3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ (8700)/ έγγραφο).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο)."

Transcript

1 Θεσσαλονίκη 14/08/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε (2097) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικ. Επιτροπής 1. Μασλαρινός Αθανάσιος 2. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία 3. Θάνος Αλέξανδρος 4. Μακρίδης Νικόλαος 5. Πάλλας Κωνσταντίνος 6. Τζηρίτης Δημήτριος 7. Ανθρακίδης Χρήστος 8. Βελόπουλος Κυριάκος 9. Καραμάνης Μιχαήλ 10. Ρέβας Βασίλειος KOIN: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην 25 η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/ , που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Βασ. Όλγας 198 (Αίθουσα Συσκέψεων), στις 19/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Απολογισμός Ισολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικ. έτους Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ (8700)/ έγγραφο). 4. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (9444)/ έγγραφο). 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (9784)/ έγγραφο). 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (9981)/ έγγραφο). 7. Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής 8. Έγκριση παραχώρησης χώρου για εγκατάσταση Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμής 1

2 9. Έγκριση τροποποίησης των αρ. 221/ και 237/ αποφάσεων Ν.Σ Θεσσαλονίκης 10. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ανάθεση του έργου: Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, χονδρικής πώλησης, με τροποποιημένους όρους, για την κάλυψη αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος Ματαίωση επαναληπτικού, δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με τροποποιημένους όρους, προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, χονδρικής πώλησης, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Νομού Θεσσαλονίκης (Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας-Παράρτημα Α.Α.Π.Α.Θ.) για ένα έτος και προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης με τη συγγραφή υποχρεώσεων χωρίς δημοσίευση τεύχους προκήρυξης διαγωνισμού. 12. Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, χονδρικής και λιανικής πώλησης, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Νομού Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Τ., ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Ο.Α.Ε.Δ.(Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ),ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ,ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΕΑΟ) για το υπόλοιπο του έτους Έγκριση 1 ου σταδίου -δικαιολογητικά- του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: Προμήθεια συμπληρωματικών εκτυπωτικών εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., για το έτος Έγκριση 1 ου σταδίου του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του Έργου για την «Ανανέωση ετήσιας υποστήριξης servers, δικτυακού εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού συστημάτων και servers» 15. Έγκριση 1ου σταδίου άνοιγμα δικαιολογητικών - του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου της: «Προμήθειας αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές,συσκευές fax,και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, της ΠΕΘ καθώς και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν. Θεσσαλονίκης, για το έτος 2014». 16. Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους. 17. Τροποποίηση για γ φορά του πίνακα δικαιούχων πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος για το έργο της «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2

3 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014» συνολικού ύψους ,00 λόγω υπηρεσιακών μεταβολών στους δικαιούχους 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά στη μεταφορά μαθητών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχολικού έτους με ημερήσια επιδότηση 19. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας South East Europe SEE Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 20. Έγκριση δαπάνης προμήθειας και ενοικίασης αγαθών-υπηρεσιών για την εκδήλωση, Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, για το έτος 2014 Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 21. Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση και προμήθεια αγαθών-υπηρεσιών για την εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας για το έτος 2014 Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 22. Καθορισμός δικαιούχων & ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής: Δ/νση Διοίκησης Π.Κ.Μ. 23. Έγκριση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος αρχικής κατάρτισης υποψηφίων νέων εξεταστών των Περιφερειακών ενοτήτων σε θέματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας Β Εισηγητής: Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 24. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Ειδικού Εμπειρογνώμονα για την Υλοποίηση Δράσεων της Αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: CreativeMED: SME Creativity and Innovation for MED Space Smart Specialisation Framework που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα MED». Εισηγητής: Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Επιτήρηση και Δημόσιος έλεγχος των ζωνών παραγωγής των οστρακοειδών στο Θερμαϊκό Κόλπο στα όρια του Ν. Θεσ/νίκης (Προσδιορισμός τοξικού φυτοπλαγκτού) Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης 26. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για συμμετοχή σε σεμινάριο της Ε.Ε Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου :«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜO DOWN» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 3

4 29. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10 στο Ε.Γ. Μίκρας Θεσσαλονίκης Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 30. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της μελέτης: «Οριστική μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης-ανάπλασης 10 ΧΑΔΑ Ν. Θεσσαλονίκης», Προεκτιμώμενης αμοιβής: ,00 ( με Φ.Π.Α.). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 31. Έγκριση 5 ης παράτασης για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (1 ο ΤΜΗΜΑ) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 32. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού (αριθ. 03/2014 Επαναληπτική Διακήρυξη) για την προμήθεια μελανών τόνερ εκτυπωτών φαξ, των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και φωτοτυπικών κ.λπ. για τις ανάγκες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας έως Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ημαθίας 33. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ημαθίας 34. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Ημαθίας Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (3435)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 35. Έγκριση πληρωμής επιχορήγησης του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒΗΜΑΤΙΖΩ» για το α εξάμηνο του έτους 2014 Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Κιλκίς 36. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Κιλκίς 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών της ΠΕ Κιλκίς Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4094)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Κιλκίς 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Κιλκίς Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4023)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Κιλκίς 39. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αρ. 761/ απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Π.Κ.Μ για πολιτιστικές-αθλητικές παρεμβάσεις ευρείας απήχησης που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και κατανομή υπολοίπου ποσού Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς 40. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πέλλας για τα σχολικά έτη και συνολικού προϋπολογισμού ,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Πέλλας 4

5 41. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που αφορά την μίσθωση εκχιονιστικών μηχανημάτων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και την προμήθεια και μεταφορά 500 τόνων άλατος για το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΠΕ Πέλλας στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ» (Κωδ. Έργου 2013ΕΠ ) της ΣΑΕΠ 008 Προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ για την χειμερινή περίοδο Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Πέλλας 42. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας του Νομού Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, για το έτος 2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Πέλλας 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πέλλας Οικονομικού έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (3272)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Πέλλας 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σχετικά με την εναρμόνιση γραμμών συναγερμού του κτιρίου της Π.Ε. Πέλλας με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σχετικά με την πραγματοποίηση της 1 ης PELLA AGRO 2014 (27 η Γεωργική-Βιοτεχνική Έκθεση Κρύας Βρύσης) σε συνδιοργάνωση με την Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (3982)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 47. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (3307)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 48. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (3788)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πιερίας 2014 ποσού 700,00 για τα εγκαίνια του Λυκείου Κονταριώτισσας μέσα στον Σεπτέμβριο του Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στις 9/μερες εκδηλώσεις της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Ολύμπια τα εν Δίω» που θα πραγματοποιηθούν στις Σεπτεμβρίου 2014 στο Αρχαίο θέατρο του Δίου Πιερίας. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 51. Έγκριση διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης «Προκήρυξη μελέτης αντιμετώπισης 5

6 κατολισθήσεων στο 2 ο χλμ της 15 ης Επαρχιακής Οδού Βρύας-Ρητίνης 52. Έγκριση όρων Διακήρυξης-Δημοπράτησης του έργου:«συντήρηση 7η Επαρχιακή Οδός από Διασταύρωση Ε.Ο.Λιτόχωρο - Μονή Αγίου Διονυσίου και 8η Επαρχιακή Οδός Λεπτοκαρυά - Καρυά.» 53. Έγκριση όρων Διακήρυξης-Δημοπράτησης του έργου:«συντήρηση 13η Επαρχιακή Οδός Αιγίνιο - Ρυάκια και 11η Επαρχιακή Οδός από Διασταύρωση Π.Ε.Ο.1 - Αλυκές» Προϋπολογισμού: ,00 (με Φ.Π.Α.) 54. Έ γ κ ρ ι σ η ό ρ ω ν Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Δ η μ ο π ρ ά τ η σ η ς τ ο υ έ ρ γ ο υ : «Εγκατάσταση φωτοσήμανσης της 1ης Ε.Ο. Περίστασης -Παραλίας (1η είσοδος Καλλιθέας)» 55. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» 56. Έγκριση των όρων Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια Χρωμάτων Διαγραμμίσεων και Υαλοσφαιριδίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών για τα έτη », προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 57. Έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους (σχετ. αριθμ. πρωτ (3197)/ έγγραφο). 58. Έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους (σχετ. αριθμ. πρωτ (3199)/ έγγραφο). 59. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3314)/ έγγραφο). 60. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3450)/ έγγραφο). 61. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3457)/ έγγραφο). 62. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3478)/ έγγραφο). 6

7 63. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3497)/ έγγραφο). 64. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του (3648)/ έγγραφο). 65. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (3641)/ έγγραφο). 66. Εγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της «Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 67. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 68. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για δαπάνες εθνικού χαρακτήρα Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 69. Ανάκληση απόφασης 717/2014 και κοινοποίηση πράξης προσυμβατικού ελέγχου. 70. Έγκριση παραχώρησης για χρήση μηχανημάτων οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Σερρών, στην Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας. 71. Έγκριση 2 ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του Υποέργου 1 της Πράξης: «Διευθέτηση χειμάρρου Στρυμονικού (ρέμα Αγίου Χαραλάμπους)» που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης με κωδικό ΟΠΣ Έγκριση Διακήρυξης διαγωνισμού του Έργου: «Οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση στηθαία ασφαλείας οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» 73. Έγκριση Διακήρυξης διαγωνισμού του Έργου: : «Συντήρηση-επισκευή Διοικητηρίου και κτιρίων Διοίκησης (αύλειος χώρος-εργασίες πρασίνου) Π.Κ.Μ. στην Π.Ε. Σερρών» 74. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Χαλκιδικής από Αγ. Πρόδρομο Ιερισσό και από Πολύγυρο Ουρανούπολη Ολυμπιάδα» προϋπολογισμού μελέτης Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 7

8 75. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 76. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 77. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Ημαθίας. 78. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Κιλκίς. 79. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πέλλας. 80. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πιερίας. 81. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών. 82. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Χαλκιδικής. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. κ. Περιφερειάρχη Κεν. Μακεδονίας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Κ.Μ. 3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.Μ. 4. κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 5. κ. Πρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής 6. κ.κ. Γενικούς Διευθυντές Π.Κ.Μ. 7. κ. Δ/ντή Oικονομικού Π.Κ.Μ. 8. κ. Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΚΜ 9. κ.κ. Δ/ντές Δ/κού-Οικονομικού όλων των ΠΕ 10. κ.κ. Δ/ντές Τεχνικών έργων όλων των ΠΕ Αθανασιάδου Αηδονά Ε. Αθηνά 8

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 127700 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα