ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 Υδροαρδευτικά & Έργα Αποχέτευσης που υλοποιούνται Ανάγκες χρηματοδότησης Νέα έργα που προτείνονται, ολοκλήρωση μελετών, ένταξη ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Φράγμα Αποσελέμη ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη Εργασίες Εκτροπής / Μεταφορών υδάτων & Κατασκευής αγωγών & διυλιστηρίων Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Υφιστάμενη Κατάσταση Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Νέα δίκτυα Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Υφιστάμενη κατάσταση Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών, επέκταση κεντρικού αγωγού Φράγμα Βαλσαμιώτη ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Αξιοποίηση -Συνδετήριος αγωγός ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΤΑ, ΕΕΛ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Π.Σ Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Βαρβάρας Έργα βιολογικού καθαρισμού Οικισμών Οροπεδίου Λασιθίου Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Κισσάμου Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι - Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ. Χανίων Κολυμβαρίου Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Βορείου Άξονα για την αύξηση δυναμικότητας από σε ισοδύναμους κατοίκους Κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό - Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου

3 5. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΤΑ, ΕΕΛ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Π.Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι η διεύθυνση που αναλαμβάνει τη συνέχιση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ., αφενός διευρύνοντας την περιοχή αρμοδιοτήτων της σε όλη την Κρήτη και αφετέρου συμπεριλαμβάνοντας τα νέα έργα, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με την ίδρυσή του. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ΚΥΑ Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ 2836/Β/ ), οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης κατά την περίοδο κατασκευής τους, καθώς και η εποπτεία των υδραυλικών υποδομών αρμοδιότητας της Ο.Α.Κ. Α.Ε. Επιπλέον, στόχοι της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εποπτεία των απαιτούμενων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της Κρήτης. Τα έργα αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: το φράγμα και τα συνοδά έργα των Ποταμών, το φράγμα και τα συνοδά έργα του Βαλσαμιώτη, τα έργα του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ., το φράγμα και τα συνοδά έργα του Αποσελέμη, η λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου και τα αρδευτικά δίκτυα Οροπεδίου Λασιθίου, τα έργα του πρώην Ο.ΑΝ.Α.Κ., κ.α. Παράλληλα, στους στόχους της Διεύθυνσης είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων εκπόνησης έργων, η εποπτεία των μελετών των υδραυλικών υποδομών αρμοδιότητας του Οργανισμού και η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος υδραυλικών μελετών σε συνδυασμό με τον οικονομικό προϋπολογισμό τους σε ετήσια αλλά και σε πολυετή βάση. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την εισήγηση για τον προγραμματισμό των Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και την περιγραφή των έργων που κατά προτεραιότητα προγραμματίζει η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων, σε σχέση με τους στόχους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., τις ανάγκες σε επίπεδο Κρήτης και τα οριζόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης, στο οποίο ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση και σύνταξή του. Τα έργα κατηγοριοποιούνται σε υδροαρδευτικά και έργα αποχέτευσης καθώς επίσης και έργα που ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. στοχεύει να εμπλακεί ως φορέας διαχείρισης. 4

5 2. ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.1 Φράγμα Αποσελέμη ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη. Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Φράγμα Αποσελέμη και ο αντίστοιχος ταμιευτήρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης είναι έργο ενίσχυσης της Ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου. Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή : Της παράκαμψης της επαρχιακής οδού Χερσονήσου Οροπεδίου Λασιθίου μήκους 6,3 km. Κατασκευή προφράγματος μήκους 436,90 m, με ύψος 23,00 m, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Κατασκευή χωμάτινου φράγματος ύψους 62,00 m με μήκος στέψης 660 m και με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,3 x10 6 m 3. Έργα εκτροπής και υδροληψίας μήκους 480 m ορθογωνικής διατομής 4,50 x 4,00. Υπερχειλιστή μήκους 230,60m, μέγιστης παροχής m 3 /sec. Των βοηθητικών αναχωμάτων. Των έργων προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου. Της παραλίμνιας οδού. Εξέλιξη εργολαβίας Η σύμβαση υπογράφηκε στις για ποσό ,36 (με Φ.Π.Α.) με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Το φράγμα χωρητικότητας 27,3 εκατ. m 3 νερού (σε υψόμετρο υπερχείλισης 216 m) έχει ολοκληρωθεί και η σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών εκδόθηκε στις Σήμερα η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα είναι σε υψόμετρο 186m και ο όγκος του νερού υπολογίζεται στα 1,44 εκατ. m 3. Η οδός παράκαμψης της επαρχιακής οδού Χερσονήσου Οροπεδίου μήκους 6,3 km έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία. Εκκρεμεί η τελική επιμέτρηση και η υποβολή του τελικού λογαριασμού ύψους ,00 περίπου Εργασίες Εκτροπής / Μεταφορών υδάτων & Κατασκευής αγωγών & διυλιστηρίων. Τεχνικά χαρακτηριστικά Η εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή: 5

6 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού δυναμικότητας m 3 νερού την ημέρα Διαμόρφωση και εξοπλισμός Γηπέδου, Έργο εισόδου, Κτίριο Οζόνωσης, Εγκαταστάσεις Κροκίδωσης καθίζησης, Εγκαταστάσεις Διύλισης μεταχλωρίωσης, Δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας m 3, Εγκαταστάσεις Διακίνησης και επεξεργασίας ιλύος, Κτίριο διοίκησης συνολικής κάτοψης 1000 m 2 δύο ορόφων και χημικό και βιολογικό εργαστήριο με τον εξοπλισμό του, Βοηθητικά κτίρια (Συνεργείο- Αποθήκη) ωφέλιμης επιφάνειας 165 m 2, Εγκαταστάσεις για την Παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εγκατάσταση μετρήσεων, αναλύσεων και δοκιμών, Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής. Αγωγός οικολογικής παροχής υδροδότησης του υγρότοπου εκβολής Αποσελέμη. Εξάμηνη Δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε αποδοτική λειτουργία και δωδεκάμηνη λειτουργία της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή περίπου του 87% των έργων πολιτικού μηχ/κού και ~39% των Η/Μ εργασιών. Κυρίου αγωγού ύδρευσης Φράγμα Διυλιστήρια: o Κύριος αγωγός ύδρευσης από το φράγμα Αποσελέμη μέχρι τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού μήκους m. o Σήραγγα Σ1 συνολικού μήκους 1616 m, o Σήραγγα Σ2 συνολικού μήκους 2054 m, με τις οδούς προσπέλασης για τις σήραγγες Σ1, Σ2 και τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού. o Έχει ολοκληρωθεί το συνολικό μήκους του υδραγωγείου. Υδραγωγείου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέχρι το Ηράκλειο (Δεξαμενή Δ4) o Μήκος κύριου αγωγού ~30,43 km (χαλυβ/νας 20ατμ, Φ300 έως Φ1100). o Σύνδεση με τις δεξαμενές Δ7, Δ3Α και Δ4 εντός της πόλης Ηρακλείου. o Αγωγός οικολογικής παροχής αδιύλιστου νερού με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ160 προς υγροβιότοπο του Δέλτα Αποσελέμη μήκους 4000 μ (16 ατμ). o Έχουν κατασκευαστεί μ. υδραγωγείου (~88.6% του συν/κού μήκους) Υδραγωγείου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέχρι τον Άγιο Νικόλαο o Μήκος κύριου αγωγού ~ 36,47 km (χαλυβδοσωλήνας 20ατμ). o Σε απόσταση ~23km παρεμβάλλεται αντλιοστάσιο (Α1) το οποίο καταθλίβει με αγωγό ~3,2km Φ 500 το νερό στη σήραγγα Βραχασίου. o Από τη σήραγγα Βραχασίου, μήκους 667m, το Υδραγωγείο καταλήγει στη δεξαμενή Δ6 Αγ. Νικολάου. o Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας Βραχασίου, και των δεξαμενών εισόδου και εξόδου. Μένουν μόνο οι συνδέσεις των δεξαμενών και οι Η/Μ Εργασίες. o Έχουν κατασκευαστεί ~ m υδραγωγείου (~99.6% του συν/κού μήκους). 6

7 Εξέλιξη εργολαβίας Η σύμβαση υπογράφηκε στις για ποσό ,03 (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε. 32,23 % και ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Η αρχική προθεσμία του έργου έληγε στις Έχει δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου α) μέχρι τις για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και β) μέχρι τις για τη 12 μηνη αποδοτική λειτουργία. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί ~76% των εργασιών της σύμβασης. Στις εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες της Κύριας Σύμβασης ποσού ,45 (με Φ.Π.Α.) και εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ποσού συνολικού ποσού ,00 (με Φ.Π.Α.). Οι πληρωμές έως και τον 60ο Λογ/σμό ανέρχονται στο ποσό των ,35 και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη είναι , Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη Τεχνικά χαρακτηριστικά Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την παρακολούθηση του φράγματος Αποσελέμη, των αναχωμάτων και των υπογείων έργων κατά την πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα και συγκεκριμένα την εκτέλεση: οπτικών επιθεωρήσεων, μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων γεωδαιτικών μετρήσεων εργασιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Εξέλιξη εργολαβίας Η σύμβαση υπογράφηκε στις , για ποσό ,78 (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε %. Το έργο υλοποιείται από την κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε INTRAKAT. Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις Ανεκτέλεστο ποσό (μέχρι 13ο Λογαριασμό): 64%. Οι πληρωμές έως ανέρχονται στο ποσό των ,36 και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη σε ,42. 7

8 2.1.4 Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου Τεχνικά χαρακτηριστικά Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω: Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου και ρύθμισης των επιτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη, Προσαγωγοί τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου, Έργο Υδροληψίας, Οδοί προσπέλασης). Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου (Διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.425,50m, με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής T.B.M. και τοποθέτηση εντός αυτής χαλυβδοσωλήνα Ø1800). Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (Αγωγός πτώσης μήκους περίπου 3550m, Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού πτώσης, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Οδοί προσπέλασης προς το κατάντη μέτωπο της σήραγγας, Διαμόρφωση του χώρου στην έξοδο της σήραγγας). Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη. Εξέλιξη εργολαβίας Η σύμβαση υπογράφηκε στις με συνολική προθεσμία 32 μήνες, δηλαδή ως , για ποσό ,00 (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε. 32,14%. Το έργο κατασκευάζεται από την INTRAKAT. Με την υπ αριθμ.δ6/712/ Απόφαση παρατάθηκε η συνολική προθεσμία του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή ως Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδικό ένταξης MIS , με την υπ αριθμό οικ / Απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α. και είναι σε εξέλιξη. Οι πληρωμές έως ανέρχονται στο ποσό των ,36 και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη σε ,64. 8

9 2.2 Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Υφιστάμενη Κατάσταση Τεχνικά χαρακτηριστικά Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή : Ταμιευτήρα χωρητικότητας m 3 περίπου, με ύψος νερού 10,50 m και ο χώρος που καταλαμβάνει είναι 300 στρέμματα περίπου. Τεχνικών έργων: δύο τεχνικά έργα εισόδου, ο υπερχειλιστής και το έργο υδροληψίας-εκκένωσης. Αγωγού μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνες Φ1600) m και έργο μερισμού. Εκτός των παραπάνω βασικών εργασιών κατασκευάστηκαν η οδός στέψης του αναχώματος, η περιμετρική οδός στον πόδα του αναχώματος, έγινε αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου, μελέτη και φύτευση χώρου λιμνοδεξαμενής. Εξέλιξη εργολαβίας Η σύμβαση υπογράφηκε στις , για ποσό ,32 με το ΦΠΑ Το έργο κατασκευάστηκε από την ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη » (Μέτρο 125Α1 του Άξονα 1) με κωδικό πράξης Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν τον Δεκεμβρίου του 2012, ενώ στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η τριετής λειτουργία του έργου η οποία είναι σε εξέλιξη. Η εργολαβία θα ολοκληρωθεί μετά τον Δεκέμβριο του Σήμερα η λειτουργία του έργου εξυπηρετείται από μικρά υφιστάμενα δίκτυα συνολικής παροχής m 3 ημερησίως, ενώ στην πλήρη λειτουργία του έργου θα αρδεύονται στρέμματα με παροχή m 3 ημερησίως. Για την εργολαβία της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου, οι πληρωμές έως ανέρχονται στο ποσό των ,35 και η υπολειπόμενη δαπάνη σε , Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Νέα δίκτυα Από τη Σύμβαση κατασκευής του έργου «Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου» έχει προβλεφθεί να εκπονηθεί από τον ανάδοχο του έργου μελέτη άρδευσης της περιοχής Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει ήδη υποβληθεί μελέτη αρδευτικών δικτύων σε έκταση στρεμμάτων και έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από την υπηρεσία για διόρθωση και αναμένεται η έγκρισή της τον Οκτώβριο του

10 Επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διερευνάται η άμεση χρηματοδότηση ύψους της α φάσης του αρδευτικού για την κατά το δυνατό συντομότερη αξιοποίηση του αποθηκευμένου νερού στη Λιμνοδεξαμενή. 10

11 Πίνακας 1: Προγραμματιζόμενα έργα ολοκλήρωσης του φράγματος Αποσελέμη & Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αναγκαία έργα για την ασφαλή λειτουργιά του φράγματος Αποσελέμη Πρόκειται για εργολαβία στην οποία θα περιλαμβάνονται έργα που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση της κατασκευής του φράγματος Αποσελέμη και των οποίων η κατασκευή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του φράγματος και των συνοδών έργων του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: διευθέτηση όμβριων σε διάφορες θέσεις στην Παράκαμψη Ε.Ο. Οροπεδίου Λασιθίου, στην παραλίμνια οδό και στην εσωτερική οδοποιία, διευθέτηση παλιάς κοίτης Αποσελέμη κατάντη του φράγματος, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης παρατηρητήριου φράγματος έργα πρασίνου κατασκευή της εκκλησία Αγ. Θεοδώρου Σφενδυλίου (η οποία δεν απαλλοτριώθηκε), αποκατάσταση διαρροών στον αγωγό εκτροπής κλπ Είναι σε εξέλιξη η σύνταξη των μελετών δημοπράτησης και έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση ΣΕ Δίκτυα άρδευσης Λιμνοδεξαμενής Οροπεδίου Λασιθίου Αγωγοί μεταφοράς υδάτων στις περιοχές Σισσι- Μιλατος Ελουντα Κριτσα Για να είναι η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου πλήρως λειτουργική θα πρέπει να κατασκευαστεί το νέο έργο των αρδευτικών δικτύων ώστε να εξυπηρετείται αρδευόμενη έκταση στρ. με παροχή m 3 ημερησίως. Αφορά την κατασκευή των αγωγών προσαγωγής νερού προς τις τουριστικές περιοχές Σίσσι, Μίλατος, Ελούντα και τον οικισμό Κριτσά Είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου καθώς και η σύνταξη των σχετικών μελετών και τευχών δημοπράτησης. Το έργο έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκκρεμεί η επικαιροποίηση των μελετών και η σύνταξη συμβατικών τευχών Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ

12 2.3 Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Υφιστάμενη κατάσταση Τα έργα «Κατασκευή Φράγματος Ποταμών Αμαρίου Νομού Ρεθύμνης» και «Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης», περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή του φράγματος και τη μεταφορά του νερού με σκοπό την άρδευση στον κάμπο Ρεθύμνης. Το συνολικό έργο περιελάμβανε : 1. Την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Ποταμών, ύψους 55m, χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 εκ. m 3, με σώμα φράγματος όγκου επιχωμάτων 1,7 εκατ m 3, με αδιαπέρατη κουρτίνα τσιμεντενέσεων, συνολικού μήκους 27 km, σήραγγα εκτροπής-υδροληψίας-εκκένωσης, μήκους 358m, διαμέτρου 4,5m, υπερχειλιστή, μήκους 340m, πύργο υδροληψίας, ύψους 25m, λεκάνη αποτόνωσης, όργανα παρακολούθησης του φράγματος, οικίσκους δικλίδων και οργάνων και πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό. 2. Την κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς του νερού από το φράγμα έως την είσοδο της σήραγγας Πρασσών, μήκους 3,7 km διαμέτρου Φ 1000 και την κατασκευή του αρδευτικού έργου κατάντη του φράγματος Ποταμών για άρδευση 800 στρ. 3. Την κατασκευή του κεντρικού αγωγού από την είσοδο της σήραγγας Πρασσών έως στο τερματικό φρεάτιο στην περιοχή Πηγής στον Κάμπο Ρεθύμνης, συνολικού μήκους 11,7 km διαμέτρου Φ1000, Φ800 και Φ700 και σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα Άδελε και Πηγής για άρδευση στρ. 4. Την κατασκευή της σήραγγας Πρασσών για την διέλευση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς, μήκους 3,4 km, διατομής 14 m Τον περιμετρικό δρόμο του ταμιευτήρα του φράγματος, συνολικού μήκους 9,3 km, πλάτους 6,5m Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών, επέκταση κεντρικού αγωγού Για να καταστεί απολύτως λειτουργικό το σύνολο του έργου, όπως αυτό αρχικά σχεδιάσθηκε για την άρδευση στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου και την ουσιαστική ενίσχυση της υδροδότησης του Δήμου Ρεθύμνου είναι απαραίτητη η επέκταση του κεντρικού αγωγού, μεταφοράς του νερού, από το φράγμα Ποταμών προς τον κάμπο Ρεθύμνης και συγκεκριμένα για το τμήμα από τον οικισμό Πηγής έως τον οικισμό Πρίνου (6.520 m. κεντρικού αγωγού και m. δικτύων διανομής). Η τοποθέτηση του 1ου τμήματος του κεντρικού αγωγού, για την τροφοδότηση των αρδευτικών δικτύων του κάμπου Ρεθύμνης για την άρδευση στρεμμάτων, καθώς και την δημιουργία απαραίτητης υποδομής για την τροφοδότηση του μελλοντικού

13 διυλιστηρίου για την ύδρευση του νέου Δήμου Ρεθύμνου, είχε ενταχθεί στο έργο «Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης», που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης ». 13

14 Πίνακας 2: Προτεινόμενα Έργα Αξιοποίησης Φράγματος Ποταμών ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης: Επέκταση Κεντρικού Αγωγού Επέκταση του κεντρικού αγωγού, μεταφοράς του νερού, από το φράγμα Ποταμών προς τον κάμπο Ρεθύμνης και συγκεκριμένα για το τμήμα από τον οικισμό Πηγής έως τον οικισμό Πρίνου. 1 0 τμήμα: Από το φρεάτιο Πηγής υπόγειο αγωγός DN 600 και μήκος m, 20 atm μέχρι Λούτρα. 2 0 τμήμα: Από το φρεάτιο Λούτρα υπόγειο αγωγός DN 600 και μήκος m., 20 atm μέχρι το φρεάτιο Χαμαλευρίου 3 0 τμήμα: Από το φρεάτιο Χαμαλευρίου υπόγειο αγωγός DN 500 και μήκος m., 20 atm μέχρι το φρεάτιο Βιράν Επισκοπής 4 0 τμήμα: Από το φρεάτιο Βιράν Επισκοπής υπόγειο αγωγός DN 400 και μήκος m., 20 atm μέχρι το φρεάτιο Πρίνου. Επίσης, θα τοποθετηθεί υπόγεια αγωγοί να συντεθούν τα υπάρχουν δεξαμενές, DN 315 και την κατασκευασθεί αρδευτικό δίκτυο κατάντη του οικισμού Γιαννουδίου. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ισχύει η παρακάτω Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οποίας οι όροι έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα μελέτη: ΑΠΟΦΑΣΗ 19663/ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ: Ανανέωση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις υπ αριθ / , οικ / , οικ / , / και οικ / ΚΥΑ Επιπροσθέτως έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις για χορήγηση Άδειας Επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εκτέλεση του έργου: 1. Η 5917/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 2. Η 780/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ,00 συμπεριλαμβανο μένου του Φ.Π.Α. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

15 2.4 Φράγμα Βαλσαμιώτη ΟΑΚ ΑΕ Φορέας Διαχείρισης Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Διαστάσεις φράγματος Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 335 m Ύψος φράγματος από φυσικός έδαφος 67,20 m Ανώτατη στάθμη νερού +190 Στάθμη στέψη +190,20 Πλάτος πυθμένα στο φυσικό έδαφος 80 m Όγκος φράγματος m 3 Όγκος νερού ταμιευτήρα 6 εκατ. m 3 Εκμεταλλεύσιμος όγκος νερού 5.9 εκατ. m Αξιοποίηση -Συνδετήριος αγωγός Ο συνδετήριος αγωγός μεταφοράς νερού συνδέει τον ταμιευτήρα με το κύριο αγωγό Αγιάς - Μυλωνιανών - Μεσκλών. Ο αγωγός είναι χαλύβινος με διαμέτρου από Φ700 ως Φ1000 με συνολικό μήκος 3520 μέτρα. Ο αγωγός τροφοδότη το ταμιευτήρα με νερό από της πηγές των Μεσκλών και τα αρδευτικά δίκτυα με νερό από τον ταμιευτήρια και από τις πήγες.

16 Πίνακας 3: Προτεινόμενα έργα αξιοποίησης Φράγματος Βαλσαμιώτη ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σύνδεση υφιστάμενου προσαγωγού Μεσκλών με δυτικό κύριο αγωγό Αγωγός μεταφορά νερού από το κατασκευασμένο προσαγωγό πηγών Μεσκλών Φράγματος Βαλσαμιώτη με τον Κύριο Δυτικού αγωγού Πατελαρίου του έργου «Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» της Iβ Φάση Φ600, μήκος 6720 μετρά Έχει αδεία εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, αριθ. πρωτ. 917/ , απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡ1Θ-59Μ) ισχύ μέχρι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ Αρδευτικό Δίκτυο Υψηλή Ζώνη Επέκταση του αρδευτικού δίκτυο στην Υψηλή Ζώνη όπως έχει ήδη προβλεφθεί στο "Σχέδιο Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης" σε έκταση στρεμμάτων Υπάεχει μελέτη, έγκριση ΜΠΕ οπίου έληξε Απαιτείται επικαιροποίηση μελετών ΜΠΕ Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ 16

17 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πίνακας 4: Προτεινόμενα έργα ως φορέας υλοποίησης - διαχείρισης ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Φράγμα Πλατύ Ποταμού Το Σύστημα περιλαμβάνει: 1) Τον Ταμιευτήρα Πλατύ Ποταμού χωρητικότητας 21,3 εκ m 3 και την άρδευση από αυτόν κατά προτεραιότητα στρέμματα εντός της λεκάνης Πλατύ. 2) Το μικρό φράγμα - ταμιευτήρα Γερακαρίου επί του χειμάρρου Λιγιώτη, χωρητικότητας 1,73 εκ m 3 και την άρδευση από αυτόν της υψηλής ζώνης λεκάνης Πλατύ στρέμματα. ΥΠΑΑΤ ΔΤΚΠΥ Προμελέτη & Οριστική μελέτη Οριστική υδραυλική μελέτη ΣΕΣ ) Αγωγό μεταφοράς μήκους 18,135 km κλειστού τύπου καθόλη την όδευση (συμπεριλαμβανομένων και των 2 σηράγγων μήκους 3,4 km), από την περιοχή του Φράγματος Πλατύ προς την περιοχή Μεσσαράς, ΠΕ Ηρακλείου. 4) Αρδευτικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης του Πλατύ Ποταμού, το οποίο θα καλύπτει έκταση προς άρδευση στρεμμάτων, αξιοποιώντας το νερό των φραγμάτων Πλατύ και Γερακαρίου. 17

18 Σύστημα Φραγμάτων Ταυρωνίτη Ολοκλήρωση Μελετών και Υλοποίηση έργων κατασκευής Φραγμάτων Ποταμού Ταυρωνίτη και συνοδών έργων τους για την κάλυψη των πρόσθετων υδατικών αναγκών για αρδεύσεις της περιοχής Αγυιά-Κολυμβάρι (Υψηλές ζώνες) και κάλυψη του ελλείμματος αρδευτικού Απαιτείται επικαιροποίηση Μελετών που συντάχθηκαν το 1992 από το Υπ. Γεωργίας Κόστος επικαιροποίησης μελετών και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων: ,00 Προϋπολογισμός έργου: ,00. Συνεργασία με ΠΕ Χανίων για Προγραμματική Σύμβαση μόλις εξασφαλισθεί χρηματοδότηση νερού στην περιοχή Κισσάμου, των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου. Το σύστημα συνολικής χωρητικότητας m3 αποτελείται από το φράγμα του Σεμπρενιώτη m3 (το φράγμα προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Δήμο Βουκολιών στην θέση Λαχιανά) και το φράγμα Ντεριανού-Παπαδιανών χωρητικότητας ταμιευτήρα m3 (το φράγμα προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Δήμο Πλατανιά ΔΔ Ντερέ στην θέση Παπαδιανά ). Λιμνοδεξαμενη Μοθιανών Κατασκευή λιμνοδεξαμενη στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Σπηλιανού με χωρητικότητας m 3 Έχει θετική γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης περί της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Απαιτείται επικαιροποίηση. Εκτιμώμενος: Δήμος Πλατανιά 18

19 4. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΤΑ, ΕΕΛ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Π.Σ. Τα προτεινόμενα έργα Αποχέτευσης ΟΤΑ, ΕΕΛ & Δίκτυα που είναι σε στάδιο υλοποίησης ή θα κατασκευασθούν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους είναι: 4.1 Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Βαρβάρας 4.2 Έργα βιολογικού καθαρισμού Οικισμών Οροπεδίου Λασιθίου 4.3 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Κισσάμου 4.4 Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι - Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ. Χανίων Κολυμβαρίου 4.5 Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Βορείου Άξονα για την αύξηση δυναμικότητας από σε ισοδύναμους κατοίκους 4.6 Κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό - Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου Η περιγραφή τους παρατίθεται στον κάτωθι Πίνακα: Πίνακας 5: Έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ ΟΑΚ ΑΕ δικαιούχος ή φορέας υλοποίησης ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Βαρβάρας. (ΟΑΚ ΑΕ Το α υποέργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του ΔΔ Αγ. Βαρβάρας συνολικού μήκους αγωγών αποχέτευσης μ, καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 465μ και τρία (3) αντλιοστάσια. Το β υποέργο είναι η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ. Αγίας Υλοποιούμενο Υπογραφή Σύμβασης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΠΕΡΑΑ ) 19

20 δικαιούχος) Βαρβάρας δυναμικότητας ικ και τη θέση της σε πλήρη λειτουργία επί χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών. Η μέθοδος που έχει επιλεχθεί είναι με φυσικά συστήματα. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες προσαγωγής των λυμάτων μήκους 800 μέτρων. Την μετέπειτα λειτουργία θα αναλάβει ο Δήμος. Έργα βιολογικού καθαρισμού Οικισμών Οροπεδίου Λασιθίου (ΟΑΚ ΑΕ δικαιούχος) Σκοπός των έργων είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του φράγματος Αποσελέμη ως απαίτηση των εγκεκριμένων Π.Ο. του φράγματος. Στα πλαίσια αυτά συντάχθηκε από τον πρώην ΟΑΝΑΚ "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" στην οποία προτείνονται τα ακόλουθα έργα: Οι οικισμοί του Δήμου Οροπεδίου ομαδοποιούνται μέσω της κατασκευής 3 σηπτικών δεξαμενών ενώ η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται σε κοινή μονάδα ΕΕΛ. Η επεξεργασμένη εκροή θα επαναχρησιμοποιείται στις παρακείμενες εκτάσεις για άρδευση ή εναλλακτικά για εμπλουτισμό στο Χώνο. Οι υπόλοιποι οικισμοί: Αβδού - Γωνιές, Ποταμιές, Ασκοί, Άνω Κερά-Κερά αντιμετωπίζονται μεμονωμένα με ΕΕΛ. Το Κράσι έχει ήδη κατασκευασμένη ΕΕΛ και ο Μοχός επίσης. Η επεξεργασμένη εκροή θα επαναχρησιμοποιείται στις παρακείμενες εκτάσεις για άρδευση ή εναλλακτικά στο παρακείμενο ρέμα. Ολοκληρωμένη ΜΠΕ Εκτιμώμενος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΠΕΡΑΑ ) 20

21 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Κισσάμου (ΟΑΚ ΑΕ δικαιούχος) Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι συνοπτικά τα εξής: - Επέκταση του υφιστάμενου ανατολικού παραλιακού κυρίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων. - Επέκταση του υφιστάμενου δυτικού παραλιακού κυρίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων. - Δίκτυα δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγών ελευθέρας ροής, συλλογής των λυμάτων και προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό μεταφοράς λυμάτων, εντός και περιμετρικά του Σχεδίου Πόλεως Κισσάμου. - Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων διάφορων οικισμών. - Αγορά της απαιτούμενης γης, των γηπέδων των προς κατασκευή αντλιοστασίων. - Διερευνητικές τομές Ανασκαφές, που θα διενεργηθούν από την ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ε.Π.Κ.Α.). Υλοποιούμενο Υπογραφή Σύμβασης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΠΕΡΑΑ ) Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι - Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ. Χανίων Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς του Ξαμουδοχωρίου κα της Βλαχερωνίτισσας και των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων τους από τους οικισμούς αυτούς στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι Γεράνι. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την ενίσχυση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των υφιστάμενων αντλιοστασίων λυμάτων Α5 και Α5α του δικτύου αποχέτευσης της Περιοχής Χανίων- Κολυμβαρίου, την παροχή μέσης τάσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό στο τελικό αντλιοστάσιο Α5α και την ενίσχυση των Υλοποιούμενο Υπογραφή Σύμβασης: (Εργολαβία σε εξέλιξη) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΠΕΡΑΑ ) 21

22 Κολυμβαρίου (ΟΑΚ ΑΕ Φορέας υλοποίησης) ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών υποδομών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Βορείου Άξονα για την αύξηση δυναμικότητας από σε ισοδύναμους κατοίκους Το έργο προτείνει την κατασκευή 3ης φάσης στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων Πρόκειται να ξεκινήσει η υποβολή πρότασης ένταξης σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2015 (ΟΑΚ ΑΕ Φορέας υλοποίησης) Κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό - Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου (ΟΑΚ ΑΕ Φορέας υλοποίησης) Το έργο αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου Έργου Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στην παραλιακή περιοχή Χανίων - Κολυμβαριου. Συνοπτικά το έργου αποτελεί την επέκτασης τους αγωγούς προσαγωγής λυμάτων στους οικισμοί Γεράνι, Μόδι, Κατσιφιανά, Βουκολιές, Γαβαλομούρι, Χρυσαυγή, Πολεμάρχι, Καμισιανά, Δαρμαροχώρι, Σπηλιά, Μαραθοκεφάλα και Κολυμβάρι. Υλοποιούμενο Υπογραφή Σύμβασης: Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » (ΕΠΠΕΡΑΑ) 22

23 5. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΤΑ, ΕΕΛ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Π.Σ. H Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της διάθεσης ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών και ορισμένων βιομηχανικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/ ), με τίτλο «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων». Το 1999 καθορίστηκε ο κατάλογος των ευαίσθητων αποδεκτών (Κ.Υ.Α /1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/ ), ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α /939/ (Φ.Ε.Κ. 405Β/ ). Σύμφωνα με την μελέτη της Οικονομικής Ανάλυσης Χρήσεων Ύδατος για το ΥΔ Διαμέρισμα της Κρήτης, που εκπονήθηκε από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ως τμήμα του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης (GR13), οι ΕΕΛ σε επίπεδο Κρήτης που απαιτείται παρέμβαση για ορθή διαχείριση για αποτελεσματική τους λειτουργία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι: Λεκάνη Απορροής Ποταμού GR 39 ΔΗΜΟΙ/ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΜΕΝΟΙ ΝΙΟ ΧΩΡΟ- ΣΤΥΛΟΣ GR 39 ΑΝΩΓΕΙΑ GR 39 ΑΡΧΑΝΕΣ GR 40 ΤΥΜΠΑΚΙ GR 40 ΜΑΤΑΛΑ Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ήδη εκπονεί σχετική μελέτη για τους οικισμούς ΑΡΜΕΝΟΙ ΝΙΟ ΧΩΡΟ- ΣΤΥΛΟΣ και διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να συνεισφέρει για την αποτελεσματική τους λειτουργία όλων των περιπτώσεων, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους. 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 EXOFYLO-2006 24-01-06 20:53 ÂÏ 1 Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 Y HPE IA IAXEIPI H E.. «A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006» E HNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα