ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού ,00».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4535/ πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού ,00». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 14. Αυδίκος Δημήτριος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 15. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 16. Νίτσας Γεώργιος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 17. Σπυράκος Ιωσήφ 5. Παπαχρήστος Λάζαρος 18. Τσοβίλης Ευάγγελος 6. Μπαρτζώκας Παντελής 19. Σαραμπασίνας Παύλος 7. Αντωνίου Μαρία 20. Τάγγας Απόστολος 8. Καζάκου Παρθενία 21. Κορωναίος Κοσμάς 9. Ροπόκης Ευάγγελος 22. Τσούτσης Χρήστος 10. Λαζάρου Χριστίνα 23. Γιαννάκης Στέργιος 11. Κουτρούμπας Βασίλειος 24. Κατέρης Κωνσταντίνος 12.Τριβλής Δημήτριος 25. Τσαγκάρης Γεώργιος 13. Κακιούζης Χαράλαμπος 26. Βαρτελάτου Στυλιανή ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ζέκιος Δημήτριος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Παπαχρήστος, Μπαρτζώκας,Τσούτσης, Φραγκούλης, Καζάκου, Κατέρης, Τριβλής, Αυδίκος και Γιαννάκης. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος :11ο Αριθ. Απόφασης : 44/2012 Σελίδα 1 από 9

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Έργων (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης),που έχει ως εξής: <<Για το έτος 2011 ο Δήμος Πρέβεζας έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (σε 3 δόσεις) με το ποσό των Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ. 410/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έτους Τη αρ. 1337/ του ΤΠΚΔ επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (4η δόση ) με το ποσό των ,00 του έτους Εισηγούμαστε: Την κατανομή ποσού ,00 στα κάτωθι έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου Πρέβεζας καθώς και την έγκριση εκτέλεσης αυτών: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε 1 Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πρέβεζας ,00 2 Τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 3 Οριοθετήσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας 4.000,00 4 Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελείωσης στο έργο 8.000, Βελτίωση Δημοτικής Οδού Καναλίου - Ν. Σινώπης Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελείωσης στο έργο Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ρευματιά - Μύλος Σκούρα και Αλώνια - Κοντάτες 8.000, ,00 Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών εντός σχεδίου πόλεως 7 Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου οικισμών ,00 8 Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών ΤΚ Πρέβεζας ,00 9 Συντήρηση δημοτικών οδών 7.000,00 10 Επισκευή φθορών οδικού δικτύου οικισμών 2.000,00 11 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Μύτικα 7.000,00 12 Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Μιχαλιτσίου 7.000,00 13 Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών ΤΚ Νικόπολης 6.000,00 14 Χαλικοστρώσεις αγροτικού δικτύου ΤΚ Φλαμπούρων 6.000,00 15 Ανάπλαση παιδικών χαρών Δημου Πρέβεζας ,00 16 Συντηρήσεις πλατειών ΔΕ Πρέβεζας ,00 17 Επισκευή Καφενείου Κυανής Ακτής ,00 18 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 19 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Πρέβεζας 7.000,00 20 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΚ Μύτικα 6.000,00 21 Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικου (φωτιστικα,λαμπες,καλωδια ) ,00 22 Προμήθεια αναλώσιμου υλικού συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ,00 23 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 5.000,00 24 Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 25 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Καναλίου 5.000,00 26 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σινώπης 4.000,00 27 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 4.000,00 28 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Καμαρίνας 4.000,00 29 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κρυοπηγής 3.000,00 30 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Μυρσίνης 3.000,00 31 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Χειμαδιό 3.000,00 32 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ριζά 3.000,00 33 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Βράχος 3.000,00 34 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Εκκλησιές 3.000,00 35 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καναλίου 6.000,00 Σελίδα 2 από 9

3 36 Ύδρευση Τ.Κ. Καναλίου 7.000,00 37 Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου 7.000,00 38 Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 39 Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Λούρου 6.000,00 40 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ωρωπού 6.000,00 41 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στεφάνης 3.000,00 42 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Νέου Σφηνωτού 3.000,00 43 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Άνω Ράχης 3.000,00 44 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κοτσανοπούλου 3.000,00 45 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Βρυσούλας 3.000,00 46 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ρευματιάς 3.000,00 47 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Τρικάστρου 3.000,00 48 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σκιαδά 3.000,00 49 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Κ. Λούρου 6.000,00 50 Τεχνικά Δημοτικής Ενότητας Λούρου 6.000,00 51 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λούρου 7.000,00 52 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΔΕ Πρέβεζας 3.000,00 53 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας 3.000,00 54 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας 2.000,00 55 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Πρέβεζας 3.000,00 56 Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Πρέβεζας 3.000,00 57 Προμήθεια υλικών άρδευσης 1.000,00 58 Προμήθεια φυτών 4.000,00 59 Συντήρηση πρασίνου ,00 60 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων & εγκαταλειμμένων οικοπέδων 6.000,00 61 Καθαρισμός ακτών 6.000,00 62 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου 3.000,00 63 Προμήθεια αδρανών υλικών Δημοτικής Ενότητας Ζαλογγου 5.000,00 64 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Ζαλογγου 2.000,00 65 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Ζαλογγου 2.000,00 66 Προμήθεια οικοδομικών Υλικών Δημοτικής Ενότητας Λούρου 3.000,00 67 Προμήθεια αδρανών υλικών Δημοτικής Ενότητας Λούρου 5.000,00 68 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Λούρου 2.000,00 69 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Λούρου 2.000,00 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000,00 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ S/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.000,00 72 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9.225,00 2. Η μελέτη των παραπάνω έργων, υπηρεσιών και προμηθειών θα συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Πρέβεζας 3. Ο τρόπος εκτέλεσης θα προταθεί από την οικονομική επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τα δημόσια έργα, τις μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες>>. Σαραμπασίνας:Αν τα χρήματα των ,00 που απαιτούνται για την επισκευή του καφενείου της Κυανής Ακτής, δεν υπάρχουν,για φέτος, στο Δήμο μας, προτείνω να δημοπρατήσουμε το καφενείο και όποιος το πάρει, να θέσουμε όρο ότι με δικά μας σχέδια, θα το κατασκευάσει και η δαπάνη θα συμψηφιστεί με τα ενοίκια. Τσοβίλης: Εμείς δεν θα ψηφίσουμε την πρόταση αυτή για τα διάφορα έργα, γιατί θεωρούμε ότι τα χρήματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής.σ' ότι Σελίδα 3 από 9

4 αφορά τους αγροτικούς δρόμους, έχουμε πει και στο παρελθόν ότι πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να γίνονται τεχνικά έργα, με σειρά προτεραιότητας τους μεγάλους αγροτικούς δρόμους που δέχονται πολλά αυτοκίνητα, και σταδιακά να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Διαφορετικά θα κάνουμε μπαλώματα και μετά από ένα μήνα βροχοπτώσεων τα χρήματα θα εξανεμίζονται και δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Σ αυτή την βάση θα έπρεπε να ιεραρχήσουμε κάποια έργα δίνοντας ακόμη και μεγαλύτερα ποσά, παρά να τα τεμαχίσουμε γιατί έτσι δεν λύνουμε κάτι. Είναι μια αποσπασματική και προσωρινή λύση. Επίσης θεωρούμε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την επίλυση του θέματος της σύνδεσης του Κολυμβητηρίου με τον κεντρικό αγωγό της αποχέτευσης. Νίτσας:Βλέποντας πολλά έργα που υπάρχουν στον πίνακα κατανομής, διαπιστώνω ότι θα μπορούσαν να γίνουν από το πρόγραμμα ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, για να εξοικονομήσουμε χρήματα και να αποδώσουμε περισσότερο έργο. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα να προχωρήσουμε έτσι, με κατατμήσεις έργων και να μην υπάρχει μια ενιαία στρατηγική και για τα έργα της αγροτικής οδοποιίας και για τις προμήθειες, και κυρίως να βλέπουμε άλλες προμήθειες για το Ζάλογγο, άλλες για το Λούρο και άλλες για την Πρέβεζα. Κατά την δική μου άποψη αυτή η κατανομή είναι κατάτμηση των έργων και δεν θα την ψηφίσω. Είναι τα ίδια έργα αλλά σε διαφορετικά χωριά, όμως ο Δήμος Πρέβεζας είναι ένας και πολλά έργα από αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλλάζοντας απλά τα όρια των κοινοτήτων. Τσαγκάρης: Βλέπω μια κατανομή που δεν με ικανοποιεί. Θα ήταν καλό κάθε χρόνο να προβλέπονται κάποια τεχνικά έργα στην αγροτική οδοποιία και σταδιακά κάποιο ποσό να πηγαίνει, είτε για τσιμεντόστρωση, είτε για ασφαλτόστρωση, ώστε μετά από χρόνια να μην έχουμε πλέον χαλίκια. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: Την εισήγηση της υπηρεσίας. Τις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 161 του Ν. 3463/2006 Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει την κατανομή συνολικής πίστωσης ,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ Β) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό Εσόδων- Εξόδων Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012,ως εξής: Από τον Κ.Α < έργα χρηματοδοτούμενα από αποθεματικό ΣΑΤΑ>, της στήλης των εξόδων μεταφέρει πίστωση ,00 και Μέσω του αποθεματικού ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α. της στήλης των εξόδων, ως εξής: 1. Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>, ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>, ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>, ποσό 4.000,00. Σελίδα 4 από 9

5 4. Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ- Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ}>, ποσό 8.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ-ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΑ- ΚΟΝΤΑΤΕΣ}>, ποσό 8.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ>,ποσό 5.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ>,ποσό 6.000,00. Σελίδα 5 από 9

6 21.Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (φωτιστικά, λάμπες, καλώδια)>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ>,ποσό 5.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ>,ποσό 5.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ>,ποσό 4.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ>,ποσό 4.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ>,ποσό 4.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΒΡΑΧΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό , Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 6.000,00. Σελίδα 6 από 9

7 40.Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΩΡΩΠΟΥ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΣΚΙΑΔΑ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ>,ποσό 1.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ>,ποσό 4.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ>,ποσό ,00. Σελίδα 7 από 9

8 60.Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ>,ποσό 6.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό 5.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 5.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ>,ποσό 2.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>,ποσό 7.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ S/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>,ποσό 3.000, Στον Κ.Α με τίτλο <Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>,ποσό 9.225,00. Γ) Εγκρίνει ψηφίζει συνολική πίστωση ,00, σε βάρος των ανωτέρω αναφερομένων Κ.Α. της στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την διάθεσή της για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Δ) Εγκρίνει όπως οι μελέτες όλων των ανωτέρω, συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας. Ε) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης όλων των ανωτέρω, με αναθέσεις από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τα δημόσια έργα, τις μελέτες, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες. Μειοψηφεί: Ο κ. Νίτσας, σύμφωνα με την πρότασή του. Οι κ.κ. Τσοβίλης, Σπυράκος, Τάγγας και Σαραμπασίνας, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο κ. Τσαγκάρης, δήλωσε ΠΑΡΩΝ. Σελίδα 8 από 9

9 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 9 από 9