ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ... 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Γραμμή Ζωής είναι η μοναδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας, της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένους από τα υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων. Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων δράσης για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Σήμερα η Γραμμή Ζωής εισέρχεται σε μια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην εγκατάλειψη, το μαρασμό, την απομόνωση και την ανασφάλεια συνανθρώπων μας. Βασισμένη στη γνώση, την εμπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, υποστηρικτικά μέσα, αλλά και στην ευαισθησία και τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή των ηλικιωμένων προς τον έξω κόσμο και ένα σημαντικό εργαλείο συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την Πολιτεία. Στη Γραμμή Ζωής πιστεύουμε στα δικαιώματα των ατόμων της τρίτης ηλικίας όπως αυτά έχουν εκφραστεί στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 25): Δικαιώματα των ηλικιωμένων. «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.» Στη Γραμμή Ζωής θεωρούμε δεδομένο και αναφαίρετο το παραπάνω δικαίωμα για κάθε ηλικιωμένο ανεξαρτήτου οικονομικής, εθνικής, φυλετικής ή οποιασδήποτε άλλης διακριτικής κατηγορίας και είμαστε, σύσσωμα όλα τα μέλη, κατηγορηματικά ενάντιοι σε κάθε ρατσισμό ή αδικαιολόγητη διάκριση, αλλά και απουσία διάκρισης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από αντικειμενικές συνθήκες (ευαισθησία σε άτομα με ειδικές ανάγκες). Με αυτό κατά νου δίνουμε καθημερινή μάχη για την εκπλήρωση των στόχων μας. Παρά τις άοκνες όμως προσπάθειες δεν είναι ποτέ αντικειμενικά εφικτή η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των ηλικιωμένων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η παροχή των δωρεάν υπηρεσιών τηλεειδοποίησης δίδεται βάσει κριτηρίων αναγκαιότητας. Είμαστε επίσης κατηγορηματικά ενάντιοι σε οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς, ενεργητικής ή παθητικής, ακόμα κι αν αυτή προέρχεται από την καλή πίστη των ηλικιωμένων και την εθελοντική πληρωμή (με οποιοδήποτε τρόπο) για υπηρεσίες που τους προσφέρονται δωρεάν (όπως αυτή της τηλεειδοποίησης). Σύμφωνα με αυτό τα μέλη της Οργάνωσης και το Δ.Σ. ως εκλεγμένο όργανο εκπροσώπησης τους θα είναι άκαμπτοι απέναντι σε οποιοδήποτε συμβάν εθελοντικής πληρωμής εργαζόμενου ή μέλους της Οργάνωσης για υπηρεσία που διατίθεται δωρεάν ή για την ευνοϊκότερη μεταχείριση αίτησης προς απόκτηση της υπηρεσίας της τηλεειδοποίησης, ερευνώντας αμέσως το συμβάν και απομακρύνοντας τον υπαίτιο από την οργάνωση σε περίπτωση ενοχής. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΚΟ «Γραμμή Ζωής» Ο σκοπός της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, όπως αυτός σαφώς αναφέρεται στο καταστατικό του σωματείου (ΚΕΦ Α, ΑΡΘΡΟ 2 ο ) είναι: «Η εκπόνηση, ανάπτυξη, έρευνα, μελέτη, προώθηση, 3

4 προβολή και εφαρμογή προγραμμάτων και συστημάτων προκειμένου να επιτυγχάνεται η παραμονή προσώπων, όπως ηλικιωμένοι, μη αυτοεξυπηρετούμενοι πολίτες, άτομα με αναπηρίες, μοναχικά άτομα, χρονίως πάσχοντες, μετεγχειρητικοί ασθενείς στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση ασφαλούς, αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.» Για την επίτευξη αυτών των σκοπών το σωματείο κάνει χρήση των υπηρεσιών της τηλεειδοποίησης με την μέθοδο του επί 24ώρου βάσεως λειτουργούντος τηλεφωνικούσυντονιστικού κέντρου, απαρτιζόμενου από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένους εργαζόμενους/εθελοντές οι οποίοι ενεργούν οργανωμένα και εν πλήρη εναρμόνιση με το σύνολο του κώδικα δεοντολογίας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (καθώς και τις νομικές διατάξεις εκ των οποίων το εν λόγω κείμενο αντλεί την νομιμότητά του). Επίσης με όρους κοινωνικών συμφραζομένων, η Γραμμή Ζωής συστρατεύεται και στηρίζει τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θέτουν ως στόχο την ευημερία των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και τον τομέα του εθελοντισμού γενικότερα, μέσα από τη συμμετοχή της σε δίκτυα ΜΚΟ. 4

5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Εισαγωγή ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας θέτει γενικές αρχές και καθορίζει διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθεί η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής ως φορέας αλλά και ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή Υπηρεσιών Τηλεειδοποίησης προς τους ηλικιωμένους. 2. Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών Τηλεειδοποίησης προς τους ηλικιωμένους συμπληρωματικά προς το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: Φορέας: Εννοείται το Κοινωφελές Μη κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι με Διακριτικό Τίτλο «Γραμμή Ζωής» και Ξενόγλωσσα «Life Line» Τηλεειδοποίηση: Εννοείται η δυνατότητα που παρέχεται στον ηλικιωμένο προκειμένου να επικοινωνεί καθ όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του έτους, με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλίσεων του παρόχου. Η επικοινωνία γίνεται μέσω ενός εξειδικευμένου mdem (LifeLine Cnnect), το οποίο συνδέεται στο οικιακό τηλέφωνο του ηλικιωμένου. Ο ηλικιωμένος χωρίς να υποχρεώνεται να μετακινηθεί από την θέση του, ή να επιλέξει έναν οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό από την συσκευή τηλεφώνου του, απλά πατώντας ένα φορητό κόκκινο κουμπί το οποίο φορά στον καρπό του χεριού του ως ρολόι ή στον λαιμό ως μενταγιόν πραγματοποιεί τηλεφωνική κλίση προς το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλίσεων (PNC5) του Φορέα και συνομιλεί με το προσωπικό εξυπηρέτησης σε ανοικτή και αμφίδρομη ακρόαση. Ηλικιωμένος: Εννοείται κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός, ο οποίος έχει κλείσει το 65 ο έτος της ηλικίας του και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Εθελοντής: Εννοείται κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός, ο οποίος έχει κλείσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένος να διαθέσει το περίσσευμα του χρόνου του, για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Εθελοντής Γείτονας: Εννοείται κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός, ο οποίος έχει κλείσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και προτείνεται από τον ίδιο τον ηλικιωμένο ο οποίος γνωρίζει και έχει εμπιστοσύνη στον γείτονά του. Ο εθελοντής γείτονας κατοικεί στο διπλανό διαμέρισμα ή στην ίδια πολυκατοικία, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στο διπλανό ή στο απέναντι σπίτι. Ο Εθελοντής Γείτονας σε κάθε περίπτωση που είναι ανάγκη και καλείται από το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλίσεων της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, μπορεί να προσφέρει εθελοντικά από το περίσσευμα του χρόνου του. Με την δική τους παρουσία δίπλα στον ηλικιωμένο οι εθελοντές αυτοί παρέχουν την αναγκαία φροντίδα στα καθημερινά, πρακτικά 5

6 αδιέξοδά των ηλικιωμένων όπως ψώνια, αγορά φαρμάκων, συνοδεία για βόλτα ή στην εκκλησία, λίγη ώρα για κουβέντα και συντροφιά. Προσωπικό του Φορέα: Εννοούνται οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον Φορέα, τα στελέχη, τα Τακτικά Μέλη, οι εθελοντές Γείτονες, οι προσκτηθέντες, οι εργολάβοι υπεργολάβοι/συνεργάτες αυτού και το προσωπικό αυτών, στους οποίους έχει αναθέσει και αυτοί έχουν αναλάβει θέματα υποστήριξης ηλικιωμένων. Χορηγός: Εννοείται κάθε επιχείρηση που στηρίζει οικονομικά ή με παροχή υπηρεσιών του τα προγράμματα και τις δράσεις του Φορέα. Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ως νόμιμος εκπρόσωπος θεωρείται ένα πρόσωπο το οποίο ορίζεται δικαστικά για να εκπροσωπεί ή και να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους ενός άλλου προσώπου το οποίο δεν έχει την ικανότητα συναίνεσης. Η παροχή υπηρεσιών Τηλεειδοποίησης διέπεται από τις αρχές της προστασίας του ατόμου, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. ΑΡΘΡΟ 3 Όλοι οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στην προστασία του προσωπικού τους απορρήτου και στην εύλογη προσδοκία ότι η εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους πληροφοριών θα διατηρηθεί με σχολαστικότητα από το προσωπικό του Φορέα. Το δικαίωμα στην προστασία προσωπικού απορρήτου και το καθήκον εμπιστευτικότητας του προσωπικού του Φορέα, ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο (π.χ. γραπτό, ηλεκτρονικό, φωτογραφικό, ή μέσω βιολογικού δείγματος) με τον οποίο έχουν διατηρηθεί ή μεταβιβαστεί οι πληροφορίες. Οι ανάγκες των ηλικιωμένων ως ευπαθής ομάδα είναι υψηλότερου βαθμού ως προς τα θέματα απορρήτου καθώς υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος παραβίασής του σχετικά με τον κίνδυνο παραβίασης απορρήτου άλλων ευπαθών ομάδων. Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα από την πλευρά του προσωπικού του Φορέα για να διασφαλιστεί ο σεβασμός του δικαιώματος προστασίας προσωπικού απορρήτου των ηλικιωμένων και η εκπλήρωση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας απέναντί τους. ΑΡΘΡΟ 4 Διαφύλαξη, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών ηλικιωμένων Γενικά θέματα 1. Βασικές αρχές τήρησης απορρήτου στη φροντίδα ηλικιωμένων. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να σέβεται τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές τήρησης απορρήτου στη φροντίδα ηλικιωμένων. Κάθε άτομο έχει το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας του προσωπικού του απορρήτου και εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία του. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στον έλεγχο πρόσβασης και στην αποκάλυψη των δικών του πληροφοριών, μέσω παροχής, παρακράτησης ή απόσυρσης σχετικής συναίνεσης. Για οποιαδήποτε μη συναινετική αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, το προσωπικό του Φορέα πρέπει να έχει λάβει υπ όψη του την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και τους συνακόλουθους κινδύνους. 6

7 2. Η ΜΚΟ ως Επεξεργαστής Δεδομένων Η ΜΚΟ καθόσον μέρος λαμβάνει δεδομένα των ηλικιωμένων και τα εντάσσει σε αρχεία, τελώντας συναφείς πράξεις επεξεργασίας, έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Επεξεργαστή Δεδομένων, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997. Από συναφείς δεσμεύσεις διέπεται και το έμμισθο ή μη προσωπικό που ασχολείται με την τήρηση των αρχείων. 3. Προϋποθέσεις Επεξεργασίας Η ΜΚΟ συλλέγει και τηρεί σε αρχείο μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προσφορά των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει : α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση. δ) Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η ΜΚΟ μπορεί, κατόπιν αίτησης στις Αρμόδιες Αρχές, να διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων. Η ΜΚΟ οφείλει να προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και να ζητά τις απαραίτητες Άδειες από τις Αρμόδιες Αρχές για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. 4. Συλλογή και Επεξεργασία Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων Η ΜΚΟ συλλέγει και τηρεί μόνο τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών τηλεειδοποίησης. Υποχρεούται να παραλείπει την ανακοίνωσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο πλην του νομίμου εκπροσώπου του ηλικιωμένου και μόνο σε περίπτωση ρητής συναίνεσης του τελευταίου ή ανικανότητάς του και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ανωνυμία και μυστικότητά των δεδομένων αυτών, όπως και να περιορίζει την γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σε σχέση με το προσωπικό της αποκλειστικά στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την υποστήριξη του συγκεκριμένου ηλικιωμένου και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και για την προστασία των ασχολούμενων με τον ηλικιωμένο ατόμων του προσωπικού. Η ΜΚΟ υποχρεούται να μην ζητά από τους ηλικιωμένους περισσότερα δεδομένα από τα απαραίτητα. Οι ηλικιωμένοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, σε περίπτωση ανικανότητας, πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τον σκοπό συλλογής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους και να συναινούν ρητώς και εγγράφως για την τήρηση τους σε αρχείο από τη ΜΚΟ μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς. 5. Υποστήριξη των ευπαθών ατόμων. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχεται στα ηλικιωμένα άτομα κάθε αναγκαία υποστήριξη που θα τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των θεμάτων απορρήτου και να τους βοηθήσει να εκφράσουν τις επιθυμίες τους. 6. Προστασία των ηλικιωμένων ατόμων. Κάθε φορά το προσωπικό του Φορέα επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιον ηλικιωμένο, η ως άνω αναγνώριση, η φύση αυτής και η αιτιολόγησή της, θα πρέπει, με τη συναίνεση του ηλικιωμένου ή του νομίμου εκπροσώπου του, να καταγράφεται στις σημειώσεις του συγκεκριμένου περιστατικού. 7

8 7. Ανικανότητα. Σε περιπτώσεις στις οποίες το προσωπικό του Φορέα θεωρεί ότι η αποκάλυψη πληροφοριών εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμφέρον ενός ηλικιωμένου που δεν είναι σε θέση να συναινέσει, τότε θα πρέπει να συζητήσει το θέμα και να ζητήσει την συναίνεση από το νόμιμο εκπρόσωπο του ηλικιωμένου (συμπεριλαμβανομένου πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας). Ειδικά σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου βλάβης υγείας του ηλικιωμένου και σε περίπτωση που αυτός είναι ανίκανος προς συναίνεση και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρνείται να συναινέσει στην αποκάλυψη πληροφοριών, τότε μόνο η ΜΚΟ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες στον βαθμό που είναι κατάλληλο και πρόσφορο για την πρόληψη του κινδύνου. 8. Καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, μπορεί να γίνει χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών ενός ηλικιωμένου, αλλά μόνο των απολύτως αναγκαίων για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης. 9. Αποκάλυψη πληροφοριών μετά από θάνατο. Το απόρρητο των πληροφοριών ενός ηλικιωμένου πρέπει να διαφυλάσσεται και μετά το θάνατο του ηλικιωμένου. 10. Πρόσβαση ηλικιωμένου στις πληροφορίες φροντίδας του. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να σέβεται τα αιτήματα των ηλικιωμένων για πρόσβαση στις πληροφορίες της κοινωνικής και της οικονομικής τους κατάστασης αλλά και της φροντίδας υγείας τους και να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. 11. Υποχρέωση Καταστροφής Αρχείων και Πληροφοριών Ηλικιωμένων. Η ΜΚΟ υποχρεούται, όπως τηρεί τις προβλεπόμενες από την Εθνική Νομοθεσία διαδικασίες καταστροφής των Αρχείων και των πληροφοριών των ηλικιωμένων και ειδικότερα να τηρεί την Οδηγία για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας (3845/ //1/2005) της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε διάδοχη της οδηγία, να ορίζει υπεύθυνο καταστροφής, να καταστρέφει σε καθημερινό επίπεδο τα οριζόμενα από την Οδηγία έγγραφα και μετά το τέλος της ένταξης του ηλικιωμένου στο Πρόγραμμά της, να του παραδίδει σε αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του το σύνολο των δεδομένων που τον αφορούν. Διατηρεί το δικαίωμα να κρατά όσα έγγραφα και στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση νομίμων καθηκόντων της προς τρίτους και τις Αρχές, έκδοση πιστοποιητικών και για αποδεικτικούς σε σχέση με την συνεργασία της με τον ηλικιωμένο, λόγους. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του ηλικιωμένου. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν αναζητηθούν μετά το πέρας ενός έτους από την λήξη για οποιονδήποτε λόγο της ένταξης του ηλικιωμένου στο Πρόγραμμα, οφείλει να τα καταστρέψει κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες Αρχές. ΑΡΘΡΟ 5 Προστασία, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών ασθενών με σκοπό τη φροντίδα της υγείας τους 1. Παροχή διαρκούς ενημέρωσης στον ηλικιωμένο. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ηλικιωμένοι, ή και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, έχουν ενημερωθεί με τρόπο κατάλληλο ως προς τις ανάγκες επικοινωνίας του ηλικιωμένου: ως προς το είδος των πληροφοριών που καταγράφονται και διατηρούνται, ως προς τους σκοπούς για τους οποίους καταγράφονται και διατηρούνται οι πληροφορίες, ως προς το είδος των υφιστάμενων μέτρων προστασίας για την εξασφάλιση της μη αποκάλυψης των πληροφοριών τους, ως προς το είδος της διάθεσης των πληροφοριών που πραγματοποιείται συνήθως, ως προς τις διαθέσιμες σ' αυτούς επιλογές σχετικά με το πως θα χρησιμοποιηθούν και αποκαλυφθούν οι πληροφορίες τους, 8

9 ως προς τα δικαιώματα πρόσβασής τους και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, τη διόρθωση των πληροφοριών που διατηρήθηκαν σχετικά μ αυτούς στο αρχείο τους, ως προς τις πληροφορίες που απαιτούνται να παρασχεθούν σ' αυτούς λόγω της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει την Οδηγία 95/46/ EC και ως προς τις συγκεκριμένες για τη Ελλάδα νομικές διατάξεις που διέπουν την αποκάλυψη πληροφοριών. 2. Οι ηλικιωμένοι, ή όποτε είναι απαραίτητο, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το είδος των πληροφοριών που είναι αναγκαίο να διατεθούν για κοινωνικές και τις ατομικές ανάγκες υγείας του ηλικιωμένου. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται θα πρέπει να λαμβάνεται η ρητή συναίνεσή τους. 3. Υποχρέωση Γνωστοποίησης Πληροφοριών σε Ηλικιωμένους και Συγγενείς Η ΜΚΟ οφείλει επίσης να γνωστοποιεί στους ηλικιωμένους οποιαδήποτε πληροφορία είναι σχετική με ζωτικά συμφέροντά τους και ειδικά με την υγεία τους, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της. Οφείλει επίσης να ενημερώνει τους στενούς συγγενείς σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου, αλλά μόνο ύστερα από την συναίνεσή του ή σε περίπτωση ανικανότητάς του να την δώσει. 4. Εσωτερικός έλεγχος. Το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές τόσο του Φορέα αυτού καθ αυτού, όσο και των οιονδήποτε με αυτόν συνεργαζόμενων λοιπών φορέων, κρατικών ή μη, για τους εσωτερικούς ελέγχους, είναι συμβατές με τις ηθικές απαιτήσεις περί απορρήτου. 5. Φροντιστές. Τα ενδεχόμενα οφέλη από η διάθεση των πληροφοριών με τον ανεπίσημο φροντιστή (Εθελοντή Γείτονα), θα πρέπει να συζητούνται με τον ηλικιωμένο και/ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ωστόσο, το γεγονός ότι η εν λόγω διάθεση πληροφοριών μπορεί να είναι ωφέλιμη, δεν εξαλείφει το καθήκον διαφύλαξης απορρήτου που έχει το προσωπικό του Φορέα προς τον ηλικιωμένο. 6. Ομάδες Εθελοντών Γειτόνων. Η ομάδα εθελοντών γειτόνων μπορεί να συμπεριλαμβάνει προσωρινά μέλη για συγκεκριμένες εργασίες και το προσωπικό του Φορέα δεν πρέπει να αποκαλύπτει πληροφορίες σε προσωρινά μέλη εκτός αν αυτά υπόκεινται σε καθήκον τήρησης απορρήτου για το συγκεκριμένο επίπεδο αποκάλυψης πληροφοριών. Οι ομάδες εθελοντών γειτόνων θα πρέπει να συμφωνούν σε στρατηγικές για οποιαδήποτε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε άτομα πέραν της ομάδας. Το προσωπικό του Φορέα μπορεί να έχει διαφορετικά κριτήρια και όρια για την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια. Είναι σημαντικό για το προσωπικό του Φορέα να εξοικειωθεί με τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις και να ρυθμίσει ανάλογα την όποια αποκάλυψη πληροφοριών. 7. Ομάδες από διαφορετικές υπηρεσίες/φορείς. Στις περιπτώσεις που έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή προσωπικού από άλλες υπηρεσίες, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα με τον ηλικιωμένο ή/και το νόμιμό εκπρόσωπο του. Ο σκοπός της συμμετοχής όποιας άλλης υπηρεσίας θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί ταυτόχρονα με το σκοπό της σχεδιαζόμενης διάθεσης πληροφοριών. Στην περίπτωση που ένας ηλικιωμένος ή ο νόμιμός εκπρόσωπος του αρνείται να συναινέσει σε συμμετοχή άλλων υπηρεσιών, τότε η άρνησή του θα πρέπει να γίνει σεβαστή, εκτός εάν τίθεται θέμα υπέρτερου συμφέροντος. Στην περίπτωση που άλλες υπηρεσίες αιτούνται πληροφορίες σχετικά με ηλικιωμένους, το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να ζητά πρώτα τη συναίνεση του ηλικιωμένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του σχετικά με την εν λόγω διάθεση πληροφοριών, καθώς και για το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρόκειται να αποκαλυφθούν. 8. Διπλοί ρόλοι και ευθύνες. Το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει ν αποφεύγει καταστάσεις διπλών ευθυνών και υποχρεώσεων για την περίπτωση του ίδιου ηλικιωμένου, όποτε αυτό είναι δυνατόν. 9

10 Στην περίπτωση που το προσωπικό του Φορέα έχει διπλές ευθύνες, είναι σημαντικό να παρέχει εξηγήσεις, στην αρχή κάθε επίσκεψης ή αξιολόγησης, στον ηλικιωμένο ή/και το νόμιμο εκπρόσωπό του, σχετικά με το πρόσωπο ή οργανισμό που θα επισκέπτεται τον ηλικιωμένο για λογαριασμό του Φορέα, καθώς και το σκοπό της επίσκεψης ή αξιολόγησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί στον ηλικιωμένο ή και το νόμιμο εκπρόσωπο του ότι οι πληροφορίες που διατίθενται δεν θα παραμείνουν απόρρητες. Άρθρο 6 Δικαίωμα Πρόσβασης, Ενημέρωσης και Εναντίωσης Ηλικιωμένου 1. Δικαίωμα Πρόσβασης Ο ηλικιωμένος έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τη ΜΚΟ, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και στ) Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε', εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Η ΜΚΟ υποχρεούται να απαντήσει ατελώς στο παραπάνω αίτημα, εντός 15 ημερών από την λήψη της αίτησης του ηλικιωμένου ή του νομίμου εκπροσώπου του. 2. Δικαίωμα Ενημέρωσης Η ΜΚΟ οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή τον ηλικιωμένο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του β. τον σκοπό της επεξεργασίας. γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η ΜΚΟ ζητεί την συνδρομή του ηλικιωμένου ή του νομίμου εκπροσώπου του, οφείλει να τον ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου καθώς και για τα δικαιώματά πρόσβασης και εναντίωσής του κατά τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Με την αυτή ενημέρωση η ΜΚΟ γνωστοποιεί στον ηλικιωμένο ή τον εκπρόσωπό του εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του. Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να ενημερωθεί νωρίτερα. 3. Δικαίωμα Αντίρρησης Ο ηλικιωμένος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στη ΜΚΟ και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η ΜΚΟ έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει τον ηλικιωμένο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. 10

11 ΑΡΘΡΟ 7 Διαφύλαξη, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών του ασθενούς για λόγους υγείας που δεν σχετίζονται άμεσα με τη φροντίδα της δικής του υγείας. 1. Συναίνεση για δευτερεύοντες σκοπούς. Θα πρέπει να λαμβάνεται ρητή συναίνεση από τον ηλικιωμένο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του όποτε είναι δυνατόν, πριν από οποιαδήποτε προτεινόμενη δευτερεύουσα χρήση των προσωπικών του πληροφοριών. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συμφωνία ως προς την αποκάλυψη των πληροφοριών, μόνο οι απολύτως απαραίτητες αναγνωρίσιμες πληροφορίες του ηλικιωμένου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό στο χώρο της φροντίδας του. 2. Ειδικά για την παροχή Πληροφοριών στους Χορηγούς Ειδικά στην περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών του ηλικιωμένου για λόγους αναδοχής του από Χορηγούς, θα πρέπει ο ηλικιωμένος να ενημερώνεται και να συναινεί πλήρως για αυτήν, να μπορεί να την διακόψει όποτε επιθυμεί, να γνωστοποιούνται στον Χορηγό μόνο οι εντελώς απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, ο ηλικιωμένος να έχει το δικαίωμα να άρει οποτεδήποτε την συναίνεσή του, να δικαιούται να καταγγείλει εσφαλμένη χρήση των στοιχείων του από τον Χορηγό και οι σχετικές προϋποθέσεις να αναγράφονται στα σχετικά συμβόλαια χορηγιών. 2. Προστασία της ταυτότητας του ηλικιωμένου. Το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι υφίστανται και εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές και τα κατάλληλα πρωτόκολλα για την προστασία της ταυτότητας του ηλικιωμένου, σε οιονδήποτε συνεργαζόμενο φορέα, κρατικό ή μη, και μεταξύ των επιτρόπων υπηρεσιών του για δευτερεύουσες χρήσεις των αναγνωρίσιμων πληροφοριών των ηλικιωμένων. 3. Εφαρμογή ανωνυμίας. Οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ηλικιωμένου, μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διατήρησης. Ο χαρακτηρισμός των δεδομένων του ηλικιωμένου ως ανώνυμα συνεπάγεται ότι η ταυτοποίηση του ηλικιωμένου δεν είναι πλέον εφικτή, άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε, με βάση τα εν λόγω δεδομένα. Όποτε υπάρχει πρόθεση να καταστούν δεδομένα ανώνυμα, οι ηλικιωμένοι ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους πρέπει να ενημερώνονται από το προσωπικό του Φορέα για την εν λόγω πρόθεση και την ακριβή επίδραση που θα έχει αυτή, ειδικά για τη δυνατότητα πρόσβασης των ηλικιωμένων στα δικά τους δεδομένα, την ενημέρωσή τους σχετικά με τη χρήση τους και, κατά συνέπεια, τυχόν ένστασή τους σε τέτοιου είδους χρήση. Οι ηλικιωμένοι ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τους σκοπούς της σκοπούμενης επεξεργασίας δεδομένων αφού έχουν καταστεί ανώνυμα. ΑΡΘΡΟ 8 Υποχρεώσεις και αιτιολόγηση για την αποκάλυψη αναγνωρίσιμων πληροφοριών ηλικιωμένων για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη φροντίδα τους. 1. Νομικές υποχρεώσεις προς αποκάλυψη. Στην περίπτωση που κατά την πορεία της σχέσης μεταξύ του προσωπικού του Φορέα και του ηλικιωμένου, σαφώς καθίσταται σχετική κάποια νομική υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με τον ηλικιωμένο ή/και το νόμιμο εκπρόσωπό του το συντομότερο δυνατόν, εκτός κι αν μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να υπονομεύσει το σκοπό της αποκάλυψης στοιχείων. Πριν τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ενδεχόμενη νομική υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών, το προσωπικό του Φορέα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η κατάσταση εμπίπτει ξεκάθαρα στην κατηγορία περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται αποκάλυψη πληροφοριών. Πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε επιχείρημα που ορθά μπορεί να τεθεί ενάντια στην αποκάλυψη στοιχείων, θα παρουσιαστεί ενώπιον της αρχής στην οποία 11

12 απαιτείται να γίνει η εν λόγω αποκάλυψη. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα απολύτως αναγκαία στοιχεία και μόνο. 2. Αιτιολόγηση αποκάλυψης στοιχείων. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι ενήμερο για οποιεσδήποτε νομικές διατάξεις ή αρχές της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η στάθμιση των συμφερόντων. 3. Όταν πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες ενέχουν την αποκάλυψη στοιχείων για την προστασία δικαιωμάτων τρίτων, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται στην ουσία της. Το κριτήριο είναι το εάν η αποκάλυψη πληροφοριών του ηλικιωμένου είναι απαραίτητη και αναγκαία για την προστασία θεμάτων υγείας, ψυχολογικής και σωματικής και σωματικής ακεραιότητας του τρίτου. Όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη αναγνωρίσιμων πληροφοριών ηλικιωμένου πέραν των κοινωνικών και υπηρεσιών υγείας και σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται νομική υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών, η απόφαση αυτή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ισορροπημένης κρίσης. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι, μεταξύ άλλων: η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να αιτιολογείται όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης κινδύνου για τη ζωή τρίτου, αλλά όχι κατ' ανάγκη αιτιολογημένη όταν η εν λόγω πιθανότητα είναι μικρή. η αμεσότητα της όποιας βλάβης, δηλαδή, η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να αιτιολογείται στις περιπτώσεις όπου η προστασία του τρίτου απαιτεί άμεση ενέργεια, αλλά όχι στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από πιθανότητα ότι σε κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον ο ηλικιωμένος μπορεί να αποτελέσει απειλή για τρίτο, η ύπαρξη μιας επαρκώς κατάλληλης αρχής στην οποία η αποκάλυψη πληροφοριών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, η αναγκαιότητα της αποκάλυψης για την αποτροπή βλάβης, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποτροπής της βλάβης χωρίς την αποκάλυψη πληροφοριών, η μεγάλη πιθανότητα αποτροπής της βλάβης μέσω της αποκάλυψης πληροφοριών, η οποία απαιτεί από το προσωπικό του Φορέα να έχει βεβαιωθεί ότι η βλάβη σε τρίτο, ή σε νομικά κατοχυρωμένο κοινό συμφέρον είναι ιδιαίτερα πιθανόν να αποτραπεί μέσω της αποκάλυψης πληροφοριών. Ειδικότερα, επιτρέπεται η αποκάλυψη εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την προστασία της υγείας και της ακεραιότητας τρίτων που έρχονται σε επαφή με τον ηλικιωμένο ή προσωπικού που ασχολείται με το πρόγραμμα και/ή με τον συγκεκριμένο ηλικιωμένο, και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την προστασία του τρίτου. 4. Αποκάλυψη για την προστασία των συμφερόντων ηλικιωμένου μη ικανού προς δικαιοπραξία. Στις περιπτώσεις όπου ο ηλικιωμένος είναι μη ικανός προς δικαιοπραξία, η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να αιτιολογείται για την προστασία των συμφερόντων του ηλικιωμένου. Το εάν η αποκάλυψη πληροφοριών αιτιολογείται στην εκάστοτε περίπτωση, αυτό εξαρτάται από προσεκτική στάθμιση του συμφέροντος του ηλικιωμένου μεταξύ διαφύλαξης απορρήτου και του συμφέροντος που διακυβεύεται σε μη αποκάλυψη πληροφοριών και κρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών. Το κριτήριο της αναγκαιότητας, της αμεσότητας και της καταλληλότητας της αποκάλυψης των συγκεκριμένων πληροφοριών σε σχέση με τον προλαμβανόμενο κίνδυνο θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Ειδικά τέτοια περίπτωση συντρέχει σε περίπτωση κινδύνου υγείας του ηλικιωμένου και αυτοβλάβης της περιουσιακής κατάστασης ή υγείας του. 5. Κατάλληλη πρακτική για αιτιολογημένη αποκάλυψη πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση στην οποία ενέχεται αποκάλυψη πληροφοριών, συνιστάται θερμά στο προσωπικό του Φορέα να συζητά την περίπτωση με τους συναδέλφους τους κρατικών 12

13 φορέων χωρίς την αποκάλυψη αναγνωρίσιμων λεπτομερειών του ηλικιωμένου και εάν είναι αναγκαίο, να αναζητούν νομική ή άλλου είδους συμβουλή από ειδικό. Σε κάθε περίπτωση η πρότερη επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται αμφιβολία σχετικά με το ζήτημα τυχόν αποκάλυψης εμπιστευτικών π[πληροφοριών ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι περισσότερες από τις καταστάσεις στις οποίες έχουν προκύψει αποφάσεις αποκάλυψης πληροφοριών, απαιτούν καλής ποιότητας επικοινωνία και υποστήριξη του ηλικιωμένου του οποίου το απόρρητο πρόκειται να παραβιαστεί. Από τη στιγμή που θα ληφθεί κάποια απόφαση αποκάλυψης πληροφοριών, η συνήθης διαδικασία θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: Πρέπει να δοθεί εξήγηση των λόγων που καθιστούν αναγκαία τη διάθεση πληροφοριών στον ηλικιωμένο ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο του. Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να ενθαρρύνει τον ηλικιωμένο (ή και όταν πρέπει, το νόμιμο εκπρόσωπό του) να ενημερώσει την αρμόδια αρχή (για παράδειγμα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την Εισαγγελία, ή την αστυνομία). Εάν ο ηλικιωμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος συμφωνεί, το προσωπικό του Φορέα θα ζητήσει επιβεβαίωση από την αρχή αυτή με την πραγματοποίηση της εν λόγω αποκάλυψης. Εάν ο ηλικιωμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρνηθεί να προβεί σ αυτή την ενέργεια, τότε το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να του δηλώσει ότι προτίθεται να αποκαλύψει τις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή ή στο αρμόδιο πρόσωπο. Στη συνέχεια, το προσωπικό του Φορέα πρέπει τότε να ενημερώσει την αρχή, αποκαλύπτοντας μόνο σχετικές πληροφορίες και ενημερώνοντας τον ηλικιωμένο ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο του για τις πληροφορίες που απεκάλυψε. Το προσωπικό του Φορέα που αποφασίζει να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ηλικιωμένου, ή/και του νόμιμου εκπροσώπου του), θα πρέπει να προετοιμαστεί για να εξηγήσει και αιτιολογήσει την απόφασή του στην εν λόγω αρχή εάν κληθεί να το κάνει. Το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να καταχωρεί στο αρχείο λεπτομέρειες από κάθε συζήτηση, συνάντηση και επίσκεψη που συνέβαλε στην απόφαση αποκάλυψης ή μη αποκάλυψης αυτού του είδους των πληροφοριών. ΑΡΘΡΟ 9 Ασφάλεια - Οργάνωση Επεξεργασίας 1. Ασφάλεια Με βάση την κοινωνική ευθύνη του Φορέα και του προσωπικού του για τη διαφύλαξη του απορρήτου του ηλικιωμένου, το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι υπάρχουν και εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές και πρωτόκολλα σε οιονδήποτε συνεργαζόμενο φορέα, κρατικό ή μη, καθώς και μεταξύ επιτρόπων υπηρεσιών για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών των ηλικιωμένων. 2. Απόρρητο Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της ΜΚΟ επεξεργασίας και μόνον κατ εντολή της. 3. Οργάνωση Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η ΜΚΟ οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η ΜΚΟ οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Το προσωπικό του Φορέα θα πρέπει να έχει επίγνωση της υποχρέωσης για αυστηρή προστασίας του προσωπικού απορρήτου και της ασφάλειας κατά την επικοινωνία τους με 13

14 τους ηλικιωμένους, τους νόμιμους εκπροσώπους τους, τους εθελοντές γείτονες αλλά και συναδέλφους άλλων συνεργαζόμενων φορέων, ειδικά στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται μη άμεσες μέθοδοι επικοινωνίας, όπως τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία διαμέσου διαδικτύου ( ) και τηλεομοιοτυπία (fax). 4. Ανάθεση σε Τρίτους Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό της ΜΚΟ από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτήν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ εντολή της ΜΚΟ και ότι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου και της νομοθεσίας βαρύνουν αναλόγως και αυτόν. 14

15 ΜΚΟ Γραμμή Ζωής Γ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 15

16 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής αποτελείται από τα εξής οργανωτικά τμήματα: Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο Εξελεγκτική επιτροπή Νομική Υπηρεσία Γενικός Διευθυντής Ανεύρεση πόρων Οικονομική Υπηρεσία Επικοινωνία Εθελοντισμός Παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτηση δωρητών Γραφείο Τύπου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Βάση Δεδομένων Κέντρο Ιατροί Κοινωνικοί Λειτουργοί Ψυχολόγοι Ως προς την ιεραρχία και την σχέση τμήμα-υποτμήμα η οργανωτική δομή εκφράζεται ως εξής: Γενική Συνέλευση ΜΚΟ Γραμμή Ζωής Δ.Σ. Εξελεγκτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής Ανεύρεση πόρων Εξυπηρέτηση Δωρητών Οικονομική Υπηρεσία Επικοινωνία Γραφείο Τύπου Εθελοντισμός Παροχή Υπηρεσιών Προϊστάμενος Υπηρεσίας Βάση Δεδομένων Κέντρο Ιατροί Κοινωνικοί λειτουργοί Ψυχολόγοι Νομική Υπηρεσία Τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες έκαστου τμήματος, όπως ρητά εκφράζονται στο καταστατικό της Οργάνωσης και τον παρών κανονισμό, είναι τα εξής: Διοικητικό Συμβούλιο Το Σωματείο αποτελείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια, εκλεγομένων συνάμα 2 αναπληρωματικών μελών. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. είναι η εκπροσώπηση των μελών του Σωματείου και η επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο καταστατικό, μέσα από γενικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά και την άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών. Έχει τον τελευταίο λόγο σε θέματα πολιτικής της Οργάνωσης και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για το σύνολο του προσωπικού του Σωματείου. Το διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του είναι η προϊσταμένη αρχή για τη διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμεία και δύο μέλη. Στα άρθρα 7,8,9,10 και 11 του καταστατικού καταγράφονται ενδελεχώς όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. συμμετέχει στις εξής μονάδες: 16

17 ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Ο καθορισμός των απαιτούμενων πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων Ο έλεγχος της προόδου της ωρίμανσης του έργου - δράσης Η παρακολούθηση της εξέλιξης και της έκβασης της υποβληθείσας πρότασης Ο καθορισμός των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν κατά τα στάδια της ωρίμανσης και της υλοποίησης έργων Ο έλεγχος των φάσεων των μελετών Ο καθορισμός των αδειών που πρέπει να εκδοθούν στα πλαίσια της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων δράσεων του οργανισμού Η καταγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών Ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσης των δικαιολογητικών Η προετοιμασία του φακέλου κατάθεσης για την έκδοση των σχετικών αδειών ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Εξελεγκτική Επιτροπή Ο ορισμός της Ομάδας Έργου και του Υπευθύνου Έργου Η υλοποίηση των έργων Η παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων των έργων Ο καθορισμός του Υπευθύνου Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων Ο καθορισμός του είδους και του χρονοδιαγράμματος των ελέγχων για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων Η παρακολούθηση των αναδόχων που τυχόν χρησιμοποιούνται ια την υλοποίηση του έργου Η σύνταξη και ο έλεγχος των Δελτίων Προόδου Έργου Η διαχείριση των εγγράφων των έργων Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της οργάνωσης η Εξελεγκτική Επιτροπή: «Έχει τρία μέλη και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο για 4ετή θητεία. Εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις των Διοικητικών Συμβουλίων και του Ταμία και ιδιαίτερα αν συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να εξετάσει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση βιβλία και έγγραφα γενικά. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η εξελεγκτική επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.» Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία της Οργάνωσης έχει ως σκοπό την εκπροσώπηση της Οργάνωσης στις δικαστικές αίθουσες, την σύνταξη κάθε είδους νομικού κειμένου για λογαριασμό της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών όποτε αυτές κρίνονται αναγκαίες για την λειτουργία της Οργάνωσης. Επίσης συμμετέχει στην: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής: Η ευθύνη για το χειρισμό ενστάσεων Η σύνταξη των Συμβάσεων Έργου Η σύνταξη των προκηρύξεων των διαγωνισμών 17

18 Πέρα από την ανωτέρω επιτροπή η Νομική Υπηρεσία προσφέρει τις νομικές της συμβουλές στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης μονάδας-επιτροπής εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής όπως ρητά αναφέρεται στο καταστατικό της οργάνωσης (Άρθρο 13), ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας ο οποίος «διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα, φροντίζει για τη τήρηση του μητρώου των μελών και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτική ενημέρωσή του» Επίσης, συμμετέχει ως υπεύθυνος στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ όπου οι αρμοδιότητές του μαζί με τον Πρόεδρο του σωματείου είναι οι εξής: Η ευθύνη για τη δημοσίευση των προκηρύξεων Η παρακολούθηση των ερωτήσεων των υποψηφίων και η παροχή διευκρινίσεων σε αυτούς Η αρχειοθέτηση όλων των εντύπων των διαγωνισμών Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος της πληρότητάς τους Ο έλεγχος της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών των προσφορών Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών Η απόφαση για την απόρριψη προσφορών Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης Η ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης Ανεύρεση Πόρων Το τμήμα Ανεύρεσης Πόρων είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών μέσων για την ικανοποίηση των σκοπών του σωματείου και την υλοποίηση των υπηρεσιών τηλεειδοποίησης. Οι πρακτικές του τμήματος Ανεύρεσης πόρων καθώς και οι αρχές του καταγράφονται στον κείμενο «Πολιτική ανεύρεσης εταιρικών πόρων στην Ελλάδα». Συμμετέχει δε στις εξής μονάδες: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ όπου οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Η εισήγηση προτάσεων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Η έρευνα της επικαιρότητας για ανεύρεση προσκλήσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα Η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμό έργων ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Η διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης έργων ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Η παρακολούθηση των αναδόχων που τυχόν χρησιμοποιούνται ια την υλοποίηση του έργου Στο εν λόγω τμήμα υπάγεται και το υποτμήμα «Εξυπηρέτηση Δωρητών», αρμοδιότητα του οποίου είναι η επικοινωνία με τους δωρητές της Οργάνωσης. Οικονομική Υπηρεσία Η Οικονομική Υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του λογιστικού συστήματος της Οργάνωσης, για την διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού, για τη γενική διεκπεραίωση πάσης φύσεως οικονομικών και λογιστικών θεμάτων καθώς και για την ενημέρωση του Δ.Σ. περί της οικονομικής καταστάσεως του Οργανισμού. Μετέχει στην ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής: Η μελέτη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του έργου, ο σχεδιασμός του τρόπου τήρησής τους και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ικανοποίησή τους 18

19 Η παρακολούθηση της οικονομικής προόδου των έργων Η καταχώρηση και ο έλεγχος όλων των παραστατικών Η διεκπεραίωση πληρωμών Η τήρηση του Λογιστικού Συστήματος Επικοινωνία Το τμήμα της Επικοινωνίας το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της Οργάνωσης και των σκοπών αυτής και οι αρχές και λειτουργία του οποίου καταγράφονται στο κείμενο «επικοινωνιακή στρατηγική», συμμετέχει στην: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του έργων Η ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής για την πρόοδο των έργων Στο τμήμα της Επικοινωνίας επίσης υπάγεται το υποτμήμα «Γραφείο Τύπου», του οποίου αρμοδιότητα είναι η σύνταξη και δημοσίευση δελτίων τύπου. Εθελοντισμός Το τμήμα εθελοντισμού επιφορτίζεται με την προώθηση της Οργάνωσης στα δίκτυα εθελοντισμού, την εφαρμογή πολιτικών ανεύρεσης εθελοντών, την οργάνωση του δυναμικού των εθελοντών της Οργάνωσης και την κατανομή αρμοδιοτήτων και αντικειμένων εργασίας σε αυτούς. Αποτελείται από τους υπεύθυνους των τμημάτων επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων και από τους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Οργάνωσης. Παροχή Υπηρεσιών Το τμήμα Παροχής Υπηρεσιών είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του στόχου της Οργάνωσης όπως αυτός εκφράζεται από την εφαρμογή της υπηρεσίας της Τηλεειδοποίησης. Το προσωπικό του τμήματος Παροχής Υπηρεσιών δεσμεύεται από το κείμενο «Κώδικας δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεειδοποίησης στους ηλικιωμένους», τους σκοπούς της Οργάνωσης όπως αυτοί καταγράφονται στο Καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, καθώς και από την γενική πολιτική που αποφασίζει το εκάστοτε Δ.Σ. Λειτουργικές Μονάδες Στο πλαίσιο των τμημάτων της Οργάνωσης και για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ, η οποία στελεχώνεται από το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων. Αρμοδιότητες της μονάδας είναι: Η εισήγηση προτάσεων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Η έρευνα της επικαιρότητας για ανεύρεση προσκλήσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα Η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμό έργων ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, η οποία στελεχώνεται από το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες της μονάδας είναι: Ο καθορισμός των απαιτούμενων πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων Ο έλεγχος της προόδου της ωρίμανσης του έργου - δράσης Η διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης έργων Η παρακολούθηση της εξέλιξης και της έκβασης της υποβληθείσας πρότασης Ο καθορισμός των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν κατά τα στάδια της ωρίμανσης και της υλοποίησης έργων Ο έλεγχος των φάσεων των μελετών 19

20 Ο καθορισμός των αδειών που πρέπει να εκδοθούν στα πλαίσια της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων δράσεων του οργανισμού Η καταγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών Ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσης των δικαιολογητικών Η προετοιμασία του φακέλου κατάθεσης για την έκδοση των σχετικών αδειών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή στελεχώνεται από το Δ.Σ. και τη Νομική Υπηρεσία. Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι: Η σύνταξη των προκηρύξεων των διαγωνισμών Η ευθύνη για τη δημοσίευση των προκηρύξεων Η παρακολούθηση των ερωτήσεων των υποψηφίων και η παροχή διευκρινίσεων σε αυτούς Η αρχειοθέτηση όλων των εντύπων των διαγωνισμών Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος της πληρότητάς τους Ο έλεγχος της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών των προσφορών Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών Η απόφαση για την απόρριψη προσφορών Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης Η ευθύνη για το χειρισμό ενστάσεων Η ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης Η σύνταξη των Συμβάσεων Έργου ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, η οποία στελεχώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων και το Τμήμα. Η Μονάδα αυτή θα στελεχώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος των έργων που διαχειρίζεται ο οργανισμός από υπαλλήλους των διαφόρων τμημάτων και γραφείων του οργανισμού. Αρμοδιότητες της μονάδας είναι: Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του έργων Ο ορισμός της Ομάδας Έργου και του Υπευθύνου Έργου Η υλοποίηση των έργων Η παρακολούθηση της προόδου του έργου Η παρακολούθηση των αναδόχων που τυχόν χρησιμοποιούνται ια την υλοποίηση του έργου Η παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων των έργων Ο καθορισμός του Υπευθύνου Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων 20

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόψεις σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»

ΘΕΜΑ: «Απόψεις σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευδοκία Παπακρίβου

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα