ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή και σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/1980,, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας µε τίτλο Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα, που βρίσκεται στην Πλ.Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 02/10/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Στο διαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν µέρος ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής 5% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας που ανέρχεται στο πόσο 1.650,00 ευρώ. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής (Σεραφείµ Μαρία Τηλ ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έχοντας υπ όψη: Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), β. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί ιοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», γ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», δ. Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ ΚΥ», ε. Του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. στ.την υπ' αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. ζ.την 224/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου σύµφωνα µε τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τους παρόντες όρους. Άρθρο 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός δια συµπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχηµα) τιµολογίου από µέρους του ενδιαφερόµενου και θα διεξαχθεί στο χώρο συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κοµοτηνής την 02/10/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Άρθρο 2 Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Η οικονοµικοτεχνική µελέτη. Άρθρο 3 Προσόντα διαγωνιζοµένων Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µαζί µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 από κάθε ενδιαφερόµενο - διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

3 Άρθρο 4 ικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 3. Επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα β) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου και των ΟΤΑ. γ) εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, δ) εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύµβασης. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 5. Η εταιρεία θα συµµετέχει στο φιλικό διακανονισµό (Μέλος του συστήµατος άµεσης πληρωµής Σ.Α.Π.) ή σε άλλο εφάµιλλο σύστηµα άµεσης πληρωµής. 6. Επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 7. Οι συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, έγγραφο της /νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εµπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεµάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας, µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. 8. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. µε έδρα το Νοµό Ροδόπης και ότι ο συγκεκριµένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισµένο όχηµα του ήµου Κοµοτηνής σε περίπτωση ατυχήµατος. Μαζί µε τη βεβαίωση θα υποβληθεί τουλάχιστον µία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής τοπικού αντιπροσώπου στο Νοµό Ροδόπης ο οποίος θα αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σε περίπτωση εµπλοκής ασφαλισµένου οχήµατος του ήµου Κοµοτηνής. Άρθρο 5 Εγγυήσεις Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 1.650,00 για κάθε διαγωνιζόµενο και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π. &. ή του ΤΣΜΕ Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ενδιαφερόµενος, στου οποίου το όνοµα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού προϋπολογισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Άρθρο 6 Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. Η επωνυµία του ενδιαφερόµενου. Το αντικείµενο του διαγωνισµού. Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται µέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζει η διακήρυξη. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δηµοπρασία από µέλος του.σ ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. εν µπορεί να συµµετέχει στη

4 δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Κοµοτηνής, Οδός: Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ , Κοµοτηνή. Άρθρο 7 Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια συνεδρίαση, µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς καθώς και - σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης - η τυχόν άµεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούµενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθµός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δηµοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, µε την παρουσία των διαγωνιζόµενων, τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύµφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Στη µυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τη σφραγισµένη προσφορά τους. Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται από την επιτροπή δηµόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, τα οποία αναγράφονται στην υπ'αριθ. 152/2013 µελέτη. Αν περισσότεροι από έναν διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται άµεσα δηµόσια κλήρωση µεταξύ τους ώστε να προκύψει ο τελικός µειοδότης. Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου, η οποία αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος και την ανακήρυξη του αναδόχου. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας ή στο ήµο. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή της δηµοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. Άρθρο 9 Κατακύρωση Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος σε αυτόν να προσέλθει στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Κοµοτηνής για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την µη αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας έως και την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Εάν ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δηµοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του.σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π 28/1980. Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ήµου η εγγύηση συµµετοχής και η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου µειοδότη ή να ανατεθεί στον επόµενο µειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας από το δηµοτικό συµβούλιο.

5 Άρθρο 10 Χρόνος διάρκειας της σύµβασης - τρόπος Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος και αρχίζει σε κάθε περίπτωση αµέσως µετά τη λήξη του προηγούµενου ασφαλιστικού συµβολαίου. Η σύµβαση αφορά όλα τα οχήµατα του ήµου Κοµοτηνής που αναφέρονται στην οικονοµικοτεχνική µελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για ακόµα µία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από πλευράς ήµου µε όλες τις από το Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Τρόπος πληρωµής Τα ασφάλιστρα του κάθε ασφαλιστικού έτους, που θα συµφωνηθούν θα καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις (εξάµηνες δόσεις). Ειδικότερα συµφωνείται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης Ασφάλισης και µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούµενων για την πληρωµή δικαιολογητικών, οι δε επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται εντός 30 ηµερών από την έναρξη της εξάµηνης ασφαλιστικής περιόδου, µε την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί εγκαίρως, όλα τα σήµατα ασφάλισης οχηµάτων, λοιπά παραστατικά καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προς πληρωµή ασφαλιζόµενα αντικείµενα (Είδος, αριθµός, ασφαλιστήριο σ/ο, ασφάλιστρα). Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται αύξηση των ασφαλίστρων ή επιβολή άλλων προσαυξήσεων στο αρχικά συνολικό συµφωνηµένο ασφάλιστρο. Σε κάθε εξαµηνιαία εξόφληση θα συνυπολογίζονται και τα ποσά που προκύπτουν από πρόσθετες πράξεις ασφάλισης λόγω αφαίρεσης ή πρόσθεσης περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Άρθρο 12 Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις (1,5% υπέρ Τ.Ε.Α..Υ./Τ.Α..Κ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π..Υ./Τ.Α..Κ.Υ., 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και 8% φόρος επί του καθαρού ασφάλιστρου του σχετικού παραστατικού). Άρθρο 13 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής (Σεραφείµ Μαρία Τηλ ). Άρθρο 14 ηµοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου Κοµοτηνής Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Κοµοτηνής και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδες του νοµού. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Άρθρο 15 Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τετραµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ' όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 16 Αναπροσαρµογή τιµών Οι συµβατικές τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης για µία ακόµη περίοδο επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών υπό την προϋπόθεση ότι στην οικονοµική προσφορά του µειοδότη θα συµπεριληφθεί ο τρόπος και µέθοδος της αναπροσαρµογής. Άρθρο 17 Τιµές προσφοράς

6 Οι τιµές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός χαρτοσήµου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο. Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αναφέρονται τα bonus-malus του τελευταίου ασφαλιστικού συµβολαίου. Η τιµή προσφοράς δεν είναι υποχρεωτικό να υπολογισθεί µε βάσει τα ισχύοντα bonus-malus του κάθε οχήµατος. Η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να υπολογίσει την προσφερόµενη τιµή µε το χαµηλότερο δυνατό bonus-malus. Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σε γραπτή µορφή µε υπολογιστή ή γραφοµηχανή όπως ο παρακάτω πίνακας Α/Α Αριθµός κυκλοφορία * Είδος οχήµατος Φορολογική Ισχύς Β/Μ Ετήσια τιµή ασφαλίστρου βάσει προσφερόµενου Β/Μ ( ) 1 ΚΗΥ 1111 Απορριµµατοφόρο 31 HP 2 ΚΗΗ 1111 Απορριµµατοφόρο 31 HP Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και στις δύο µορφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 18 Τρόπος τιµολόγησης Η τιµολόγηση των ασφαλίστρων θα γίνεται σύµφωνα µε το προσφερόµενο bonus - malus του κάθε οχήµατος - µηχανήµατος, από τον ανάδοχο µε την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Προ της σύνταξης της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει σε γραπτή µορφή µε υπολογιστή ή γραφοµηχανή πλήρη κατάλογο των υπό ασφάλιση οχηµάτων υπό το ακόλουθο παράδειγµα και µε ενηµερωµένο το bonus - malus εκάστου: Α/α Αριθµός κυκλοφορίας Είδος οχήµατος Bonus-malus σύµφωνα µε την προσφορά Ετήσια τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΥ 1111 Απορριµµατοφόρο 2 ΚΗΗ 1111 Απορριµµατοφόρο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Αδαµ.Ευτυχιάκος Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ αριθ.152/ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

8 ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 03/09/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝAΝΤΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας περί ασφάλισης αυτών µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό.

9 Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, κατόχου και κάθε οδηγού αυτών έναντι τρίτων για τους κινδύνους της θανάτωσης, της σωµατικής βλάβης και των ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβάνεται δε σε αυτήν και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. απάνη για την κάλυψη άλλων ασφαλιστικών κινδύνων δεν προβλέπεται και εποµένως δεν µπορεί να διενεργηθεί διότι αντίκειται στην αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της δηµόσιας διοίκησης, σύµφωνα µε την οποία αυτή οφείλει ή µπορεί να ενεργεί µόνον ότι ρητώς ορίζεται στο Νόµο (βλ. πράξεις IV Τµ. 217/2009, 63/2009, 75/2010). εν είναι νόµιµες οι δαπάνες ασφάλισης για τους κινδύνους: α) της προστασίας bonus malus, β) της θραύσεως κρυστάλλων γ) της πυρκαγιάς δ) της πυρκαγιάς και της έκρηξης από τροµοκρατικές ενέργειες ε) της προστασίας από ζηµιές ιδίου λόγω κλοπής στ) της προστασίας από ζηµιές ιδίου ζ) της προστασίας από κακόβουλες ζηµιές ιδίου η) της προστασίας από ατύχηµα οδηγού θ) της προστασίας από φυσικά φαινόµενα ι) της ολικής και µερικής κλοπής και ια) της νοµικής προστασίας καθόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του π.δ/τος 237/1986, που ρυθµίζουν περιοριστικά την έκταση της ασφαλιστικής καλύψεως των οχηµάτων των ν.π.δ.δ. λόγω των οικονοµικών εγγυήσεων που αυτά παρέχουν για την κάλυψη των λοιπών ζηµιών. (Ελ.Συν. Τµ. IV Πράξη 1/2011) 1. Για όλα τα οχήµατα (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 1.1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 1.2. Υλικές ζηµίες τρίτων ανά ατύχηµα 1.3. Υλικές ζηµίες από ανασφάλιστο όχηµα 2. Επιπλέον για τα απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και µηχανήµατα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζηµίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο Σηµ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφοµένων αυτοκινήτων οχηµάτων και µηχανηµάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος Κοµοτηνής κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.

10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αστική ευθύνη Υποχρεώσεις ασφαλιστή και ασφαλισµένων Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισµα Υπολογισµός αποζηµίωσης Περιορισµοί και εξαιρέσεις Γενικοί κίνδυνοι που αποκλείονται ηλώσεις ασφαλισµένου, υποχρεώσεις της εταιρίας Γεωγραφικά όρια Αποζηµιώσεις και ιατροφαρµακευτικές δαπάνες Επίδοµα νοσοκοµειακής περίθαλψης και αποζηµιώσεων Καταβολή ασφαλίσµατος και παραγραφή Φόροι και άλλες επιβαρύνσεις Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου, ανέρχεται στο µικτό ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013 και 2014.

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ BONUSMALUS ΚΑΙ ΙΠΠΟ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ ΚΥKΛ. BΜ ΙΣΧΥΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ IΣΧ/ΤΟΣ ΣΥΜ/ΟΥ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ /9/2013 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜ/ΟΥ

12 40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME /9/ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME /9/ ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 64 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 67 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME /9/ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME /9/ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME /9/ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΑΝΑ ΜΕ /9/2013 ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 77 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM /9/2013

13 84 ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ /9/2013 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 03/09/2013 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝAΝΤΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κ.Α.: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος ,00 Προγραµµατισµού - Επενδύσεων και Υποδοµών ,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος ,00 Προγραµµατισµού - Επενδύσεων και Υποδοµών ,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΟ ,00

15 Οι συγκεκριµένη κωδικοί του οικ. έτους 2013 αφορούν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των παρακάτω οχηµάτων και µηχανηµάτων και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος Κοµοτηνής κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ ΚΥK/ΡΙΑΣ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ BΜ ΙΣΧΥ Σ

16 41 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ BΜ ΙΣΧΥ Σ ΚΥK/ΡΙΑΣ 42 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE ME ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ ΤΑΝΑ ΜΕ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ :44735/ ΙΑΚΥΡΗΞΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY BΜ ΙΣΧΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( )

18 49 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE ME ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΑΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 77 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ Ηµεροµηνία Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή & Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 24-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Διακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισμού για ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου Πύργου Ο Δήμαρχος Πύργου Έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013 μέχρι 30/6/2014» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013 μέχρι 30/6/2014» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 18-06-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:12950 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 10/01/2012 Αρ. Πρωτ 1677 ΘΕΜΑ: Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 7 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:9973 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ Συκιές,20.02.2014 Αριθμ. Πρωτ.:10972 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 19-02-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 11319 ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης κόµης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας» ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές, 25/02/2015 Αριθμ. Πρωτ. 8395 CPV: 66514110-0 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 05/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 21/3/2016 Αρ. πρωτ: 888 ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση, διοργάνωση και επιμέλεια ερασιτεχνικών σχημάτων, στα πλαίσια του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Συκιές : 28-01-2015 Αρ.πρ. : 3705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 / 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 16/2010 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 16/2010 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΙΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ: 33/2010 Συκιές 09/11/2010 Αρ. πρωτ.32800 ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων φόρτωσης». Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 16/2010 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 09/05/2014 Αριθμ. Πρωτ.:27672 ΘΕΜΑ: «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2014» 14PROC002046088 2014-05-13

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών παρόντα πέντε ( 5 ) και απόντα τέσσερα (4), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών παρόντα πέντε ( 5 ) και απόντα τέσσερα (4), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 23ης Συνεδρίασης (τακτική) της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 12-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.πρωτ.: 9062 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Γεώργιος Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 01-07 - 2015 Αρ. Πρωτ. 70120 / 1991 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 & Σ.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 10/20 /2014. Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πρόγραµµα Καλλικράτη,

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 10/20 /2014. Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πρόγραµµα Καλλικράτη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΕΡΓΟ:«Μίσθωση λεωφορείων, για την πραγµατοποίηση του κοινωνικού προγράµµατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

M.E.. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

M.E.. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες 21-3-2014 Αρίθµ. Πρωτ.7497 ΠΕΡΙΙΛΗΠΤΙΙΚΗ ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ((Π.... 28/80)) Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ :.Ε.Υ.Α Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες εκσκαφής σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης. Αρ. Μελ: 2/2015 Προυπολ.: ,00 πλέον ΦΠΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΟΡΕΑΣ :.Ε.Υ.Α Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες εκσκαφής σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης. Αρ. Μελ: 2/2015 Προυπολ.: ,00 πλέον ΦΠΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.Ε.Υ.Α Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : ιοικητηρίου 26 Ταχ.Κώδικας: 68300 ιδυµότειχο Πληροφορίες: Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2553024915, 22940 Fax : 2553024961

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Αρ. Πρωτ. Επαναληπτικής Περιληπτικής Διακήρυξης: 94246/13-06-14 Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 39/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/16-03-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Σύρος, 29-08-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.:19369

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ημερομηνία:3/8/2016 Αριθ. Πρωτ. 9970 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Η διενέργεια και εκτέλεση του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Η διενέργεια και εκτέλεση του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 11. Τις εγκυκλίους και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 11. Τις εγκυκλίους και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 19 /12/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 36635 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.6253.001-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα κατασκήνωσης ΑμεΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. έτους 2014»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα κατασκήνωσης ΑμεΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. έτους 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 30/07/2014 Αρ.Πρωτ. 22696 ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 06-02 - 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 355489/8253 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα