκευής. Οι όροι της εγγύησης αναγράφονται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει την συσκευή. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να επιδειχθεί στις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όποτε χρειαστεί, συνοδευόµενο από έγκυρο παραστατικό αγοράς,επάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του µεταπωλητή, η ηµεροµηνία αγοράς, τα στοιχεία του προϊόντος και η τιµή αγοράς. Γίνεται αποδεκτό ότι κατασκευαστικά ελαττώµατα της συσκευής που µπορεί να εµφανισθούν µέσα στους πρώτους 6 µήνες (από την αγορά της συσκευής) προϋπήρχαν, εκτός και αν αυτό είναι ασύµβατο µε το ίδιο το προϊόν ή το είδος του ελαττώµατος ),σε αυτή την περίπτωση οι Τεχνικές Υπηρεσίες Gias Service αφού διαπιστώσουν την ακρίβεια του ισχυρισµού κατασκευαστικού ελαττώµατος θα πραγµατοποιήσουν την αποκατάσταση µε απαλλαγή από το κόστος της επίσκεψης, εργασίας, ανταλλακτικών. Μετά την πάροδο των πρώτων 6 µηνών και για τους υπόλοιπους 16 η απόδειξη του κατασκευαστικού ελαττώµατος βαρύνει τον αγοραστή, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν µπορεί να 16

17 αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται δεν µπορεί να κάνει χρήση των ευεργετηµάτων των όρων της εγγύησης και ως εκ τούτου η αποκατάσταση θα γίνει µε χρέωση του αγοραστή. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟ συνδέεστε µε το πλησιέστερο κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση πρέπει να αναφέρετε στον Τεχνικό µε τον οποίο επικοινωνείτε, τον αριθµό µητρώου παραγωγής της συσκευής σας. Ο αριθµός µητρώου της συσκευής (16 χαρακτήρες που αρχίζουν µε τον αριθµό 3) αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης. Αναφέροντας τον αριθµό µητρώου διευκολύνεται ο Τεχνικός και εξοικονοµείτε χρόνο και χρήµα. Επέκταση Εγγύησης Καινούργιας Συσκευής Αν έχετε αγοράσει µια Καινούργια Οικιακή Συσκευή του Oµίλου Candy µπορείτε, εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς της να επεκτείνετε την Εργοστασιακή Εγγύηση σε 5 Χρόνια. Έτσι εξασφαλίζετε την ξένοιαστη και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας µε εγγύηση που καλύπτει Εργασία και Ανταλλακτικά. Επέκταση Εγγύησης Συσκευής έως και 2 Ετών Ποτέ δεν είναι αργά να ασφαλίσετε την συσκευή σας για οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιάσει. Αν η συσκευή σας είναι αγορασµένη έως και 2 χρόνια πριν, µπορείτε να επεκτείνετε την Εργοστασιακή Εγγύηση για 3 επιπλέον χρόνια. Η Υπηρεσία καλύπτει: Έλεγχο Σωστής Λειτουργίας της Συσκευής και Επέκταση των όρων της Εργοστασιακής Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για επιπλέον 3 χρόνια και καλύπτει Εργασία και Ανταλλακτικά. Οι Υπηρεσίες After Sales διατίθενται από το Δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Τεχνικών της Candy Hellas. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες καλέστε στο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της, στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων του. Mετάφραση 11 ος /