ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟ ΥΣ ΤΟΣ 2001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟ ΥΣ ΤΟΣ 2001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα 2 Αυγούστου 2001 Αρ. Πρωτ.: οικ.2/47285/0094 Αρ. Εγκυκλίου: 1 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής Μέχρι σήμερα η εμφάνιση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ν.π.δ.δ. γίνεται με βάση τον ισχύοντα κώδικα (εγκύκλιος αρ / ). Στο μεταξύ, παρέστη ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης καθώς και προσθήκης νέων κατηγοριών-υποκατηγοριών και κωδικών αριθμών εσόδων-εξόδων, που έγιναν με σειρά αποφάσεων για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών των νομικών προσώπων. Επίσης, εκδόθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (π.δ. ) το οποίο, μεταξύ των άλλων, προκάλεσε την ανάγκη αντιστοίχισης των λογαριασμών του με αυτούς της κωδικής κατάταξης, προκειμένου να συνδεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων με το εν λόγω Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Ενόψει τούτων, η σύνταξη και εκτύπωση του νέου κώδικα κατάταξης εσόδωνεξόδων κρίθηκε επιβεβλημένη. Στο νέο αυτό κώδικα ενσωματώθηκαν όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και σχετικές προσθήκες κατηγοριών-υποκατηγοριών και κωδικών αριθμών εσόδων-εξόδων. Για καλύτερη ενημέρωση, σχετικά με τις μεταβολές που έγιναν στα έσοδα και στα έξοδα, αναγράφονται στο δεξιό μέρος κάθε σελίδας και σε ιδιαίτερη στήλη, οι παλαιοί κωδικοί αριθμοί που ίσχυαν. Σε ιδιαίτερη,επίσης, στήλη, αναγράφονται και οι λογαριασμοί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σε αντιστοίχιση με τους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ν.π.δ.δ., προς υποβοήθηση εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του έτους 2002, θα καταρτισθούν με το νέο κώδικα, με εξαίρεση τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που θα καταρτισθούν με το νέο κώδικα (όσον αφορά το σκέλος των εσόδων) από το Κοινοποιώντας το νέο κώδικα σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων, ώστε να εφοδιαστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουμε στην καλύτερη κατάρτιση και απεικόνιση των μεγεθών του Προϋπολογισμού τους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΡΥΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αριθ. Αντιτύπων Υπουργείο ««««««««««««««««««Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Δ/νση Οικ/κού Εξωτερικών ««Εθνικής Άμυνας ««α) Γ.Ε.Σ. ««β) Γ.Ε.Ν. ««γ) Γ.Ε.Α. ««Εθνικής Οικονομίας ««Υγείας και Πρόνοιας ««Δικαιοσύνης ««Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ««Πολιτισμού ««Οικονομικών α) Δ/νση Διοικητικού β) Δ/νση Οικονομικού γ) Επιθεώρηση Δημ. Διαχ/σεων και ν.π.δ.δ. Μακεδονίας και Θράκης ««Αιγαίου ««Γεωργίας ««Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ««Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ««Ανάπτυξης ««Μεταφορών και Επικοινωνιών ««Εμπορικής Ναυτιλίας ««Δημόσιας Τάξης ««Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «« (με την παράκληση για την αποστολή της εγκυκλίου αυτής στα εποπτευόμενα ν.π.δ.δ.) Όλες τις Υ.Δ.Ε. των Υπουργείων από Ελεγκτικό Συνέδριο α) Δ/νση Προληπτικού Ελέγχου β) Υπηρεσίες Επιτρόπου στα Υπουργεία και στους Νομούς από Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Οικονομικού από Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού από Όλες τις Υ.Δ.Ε. Νομών και Νομαρχιών από Υ.Δ.Ε. α) Οργαν. Βάμβακος β) Ο.Ε.Δ.Βιβλίων γ) Μ.Τ.Π.Υ. δ) Ε.Ο.Κ.Φ. ΠΙΚΠΑ ε) Δήμο Αθηναίων Ειδικά Λογιστήρια ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ από Τ.Π.& Δανείων Μ.Τ.Π.Υ. ΕΤΕΠΠΑΑ (Γεν. Χημείο του Κράτους) Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ΟΠΑΔ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Υπουργού Γραφεία Υφυπουργών από Γραφεία Γενικών Γραμματέων από Γραφεία Γενικών Διευθυντών από Δ.26 Δ.20 Δ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ς Εσόδων Σελίδα - Έσοδα κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων 9-34 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ς Εξόδων - Έ ξοδα κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 6

7 Ε Σ Ο Δ Α κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Αριθμός Τακτικά Έσοδα. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. Ονομασί α Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Φόροι. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου και Κράτους. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών. Έσοδα από πώληση αγαθών. Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. Προσαυξήσεις. Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. Απολήψεις για έξοδα που έγιναν. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους. Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. Επιστροφές χρημάτων. Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις. Κωδικοί

8 Ονομασί α Κωδικοί Έκτακτα έ σοδα. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. Επιχορηγήσεις. Φόροι Τέλη Δικαιώματα. Ασφαλιστικές Εισφορές. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα. Λοιπά έσοδα. Έσοδα από Δάνεια. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί. Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν. Έσοδα από παρελθόντα έτη. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ. Επιχορηγήσεις. Φόροι Τέλη Δικαιώματα. Ασφαλιστικές Εισφορές. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα. Λοιπά έσοδα. Έσοδα από δάνεια. Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις. Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις. Λοιπά έσοδα για επενδύσεις

9 Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Αριθμός Κ ω δ ι κ ο ί Τακτικά Έσοδ α Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ Επιχορηγήσ εις από τον Τακ τικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσ εις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά). Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσ εις για δαπάνες κοινωνικής ασ φάλισης Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης γενικά. Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων. Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης Επιχορηγήσ εις για άσκηση κοινωνικής Πρόνοιας Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία σχολών κοινωνικής Πρόνοιας. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία κατασκηνώσεων. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων. Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων Κοιν. Βοηθειών. Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοιν.Πρόνοιας Επιχορηγήσ εις για εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές. Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς μ αυτές δαπάνες. Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσ εις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακέ ς Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) Επιχορήγηση για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και έξοδα κηδείας ασφαλισμένων του Δημοσίου. Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημιώσεων τριμήνων και επιμισθίων των εκπαιδευτικών. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Περιφερειακών Επαγγελματικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.). Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους

10 Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων. Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων. Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. Κ ω δ ι κ ο ί Επιχορηγήσ εις για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης. Επιχορηγήσεις για γενικούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Επιχορηγήσ εις και Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα. Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα Επιχορηγήσ εις προερχόμενες από το εξωτερικό Επιχορηγήσ εις Ξέ νων Χωρ ών ή Οργανισμών του εξωτερικού Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών. Επιχορηγήσεις Διεθνών Οργανισμών. Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΦΟ Ρ Ο Ι ΤΕΛΗ ΚΑΙ Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ ΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φό ροι Άμεσοι Φόρ οι Φόροι στο εισόδημα. Φόροι στην περιουσία. Λοιποί άμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φό ροι Φόροι στις Εισαγωγές. Φόροι στην κατανάλωση. Φόροι Ψυχαγωγίας και πολυτέλειας. Φόροι στις συναλλαγές. Λοιποί έμμεσοι φόροι

11 1190 Έσοδ α από λοιπούς κοινωνικούς πόρους. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδα από κρατικά λαχεία. Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή Έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού. Έσοδα από αντισηκώματα. Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α Έσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένσημα, γραμμάτια εισπράξεων κ.λπ. Έσοδο από ποσοστό στο Χαρτόσημο. Έσοδο από τέλος χρήσης λιμένων σ εκδιδόμενα εισιτήρια Έσοδο προσόρμησης, πρύμνησης, παραβολής κ.λπ. πλοίων καθώς και διέλευσης τροχοφόρων μέσω των προκυμαίων. Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κ.λπ. Τέλη καταμέτρησης, Σώστρα, ναυαγοσωστικά. Πρόσθετα τέλη ναυλολογίων. Φαρικά και τέλη αγκυροβολίας. Πρόσθετα τέλη πλοίων εσωτερικού Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Έσοδα από ανταποδοτικές Εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων ή εξυπηρετουμένων τρίτων. Τέλη χρήσης οδών κ.λπ. Έσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων. Έσοδο από πραγματογνωμοσύνη. Έσοδο από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων. Έσοδο από παράβολα. Ποσοστά σε λουτρικά δικαιώματα Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων. Έσοδα από κρατήσεις στα εισπρατ. εκ/κά τέλη Ωδείου. Έσοδα από δικαιώματα σε τελωνειακές υπηρεσίες. Έσοδα από πλοηγικά δικαιώματα. Έσοδα από δικαστικά δικαιώματα. Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Δικαιώματα θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής. Δικαιώματα θεώρησης τιμολογίων εξαγωγής Έσοδ α Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυ τοτελείς Πόρους Έσοδα από Κ.Α.Π Έσ οδα από τέ λη και δικαιώμ ατα Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα

12 2000 ΑΣ ΦΑΛ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Σ ΦΟ Ρ Ε Σ. Κ ω δ ι κ ο ί Εισφορέ ς Εργοδότη, Ασ φαλ ισμέ νου και Κράτους Εισφορέ ς Εργοδότη Τακτικές εισφορές Εργοδότη. Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις. Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Εισφορές στο πρώτο μισθό. Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές. Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου. Πάγιες εισφορές. Λοιπές εισφορές εργοδότη Εισφορέ ς ασφαλισμέ νων Τακτικές εισφορές ασφαλισμένων. Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εισφορές σε πρόςθετες αποζημιώσεις. Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Εισφορές στον πρώτο μισθό Εισφορές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές. Εισφορές αναγνώρισης γάμου. Εισφορές για προικοδότηση. Πάγιες Εισφορές Εισ φορές ασφαλισμέ νων Εισφορές σε συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα. Λοιπές εισφορές ασφαλισμένων Εισφορέ ς του κράτους Συμμετοχή του κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση Ε Σ Ο Δ Α ΑΠ Ο ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Δ Ρ ΑΣ ΤΗΡΙΟΤΗ Τ Α ΤΟΥ Ν. Π. Δ. Δ Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς του Κράτους Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Έσοδα από εφαρμογή τεχνητού νεφρού. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς Ν.Π.Δ.Δ Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ

13 Κ ω δ ι κ ο ί 3130 Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών, προερχόμενα από πληρωμέ ς της Κοιν. Ασ φάλ ισης Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης Έσοδ α από προσφορά υγειονομικών υπηρεσ ιών προερχόμενα από πληρωμέ ς ιδ ιωτ ών Νοσηλεία σε φάρμακα. Νοσηλεία σε διατροφή. Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη. Έσοδα από την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Εκπαίδευσης Εγγραφές Δίδακτρα. Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης Έσοδ α από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών ύδρευσης και άρδ ευσης Έσοδα από προσφορά γεωργικών υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ύδρευσης. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών άρδευσης Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών εκτέ λεσ ης και σ υντήρησης έ ργων Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκτέλεσης έργων. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών συντήρησης έργων Έσ οδα από προσ φορά υπηρεσ ιών φορτοεκφορτώσ εων, μεταφορ ών, αποθήκευσης, δεξαμενισμού πλωτ ών μέ σων, υδροδότησης κ.λπ Έσοδα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Έσοδα αποθήκευσης εμπορευμάτων. Έσοδα φορτοεκφόρτωσης οικοσκευών επιβατών. Έσοδα από εργασίες ζύγισης εμπορευμάτων. Έσοδα υδροδότησης πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτών κ.λπ. Έσοδα από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από πλοία, υπηρεσίες ή ιδιώτες. Έσοδα δεξαμενισμού πλοίων. Έσοδα από τη χρήση φορτηγίδων Λιμενικών Οργανισμών Έσ οδα από προσ φορά υπηρεσ ιών φορτοεκφορτώσ εων, μεταφορών, αποθήκευσης, δεξαμενισμού πλωτ ών μέ σ ων, υδροδότησης κ.λπ Έσοδα από τη χρήση ιχθυοσκαλών. Έσοδα από παραχώρηση του δικαιώματος ενέργειας φορτοεκφορτωτικών

14 εργασιών σε τρίτους. Έσοδα από δικαιώματα χρήσης γερανών. Έσοδα από δικαιώματα χρήσης μηχ. μέσων μεταφοράς. Έσοδα από μεταφορά φυσικών προσώπων. Έσοδα λοιπών περιπτώσεων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Έσοδ α από προσφορά υπηρεσιών Ψυ χαγωγίας Έσοδα θεατρικών παραστάσεων και γιορτών. Έσοδα Μουσικών συναυλιών. Έσοδα τουριστικών εκδηλώσεων. Έσοδα αθλητικών εκδηλώσεων. Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Ψυχαγωγίας Έσοδ α εκμεταλλεύσεων με αυτεπιστασία ή από σ υμμετοχή σ εκμεταλλεύσεις τρίτων Έσοδα εκμεταλλεύσεων με αυτεπιστασία Τουριστικών Μονάδων. Συμμετοχή σε κέρδη εκμετάλλευσης πλοίων. Λοιπά έσοδα από εκμεταλλεύσεις με αυτεπιστασία ή από συμμετοχή σ εκμεταλλεύσεις τρίτων Έσοδ α από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από διαχείριση κληροδοτημάτων. Έσοδα από δικαιώματα σε βάρος οικοτρόφων. Έσοδα από εισιτήρια. Ασφάλιστρα και φύλακτρα ενεχύρων. Έσοδα από διαφημίσεις. Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών. Έσοδα από προσφορά τραπεζικής φύσης υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από πώληση αγαθών Έσοδ α από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημέ να) Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Έσοδα από πώληση ειδών συγκέντρωσης γεωργικής παραγωγής. Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής Έσοδ α από πώληση αγαθών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμετάλλευσης Έσοδα από πώληση έργων που κατασκευάστηκαν από σπουδαστές Τεχνικών Σχολών (Γυμνασίων, Τεχν. Σχολών). Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμετάλλευσης Έσοδ α από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων. Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων

15 Έσοδα από διάθεση επετηρίδων σχολών (επιστ.-διοικ.). Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α από εκποίησ η ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαταστάσεις ή μη. Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη. Έσοδα από εκποίηση λοιπής ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκποίησ η κ.λπ. κινητών αξιών Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο. Έσοδα από πώληση μετοχών. Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών Έσοδ α από πώληση υγρών και στερεών καυσίμων, υγραερίων και φωτ αερίων Έσοδα από πώληση υγρών καυσίμων. Έσοδα από πώληση στερεών καυσίμων. Έσοδα από πώληση υγραερίων, φωταερίων Έσοδ α από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς. Έσοδα από πώληση χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά. Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η κινητής ή ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων. Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά. Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων. Έσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων. Έσοδα από εκμίσθωση μηχανικών εγκαταστάσεων. Έσοδα από εκμίσθωση λιμενικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Έσοδα από εκμίσθωση θυρίδων. Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας Έσοδ α από εκμίσ θ ωσ η κινητής περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. Έσοδα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από ασυνήθιστη χρήση εκμισθουμένων κινητών. Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής κινητής περιουσίας Πρόσοδ οι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφά λαια, κινητέ ς αξίες και λοιπέ ς περιπτώσ εις Τόκοι κεφαλαί ων

16 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες. Προεξοφλήσεις μερισμάτων, συντάξεων, συναλλαγματικών κ.λπ. Τόκοι από δάνεια. Τόκοι από χρεόγραφα (Συναλλαγματικές κ.λπ.). Τόκοι λοιπών περιπτώσεων. Κ ω δ ι κ ο ί Πρόσοδ οι από κινητέ ς αξίες Τοκομερίδια. Κέρδη από κλήρωση ομολογιών. Μερίσματα. Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Πρόσοδ οι από εγγυήσεις υπέ ρ Νομικών και Φυ σ ι κών Προσώπων Προμήθειες από εγγυητικές επιστολές. Τόκοι σε προμήθειες από εγγυητικές επιστολές Λοιπά έ σοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ Έσοδ α από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ., από πώληση Κρατικών λαχείων κ.λπ Έσοδα από Ναούς που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από πώληση Κρατικών λαχείων. Έσοδα από επιστημονικές έρευνες. Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ Π Ρ Ο Σ ΑΥ Ξ Η Σ Ε Ι Σ, Π Ρ Ο Σ ΤΙΜΑ, Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ε Σ Κ ΑΙ Π ΑΡ ΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις Προσαυξήσεις φόρων Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους. Προσαυξήσεις σε έμμεσους φόρους. Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής λοιπών φόρων. Λοιπές προσαυξήσεις φόρων Λοιπέ ς προσαυξήσεις Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων. Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας. Λοιπές προσαυξήσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Πρόστιμα, Χρηματικέ ς ποινέ ς και παράβολα Πρόστιμα και Χρηματικέ ς ποινέ ς Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων. Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές. Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικράτειας κ.λπ.). Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων. Πρόστιμα από ποινές σε βάρος φοιτητών

17 4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Κ ω δ ι κ ο ί Παράβολα Παράβολα διαγωνιζόμενων για κάλυψη θέσεων. Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές. Παράβολα για τη χορήγηση βεβαίωσης σπουδών. Λοιπά παράβολα Λ Ο Ι Π Α ΕΣΟΔΑ Απολήψεις εξόδ ων που έ γιναν Έσοδ α για δαπάνες που έ γιναν Απόληψη εξόδων που έγιναν. Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων. Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λπ. Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν Έσοδ α υπέ ρ Δημοσ ίου και Τρίτων Έσοδ α υπέ ρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Σ. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Α. Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Ν. Έσοδα υπέρ λοιπών Μετοχικών Ταμείων Έσοδ α υπέ ρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτι κών Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αξιωματικών και Υπαξ/κών Λιμενικού Σώματος. Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έσ οδα υπέ ρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Κεφαλαίου Πρόνοιας Φυματικών Ναυτικών. Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Έσοδ α υπέ ρ Ασ φα λιστικών Ταμείων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών

18 Έσοδα υπέρ ΝΑΤ. Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΣΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ). Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ. Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων. Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδ α υπέ ρ λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας. Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Ε. Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών Έσ οδα υπέ ρ Ταμείων Αρ ωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων. Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής έως έως Έσ οδα υπέ ρ του Δημοσίου, αποκεντρωμέ νων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδ ικών Λογ/σ μών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών. Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων. Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.). Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών. Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Έσοδ α από σ υνεισ φορά υπαλλήλων και σ υνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλ ψή τους και των μελών των οικογενειών τους Κρατήσεις στις κάθε είδ ους αποδοχέ ς των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχ ων Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους. Κρατήσεις στις συντάξεις, για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους Έσοδ α από δωρεέ ς, κληρονομίες, κληροδ οσίες Έσοδ α από δωρεέ ς, κληρονομίες, κληροδ οσίες Προϊόν δωρεάς. Προϊόν κληρονομίας-κληροδοσίας. Προϊόν εκποίησης αντικειμένων, που δωρίζονται από τρίτους

19 5500 Επιστροφέ ς Χρημάτων. Κ ω δ ι κ ο ί Επιστροφέ ς χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτ ων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά. Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά Επισ τροφέ ς ποσ ών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφέ ς χρημάτων από λοιπέ ς περιπτώσ εις Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων διαχειρίσεων μηχανικού εξοπλισμού. Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων προγράμματος κοινωφελών έργων. Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων προγράμματος μικρών εξυγιαντικών έργων. Επιστροφή χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν. Επιστροφή βοηθημάτων και αποζημιώσεων επαναπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων & & & Έσοδ α από λοιπέ ς περιπτώσ εις. Έσοδ α από παρακαταθήκες Εγγυήσεις κ.λπ & & Έσοδα από Παρακαταθήκες. Έσοδα από Εγγυήσεις. Ασφάλειες Έσοδ α παραγραφής απαιτήσεων τρίτων Έσοδα από παραγραφή τόκων. Έσοδα από παραγραφή πιστωτικών υπολοίπων Έσοδ α από διάθεση χρηματογράφων τρίτων Έσοδα από διάθεση ομολογιών τρίτων. Έσοδα από διάθεση μετοχών τρίτων Έσοδ α από μεταβίβαση δικαιωμάτ ων ασφαλισμέ νων. Έσοδα από τη συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (αντιστοιχία Κ.Α.Εξόδων 0644). Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (αντιστ. Κ.Α.Εξόδων 0641) Διάφορα Έσ οδα Έσοδα από συνδρομές μελών. Έσοδα από συνδρομές μη μελών. Έσοδα από κληροδοτήματα

20 Καταβολές μελών σε αμοιβές. Έσοδα από διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες κ.λπ. Προϊόν εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών κ.λπ. Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. από τρίτους χωρίς να οφείλονται. Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. Κ ω δ ι κ ο ί ΕΚΤΑΚ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσ εις Επιχορηγήσ εις από τον Τακ τικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. Επιχορηγήσεις για δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιχορηγήσεις για την ίδρυση νέων Μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσ εις και εισφορέ ς από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδ ρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσ ωτερικού Επιχορηγήσεις για την ίδρυση νέων μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις για συμμετοχή σε Φεστιβάλ. Επιχορηγήσεις για υποτροφίες. Επιχορηγήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών. Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς. Επιχορηγήσ εις προερχόμενες από το εξωτερικό. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για την ίδρυση νέων Μονάδων καθώς και για εξοπλισμό των οργανικών που υπάρχουν. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τουρισμού. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό για λοιπούς σκοπούς Φό ροι Τέ λη Δικαιώμ ατα. Φό ροι Άμεσοι φόροι. Έμμεσοι φόροι. Έσοδα από λοιπούς Κοινωνικούς Πόρους. Έσοδ α από τέ λη και δικαιώματ α. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα