15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003292717 2015-11-11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 09 /11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ /40920 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σπ. Σαμάρα 13 ΤΚ: Κέρκυρα Πληρ.: Ε. Καλιάρα Τηλ.: FAX: Ε-mail: ANOIΚTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΕΤΟΥΣ 2015 (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ) O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Το Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ A 240/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων» 7. Το Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού 8. Τις διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (ΦΕΚΑ 21/ ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 9. Τις διατάξεις των Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α ) και Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 10. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14Α / ) «Eπείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 1

2 12. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α ), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης» 14. Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 15. Τον Ν.3310/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279 Α 2005) 16. Το Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 17. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 18. Το Π.Δ. 60/2007 (Α 64) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τον ΚΑΝ 1564/ της Επιτροπής (ΕΕ L 257/ ) 20. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 21. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 22. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 23. Την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΠΙΝ του έτους Το υπ αριθμ /13895/ έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης πίστωσης δαπάνης για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά: α) στις ανάγκες των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, και β) στις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, καθώς και του συνόλου της Π.Ι.Ν, για το έτος Την υπ αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 26. Τις υπ αριθμ. Πρωτ /16856/ (ΑΔΑ 7ΛΟ57-ΛΕ-Ο5Μ) και οικ /16855/ (ΑΔΑ 6ΠΥΒ7ΛΕ-ΩΚΨ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 27. Την υπ αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την ΠΕ Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ για το έτος Την ανάγκη προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ 29. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ /20028/ διακήρυξη. 30. Τις με αριθμ /2015, /2018 και / αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 31. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ /29415/ επαναδιακήρυξη. 32. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός κατέστη άγονος ως προς τα τρία Τμήματα της διακήρυξης. 2

3 33. Τη με αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί ολοκλήρωσης του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από τη Διεύθυνση Οικονομικού. Προκηρύσσει Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την ΠΕ Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ για το έτος 2015, με προϋπολογισμό είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (29.200,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα είδη των Πινάκων (οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διαδικασίας με διαπραγμάτευση), που αναφέρονται σε κάθε τμήμα της προμήθειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ή ισοδύναμες) που περιγράφονται. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ ΤΜΗΜΑ 1 EΠΙΔΑΠΕΔΙΟ SERVER RACK 36U ΜΕ MONITOR & KVM SWITCH TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) TΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ Η/Υ 500GB ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ (RAM) DDR2 533MHZ RAM 1GB TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ(10) TΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(20) ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ TΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ TΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ TΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ(25) ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 3

4 ΤΜΗΜΑ 2 UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) 3KVA TΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1ΚVA) TΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS ( ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ UPS ΕΑΤΟΝ POWERWARE 9155) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΤΜΗΜΑ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 2.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 4. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 5. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 1. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 2. ΠΕΝΣΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ (TESTER) 1. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 2. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 3. ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 4. ΤΕΜ ΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) 5. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 6. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 6. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) 7. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ SERVER RACK (ΙΚΡΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ) 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 2 ΎΨΟΣ 36U 3 ΒΑΘΟΣ >=1000mm ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΑΝΑΔΙΩΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ, ΠΛΑΪΝΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΑ/ ΤΙΑ 5 ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ SERVERS ΝΑΙ 6 ΤΟ KVM SWITCH ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ >=8 7 ΤΟ SWITCH ΝΑ ΕΙΝΑΙ BUILT IN ΣΤΟ RACK ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ 4 ΝΑΙ 8 NA ΥΠΑΡΧΕΙ LED DISPLAY ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ NAI

5 9 ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SWITCH ΤΟ SWITCH ΝΑ ΕΙΝΑΙ HOT PLUGGABLE (ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΩΝ, PDU ΚΑΙ POWER 10 STRIPS ΝΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ 15 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 11 TFT Ή LCD, ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1024X768 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 12 TOUCH PAD Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ POINTING DEVICE ΝΑΙ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ PS/2, USB NAI 14 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ >=2 15 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ >=8 ΘΕΣΕΩΝ 16 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 17 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 3KVA 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LINE INTERACTIVE 2 ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA) >=3000 VA 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) >=2100 W 4 AYTONOMIA ΣΕ FULL LOAD (ΛΕΠΤΑ) >=5 ΛΕΠΤΑ 5 AYTONOMIA ΣΕ HALF LOAD (ΛΕΠΤΑ) >= 15 ΛΕΠΤΑ 6 RACK MOUNT ΟΧΙ 7 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ SCHUKO, IEC 8 ΕΞΟΔΟΙ SCHUKO >= 2, IEC >=2 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB 9 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD ΝΑΙ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 1KVA 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LINE INTERACTIVE 2 ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA) >=1000 VA 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt) >=600 W 4 ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΛΕΠΤΑ) ΕΩΣ 40 ΛΕΠΤΑ 6 RACK MOUNT ΟΧΙ 7 ΤΥΠΟΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ SCHUKO, IEC 8 ΕΞΟΔΟΙ SCHUKO >= 2, IEC >=2 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB 9 ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD ΝΑΙ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 5

6 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) SWITCH 1 ΘΥΡΕΣ 48 2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/ MANAGE ΝΑΙ 4 RACK MOUNT ΝΑΙ 5 SFP ΘΥΡΕΣ 4 6 POE OXI 7 LAYER 2 8 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Η/Υ 1 ΤΥΠΟΣ HDD 2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3,5 ΙΝΤΣΩΝ 3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 320GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ) 4 ΣΥΝΔΕΣΗ SATA 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΗ RAM 1 ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ PC2-5300U-555 DDR2 2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 GB 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ H/Y 1 ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI EXPRESS 10/100/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ H/Y 1 ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ PCI- EXPRESS 512MB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ H/Y 1 ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΤΧ 500WATT (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ) 6

7 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 ΤΥΠΟΣ LASER 2 ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 3 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ A4, FOLIO, LEGAL, LETTER, B5, EXECUTIVE, C5, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ A5, A6 40 ΣΕΛΙΔΕΣ/ΛΕΠΤΟ (PPM) 4 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 5 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1200X1200 DPI 6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 7 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 8 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 500 ΣΕΛΙΔΕΣ (ΤRAY) (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 9 ΜΝΗΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 128 MB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ETHERNET 10 / 100 / 1000 BASE TX,1XUSB 2.0, 1XΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΥΡΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ MICROSOFT WINDOWS (XP/Vista/7/8) (32bit/64bit), ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ LINUX (UBUNTU 12.04) (32bit/64bit) ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΈΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΤB 3 ΜΕΓΕΘΟΣ 2,5 ιντσών 4 ΣΥΝΔΕΣΗ USB 12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) 1 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ CORE i3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ) 2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 320GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ) 3 ΜΝΗΜΗ RAM 4GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 4 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ NAI 5 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ DVDRW 6 ΜΕΓΕΘΟΣ TOWER MIDI 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ USB 6 (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 7

8 9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU ΈΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) 1 ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ CORE i3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ) 2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 320GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ) 3 ΜΝΗΜΗ RAM 4GB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 4 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ NAI 5 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ DVDRW 6 ΜΕΓΕΘΟΣ TOWER MIDI 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ USB 6 (Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ) 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 9 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΈΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 21 ΙΝΤΣΩΝ ΈΓΧΡΩΜΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1680Χ 1050 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 3 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 200CD/ΤΜ. (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 4 ΑΝΤΙΘΕΣΗ 50000:1 (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2ΧΡΟΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB 3 ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 μ. 8

9 16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΥΛΙΣΗΣ 2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB 3 ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 μ. 17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ UPS 1 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS EATON POWERWARE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 2 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 4 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS 5 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 6 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 7 ΠΕΝΣΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1X80 mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 175mm VDE 1000V ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ ΙΣΙΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1X100 mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:205mm VDE 1000V ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Σταυροκατσάβιδο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1X30 mm ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1X40 mm ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΗΚΟΣ:130 MM ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ:160 MM ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 3,80MM ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 2,50MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΩΝΩΝ 13,00MM ΚΑΙ 16,00MM ΜΗΚΟΣ 200MM 9

10 8 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ (TESTER) ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ CONNECTORS: 24/20 PIN ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ, 4 PIN MOLEX, SATA, 6 PIN PCI EXPRESS, 4PIN/8 ΚΑΙ FLOPPY POWER. 19. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΝΑΙ 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΝΑΙ 4 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΝΑΙ 5 ΛΙΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΝΑΙ 20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΟΤΕΒΟΟΚ 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ CELERON DUAL CORE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 11,6'' TFT 4 MNHMH 2GB RAM Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA 'H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 6 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/1000 Mbps ETHERNET KAI WIRELESS b/g/n 7 ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB 2.0, HDMI,Ethernet (RJ-45), headphone out, DC-in jack για AC adapter. 8 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΝΑΙ 9 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ ΝΑΙ 10 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΝΑΙ 11 SD Card Reader ΝΑΙ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΈΤΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 10

11 ΠΙΝΑΚAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ) ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ EΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΕΝΑ (1) SERVER RACK 36U ΜΕ MONITOR & KVM SWITCH ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΕΞΙ (6) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΔΕΚΑ (10) Η/Υ 500GB ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ (RAM) ΕΙΚΟΣΙ (20) DDR2 533MHZ RAM 1GB ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΟ (2) Η/Υ ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) Η/Υ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΣΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UBUNTU 12.04) ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑ(3) MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 11

12 ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΚΔΟΣΗΣ) ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΣΥΝΟΛΑ (ολογράφως και αριθμητικά) ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ... 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) 3KVA UPS (ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1ΚVA) ΕΝΑ (1) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS ( ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ UPS ΕΑΤΟΝ POWERWARE 9155) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΣΥΝΟΛΑ (ολογράφως και αριθμητικά) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ... 13

14 ΤΜΗΜΑ 3 ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΟ (2) 2. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΟ (2) 3. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS ΔΥΟ (2) 4. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΥΠΟΥ PHILLIPS ΔΥΟ (2) 5. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΝΑ (1) 6. ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΝΑ (1) 7. ΠΕΝΣΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑ (1) 8. ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ (TESTER) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΛΑ (ολογράφως και αριθμητικά) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ 14...

15 Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. οικ /29415/ επαναδιακήρυξης. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. οικ /29415/ επαναδιακήρυξης, δηλαδή τα κάτωθι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία πρέπει: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση - αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης - δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (εφόσον πρόκειται για εταιρείες), όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από την αρμόδια Αρχή (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. δα. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 15

16 υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμων επαγγελματικών οργανώσεων, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. δβ. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. δγ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α (ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ) και β (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ) της παρούσας διακήρυξης, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στο μητρώο 16

17 Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. δδ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. δε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επισημαίνεται ότι στις διαδικασίες διαγωνισμών για την σύναψη συμβάσεων προμηθειών δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2690/1999 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (π.χ. ποινικό μητρώο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η Υπηρεσία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν όσα από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 118/2007, κρίνονται σκόπιμα. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2 ο όροφο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι τη ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 και θα αναγράφουν ευκρινώς τα εξής: 17

18 - τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. - τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών). - τον αριθμό πρωτ. της ανοιχτής πρόσκλησης - την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης - τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας). Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει την ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, στο ισόγειο (αίθουσα συνεδριάσεων), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 18

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595949 2015-02-25

15PROC002595949 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ : Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Ναύπλιο, 25/02/2015 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 21. 11.

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 19.9.2012 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ.51035/15284 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 19.9.2012 Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ.51035/15284 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003039901 2015-09-11

15PROC003039901 2015-09-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.596,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002489814 2014-12-18

14PROC002489814 2014-12-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ( Δ21) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:02(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:02(ΕΛΚΕ)/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα