ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία Γενικά Φύση - αρχές Θεμελιώδεις έννοιες Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα Δικαιώματα Δικαιώματα-καθήκοντα (λειτουργικά) Συνταγματικές ρυθμίσεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΣΤΕΙΑ 8. Γενικά ΛΥΣΗ 9. Λόγοι - συνέπειες Μονομερής διάλυση Αποζημίωση ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΑΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 12. Γενικά Μόνιμες συμβιώσεις χωρίς γάμο Ικανότητα - ανικανότητα Κωλύματα... 73

2 ΤΕΛΕΣΗ 16. Γενικά Διατυπώσεις Πολιτικός Θρησκευτικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ 20. Ανυπόστατος ΑΚΥΡΟΣ 21. Γενικά Ακύρωση Συνέπειες ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 24. Νομιζόμενος ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ 25. Ακυρώσιμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ 26. Γενικά

3 ΣΥΜΒΙΩΣΗ 27. Γενικά - λειτουργία Ομάδες περιπτώσεων Αποφάσεις συζύγων Οικογενειακή στέγη ΕΠΩΝΥΜΟ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 31. Επώνυμο - κατοικία - ιθαγένεια ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 32. Ανάγκες Συνεισφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 34. Γενικά Τεκμήρια για τα κινητά Διαχείριση της περιουσίας του άλλου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ 37. Γενικά α. Αξίωση Αύξηση περιουσίας ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ 39. Γενικά Νομική φύση Έκταση Δικαιώματα και υποχρεώσεις

4 43. Υπεγγυότητα περιουσιών Λήξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ 45. Διακοπή ΔΙΑΤΡΟΦΗ 46. Αξίωση Διακοπή συμβίωσης από εύλογη αιτία Μέτρο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ-ΚΙΝΗΤΑ 49. Οικογενειακή στέγη Κινητά ΛΥΣΗ 51. Λύση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 52. Έννοια - λόγοι - φύση κ.λ.π Δικαίωμα διάζευξης α. Κατάχρηση β. Δικονομικά ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ 54. Γενικά

5 55. Έννοια Πραγματικός (1439 1) Μαχητός (1439 2) Αμάχητος (διετής διάσταση ) ΑΦΑΝΕΙΑ 59. Αφάνεια ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 60. Γενικά-προϋποθέσεις Συμφωνία συζύγων ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 62. Γενικά Περιπτώσεις Λειτουργία Συμφωνίες συζύγων ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 66. Γενικά ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ 67. Έννοια κ.λ.π. - βαθμός - γραμμή - ρίζα Γένεση - κατάργηση Τέκνο γεννημένο σε γάμο - τεκμήριο α. Γέννηση μετά 300 ημέρες Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο

6 ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ 71. Συγγένεια εξ αγχιστείας ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 72. Γενικά Γεννητικό υλικό Διενέργεια Παρένθετη μητρότητα Μεταθανάτια ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ - ΦΥΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 77. Γενικά Φύση - συνέπειες ΠΡΟΣΒΟΛΗ 79. Γενικά - ακυρότητα κ.λ.π. - αποκλεισμός Δικαιούχοι ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 81. Γενικά Δικαίωμα Διάδικοι Τεκμήριο πατρότητας

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ 85. Επιγενόμενος γάμος ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 86. Γενικά Δικαίωμα Λόγοι ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 89. Γενικά Ικανότητα Συναινέσεις - ακροάσεις - εξουσιοδότηση Νομική φύση - απόφαση Συνέπειες α. Γονική μέριμνα Λόγοι λύσεις Ενέργεια λύσης Ανασύσταση ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 97. Υιοθεσία ενηλίκου ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΑΞΙΩΣΗ 98. Γενικά

8 ΑΞΙΩΣΗ 99. Νομική φύση α. Γενικά χαρακτηριστικά β. Προστασία κ.λ.π ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 100. Δικαίωμα - δικαιούχοι Περισσότεροι δικαιούχοι - ανεπάρκεια Υποχρέωση - υπόχρεοι Περισσότεροι υπόχρεοι Εκπλήρωση από τρίτον - υποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ 105. Ανάλογη διατροφή Ελαττωμένες διατροφές Μεταβολή όρων Τρόπος και χρόνος καταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ - ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ 109. Προσωρινή διατροφή τέκνου Διατροφή μητέρας - δαπάνες για τοκετό ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 111. Ρύθμιση Αλληλλεγύη κ.λ.π Επώνυμο τέκνων Υπηρεσίες τέκνου Γονική παροχή

9 ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 116. Εισαγωγικά Συμφέρον και γνώμη τέκνου Έναρξη - λήξη Νομική φύση Ευθύνη - δαπάνες - ζημίες - παραγραφή - χρησικτησία ΑΣΚΗΣΗ 121. Εισαγωγικά Από κοινού Πράξεις από τον ένα Σύγκρουση συμφερόντων Δικαστική ρύθμιση ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 126. Γενικά Η ρύθμιση ειδικότερα ΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ 128. Αναγνώριση τέκνου ΚΑΚΗ 129. Κακή

10 ΑΦΑΙΡΕΣΗ 130. Αφαίρεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 131. Επιμέλεια προσώπου (γενικά) α. Σωφρονιστική εξουσία Ιατρική περίθαλψη Επικοινωνία με συγγενείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 134. Γενικά-περιεχόμενο Περιουσία από διαθήκη ή δωρεά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 136. Επροσώπηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΥΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ 137. Γενικά - λόγοι Συνέπειες ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ 139. Γενικά

11 ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 140. Γενικά Διορισμός ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 142. Γενικά - συγκρότηση Κατάσταση μελών Αρμοδιότητες - συνεδριάσεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 145. Δικαστήριο - κοινωνική υπηρεσία ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 146. Γενικά Διαβίωση σε τρίτους Εισαγωγή σε ειδικά ιδρύματα ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 149. Γενικά Απογραφή - ετήσια δαπάνη Μετρητά - τίτλοι κ.λ.π Περιουσία από διαθήκη ή χαριστική πράξη Πράξεις με άδεια του εποπτικού συμβουλίου Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 154α. Εκπροσώπηση ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 155. Επείγουσες περιπτώσεις - έλλειψη επιτρόπου

12 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 156. Ειδικός επίτροπος ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΛΗΞΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ 157. Λήξη - αναβίωση ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 158. Γενικά Αρμοδιότητες - δικαιώματα - υποχρεώσεις Λήξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ 161. Γενικά Υποβολή ΠΡΟΣΩΠΑ 163. Συμπαραστατούμενος Συμπαραστάτης Προσωρινός συμπαραστάτης ΕΙΔΗ 166. Εισαγωγικά Πλήρης στερητική Μερική στερητική Επικουρική Στερητική και επικουρική

13 ΛΗΞΗ 171. Λήξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 172. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 173. Έννοια - φύση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κ.Λ.Π Κατάρτιση - ικανότητα-κωλύματα - ελαττώματα ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 175. Εισαγωγικά Προσωπικές Περιουσιακές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΥΣΗ 178. Λόγοι Διατροφή Κληρονομικό δικαίωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΚΝΑ 181. Συγγένεια - υιοθεσία Τέκνα Ευρετήριο νόμων Αλφαβητικό ευρετήριο