ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πρέβεζας». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 13. Αυδίκος Δημήτριος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 14. Κακιούζης Χαράλαμπος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 15. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 16. Σπυράκος Ιωσήφ 5. Ροπόκης Ευάγγελος 17. Τσοβίλης Ευάγγελος 6. Μπαρτζώκας Παντελής 18. Τάγγας Απόστολος 7. Αντωνίου Μαρία 19. Σαραμπασίνας Παύλος 8. Καζάκου Παρθενία 20. Ζέκιος Δημήτριος 9. Βαρτελάτου Στυλιανή 21.Τσούτσης Χρήστος 10. Κουτρούμπας Βασίλειος 22. Γιαννάκης Στέργιος 11.Κορωναίος Κοσμάς 23. Κατέρης Κωνσταντίνος 12.Τριβλής Δημήτριος 24. Τσαγκάρης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Παπαχρήστος Λάζαρος, 2) Λαζάρου Χριστίνα, 3) Νίτσας Γεώργιος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και της συζήτησης του παρόντος θέματος αποχώρησαν, οι κ.κ. Γιαννάκης, Κατέρης, Τσούτσης, Ζέκιος, Τάγγας, και Σαραμπασίνας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 1ο Αριθ. Απόφασης : 361/2011 Σελίδα 1 από 187

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την αρ. 06/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ( Αρθρο 63 στ Ν.3852/2010) Σύνταξη σχεδίου ΟΕΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Φυσιογνωμία / Προβλήματα & Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής του νέου Δήμου Πρέβεζας. Α. Φυσιογνωμία Ο Δήμος Πρέβεζας της Περιφέρεια Ηπείρου, συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου. Εδρα του είναι η πόλη της Πρέβεζας. Ο Δήμος βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Πρέβεζας, στην παραθαλάσσια περιοχή του. Συνορεύει με τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας στα βόρεια και στα ανατολικά και βρέχεται απο το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά.στα βόρεια του νομού εκτείνεται ο ορεινός όγκος του Σουλίου και στα ανατολικά ο ορεινός όγκος των Τζουμέρκων και των καταλήξεών τους. Το σύνολο των εκτάσεων ανέρχεται σε 401,60 χιλιάδες στρέμματα με ορεινές, ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν το 34%, οι βοσκότοποι το 32%, ενώ η δασοκάλυψη ανέρχεται σε ποσοστό 15%. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Στατιστικής υπηρεσίας, ο πληθυσμός του Δήμου Πρέβεζας, ανέρχεται στις κατοίκους, με μεγάλη αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Χαρακτηριστικό της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής είναι η πληθυσμιακή αύξηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο αυξημένος πληθυσμός της καλοκαιρινής περιόδου περιλαμβάνει εσωτερικό τουρισμό καθώς και μετανάστες εσωτερικού και εξωτερικού. Η ευρύτερη περιοχή έχει πρόσβαση προς την Αρτα όσο και προς τα Ιωάννινα. Συνδέεται οδικά με τις δύο αυτές πόλεις ενώ σύντομα ολοκληρώνεται η Ιονία οδός, ο νομός δε συνδέεται προς τον νότο μέσω υποθαλάσσιας σήραγγας με τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Βασικά χαρακτηριστικό του Δήμου είναι το φυσικό περιβάλλον, το οποίο διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα και ποιότητα πόρων. Η δασοκάλυψη, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα (υγροβιότοποι Αμβρακικού, Ροδιάς )με την σπάνια χλωρίδα και πανίδα, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και η πλούσια πολιτιστική παράδοση και αρχαιολογική κληρονομιά της, δημιουργούν ένα ενιαίο και πολυσύνθετο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής είναι στον πρωτογενή τομέα ( αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία) στον τουρισμό και στο εμπόριο. Τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την φυσιογνωμία του Δήμου είναι: Ο γεωργικός χαρακτήρας της πεδινής ζώνης. Η αλιεία (αλιεύματα Αμβρακικού κόλπου αλλά και ανοικτού πελάγους). Η ιδιαίτερη ομορφιά του φυσικού τοπίου. Η πολιτιστική & ιστορική της κληρονομιά Η γεωγραφική θέση της περιοχής Β. Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής Η ιδιομορφία των χαρακτηριστικών της περιοχής σχετίζεται με το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνει τις οικονομικές δραστηριότητες και συνεπώς και την δημογραφική δομή της περιοχής. Σελίδα 2 από 187

3 Η περιοχή ως παραθαλάσσια κατά κύριο λόγο, παρουσιάζει συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Ενώ η αξιοποίηση των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων αποτελεί προτεραιότητα. H Πρέβεζα είναι μια περιοχή που κρατάει αναλλοίωτες τις παραδόσεις έχει χαρακτηρισμένο ιστορικό κέντρο, λιμάνι με εμπορική δραστηριότητα αξιόλογες αρχαιολογικές τοποθεσίες και παράλια απείρου κάλλους. O Δήμος Πρέβεζας προσφέρει στον επισκέπτη, μια σειρά από δραστηριότητες. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι σκόπιμο να υποστηριχθούν ώστε να αναδείξουν τουριστικά και οικονομικά την περιοχή. Γ. Βασικός στόχος Βασικός στόχος του Δήμου είναι να αναδειχθεί σε έναν βιώσιμο και αξιόπιστο Δήμο, με δυνατή παραγωγική βάση, με δυνατότητες απασχόλησης ένα Δήμο ανθρώπινο και λειτουργικό με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποιότητα της ζωής αυτά θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους στόχων: 1. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό. 2. Προστασία, προβολή και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 3. Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων του Δήμου. 4. Εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο, δίκτυο ανεμογεννητριών κλπ.) 5. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. (Καρβουνάρι) 6. Ευρυζωνικότητα (ασύρματο δίκτυο και οπτικές ίνες). 7. Ίδρυση αστικής συγκοινωνίας. 8. Δημιουργία χώρων στάθμευσης. 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Ε.Υ ΔΗΜΟΥ Πρέβεζας. Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου κατάταξης του προσωπικού Μέχρι 31/1/2011 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, με την οποία το προσωπικό που αναφέρεται στη συνέχεια διαπιστώνεται ως προσωπικό του νεοσύστατου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας που κατέχει και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Το προσωπικό που κατατάσσεται στη διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με την εγκύκλιο 47, της 28/12/10 του Τμ. Προσωπικού ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περιλαμβάνει : 1. Το προσωπικό των δήμων ή δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται. 2. Oι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούσαν στους συνενούμενους Δήμους (άρθρο 18 παρ. 2 περ. κ. του ν. 3870/2010). 3. Το προσωπικό που εθελοντικά μετετάγη στους δήμους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.1 του ν.3852/ Το προσωπικό που υποχρεωτικά μετετάγη στους δήμους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2α του ν.3852/ Το προσωπικό των ΤΥΔΚ των κρατικών Περιφερειών που μετατάσσεται στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 του ν. 3852/ Το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρεται στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163). 7. Το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό Σελίδα 3 από 187

4 σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μεταφέρεται από με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους. 8. Το προσωπικό τυχόν καταργούμενων συνδέσμων Προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού του ΟΕΥ του νέου Δήμου Πρέβεζας Ο Ο.Ε.Υ θα πρέπει να προβλέπει θέσεις προσωπικού που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες : Α) Ειδικές θέσεις Β) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Γ) Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού Δ) Θέσεις προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - ΙΔΑΧ (Οργανικές και Προσωποπαγείς) Ε) Θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Α) ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Γενικοί Γραμματείς Δήμων Σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν / 07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), Δήμοι με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου Σύμφωνα με το Άρθρο 162 του Ν / 07, σε Δήμο που είναι πρωτεύουσα Νομού ή έχει πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους μπορεί με τον ΟΕΥ του να συνιστάται θέση μετακλητού Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου. Θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών Σύμφωνα με το Άρθρο 163 του Ν / 07 συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. Προβλέπονται τέσσερεις θέσεις στον ΟΕΥ του Δήμου Πρέβεζας Θέσεις Δικηγόρων Σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν / 07, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων μπορεί να συνιστώνται θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Mπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2) θέσεις σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους. Στους λοιπούς Δήμους ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων δικηγόρων καθορίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προβλέπονται τρείς θέσεις Δικηγόρων στον ΟΕΥ του Δήμου Πρέβεζας. Β) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στο σημείο αυτό προβλέπονται οργανικές θέσεις για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου που περιλαμβάνεται στην διαπιστωτική πράξη καθώς και νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού. Οι οργανικές θέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Θέσεις για το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό που περιλαμβάνει η διαπιστωτική πράξη Το μόνιμο προσωπικό των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται και είναι ενταγμένο στους υφιστάμενους ΟΕΥ σε οργανικές θέσεις καθώς και το προσωπικό που προέρχεται από μετάταξη εντάσσεται σε οργανικές θέσεις του Σελίδα 4 από 187

5 ΟΕΥ του νέου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τον κλάδο και την ειδικότητα που έχει ήδη ο κάθε υπάλληλος. Νέες οργανικές θέσεις Επιπλέον των θέσεων του υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού προβλέπονται και νέες οργανικές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική δυνατότητα του νέου Δήμου (για τον υπολογισμό του αριθμού τους βλέπε στην παρ. 1.4.). Οι νέες θέσεις θα πρέπει να αφορούν κυρίως σε εξειδικευμένα στελέχη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ) σύγχρονων ειδικοτήτων, αντίστοιχων με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Δήμου. Δεδομένου του δραστικού περιορισμού προσλήψεων κατά την επόμενη περίοδο, η πιθανότητα πλήρωσης των νέων θέσεων μέσω προσλήψεων είναι μηδαμινή, επομένως το οργανόγραμμα των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας εχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό και το ενδεχόμενο μελλοντικής πλήρωσης ορισμένων νέων θέσεων μέσω μετατάξεων. Κλαδολόγιο / Προσοντολόγιο Οι κλάδοι - ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο ΠΔ 22/90 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 και τις τροποποιήσεις του, ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να προβλέψει όποιες ειδικότητες παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών του αναγκών. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, TE Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Εξειδίκευση των νέων οργανικών θέσεων. Οι νέες οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ εξειδικεύονται, δηλαδή προβλέπονται συγκεκριμένες ειδικότητες και όχι γενικοί κλάδοι. Οι θέσεις ΔΕ Τεχνιτών επίσης εξειδικεύονται. Ομοίως οι θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και ΥΕ Εργατών εξειδικεύονται, πχ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (εξωτερικών χώρων), εργατών κοιμητηρίου,πρασίνου Πρόβλεψη νέων θέσεων για τις νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες Υπάρχει πρόβλεψη κρίσιμων ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ αναγκαίων για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα : Ειδικότητες του κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικών (Άρθρο 7 του Π.Δ. 50/2001) καθώς και ανάλογες ειδικότητες της κατηγορίας ΤΕ για την υπηρεσία Αγροτικής Παραγωγής και την υπηρεσία Αλιείας (πχ Γεωπόνοι, ΤΕ φυτικής και ζωικής παραγωγής, ΤΕ Ιχθυοκομίας) Κοινωνικοί επιστήμονες και κοινωνικοί λειτουργοί, Γυμναστές για την υπηρεσία Κοινωνικής προστασίας / Παιδείας/ Πολιτισμού /Αθλητισμού (π.χ. ΠΕ Γυμναστών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων). Επίσης ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών ή/και ΠΕ Λαογραφίας προκειμένου για την λειτουργία των Μουσείων. Σελίδα 5 από 187

6 Γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το μόνιμο προσωπικό του δήμου που ήταν ήδη ενταγμένο σε προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις στους υφιστάμενους ΟΕΥ των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται 1. Οι προσωρινές / προσωποπαγείς θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Δ) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) Οι θέσεις ΙΔΑΧ διακρίνονται σε οργανικές και προσωρινές / προσωποπαγείς. Οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ Σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Ν / 07, οργανικές θέσεις προβλέπονται μόνο για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και για μουσικούς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Υπάρχει πρόβλεψη θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Δήμο Πρέβεζας. Προσωρινές θέσεις ΙΔΑΧ Όλες οι θέσεις ΙΔΑΧ του προσωπικού της διαπιστωτικής πράξης, οι οποίες δεν αφορούν σε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και μουσικούς, προβλέπονται στον ΟΕΥ ως προσωρινές / προσωποπαγείς, οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις. Ε) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στον ΟΕΥ προβλέπεται επίσης ο αριθμός των απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολεί ο Δήμος για : την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Άρθρο 205 του Ν / 07) την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών Οδηγίες για τους κλάδους προϊσταμένων Κλάδοι προϊσταμένων Στον ΟΕΥ προβλέπονται οι κλάδοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ως γενική κατεύθυνση για τον καθορισμό των κλάδων προϊσταμένων, προτείνεται η επιλογή να γίνεται από κατηγορίες και κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας. Αρχικά η διοίκηση του Δήμου με βάση τις λειτουργίες της κάθε οργανικής μονάδας θα καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) από την οποία (ή τις οποίες) θα προέρχεται ο προϊστάμενος, με βάση τη γνωστική υποδομή που απαιτεί η λειτουργία, (η άσκηση των αρμοδιοτήτων και γενικότερα η διαχείριση των θεμάτων) της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Περαιτέρω, αφού η διοίκηση καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσει τον κλάδο (ή τους κλάδους) συγκεκριμένης κατηγορίας (ή κατηγοριών) από τους οποίους θα προέρχεται ο 1 Αν το προσωπικό αυτό ενταχθεί σε οργανικές θέσεις, τότε αυτές θα αποτελούν μέρος των νέων οργανικών θέσεων που θα υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα τακτικά έσοδα (Βλ. παρ. υπολογισμός κόστους νέων οργανικών θέσεων). Σελίδα 6 από 187

