CONGRESS. 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONGRESS. www.efma.com/congress. 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής"

Transcript

1 CONGRESS 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Ενσωµατωµένη εµϖειρία ϖελατών Ανάϖτυξη του νέου µοντέλου σχέσης µε τον ϖολυκαναλικό ϖελάτη Αθήνα, Oκτωβρίου 2007

2 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, τα τραϖεζικά κανάλια ϖολλαϖλασιάστηκαν. Καθώς οι τράϖεζες ϖροσέθεταν νέα κανάλια ϖέρα αϖό τα καταστήµατα, οι ϖερισσότερες αϖό αυτές ϖροσϖαθούσαν να κερδίσουν ϖολυκαναλικούς ϖελάτες. Αυτή η κατάσταση µεταφράστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό εµϖειριών, αϖοσυνδεδεµένων µεταξύ τους, τις οϖοίες οι τράϖεζες δεν κατάφεραν να ενσωµατώσουν µέχρι ϖολύ ϖρόσφατα. Δηµιουργήθηκαν νέα µοντέλα διανοµής µε ϖροσανατολισµό τον ϖελάτη βασισµένα σε µία οµοιογενή εµϖειρία ϖου ϖροσφέρθηκε σε κάθε ϖελάτη µέσω όλων των καναλιών. Λύθηκε όµως το ϖρόβληµα; Όχι βέβαια. Όϖως δείχνει η ϖαρούσα, 35η έκδοση του Συνεδρίου του Ευρωϖα κού Οργανισµού Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης και Marketing (EFMA), ο ρυθµός της αλλαγής δεν µειώνεται και νέες ϖροκλήσεις διαφαίνονται στον ορίζοντα. Ο ρυθµός της αλλαγής δεν µειώνεται αφού τα κανάλια εξελίσσονται συνεχώς. Τα νέα εµϖορικά καταστήµατα, µε ϖροσανατολισµό στην εξυϖηρέτηση, δεν έχουν ϖολλά κοινά σηµεία µε τα καταστήµατα του ϖαρελθόντος ϖου έριχναν το βάρος στις συναλλαγές. Το Διαδίκτυο συνεχίζει να εϖεκτείνει την εϖιρροή του και να θέτει τις βάσεις νέων εγχειρηµάτων και νέων οικονοµικών µοντέλων, όϖως καταδεικνύουν οι εµϖειρίες της εικονικής τράϖεζας αϖό την Second Life. Νέες ϖροκλήσεις διαφαίνονται στον ορίζοντα, καθώς ο ανταγωνισµός εξελίσσεται και δηµιουργεί την ανάγκη για αύξηση της αϖόδοσης της ϖολυκαναλικής τράϖεζας. Οι ϖροσϖάθειες ικανοϖοίησης του ϖελάτη εϖικεντρώνονται στο εξής στις ϖιο στοχευµένες ϖροτιµήσεις του. Οι εϖικεφαλής αναθέτουν συγκεκριµένες ευθύνες σε κάθε κανάλι, τόσο σε όρους γενικού κόστους όσο και ϖαραγωγικότητας. Αυτό το Συνέδριο, όϖου συµµετέχουν οµιλητές αϖό την Ευρώϖη και τον υϖόλοιϖο κόσµο, θα αϖαντήσει στα ϖαρακάτω ερωτήµατα: Να εϖιστρέψουµε στα καταστήµατα; Τα εξ αϖοστάσεως κανάλια αϖοτελούν κανάλια ϖροσαρµοσµένα στον χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο; Πώς µϖορεί µία ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση να δηµιουργήσει σταθερές σχέσεις µε την ϖελατεία; Τι συµβαίνει µε το σήµα της ϖολυκαναλικής τράϖεζας; Πώς µϖορούν οι τράϖεζες να βελτιώσουν τη συνολική εµϖορική ϖαραγωγικότητα του ϖολυκαναλικού συστήµατος διανοµής; Μϖορούν οι τράϖεζες να µειώσουν το συνολικό κόστος διανοµής τους ενώ συνεχίζουν να ϖροσθέτουν κανάλια; Ποια οργανωτικά και λειτουργικά µοντέλα µϖορούν να ϖροσφέρουν στις τράϖεζες την αϖαραίτητη ελαστικότητα ώστε να ϖροσαρµόζονται σε κανάλια ϖου συνεχώς εξελίσσονται; "Efma Grand Prix" Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα ϖραγµατοϖοιηθεί ο διαγωνισµός Grand Prix ϖου θα βραβεύσει δύο κατηγορίες: «Καλύτερη διαφηµιστική αφίσα»και «Καλύτερο διαφηµιστικό σϖοτ» Πέντε υϖοψήφιοι ανά κατηγορία, ϖου θα εϖιλεγούν αϖό εϖιτροϖή του EFMA, θα ϖαρουσιάσουν τις διαφηµίσεις τους στο κοινό. Οι συµµετέχοντες στη συνέχεια θα ψηφίσουν τους δύο τελικούς νικητές των βραβείων «EFMA Grand Prix»

3 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΠΡΩΙ Minos Moissis Assistant General Manager Retail Banking, Head of Domestic Branches Network National Bank of Greece Ελλάδα Εϖανεξέταση του µοντέλου τραϖεζικής διανοµής/εξυϖηρέτησης Το τέλος της εϖοχής των ϖαθητικών ϖωλήσεων, η εϖοχή «ϖλησιάζω τον ϖελάτη» Τι ϖρέϖει να αλλάξει Η στρατηγική της ΕΤΕ στον τοµέα της διανοµής λιανικών τραϖεζικών ϖρο όντων Stefano Calderano Head of Retail & Private Division BNL - Banca Nazionale del Lavoro Ιταλία & Philippe Laulanie Responsable du Département Développements Multicanaux BNP Paribas Γαλλία Ικανοϖοίηση του ϖελάτη και ϖολυκαναλικό µοντέλο: η ϖροσέγγιση των BNL BNP Paribas Οι ϖυλώνες της εϖανάστασης στη λιανική τραϖεζική της BNL. Τµηµατοϖοίηση της ϖελατείας. Προσφορά. Πολυκαναλικό µοντέλο Στόχοι και ϖροκλήσεις του ϖολυκαναλικού ϖρογράµµατος της BNL. Αϖό την τράϖεζα ϖολλαϖλών καναλιών ϖρος την ϖολυκαναλική τράϖεζα Τα κύρια στοιχεία της ϖολυκαναλικής τράϖεζας Η εϖίδραση της ϖολυκαναλικής στρατηγικής στη λιανική τραϖεζική. Το εϖιτυχηµένο ϖαράδειγµα της BNP Paribas. Τα αϖοτελέσµατα στη δραστηριότητα της BNL και η ικανοϖοίηση του ϖελάτη Ann Bowman Vice President Distribution Strategy RBC - Royal Bank of Canada Καναδάς Ο ρόλος του καταστήµατος σε έναν ϖολυκαναλικό κόσµ Το κατάστηµα ϖαραµένει το κύριο κανάλι ανάϖτυξης σχέσεων και εϖίτευξης ϖωλήσεων Εϖανατοϖοθέτηση του καταστήµατος µε στόχο την καλύτερη ϖεριφερειακή κάλυψη µέσα σε ένα ϖολυκαναλικό σύστηµα διανοµής Αναγνώριση της ανάδειξης του Διαδικτύου και της δυνατότητάς του να συγκεντρώνει µεγαλύτερο µερίδιο ϖωλήσεων και υϖηρεσιών Πώς η Royal Bank of Canada αύξησε την ελαστικότητα του καναλιού καταστήµατος για να αυξήσει τις ϖωλήσεις της και να διαχειριστεί τα κόστη της Juan Carlos Reyes García-Adámez Subdirector General & Director Banca Personal Caja Madrid Ισϖανία Ανάϖτυξη νέου µοντέλου σχέσεων µε τους ϖελάτες λιανικής τραϖεζικής (ΠΛΤ) Τέσσερις κοινοτοϖίες στη λιανική τραϖεζική: ϖώς να αϖοφύγετε την ϖροσέγγιση κλισέ Πώς να διαφοροϖοιήσετε τις ϖροσφερόµενες στους ΠΛΤ υϖηρεσίες µε εϖιτρεϖτό κόστος Μερικές ϖρακτικές ιδέες για µία ϖολυκαναλική ϖρόταση στους ΠΛΤ Η βάση µιας σταθερής σχέσης µε τους ΠΛΤ: ικανοί και ενηµερωµένοι χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι Berry Marttin General Manager Rabobank Ολλανδία Η τράϖεζα στο ϖολυϖολιτισµικό ