1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: Θεσσαλονίκη 16/10/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε (2710) ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικ. Επιτροπής 1. Θάνος Αλέξανδρος 2. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία 3. Μασλαρινός Αθανάσιος 4. Μήττας Χρήστος 5. Πάλλας Κωνσταντίνος 6. Τσιμήτρης Δημήτριος 7. Ανδρίτσος Ιωάννης 8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 9. Μούρνος Δημήτριος 10. Μπαζδάνης Αθανάσιος KOIN: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην 30 η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/ , που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 (Αίθουσα Συσκέψεων, Ισόγειο), στις 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (13097)/ έγγραφο). 4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΚΜ. (σχετ. αριθμ. πρωτ (12676)/ έγγραφο). 5. Έγκριση διενέργειας 1 ου σταδίου δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, χονδρικής και λιανικής πώλησης, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Νομού Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο του έτους Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος κατόπιν Πρόχειρου Διαγωνισμού. 1

2 7. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ». 8. Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής αξιολόγησης αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 9. Έκδοση απόφασης επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Α των Διαγωνιζομένων για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 10. Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή αποζημιώσεως στην κ. Λαμπριανίδου Αθηνά. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Κ.Μ. 11. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους Δικηγόρους-Νομικούς Συμβούλους της Π.Κ.Μ. για παράσταση πολιτικής αγωγής, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Κ.Μ. 12. Έγκριση τροποποίησης της αρ. 1603/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Γενικός Δ/ντης Αναπτ/κού Προγρ/σμου, Περιβ/ντος. & Υποδομών Π.Κ.Μ. 13. Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016 έτους Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό υπηρεσιακών παραγόντων στο πλαίσιο συμμετοχής της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (W.T.M.) στο Λονδίνο. Εισηγητής: Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,Εμπορίου Και Τουρισμού Π.Κ.Μ. 15. Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. (σχετ. αριθμ. πρωτ (4217)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Ημαθίας. (σχετ. αριθμ. πρωτ (4379)/ έγγραφο ορθή επανάληψη). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 2

3 18. Έγκριση του από πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Π.Ε. Ημαθίας για απόρριψη ένστασης κατά του «Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, για τα σχολικά έτη και συνολικού προϋπολογισμού ,11 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 19. Έγκριση διακήρυξης και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ ) / Υποέργο 1 : Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για το έτος 2014», προεκτιμώμενης αμοιβής ,00, (με Φ.Π.Α.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας 20. Έγκριση συμμετοχής ή μη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στη διοργάνωση του 31 ου Πανελλήνιου Μαθηματικού Συνεδρίου. Εισηγητής: Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας 21. Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Κιλκίς. 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς στα πλαίσια του προγράμματος Γεωργικών προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας έτους Τροποποίηση της αρ. 1355/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ελαστικών για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΗ 2093 της Π.Ε. Κιλκίς. 25. Έγκριση της διενέργειας και των όρων, δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αξιούπολης Νομού Κιλκίς. 26. Έγκριση διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ ), Υποέργο 3: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς 27. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου στην έδρα της Π.Ε. Πέλλας. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 28. Νομική υποστήριξη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Πέλλας. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 3

4 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πιερίας για (α) τη δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και (β) την αποζημίωση των ιατρών-μελών και της γραμματέως της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) Π.Ε. Πιερίας. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 30. Έγκριση όρων διακήρυξης και διαδικασίας δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ του Ν.Πιερίας για την χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 15/10/2014 έως 15/4/2015. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 31. Έγκριση 6 ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 32. Έγκριση 9ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 33. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών για το διαγωνισμό του έργου (παροχή υπηρεσίας): «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013 ΕΠΟ080002β) -(Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμ6 εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πιερίας για το έτος 2014). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 34. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στα εγκαίνια της νέας ενοριακής αίθουσας του Ιερού Ναού της Παντανάσσης με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών από την θεμελίωση και των 50 ετών από την λειτουργία του Ιερού ναού Παντανάσσης Κατερίνης. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πιερίας 2014 ποσού 500,00 για την εκτύπωση ημερολογίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 36. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας στην Αθήνα. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 37. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (σχετ. αριθμ. πρωτ (4595)/ έγγραφο). 38. Έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4686)/ έγγραφο). 39. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4804)/ έγγραφο). 4

5 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικό ποσού ,00 εις βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2015 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4837)/ έγγραφο). 41. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4863)/ έγγραφο). 42. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας Έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Σερρών Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Ποροϊων Δήμου Κερκίνης Ν. Σερρών». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών 45. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ.180/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 46. Εισήγηση περί της με αριθμό 352/2014 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 47. Εισήγηση περί της με αριθμό 345/2014 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28 ης Oκτωβρίου στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής οικ. Έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (4833)/ έγγραφο). 50. Ανάκληση της αριθ. 723/ απόφασης ΟΕ θέματος με α/α 12, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης δαπάνης συντήρησης υποστήριξης λογισμικού προγραμμάτων της ΠΕ Χαλκιδικής Ανάκληση της αριθ. 162/ απόφασης ΟΕ περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης δαπάνης λογισμικού Antivirus (Server & Client) της ΠΕ Χαλκιδικής Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής οικ. Έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (4659)/ έγγραφο). 5

6 53. Έγκριση τροποποίησης πίνακα παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ αποκοπή της ΠΕ Χαλκιδικής για διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου Ανάθεση με διαπραγμάτευση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Νομού Χαλκιδικής για το σχολικό έτος και όχι πέραν της Έγκριση : α) της διενέργειας πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την έκδοση τιμητικού τόμου με θέμα την Προϊστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Χαλκιδικής, β) την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού, και γ) την έγκριση πίστωσης δεκαέξι χιλιάδων ευρώ ( ) για την υλοποίηση του έργου. 56. Έγκριση διακήρυξης και διάθεσης πίστωσης : Επικαιροποίηση - συμπλήρωση μελετών Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας Τουριστικού καταφυγίου Αμμουλιανής, προεκτιμώμενης αμοιβής , 00 (πλέον ΦΠΑ) με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης κατά την διαδικασία του άρθρου 10.2.(στ) του Ν.3316(εξ αναβολής) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 57. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο «Λιμενίσκος μικρών σκαφών Συκιάς» αναδόχου Κ/Ξ «Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ - Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».(εξ αναβολής) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 58. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος κ. Θεοφάνη Παπά, στην Αθήνα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 59. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Ημαθίας. 60. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πέλλας. 61. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πιερίας. 62. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. κ. Περιφερειάρχη Κεν. Μακεδονίας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Κ.Μ. 3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.Μ. 4. κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 5. κ. Πρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής 6. κ.κ. Γενικούς Διευθυντές Π.Κ.Μ. 7. κ. Δ/ντή Oικονομικού Π.Κ.Μ. Αθανασιάδου Αηδονά Ε. Αθηνά 6

7 8. κ. Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΚΜ 9. κ.κ. Δ/ντές Δ/κού-Οικονομικού όλων των ΠΕ 10. κ.κ. Δ/ντές Τεχνικών έργων όλων των ΠΕ 11. Νομικές Υπηρεσίες έδρας & ΠΕ της ΠΚΜ 7

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο /24.07.14 Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 5 1ος Άξονας Διαφάνεια και χρηστή διοίκηση... 6 2ος Άξονας Αξιοποίηση πόρων και προστιθέμενη αξία... 6 3ος Άξονας Αναβάθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα