ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ"

Transcript

1 Κεφάλαιο : Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

2 Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα

3 Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή? Χρήση υπολογιστή αν: Έχουµε πολλά στοιχεία να επεξεργαστούµε. Παράγονται πολλά αποτελέσµατα. Μέθοδος επίλυσης εξαιρετικά πολύπλοκη για ένα άνθρωπο. Χρησιµοποιούµε την ίδια µέθοδο πολλές φορές. Να θυµάστε: Ο Η/Υ εκτελεί «πράξεις» γρηγορότερα από τον άνθρωπο. Ο Η/Υ µπορεί να «θυµάται» περισσότερα πράγµατα από τον άνθρωπο. Ο Η/Υ µπορεί να εκτελέσει µε «ακρίβεια» µια λογική σειρά εντολών.

4 Εισαγωγή - Ορισµοί Αλγόριθµος: ονοµάζουµε µια ταξινοµηµένη ακολουθία µη διφορούµενων βηµάτων που οδηγούν στη λύση ενός προβλήµατος. Πρόγραµµα: ονοµάζουµε την αναπαράσταση ενός η πολλών αλγορίθµων σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή Προγραµµατισµός: Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός αλγορίθµου σε συνδυασµό µε την συγγραφή του προγράµµατος. Γλώσσα Προγραµµατισµού: Το σύνολο των γραµµατικών και συντακτικών κανόνων που µας επιτρέπει να δίνουµε εντολές στον Η/Υ µέσω ενός προγράµµατος. Κύκλος Ανάπτυξης Προγράµµατος: Η διαδικασία που ακολουθούµε για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος

5 Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος αναλύεται σε έξι βασικά βήµατα: 1. Περιγραφή του προβλήµατος, καθορισµός απαιτήσεων, 2. Ανάλυση προβλήµατος, προσδιορισµός της λύσης 3. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος Ανάπτυξη αλγορίθµου Σχεδιασµός διαγράµµατος ροής ηµιουργία ψευδοκώδικα 4. Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραµµατισµού, 5. Έλεγχος, διόρθωση λαθών, 6. Συντήρηση προγράµµατος, τεκµηρίωση.

6 1. Περιγραφή του προβλήµατος & καθορισµός απαιτήσεων Αποµονώνουµε καταγράφουµε µε απλά βήµατα τις πραγµατικές συνιστώσες ενός προβλήµατος, τοποθετώντας τις σε λογική σειρά µεταξύ τους. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσµα που πρέπει να προκύψει από την επίλυση του προβλήµατος? Αποσαφηνίζουµε τους στόχους που επιδιώκουµε να υλοποιήσουµε µε αναλυτικό τρόπο προκειµένου να καταγραφεί το πλαίσιο απαιτήσεων της όλης προσπάθειας. Μήπως οι απαιτήσεις για την επίλυση του προβλήµατος το καθιστούν την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας µη συµφέρουσα?

7 2. Ανάλυση του προβλήµατος & προσδιορισµός της λύσης Σκιαγραφούµε ένα προσχέδιο της επίλυσης του προβλήµατος. Ελέγχουµε αν η λύση καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί και αν παράγει τα επιθυµητά δεδοµένα εξόδου. ιερευνούµε την πιθανότητα ύπαρξης περισσότέρων λύσεων. Επιλέγουµε την βέλτιστη λύση µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ => ΛΑΘΟΣ ΛΥΣΗ

8 2. Ανάλυση του προβλήµατος Ως µέρος της ανάλυσης απαντούµε και στις πιο κάτω ερωτήσεις: ποια είναι τα δεδοµένα (inputs) ποια είναι τα εξαγώµενα/αποτελέσµατα (outputs) τι χρειάζεται να γίνει (πράξεις)

9 3. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος Σκιαγραφούµε ένα προσχέδιο της επίλυσης του προβλήµατος Αναπτύσσουµε τον αλγόριθµο επίλυσης του προβλήµατος ακολουθία αυστηρά δοµηµένων βηµάτων προκειµένου να επιλύσουµε το πρόβληµα. Για την περιγραφή της λύσης ενός προγράµµατος χρησιµοποιούµε τον ψευδοκώδικα. ή/και το λογικό διάγραµµα

10 3. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος Ορισµός Αλγορίθµου Ένας αλγόριθµος είναι ένα πεπερασµένο σύνολο εκτελέσιµων και σαφών εντολών που κατευθύνει µία τερµατίζουσα διαδικασία

11 Αλγόριθµοι Γιατί να καταγράψω τον αλγόριθµο; Για ιδίαν χρήση εν χρειάζεται να ξανασκεφτείτε το πρόβληµα Ώστε άλλοι να µπορούν να το επιλύσουν, χωρίς να ξέρουν πολλά γύρω από αυτό εν χρειάζεται να καταλάβουν τις αρχές πίσω από αυτό το πρόβληµα. Απλώς ακολουθούν τις εντολές. Η νοηµοσύνη είναι «κωδικοποιηµένη στον αλγόριθµο» Για να σας βοηθήσει να καταλάβατε αν επιλύει ορθά το πρόβληµα, να βρείτε αν είναι αποδοτικός

12 Αλγόριθµοι Παραδείγµατα αλγορίθµων Οδηγίες πλυντηρίου Οδηγίες για συναρµολόγηση επίπλου Στην Πληροφορική Ταξινόµηση Λίστας Αριθµών Εύρεση Μέσου Όρου Μιας Λίστας Αριθµών.

13 Αφαιρετικότητα Πολύ σηµαντική έννοια στον Προγραµµατισµό και γενικά στην Επιστήµη της Πληροφορικής. ιακρίβωση του τι γίνεται χωρίς την γνώση του πως γίνεται Η διαδικασία προγραµµατισµού αποτελείται απο σχεδιασµό λύσεων σε διάφορα επίπεδα αφαιρετικότητας Θυµηθείτε ότι και η ίδια η λειτουργία ενός Η/Υ στηρίζεται σε αυτή την έννοια. Επικοινωνία Εφαρµογή Λειτουργικό Σύστηµα Προγραµµατισµός Υλικό Πληροφορίες

14 Αλγόριθµοι Ένας αλγόριθµος εκφράζεται σε διάφορα επίπεδα αφαιρετικότητας. Αρχικά προδιαγράφεται τι είναι το δεδοµένο και τί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αυτό σταδιακά εκλεπτύνεται. Η σταδιακή διάσπαση (εκλέπτυνση) συνεχίζεται µέχρις ότου φτάσουµε σε ατοµικά υπο-προβλήµατα, δηλαδή προβλήµατα που δεν είναι λογικό/δυνατό να διασπαστούν περαιτέρω. Στο χαµηλότερο επίπεδο ο αλγόριθµος διατυπώνει µε σαφήνεια την ακριβή διαδικασία παραγωγής της λύσης του προβλήµατος

15 3. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος ιαγράµµατα Ροής Σχεδιασµός διαγράµµατος ροής Σχηµατικός τρόπος αναπαράστασης της ροής των οδηγιών που συνθέτουν έναν αλγόριθµο. Note: Βοηθητικές Ασκήσεις Επανάληψης στην Ιστοσελίδα!

16 3. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος Ψευδοκώδικας Είναι ένα µίγµα αγγλικών και κοινών σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού όρων (εντολών), που χρησιµοποιούνται για να εκφράσουµε τη λύση. open STUDENT.DAT /* Open the file that contains the student list */ read student_name /* Read the first student name */ while not EOF do /* Begin the main loop */ read student_info /* Read the remaining student info */ if YEAR=1 then print student_name /* conditional structure */ read student_name /* Read the next student name */ end while close STUDENT.DAT /* Close the input file */ end /* End of program */

17 4. Κωδικοποίηση Αξιοποιείται η διαδικασία του σχεδιασµού Πραγµατοποιείται η συγγραφή του προγράµµατος σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. Μέσω µεταγλωττιστή (compiler) ή µεταφραστή (interpreter) το πρόγραµµα µετατρέπεται σε γλώσσα µηχανής η οποία είναι αναγνωρίσιµη από τον υπολογιστή. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος συντακτικών λαθών

18 5. Έλεγχος λαθών Έλεγχος λαθών και διόρθωση προγράµµατος: ιορθώνονται πιθανά λογικά σφάλµατα (σφάλµατα που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό της λύσης). Λύσε µε το χέρι το πρόβληµα µε ένα σύνολο δεδοµένων και σύγκρινε το µε τις εξόδους του προγράµµατος Σφάλµατα σύνταξης Σφάλµατα που σχετίζονται µε το αν χρησιµοποιήσαµε σωστά τη γλώσσα προγραµµατισµού στη διάρκεια της υλοποίησης Σφάλµατα Run-time Σφάλµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος

19 6. Συντήρηση προγράµµατος Συντήρηση προγράµµατος: Συγγραφή τεκµηρίωσης Το λογισµικό εγκαθίσταται και ξεκινά η λειτουργία του. Το περιβάλλον αλλάζει αλλάζει και το πρόγραµµα Οι χρήστες επιθυµούν (ή χρειάζονται) περισσότερα από το πρόγραµµα

20 Τεκµηρίωση Συνιστούν τεκµηρίωση τα παρακάτω: Συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων Περιγραφή εισόδων, εξόδων, περιορισµών και τύπων Ψευδοκώδικας ή διάγραµµα ροής του αλγορίθµου Ο ίδιος ο πηγαίος κώδικας (source code) Οδηγός για τη χρήση του προγράµµατος

21 Αξιολόγηση Λύσεων Ορθότητα Λύσεων Αναλυτικές Μέθοδοι Αποδείξεις Εµπειρικές Μέθοδοι - οκιµές Τεκµηρίωση Λύσεων Σχόλια στο κώδικα Ευκολία κατανοήσεως Εκτίµηση Απόδοσης Ταχύτητα, ανάγκη σε µνήµη Αναλυτικές/Εµπειρικές Μέθοδοι Επεκτασιµότητα

22 Παράδειγµα Προγραµµατισµού Γράψετε ένα πρόγραµµα το οποίο να µετατρέπει µίλια σε χιλιόµετρα.

23 Βήµα 1. Κατανόηση Τι µας ζητά; Τι µίλια; αγγλικά µίλια, ναυτικά µίλια; Από πού παίρνουµε τις πληροφορίες; Από τον χρήστη, από αρχείο;

24 Βήµα 2. Ανάλυση εδοµένα (εισόδου): µίλια εδοµένα (εξόδου): χιλιόµετρα Άλλα δεδοµένα: σχέση 1mile:1.609Km Υπολογισµός: χιλιόµετρα = µίλια * Παράδειγµα: Πόσα Km είναι 10 µίλια? 1.609*10 = >>>>>> χιλιόµετρα

25 Βήµα 3. Σχεδιασµός Λύσης Αλγόριθµος 1η Εκλέπτυνση 1. Πάρε τα δεδοµένα εισόδου 2. Κάνε τη µετατροπή 3. Παρουσίασε το αποτέλεσµα 1. ιάβασε τα Μίλια 2. Κάνε τον υπολογισµό: Χλµ.=Μίλια * είξε το αποτέλεσµα στην οθόνη

26 Βήµα 3. Σχεδιασµός Λύσης 2η Εκλέπτυνση ιάγραµµα Ροής start 1. ιάβασε τα Μίλια και αποθήκευσε τα στη µεταβλητή miles 2. Κάνε τον υπολογισµό: Kms.=Miles * είξε το αποτέλεσµα στην οθόνη Kms_per_mile = Read Distance miles KMS= Kms_per_mile * miles Print KMS end

27 Βήµα 4. Υλοποίηση 6. Σχόλια / Τεκµηρίωση 5. Έλεγχος

28 C Language Elements in Miles-to-Kilometers Conversion Program

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. Έλεγχος προγραµµάτων... 1 8.1 Σφάλµατα και δυσλειτουργίες λογισµικού... 1 8.2 Θέµατα έλεγχου... 10 8.3 Έλεγχος µονάδων... 18 8.4 Έλεγχος ολοκλήρωσης... 38 8.5 Έλεγχος αντικειµενοστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο: Π3.2 - Ερευνητική Μελέτη Σχεδιασµού του Συστήµατος

Παραδοτέο: Π3.2 - Ερευνητική Μελέτη Σχεδιασµού του Συστήµατος Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών 2015-07-01 ICS: 01.040.35;35.020 ΕΛΟΤ 996-07 2 η Έκδοση ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών Information Technology Vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Visible Analyst ρ. Γεωργία ΓΚΑΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Taspython Εκµαθηση Python Βηµα Βηµα Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Συγγραφέας : ηµήτρης Λεβεντεας Οµάδα : TasPython Ευχαριστίες Ο παρόν οδηγός ϕιλοδοξεί να συµπληρώσει µια προσπάθεια που άρχισε το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα;

Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός. 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; ΑΝΑΛΥΣΗ Π 1 ΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η EΝΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Ορισμός Πρόβλημα ονομάζουμε μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Διαβάστε περισσότερα