7 προϊστάμενος της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας με κριτήριο την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο της οργανικής μονάδας. Στην παρ. δ, του Άρθρου 51, του Ν /10 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των δήμων εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)και λοιπές διατάξεις» Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 3839/2010 οι κατηγορίες προσωπικού που προβλέπονται για τα διάφορα επίπεδα οργανικών μονάδων είναι οι εξής: Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α ( Δεν υφίσταται στον Δήμο Πρέβεζας ). Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό Α 2 Ως προϊστάμενοι Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς Γραφείου επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ με βαθμό Α ή Β Επομένως στην διαδικασία και στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθμού,έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν.3584/2007 <κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων>αρ.99 ως προς το προβάδισμα των κατηγοριών, Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του ν.3905/2010 αρ.51 <Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις > οι διατάξεις του ν.3839/2010 <Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια > έχουν εφαρμογή και στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Δήμων. Επίσης τοποθετούνται προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Δήμων και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3801/2009 αρ.3 και7, όπως ισχύουν. Και με το Προεδρικό Διάταγμα 19 ΦΕΚ 51/Α/ <<Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων>>το οποίο εκδόθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.7 του Ν.3801/2009 <Ρυθμίσεις για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης>(ΦΕΚ 163/Α/ ).Επομένως για το προσωπικό αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ α βαθμού, ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων,για το προσωπικό αορίστου χρόνου και εν κατακλείδι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.19 ΦΕΚ 51/Α άρθρα 1και 4, οι διατάξεις του ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α 219),οπως ανωτέρω,του ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α 51)ως ανωτέρω καθώς και οι διατάξεις του ν.3584/2007(φεκ Α 143). Σημειωτέον ότι οι περισσότερες Διευθύνσεις και Τμήματα των ΟΕΥ των νέων δήμων απαιτούν γνωστική υποδομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τμήμα προγραμματισμού,δ/νση Τεχνικών έργων, Πολεοδομίας, Δ/κού Οικ/κού Δ/νση Πολιτισμού Κοινωνικής προστασίας) και επομένως είναι σκόπιμη η πρόβλεψη σε αυτά κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Κλάδοι της κατηγορίας ΔΕ προβλέπονται για Τμήματα με λειτουργίες διοικητικής φύσης (πχ Τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών, Τμ. Δημοτικής κατάστασης, Τμ. Ληξιαρχείου, Τμ. Διοικητικής μέριμνας) και γενικότερα για εκείνα τα Τμήματα ή Αυτοτελή Γραφεία, για τη διοίκηση των οποίων κρίνεται ότι επαρκεί η γνωστική υποδομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2 Σημειώνεται ότι στον ΟΕΥ θα αναφέρονται μόνο οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού που προορίζεται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων και όχι ο βαθμός τους. Σημειώνεται επίσης ότι η επιλογή υπαλλήλων ΙΔ.ΑΧ., ως προϊσταμένων προϋποθέτει την έκδοση Π.Δ, κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3801/2009, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επιλογής σε θέσεις ευθύνης του προσωπικού, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σελίδα 7 από 187

8 Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι για τη συμπλήρωση του πίνακα με τους κλάδους προϊσταμένων η διοίκηση του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες του υφιστάμενου προσωπικού για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων (πχ βαθμός, χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό, προηγούμενη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου). Παράλληλα το νέο οργανόγραμμα των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναπτυγμένο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι περισσότερες θέσεις προϊσταμένων από το υφιστάμενο προσωπικό και επομένως να μπορεί να λειτουργεί η υπηρεσιακή ιεραρχία. Τα παραπάνω εχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πρέβεζας. Ιεραρχία προσωπικού Δημοτικής αστυνομίας Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν.3731/08 για την Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας,το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον αυτή διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης, ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία: i. Διευθυντής ii. Υποδιευθυντής iii. Τμηματάρχης Α iv. Τμηματάρχης Β ν. Επόπτης vi. Δημοτικός αστυνομικός. vii. Υπολογισμός των νέων οργανικών θέσεων Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 10 του Ν / 07, «η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο». Προκειμένου να εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη για τον υπολογισμό των νέων οργανικών θέσεων απαιτούνται οι εξής ενέργειες : α) να υπολογιστεί ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των συνενωθέντων ΟΤΑ των ετών 2009 και 2010 Δηλαδή: Έτος Συνενωθέντε ς Δήμοι Τακτικά Έσοδα Άθροισμα τακτικών Εσόδων Συνενωθέντων Δήμων Μέσος όρος Τακτικών Εσόδων δύο τελευταίων ετών Δήμος Πρέβεζας 2009 Δήμος Λούρου Δήμος Ζαλόγγου Δήμος Πρέβεζας 2010 Δήμος Λούρου Δήμος Ζαλόγγου Ο Υπολογισμός των δαπανών μισθοδοσίας των νέων θέσεων με βάση τους βασικούς μισθούς στο καταληκτικό κλιμάκιο: Κατηγορία Βασικός μισθός Καταληκτικού κλιμακίου ΠΕ ΤΕ 1589 ΔΕ 1412 Σελίδα 8 από 187

9 ΥΕ 1208 Έτσι το ετήσιο κόστος κάθε μία θέσης υπολογίζεται ως εξής: 13 μισθοί Χ 2 (ν.3584/2007 άρθρο 10 παρ.3) Χ βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου. Δηλαδή για κάθε κατηγορία: Κατηγορία Κόστος Νέας Θέσης ΠΕ 13Χ 2Χ = ΤΕ 13Χ2Χ 1589 = ΔΕ 13Χ2Χ1412 = ΥΕ 13Χ2Χ 1208 = Πολλαπλασιάζοντας το κόστος κάθε νέας θέσης με τον αριθμό των νέων προτεινόμενων θέσεων ανά κατηγορία, υπολογίζεται το συνολικό κόστος των νέων θέσεων. Κατηγορία Σύνολο νέων θέσεων Κόστος νέας θέσης ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Συνολικό κόστος ανά κατηγορία εκπαίδευσης σε Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο υπολογισμών μεταξύ τους, δηλαδή το 50% του μέσου όρου των τακτικών εσόδων που ανέρχεται σε , με το συνολικό ετήσιο κόστος των νέων προτεινομένων θέσεων (στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο), που είναι γίνεται φανερό ότι διασφαλίζεται η οικονομική δυνατότητα του Δήμου για την κάλυψη των νέων θέσεων. 5. Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που δημιουργούνται O Δήμος ΠΡΕΒΕΖΑΣ αποτελείται από τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες και συγκεκριμένα την Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου την Δημοτική Ενότητα Λούρου και την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας από (25) Τοπικές Κοινότητες και συγκεκριμένα (σε παρένθεση ο πληθυσμός): α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ζαλόγγου (5.043) Τοπική Κοινότητα Βράχου (387) Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών (102) Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας (344) Τοπική Κοινότητα Καναλίου (1.354) Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής (240) Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντας (631) Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης (1.038) Τοπική Κοινότητα Ριζών (189) Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού (386) β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λούρου (2.044) Δημοτική Κοινότητα Λούρου (2.044) Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχης (260) Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας (263) Τοπική Κοινότητα Κοτσανόπουλου (317) Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού(Σφηνωτού) (90) Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς (209) Τοπική Κοινότητα Σκιαδά (171) Τοπική Κοινότητα Στεφάνης (513) Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρου (22) Τοπική Κοινότητα Ωρωπού (1.381) γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (19.605) Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας (17.724) Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου (374) Σελίδα 9 από 187

10 Τοπική Κοινότητα Μύτικα (860) Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως (343) Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων (304) Η υφιστάμενη κατάσταση οργάνωσης λειτουργίας και προσωπικού των συνενωθέντων ΟΤΑ στον Δήμο Πρέβεζας. (όλο το προσωπικό του συνενωμένου Δήμου κατατάχθηκε σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις). Α Π Ο Φ Α Σ Η 2 0 / Θ έ μ α : Κ α τ ά τ α ξ η π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ σ τ ο Δ ή μ ο Π ρ έ β ε ζ α ς, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ τ ο υ Ν / Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254,257,258 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/10(ΦΕΚ 138 Α) (περίπτωση καθαριστριών) 3. την παρ.10 περίπτ. κ του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) (δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) 4. Τις καταστάσεις που υπογράφονται από τον προϊστάμενο των αντίστοιχων υπηρεσιών προσωπικού των Δήμων Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου, που συνενώθηκαν με το σχέδιο «Καλλικράτης» - ν. 3852/10, στις οποίες εμφανίζεται το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα 5. την παρ.1 περιπτ. δ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) 6. τις Διατάξεις των άρθρων 259 παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) 7. τις Διατάξεις του Ν. 3870/10 (ΦΕΚ 138 Α) «Εκλογικές Δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Το κάτωθι προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου Δήμου Πρέβεζας με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στους συνενούμενους Δήμους Πρέβεζας, Ζαλόγγου, Λούρου και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με το βαθμό που κατέχει, ως εξής: Α. Μόνιμο προσωπικό Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία- κλάδος ή ειδικότητα Βαθμός 1 Αδάμ Γεώργιος Φώτιος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων Β 2 Αλισανδράτος Γεώργιος Ηλίας ΔΕ 1 Διοικητικού Β 3 Αποστολίδης Νικόλαος Γεώργιος ΠΕ Διεκ.Υπ.Πολιτών Γ 4 Αυδίκος Αλέξανδρος Θεόδωρος ΔΕ 29 Οδηγών Γ 5 Βαλαχάς Θεοφάνης Ευάγγελος ΔΕ 28 Χειριστών Α 6 Βάνου Εσθήρ Βασίλειος ΔΕ 1 Διοικητικού Α Σελίδα 10 από 187

11 7 Βασιλάκου Μαρία Παναγιώτης ΤΕ 5 Τεχνολ. Τοπογραφων Μηχ. Δ 8 Βασιλάς Ηλίας Κωνσταντίνος ΠΕ 3 Πολ.Μηχανικών Γ 9 Βασιλείου Νικόλαος Γεώργιος ΠΕ 11Μηχ Η/Υ. Γ 10 Βέλλιου Ελένη Γεώργιος ΠΕ Διεκ.Υπ.Πολιτών Γ 11 Βέσκα Ερμιόνη Αιμίλιος ΠΕ Διεκ.Υπ.Πολιτών Γ 12 Βουκελάτου Αντωνία Θεόδωρος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 13 Γεώργιος Αλέξανδρος Ιωσήφ ΔΕ 28 Χειριστών Γ 14 Γεωργίου Νικόλαος Αναστάσιος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων Δ 15 Γιαννουλάτου-Μάκη Ελένη Κωνσταντίνος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 16 Γιαννούλη Κλεοπάτρα Δημήτριος ΠΕ 1 Διοικητικού Α 17 Γκάνας Στυλιανός Κωνσταντίνος ΔΕ 28 Χειριστών Α 18 Γκαρτζονίκας Πάππος Γεώργιος Ευάγγελος ΥΕ 16 Εργατών Δ 19 Γκιόρτος Αθανάσιος Αναστάσιος ΔΕ Δημ.Αστυν. Γ 20 Γληγόρης Νικόλαος Επαμεινώνδας ΥΕ 16 Εργατών Δ 21 Γραικούση-Σίσκα Αικατερίνη Βασίλειος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 22 Δημογιάννης Νικόλαος Χρήστος ΥΕ 16 Εργατών Δ 23 Δήμου Αναστασία Δημήτριος ΔΕ 1 Διοικητικού Γ 24 Δράκος Σπυρίδων Κωνσταντίνος ΔΕ 28 Χειριστών Γ 25 Ευσταθειάδης Ιωάννης Γεράσιμος ΥΕ 16 Εργατών Δ 26 Ζήσης Ταξιάρχης Αναστάσιος ΥΕ 16 Εργατών Δ 27 Ζιώγας Βασίλειος Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Β 28 Καρατζόγλου Χρήστος Γεώργιος ΔΕ 38 Η/Υ Α 29 Κατσάβαρου Ευαγγελία Αναστάσιος ΥΕ 16 Εργατών Δ 30 Κατωγιάννης Ευάγγελος Χρήστος ΔΕ 28 Χειριστών Γ 31 Κατωπόδης Κωνσταντίνος Ιωάννης ΥΕ 16 Εργατών Γ 32 Καφρίτσας Ιωάννης Βάγιας ΥΕ 16 Εργατών Δ 33 Κιτσαντά Μάνθα Γεώργιος ΠΕ 1 Διοικητικού Β Σελίδα 11 από 187

12 34 Κολσούζογλου Μαρία Θεόδωρος ΥΕ 16 Εργατών Δ 35 Κοτσάνη Αθηνά Γεώργιος ΤΕ Σχεδιαστών Α 36 Κρανιώτης Ελευθέριος Ευάγγελος ΥΕ 16 Εργατών Β 37 Κωνσταντής Βασίλειος Δημήτριος ΔΕ 28 Χειριστών Γ 38 Κωνσταντίνου Χρυσάνθη Σταύρος ΥΕ 16 Εργατών Γ 39 Κώτσης Γεώργιος Δημήτριος ΔΕ 5 Εργοδηγών Α 40 Λαβδαριάς Βασίλειος Κωνσταντίνος ΔΕ 2 Επ.Καθαριότητας Γ 41 Λελόβας Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ 1 Διοικητικού Α 42 Λορέντζος Χρήστος Σπυρίδων ΥΕ 16 Εργατών Β 43 Μαργέλη Ευτυχία Νικόλαος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 44 Μαρτίδης Αλέξιος Σωτήριος ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Γ 45 Μαυρίδου Αικατερίνη Στυλιανός ΠΕ 4 Αρχ.Μηχανικών Α 46 Μησιακούλης Απόστολος Αθανάσιος ΔΕ 28 Χειριστών Γ 47 Μιχαήλογλου Κων/νος Θεόδωρος ΔΕ 29 Οδηγών Γ 48 Μίχος Κωνσταντίνος Ευάγγελος ΔE Δημ.Αστυνομίας Γ 49 Μπάκα Μάρθα Λέανδρος ΠΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 50 Μπαρκούζος Βασίλειος Ευστάθιος ΔΕ 29 Οδηγών Α 51 Μπέτσας Ευάγγελος Αθανάσιος ΥΕ 16 Εργατών Δ 52 Μπογδάνος Πέτρος Γεώργιος ΔΕ 6 Σχεδιαστών Α 53 Μπόγκας Νικόλαος Θεόδωρος ΤΕ 23 Δημ.Αστυνομίας Γ 54 Μπόμπορης Σταύρος Κλέαρχος ΔΕ 1 Διοικητικού Δ 55 Μπομποτσάρης Παναγιώτης Νικόλαος ΠΕ 1 Διοικητικού Α 56 Μπρίκος Χρήστος Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Β 57 Μύτικας Σταύρος Αντώνιος ΥΕ 16 Εργατών Δ 58 Μωραΐτη Κωνσταντίνα Διονύσιος ΠΕ 6 Τοπογράφων Α 59 Νάκας Χρήστος Ευάγγελος ΤΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 60 Νικολάρα Ελένη Σταύρος ΔΕ 1 Διοικητικού Α Σελίδα 12 από 187

13 61 Νικολός Δημήτριος Σωκράτης ΥΕ 16 Εργατών Β 62 Νιτσάκη Θεοδώρα Παναγιώτης ΠΕ 1 Οικονομικού Α 63 Ντάκουλα Αλεξία Δημήτριος ΥΕ 16 Εργατών Δ 64 Ντάκουλας Ευάγγελος Αλέξανδρος ΔΕ 29 Οδηγών Α 65 Ντίκος Γεώργιος Ανδρέας ΔΕ 29 Οδηγών Α 66 Ντόβας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 67 Ντούρος Ναπολέων Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Εργατών Γ 68 Οικονόμου Θεόδωρος Γεώργιος ΠΕ 4 Αρχ.Μηχανικών Β 69 Παγκράτης Αθανάσιος Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Εργατών Β 70 Πανούσος Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ 29 Οδηγών Α 71 Παπαγεωργίου Αγγελική Κωνσταντίνος ΠΕ 1 Διοικητικού Β 72 Παπαγιάννη Ευαγγελία Θωμάς ΥΕ 16 Εργατών Δ 73 Παπαδόπουλος Απόστολος Παναγιώτης ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 74 Παπαδόπουλος Δημήτριος Χαρίλαος ΤΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 75 Παπανικολάου Γεώργιος Χρήστος ΠΕ 1 Οικονομικού Α 76 Παππάς Θωμάς Ευστράτιος ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 77 Παππάς Κωνσταντίνος Αλέξιος ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 78 Παππά Γεωργία Ηλίας ΥΕ 16 Εργατών Δ 79 Πασσά Αμαλία Κωνσταντίνος ΔΕ 1 Διοικητικού Β 80 Πραμαγκιούλη Κασσιανή Θεόδωρος ΥΕ 16 Εργατών Γ 81 Πρασσά Ιφιγένεια Κωνσταντίνος ΠΕ 7 Χημ.Μηχανικών Β 82 Ρεβίσιος Ιωάννης Αθανάσιος ΔΕ 29 Οδηγών Α 83 Ρίζος Ηλίας Αθανάσιος ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 84 Ρίζου Βασιλική Ιωάννης ΥΕ 16 Εργατών Δ 85 Σαρδελή Άννα Μαρία Βασίλειος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 86 Σιαρόπουλος Ανέστης Κωνσταντίνος ΔΕ 29 Οδηγών Δ 87 Σιόλας Παναγιώτης Ηλίας ΥΕ 16 Εργατών Γ 88 Σιόλας Στυλιανός Ηλίας ΥΕ 16 Εργατών Γ Σελίδα 13 από 187

14 89 Σίσκα Γεωργία Δημήτριος ΥΕ 16 Εργατών Δ 90 Σιώλου Μαρία Λεωνίδας ΥΕ 16 Εργατών Δ 91 Σκανδάλης Γεώργιος Βασίλειος ΥΕ 16 Εργατών Δ 92 Σόφης Γεώργιος Λαμπράκης ΔΕ 29 Οδηγών Γ 93 Σόφης Κωνσταντίνος Χριστόφορος ΔΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 94 Συρόκα Παναγούλα Παύλος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 95 Τάκης Χαράλαμπος Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Δ 96 Τέλιας Θωμάς Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Εργατών Γ 97 Τέφας Αλέξανδρος Χρήστος ΤΕ Δημ.Αστυνομίας Γ 98 Τζαμπαζέλης Παναγιώτης Απόστολος ΔΕ 29 Οδηγών Δ 99 Τζάρας Νικόλαος Αναστάσιος ΤΕ 4 Τεχν. Ηλεκτρ. Μηχανικών Β 100 Τζίμα Γεωργία Ηλίας ΠΕ 3 Πολ.Μηχανικών Β 101 Τζίμα Κυριακή Βασίλειος ΠΕ 3 Πολ.Μηχανικών Β 102 Τζόκας Κωνσταντίνος Σπυρίδων ΠΕ 5 Μηχ. Μηχανικών Α 103 Τσαγκάδα Μαρία Χρήστος ΠΕ 9 Γεωπόνων Β 104 Τσάγκας Ηλίας Θεοχάρης ΤΕ 3 Τεχ.Πολ.Μηχανικών Α 105 Τσενικλόγλου Κων/νος Αθανάσιος ΔΕ 29 Οδηγών Δ 106 Τσίπης Κων/νος Ιωάννης ΤΕ 4 Τεχν. Ηλεκτρ Μηχανικών Α 107 Τσούκας Ιωάννης Ευστάθιος ΔΕ 29 Οδηγών Α 108 Τσουτσάνη Αθανασία Ιωάννης ΠΕ 1 Διοικητικού Α 109 Φούντογλου Κωνσταντίνος Γεώργιος ΠΕ 1 Οικονομικού Γ 110 Χαντζάρας Σπυρίδων Ευστάθιος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 111 Χασάπης Δημήτριος Αχιλλέας ΔΕ 1 Διοικητικού Β 112 Χήτος Κωνσταντίνος Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Γ 113 Χήτος Σπυρίδων Λεωνίδας ΔΕ 29 Οδηγών Γ 114 Χριστοδούλου Αθηνά Χρήστος ΔΕ 1 Διοικητικού Α Σελίδα 14 από 187

15 115 Ψόχιος Κωνσταντίνος Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Γ 116 Ψηλοδημήτρης Χαράλαμπος Χαρίλαος ΥΕ 16 Εργατών Γ 117 Αδαμίδης Ανδρέας Νικόλαος ΔΕ 29 Οδηγών Δ 118 Αδαμίδης Χαράλαμπος Νικόλαος ΔΕ 28 Χειριστών Γ 119 Αδάμου Δήμητρα Χρήστος ΠΕ 1 Διοικητικού Β 120 Αθανασίου Μαρία Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 121 Βασιλειάδης Κων/νος Αλέξιος ΔΕ 30 Τεχ.Υδραυλικών Α 122 Βασιλειάδης Παναγιώτης Βασίλειος ΥΕ 16 Εργατών Γ 123 Βάσσος Ευάγγελος Ελευθέριος ΔΕ 30 Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών Δ 124 Βλάχου Παρασκευή Χρήστος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 125 Γιαννακάκη Παναγιώτα Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητικού Β 126 Κακαρούνας Δημήτριος Φώτιος ΔΕ 28 Χειριστών Δ 127 Καλόγηρος Αθανάσιος Σωτήριος ΔΕ 5 Δομ.Εργων Α 128 Καμπέρης Ιωάννης Δημήτριος ΤΕ 3 Τεχ.Πολ.Μηχ. Δ 129 Κασκάνης Κων/νος Γεώργιος ΠΕ 6 Τοπ.Μηχανικών Γ 130 Κατσάβαρου Κλεοπάτρα Αναστάσιος ΔΕ 1 Διοικητικού Δ 131 Κατσικοβόρδος Δημήτριος Ιωάννης ΠΕ 1 Οικονομικού Α 132 Κοσιάδου Δέσποινα Πέτρος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 133 Κόττα Ακριβή Χρήστος ΠΕ Διεκ.Υπ.Πολ. Γ 134 Κουμπούλης Γεώργιος Κωνσταντίνος ΔΕ 28 Χειριστών Δ 135 Μπασαράς Λάμπρος Χρήστος ΔΕ 29 Οδηγών Δ 136 Μπέλλης Αγησίλαος Γρηγόριος ΠΕ 1 Οικονομικού Γ 137 Μυριούνης Μάνθος Σωτήριος ΠΕ 3 Πολ.Μηχ. Γ 138 Ντούσκου Ιωάννα Κωνσταντίνος ΤΕ 17 Διοικ- Λογιστικού Γ 139 Πάντας Ευάγγελος Αθανάσιος ΔΕ 29 Οδηγών Γ 140 Σακκάς Γεώργιος Χρήστος ΠΕ 9 Γεωπόνων Γ 141 Σαμαράς Βασίλειος Ιωάννης ΔΕ 30 Τεχν.Τεχν.Υδρ. Δ Σελίδα 15 από 187

16 142 Σπυρέλη Ευαγγελινή Πέτρος ΔΕ 38 Προσ.Η/Υ Β 143 Σωμιράς Κων/νος Βασίλειος ΥΕ 16 Εργατών Δ 144 Τόλης Γεώργιος Νικόλαος ΥΕ 16 Εργατών Δ 145 Τσόγκα Δήμητρα Ευάγγελος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 146 Φωτόπουλος Αναστάσιος Θεόδωρος ΔΕ 1 Διοικητικού Β 147 Χαρίσης Θεόδωρος Κωνσταντίνος ΔΕ 30 Βοηθ.Τ.Υδραυλ. Δ 148 Χολέβα Καλλιόπη Γεώργιος ΠΕ Διεκ.Υπ.Πολ Δ 149 Γκλιάτης Δημήτριος Περικλής ΤΕ 3 Πολ.Μηχανικών Γ 150 Γκλιάτης Φώτιος Μιχαήλ ΔΕ 1 Διοικητικού Α 151 Γκούντας Δημήτριος Νικόλαος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 152 Διαμάντης Διονύσιος Κωνσταντίνος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 153 Καζούκας Ευάγγελος Παναγιώτης ΠΕ 9 Γεωπόνων Β 154 Κατόπης Νικόλαος Δημήτριος ΔΕ 29 Οδηγών Γ 155 Κονάκης Θωμάς Απόστολος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 156 Κοψάρη Αθανασία Βασίλειος ΠΕ Διεκπ.Υπ.Πολ. Γ 157 Κοψάρη Δήμητρα Βασίλειος ΠΕ 1 Οικονομικού Γ 158 Λάππα Αγαθόκλεια Κίμων ΔΕ 1 Διοικητικού Α 159 Λελοβίτη Μαριάνθη Κωνσταντίνος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 160 Μάστορα Ευσταθία Μάνθος ΠΕ Διεκπ.Υπ.Πολ. Γ 161 Μπαμπαλιάμης Κων/νος Θεόδωρος ΔΕ 30 Τεχνιτών Α 162 Μπεκιάρης Βασίλειος Ιωάννης ΔΕ 29 Οδηγών Β 163 Μπόμπορης Νικόλαος Λαμπράκης ΔΕ 28 Χειριστών Δ 164 Μπορμπόλης Θεμιστοκλής Απόστολος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 165 Παπαχρήστος Μιχαήλ Ευάγγελος ΥΕ 16 Εργατών Γ 166 Παππάς Απόστολος Ευάγγελος ΔΕ 1 Διοικητικού Α 167 Πάτσης Κωνσταντίνος Γρηγόριος ΥΕ 16 Εργατών Ε 168 Τούσης Χρήστος Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Εργατών Ε 169 Χατζηγιάννης Ηρακλής Γεώργιος ΠΕ 6 Τοπ.Μηχανικών Β Σελίδα 16 από 187

17 170 Χίλιας Ευάγγελος Σπυρίδων ΔΕ 1 Διοικητικού Α Β. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία- Βαθμός κλάδος ή ειδικότητα 1 Βασιλάκος Φώτης Βασίλειος ΔΕ 1 Διοικητ Γ 2 Γαζή Μαρία Δημήτριος ΔΕ 1 Διοικητ Α 3 Γενειατάκης Εμμανουήλ Ιωάννης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 4 Γιαμά Σοφία Κων/νος ΔΕ 1 Διοικητ Γ 5 Γιαννούλης Τιμόθεος Βασίλειος ΔΕ Σχ.Φυλ. Β 6 Γιάπρου Αγαθή Δημήτριος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 7 Γιούργα Μαριάννα Ανδρέας ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 8 Γκάτζιας Σωτήριος Σπυρίδων ΥΕ 1 Κλητ Δ 9 Γκιτάκου Χριστοφίλλη Ιωάννης ΥΕ 1 Κλητ Γ 10 Γουρνάρης Χαράλαμπος Μελάνθης ΤΕ 4 Ηλεκτρ Α 11 Δημητράκου Φρειδερίκη Γεώργιος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 12 Δήμος Ελευθέριος Χρήστος ΥΕ 16 Εργατ Δ 13 Ευθυμίου Όλγα Χρήστος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 14 Ζήκα Βασιλική Χριστόφορος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 15 Ζήση Κωνσταντίνα Φίλιππος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 16 Ζώνιος Κωνσταντίνος Σταύρος ΔΕ 26 Μηχ.Αυτ. Γ 17 Ζώνιος Παναγιώτης Σταύρος ΔΕ 30 Τεχ.Ηλεκ. Β 18 Ιωάννου Παναγιώτα Γεώργιος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 19 Καλδάνη Ευαγγελία Γεώργιος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 20 Κατσαμώρης Σταύρος Αθανάσιος ΔΕ 1 Διοικητ. Γ 21 Κιτσόπουλος Σπυρίδων Αλέξιος ΔΕ 30 Τεχ.Οικοδ Β 22 Κολσούζογλου Θεόδωρος Αναστάσιος ΥΕ 16 Εργατ Δ 23 Κοντού Ιωάννα Αθανάσιος ΔΕ 1 Διοικητ. Γ 24 Κούκου Μαρία Ευριπίδης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 25 Κωστή Αναστασία Λεωνίδας ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 26 Κωστούλα Ευτυχία Ελευθέριος ΔΕ 1 Διοικητ. Γ 27 Κωτσαντής Κωνσταντίνος Θεόδωρος ΠΕ 1 Οικονομ. Α 28 Λάζαρης Ελευθέριος Γεώργιος ΔΕ 29 Οδηγών Α 29 Λελοβίτης Πέτρος Σωκράτης ΔΕ 28 Χειριστ. Β 30 Λιόγκας Κωνσταντίνος Παναγιώτης ΔΕ 30 Οικοδ. Α 31 Λώλος Ευάγγελος Αναστάσιος ΠΕ 3 Πολ.Μηχ Α 32 Μερκούρης Παναγιώτης Σωκράτης ΔΕ 1 Διοικητ Γ 33 Μπίτης Αντώνιος Ιωάννης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 34 Ναστόπουλος Σπυρίδων Χρήστος ΔΕ 28 Χειριστ Β 35 Νούσιας Χρήστος Σπυρίδων ΥΕ 16 Εργατ Δ 36 Ντόμαρης Χρήστος Βασίλειος ΔΕ 24 Ηλεκτρ. Γ 37 Ντόντορος Δημήτριος Γεώργιος ΠΕ 9 Γεωπόν. Β 38 Πάνη Βάγια Βασίλειος ΔΕ 1 Διοικητ Γ 39 Παπαδόπουλος Χρήστος Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητ Β 40 Παπουτσή Αφροδίτη Ελευθέριος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 41 Πιστιόλας Λεωνίδας Νικόλαος ΔΕ 28 Χειριστ Α 42 Πιτσούνη Φερενίκη Δημήτριος ΔΕ Σχ. Φυλ. Γ 43 Πλέουρα Αλεξάνδρα Ηλίας ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 44 Σαφάκας Κίμων Κων/νος ΔΕ 5 Εργοδηγ. Α 45 Σκαμνέλου Μαρία Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητ Α 46 Σουλάκη Σπυριδούλα Ιωάννης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 47 Σταμάτη Ευαγγελία Αναστάσιος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 48 Σταυρούλη Δανάη Ευάγγελος ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 49 Συριώτη Ελένη Παναγιώτης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 50 Τσαούση Άννα Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητ Γ 51 Τσιλίρη Στεφανία Νικόλαος ΔΕ 1 Διοικητ Γ Σελίδα 17 από 187

18 52 Τσόλη Μαργαρίτα Ιωάννης ΔΕ Σχ.Φυλ. Γ 53 Φίτσας Γεώργιος Χρήστος ΥΕ 16 Εργατ Δ 54 Χανδρινός Σταμάτης Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατ Γ 55 Χριστάκη Ευθαλία Γεώργιος ΔΕ 1 Διοικητ Γ 56 Τσαντούλας Γεώργιος Λάζαρος ΥΕ 16 Εργατ Γ. Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία 1. Μυλωνάς Λάζαρος του Κωνσταντίνου 2. Βουκελάτος Αλέξανδρος του Δημητρίου 3. Τάσσης Απόστολος του Αναστασίου 4. Δ. Προσωπικό που εθελοντικά μετετάγη στο Δήμο Πρέβεζας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας Α/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ Α 1 Νταγιαντά Ειρήνη Ιωάννης ΔΕ Δακτυλ/Στενογράφων Α 2 Βασιλάκη Ευγενία Βασίλειος ΔΕ Δακτυλ/Στενογράφων 3 Γιώτης Νικόλαος Γεώργιος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Α Β 4 Κωτσούλας Κοσμάς Θεόδωρος ΤΕ Επιμ.Δημ. Υγείας Γ 5 Σταύρακας Ανδρέας Άγγελος ΤΕ Τεχνολόγων Α Γεωπόνων Ε. Προσωπικό που υποχρεωτικά μετετάγη στο Δήμο Πρέβεζας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ 1 Ζουρουφίδου Μαρία Αλέξανδρος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Α 2 Κατσανάκη Ελένη Ελευθέριος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Α 3 Μπούσιου Ευτυχία Παναγιώτης ΤΕ Νοσηλευτικής Α 4 Μυριούνη Κλεοπάτρα Ευάγγελος ΤΕ Νοσηλευτικής Α 5 Δημητρίου Βασιλική Διονύσιος ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Γ 6 Τσολακίδου Ουρανία Γεώργιος ΔΕ Διοικητ.Λογιστών Α 7 Τσούλου-Δούλη Βασίλειος ΤΕ Τεχνολ.Μηχ. Α Δημητρούλα Μηχανικών 8 Κουτσούμπα Φωτεινή Αθανάσιος ΠΕ Διεκ.Υποθ.Πολιτών Γ 9 Τσιτσώνη Ροζέττα Χρήστος ΠΕ Διεκ.Υποθ.Πολιτών Γ 10 Γκούμα Ελπίδα Ευάγγελος ΠΕ Διεκ.Υποθ.Πολιτών Δ 11 Ιωάννου Ευαγγελία Σπυρίδων ΠΕ Πολιτ.Μηχανικών Β 12 Καρτεζίνη Καλυψώ Αιμίλιος ΠΕ Αρχιτ.Μηχανικών Α 13 Λαχανά Σοφία Ιωάννης ΤΕ Πολιτ.Μηχανικών Α 14 Μουστάκα Αικατερίνη Σταύρος ΤΕ Πολιτ.Μηχανικών Α 15 Μπάκας Παντελεήμων Δημήτριος ΤΕ Πολ.Μηχαν. Δομικών Β Έργων 16 Νέστορας Δημήτριος Ευάγγελος ΔΕ Τεχν. Εργοδηγών Α 17 Γκλιάτης Ευάγγελος Περικλής ΔΕ Τεχν. Οδηγών Α 18 Παπαδήμα Ζουμπουλιά Αλέξανδρος ΤΕ Εργοδηγών Α 19 Ράπτη Αγγελική Δημήτριος ΤΕ Εργοδηγών Α Σελίδα 18 από 187

19 20 Χασιώτης Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ Χειριστών. Μηχανημάτων 21 Πανταζή Βιργινία Θωμάς ΤΕ Πολ. Μηχαν. Δομικών Έργων Α Δ ΣΤ. Προσωπικό των ΤΥΔΚ των κρατικών Περιφερειών που μετετάγη στο Δήμο Πρέβεζας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ 1 Παπανίκας Σταύρος Δημήτριος ΠΕ Μηχ. Αγρον. Α Τοπογράφων 2 Μαγκλάρα Καλλιόπη Δημήτριος ΠΕ Μηχ. Πολιτ. Α Μηχανικών 3 Τσουμάνης Νικόλαος Αλέξανδρος ΠΕ Μηχ. Πολιτ. Α Μηχανικών 4 Μπέλλος Ευάγγελος Χριστόφορος ΠΕ Μηχ. Πολιτ. Β Μηχανικών 5 Κολέτσου Ζαχαρένια Χρήστος ΠΕ Γεωτεχν. Γεωπόνων Β 6 Τάγκας Γεώργιος Παύλος ΤΕ Πολιτ. Μηχανικών Γ 7 Χήτος Παναγιώτης Ευάγγελος ΤΕ Μηχ. Πολιτ. Α Μηχανικών 8 Μπόμπορης Σπυρίδων Νικόλαος ΔΕ Τεχν. Οδηγών Γ Ζ. Προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Καπράνου Παρθενόπη Χρήστος Πλήρους απασχόλησης 2 Κολσούζογλου Σπυριδούλα Δημήτριος Πλήρους απασχόλησης 3 Κωτσαντή Γιαννούλα Γεώργιος Πλήρους απασχόλησης 4 Μικρούλη Σταματία Χρήστος Πλήρους απασχολησης 5 Μπαρτζώκα Ελευθερία Γεώργιος Πλήρους απασχόλησης 6 Παππά Γιαννούλα Δημήτριος Πλήρους απασχόλησης 7 Προμπονά Ελένη Δημήτριος Πλήρους απασχόλησης 8 Τσούτση-Ψόχιου Χριστίνα Ευάγγελος Πλήρους απασχόλησης 9 Βερυκίου Δήμητρα Γεώργιος Μερικής απασχόλησης 10 Ελευθεριάδου Μαγδαληνή Ελευθέριος Μερικής απασχόλησης 11 Ματέρη Μαρία Νικόλαος Μερικής απασχόλησης 12 Μπάλλου Ανατολή Ευάγγελος Μερικής απασχόλησης 13 Σάμπου-Ηλιάδου Σεβαστή Κωνσταντίνος Μερικής απασχόλησης 14 Νάτση Ελένη Ιωάννης Μερικής απασχόλησης 15 Σάφη Ουρανία Γεώργιος Μερικής απασχόλησης 16 Βρεττού Βεατρίκη Κωνσταντίνος Πλήρους απασχόλησης 17 Γεωργάκη Σταυρούλα Αργύριος Πλήρους απασχόλησης Σελίδα 19 από 187

20 18 Γιαννακάκη Ευσταθία Παντελής Πλήρους απασχόλησης 19 Ζάκα Φωτεινή Χρήστος Πλήρους απασχόλησης 20 Κυργιάκη Καλλιόπη Κωνσταντίνος Πλήρους απασχόλησης 21 Μάστορα Φωτεινή Δημήτριος Πλήρους απασχόλησης 22 Πιστιόλα Όλγα Κωνσταντίνος Πλήρους απασχόλησης 23 Σοροντίλα Βάγια Κωνσταντίνος Πλήρους απασχόλησης 24 Ζήση Βασιλική Παναγιώτης Πλήρους απασχόλησης Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Α. Από το καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ»: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Λάμπρος Σπυρίδων του Ηλία, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2. Κορωναίου Αικατερίνη του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ. Β. Από το καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Καρακατσούλη Ελένη του Δημητρίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2. Ματσίρας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ 1. Φώτογλου Δήμητρα του Σάββα, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2. Νάτση Αθανασία του Αθανασίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3. Νατσούλης Χαράλαμπος του Γερασίμου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4. Ρούσσος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Γ. Από το καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γερογιάννης Παύλος του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 30 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2. Δρόσος Χαράλαμπος του Ευαγγέλου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 3. Λιόντος Λάμπρος του Νικολάου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 30 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4. Κατσανάκης Χρήστος του Θωμά, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ 1. Τασούλη Ελισάβετ του Δημητρίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2. Χαντζάρας Κωνσταντίνος του Ευσταθίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3. Λουκά Παρασκευή του Δημητρίου, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Το προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. : 1. Μία (1) εργάτρια ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Δήμο Πρέβεζας με την ίδια σχέση εργασίας και μέχρι τη λήξη της σύμβασής της, στις 5/6/ Τρία (3) άτομα, ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Δήμο Πρέβεζας με την ίδια σχέση εργασίας και μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, στις 11/6/2011. Σελίδα 20 από 187

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα