3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση του έργου Σκοπός του έργου ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απαιτήσεις Μελέτης Σκοπός Περιεχόµενο Είδη Μελετών Στάδια Μελετών Κανονισµοί Προδιαγραφές Τρόπος Παρουσίασης ο Στάδιο Οριστική Μελέτη Σκοπός / Περιεχόµενο Υποβλητέα ο Στάδιο Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας Σκοπός / Περιεχόµενο Υποβλητέα ο Στάδιο Τεύχη ηµοπράτησης Σκοπός / Περιεχόµενο Υποβλητέα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Σελ. 2

3 5.2 Συντονισµός Αρχειοθέτηση Γενικά Προδιαγραφές για Παραδοτέα Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης Υποβολές σε Ηλεκτρονική Μορφή Εκθέσεις Συσκέψεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ιαθεσίµων Στοιχείων Σελ. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την 682/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου (αριθ. αποφ. 6) της ΕΟΑΕ, εγκρίθηκε η προκήρυξη διαγωνισµού προεκτοιµώµενης αµοιβής , χωρίς Φ.Π.Α. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης του έργου: «Επισκευή επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης Σύρου και ανέγερση Νηπιαγωγείου», µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3316/2005 άρθρο 7 και µε συνολικό χρόνο εκπόνησης της µελέτης του έργου έξι (6) µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης. Το παρόν κείµενο περιγράφει το Τεχνικό Αντικείµενο Εργασιών για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελετών Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Παθητικής πυροπροστασίας, Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης για την επέκταση του ηµοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βάρης. Επίσης την Αρχιτεκτονική µελέτη διαρρύθµισης, την µελέτη αποτύπωση φέροντος οργανισµού - έλεγχος Στατικής επάρκειας και µελέτη Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων για την επισκευή του υφιστάµενου ηµοτικού σχολείου. Έτσι θα πρέπει να συνταχθούν οι Οριστικές µελέτες των έργων ώστε να εκδοθούν οι οικοδοµικές τους άδειες και να δηµοπρατηθούν άµεσα. 1.1 Γενικά Το Τεχνικό Αντικείµενο Εργασιών χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η µελετητική εργασία της οποίας καθορίζεται το µέγεθος. Τεχνικό Αντικείµενο Εργασιών Συµβατικές Υποχρεώσεις για τη Σύνταξη Μελέτης Μεθοδολογία εργασίας - Χρονοδιάγραµµα - Αµοιβές Εκτέλεση Έργου Τεχνικά Στοιχεία Περιγράφεται σε συντοµία το αντικείµενο των παραπάνω µελετών έργων που θα εκπονήσει ο Μελετητής καθώς επίσης και το τι πρέπει να λαµβάνει υπόψη του στο σχεδιασµό των έργων. Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για τη µέθοδο διαχείρισης της σύµβασης και τη διαχείριση ποιότητας Περιγράφεται η µεθοδολογία της εργασίας, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό πληρωµής. Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία Καθορισµός των εφαρµοζόµενων Κανονισµών, Προδιαγραφών και Οδηγιών Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι: ΕΟΑΕ ΕΟ ΚΑ Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης Εγνατία Οδός καλείται το αντικείµενο κατασκευής (συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη. Κάθετοι Άξονες καλείται επίσης το έτερο αντικείµενο κατασκευής (συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη Σελ. 4

5 ΤΣΥ Σύµβουλος Π 696/1974 ΠΕΤΕΠ ΠΚΕ Εκπρόσωπος Μελετητή Γενικός Μελετητής Συντονιστής Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων είναι οι διατάξεις που αφορούν την περιγραφή των υλικών και εργασιών κατασκευής, που συντάχθηκαν για την ΕΟ και τους ΚΑ. Οµάδα Μελετητών (ή µεµονωµένος Μελετητής) στην οποία ανατίθεται το έργο. Προεδρικό ιάταγµα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι Τυπικές Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες για το σχεδιασµό των έργων που αφορούν την Εγνατία Οδό, οι οποίες είναι αποδεκτές από την ΕΟΑΕ. Πρόσωπο στο οποίο ο Μελετητής αναθέτει τα καθήκοντα εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τα συµβατικά θέµατα. Πρόσωπο που έχει τα κατάλληλα προσόντα, στο οποίο ο Εργοδότης αναθέτει αποκλειστικά τη γενική ευθύνη για την παρακολούθηση και τον συντονισµό των εργασιών µελέτης. Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον ανάδοχο κατά τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την εκπόνηση των µελετητικών εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Εγνατίας Οδού. 1.2 Υφιστάµενη κατάσταση του έργου Το υφιστάµενο ηµοτικό Σχολείο Βάρης αποτελείται από το παλαιό λιθόκτιστο τµήµα και από µεταγενέστερες προσθήκες αιθουσών, διαθέτει τρία επίπεδα µε συνολική επιφάνεια ορόφων 780,39 m2 και είναι κατασκευασµένο επί οικοπέδου επιφανείας m2, ιδιοκτησίας του ήµου Ποσειδωνίας. Για τον σκοπό της επέκτασης αγοράστηκε από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων γειτονικό οικόπεδο επιφάνειας m2. Τα δύο οικόπεδα βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Βάρης και προβλέπονται να ενοποιηθούν σε ένα προκειµένου να γίνει η επέκταση του ηµοτικού Σχολείου Βάρης και η ανέγερση του Νηπιαγωγείου Βάρης. Η µελέτη θα εκπονηθεί για το ενιαίο οικόπεδο µε συνολική επιφάνεια m2, επιτρεπόµενη κάλυψη 70% και δόµηση 80% σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης. Έχει συνταχθεί από τον ήµο Ποσειδωνίας της Σύρου, φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας κτιριολογικό πρόγραµµα για το Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο ήµου Βάρης δυναµικότητας 120 µαθητών και το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο δυναµικότητας νήπια καθώς επίσης και Τοπογραφικά διαγράµµατα των οικοπέδων θεωρηµένα από την Πολεοδοµία Σύρου µαζί µε σχέδια αποτύπωσης (αρχιτεκτονικά) του υφιστάµενου διώροφου κτιρίου. Έτσι η συνολική Σελ. 5

6 απαιτούµενη δόµηση για το ολοήµερο ηµοτικό σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα είναι m2 για τους κύριους χώρους και 360 m2 για τους βοηθητικούς χώρους και για το ολοήµερο Νηπιαγωγείο 350 m2 για κύριους χώρους και 90 m2 για τους βοηθητικούς χώρους. Εκτιµήθηκε τµήµα 260 m2 του υφιστάµενου κτιρίου του ηµοτικού σχολείου που µπορεί να απαιτηθούν να γίνουν εργασίες επιδιορθώσεων όπως και αποτύπωση του φέροντος οργανισµού εάν κριθεί αναγκαία. 1.3 Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση των Οριστικών µελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων, Ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας, ΣΑΥ-ΦΑΥ) που απαιτούνται για την δηµοπράτηση των σχολείων και την έκδοση των οικοδοµικών τους αδειών. 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 Απαιτήσεις Μελέτης Σκοπός Το παρόν αντικείµενο αφορά την σύνταξη των µελετών για την επισκευή - επέκταση του ηµοτικού σχολείου Βάρης και την ανέγερση του Νηπιαγωγείου όπως και την προετοιµασία των φακέλων για την έκδοση των απαραίτητων οικοδοµικών αδειών. Έτσι το αντικείµενο εργασιών απαιτεί την σύνταξη των µελετών και τευχών δηµοπράτησης µε σκοπό την δηµοπράτηση του έργου Περιεχόµενο Για την εκπόνηση των µελετών θα απαιτηθούν: Επίσκεψη στον χώρο του οικοπέδου και ενηµέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν Συλλογή απαιτούµενων στοιχείων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Καταγραφή και εκτίµηση των εργασιών που θα απαιτηθούν στο υφιστάµενο κτίριο (διαρρυθµίσεις, επισκευές, κλπ) όπως και έλεγχος της στατικής του επάρκειας εάν απαιτηθεί και πιθανές προτεινόµενες επεµβάσεις. Εφαρµογή βέλτιστης λύσης της διαρρύθµισης των χώρων σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα Επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και µορφολογικών ζητηµάτων που τίθενται, των κριτηρίων σχεδιασµού και προδιαγραφών αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των µελετών. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να συντάξει και να αναπαράγει τις απαιτούµενες µελέτες σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας της Ε.Ο.Α.Ε. Αναλόγως, ο Σύµβουλος θα πρέπει να συντάξει και να αναπαράγει τα αντίτυπα µελετών, τευχών, εντύπων κ.λ.π., που θα απαιτηθούν από τις αδειοδοτούσες Αρχές Είδη Μελετών Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται η εκπόνηση των παρακάτω µελετών: Αρχιτεκτονικών Σελ. 6

7 Στατικών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ενεργητικής Πυροπροστασίας (για την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία) Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) Φάκελλος οικοδοµικής άδειας και Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (για την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία) Στάδια Μελετών Οι µελέτες της παρούσας Έκθεσης θα εκπονηθούν κατά τα ακόλουθα τρία (3) στάδια: 1 ο Στάδιο Οριστική µελέτη 2 ο Στάδιο Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας 3 ο Στάδιο Τεύχη δηµοπράτησης Κανονισµοί Προδιαγραφές Οι µελέτες των σχολείων της παρούσας έκθεσης θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές για κτιριακά έργα και ειδικότερα για σχολικά κτίρια. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο Οδηγός Μελετών για διδακτήρια όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και η Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών από τον ΟΣΚ Α.Ε.. Για θέµατα που τυχόν δεν ορίζονται από τους Εθνικούς Κανονισµούς ο Σύµβουλος θα εφαρµόσει τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή ιεθνείς Οδηγίες και Πρότυπα. Σχετικά µε το περιεχόµενο των µελετών (σχέδια και τεύχη) και τα υποβλητέα των σταδίων, θα πληρούνται οι διατάξεις του Π.. 696/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η µελέτη ενεργειακής απόδοσης θα είναι σε συµφωνία µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτίρίων (ΦΕΚ 407, 9/4/2010) Τρόπος Παρουσίασης Η παρουσίαση των µελετών θα γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ε.Ο.Α.Ε., όπως περιγράφονται στο 5ο κεφάλαιο (Εκτέλεση Έργου) της παρούσας Έκθεσης. Εκτός των γενικών απαιτήσεων και επειδή πρόκειται για διατµηµατική µελέτη ορίζονται τα παρακάτω: Όλα τα σχέδια θα είναι κατάλληλα αριθµηµένα, κατ αύξοντα αριθµό και είδος µελέτης. Σε περίπτωση που κάποιο σχέδιο αναφέρεται σε τµήµα του αντικειµένου της µελέτης, θα πρέπει να επισηµαίνεται η σχετική του θέση µε κατάλληλο σκαρίφηµα ή άλλη ενδεδειγµένη ένδειξη. Όλα τα τεύχη θα είναι αριθµηµένα, ως ανωτέρω. Επιπλέον, θα υπάρχει και αρίθµηση της οργάνωσης τους (κεφάλαια και σελίδες). Σε κάθε υποβολή περιλαµβάνεται Πίνακας Περιεχοµένων (σχεδίων και τευχών) Όλα τα υποβαλλόµενα (σχέδια και τεύχη) θα υπογράφονται από τον αρµόδιο Σύµβουλο. Σελ. 7

8 2.2 1 ο Στάδιο Οριστική Μελέτη Σκοπός / Περιεχόµενο Σκοπός του 1ου Σταδίου είναι ο εντοπισµός και επίλυση των κύριων ζητηµάτων των προς µελέτη σχολικών κτιρίων, η καταγραφή και η αποκατάσταση των απαιτούµενων επιδιορθώσεων ή διαρρυθµίσεων του υφιστάµενου κτιρίου, η οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής λύσης µε περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής, η διάρθρωση και ο καθορισµός των διαστάσεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισµού όσον αφορά την Στατική µελέτη και ο καθορισµός της θεµελίωσης µε βάση τα διατιθέµενα γεωτεχνικά στοιχεία από την ΕΟΑΕ. Καθορίζονται επίσης οι παραδοχές του υπολογισµού ως προς τις φορτίσεις και τους κανονισµούς µελέτης και περιλαµβάνει: Τον χρονικό προγραµµατισµό εκπόνησης των µελετών Την Αρχιτεκτονική µελέτη των κτιρίων λαµβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διαµόρφωση του αύλειου χώρου Την µελέτη παθητικής πυροπροστασίας Την Στατική µελέτη των κτιρίων Την Η/Μ οριστική µελέτη του κτιρίου και του αύλειου χώρου. Η οριστική µελέτη Η/Μ θα περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις όπως παρακάτω αναφέρονται: Φωτισµού και ισχυρών ρευµάτων Ασθενών ρευµάτων Θέρµανσης Ύδρευσης Αποχέτευσης Οµβρίων Αλεξικέραυνου Πυροπροστασίας Ανελκυστήρα Υποβλητέα Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ µελετών και ενεργειακής απόδοσης. Όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες προδιαγραφές σχέδια για την Οριστική µελέτη των κτιριακών έργων (σχέδια γενικής διάταξης και διαµόρφωσης 1:100, διάγραµµα κάλυψης 1:100, σχέδιο εκσκαφών 1:50, κατόψεις όψεις - τοµές σε κλίµακα 1:100) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η κατασκευή του έργου και τα υλικά τους Τεύχη υπολογισµών Προµέτρηση Προϋπολογισµός ΣΑΥ & ΦΑΥ ο Στάδιο Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας Σκοπός / Περιεχόµενο Σκοπός του 2ου Σταδίου είναι η σύνταξη του φακέλου των µελετών των Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων και Ενεργειακής Απόδοσης προς την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία και του φακέλου της µελέτης ενεργητικής Σελ. 8

9 πυροπροστασίας στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές της µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτές πρέπει να ενσωµατωθούν στην Οριστική µελέτη. Η µελέτη ενεργειακής απόδοσης του δηµοτικού σχολείου θα συνταχθεί από κοινού από τον Αρχιτέκτονα και τον Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407, 9/4/2010) Υποβλητέα Αντίγραφα των ανωτέρω εγκεκριµένων µελετών και των εγκριτικών τους αποφάσεων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΟΑΕ ο Στάδιο Τεύχη ηµοπράτησης Σκοπός / Περιεχόµενο Σκοπός του 3ου Σταδίου είναι η παραγωγή των τευχών που απαιτούνται για τη δηµοπράτηση του έργου Υποβλητέα Τεχνική περιγραφή Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Τεχνικές Προδιαγραφές 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς Εκτός των εγκεκριµένων τευχών, προτύπων και κανονισµών της Ε.Ο.Α.Ε. (π.χ. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., Ο.Σ.Α.Τ. κ.α.), οι µελέτες της παρούσας Έκθεσης διέπονται από το ισχύον γενικό κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά τα κάτωθι: Κτιριακά Έργα (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός) και ειδικότερα Σχολικά κτίρια (προδιαγραφές από τον ΟΣΚ) Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ.- 97 (ΦΕΚ 315/Β/ ) και την προσαρµογή του Κ.Τ.Σ 97 στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ (ΦΕΚ 537/Β/ ) Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση 17α/10/26/ΦΝ429/ Αντισεισµικό υπολογισµό σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αριθµ. 18/ ( 17α/04/62/φν275) και 26/ ( 17α/02/78/ΦΝ275) εγκυκλίους. Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1416/Β/ , ΦΕΚ 2113/Β/ ) Μελέτη και Κατασκευή ηµοσίων Έργων Πολεοδοµική Νοµοθεσία Σελ. 9

10 Η επιλογή κατηγορίας εδάφους Α,Β,Γ, και από τον πίνακα 2.5 του ΕΑΚ 2000 θα γίνει µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των γεωτεχνικών µελετών και κάθε πρόσθετης έρευνας. 3.2 Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Σκοπός των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται εγκαίρως οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις βασικές παραδοχές του έργου και µε τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής, ώστε να αποτελέσουν την βάση για τον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής από τον Ανάδοχο της κατασκευής. Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Μελετητή στην πρόληψη κινδύνων µπορεί να γίνει κατά την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόµη πολλές δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Ο Μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασµό του τεχνικού έργου τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.. 17/1996, προσαρµοσµένες στο υπό µελέτη έργο. Συγκεκριµένα: Την εξάλειψη των κινδύνων. Την αντιµετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. Την εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόµενα µέτρα για την πρόληψή τους. Την περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου. Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. Την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. Τον σχεδιασµό ενός συστήµατος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στον οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι ρόλοι και αρµοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου. Ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.. 305/1996 και την Υ.Α. ΙΠΑ /οικ/177/2001 να ορίσει Συντονιστή θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (Α.Υ.Ε.), ο οποίος και αναλαµβάνει την ευθύνη σύνταξης των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά την φάση της µελέτης. Το όνοµα του συντονιστή θα πρέπει να ανακοινωθεί στην Ε.Ο.Α.Ε. εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία ανάθεσης της µελέτης. Στον Συντονιστή Α.Υ.Ε. ανατίθεται η εκτέλεση των καθηκόντων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.. 305/1996. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Πληροφορίες για κινδύνους που δεν µπορεί να αποφευχθούν. Αναγνώριση τέτοιων κινδύνων, εκτίµηση βαθµού επικινδυνότητας, προτεινόµενα µέτρα ασφαλούς εργασίας. Σελ. 10

11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους που δεν µπορεί να αποφευχθούν. Αναφορά σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης του εναποµείναντος εργασιακού κινδύνου. Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων. Μελέτες σχετικά µε κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισµούς που περιέχουν εργασίες υψηλού κινδύνου, όπως ειδικοί τύποι ικριωµάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, µεγάλα ορύγµατα ή επιχώµατα, διάνοιξη σήραγγας κ.λπ. ιαδικασίες για τον χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. (Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από την νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής). Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει: Γενικά στοιχεία: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία µελετητή και συντονιστή ΑΥΕ κατά την φάση της µελέτης. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, κατάλογο µε τα σχέδια που έχουν παραχθεί από την µελέτη. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία πιθανόν να πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, τόσο κατά τα επόµενα στάδια της µελέτης όσο και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως, εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ. Στοιχεία για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης: Οδηγίες συντήρησης του υπό µελέτη έργου. α) Στοιχεία του έργου που απαιτούν τακτική συντήρηση ή έλεγχο µετά από έκτακτα γεγονότα (ακραία φυσικά φαινόµενα, ατυχήµατα, κ.λπ.) β) Ειδικές απαιτήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η συντήρηση - επιθεώρηση ορισµένων στοιχείων του έργου Ειδικές επισηµάνσεις: Υλικά που απαιτούν ειδική µεταχείριση ώστε να περιληφθούν στα δελτία ασφάλειας των υλικών, στο ΦΑΥ του αναδόχου Κατασκευής. Γειτονικά έργα ή περιοχές που πιθανόν να επηρεάζουν ή να επηρεάζονται από την συντήρηση του έργου. Η/Μ εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στο έργο. Στοιχεία που µπορεί να επηρεάσουν µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. αποτελούν τµήµατα της µελέτης και υποβάλλονται στο αρµόδιο τµήµα της Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση. 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ Ο Σύµβουλος θα συντάξει Χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των µελετών/εργασιών της παρούσας Έκθεσης, το οποίο θα υποβληθεί στην Ε.Ο.Α.Ε. για έγκριση µαζί µε τις εργασίες του 1ου Σταδίου. Οι Οριστικές µελέτες που αφορούν τα παραδοτέα του 1ου σταδίου θα παραδοθούν µε την λογική σειρά που θα εκπονηθούν. Σελ. 11

12 Το Χρονοδιάγραµµα της παρούσας Έκθεσης είναι ενδεικτικό ως προς τα ενδιάµεσα στάδια αλλά σταθερό ως προς το πρώτο και το τελευταίο στάδιο και ως προς την συνολική του διάρκεια. Ο Σύµβουλος θα καταβάλλει προσπάθεια για την κατά το δυνατόν συντόµευση του χρόνου εργασιών. Οι προτεινόµενες προθεσµίες ορίζονται σε µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και αφορούν τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των απαιτούµενων εργασιών. Στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης των υποβλητέων από την Ε.Ο.Α.Ε. Η δέσµευση του Συµβούλου αφορά µόνον στον καθαρό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας Έκθεσης. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου από την Ε.Ο.Α.Ε., διαπιστωθεί ότι απαιτείται «Αναθεώρηση και Επανυποβολή» σταδίου µελέτης, η νέα υποβολή θα γίνει εντός του χρόνου που θα καθορισθεί στο σχετικό έγγραφο. Τυχόν καθυστέρηση υποβολής θα επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. Με την υποβολή εκάστου σταδίου της µελέτης και µετά τον έλεγχο και την διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόµενων στοιχείων, µπορεί να καταβληθεί ποσοστό έως 70% της αµοιβής του σταδίου. Η πληρωµή του υπόλοιπου ποσοστού θα καταβληθεί µετά την έγκριση εκάστου σταδίου της µελέτης. Α/Α Σταδίου ιάρκεια Σταδίου 1 ο 3 µήνες ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Παραδοτέα Σταδίου Οριστική µελέτη Αρχιτεκτονικών Στατικών Η/Μ εγκαταστάσεων ΣΑΥ & ΦΑΥ Τµηµατική Εξόφληση 70% 2 ο 2 µήνες Έκδοση Οικοδοµικής άδειας 20% 3 ο 1 µήνας Τεύχη ηµοπράτησης 10% ΣΥΝΟΛΟ 6 µήνες 100% Ο χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου ανέρχεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, η οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης των µελετητικών εργασιών, µε προεκτιµώµενη αµοιβή (χωρίς ΦΠΑ). 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 5.1 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών σωστής πρακτικής από κάθε Μελετητή, Σύµβουλο ή Γνωµοδότη, που ασχολείται µε εργασίες στα πλαίσια Μελετών. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. Σελ. 12

13 Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Ε.Ο.Α.Ε. θα ελέγχει τον Σύµβουλο για το εάν τηρεί τέτοιες διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ή/και θα επισκέπτεται τα γραφεία του για να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών. Μετά τον έλεγχο, η Ε.Ο.Α.Ε. συντάσσει µια έκθεση ελέγχου, την οποία κοινοποιεί στον Σύµβουλο. Στην έκθεση επισηµαίνονται οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Σύµβουλο και ορίζεται χρονοδιάγραµµα για την διόρθωση τους. Σε περίπτωση που ο Σύµβουλος δεν προβαίνει στην αποκατάσταση των ατελειών, η Ε.Ο.Α.Ε. µπορεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, σύµφωνα µε την Σύµβαση. Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές. Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων στοιχείων. Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών των κανονισµών µελέτης και των παραδοχών που εφαρµόστηκαν. Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την Ε.Ο.Α.Ε. Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάκτης. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται από διαφορετικό άτοµο, κατάλληλων προσόντων, της ίδιας ή άλλης οµάδας Συµβούλων. Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών. Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές. Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της οµάδας Μελετητών σχετικά µε τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση που η οµάδα Μελετητών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα σύνταξης συσκέψεων προόδου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των προβληµάτων. 5.2 Συντονισµός Ο Σύµβουλος θα ορίσει έναν εκπρόσωπο από την οµάδα του για να ενεργεί ως «Συντονιστής» και να είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό όλων των επιµέρους συµβούλων που ασχολούνται µε αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ όπως απαιτείται. Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των µελετών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό παραλείψεων στις µελέτες που του παραδίδει η Ε.Ο.Α.Ε. (Εργοδότης) ως δεδοµένα και υπόβαθρα. Για όλα τα παραπάνω, θα γνωµοδοτεί σχετικά στην ιεύθυνση Μελετών. Σελ. 13

14 Όλες οι µελέτες και οι εκθέσεις που συντάσσονται από την µελετητική οµάδα υπόκεινται στην διαδικασία του διεπιστηµονικού ελέγχου. Κάθε ειδικότητα εξετάζει τις εργασίες και των άλλων ειδικοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε το δικό της αντικείµενο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια µεταξύ των ειδικοτήτων. Ο Σύµβουλος της παρούσας θα πρέπει να επικοινωνεί τόσο µε την Ε.Ο.Α.Ε. όσο και µε τα µέλη της οµάδας µελετών, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). 5.3 Αρχειοθέτηση Γενικά Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., εκτός αν στην παρούσα Έκθεση ορίζεται διαφορετικά. Όλες οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή. Τα ψηφιακά στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο Προδιαγραφές για Παραδοτέα Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Όλες οι εκθέσεις θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και φύλλο Ελέγχου Ποιότητας. Τα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην τυποποιηµένη πινακίδα σχεδίου, το όνοµα του ηλεκτρονικού αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). (Οι περισσότεροι plotter drivers δίνουν την δυνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης των παραπάνω στοιχείων στο περιθώριο των σχεδίων). Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε σύµβαση. Στάδιο πριν την έγκριση: Θα υποβάλλονται από το Σύµβουλο στην Ε.Ο.Α.Ε. δύο (2) έντυπα αντίγραφα των µελετών. Στάδιο µετά την έγκριση: Θα υποβάλλονται από το Σύµβουλο στην Ε.Ο.Α.Ε. τέσσερα (4) έντυπα και ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο των µελετών Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από µία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα καταγράφεται το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούµενων αναθεωρήσεων των εγγράφων της υποβολής. Η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης είναι η εξής: Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Σύµβουλος: Θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου. Θα επισυνάπτει στην υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και ένα έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης. Σελ. 14

15 Όταν η Ε.Ο.Α.Ε. αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της µελέτης, θα περιλαµβάνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισµό έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Μελέτης καθώς και το γενικό χαρακτηρισµό του Κουτιού. Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: Εγκρίνεται: (App 1) Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις: (App 2) Αναθεώρηση και Επανυποβολή: (R&R) Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και µέρος αυτής απορρίπτεται: (Mix) Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον: (S/S) Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Σύµβουλος: Θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισµός έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθµός αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή. Θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης Υποβολές σε Ηλεκτρονική Μορφή Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «Ψηφιακή Μορφή των Παραδοτέων» ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις: Για όλες τις µελέτες, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ» (APPROVED) και µόνον για αυτές, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα υποβάλλεται µόνον µετά την έγκριση της µελέτης από την Ε.Ο.Α.Ε. Κάθε ηλεκτρονικό µέσον πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: Όνοµα εταιρείας Όνοµα παραδοτέου Αριθµός και όνοµα του υπό µελέτη τµήµατος Ηµεροµηνία παραγωγής Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους (INDEX) σε Word ή Text File και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD- ROM. Τα περιεχόµενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: Την δοµή των υποκαταλόγων του µέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD- ROM). Το ονόµατα όλων των αρχείων (Filename). Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από το όνοµα του αρχείου. Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Σύµβουλος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την Ε.Ο.Α.Ε. κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των σχεδίων (drawings) και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν). Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια. Σελ. 15

16 εν θα γίνονται δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, παρά µόνον εάν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισµένα δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές µελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε µορφή ψηφιακού διανυσµατικού (vector) αρχείου, όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι «σπασµένο» σε περισσότερα του ενός αρχεία. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα παρακάτω: Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση στο format του DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του DXF. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία, όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά συµβολα κ.α. Συνοδευτικά, µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries) και ο χρωµατικός πίνακας (color table), που χρησιµοποιήθηκαν κατά την φάση παραγωγής τους. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάπτονται τα αρχεία, που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb). Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad, η οποία γίνεται αποδεκτή από το σύστηµα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι η Το ίδιο ισχύει για τα αντίστοιχα DXF αρχεία, τα οποία προέκυψαν από το AutoCad Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρµες, που θα χρησιµοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιηµένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόµενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και µόνον σχεδιαστική πληροφορία και όχι περιγραφική πληροφορία. Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου προβολικού συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 1987), καθώς και την σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων. Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 1987 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο) της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει εντός του σχεδίου την τυποποιηµένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να δίδονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο κειµένου Word ή σε σκαναρισµένο αρχείο). Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word µε εισαγόµενες (inserted) εικόνες, αυτές θα πρέπει: Να είναι της µικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να µην επιβαρύνουν το αρχείο κειµένου χωρίς λόγο. Να υποβάλλονται και ξεχωριστά ως µεµονωµένα αρχεία εικόνας, σύµφωνα µε την παρακάτω σχετική παράγραφο. Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες κ.λ.π.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα προγράµµατα του Microsoft Office (Word, Excel) για Windows. Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής: Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου.shx, αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε τα σχέδια. Σελ. 16

17 Αν τα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές.ttf (true type fonts), αυτές θα πρέπει να είναι τύπου Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε τα σχέδια. Για όλες τις γραµµατοσειρές θα πρέπει το είδος γραµµατοσειράς (Style Name) να είναι το ίδιο µε το όνοµα γραµµατοσειράς (Font Name) στην οποία «ανήκει» το συγκεκριµένο είδος (style). Ψηφιακά αρχεία εικόνας (µόνον για φωτογραφίες). Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατική δοµή υποκαταλόγων (directory structure) ανάλογα µε το θέµα των εικόνων, εις τριπλούν, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Ένα directory, που θα περιλαµβάνει τις αρχικές, ασυµπίεστες (uncompressed) σκαναρισµένες εικόνες, σε TIF format. Τα αρχεία, ανάλογα µε το θέµα τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5ΜΒ το καθένα Ένα δεύτερο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος ανά αρχείο ~ 1ΜΒ. Ένα τρίτο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος ανά αρχείο ~ 300kb. εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ανά υποβολή. 5.4 Εκθέσεις Ο Σύµβουλος θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: Εκθέσεις προόδου Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών), όπως ορίζονται στην παρούσα. 5.5 Συσκέψεις Ο Συντονιστής Σύµβουλος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις που θα διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όταν αυτό ζητηθεί. Ο Συντονιστής Σύµβουλος θα συντάσσει, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία, τα πρακτικά των συσκέψεων και θα τα διαβιβάζει στην Ε.Ο.Α.Ε. µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κάθε σύσκεψη. Σελ. 17

18 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κυριακή Σαριδάκη Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια ιευθύντρια Μελετών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 682/6/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων ηµήτριος Γεράρδης Ε/Χ Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Θεωρηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα των δύο οικοπέδων (Τ.Υ..Κ. ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑΣ) 2 Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτύπωσης υπάρχοντος διώροφου κτιρίου (Τ.Υ..Κ. ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑΣ) 3 Εγκεκριµένο κτιριολογικό πρόγραµµα για το ολοήµερο Νηπιαγωγείο και το Ολοήµερο ηµοτικό σχολείο Βάρης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Ι.Π.Ε.Ε.) 4 Έκθεση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων γεωερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης Αριθµ. Κουτιού: Ν04_12 (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.) Σελ. 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση Ηµεροµηνία Συντονισµός Η / Μ Εγκαταστάσεων οµοστατικώ ν Γεωτεχνικών Υδραυλικών Περιβαλλοντικών Υγιεινής & Ασφάλειας Συντονισµός Μελετών ιευθυντής Μελετών Κ. Σαριδάκη Σ. ασκαλάκη Μ. Κατσαβέλη Χ. Κέκης Α Β Γ Σελ. 20

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5086 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Συµφωνία πλαίσιο για την Εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου άξονα, Καθέτων αξόνων, Νήσων Β. & Ν. Αιγαίου και λοιπών αναγκών) Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος οριστικών µελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ Γηροκοµείου, Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, του 1ου τµήµατος (59.3.1) της Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος µελετών τεχνικών έργων οδών - γεφυρών του 2ου τµήµατος (59.3.2), από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της µε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνικών γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Ασβεστοχωρίου του 1 ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ AΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡAΣ 4985 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάνοιξη και με εκσκαφή και επανεπίχωση από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2)

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών του 2ου τμήματος από X.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4960" ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις µεγάλων τεχνικών στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" - Κωδικός Αναφοράς 4901» OKTΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας Γενικά στοιχεία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης. Το αντικείμενο της παρούσης Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά Στρυµονικό του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες Προµαχώνας Κωδικός Αναφοράς 5262» ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη σήραγγα στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα" - Κωδικός Αναφοράς 5160» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΥΧΟΣ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «κπόνηση Μελέτης του έργου: "πισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος των οριστικών µελετών είκοσι τριών (23) τεχνικών στο τµήµα 61.1.1 "Περιαστική οδός Σερρών" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" - Κωδικός Αναφοράς 5345» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Για την κατασκευή των έργων µέσω εργολαβιών απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες- Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4130» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 K:\A70000\Design\tenders\2012_tunnel_5163\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_tunnel_5163

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Θωμαΐδου Δήμητρα Φανούλης Αντώνης Σιαμέτης Νικόλαος Τηλ..:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2.1 Γενικά

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2.1 Γενικά 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK.1 Ηµεροµηνία : 10/2003 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέρα από το βασικό δίκαιο που διέπει την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και ηµοτική Κοινοτική Αυτοδιοίκηση, δηλ.: Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1251 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.1.1.1 ΓΟΚ Κτιριοδοµικός Κανονισµός (1) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως αυτός τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοψία έλεγχος πραγματικής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων έδρας. Προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Αυτοψία έλεγχος πραγματικής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων έδρας. Προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα