ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την προστασία του περιβάλλοντος Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service Εγκατάσταση Προδιαγραφές ηλεκτρικού δικτύου Ρύθµιση βάσης στήριξης Εξαερισµός Προετοιµασία του φορτίου Προετοιµασία των ρούχων Ρουχισµός που δεν στεγνώνεται σε στεγνωτήριο Εξοικονόµηση ενέργειας Οδηγίες στεγνώµατος Επιλογείς και ενδεικτικές λυχνίες Επιλογή προγράµµατος Η πόρτα και το φίλτρο Άνοιγµα της πόρτας Φίλτρο Ένδειξη καθαρισµού φίλτρου Δοχείο νερού Αφαίρεση Δοχείου Νερού Συµπυκνωτής Αφαίρεση συµπυκνωτή Λειτουργία της συσκευής Μετάθεση έναρξης λειτουργίας Ακύρωση και επαναπρογραµµατισµός λειτουργίας Καθαρισµός και συντήρηση ρουτίνας Καθαρισµός στεγνωτηρίου Τεχνικά χαρακτηριστικά Επίλυση προβληµάτων Εξυπηρέτηση Πελατών Ανταλλακτικά Τεχνική υποστήριξης Gias Service Περιεχόµενα 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαβάστε και εφαρµόστε πιστά τις οδηγίες και το τρόπο λειτουργίας που αναφέρονται στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Στο βιβλίο οδηγιών αναφέρονται σηµαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής,την συντήρηση και κάποιες πληροφορίες για την αποτελεσµατικότερη χρήση της συσκευής. Διατηρήστε το βιβλίο σε ασφαλές σηµείο για να το συµβουλεύεστε και για να συνοδεύει τη συσκευή εάν την δώσετε σε άλλο άτοµο. Διαδικασία παραλαβής της συσκευής Κατά την παραλαβή της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από : Το βιβλίο οδηγιών Πιστοποιητικό εγγύησης Σετ µε σωλήνες απαγωγής και οδηγίες Ετικέτα ενεργειακής πιστοποίησης Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία µεταφοράς ή συσκευή δεν έχει υποστεί ζηµιές. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η µη τήρηση της σωστής διαδικασίας παραλαβής µπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη και εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται στη µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής που αναγράφονται σε αυτό το βιβλίο, θα επιβαρυνθείτε µε το κόστος της επίσκεψης. Α ΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μεταφέρετε τη συσκευή στο σηµείο εγκατάστασης και αφαιρέστε τη από το κιβώτιο συσκευασίας. 1.- Με προσοχή, κόψτε περιµετρικά τη βάση της συσκευασίας και χαράξτε τη συσκευασία κατά µήκος σε µια γωνία. 2.- Αφαιρέστε την ταινία του πολυεθανίου και ανασηκώστε το στεγνωτήριο για να αφαιρέσετε τη βάση από πολυστυρένιο. Αποσύρατε τα υλικά συσκευασίας µε ασφαλή τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν µπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτά γιατί εγκυµονούν κίνδυνο Ο ΔΗΓΙΕΣ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Η συσκευή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε νοητική,φυσική ή ψυχική υστέρηση και από τα παιδιά,χωρίς την επίβλεψη άτοµου που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια τους και θα τα έχει ενηµερώσει πρωτύτερα σχετικά µε την χρήση και λειτουργία της συσκευής. 2

3 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αδόκιµη χρήση της συσκευής µπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και ειδικά για το στέγνωµα ρούχων και οικιακού ρουχισµού. Η συσκευή στην οποία αναφέρεται το βιβλίο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει σωστά το τρόπο λειτουργίας της συσκευής Κι έχετε ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης. Μην ακουµπάτε τη συσκευή όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή βρεγµένα Μην χρησιµοποιείτε την πόρτα της συσκευής σαν στήριγµα για να την φορτώσετε µην υποβοηθείστε µε την πόρτα για να µεταφέρετε ή ανασηκώσετε τη συσκευή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή και τα χειριστήρια της. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή εµφανίζει φθορά γιατί µπορεί να αναφλέξει. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν κατά την λειτουργία της συσκευής εµφανισθεί το σύµβολο σηµαίνει ότι η θερµοκρασία λειτουργίας της συσκευής έχει υπερβεί τους 60 ο C. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν από κάθε εργασία καθαρισµού. Μην επιµένετε να λειτουργήσετε τη συσκευή εφόσον αυτή εµφανίζει κάποια βλάβη. Διατηρείτε το χώρο γύρω από τη συσκευή καθαρό από χνούδια και κλωστές. Μετά το πέρας του κύκλου στεγνώµατος η εσωτερική επιφάνεια του κάδου µπορεί να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος πριν δοκιµάσετε να αδειάσετε τα ρούχα από τη συσκευή. Εγκατάσταση Πριν δοκιµάσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν εµφανίζει κάποια ορατή ζηµιά. Σε αυτή τη περίπτωση µην τη χρησιµοποιήσετε πριν απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Μην χρησιµοποιείτε αντάπτορες, πολλαπλές πρίζες ή παλαντέζες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες και φροντίστε να αποµακρύνετε αµέσως όποια αντικείµενα έχουν πέσει πίσω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που κλειδώνει, από συρτή πόρτα. Ρουχισµός Μην δοκιµάσετε να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο βρώµικα ρούχα. 3

4 ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο ρούχα που έχετε καθαρίσει µε υγρά για στεγνό καθάρισµα. ΠΡΟΣΟΧΗ : Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες υλικά από λάστιχο µπορεί να πάρουν φωτιά. Αντικείµενα από latex,σκουφάκια µπάνιου, αδιάβροχα ρούχα, αντικείµενα από καουτσούκ,παπλώµατα παραγεµισµένα µε συνθετικό υλικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στεγνώµατος που φέρει ο ρουχισµός πριν τον τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο. Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ. Ο ρουχισµός που προτίθεστε να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο πρέπει να έχει στυφτεί στο πλυντήριο ή στο χέρι. Μην αφήνετε στις τσέπες των ρούχων αναπτήρες και κουτιά από σπίρτα γιατί µπορεί να αναφλέξουν. Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο κουρτίνες από υαλόνυµα. Η επαφή της κουρτίνας µε τον υπόλοιπο ρουχισµό µπορεί να γίνει αιτία ερεθισµών. Εάν ο ρουχισµός που προτίθεστε να στεγνώσετε έχει λεκιαστεί µε µαγειρικό λάδι, ασετόν. αλκοόλ, κεροζίνη, πετρέλαιο,υλικά που χρησιµοποιούνται για να αποµακρυνθούν λεκέδες, νέφτι, κερί και διαλυτικά κεριού πρέπει να πλυθούν στο πλυντήριο µε άφθονο νερό και πρόσθετο απορρυπαντικό πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο για στέγνωµα. Χρησιµοποιείτε τα µαλακτικά και τις άλλες βελτιωτικές ουσίες ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος Τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για την συσκευασία της συσκευής είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιµα. Απευθυνθείτε στην αρµόδια υπηρεσία της περιοχής σας να σας βοηθήσει στην αποκοµιδή τους Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόσυρση του στεγνωτηρίου πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα.καταστρέψτε τους µεντεσέδες της πόρτας ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν στην συσκευή παιδιά ή κατοικίδια. Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE Η συσκευή αυτή φέρει την ένδειξη που αφορά την υπάριθµ. 2002/96/CE οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης της διαδικασίας απόσυρσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. (WEEE). Με αυτό το τρόπο επιδιώκεται η αποφυγή πρόκλησης επιβάρυνσης στο περιβάλλον και βλάβης στους ανθρώπους από την λανθασµένη απόσυρση αυτών των συσκευών. Το σύµβολο που βρίσκεται επάνω στην συσκευή υποδηλώνει ότι δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Για την απόσυρση της παλιάς σας συσκευής απευθυνθείτε στην εταιρεία Ανακύκλωση Α.Ε Τηλνο προκειµένου να σας κατευθύνει στην αρµόδιο φορέα ανακύκλωσης της περιοχής σας. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι, µετά από τη σχετική υπουργική απόφαση, ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.). Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των εθνικών στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την τοπική νοµοθεσία. Τεχνική Υποστήριξη Gias Service Για την σωστή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών πρέπει να απευθύνεστε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service τηλέφωνο µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα 4

5 Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή τεθεί εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος. Για την αποκατάσταση της βλάβης απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Τα στεγνωτήρια έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε µονοφασικό δίκτυο 230V,50 ΗΖ. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ότι η ισχύς είναι τουλάχιστον 10 Α. Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη εάν η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο δεν έχει γείωση. Η πρίζα και το φις στο οποίο θα γίνει η σύνδεση πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατά. Μην χρησιµοποιείτε πολλαπλό ή παλαντέζες για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο. Μετά την σύνδεση της συσκευής µε το δίκτυο η πρίζα πρέπει να παραµένει εύκολα προσβάσιµη ώστε η αποσύνδεση της συσκευής από αυτό να γίνεται χωρίς δυσκολία οποτεδήποτε. Τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου έχουν τα πιο κάτω χρώµατα Μπλε ΟΥΔΕΤΕΡΟ Καφέ ΤΑΣΗ Πράσινο Κίτρινο ΓΕΙΩΣΗ Συσκευή CE που πληροί την υπ αριθµ. 89/336/ΕΕC,73/23/ΕΕC ευρωπαϊκή οδηγία και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν. Η αποκατάσταση βλάβης ή κακής λειτουργίας που οφείλεται σε λανθασµένη εγκατάσταση της συσκευής που θα διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επιβαρύνει τον χρήστη της συσκευής. Στην περίπτωση που το καλώδιο παροχής εµφανίσει φθορές πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως µε άλλο καλώδιο που θα προµηθευτείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το τµήµα ανταλλακτικών στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο τεχνικό. Μην συνδέετε τη συσκευή µε την πρίζα και µην τη βάλετε σε λειτουργία πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της.για την προσωπική σας ασφάλεια είναι απαραίτητο η συσκευή να εγκατασταθεί σωστά. Για οποιαδήποτε αµφιβολία για το τρόπο εγκατάστασης της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Ρύθµιση της βάσης Μετά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να φροντίσετε να ρυθµίσετε τα ποδαράκια στην βάση της ώστε να είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε το δάπεδο. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς ώστε να αποφύγετε την αναρρόφηση,στο χώρο λειτουργίας της συσκευής, των αερίων καύσης από συσκευές που 5

6 λειτουργούν µε άλλη ενέργεια εκτός από την ηλεκτρική,συµπεριλαµβανοµένων συσκευών µε γυµνή φλόγα. Μην διοχετεύετε τα αέρια απαγωγής του στεγνωτηρίου σε σωλήνες που διοχετεύονται αέρια από άλλες συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι γύρω από τη συσκευή υπάρχει ελεύθερος χώρος που εξασφαλίζει τον εξαερισµό της. Μετά από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε το φίλτρο της συσκευής και να το καθαρίζετε. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού και εκτόνωσης της συσκευής παραµένουν ανοικτές. Για το σωστό εξαερισµό της συσκευής ο χώρος κάτω από τη βάση της πρέπει να παραµένει ελεύθερος. Μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειµένων πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 12mm κενό. Αφαιρείτε αµέσως τυχόν αντικείµενα που µπορεί να έχουν πέσει πίσω από τη συσκευή γιατί µπορεί να παρεµποδίζουν τις οπές εξαερισµού. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ το στεγνωτήριο πίσω από κουρτίνες. Μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο σε χώρο που υπάρχει η πιθανότητα να δηµιουργηθεί παγετός. Σε θερµοκρασία γύρω από το µηδέν υπάρχει η πιθανότητα να µην µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή σωστά: εάν το νερό παγώσει υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζηµιά το υδραυλικό κύκλωµα (βαλβίδες, αντλίες κλπ) Για καλύτερες επιδόσεις η θερµοκρασία του περιβάλλοντος τη συσκευή χώρου πρέπει να είναι µεταξύ +2 ο C και +35 ο C. Συναρµολογούµενο κιτ σωλήνα απαγωγής αέρα Για να µην υποχρεώνεστε να αδειάζετε το δοχείο συγκέντρωσης του νερού µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος µπορείτε να οδηγήσετε το νερό απευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης όπως κάνετε και για το πλυντήριο. Η ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπει την απαγωγή των υδρατµών στο περιβάλλον. Το σύστηµα απαγωγής στο δίκτυο αποχέτευσης τοποθετείται κοντά στο πλυντήριο. Το σετ αυτό αποτελείται από : 1 εύκαµπτο σωλήνα,ένα σύνδεσµο για εύκαµπτο σωλήνα,ένα σφικτήρα για πλαστικό σωλήνα και µια πλαστική ταινία σύνδεσης. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, διακόψτε την λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οδηγίες συναρµολόγησης του ΚΙΤ 1.- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις 3 βίδες που θα βρείτε στο πίσω µέρος της συσκευής. αφήνοντας στη θέση του το καναλάκι φινιρίσµατος της επιφάνειας της συσκευής. 2.- Αφαιρέστε το καναλάκι της πίσω πλευράς του καπακιού της συσκευής,καιι µετά αφαιρέστε και την ίδια την επιφάνεια τραβώντας την απαλά προς το µέρος σας. 3.- Κοιτάζοντας από την πλάτη της συσκευής προς τα εµπρός,στο δεξί µέρος της συσκευής βρίσκεται τοποθετηµένο το δοχείο νερού. Πάνω από το δοχείο νερού βρίσκεται ένας εύκαµπτος γκρι σωλήνας συνδεδεµένος 6

7 µε µια γέφυρα. Με την βοήθεια µιας πένσας αφαιρέστε το ρακόρ σύνδεσης στο σωλήνα 4.- Αποσυνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα από την γέφυρα. 5.- Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα του κιτ στο σωλήνα που αποσυνδέσατε µε την βοήθεια του συνδέσµου και του ρακόρ στερέωσης που θα βρείτε στο σετ 6.- Αποµακρύνετε το καπάκι του δοχείου νερού που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής αφαιρώντας τις δύο βίδες. 7.- Στο καπάκι της συσκευής στην πλευρά του εξέχει ένα γλωσσάκι,κόψτε το, τοποθετείστε το καπάκι στη θέση του και στερεώστε το µε τις βίδες που είχατε βγάλει. Τώρα στο πίσω µέρος της συσκευής κοντά στο καπάκι εντοπίστε µια οπή. 8.- Περάστε τον εύκαµπτο σωλήνα αποχέτευσης µέσα από την τρύπα. 9.- Τοποθετείστε τη γκρι σωλήνα στον ελεύθερο χώρο µέσα στη λεκάνη νερού και στερεώστε όλο το σύστηµα σωλήνων στον αέρα µε την βοήθεια της πλαστικής µεµβράνης Τοποθετείστε το καπάκι της συσκευής στη θέση του,προσέχοντας ώστε να µην σφηνώσει η σωλήνα. Τοποθετείστε στο πίσω µέρος της συσκευής το προφιλ στερέωσης το οποίο θα βιδώσετε µε τρεις βίδες Συνδέστε τη νέα σωλήνα απαγωγής των ατµών στο στόµιο του δικτύου αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαµπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει πουθενά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει τις γενικές οδηγίες όταν στερεώσατε εξωτερικά το νέο εύκαµπτο σωλήνα Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεκινήστε ένα νέο κύκλο στεγνώµατος πιέζοντας το πλήκτρο ON ή START εάν έχετε επιλέξει ένα ηλεκτρονικό µοντέλο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ Πριν βάλετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει : Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχει αυτό το βιβλίο Να αφαιρέσετε από το κάδο της συσκευής το πακέτο µε τα έντυπα που βρίσκονται µέσα σε αυτό. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του κάδου και της πόρτας µε ένα υγρό ύφασµα, αποµακρύνοντας τα υπολείµµατα της σκόνης που µπορεί να έχει επικαθίσει κατά την µεταφορά. Προετοιµασία του ρουχισµού Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που θέλετε να στεγνώσετε µπορεί να τοποθετηθούν για στέγνωµα στο στεγνωτήριο, ελέγξτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στην ετικέτα. Κουµπώστε τα ρούχα και βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα ρούχα ανάποδα. Βάλτε τα ρούχα στο κάδο ένα-ένα ώστε να µην µπλεχτούν µεταξύ τους. Δεν στεγνώνουν στο στεγνωτήριο! Μάλλινα, µεταξωτά, ευαίσθητα υφάσµατα, νάιλον κάλτσες, ευαίσθητα κεντίδια, υφάσµατα µε µεταλλικό φινίρισµα, ρούχα µε φινίρισµα από δέρµα ή δερµατίνη,παπούτσια αθλητικά, παπλωµατοειδή όπως υπνόσακους κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ρούχα που έχουν υποστεί επεξεργασία στεγνού καθαρίσµατος (υπάρχει κίνδυνος έκρηξης). 7

8 Κατά την διάρκεια του τελευταίου 15λεπτου του κύκλου τα ρούχα στεγνώνουν µε κρύο αέρα. Εξοικονόµηση ενέργειας Τοποθετείτε µέσα στο στεγνωτήρια ρούχα που έχουν στυφτεί καλά. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα τόσο µικρότερος είναι ο κύκλος στεγνώµατος,τόσο περισσότερη εξοικονόµηση ενέργειας γίνεται ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ Προσπαθείτε να τοποθετείτε στο στεγνωτήριο το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο, µε αυτό το τρόπο εξοικονοµείτε χρόνο και ενέργεια. Πριν από κάθε κύκλο στεγνώµατος βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό. ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ Μην δοκιµάσετε να τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο µεγαλύτερο φορτίο από το προβλεπόµενο από τον κατασκευαστή : χάνετε χρόνο και καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια. Μην τοποθετείτε µέσα στο στεγνωτήριο ρούχα που στάζουν : υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστρέψετε τη συσκευή. Μέγιστη Χωρητικότητα Βαµβακερά Μax 9kg Συνθετικά Μax 4kg Μην υπερφορτώνετε το κάδο,ο ευµεγέθης ρουχισµός διαστέλλεται και µπορεί να υπερβεί την µέγιστη δυνατή χωρητικότητα. Τρόπος επιλογής του ρουχισµού Με βάση τις ετικέτες του κατασκευαστή Οι ετικέτες µε τις οδηγίες πλυσίµατος βρίσκονται στο γιακά του ρουχισµού ή στις εσωτερικές ραφές. Ρούχο κατάλληλο για µηχανικό στέγνωµα Στέγνωµα σε υψηλές θερµοκρασίες Στέγνωµα σε χαµηλή θερµοκρασία Ρούχο ακατάλληλο για στέγνωµα στο στεγνωτήριο Εάν τα ρούχα δεν έχουν ετικέτα,πρέπει να υποθέσετε ότι δεν µπορεί να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο. Ανάλογα µε τον όγκο και το βάρος Εάν το φορτίο είναι µεγαλύτερο από τη χωρητικότητα της συσκευής ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το βάρος τους (π.χ. ξεχωρίστε τις πετσέτες από τα ελαφριά ασπρόρουχα) Ανάλογα µε το είδος των ρούχων Ρούχα λινά /βαµβακερά : Πετσέτες, ζέρσεϊ βαµβακερά, τραπεζοµάντιλα, σεντόνια Ρούχα συνθετικά : Πουκάµισα,µπλούζες, φόρµες από πολυεστέρα ή πολυαµίδη ή ανάµεικτα βαµβακερά /συνθετικά. Ανάλογα µε το βαθµό στεγνώµατος Ξεχωρίστε τα : ρούχα για σιδέρωµα, ρούχα για φύλαξη κλπ. Για τα ευαίσθητα πιέστε το πλήκτρο µε το φτερό, και µειώστε τους βαθµούς στεγνώµατος. Οδηγός σωστού στεγνώµατος 8

9 Στο πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται ενδεικτικά η διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος σε συνδυασµό µε το είδος του υφάσµατος και το βαθµό υγρασίας. ΥΦΑΣΜΑ Επιλογή Θερµοκρασίας ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Επιλογέας προγράµµατος Ένδειξη αδειάσµατος νερού Ένδειξη καθαρισµού φίλτρου Οθόνη αυτόµατων προγραµµάτων Πλήκτρο Έναρξης /διακοπής λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής διάρκειας κύκλου Πλήκτρο µετάθεσης έναρξης λειτουργίας Πλήκτρο Ακρυλικών /συνθετικών Πλήκτρο αποφυγής ζαρώµατος. Χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες Επιλογέας προγράµµατος: Με την βοήθεια του επιλέγουµε το πρόγραµµα που θέλουµε Πλήκτρο επιλογής διάρκειας κύκλου : Μας επιτρέπει να τροποιήσουµε την διάρκεια του κύκλου που έχουµε επιλέξει. Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο µε τα προγράµµατα :Mix&Dry,Πουκάµισα και Χρονοπρογράµµατα. Πλήκτρο µετάθεσης έναρξης λειτουργίας : Μας δίνει την δυνατότητα να µεταθέσουµε την ώρα έναρξης λειτουργίας της συσκευής. Πλήκτρο Ακρυλικών/ συνθετικών: Πιέστε αυτό το πλήκτρο όταν πρόκειται να στεγνώσετε ευαίσθητο ρουχισµό. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει και η αντίστοιχη λυχνία. Πλήκτρο αποφυγής ζαρώµατος: Στο τέλος του κύκλου στεγνώµατος εντάσσεται αυτή η λειτουργία ώστε τα ρούχα να µην είναι τσαλακωµένα. Πλήκτρο έναρξης /διακοπής λειτουργίας : Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ξεκινά και διακόπτεται την εξέλιξη του προγράµµατος που έχετε επιλέξει. Πλήκτρο Memo : Εάν 2 λεπτά µετά την έναρξη ενός προγράµµατος πιέσετε ταυτόχρονα το πλήκτρο Ακρυλικά /Συνθετικά & Αποφυγής ζαρώµατος,µπορείτε να αποµνηµονεύσετε το πρόγραµµα που επιλέξατε. Φωτεινή ένδειξη καθαρισµού φίλτρου : Ανάβει κάθε φορά που πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο Φωτεινή ένδειξη αδειάσµατος δοχείου νερού : Ανάβει κάθε φορά που πρέπει να αδειάσετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού. Οθόνη αυτόµατων προγραµµάτων : Οι διαθέσιµες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν επιλέγεται το αντίστοιχο πρόγραµµα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αισθητήρα στεγνώµατος και προσφέρει πολλές δυνατότητες ρύθµισης και προγραµµατισµού. 9

10 Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την απαρίθµηση των προγραµµάτων και την επεξήγηση των αντίστοιχων λειτουργιών. Σηµείωση : Όταν το φορτίο είναι πολύ µικρό υπάρχει πιθανότητα ο αισθητήρας να µην µπορέσει να το εντοπίσει. Για τα µικρά φορτία ή όταν πρόκειται να στεγνώσετε µεµονωµένο κάποιο ρούχο ή ρούχα σχεδόν στεγνά επιλέξτε ένα από τα προγράµµατα µε καθορισµένη διάρκεια. Φροντίστε ώστε η διάρκεια του κύκλου,ανάλογα µε το µέγεθος του φορτίου και τον επιθυµητό βαθµό στεγνώµατος,να κυµαίνεται µεταξύ 30 και 75 λεπτά. Στην συνέχεια ρυθµίστε τη θερµοκρασία ανάλογα µε το είδος υφάσµατος. Εάν ο αισθητήρας δεν εντοπίσει το φορτίο γιατί είναι πολύ µικρό,το στεγνωτήριο θα λειτουργήσει για ένα δεκάλεπτο,και µετά θα κάνει τη φάση µε τον κρύο αέρα. Εάν το φορτίο είναι πολύ µεγάλο ή πολύ βρεγµένο το στεγνωτήριο θα λειτουργήσει ένα τρίωρο και µετά θα κάνει τη φάση µε τον κρύο αέρα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραµµα Ρούχα εντελώς στεγνά Ρούχα πολύ στεγνά Ρούχα στεγνά για φύλαξη Ρούχα στεγνά για σίδερο Πρόγραµµα για φρεσκάρισµα Ειδικό πρόγραµµα για µάλλινα Περιγραφή προγράµµατος Επιλέξτε το βαθµό στεγνώµατος που επιθυµείτε. Η συσκευή έχει την δυνατότητα,ιδανική για πετσέτες και µπουρνούζια, την επιλογή για ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωµα και το πρόγραµµα για ρούχα έτοιµα για σίδερο Το στεγνωτήριο διαθέτει ένα πρόγραµµα ειδικό για ξεζάρωµα. Το πρόγραµµα έχει µια φάση διάρκειας 9 λεπτών µε ζεστό αέρα, η οποία ακολουθείται από µια φάση 3 λεπτών µε κρύο αέρα. Πρόκειται για µια εξαιρετικά χρήσιµη λειτουργία για εκείνες τις περιπτώσεις που τα ρούχα θα φυλαχτούν στο καλάθι για ένα χρονικό διάστηµα πριν σιδερωθούν. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη και όταν τα ρούχα έχουν στεγνώσει πολύ εξω ή επάνω σε καλοριφέρ. Με αυτό το κύκλο αποµακρύνεται το πολύ ζάρωµαµ και το σιδέρωµα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Ένα απαλό πρόγραµµα που κάνει τα µάλλινα ακόµα πιο απαλά µετά το στέγνωµα σε ανοικτό χώρο. Με αυτό το πολύ απαλό κύκλο µπορείτε να φρεσκάρετε τα µάλλινα και όταν τα βγάζετε από τη ντουλάπα. 10

11 Μix & Dry Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε προκαθορισµένη διάρκεια 117 λεπτών για φορτίο 4 kg.το συνηθισµένο πρόγραµµα για 3 Kg διαρκεί 99 λεπτά. Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να στεγνώσετε ταυτόχρονα συνθετικά και βαµβακερά Πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραµµα Πουκάµισα µε διάρκεια 78 λεπτά για το στέγνωµα 3kg πουκάµισων. Εάν τα πουκάµισα ή τα µπλουζάκια είναι συνθετικά µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Αcrilici/Sintetici Ο κλασικός κύκλος αφορά φορτίο 2kg και έχει διάρκεια 60 λεπτά. 40 Rapid Γρήγορο πρόγραµµα µε διάρκεια κύκλου 40. Είναι ένα πρόγραµµα που µας δίνει όµορφα και µαλακά ρούχα έτοιµα σε λιγότερο από 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος ο αισθητήρας ελέγχει συνεχώς το βαθµό στεγνώµατος και την θερµοκρασία στο κάδο.ο κύκλος ολοκληρώνεται ευθύς ως στεγνώσουν τα ρούχα. Η διάρκεια του κύκλου µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος των ρούχων. Μέγιστο φορτίο για αυτό το πρόγραµµα είναι 2kg και είναι κατάλληλο για όλα τα ρούχα που µπορούν να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο Χρονοπρόγραµµα Αφορά όλα τα προγράµµατα µε χειροκίνητο προγραµµατισµό διάρκειας από 30 έως 180 λεπτά. Η επιλογή του προγράµµατος διάρκειας 20 λεπτών έχει µόνο µια φάση µε κρύο αέρα Μemo Εξασφαλίζει την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ενός προγράµµατος που έχετε χρησιµοποιήσει και το οποίο αποθηκεύσατε στη µνήµη της συσκευής,χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία προγραµµατισµού πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα και επιλέγοντας κάποια λειτουργία. ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 11

12 Άνοιγµα της πόρτας Για να ανοίξετε τη πόρτα πρέπει να τραβήξετε τη χειρολαβή. Για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μην ξεχνάτε ότι ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πόρτα και κάδος µπορεί να είναι πολύ ζεστά. Μην διακόπτετε ποτέ την λειτουργία της συσκευής πριν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Στην περίπτωση που διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής πρέπει να αφαιρέσετε γρήγορα τα ρούχα και να τα απλώσετε αµέσως ώστε να φύγει η θερµότητα. ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της συσκευής πριν από κάθε κύκλο στεγνώµατος πρέπει να ελέγξετε την καθαριότητα του φίλτρου 1.- Τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω 2.- Ανοίξτε το φίλτρο όπως δείχνει η εικόνα 3.- Αφαιρέστε τα χνούδια µε το χέρι η µε τη βοήθεια µιας µαλακιάς βούρτσας. 4.- Ξανακλείστε το φίλτρο και τοποθετείστε το στη θέση του. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Το άναµµα της φωτεινής ένδειξης υποδηλώνει την ανάγκη καθαρισµού του φίλτρου. 12

13 Εάν τα ρούχα δεν στεγνώνουν βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν έχει βουλώσει. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει επίσης και όταν ο σωλήνας απαγωγής των υδρατµών είναι τσακισµένος. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ! ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ Στη βάση της συσκευής συγκεντρώνεται το νερό των ρούχων που αποµακρύνεται κατά την διαδικασία του στεγνώµατος. Όταν το δοχείο γεµίσει ανάβει µια ενδεικτική λυχνία στο πάνελ µε τα χειριστήρια προκειµένου να αδειάσετε το δοχείο. Παρόλα αυτά είναι σκόπιµο να αδειάζετε το δοχείο µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τις πρώτες φορές που θα χρησιµοποιήσετε το στεγνωτήριο θα παρατηρήσετε ότι στο δοχείο νερού διοχετεύεται µικρή ποσότητα νερού. Αυτό συµβαίνει γιατί το υπόλοιπο νερό γεµίζει το εσωτερικό κύκλωµα της συσκευής. Πως θα αφαιρέσετε το δοχείο νερού 1.- Τραβήξτε απαλά το δοχείο, µέχρι να βγει από τη θέση του. Κρατείστε το δοχείο γερά και µε τα δύο χέρια γιατί όταν είναι γεµάτο ζυγίζει γύρω στα 4 κιλά. 2. Γείρετε το δοχείο και αδειάστε το νερό από την οπή που βρίσκεται στο πίσω µέρος του δοχείου. Όταν το δοχείο αδειάσει τοποθετείστε το δοχείο ξανά στη θέση του. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. 3.- Για να βάλετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο ΧΧ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κοντά στη συσκευή υπάρχει αποχέτευση,µπορείτε µε την βοήθεια του ΚΙΤ να οδηγήσετε το νερό απευθείας στην αποχέτευση. Με αυτό το τρόπο θα απαλλαγείτε από την υποχρέωση να αδειάζετε το νερό µετά από κάθε κύκλο. Οδηγίες για το τρόπο εγκατάστασης θα βρείτε τόσο µέσα στη συσκευασία όσο και στην προηγούµενη παράγραφο. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Πριν ξεκινήσετε το καθαρισµό του συµπυκνωτή,αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής. Για να διασφαλίσετε τις επιδόσεις της συσκευής πρέπει να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο καθαριότητας του συµπυκνωτή. Για να αποµακρύνετε το Συµπυκνωτή 1.- Αφαιρέστε το κάλυµµα της βάσης 2.- Πιέστε τους δύο µοχλούς στερέωσης προς τα αριστερά και αφαιρέστε το συµπυκνωτή. 3.- Αφαιρέστε το σώµα του συµπυκνωτή 4.- Με την βοήθεια ενός υφάσµατος αποµακρύνετε απαλά τη σκόνη και το χνούδι, πλύνετε τον συµπυκνωτή βάζοντας το κάτω από τη βρύση περιστρέφοντας τον ώστε το νερό να κυκλοφορήσει µέσα στις κυψέλες µέχρι να αποµακρυνθεί εντελώς η βρωµιά. 5.- Τοποθετείστε το συµπυκνωτή στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά. Στερεώστε τους µοχλούς περιστρέφοντας τους προς τα δεξιά. 6.-Βάλτε στη θέση του το κάλυµµα της βάσης. 13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.- Ανοίξτε τη πόρτα και τοποθετείστε µέσα το ρουχισµό. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν έχουν σφηνώσει στην πόρτα. 2.- Κλέιστε απαλά τη πόρτα έως ότου ακούσετε κλικ 3.-Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράµµατος και διαλέξτε το πρόγραµµα που σας εξυπηρετεί.(βλέπε πίνακα προγραµµάτων) 4.-Εάν πρόκειται να στεγνώσετε συνθετικά ή ακρυλικά ή ευαίσθητα ρούχα πιέστε το πλήκτρο για να µειώσετε τη θερµοκρασία στεγνώµατος. Όταν θα επιλέξετε αυτή τη λειτουργία θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη.για να την ακυρώσετε πρέπει µόλις ξεκινήσει το πρόγραµµα να πιέσετε ξανά το πλήκτρο και να επαναπρογραµµατίσετε εκ νέου τη συσκευή. 5.-Πιέστε το πλήκτρο ΧΧ. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα και η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο θα παραµείνει αναµµένη. 6.- Εάν κατά την διάρκεια του κύκλου ανοίξετε τη πόρτα για να ελέγξετε το ρουχισµό, όταν θα ξανακλείσετε τη πόρτα θα πρέπει να ξαναπιέσετε το πλήκτρο ΧΧ 7.- Όταν ο κύκλος βρίσκεται στο τέλος του ξεκινά µια φάση στεγνώµατος µε κρύο αέρα. 8.- Όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη END 9.- Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο κάδος περιστρέφεται διακεκοµµένα περιορίζοντας το ζάρωµα των ρούχων. Η κίνηση αυτή θα συνεχίζεται µέχρι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να ανοίξετε τη πόρτα. Για ένα τέλειο στέγνωµα δεν πρέπει να ανοίγετε την πόρτα όταν επιλέγετε αυτόµατο πρόγραµµα. Μετάθεση έναρξης λειτουργίας Με την λειτουργία αυτή σας δίνετε η δυνατότητα µετάθεσης της ώρας έναρξης του προγράµµατος από 1 έως 24 ώρες Οταν θα πατήσετε το πλήκτρο για πρώτη φορά στην οθόνη θα εµφανισθεί ή ένδειξη 1 κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο η έναρξη λειτουργίας θα µετατίθεται ανά µια ώρα Πιέστε το πλήκτρο έναρξης διακοπής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν παρέλθει ο χρόνος µετάθεσης η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί και θα ολοκληρώσει το κύκλο του προγράµµατος. Ταυτόχρονα θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στο χρόνο µετάθεσης λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Ακύρωση του προγράµµατος Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα πρέπει να κρατήσετε πιέζοντας το πλήκτρο (έναρξης διακοπής λειτουργίας) για τρία (3) δευτερόλεπτα. Στην οθόνη ΤΙΜΕ CONTROL θα αρχίσει να αναβοσβήνει 0:00 καταγράφοντας ότι το πρόγραµµα ακυρώθηκε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Καθαρισµός του στεγνωτηρίου Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού µετά από κάθε κύκλο στεγνώµατος Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα το συµπυκνωτή 14

15 Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε το εσωτερικό του κάδου και αφήστε ανοικτή τη πόρτα ώστε να κυκλοφορήσει ο αέρας και να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό ύφασµα Μην χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια ούτε προϊόντα καθαρισµού Καθαρίζετε µε ένα ύφασµα την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας,µε αυτό το τρόπο αποµακρύνεται ο κίνδυνος σχηµατισµού γλίτσας στη τσιµούχα της πόρτας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάδος, πόρτα και φορτίο µπορεί να ζεσταθούν πολύ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα : 115 λίτρα Μέγιστο φορτίο : 9kg Ύψος 85 cm Πλάτος 60cm Βάθος 60cm Ενεργειακή κατηγορία B ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ Rif EN Oδηγία 95/13 CEE Πρόγραµµα Ρούχα για στέγνωµα Φορτίο 9kg Τοποθετείστε το κιτ για την αποµάκρυνση του ατµού ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού πρέπει να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ενέργειας. Στην πρόσοψη της συσκευής µέσα από τη πόρτα υπάρχει η πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Πια µπορεί να είναι η αιτία Προβλήµατα που µπορεί να λύσετε µόνος σας. Εάν εµφανισθεί κάποιο πρόβληµα στην λειτουργία της συσκευής σας, πριν απευθυνθείτε στις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, συµβουλευθείτε τη κατάσταση που ακολουθεί. Αν καλέσετε το τεχνικό και διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή εγκατάσταση η λανθασµένη χρήση της συσκευής θα επιβαρυνθείτε µε το κόστος της επίσκεψης του τεχνικού. Εάν παρόλο τον έλεγχο το πρόβληµα παραµένει καλέστε το για να σας συνδέσει µε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service. Η διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος προσαρµόζεται συνεχώς στις ανάγκες τις ποιότητας στεγνώµατος. Ετσι είναι φυσιολογικό ή ένδειξη του εναποµένοντος χρόνου λειτουργίας που εµφανίζεται στην οθόνη να εµφανίζει αυξοµειώσεις. 15

16 Μεγάλη διάρκεια στεγνώµατος/ ρούχα όχι επαρκώς στεγνά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραµµα στεγνώµατος. Μήπως τα ρούχα που βάλατε για στέγνωµα ήταν πολύ βρεγµένα? Στύψτε επαρκώς τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε µέσα στο στεγνωτήριο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό, καθαρίστε το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαερισµού είναι καθαρός και δεν είναι τσακισµένος σε κάποιο σηµείο. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο µε το πούπουλο (στέγνωµα για ευαίσθητα ρούχα) δεν έχει παραµείνει πιεσµένο από προηγούµενο προγραµµατισµό. Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι ενεργή, ελέγξτε µε µια άλλη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά τοποθετηµένη στο φις. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε διακοπή ρεύµατος Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί η ασφάλεια στο κεντρικό πίνακα Ελέγξτε εάν η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή σωστά Έχετε επιλέξει πρόγραµµα ή διάρκεια στεγνώµατος? Ενεργοποιήσατε ξανά τη συσκευή µετά το άνοιγµα της πόρτας? Έχετε επιλέξει την διάρκεια του κύκλου και το πρόγραµµα στεγνώµατος? Μετά το άνοιγµα της πόρτας για έλεγχο ενεργοποιήσατε τη συσκευή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο? Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού δεν έχει γεµίσει, εάν είναι γεµάτο σταµατά αυτόµατα η λειτουργία της συσκευής. Το στεγνωτήριο κάνει πολύ θόρυβο. Αποσυνδέστε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Η φωτεινή ένδειξη για το καθαρισµό του φίλτρου παραµένει ανοικτή Καθαρίστε το φίλτρο Ο σωλήνας εξαερισµού είναι τσακισµένος ή φραγµένος. Απελευθερώστε το σωλήνα Καθαρίστε το συµπυκνωτή Η φωτεινή ένδειξη αδειάσµατος της λεκάνης νερού έχει ανάψει Αδειάστε το δοχείο νερού. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Τι πρέπει να κάνετε Η συσκευή που αγοράσατε συνοδεύεται από 24µηνη εγγύηση µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία παράδοσης της συσκευής. Οι όροι της εγγύησης αναγράφονται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει την συσκευή. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να επιδειχθεί στις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όποτε χρειαστεί, συνοδευόµενο από έγκυρο παραστατικό αγοράς,επάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του µεταπωλητή, η ηµεροµηνία αγοράς, τα στοιχεία του προϊόντος και η τιµή αγοράς. Γίνεται αποδεκτό ότι κατασκευαστικά ελαττώµατα της συσκευής που µπορεί να εµφανισθούν µέσα στους πρώτους 6 µήνες (από την αγορά της συσκευής) προϋπήρχαν, εκτός και αν αυτό είναι ασύµβατο µε το ίδιο το προϊόν ή το είδος του ελαττώµατος ),σε αυτή την περίπτωση οι Τεχνικές Υπηρεσίες Gias Service αφού διαπιστώσουν την ακρίβεια του ισχυρισµού κατασκευαστικού ελαττώµατος θα πραγµατοποιήσουν την αποκατάσταση µε απαλλαγή από το κόστος της επίσκεψης, εργασίας, ανταλλακτικών. Μετά την πάροδο των πρώτων 6 µηνών και για τους υπόλοιπους 16 η απόδειξη του κατασκευαστικού ελαττώµατος βαρύνει τον αγοραστή, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν µπορεί να 16

17 αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται δεν µπορεί να κάνει χρήση των ευεργετηµάτων των όρων της εγγύησης και ως εκ τούτου η αποκατάσταση θα γίνει µε χρέωση του αγοραστή. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟ συνδέεστε µε το πλησιέστερο κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση πρέπει να αναφέρετε στον Τεχνικό µε τον οποίο επικοινωνείτε, τον αριθµό µητρώου παραγωγής της συσκευής σας. Ο αριθµός µητρώου της συσκευής (16 χαρακτήρες που αρχίζουν µε τον αριθµό 3) αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης. Αναφέροντας τον αριθµό µητρώου διευκολύνεται ο Τεχνικός και εξοικονοµείτε χρόνο και χρήµα. Επέκταση Εγγύησης Καινούργιας Συσκευής Αν έχετε αγοράσει µια Καινούργια Οικιακή Συσκευή του Oµίλου Candy µπορείτε, εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς της να επεκτείνετε την Εργοστασιακή Εγγύηση σε 5 Χρόνια. Έτσι εξασφαλίζετε την ξένοιαστη και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας µε εγγύηση που καλύπτει Εργασία και Ανταλλακτικά. Επέκταση Εγγύησης Συσκευής έως και 2 Ετών Ποτέ δεν είναι αργά να ασφαλίσετε την συσκευή σας για οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιάσει. Αν η συσκευή σας είναι αγορασµένη έως και 2 χρόνια πριν, µπορείτε να επεκτείνετε την Εργοστασιακή Εγγύηση για 3 επιπλέον χρόνια. Η Υπηρεσία καλύπτει: Έλεγχο Σωστής Λειτουργίας της Συσκευής και Επέκταση των όρων της Εργοστασιακής Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για επιπλέον 3 χρόνια και καλύπτει Εργασία και Ανταλλακτικά. Οι Υπηρεσίες After Sales διατίθενται από το Δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Τεχνικών της Candy Hellas. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες καλέστε στο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της, στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων του. Mετάφραση 11 ος /

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50 D Οδηγίες χρήσεως GOC 970AT Στεγνωτήριο συμπύκνωσης 38 Ελ 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πληροφορίες παραλαβής Αφαίρεση της συσκευής από την συσκευασία Οδηγίες Ασφάλειας Χρήση Εγκατάσταση Τα ρούχα Προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσεως Στεγνωτήριο ρούχων Συγχαρητήρια για την έξυπνη επιλογή!! Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την αγορά του καινούριου σας στεγνωτηρίου. Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Α :Πλήκτρο Eναρξης /Διακοπής λειτουργίας Β :Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος C : Πλήκτρο Μετάθεσης έναρξης λειτουργίας D :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα