ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον, ωστόσο έτυχε νομοθετικής ρύθμισης πολύ πρόσφατα και συγκεκριμένα αρχικώς με το νόμο 3089/2002, με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα του Αστικού Κώδικα που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο και προστέθηκε και ειδικό κεφάλαιο που αφορά στην ΙΥΑ και στη συνέχεια με το νόμο 3305/2005, ο οποίος επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον προηγούμενο νόμο, θέτοντας επιπλέον τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Σπέρματος. Τα εν λόγω νομοθετήματα αποτελούν και τα βασικά νομικά κείμενα ρύθμισης του επίμαχου θέματος. 2. Κατά την έννοια των ανωτέρω νομοθετημάτων και ιδίως κατά το άρθρο 2 του ν. 3305/05, στην έννοια της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπάγονται όλες οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι τεχνητής αναπαραγωγής, και ιδίως η τεχνητή σπερματέγχυση και η εξωσωματική γονιμοποίηση in vitro και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Επιπλέον, στο νόμο αναγνωρίζονται και ρυθμίζονται ως μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η παρένθετη μητρότητα (αρ. 13) και ορισμένα ζητήματα επί της μεταθανάτιας γονιμοποίησης (αρ ΑΚ). Εν προκειμένω κανόνες τίθενται και για τη δωρεά γενετικού υλικού (ήτοι γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων αρ. 8). 3. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι κατά το νόμο, οι τεχνικές, οι μέθοδοι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιτρέπονται αποκλειστικώς και μόνον για θεραπευτικούς σκοπούς και έτσι συγκεκριμένα εφόσον συντρέχουν παράλληλα δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός έχει διαγνωσθεί αδυναμία φυσικής αναπαραγωγής ή σοβαρή ασθένεια που για να αποφευχθεί η μετάδοσή της στο παιδί πρέπει να ακολουθηθεί η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αφετέρου εφόσον η υποψήφια γυναίκα βρίσκεται εντός των ηλικιακών ορίων φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής που προβλέπει ο νόμος (ήτοι έως το 50 ο έτος της ηλικίας της (αρ. 4 ν. 3305/05), είτε πάσχει η ίδια από στειρότητα ή υπογονιμότητα, είτε ο σύντροφος ή ο σύζυγός της). 4. Σημειωτέον ότι οι μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιτρέπεται να εφαρμοσθούν σε ανηλίκους μόνον κατ εξαίρεση και μόνον για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τεκνοποίησης στην περίπτωση που λόγω σοβαρού νοσήματος υπάρχει ο κίνδυνος στειρότητας. Κατά [1]

2 την άποψη δε που φαίνεται να επικρατεί, στους ανηλίκους ειδικότερα επιτρέπεται, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή μόνο της τεχνικής της κρυοσυντήρησης του γενετικού υλικού τους και όχι οι υπόλοιπες μέθοδοι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 6 του ν. 3305/05, η συναίνεση των ανηλίκων προβλέπεται μόνο στην περίπτωση της κρυοσυντήρησης. ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΙΥΑ. 5. Εν γένει, οποιαδήποτε ιατρική πράξη υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προϋποθέτει την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή και τα αφορά. Η συναίνεση των εμπλεκομένων προσώπων δίδεται πάντοτε κατόπιν προηγούμενης λεπτομερούς και κατανοητής από αυτά ενημέρωσής τους από το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τις τυχόν υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους κινδύνους από τις μεθόδους αυτές, ακόμα αφορά τις κοινωνικές, τις ηθικές, τις νομικές και τις οικονομικές συνέπειες συμμετοχής σε αυτές τις μεθόδους. Ιδίως η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει την πιθανότητα αποτυχίας της προσπάθειας τεχνητής γονιμοποίησης και την ενδεχόμενη επανάληψή της περισσότερες από μία φορές, το ενδεχόμενο να γεννηθούν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα, τον κίνδυνο αποβολών, καθώς και τον κίνδυνο εξωμητρίου κύησης και την ανάγκη υποβολής σε χειρουργική επέμβαση στην περίπτωση αυτή για την αφαίρεση του εμβρύου. Η ορθή και πλήρης ενημέρωση των υποψηφίων κατά τα ανωτέρω που προηγείται της λήψεως της συναίνεσής τους πρέπει να αποδεικνύεται σχετικά. Εν γένει, αν πρόκειται για ζεύγος συζύγων ή συντρόφων απαιτείται η συναίνεση και των δύο στο πλαίσιο της διαδικασίας. Αν πρόκειται για ανήλικο, συναινούν και οι δύο γονείς του, ακόμα και αν μόνο ο ένας έχει την επιμέλεια του προσώπου του, ενώ αν δεν υπάρχουν γονείς ή τους έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση, τη συναίνεση δίδει ο επίτροπος του ανηλίκου, κατόπιν αδείας του εποπτικού συμβουλίου που έχει ορισθεί επίσης με δικαστική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να είναι δικαιοπρακτικώς ικανά. 6. Σύμφωνα με τη θεωρία ζητείται η συναίνεση και του ανηλίκου. Σύμφωνα με το γράμμα, όμως, του νόμου αν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15 ο έτος της ηλικίας του συναινεί και ο ίδιος στην κρυοσυντήρηση. Η συναίνεση δίδεται πάντα κατόπιν ενημέρωσης που πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ανωτέρω. 7. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν και την τύχη του γενετικού υλικού τους που θα προκύψει μετά την εφαρμογή της ΙΥΑ και θα κρυοσυντηρηθεί ή θα καταστραφεί. [2]

3 8. Σημειωτέον ότι αν δεν υπάρχει η επίμαχη δήλωση ή αν υπάρχει διαφωνία, διαζύγιο, διάσταση, λήξη της ελεύθερης ένωσης σε περίπτωση συντρόφων ή θανάτου, το γενετικό υλικό (γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια) διατηρείται για διάστημα πέντε ετών από τη λήψη τους ή τη δημιουργία τους και μετά από αυτό το διάστημα ή χρησιμοποιείται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή καταστρέφεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας αρχής (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΥΑ) κατόπιν σχετικής αίτησης της τράπεζας κρυοσυντήρησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η εν λόγω αρχή που ήταν αρμόδια να ελέγχει την ορθή τήρηση των σχετικών διατάξεων στην πράξη και να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο επίλυσης ποικίλων ζητημάτων που δημιουργούνται στο στάδιο που προηγείται της εφαρμογής μεθόδων ΙΥΑ, κατά την εφαρμογή τους, αλλά και μετά, ΔΕΝ λειτουργεί ήδη από το 2010 και το έργο της διενεργείται εν μέρει από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 9. Περαιτέρω, η εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ προϋποθέτει τον προηγούμενο έλεγχο των υποψηφίων για τους ιούς HIV-1 και HIV-2, ηπατίτιδα B και C και σύφιλη. Αν τα πρόσωπα που επιθυμούν να μετάσχουν στις μεθόδους ΙΥΑ είναι οροθετικοί στους ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας απαιτείται επιπλέον πριν από την υποβολή τους στις μεθόδους αυτές η λήψη ειδικής άδειας από την ως άνω ανεξάρτητη αρχή. 10. Περαιτέρω, ο νόμος 3305/05 θέτει ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται στην υποψήφια είναι έως τρία σε περίπτωση γυναίκας έως και 40 ετών, ενώ σε γυναίκες άνω των 40, έως τέσσερα γονιμοποιημένα ωάρια (αρ. 6 ν. 3305/05), η μέθοδος κρυοσυντήρησης γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο (σε ειδικώς οργανωμένες τράπεζες κρυοσυντήρησης) και για συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με το γενετικό υλικό (πχ. το σπέρμα συντηρείται για 5 έτη αν έχει κατατεθεί για μελλοντική προσωπική χρήση, τα ωάρια ομοίως κλπ). ΙΙΙ. ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 11. Εν προκειμένω, πέραν από τις διατάξεις του νόμου, μπορεί κανείς να ανατρέχει και στην απόφαση της εθνικής αρχής σχετικά με την δωρεά ωαρίων (ΦΕΚ 1287/Β/ ). 12. Στην περίπτωση της δωρεάς γενετικού υλικού (γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων), η διάθεσή του γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη και η Μονάδα ΙΥΑ πρέπει να ενημερώνει σχετικά τους δότες και τους λήπτες του γενετικού υλικού. Αντάλλαγμα δεν αποτελούν κατά το νόμο οι δαπάνες λήψεως και κρυοσυντήρησης των γαμετών, καθώς οι λοιπές δαπάνες που αναφέρει ρητώς ο [3]

4 νόμος. Συγκεκριμένα, δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών. 13. Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται: α. οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών, β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη, γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως είχε καθορισθεί με απόφαση της ανωτέρω Αρχής. 14. Ο δότης δύναται να ανακαλεί τη διάθεση του γενετικού υλικού του ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή, πριν αυτό βεβαίως χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, οι δότες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν οι γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάριά τους: α. να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους, οπότε υποχρεούνται να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες, β. να διατεθούν για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή γ. να καταστραφούν. 15. Οι δότες πρέπει να είναι μόνο ενήλικες, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και επιπλέον οι δότες σπέρματος πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 40 ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι δότριες ωαρίων δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτος της ηλικίας τους. Εν προκειμένω πρέπει να γίνεται ειδική ενημέρωση των ληπτών σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γενετικού νοσήματος και να συνιστάται προγεννητικός έλεγχος. 16. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παράγραφος 1 εδ. β Α.Κ. φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών του άρθρου 20 παράγραφος 2γ. 17. Οι δότες υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και δεν γίνονται δεκτοί αν πάσχουν από κληρονομικά, γενετικά ή μεταδοτικά νοσήματα. Η χρήση νωπού σπέρματος, που προέρχεται από τρίτο δότη, δεν επιτρέπεται. 18. Στο πλαίσιο της δωρεάς γενετικού υλικού, η διάθεση γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιείται μόνο με πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο θεραπευτικής αγωγής ενός ζεύγους και δεν προορίζονται για μελλοντική χρήση από τους ίδιους. IV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ στο πλαίσιο ΙΥΑ. [4]

5 19. Περαιτέρω, ο νόμος θέτει ειδικές προϋποθέσεις χρήσης γενετικού υλικού προερχόμενου από τρίτο δότη (αρ. 9 ν. 3305/05). 20. Η χρήση γαμετών που προέρχονται από περισσότερους του ενός δότες, κατά τη διάρκεια του ίδιου κύκλου θεραπείας, απαγορεύεται. 21. Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη. 22. Η επιλογή του τρίτου δότη, του οποίου οι γαμέτες θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε κύκλο θεραπείας, γίνεται από τη Μονάδα Ι.Υ.Α. Κατά την επιλογή των γαμετών λαμβάνονται ιδίως υπόψη η ομάδα αίματος στο σύστημα ΑΒΟ και Rhesus, καθώς και τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ληπτών με τους οποίους θα δημιουργηθούν δεσμοί συγγενείας. Τα παραπάνω ισχύουν και στη διάθεση γονιμοποιημένων ωαρίων χωρίς αντάλλαγμα. 23. Δεν επιτρέπεται η λήψη γαμετών από κλινικώς νεκρά άτομα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1457 Α.Κ. (μεταθανάτια γονιμοποίηση). 24. Οι ζυγώτες και τα γονιμοποιημένα ωάρια καταστρέφονται υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη γονιμοποίηση, χωρίς να υπολογίζεται ο ενδιάμεσος χρόνος κρυοσυντήρησής τους. 25. Σημειωτέον ότι η παράβαση των διατάξεων του νόμου συνεπάγεται την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, στα πρόσωπα επαγγελματίες που προβαίνουν στις σχετικές παραβάσεις, καθώς και στις Μονάδες ΙΥΑ. V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 26. Ως προς το τυπικό μέρος της διαδικασίας υποβολής σε ΙΥΑ, οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ή/και σπερματέγχυσης, πρέπει να προσκομίσουν, όταν είναι: α) Έγγαμοι: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που η υποψήφια γυναίκα που θα υποβληθεί σε IVF ή/και ο σύζυγός της είναι [5]

6 αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) Πιστοποιητικό γάμου, τελευταίου τριμήνου. Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση από την υποψήφια γυναίκα και από τον σύζυγό της (σε περίπτωση που η γυναίκα ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες Προσοχή: όπως αναφέραμε ήδη, προκειμένου να υποβληθεί γυναίκα σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ή/και σπερματέγχυσης ΔΕΝ θα πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. β) σε ελεύθερη συμβίωση: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που η υποψήφια γυναίκα για να υποβληθεί σε IVF ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ληξιαρχείο περί καταχωρήσεως του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση από την υποψήφια γυναίκα και από τον σύζυγό της (σε περίπτωση που η γυναίκα ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες [6]

7 γ) Άγαμη και βεβαίως ούτε σε ελεύθερη συμβίωση: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που η υποψήφια είναι αλλοδαπή, τότε πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση από την υποψήφια (σε περίπτωση που η γυναίκα είναι αλλοδαπή, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα της και στα ελληνικά). Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι είναι άγαμη και δεν βρίσκεται σε ελεύθερη συμβίωση. Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 27. Στην περίπτωση της δωρεάς ωαρίων, η υποψήφια δότρια ωαρίων προκειμένου να υποβληθεί στη διαδικασία δωρεάν διάθεσης ωαρίων, πρέπει να προσκομίσει, όταν είναι: α) Έγγαμη: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας δότριας και του συζύγου της. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) Πιστοποιητικό γάμου, τελευταίου τριμήνου. Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων από την υποψήφια δότρια και από τον σύζυγό της (σε περίπτωση που η δότρια ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι προβαίνει στη διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την εταιρία ή οποιοδήποτε τρίτο πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 5, του αρ. 8 του ν. 3305/05. [7]

8 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες Προσοχή όπως αναφέραμε ήδη, προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της. β) σε ελεύθερη συμβίωση: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας δότριας και του συντρόφου της. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια ή/και ο σύντροφός της είναι αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ληξιαρχείο περί καταχωρήσεως του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων (το οποίο έχει ήδη η εταιρία) από την υποψήφια δότρια και από τον σύντροφό της (σε περίπτωση που η δότρια ή/και ο σύντροφός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι προβαίνει στη διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την εταιρία ή οποιοδήποτε τρίτο, πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 5, του αρ. 8 του ν. 3305/05. Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες γ) Άγαμη και βεβαίως ούτε σε ελεύθερη συμβίωση: Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια είναι αλλοδαπή, τότε πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) [8]

9 Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων (το οποίο έχει ήδη η εταιρία) από την υποψήφια δότρια (σε περίπτωση που η δότρια είναι αλλοδαπή, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα της και στα ελληνικά). Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι προβαίνει στη διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την εταιρία ή οποιοδήποτε τρίτο πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 5, του αρ. 8 του ν. 3305/05. Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες Τα παραπάνω πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται για να μην υπάρχουν πάσης φύσεως (πραγματικά ή νομικά) προβλήματα. [9]

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 11 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4272 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδη γίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2418/27.2.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες»

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες» Αρ. Πρωτ.: οικ. 13820 Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες»

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες» ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΞ7Μ-ΧΜ5 Αρ. Πρωτ.: οικ. 13820 Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-6871718

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές Προδιαγραφές α) Για τα ιατρεία των Μ.Ι.Υ.Α. β) Για το εξεταστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα