15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002798913 2015-05-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ /20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ: Πληρ.: Σπ. Στραβοράβδη, Τατιάνα Παντελιού Τηλ.: /62256/62250/62114 FAX: Ε-mail: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ κατά το έτος 2015, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα μία χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Το Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ A 240/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων» 7. Το Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού 8. Τις διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (ΦΕΚΑ 21/ ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 9. Τις διατάξεις των Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α ) και Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 10. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14Α / ) «Eπείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 1

2 12. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α ), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης» 14. Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 15. Τον Ν.3310/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279 Α 2005) 16. Το Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 17. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 18. Το Π.Δ. 60/2007 (Α 64) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τον ΚΑΝ 1564/ της Επιτροπής (ΕΕ L 257/ ) 20. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 21. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 22. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 23. Την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΠΙΝ του έτους Το υπ αριθμ /13895/ έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης πίστωσης δαπάνης για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά: α) στις ανάγκες των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, και β) στις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, καθώς και του συνόλου της Π.Ι.Ν, για το έτος Την υπ αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 26. Τις υπ αριθμ. Πρωτ /16856/ (ΑΔΑ 7ΛΟ57-ΛΕ-Ο5Μ) και οικ /16855/ (ΑΔΑ 6ΠΥΒ7ΛΕ-ΩΚΨ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 27. Την υπ αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την ΠΕ Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ για το έτος Την ανάγκη προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ 2

3 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ κατά το έτος 2015, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα μία χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο κατανέμεται σε τμήματα όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας διακήρυξης. Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2015 φορέας 01071/ΚΑΕ (για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας) και φορέας 01071/ΚΑΕ (για τις ανάγκες της Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σαμάρα 13, Κέρκυρα, Αίθουσα Συνεδριάσεων, Ισόγειο Παρασκευή 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Πέμπτη , και ώρα 14:30 μ.μ. (λήξη προσφορών), στο κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης (2 ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η αναλυτική προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στους ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από την: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Σαμάρα 13, Κέρκυρα ος όροφος, Γραφείο 322, Τηλ /62256/62250/62114 & fax είτε αυτοπροσώπως είτε με κούριερ. Σε περίπτωση παραλαβής με κούριερ η Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 3

4 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν άμεσα και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη οφείλουν να το γνωρίσουν εγγράφως στην Υπηρεσία και να ζητήσουν νέο πλήρες 15PROC αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για κάθε τμήμα ξεχωριστά ή για το σύνολο αυτών, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής της διακήρυξης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Συμπληρωματικοί γενικοί όροι του διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τεχνικές προδιαγραφές - ειδικοί όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα σύμβασης 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ κατά το έτος 2015, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα μία χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο κατανέμεται σε τμήματα όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (x%) ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 του Ν.2198/1994 Χαμηλότερη τιμή Υπηρεσίες ΠΕ Κέρκυρας και Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους ,1 % υπέρ της ΕΑΑΔΣ, Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/1994 φόρος εισοδήματος 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : - Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά - Συνεταιρισμοί - Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά - Κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: - Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. - Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. - Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. - Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. - Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. - Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προσφορές κατατίθενται από την Υπηρεσία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΑΜΑΡΑ 13 - Αίθουσα Συνεδριάσεων - Ισόγειο) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 6

7 διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών ταχυδρομικώς, η σφραγίδα ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία κατάθεσης, παρά μόνο η ημερομηνία και ώρα παράδοσης στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την παραμονή τους εντός του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία πρέπει: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση - αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης - δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (εφόσον πρόκειται για εταιρείες), όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από την αρμόδια Αρχή (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. δα. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 7

8 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμων επαγγελματικών οργανώσεων, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. δβ. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. δγ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α (ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ) και β (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ) της παρούσας διακήρυξης, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εκδίδονται, όσον αφορά στην 8

9 κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. δδ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. δε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επισημαίνεται ότι στις διαδικασίες διαγωνισμών για την σύναψη συμβάσεων προμηθειών δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2690/1999 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (π.χ. ποινικό μητρώο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η Υπηρεσία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν όσα από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 118/2007, κρίνονται σκόπιμα. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. 9

10 4.2. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών). γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας) Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και μέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων. β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και μέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα τεχνικά στοιχεία: - Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (κατά τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, παράρτημα Γ) - Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη (παράρτημα Γ) ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των ανωτέρω τεχνικών στοιχείων. γ) Επί ποινή αποκλεισμού, χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και μέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά (βλ. Παράρτημα Δ ), ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαμβάνεται αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς. Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και επαγγελματική σφραγίδα Ολοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 10

11 4.8. Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 15PROC συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επί αυτών την ένδειξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 11 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ), παρ. 2, περ. α, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 5.1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές. Οι τιμές θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 11

12 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ, στον οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Οι 15PROC τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ή προκύπτει προσφορά με τιμή που ξεπερνά τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έργου, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. - Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς με τα δικαιολογητικά καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος υπογράφεται από την επιτροπή και σφραγίζεται (κλείνει), προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. - Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από υποψηφίους αναδόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 12

13 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 8.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.Α.1. Η κατακύρωση γίνεται στο συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, εκ των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης. 8.Α.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 8.Β. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 8.Β.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ι.Ν., μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 8.Β.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, τη ματαίωση και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, τη ματαίωση ή ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007, στις παραγράφους δ, ε, στ, ζ, η. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 9.1. Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη καθώς και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση, αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/

14 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ PROC Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση που θα καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., απεριορίστου χρόνου ισχύος. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Τους όρους ότι: α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως β) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. δ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. ε) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. στ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος εγγύησης Οι εγγυήσεις ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Στην περίπτωση της Ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Κέρκυρα, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και στη συνέχεια το αποφάσιζον όργανο, ήτοι η 14

15 αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων η παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και στη συνέχεια το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της εν λόγω προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00 ) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της και λήγει μετά από τρεις (3) μήνες. 15

16 ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στους χώρους που θα υποδείξει στον προμηθευτή η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει μετά την παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού καθώς και την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι : -Υπέρ της ΕΑΑΔΣ 0,1 % - Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η διαπίστωση της παραλαβής των ειδών και της καλής εκτέλεσης της εργασίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΠΕ Κέρκυρας, αφού διαπιστωθεί ότι η προμήθεια ανταποκρίνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 16. ΡΗΤΡΕΣ Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας του χωρίς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΠΙΝ. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ΠΙΝ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της ΠΙΝ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΠΙΝ, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού και μετά τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής που βεβαιώνει την παραλαβή και καλή εκτέλεση. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. 16

17 Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 17. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κέρκυρας. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ ΤΜΗΜΑ 1 EΠΙΔΑΠΕΔΙΟ SERVER RACK 36U ΜΕ MONITOR & KVM SWITCH TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) TΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ Η/Υ 500GB ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ (RAM) DDR2 533MHZ RAM 1GB TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ(10) TΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(20) ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ TΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ TΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ(25) ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΤΜΗΜΑ 2 UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) 3KVA TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1ΚVA) TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS ( ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ UPS ΕΑΤΟΝ POWERWARE 9155) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) 18

19 ΤΜΗΜΑ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 15PROC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 4. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 5. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 1. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 2. ΠΕΝΣΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ (TESTER) 1. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 2. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 3. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 4. ΤΕΜ ΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 5. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 6. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 6. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 7. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΜΗΜΑ 4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΔΙΚΤΥΑΚΟ) TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ SERVER RACK (ΙΚΡΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ) 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 2 ΎΨΟΣ 36U 3 ΒΑΘΟΣ >=1000mm ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΑΝΑΔΙΩΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ, ΠΛΑΪΝΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΑ/ ΤΙΑ 5 ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ SERVERS ΝΑΙ 6 ΤΟ KVM SWITCH ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ >= ΤΟ SWITCH ΝΑ ΕΙΝΑΙ BUILT IN ΣΤΟ RACK ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ NA ΥΠΑΡΧΕΙ LED DISPLAY ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SWITCH ΤΟ SWITCH ΝΑ ΕΙΝΑΙ HOT PLUGGABLE (ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 10 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΩΝ, PDU ΚΑΙ POWER ΝΑΙ 19 ΝΑΙ NAI ΝΑΙ

20 STRIPS ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ 15 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 11 TFT Ή LCD, ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1024X768 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 12 TOUCH PAD Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ POINTING DEVICE ΝΑΙ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ PS/2, USB NAI 14 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ >=2 15 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ >=8 ΘΕΣΕΩΝ 16 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 17 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΙ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 3KVA 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LINE INTERACTIVE 2 ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA) >=3000 VA 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) >=2100 W 4 AYTONOMIA ΣΕ FULL LOAD (ΛΕΠΤΑ) >=5 ΛΕΠΤΑ 5 AYTONOMIA ΣΕ HALF LOAD (ΛΕΠΤΑ) >= 15 ΛΕΠΤΑ 6 RACK MOUNT ΟΧΙ 7 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ SCHUKO, IEC 8 ΕΞΟΔΟΙ SCHUKO >= 2, IEC >=2 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB 9 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD ΝΑΙ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 1KVA 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LINE INTERACTIVE 2 ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA) >=1000 VA 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) >=600 W 4 ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΛΕΠΤΑ) ΕΩΣ 40 ΛΕΠΤΑ 6 RACK MOUNT ΟΧΙ 7 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ SCHUKO, IEC 8 ΕΞΟΔΟΙ SCHUKO >= 2, IEC >=2 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB 9 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD ΝΑΙ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) SWITCH 1 ΘΥΡΕΣ 48 20

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα