ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014"

Transcript

1 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : τηλ. & Fax e ma i l : kav a l i a niniso g ma i l. c o m Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΑΟΣΥΕΤ) Συν.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμ.61 -τηλ , σκοπός του οποίου είναι η πολεοδόμηση και η κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων έργων υποδομής για την οικιστική ανάπτυξη της νήσου Καβαλιανής Νοτίου Ευβοϊκού, σύμφωνα με το υπ αριθ. ΦΕΚ 396/ Πολεοδόμησης νήσου Καβαλιανής, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για την επιλογή μελετητή για το έργο: ««ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ». Ι. Τα κυριότερα υφιστάμενα έργα υποδομής της νήσου Καβαλιανής είναι τα εξής : 1) Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου του νησιού έχει διανοιχθεί (το έτος 1994), ενώ έχουν ασφαλτοστρωθεί οι 1 ος (το έτος 2000) και 2 ος (το έτος 2003) περιμετρικοί δρόμοι του νησιού. 2) Έχει κατασκευασθεί (τα έτη ) ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης για την μεταφορά νερού από την Αττική (Αγία Μαρίνα) προς τη νήσο Καβαλιανή μαζί με τα απαραίτητα συνοδά έργα (αντλιοστάσιο και 3 δεξαμενές αποθήκευσης νερού) 3) Έχει κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδατος στα οικόπεδα του νησιού μαζί με τα απαραίτητα συνοδά έργα 4) Έχει γίνει σύνδεση του νησιού με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω υποβρυχίου καλωδίου (το έτος 2001) και έχει κατασκευαστεί εναέριο δίκτυο διανομής ρεύματος σε μήκος περίπου 2,3 Κm στο δυτικό μέρος του νησιού, και κατά μήκος του 1 ου περιφερειακού δρόμου. Σελ. -1-

2 ΙΙ. Το δημοπρατούμενο μελετητικό έργο είναι το εξής : 1) Καταγραφή - Αποτύπωση του διανοιγμένου οδικού δικτύου ( ασφαλτοστρωμένου και μη ) As Built, και έλεγχος των υφιστάμενων ερυθρών γραμμών σε συνάρτηση με τις εγκεκριμένες ( μήκος περίπου 21,5 χλμ. ). 2) Χάραξη νέας ερυθράς γραμμής, όπου οι υφιστάμενες ερυθρές διαφέρουν από τις εγκεκριμένες. Ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης των κατασκευασμένων οδών ώστε να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς. 3) Πλήρης μελέτη οδοποιίας των μη διανοιγμένων οδών ( μήκος περίπου 2,0 χλμ ). 4) Μελέτη διόρθωσης και ασφαλτόστρωσης των μη ασφαλτοστρωμένων οδών ( μήκος περίπου 9,0 χλμ ) (διαστασιολόγηση οδών, χάραξη διατομών, υπολογισμός χωματισμών, αναλυτικός προϋπολογισμός δαπάνης και τεύχη δημοπράτησης). 5) Προμελέτη-Διαστασιολόγηση αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμός κατασκευής πεζοδρομίων σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού 6) Προμελέτη-Διαστασιολόγηση του συνόλου των προβλεπόμενων πεζοδρόμων / κάθετων δρόμων με σκαλοπάτια ή μη, αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμός κατασκευής. 7) Προμελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (τεχνικά έργα και δίκτυο συλλογής), και αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμός κατασκευής. 8) Έλεγχος, συμπλήρωση και επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης του οικισμού και των έργων βιολογικού καθαρισμού και αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμός κατασκευής. 9) Διαστασιολόγηση - Προμελέτη της κατασκευής όλων των απαραίτητων έργων διάθεσης των ακαθάρτων υδάτων του βιολογικού καθαρισμού με σκοπό την άρδευση του οικισμού, και αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμός κατασκευής. 10) Συμπλήρωση και επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, και αναλυτική κοστολόγηση αυτών. Έλεγχος και αξιολόγηση ποιότητας του κατασκευασμένου δικτύου ύδρευσης και μελέτη επισκευών και λοιπών επεμβάσεων σε αυτό. Προδιαγραφές και κοστολόγηση και του συστήματος ελέγχου της λειτουργίας του υποθαλασσίου αγωγού ύδρευσης με τηλεματική 11) Προμελέτη φωτισμού του συνόλου του οδικού δικτύου (με ηλ. ρεύμα ή/και ηλιακούς συλλέκτες) και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις ιδιοκτησίες και στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα συνοδά έργα, με εναέριο ή εναλλακτικά με υπόγειο δίκτυο διανομής ηλ. Ενέργειας. Αναλυτική κοστολόγηση της Σελ. -2-

3 κάθε λύσης. 12) Προμελέτες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του οικισμού και κατασκευής ελικοδρομίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού, και αναλυτική κοστολόγηση της κατασκευής αυτών. 13) Επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των υφιστάμενων οριστικών μελετών των κοινόχρηστων και κοινωφελών κτιρίων (εμπορικό κέντρο, κτίριο ΔΕΗ, κτίρια υπηρεσιών και διοίκησης κλπ), και αναλυτική κοστολόγηση αυτών. 14) Προμελέτη δημιουργίας προσβάσεων στην θάλασσα σε τρία (3) κατάλληλα σημεία στο νότιο, το βόρειο και το δυτικό τμήμα του νησιού, και αναλυτική κοστολόγηση της κατασκευής αυτών. 15) Διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών για την θεώρηση ή/και έγκριση των μελετών από τις αρμόδιες Δημόσιες αρχές όπου απαιτείται στο στάδιο αυτό. Δεν περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση ούτε η έκδοση οικοδομικών αδειών. Εκτίμηση Αμοιβής Μελετητικού Έργου : Η αμοιβή για το δημοπρατούμενο μελετητικό έργο εκτιμάται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) πλέον ΦΠΑ και κατανέμεται σε ποσοστό 90% για την εκπόνηση των μελετών και 10% για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης. Εννοείται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου μελετητή περιλαμβάνονται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και οι διορθώσεις - συμπληρώσεις των μελετών που τυχόν απαιτηθούν από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι και την έγκριση αυτών στο σύνολό τους από τις αρμόδιες Αρχές. IV. Χρόνος Εκπόνησης μελέτης : Ο χρόνος για την ολοκλήρωση εκπόνησης και παράδοσης του συνόλου των μελετών υπολογίζεται σε ΕΞΙ (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο μελετητή και παραδοθεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οικοδομικό Συνεταιρισμό η μελέτη αποτύπωσης των διανοιγμένων οδών (ασφαλτοστρωμένων ή μη), η σύγκριση των υψομετρικών στοιχείων As Built με την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη και η προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους κατασκευής Σελ. -3-

4 του συνόλου των έργων της παρούσης. Σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οικοδομικό Συνεταιρισμό η μελέτη διάνοιξης και διαμόρφωσης των υπολοίπων οδών, οι μελέτες για τους πεζοδρόμους, τις κλίμακες και τα πεζοδρόμια και η μελέτη αξιολόγησης και επεμβάσεων στο υφιστάμενο τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. V. Διαδικασία Διαγωνισμού : Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται μελετητικά γραφεία, ή μελετητικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών, που να διαθέτουν μελετητικά πτυχία τάξεως Γ και άνω για τις ακόλουθες κατηγορίες: a) κατηγορία μελέτης 6 (μελέτες αρχιτεκτονικών έργων), β) κατηγορία μελέτης 7 (μελέτες ειδικών αρχιτεκτονικών), γ) κατηγορία μελέτης 9 (μελέτες Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Έργων) δ) κατηγορία μελέτης 10 (μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) ε) κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες Υδραυλικών Έργων) και στ) κατηγορία μελέτης 16 (μελέτες τοπογραφίας). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα κατατεθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι τη μεσημβρία (12:00 μμ) της Τρίτης,5 ης -Αυγούστου Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος του ενδιαφερομένου θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του συνεταιρισμού μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι : Α.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Οικοδομικό Συνεταιρισμό με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου, μελετητικής εταιρείας ή σύμπραξης αυτών για: a) την αποδοχή των όρων της προκήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων που τη συνοδεύουν β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και των επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν τις μελέτες κ α ι γ) ότι δεσμεύεται να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε (5) ημέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση του από τον συνεταιρισμό, με ποινή ανάθεσης του έργου σε άλλο μελετητή. Σελ. -4-

5 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των μελετητών κάθε κατηγορίας μελετών του έργου καθώς και δήλωση του Ν.1599/86 για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, φυσικού προσώπου, που θα είναι ο υπεύθυνος για το συγκεκριμένο έργο. 3. Πιστοποιητικά εμπειρίας για μελέτες συναφών έργων όλων των κατηγοριών του έργου (αρχιτεκτονικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού, τοπογραφικών, οδοποιίας, μηχανολογικών έργων και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων) εντός της τελευταίας δεκαετίας. 4. Επειδή πρόκειται για μελέτες ιδιωτικών έργων υποδομής ειδικών προδιαγραφών, εκτός της γενικής εμπειρίας που θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία και μελέτες οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιωτικά πολεοδομούμενη έκταση. Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον εκάστοτε φορέα (Κύριο του Έργου), ή με αντίγραφο της ή των σχετικών συμβάσεων. 5. Φωτοαντίγραφο όλων των απαιτούμενων μελετητικών πτυχίων και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι το/τα εν λόγω πτυχία είναι σε ισχύ και δεν εμπίπτουν σε διατάξεις που να αποκλείουν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 6. Τεχνική Έκθεση για την οργάνωση και εκπόνηση των επιμέρους μελετών και τα στοιχεία που θα τις συνοδεύουν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου για την υποχρέωση παρακολούθησης στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες Αρχές και διεκπεραίωσης των διαδικασιών θεώρησης, έγκρισης και αδειοδότησης κάθε μελέτης του συνολικού έργου. 7. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των εργασιών και παράδοσης εκάστης των επιμέρους μελετών. 8. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε στη στελέχωση του/των γραφείων συμμετέχει εν ενεργεία μέλος του Δ.Σ. ή του Ε.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΑΟΣΥΕΤ) Συν. Π.Ε.». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι ανάλογο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος εκπίπτει στο σύνολο των μελετών του έργου και επιστρέφονται όλα το χρηματικά ποσά που τυχόν έχουν ήδη εισπραχθεί. 9. Κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ύψους ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (5.000,00) με εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζικού Ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ. -5-

6 Β. Κλειστό/σφραγισμένο φάκελο με : a) Την δεσμευτική οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα δίδεται από τον Οικοδομικό Συνεται-ρισμό στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον μειοδοτικό διαγωνισμό μελετητές, και είναι μοναδικό για κάθε ενδιαφερόμενο. β) Αναλυτικό πίνακα κοστολόγησης των επιμέρους μελετητικών εργασιών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από έγκριση από τα αρμόδια καταστατικά όργανα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού με έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων αυτών να ανταποκριθούν στο ζητούμενο μελετητικό έργο, και τελικό κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η υποβολή της αίτηση συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς ουδεμία απολύτως δέσμευση δημιουργεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) Οικοδομικό Συνεταιρισμό, με την επωνυμία: «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΑΟΣΥΕΤ) Συν.Π.Ε.», ο οποίος διενεργεί τον διαγωνισμό και ο οποίος μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την επιλογή του αναδόχου του έργου θα προχωρήσει στην σύναψη συμβάσεως με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας και με ειδικούς όρους και προθεσμίες που θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, αναλυτικά τεύχη δημοπράτησης και παραλαβή σχετικών σχεδίων και στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού (οδός Σταδίου αριθμ.61 - τηλ ) τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 16:00. Για τον ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΑΟΣΥΕΤ) ΣΥΝ. Π.Ε. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Βασιλοπούλου Σελ. -6-

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα