Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις"

Transcript

1 Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA

2 Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., είναι υπεύθυνη για την Υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και Συγκέντρωση και μεταφορά των αστικών λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

3 Απαιτήσεις Ημερήσιες ανάγκες υδροδότησης της Θεσσαλονίκης: Μέση ημερήσια ζήτηση: m 3 Μέγιστη ημερήσια ζήτηση: m 3 (θερινή περίοδο) Ημερήσιες απαιτήσεις αποχέτευσης: m 3 (ξηράς περιόδου) για εξυπηρέτηση περίπου κατοίκων m 3 βιομηχανικών αποβλήτων και 7.500m 3 για τις ανάγκες των τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης.

4 Διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων Υδροληψίες Κατάσταση Ποσότητα νερού που αντλείται/ επεξεργάζεται m 3 /ημέρα Επιπλέον διαθέσιμο δυναμικό m 3 /ημέρα Προτεραιότητα χρήσης πηγών Αραβησσού Σε λειτουργία Κανένα Υψηλή-Χρησιμοποιούνται Σε λειτουργία Χαλκηδόνας Κανένα Υψηλή-Χρησιμοποιούνται Σε λειτουργία Αξιού Κανένα Υψηλή-Χρησιμοποιούνται Σίνδου Σε αναμονή Υψηλή-Θα χρησιμοποιηθούν όταν προκύψει η ανάγκη Νάρρες Σε αναμονή Αλιάκμονας Σε λειτουργία m 3 /ημέρα m 3 /ημέρα Χαμηλή-Θα χρησιμοποιηθούν όταν οι υπόλοιπες πηγές δεν επαρκούν Υψηλή-Χρησιμοποιούνται Σύνολο m 3 /ημέρα m 3 /ημέρα

5 Συνολική Ημερήσια (m 3 ) Παροχή Νερού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 21% 50% 29% Διυλιστήριο νερού π. Αλιάκμονα Αραβησσός Γεωτρήσεις

6 Μεταφορά του νερού από το φράγμα του Αλιάκμονα μέχρι τις ΕΕΝΘ: Φράγμα εκτροπής (Αγία Βαρβάρα) έωςδυτικήόχθητουαξιού(ελεύθερη ροή μέσω ανοικτής διώρυγας συνολικού μήκους 50 km) Διάβαση του Αξιού μέσω δίδυμου σιφώνα μήκους 1,5 km Ανατολική όχθη του Αξιού μέχρι το Aντλιοστάσιο Σίνδου (κλειστός αγωγός μήκους 8,5 km) ΑπότοαντλιοστάσιοΣίνδουμέχριτιςεγκαταστάσεις,(καταθλιπτικός αγωγός μήκους 4,7 km)

7 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Τοποθεσία Εγκατάστασης: 2 km βορείως της βιομηχανικής περιοχής Σίνδου Λειτουργία : Αύγουστος ο στάδιο Α Φάσης Δυνατότητα επεξεργασίας m 3 /ημέρα (Σημερινή λειτουργία) 2 ο στάδιο Α Φάσης Επιπλέον δυνατότητα επεξεργασίας m 3 /ημέρα (Βρίσκεται στο στάδιο προμελέτης από ΕΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) Β Φάση Δυνατότητα επεξεργασίας επιπλέον m 3 /ημέρα

8 Δίκτυο Διανομής Νερού Για τη μεταφορά και διανομή του πόσιμου νερού εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης η ΕΥΑΘ Α.Ε. λειτουργεί και συντηρεί : Δεξαμενές-Αντλιοστάσια 34 αντλιοστάσια 21 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 200 m 3. Δίκτυο Μεταφοράς νερού Αγωγοί Ωθήσεως Το προς κατανάλωση νερό με τη χρήση των αντλιοστασίων και μέσω ωθητικών αγωγών οδηγείται σε διάφορες περιοχές και στάθμες. Οι ωθητικοί αγωγοί είναι, κυρίως, χαλύβδινοι και έχουν μήκος περί τα 100 χιλιόμετρα. Δίκτυο διανομής Μήκος του δικτύου διανομής ~1.500 χιλιόμετρα

9 Έλεγχος ποιότητας νερού Tο Εργαστήριο Ύδρευσης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΙSO 9001/2000 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001) για m 3 ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού πραγματοποιούνται 603 δειγματοληψίες ετησίως / Δοκιμαστική Παρακολούθηση 16 δειγματοληψίες ετησίως / Ελεγκτική Παρακολούθηση 4 δειγματοληψίες ετησίως / Συμπληρωματική Παρακολούθηση Έλεγχοςτηςποιότηταςτου νερού γίνεται μέσω της συλλογής δειγμάτων από όλο το υδρευτικό σύστημα

10 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης : Ι. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) / Σίνδο ΙΙ. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, ΑΙΝΕΙΑ /Αγγελοχώρι ΙΙΙ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) / Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης

11 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Επεξεργασία ~ m 3 /d Προδιαγραφές σχεδιασμού για αποδοχή μέσης παροχής λυμάτων m 3 /d

12 Δίκτυο αποχέτευσης Δίκτυο αποχέτευσης Ανοικτοί αγωγοί και τάφροι, μικροί κλειστοί αγωγοί, μεγάλοι κλειστοί αγωγοί, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα αντιρρύπανσης και συστήματα εγχύσεως οξυγόνου Εξυπηρέτηση ~ κάτοικοι Συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης ~ χιλιόμετρα Αντλιοστάσια αποχέτευσης 35 εγκαταστάσεις Η επίβλεψη της λειτουργίας τους εξασφαλίζεται μέσω προηγμένων συστημάτων αυτοματισμών και SCADA. 11 αντλιοστάσια αποχέτευσης των τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούν στην ΑΙΝΕΙΑ

13 Έλεγχος ποιότητας λυμάτων Λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους απαιτούμενους ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων Εγκρίνει μελέτες διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων Το Εργαστήριο Αποχέτευσης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ΙSO 9001/2000 Διενεργεί ελέγχους, δειγματοληψίες, φυσικοχημικές και άλλες αναλύσεις: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, φυσικούς αποδέκτες και υγρά βιομηχανικά απόβλητα που διατίθενται στα αποχετευτικά δίκτυα της Ε.Υ.Α.Θ.

14 Νέα έργα - δράσεις 1. Πλήρης αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων 2. Διαχείριση Ιλύος Ξήρανση Χωνευτής Εδαφοποίηση/Κομποστοποίηση 3. Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας α. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο β. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 4. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 5. Αναβάθμιση ομογενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για πλήρη εξυπηρέτηση καταναλωτικού κοινού 6. Ενεργειακή βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων

15 1. Πλήρης Αυτοματοποίηση Εγκαταστάσεων ΗΕ.Υ.Α.Θ Α.Εδιαθέτει: 100 αντλιοστάσια-δεξαμενές 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 3 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 100 Πηγές άντλησης Για την παρακολούθηση του συνόλου των εγκαταστάσεων υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα τηλεμετρίας SCADA, που επιτρέπουν την 24ωρη παρακολούθηση και τηλεχειρισμό αυτών. Στόχος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της, καθώς και των μελλοντικών σταθμών μέτρησης του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Ο έλεγχος, η εποπτεία καθώς και ο καθορισμός των λειτουργικών παραμέτρων τους θα γίνεται με καθαρά εποπτικό τρόπο από ένα Κέντρο Ελέγχου με τη χρήση λογισμικού SCADA.

16 Τομέας Ύδρευσης SCADA Αντλιοστασίων Δενδροποτάμου, Σίνδου, Ιωνίας, Ευαγγελίστριας SCADA Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Τομέας Αποχέτευσης Όλα τα αντλιοστάσια αποχέτευσης διαθέτουν: σύστημα αυτοματισμού με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) σύστημα ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης SCADA Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια» στο Αγγελοχώρι

17 2. Διαχείριση ιλύος Στην παρούσα φάση τα έργα που δρομολογήθηκαν είναι: Από ΕΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ προγραμματίζεται η κατασκευή «3 ου συναφών έργων και κυρίων έργων νερού χρήσης ΕΕΛΘ» Χωνευτή Από ΕΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ προγραμματίζεται η μελέτη-κατασκευήλειτουργία συστήματος Ξήρανσης της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος, προϊόν που θα μπορεί να διατίθεται στην τσιμεντοβιομηχανία ως καύσιμο, σε αναπλάσεις τοπίων, υλικό διάστρωσης στην οδοποιία, εδαφοβελτιωτικό κλπ. Ασβεστοποίηση-υγιεινοποίηση αφυδατωμένης ιλύος από ΕΥΑΘ Διερεύνηση από ΕΥΑΘ για εδαφοποίηση/κομποστοποίηση της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος

18 3α. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Η ΕΥΑΘ Α.Ε. με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΑΝ του Υπ. Ανάπτυξης (Μέτρο 2.1) έχει εγκεκριμένο πρόγραμμα για αναβάθμιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕΛΘ με δύο νέες γραμμές εσωτερικής καύσης-γεννήτριες για την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην ΕΕΛΘ για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας και Στόχος της επένδυσης αποτελεί η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-βιοαέριο από αστικά λύματα

19 3β. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Η ΕΥΑΘ υπέβαλλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2 ΜWp. Στόχος της ΕΥΑΘ είναι η εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στις υπάρχουσες εκτάσεις. 1. Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Δήμο Εχεδώρου στην ΕΕΛΘ με εγκατεστημένη ισχύ 1,5 ΜWp 2. Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Δήμο Ν. Μηχανιώνας στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ με εγκατεστημένη ισχύ 500 ΚWp Η παραγόμενη ισχύς θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και θα πωλείται με την υφιστάμενη τιμή πώλησης στα 0,4 /kwh.

20 4. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικές χρήσεις από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής κατά τους θερινούς μήνες ( m 3 /ήμερα) Τηρούνται όλες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και υλοποιείται στην περιοχή Χαλάστρας-Καλοχωρίου Η επαναχρησιμοποίηση του νερού καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΥΑΘ για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων-κάλυψη αναγκών άρδευσης στη γεωργία Επίσης είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα «Εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα ΒΙ.ΠΕ.Θ. με ανακτημένο απόβλητο από την ΕΕΛΘ με χρήση μεμβρανών»

21 Συνεισφορά στο Περιβάλλον H ΕΥΑΘ Α.Ε. λειτουργεί με στόχο την αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την πλήρη επεξεργασία λυμάτων πριν τη διάθεση στο θαλάσσιο αποδέκτη και μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Ακόμη η εταιρία στον ενεργειακό τομέα δραστηριοποιείται στο πεδίο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κάλυψη τόσο των δικών της αναγκών, αλλά και την πώλησή ηλεκτρική ενέργειας στη ΔΕΗ.

22 Συμπερασματικά Ως κύρια εταιρική δραστηριότητα η ΕΥΑΘ Α.Ε.: Εξασφαλίζει προς τους καταναλωτές της εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό σε συνεχή βάση Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών λυμάτων και παράδοση με ασφάλεια στο περιβάλλον. Ως νέες δραστηριότητες η ΕΥΑΘ Α.Ε. προγραμματίζει και υλοποιεί ειδικές δράσεις-έργα: Ενεργειακής Λειτουργικής Βελτιστοποίησης των δικτύων και εγκαταστάσεών της Εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

23 Σας ευχαριστώ!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ...4 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007...6 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη 1 Αφιέρωμα Ένας άρρηκτος δεσμός ζωής δένει τον άνθρωπο με το νερό. Δεν είναι μόνο το στοιχειώδες αγαθό για την επιβίωσή του πάνω στον

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα