ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 1/5

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) (Σχέδια : Ξ-ΒΙΝΓ) 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Είναι από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (ΜDF) εξωτερικών διαστάσεων 600/380mm και ύψους 1650mm επενδεδυμένη με HPL πάχους περίπου 1mm. Εσωτερικά περιέχει τρία (3) κινητά ράφια κι ένα σταθερό, όλα από το ίδιο συνθετικό ξύλο και την ίδια επένδυση. Εξωτερικά ασφαλίζει με δύο ντουλαπόφυλλα. Για διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο Όλα τα ξύλινα στοιχεία από ινοσανίδα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746/ ) μέγιστο όριο φορμαλδεΰδης τάξεως Ε1 και όπως επίσης ορίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ταυτόχρονα θα πρέπει όλη η κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3: 1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000, όπως αυτά επιβάλλονται από την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746/ ). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της βιβλιοθήκης. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι: Α) Για τη ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF): το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ ). Β) Για την επένδυση με HPL: τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ του Ήτοι: Αντοχή στην τριβή : IP>150, WR 350 Αντοχή στη χάραξη : 3 rating (βλ ) Γ) Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρθρο 1 3 δ 3). Σημείωση: Οι εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007. Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από τις προμηθεύτριες εταιρείες για την πρώτη ύλη (ινοσανίδα μέσης πυκνότητας MDF) που χρησιμοποιήθηκε, η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 622-1:2003 και ως προς τις μηχανικές ιδιότητες με το ΕΝ 622-5:2009 (Πίνακας 3). 2/5

3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1. ΒΑΣΗ Αποτελείται από τη Βάση, τον Κορμό, τα Ντουλαπόφυλλα και τα Ράφια Είναι ένα ορθογώνιο πλαίσιο από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF) πάχους 19mm πλέον το πάχος του HPL, κλάσης Ε1, βάσει της ΕΝ και ως προς τις μηχανικές ιδιότητες βάσει της ΕΝ 622-5:2009 (Πίνακας 3) ή όπως εκάστοτε ισχύουν, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746/ ) (βλ. 1.2). Τα χαρακτηριστικά της ως άνω επίστρωσης οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ του 2005 ή όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το ως άνω υλικό απαιτούνται εκθέσεις δοκιμών που θα προσδιορίζουν την αντοχή του σε τριβή και χάραξη. Ειδικότερα: Αντοχή στην τριβή : IP>150, WR 350 Αντοχή στη χάραξη : 3 rating H συγκόλληση των φύλλων HPL με το φύλλο την ινοσανίδα θα γίνει με κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία με ειδική κόλλα μη τοξική, με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να μη παρουσιάζονται αποκολλήσεις ή φουσκώματα του φύλλου HPL Οι ενώσεις στις τέσσερις γωνίες, γίνονται φαλτσογωνιαστές κολλητές με γκινισιά και πηχάκι από κόντρα πλακέ 4-5mm. Για πρόσθετη ενίσχυση των γωνιών, κολλιέται σ αυτές, ξύλινος τάκος μορφής τριγωνικής (ορθό τριγωνικό πρίσμα, με βάση ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο) πλευράς 5cm και ύψος κατά 1cm μικρότερο από το ύψος της βάσης. Η επάνω τριγωνική επιφάνεια του τάκου, είναι πρόσωπο (συνεπίπεδη) με την επάνω επιφάνεια της βάσης Η ακμή της ορθής γωνίας του τάκου είναι πλανισμένη, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή του κατά το κόλλημα στο εσωτερικό της δίεδρης γωνίας της βάσης Η βάση, στην κάτω επιφάνεια των δύο μεγάλων πλευρών της, έχει τοποθετημένα τρία ειδικά πλαστικά πέλματα μικρού πάχους (~5mm), βιδωτά με μικρές λαμαρινόβιδες, τύπου ψωμάκι Η βάση στην πάνω επιφάνεια των δύο μεγάλων πλευρών της, δέχεται έξι (ανά πλευρά) τουλάχιστον ξύλινες καβίλιες με τις οποίες κολλιέται και συνδέεται με τον κορμό ΚΟΡΜΟΣ Έχει μορφή ορθού πρίσματος, με ορθογώνιο πυθμένα (πάτος) με τρία κινητά ράφια στο εσωτερικό του κι ένα σταθερό. Το άνοιγμα από εμπρός κλείνεται με δίφυλλο ντουλαπόφυλλο, ενώ από πίσω με μονοκόμματο φύλλο (πλάτη) από ινοσανίδα (βλ ) Οι πλαϊνές επιφάνειες, καθώς και ο Πυθμένας και το Καπάκι του πρίσματος, προβλέπονται από ινοσανίδα πάχους 19mm με επένδυση HPL πάχους 1mm ( 10%) και στις δύο πλευρές των επιφανειών (βλ ). Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνονται κολλητές, με τρεις τουλάχιστον καβίλιες ανά σύνδεση ή γκινισόπηχες. 3/5

4 Η πλάτη είναι από ινοσανίδα πάχους 8mm με επένδυση HPL όπως στην προηγούμενη παρ αναφέρεται. Εφαρμόζεται κολλητή καρφωτή, σε προβλεπόμενες πατούρες στα Πλαϊνά, στο Καπάκι και στον Πυθμένα (πάτος). Τα βελονάκια είναι κατάλληλου μεγέθους, σε απόσταση μεταξύ τους ανά (δέκα) 10mm περίπου και ελαφρά βυθισμένα (ζουμπαδιασμένα) με τη βοήθεια ζουμπά ΡΑΦΙΑ Η σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών ενισχύεται με την ύπαρξη του σταθερού ραφιού, που τοποθετείται κολλητό και με καβίλιες ή γκινισόπηχες, ενώ από την πλευρά της πλάτης κολλιέται και καρφώνεται με βελονάκια Τα κινητά ράφια (πλάτους 30cm) κατασκευάζονται από ινοσανίδα ελαχίστου πάχους 19mm με επένδυση HPL (βλ ). Η έδρασή τους γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (2 ανά πλευρά). Τα μεταλλικά στηρίγματα θα εισέρχονται σε μεταλλικές υποδοχές (φωλιές) οι οποίες θα σφηνώνουν σε κατάλληλες τρύπες καθ ύψος στις πλαϊνές επιφάνειες (τρεις θέσεις καθ ύψος ανά ράφι). Το κάθε στήριγμα θα εξέχει από τη φωλιά του 10 mm κατ ελάχιστον ΝΤΟΥΛΑΠΟΦΥΛΛΑ Προβλέπονται από ινοσανίδα πάχους τουλάχιστον 16mm, με επένδυση HPL (βλ ) Η ανάρτησή τους γίνεται με τρεις (3) τουλάχιστον ανά ντουλαπόφυλλο ειδικούς ρυθμιζόμενους μεταλλικούς (όχι με πλαστικά εξαρτήματα) ελατηριωτούς μεντεσέδες χωνευτού τύπου π.χ. FERRARI, οι οποίοι επιτρέπουν στο ντουλαπόφυλλο, όταν ανοίγει, να βρίσκεται η εξωτερική του επιφάνεια σχεδόν συνεπίπεδη (πρόσωπο) με την αντίστοιχη εξωτερική επιφάνεια του πλαϊνού, εξασφαλίζοντας μ αυτόν τον τρόπο την πλήρη επαφή των πλαϊνών, όταν τοποθετούμε Μονάδες πλάι - πλάι Ειδικές πλαστικές πινέζες, τοποθετημένες πάνω και κάτω, στις κατάλληλες θέσεις ή στον Κορμό ή στα Ντουλαπόφυλλα, εξασφαλίζουν το αθόρυβο του κλεισίματος των τελευταίων Ειδικές χωνευτές, ώστε να μην προεξέχουν, ξύλινες ή μεταλλικές ή πλαστικές χειρολαβές (Α ποιότητας) του εμπορίου, προβλέπονται τοποθετημένες κατακόρυφα μέσα στη ζώνη με το ριγωτό λάστιχο (βλ.παρ ) που διακοσμεί τα ντουλαπόφυλλα σε απόσταση από τον αρμό μεταξύ τους περίπου 4cm Σε ορισμένο ύψος της εξωτερικής πλευράς των ντουλαπόφυλλων, προβλέπεται εγκοπή (γκινισιά) πλάτους (δέκα) 10cm και κατάλληλου βάθους ώστε να κολληθεί μέσα σ αυτή, έγχρωμο ριγωτό λάστιχο του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια να είναι συνεπίπεδη (πρόσωπο) με εκείνη της μελαμίνης του θυρόφυλλου ή να προεξέχει το πολύ (ένα έως δύο) 1-2mm. Το είδος της κόλλας καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ριγωτού ελαστικού και συνήθως είναι κόλλα επαφής (CONTACT CEMENT) ή βενζινόκολλα Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή χωνευτή κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, με ορειχάλκινη πλάκα και κυπρί. Το κέντρο (αφαλός) της κλειδαριάς βρίσκεται 2-3cm πιο ψηλά από 4/5

5 την ταινία με το ριγωτό λάστιχο. Σε περίπτωση που στο εμπόριο δεν βρεθεί η κατάλληλη χωνευτή κλειδαριά (μικρό πάχος κλπ.) που να χωράει στο εναπομένον πάχος του ντουλαπόφυλλου τότε θα επιλεγεί η ανάλογη σε μέγεθος κουτιαστή. Στο αριστερό ντουλαπόφυλλο προβλέπονται πάνω και κάτω μικροί ορειχάλκινοι σύρτες πλακέ, βιδωμένοι με ορειχάλκινες φρεζάτες βίδες (τύπου φακή), ανάλογες σε διάμετρο με την υποδοχή της φρέζας στο σύρτη. Αν ο σύρτης δεν έχει φρεζαρισμένες τρύπες θα χρησιμοποιηθούν ανάλογες βίδες στρογγυλοκέφαλες ορειχάλκινες Στα εφαπτόμενα σόκορα των δύο ντουλαπόφυλλων προβλέπεται αναβαθμός (πατούρα) στον καθένα, βάθους και πλάτους (πέντε) 5mm ώστε όταν κλείνουν να δημιουργείται σκοτία (γκινισιά) βάθους 5mm και πλάτους 10mm (5 + 5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Oλα τα πάχη (σόκορα) της ινοσανίδας είναι τριμμένα σχολαστικά με γυαλόχαρτο, με τελικό Ν ο 150, ώστε να είναι απόλυτα λεία στην αφή των μικρών παιδιών ενώ οι ακμές (κόψεις) είναι σπασμένες και λείες με κατάλληλο εργαλείο (π.χ. Ρούτερ) ή με ντουκόχαρτο Ν ο 180 κολλητό σε κατάλληλο (τάκο) ώστε το φάλτσο της ακμής να είναι ισόπαχο σε όλο του το μήκος. Πλάτος φάλτσου το πολύ ένα 1mm Oλα τα ορατά σόκορα της ινοσανίδας, χρωματίζονται με εμποτισμό τους από ειδικό χρώμα (μη τοξικό) σε απόχρωση σκούρα, π.χ. σε περίπτωση λευκού HPL το χρώμα στα σόκορα μπορεί να είναι καφέ σκούρο ή μπλε σκούρο ή πράσινο σκούρο κ.λ.π. Μετά τον εμποτισμό που πρέπει να είναι ομοιόμορφος σε όλο το μήκος της επιφάνειας, το HPL τρίβεται ελαφρά με λεπτό χνούδι για να εξομαλυνθεί. Μετά από αυτό η επιφάνεια σφραγίζεται με δύο επιστρώσεις γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό ενός συστατικού, διαφανές, και επικάλυψη με δύο επιστρώσεις βερνικιού φινιρίσματος νερού ακρυλικό ενός συστατικού, διαφανές με τη βοήθεια πιστολιού βαφής ώστε να δημιουργηθεί εντελώς λεία επιφάνεια με εμφάνιση όχι γυαλιστερή αλλά ματ σατινέ Όλες οι συνδέσεις θα είναι κολλητές, με κόλλες Α ποιότητας (στη φυσική τους πυκνότητα και όχι αραιωμένες με νερό κλπ.) και ενισχυμένες με ξύλινες καβίλιες ή γκινισόπηχες. Οι τελευταίες δεν θα είναι φανερές στα άκρα (τέρματα) των συγκολλούμενων επιφανειών. Όπου προβλέπονται φρεζάτες, βίδες, γενικά η φρέζα που υποδέχεται τη βίδα θα έχει κατάλληλη διάμετρο και βάθος ώστε η μεγάλη διάμετρος της κεφαλής της βίδας να είναι συνεπίπεδη (πρόσωπο) με εκείνη της φρέζας Όπου οι συγκολλούμενες επιφάνειες είναι από HPL, αυτό θα τρίβεται με χοντρό γυαλόχαρτο π.χ. Ν ο 60, ώστε να αγριεύει η επιφάνειά του για την καλύτερη πρόσφυση της κόλλας Τα χρώματα του HPL ή συνδυασμός αυτών, θα επιλεγούν από τον επιβλέποντα της Δ.Ε.Σ., μετά από προσκόμιση δειγμάτων από τον ανάδοχο της εργολαβίας. Πάχος HPL τουλάχιστον 1mm Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη κιγκαλερίας κι αυτά θα επιλεγούν μεταξύ δειγμάτων (τουλάχιστον 3 για κάθε είδος) όπως στην προηγούμενη παράγραφο Το έπιπλο της βιβλιοθήκης αγκυρώνεται μέσω της πλάτης του στον τοίχο, με δύο (2) γαλβανισμένες φρεζάτες ειδικές για Νοβοπάν λαμαρινόβιδες (DIN 267) 5/5

6 μήκους (εξήντα) 60mm με διάμετρο κορμού 5-6mm και το αντίστοιχο πλαστικό βύσμα. Τα κεφάλια τους καλύπτονται τελικά με ειδικό πλαστικό καπελάκι. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σταθερότητα του επίπλου σε περίπτωση σεισμού Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του επίπλου, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη, ιδιαίτερα δε σε μικρά παιδιά. 3. ΔΕΙΓΜΑ Η κατάθεση πλήρους δείγματος στις αποθήκες του Ο.Σ.Κ. είναι υποχρεωτική από όλους διαγωνιζόμενους. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί απόδειξη παραλαβής του δείγματος. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4.1. Κάθε βιβλιοθήκη συσκευάζεται σε χαρτόκουτο πεντάφυλλο βάρους 750 gr /m2 περίπου και θα δένεται σφιχτά με πλαστικά τσέρκια σταυροειδώς. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα υπάρχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του όπως επίσης, με ευκρινή γράμματα, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι: Ο τίτλος της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.-Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Ο αριθμός της Διακήρυξης Η επωνυμία του προμηθευτή Οι βιβλιοθήκες θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται με σελοφάν (ή από πλαστικό γκοφρέ) και θα δένονται με πλαστικό τσέρκι. 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1. Ο ανάδοχος θα εγγυάται την στερεότητα της κατασκευής για δύο (2) έτη τουλάχιστον, από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παράδοσης Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες η κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής, και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών. 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Η επιτροπή παραλαβής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή κρίνει τούτο αναγκαίο. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε φορείς όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Σημείωση της 1.2 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής, με έξοδα του αναδόχου, δεν θα υπερβαίνουν τις τρείς (3) τμηματικές παραδόσεις και θα αφορούν τα ζητούμενα από την τεχνική προδιαγραφή χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (βλ. άρθρο 9 του Ν.118) Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χρώματα να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ. 6/5

7 6.3. Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Δ/νση και θα αναφέρει : 1. Το λογότυπο της Εταιρείας 2. Το τίτλο της Εταιρείας ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ) /ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3. Την Διακήρυξη 4. την επωνυμία του προμηθευτή. 5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης (ΚΥΑ Ζ3-5430/ ΦΕΚ 746/ άρθρο 3 3 β). Η τελική μορφή της πινακίδας θα εγκριθεί από τη Δ/νση. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /ΞΗ :.../.../... ΑΝΑ ΟΧΟΣ :... ΤΗΛ:... FAX:... ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ : E1 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σαν κριτήριο αξιολόγησης καθορίζεται η χαμηλότερη τιμή. ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΖΑΧ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΟΥΔΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΣ ΒΑΪΟΣ ΘΕΟΣ 7/5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 8430-03-027-191208 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / 02-2001) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα