ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟ ΥΣ ΤΟΣ 2001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟ ΥΣ ΤΟΣ 2001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα 2 Αυγούστου 2001 Αρ. Πρωτ.: οικ.2/47285/0094 Αρ. Εγκυκλίου: 1 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής Μέχρι σήμερα η εμφάνιση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ν.π.δ.δ. γίνεται με βάση τον ισχύοντα κώδικα (εγκύκλιος αρ / ). Στο μεταξύ, παρέστη ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης καθώς και προσθήκης νέων κατηγοριών-υποκατηγοριών και κωδικών αριθμών εσόδων-εξόδων, που έγιναν με σειρά αποφάσεων για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών των νομικών προσώπων. Επίσης, εκδόθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (π.δ. ) το οποίο, μεταξύ των άλλων, προκάλεσε την ανάγκη αντιστοίχισης των λογαριασμών του με αυτούς της κωδικής κατάταξης, προκειμένου να συνδεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων με το εν λόγω Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Ενόψει τούτων, η σύνταξη και εκτύπωση του νέου κώδικα κατάταξης εσόδωνεξόδων κρίθηκε επιβεβλημένη. Στο νέο αυτό κώδικα ενσωματώθηκαν όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και σχετικές προσθήκες κατηγοριών-υποκατηγοριών και κωδικών αριθμών εσόδων-εξόδων. Για καλύτερη ενημέρωση, σχετικά με τις μεταβολές που έγιναν στα έσοδα και στα έξοδα, αναγράφονται στο δεξιό μέρος κάθε σελίδας και σε ιδιαίτερη στήλη, οι παλαιοί κωδικοί αριθμοί που ίσχυαν. Σε ιδιαίτερη,επίσης, στήλη, αναγράφονται και οι λογαριασμοί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σε αντιστοίχιση με τους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ν.π.δ.δ., προς υποβοήθηση εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του έτους 2002, θα καταρτισθούν με το νέο κώδικα, με εξαίρεση τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που θα καταρτισθούν με το νέο κώδικα (όσον αφορά το σκέλος των εσόδων) από το Κοινοποιώντας το νέο κώδικα σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων, ώστε να εφοδιαστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουμε στην καλύτερη κατάρτιση και απεικόνιση των μεγεθών του Προϋπολογισμού τους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΡΥΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αριθ. Αντιτύπων Υπουργείο ««««««««««««««««««Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Δ/νση Οικ/κού Εξωτερικών ««Εθνικής Άμυνας ««α) Γ.Ε.Σ. ««β) Γ.Ε.Ν. ««γ) Γ.Ε.Α. ««Εθνικής Οικονομίας ««Υγείας και Πρόνοιας ««Δικαιοσύνης ««Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ««Πολιτισμού ««Οικονομικών α) Δ/νση Διοικητικού β) Δ/νση Οικονομικού γ) Επιθεώρηση Δημ. Διαχ/σεων και ν.π.δ.δ. Μακεδονίας και Θράκης ««Αιγαίου ««Γεωργίας ««Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ««Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ««Ανάπτυξης ««Μεταφορών και Επικοινωνιών ««Εμπορικής Ναυτιλίας ««Δημόσιας Τάξης ««Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «« (με την παράκληση για την αποστολή της εγκυκλίου αυτής στα εποπτευόμενα ν.π.δ.δ.) Όλες τις Υ.Δ.Ε. των Υπουργείων από Ελεγκτικό Συνέδριο α) Δ/νση Προληπτικού Ελέγχου β) Υπηρεσίες Επιτρόπου στα Υπουργεία και στους Νομούς από Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Οικονομικού από Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού από Όλες τις Υ.Δ.Ε. Νομών και Νομαρχιών από Υ.Δ.Ε. α) Οργαν. Βάμβακος β) Ο.Ε.Δ.Βιβλίων γ) Μ.Τ.Π.Υ. δ) Ε.Ο.Κ.Φ. ΠΙΚΠΑ ε) Δήμο Αθηναίων Ειδικά Λογιστήρια ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ από Τ.Π.& Δανείων Μ.Τ.Π.Υ. ΕΤΕΠΠΑΑ (Γεν. Χημείο του Κράτους) Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ΟΠΑΔ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Υπουργού Γραφεία Υφυπουργών από Γραφεία Γενικών Γραμματέων από Γραφεία Γενικών Διευθυντών από Δ.26 Δ.20 Δ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ς Εσόδων Σελίδα - Έσοδα κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων 9-34 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ς Εξόδων - Έ ξοδα κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 6

7 Ε Σ Ο Δ Α κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Αριθμός Τακτικά Έσοδα. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. Ονομασί α Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Φόροι. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου και Κράτους. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών. Έσοδα από πώληση αγαθών. Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. Προσαυξήσεις. Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. Απολήψεις για έξοδα που έγιναν. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους. Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. Επιστροφές χρημάτων. Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις. Κωδικοί

8 Ονομασί α Κωδικοί Έκτακτα έ σοδα. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. Επιχορηγήσεις. Φόροι Τέλη Δικαιώματα. Ασφαλιστικές Εισφορές. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα. Λοιπά έσοδα. Έσοδα από Δάνεια. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί. Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν. Έσοδα από παρελθόντα έτη. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ. Επιχορηγήσεις. Φόροι Τέλη Δικαιώματα. Ασφαλιστικές Εισφορές. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα. Λοιπά έσοδα. Έσοδα από δάνεια. Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις. Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις. Λοιπά έσοδα για επενδύσεις

9 Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Αριθμός Κ ω δ ι κ ο ί Τακτικά Έσοδ α Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ Επιχορηγήσ εις από τον Τακ τικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσ εις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά). Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσ εις για δαπάνες κοινωνικής ασ φάλισης Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης γενικά. Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων. Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης Επιχορηγήσ εις για άσκηση κοινωνικής Πρόνοιας Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία σχολών κοινωνικής Πρόνοιας. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία κατασκηνώσεων. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων. Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων Κοιν. Βοηθειών. Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοιν.Πρόνοιας Επιχορηγήσ εις για εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές. Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς μ αυτές δαπάνες. Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσ εις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακέ ς Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) Επιχορήγηση για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και έξοδα κηδείας ασφαλισμένων του Δημοσίου. Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημιώσεων τριμήνων και επιμισθίων των εκπαιδευτικών. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Περιφερειακών Επαγγελματικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.). Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους

10 Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων. Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. Κ ω δ ι κ ο ί Επιχορηγήσ εις για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης. Επιχορηγήσεις για γενικούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα. Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα Επιχορηγήσ εις προερχόμενες από το εξωτερικό Επιχορηγήσ εις Ξέ νων Χωρ ών ή Οργανισμών του εξωτερικού Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών. Επιχορηγήσεις Διεθνών Οργανισμών. Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΦΟ Ρ Ο Ι ΤΕΛΗ ΚΑΙ Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ ΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φό ροι Άμεσοι Φόρ οι Φόροι στο εισόδημα. Φόροι στην περιουσία. Λοιποί άμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φό ροι Φόροι στις Εισαγωγές. Φόροι στην κατανάλωση. Φόροι Ψυχαγωγίας και πολυτέλειας. Φόροι στις συναλλαγές. Λοιποί έμμεσοι φόροι

11 1190 Έσοδ α από λοιπούς κοινωνικούς πόρους. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδα από κρατικά λαχεία. Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή Έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού. Έσοδα από αντισηκώματα. Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α Έσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένσημα, γραμμάτια εισπράξεων κ.λπ. Έσοδο από ποσοστό στο Χαρτόσημο. Έσοδο από τέλος χρήσης λιμένων σ εκδιδόμενα εισιτήρια Έσοδο προσόρμησης, πρύμνησης, παραβολής κ.λπ. πλοίων καθώς και διέλευσης τροχοφόρων μέσω των προκυμαίων. Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κ.λπ. Τέλη καταμέτρησης, Σώστρα, ναυαγοσωστικά. Πρόσθετα τέλη ναυλολογίων. Φαρικά και τέλη αγκυροβολίας. Πρόσθετα τέλη πλοίων εσωτερικού Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Έσοδα από ανταποδοτικές Εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων ή εξυπηρετουμένων τρίτων. Τέλη χρήσης οδών κ.λπ. Έσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων. Έσοδο από πραγματογνωμοσύνη. Έσοδο από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων. Έσοδο από παράβολα. Ποσοστά σε λουτρικά δικαιώματα Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων. Έσοδα από κρατήσεις στα εισπρατ. εκ/κά τέλη Ωδείου. Έσοδα από δικαιώματα σε τελωνειακές υπηρεσίες. Έσοδα από πλοηγικά δικαιώματα. Έσοδα από δικαστικά δικαιώματα. Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Δικαιώματα θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής. Δικαιώματα θεώρησης τιμολογίων εξαγωγής Έσοδ α Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυ τοτελείς Πόρους Έσοδα από Κ.Α.Π Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα

12 2000 ΑΣ ΦΑΛ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Σ ΦΟ Ρ Ε Σ. Κ ω δ ι κ ο ί Εισφορέ ς Εργοδότη, Ασ φαλ ισμέ νου και Κράτους Εισφορέ ς Εργοδότη Τακτικές εισφορές Εργοδότη. Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις. Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Εισφορές στο πρώτο μισθό. Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές. Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου. Πάγιες εισφορές. Λοιπές εισφορές εργοδότη Εισφορέ ς ασφαλισμέ νων Τακτικές εισφορές ασφαλισμένων. Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εισφορές σε πρόςθετες αποζημιώσεις. Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Εισφορές στον πρώτο μισθό Εισφορές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές. Εισφορές αναγνώρισης γάμου. Εισφορές για προικοδότηση. Πάγιες Εισφορές Εισ φορές ασφαλισμέ νων Εισφορές σε συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα. Λοιπές εισφορές ασφαλισμένων Εισφορέ ς του κράτους Συμμετοχή του κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση Ε Σ Ο Δ Α ΑΠ Ο ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Δ Ρ ΑΣ ΤΗΡΙΟΤΗ Τ Α ΤΟΥ Ν. Π. Δ. Δ Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς του Κράτους Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Έσοδα από εφαρμογή τεχνητού νεφρού. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς Ν.Π.Δ.Δ Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ

13 Κ ω δ ι κ ο ί 3130 Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών, προερχόμενα από πληρωμέ ς της Κοιν. Ασ φάλ ισης Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς ιδ ιωτ ών Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Έσοδα από την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Εκπαίδευσης Εγγραφές Δίδακτρα. Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης Έσοδ α από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών ύδρευσης και άρδ ευσης Έσοδα από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ύδρευσης. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών άρδευσης Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών εκτέ λεσ ης και σ υντήρησης έ ργων Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκτέλεσης έργων. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών συντήρησης έργων Έσ οδα από προσ φορά υπηρεσ ιών φορτοεκφορτώσ εων, μεταφορ ών, αποθήκευσης, δεξαμενισμού πλωτ ών μέ σων, υδροδότησης κ.λπ Έσοδα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Έσοδα αποθήκευσης εμπορευμάτων. Έσοδα φορτοεκφόρτωσης οικοσκευών επιβατών. Έσοδα από εργασίες ζύγισης εμπορευμάτων. Έσοδα υδροδότησης πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτών κ.λπ. Έσοδα από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από πλοία, υπηρεσίες ή ιδιώτες. Έσοδα δεξαμενισμού πλοίων. Έσοδα από τη χρήση φορτηγίδων Λιμενικών Οργανισμών Έσ οδα από προσ φορά υπηρεσ ιών φορτοεκφορτώσ εων, μεταφορών, αποθήκευσης, δεξαμενισμού πλωτ ών μέ σ ων, υδροδότησης κ.λπ Έσοδα από τη χρήση ιχθυοσκαλών. Έσοδα από παραχώρηση του δικαιώματος ενέργειας φορτοεκφορτωτικών

14 εργασιών σε τρίτους. Έσοδα από δικαιώματα χρήσης γερανών. Έσοδα από δικαιώματα χρήσης μηχ. μέσων μεταφοράς. Έσοδα από μεταφορά φυσικών προσώπων. Έσοδα λοιπών περιπτώσεων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Ψυ χαγωγίας Έσοδα θεατρικών παραστάσεων και γιορτών. Έσοδα Μουσικών συναυλιών. Έσοδα τουριστικών εκδηλώσεων. Έσοδα αθλητικών εκδηλώσεων. Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Ψυχαγωγίας Έσοδ α εκμεταλλεύσεων με αυτεπιστασία ή από σ υμμετοχή σ εκμεταλλεύσεις τρίτων Έσοδα εκμεταλλεύσεων με αυτεπιστασία Τουριστικών Μονάδων. Συμμετοχή σε κέρδη εκμετάλλευσης πλοίων. Λοιπά έσοδα από εκμεταλλεύσεις με αυτεπιστασία ή από συμμετοχή σ εκμεταλλεύσεις τρίτων Έσοδ α από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από διαχείριση κληροδοτημάτων. Έσοδα από δικαιώματα σε βάρος οικοτρόφων. Έσοδα από εισιτήρια. Ασφάλιστρα και φύλακτρα ενεχύρων. Έσοδα από διαφημίσεις. Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά τραπεζικής φύσης υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από πώληση αγαθών Έσοδ α από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημέ να) Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Έσοδα από πώληση ειδών συγκέντρωσης γεωργικής παραγωγής. Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής Έσοδ α από πώληση αγαθών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμετάλλευσης Έσοδα από πώληση έργων που κατασκευάστηκαν από σπουδαστές Τεχνικών Σχολών (Γυμνασίων, Τεχν. Σχολών). Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμετάλλευσης Έσοδ α από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων. Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων

15 Έσοδα από διάθεση επετηρίδων σχολών (επιστ.-διοικ.). Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α από εκποίησ η ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαταστάσεις ή μη. Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη. Έσοδα από εκποίηση λοιπής ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκποίησ η κ.λπ. κινητών αξιών Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο. Έσοδα από πώληση μετοχών. Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών Έσοδ α από πώληση υγρών και στερεών καυσίμων, υγραερίων και φωτ αερίων Έσοδα από πώληση υγρών καυσίμων. Έσοδα από πώληση στερεών καυσίμων. Έσοδα από πώληση υγραερίων, φωταερίων Έσοδ α από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς. Έσοδα από πώληση χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά. Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η κινητής ή ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων. Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά. Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων. Έσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων. Έσοδα από εκμίσθωση μηχανικών εγκαταστάσεων. Έσοδα από εκμίσθωση λιμενικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Έσοδα από εκμίσθωση θυρίδων. Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η κινητής περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. Έσοδα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από ασυνήθιστη χρήση εκμισθουμένων κινητών. Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής κινητής περιουσίας Πρόσοδ οι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφά λαια, κινητέ ς αξίες και λοιπέ ς περιπτώσ εις Τόκοι κεφαλαί ων

16 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες. Προεξοφλήσεις μερισμάτων, συντάξεων, συναλλαγματικών κ.λπ. Τόκοι από δάνεια. Τόκοι από χρεόγραφα (Συναλλαγματικές κ.λπ.). Τόκοι λοιπών περιπτώσεων. Κ ω δ ι κ ο ί Πρόσοδ οι από κινητέ ς αξίες Τοκομερίδια. Κέρδη από κλήρωση ομολογιών. Μερίσματα. Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Πρόσοδ οι από εγγυήσεις υπέ ρ Νομικών και Φυ σ ι κών Προσώπων Προμήθειες από εγγυητικές επιστολές. Τόκοι σε προμήθειες από εγγυητικές επιστολές Λοιπά έ σοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ Έσοδ α από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ., από πώληση Κρατικών λαχείων κ.λπ Έσοδα από Ναούς που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από πώληση Κρατικών λαχείων. Έσοδα από επιστημονικές έρευνες. Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ Π Ρ Ο Σ ΑΥ Ξ Η Σ Ε Ι Σ, Π Ρ Ο Σ ΤΙΜΑ, Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ε Σ Κ ΑΙ Π ΑΡ ΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις Προσαυξήσεις φόρων Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους. Προσαυξήσεις σε έμμεσους φόρους. Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής λοιπών φόρων. Λοιπές προσαυξήσεις φόρων Λοιπέ ς προσαυξήσεις Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων. Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας. Λοιπές προσαυξήσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Πρόστιμα, Χρηματικέ ς ποινέ ς και παράβολα Πρόστιμα και Χρηματικέ ς ποινέ ς Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων. Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές. Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικράτειας κ.λπ.). Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων. Πρόστιμα από ποινές σε βάρος φοιτητών

17 4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Κ ω δ ι κ ο ί Παράβολα Παράβολα διαγωνιζόμενων για κάλυψη θέσεων. Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές. Παράβολα για τη χορήγηση βεβαίωσης σπουδών. Λοιπά παράβολα Λ Ο Ι Π Α ΕΣΟΔΑ Απολήψεις εξόδ ων που έ γιναν Έσοδ α για δαπάνες που έ γιναν Απόληψη εξόδων που έγιναν. Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων. Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λπ. Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν Έσοδ α υπέ ρ Δημοσ ίου και Τρίτων Έσοδ α υπέ ρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Σ. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Α. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Ν. Έσοδα υπέρ λοιπών Μετοχικών Ταμείων Έσοδ α υπέ ρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτι κών Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αξιωματικών και Υπαξ/κών Λιμενικού Σώματος. Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έσ οδα υπέ ρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Κεφαλαίου Πρόνοιας Φυματικών Ναυτικών. Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Έσοδ α υπέ ρ Ασ φα λιστικών Ταμείων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών

18 Έσοδα υπέρ ΝΑΤ. Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΣΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ). Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ. Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α υπέ ρ λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας. Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Ε. Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών Έσ οδα υπέ ρ Ταμείων Αρ ωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων. Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής έως έως Έσ οδα υπέ ρ του Δημοσίου, αποκεντρωμέ νων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδ ικών Λογ/σ μών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών. Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων. Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.). Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών. Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Έσοδ α από σ υνεισ φορά υπαλλήλων και σ υνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλ ψή τους και των μελών των οικογενειών τους Κρατήσεις στις κάθε είδ ους αποδοχέ ς των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχ ων Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους. Κρατήσεις στις συντάξεις, για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους Έσοδ α από δωρεέ ς, κληρονομίες, κληροδ οσίες Έσοδ α από δωρεέ ς, κληρονομίες, κληροδ οσίες Προϊόν δωρεάς. Προϊόν κληρονομίας-κληροδοσίας. Προϊόν εκποίησης αντικειμένων, που δωρίζονται από τρίτους

19 5500 Επιστροφέ ς Χρημάτων. Κ ω δ ι κ ο ί Επιστροφέ ς χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτ ων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά. Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά Επισ τροφέ ς ποσ ών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφέ ς χρημάτων από λοιπέ ς περιπτώσ εις Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων διαχειρίσεων μηχανικού εξοπλισμού. Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων προγράμματος κοινωφελών έργων. Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων προγράμματος μικρών εξυγιαντικών έργων. Επιστροφή χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν. Επιστροφή βοηθημάτων και αποζημιώσεων επαναπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων & & & Έσοδ α από λοιπέ ς περιπτώσ εις. Έσοδ α από παρακαταθήκες Εγγυήσεις κ.λπ & & Έσοδα από Παρακαταθήκες. Έσοδα από Εγγυήσεις. Ασφάλειες Έσοδ α παραγραφής απαιτήσεων τρίτων Έσοδα από παραγραφή τόκων. Έσοδα από παραγραφή πιστωτικών υπολοίπων Έσοδ α από διάθεση χρηματογράφων τρίτων Έσοδα από διάθεση ομολογιών τρίτων. Έσοδα από διάθεση μετοχών τρίτων Έσοδ α από μεταβίβαση δικαιωμάτ ων ασφαλισμέ νων. Έσοδα από τη συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (αντιστοιχία Κ.Α.Εξόδων 0644). Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (αντιστ. Κ.Α.Εξόδων 0641) Διάφορα Έσ οδα Έσοδα από συνδρομές μελών. Έσοδα από συνδρομές μη μελών. Έσοδα από κληροδοτήματα

20 Καταβολές μελών σε αμοιβές. Έσοδα από διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες κ.λπ. Προϊόν εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών κ.λπ. Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. από τρίτους χωρίς να οφείλονται. Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. Κ ω δ ι κ ο ί ΕΚΤΑΚ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσ εις Επιχορηγήσ εις από τον Τακ τικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. Επιχορηγήσεις για δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για την ίδρυση νέων Μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσ εις και εισφορέ ς από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδ ρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις για την ίδρυση νέων μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις για συμμετοχή σε Φεστιβάλ. Επιχορηγήσεις για υποτροφίες. Επιχορηγήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών. Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσ εις προερχόμενες από το εξωτερικό. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για την ίδρυση νέων Μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για λοιπούς σκοπούς Φό ροι Τέ λη Δικαιώμ ατα. Φό ροι Άμεσοι φόροι. Έμμεσοι φόροι. Έσοδα από λοιπούς Κοινωνικούς Πόρους. Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.287.708,45 3.237,14 3.237,14 0150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΣ 22/02/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014)

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014) Ε.3/ΓΡ.ΔΙΟΙΚ.3: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αθήνα 12-1-216 Αρ. πρωτ. :133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:137/3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 1.11.215... Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS gks.sbg"' D E V F I O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y TAGENCY Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7Μ01-452 o ' I V : > r X ' ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες, Αιγαιοπελαγίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α»

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 28-08-2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ 4657 Πληροφορίες: Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 18-1-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 354 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΘΕΜΑ: 124 ο «5 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ οικ. έτους 2012»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9329 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ Ο : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟ Ο : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:21-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 19783 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα