4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ"

Transcript

1 4. ΤΥΧΟΣ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «κπόνηση Μελέτης του έργου: "πισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135

2 A.T.1 A.T.2 A.T.3 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΣ ΑΜΟΙΒΣ ΜΛΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΚΥΗ - ΠΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΓΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΛΤΗΣ Α) ΑΡΧΙΤΚΤΟΝΙΚΣ ΜΛΤΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΡΓΩΝ Οριστική µελέτη Νηπιαγωγείου & επέκταση δηµοτικού Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Νηπιαγωγείου & επέκταση δηµοτικού Οριστική µελέτη υφιστάµενου δηµοτικού - πιδιορθώσεις ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) (ευρώ) ΟΙΚ. 1Α 1.1 τεµάχιο 1, , ,59 ΟΙΚ. 1Α 1.2 τεµάχιο 1, , ,33 ΟΙΚ. 1Α 1.1 τεµάχιο 1, , ,80 ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ A.T.4 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας υφιστάµενου δηµοτικού ΟΙΚ. 1Α 1.2 τεµάχιο 1,00 657,12 657, , Β) ΣΤΑΤΙΚΣ ΜΛΤΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΡΓΩΝ A.T.1 Οριστική µελέτη Νηπιαγωγείου ΟΙΚ. 2.1 τεµάχιο 1, , ,44 Οριστική µελέτη επέκτασης δηµοτικού µε A.T.2 αντισεισµικό υπολογισµό Αποτύπωση φέροντος οργανισµού υφισταµένου A.T.3 δηµοτικού ΟΙΚ. 2.1 & ΟΙΚ. 2.2 τεµάχιο 1, , ,84 ΟΙΚ τεµάχιο 1, , ,29 A.T.4 Οριστική µελέτη υφισταµένου δηµοτικού ΟΙΚ. 2.1 τεµάχιο 1, , , , Γ) ΗΛΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΣ ΜΛΤΣ Οριστική µελέτη Η/Μ Νηπιαγωγείου & Μελέτη A.T.1 νεργητικής Πυροπροστασίας Οριστική µελέτη Η/Μ επέκτασης δηµοτικού & A.T.2 Μελέτη νεργητικής Πυροπροστασίας Οριστική µελέτη Η/Μ υφισταµένου δηµοτικού & A.T.3 Μελέτη νεργητικής Πυροπροστασίας ΟΙΚ. 3Α 3.1 & 3.2 τεµάχιο 1, , ,81 ΟΙΚ. 3Α 3.1 & 3.2 τεµάχιο 1, , ,04 ΟΙΚ. 3Α 3.1 τεµάχιο 1, , , , ) ΜΛΤΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΣΑΥ & ΦΑΥ µελέτη για το Νηπιαγωγείο & επέκταση A.T.1 του δηµοτικού ΓΝ.6 τεµάχιο 1, , ,83 A.T.2 ΣΑΥ & ΦΑΥ για το υφιστάµενο δηµοτικό ΓΝ.6 τεµάχιο 1,00 419,69 419,69 ) ΜΛΤΗ ΝΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.815, A.T.1 Μελέτη για το Νηπιαγωγείο & την επέκταση του δηµοτικού Άρθρο 12 Αρ. 6/Β/ΟΙΚ τεµάχιο 1, , ,57 A.T.2 Μελέτη για το υφιστάµενο δηµοτικό ΓΝΙΚΟ Άρθρο 12 Αρ. 6/Β/ΟΙΚ τεµάχιο 1, , , , , =1,219 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135

3 ΑΡΧΙΤΚΤΟΝΙΚΣ ΜΛΤΣ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΛΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΛΤΗΣ Α Οριστική25%+παρα λειπ.στάδιο προµελ.50%*35% ΙII 9,75 1,00 1 2,10 50, ,00 1, , ,59 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΛΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΛΤΗΣ (m 2 Α ) ΙII 9,75 1,00 1 2,00 35, ,00 1, ,33 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΛΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΛΤΗΣ Α Οριστική25% V 9,75 0,61 1 2,90 63,00 260,00 1, , ,80 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΛΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΛΤΗΣ (m 2 Α ) V 9,75 0,61 1 2,00 35,00 260,00 1, ,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,84 Ο Συντάξας Κυριακή Σαριδάκη K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(Αρχιτεκτονικά)

4 ΣΤΑΤΙΚΣ ΜΛΤΣ ΜΛΤΗΣ ΦΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΛΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΤΑο ΣΒν Σστ κ µ Α Οριστική 25%+παραλειπ. στάδιο προµελ.50%*35 % ΙII 9,75 1,00 0,30 3,00 37,00 440,00 1, , ,44 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΛΤΩΝ ΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ Οριστική ΜΛΤΗΣ Με Αντισεισµ. 25%+παραλει ΦΡΟΥΣΑΣ ΤΑο ΣΒν Σστ κ µ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ (m 2 Α υπολ. π.στάδιο ) 1,8*Α προµελ.50%* 35% ΙII 9,75 1,00 0,30 3,00 37,00 914,00 1, , , ,84 ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΛΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΛΤΗΣ ΦΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΑο ΣΒν Σστ κ µ Α Οριστική 25% ΙII 9,75 1,00 0,30 3,00 37,00 260,00 1, , ,94 ΜΛΤΗΣ ΦΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΑο ΣΒν Σστ κ µ Α Αποτύπωση φέροντος οργανισµού 75%*35% ΙII 9,75 1,00 0,30 3,00 37,00 260,00 1, , ,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,51 Ο Συντάξας Κυριακή Σαριδάκη K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(Στατικά)

5 Ι ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m2) 390 Ταο 9,75 ΣΒν 1 ίδος Κτ. Για ΣΒν 1,219 γκατάσταση Κατηγορία κ µ ΣΗΜ Aµοιβή Αi 1 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Υ ΡΥΣΗΣ ,50% 272,23 2 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟΧΤΥΣΗΣ ,50% 272,23 3 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΣΗΣ ,00% 1.248,08 4 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΥΣΗΣ ,50% 1.015,43 5 ΑΤΜΟΣ - ΥΠΡΘΜΟ ΝΡΟ ΘΡΜΑΝΣΗ ,00% 2.776,91 7 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΜΟΣ 4 2,5 45 9,50% 997,45 8 ΗΛΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΥΜΑΤΑ 3 2,3 45 6,00% 3.490,30 9 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΦΩΝΑ-DATA ,00% 380,35 11 T.V ,50% 233,22 12 MΓΑΦΩΝΑ ,00% - 13 BMS ΑΝΛΚΥΣΤΗΡΣ ,00% - 15 ΑΛΞΙΚΡΑΥΝΟ - ΓΙΩΣΙΣ ,00% 760,70 16 ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΥΜΑΤΑ ,50% 466,44 17 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΡΙΑ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΛΤΗΣ Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Η/Μ γκαταστάσεων Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (µε παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) , ,18 Μελέτη νεργητικής Πυροπροστασίας Α ΙII 0,29 1,00 1,00 2,30 45,00 390,00 1, Ο Σύντάξας ασκαλάκη Σµαράγδα κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης νεργητικής Πυροπροστασίας (µε παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) 7.173,81 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(ΗΜ Νηπιαγωγείου)

6 Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Η/Μ γκαταστάσεων Νέου ηµοτικού Σχολείου Ι ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΙΑ - Τ (m2) 714 Ταο 9,75 ΣΒν 1 ίδος Κτ. Για ΣΒν ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΙΩ ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΣΗΣ 1,219 γκατάσταση Κατηγορία κ µ ΣΗΜ Aµοιβή Αi 1 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Υ ΡΥΣΗΣ ,50% 382,50 2 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟΧΤΥΣΗΣ ,50% 382,50 3 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΣΗΣ ,00% 966,75 4 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΥΣΗΣ ΑΤΜΟΣ - ΥΠΡΘΜΟ ΝΡΟ ΘΡΜΑΝΣΗ ,00% 4.352,82 7 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΜΟΣ 4 2, ,00% 1.633,00 8 ΗΛΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΥΜΑΤΑ 3 2,3 45 6,00% 5.450,00 9 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΦΩΝΑ-DATA ,00% 585,63 11 T.V ,50% 357,23 12 MΓΑΦΩΝΑ ,50% 357,23 13 BMS ΑΝΛΚΥΣΤΗΡΣ ,00% 1.300,91 15 ΑΛΞΙΚΡΑΥΝΟ - ΓΙΩΣΙΣ ,00% 1.171,26 16 ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΥΜΑΤΑ ,50% 714,47 17 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΡΙΑ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΛΤΗΣ ΦΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ , ,08 Μελέτη νεργητικής Πυροπροστασίας Α ΙII 0,29 1,00 1,00 2,30 45,00 714,00 1, Ο Σύντάξας ασκαλάκη Σµαράγδα κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (µε παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(ΗΜ Νέου ηµ.σχολ.) κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης νεργητικής Πυροπροστασίας (µε παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) ,04

7 Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Η/Μ γκαταστάσεων ηµοτικού Σχολείου (υφιστάµενο) Ι ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΙΑ - Τ (m2) 260 Ταο 9,75 ΣΒν 1 ίδος Κτ. Για ΣΒν ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΙΩ ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΣΗΣ ΚΠΑΙ ΥΣΗΣ 1,219 γκατάσταση Κατηγορία κ µ ΣΗΜ Aµοιβή Αi 1 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Υ ΡΥΣΗΣ ,50% 219,00 2 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟΧΤΥΣΗΣ ,50% 219,00 3 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΣΗΣ ,00% 466,75 4 ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΥΣΗΣ ΑΤΜΟΣ - ΥΠΡΘΜΟ ΝΡΟ ΘΡΜΑΝΣΗ ,00% 1.031,15 7 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΜΟΣ 4 2, ,00% 767,16 8 ΗΛΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΥΜΑΤΑ 3 2,3 45 6,00% 2.598,18 9 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΦΩΝΑ-DATA ,00% 285,52 11 T.V ,50% 175,61 12 MΓΑΦΩΝΑ ,50% 175,61 13 BMS ΑΝΛΚΥΣΤΗΡΣ ,00% 624,04 15 ΑΛΞΙΚΡΑΥΝΟ - ΓΙΩΣΙΣ ,00% 571,04 16 ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΥΜΑΤΑ ,50% 351,22 17 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΡΙΑ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ,27 κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (µε 3.180,81 παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) ΜΛΤΗΣ Μελέτη νεργητικής Πυροπροστασίας Α ΙII 0,29 1,00 1,00 2,30 45,00 260,00 1, Ο Σύντάξας ασκαλάκη Σµαράγδα κπόνηση Η/Μ µελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης νεργητικής Πυροπροστασίας (µε παραλειπόµενο στάδιο Προµελέτης) 4.758,82 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(ΗΜ Υφ.Σχολείου)

8 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΛΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΚΑΙ ΝΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑi κ µ β % Α ,91 0,40 8,00 1,219 1, ,83 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΛΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΝΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑi κ µ β % Α ,52 0,40 8,00 1,219 2,36 419,69 ΑΜΟΙΒΗ ΜΛΤΗΣ ΝΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΚΑΙ ΝΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΥΑ ΑΡ. 6/Β/ΟΙΚ 5825 (35.091, , ,08) * 0,20 = 9.531,57 ΑΜΟΙΒΗ ΜΛΤΗΣ ΝΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΝΟ ΗΜΟΤΙΚΟ (4.973, ,81) * 0,20 = 1.630,92 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135(ΣΑΥ-ΦΑΥ & νεργ.απόδ.)

9 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚ ΛΓΧΘΗΚ Κυριακή Σαριδάκη Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια ιευθύντρια Μελετών ΘΩΡΗΘΗΚ ΓΚΡΙΝΤΑΙ µε την 682/6/ απόφαση του.σ. της ΟΑ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων ηµήτριος Γεράρδης /Χ Τοµεάρχη κτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «γνατία Οδός Α..» K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ (31-12-2013) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32/2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 6777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.325,38 Φ.Π.Α. 23% : 304,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ :.630,22 ΕΥΡΩ C:\p26\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 205\ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 205.doc ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Α: Ω5ΩΓΩΚΑ-4ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια : 19/09/2014 Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369"

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"- ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 K:\Promithies\Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα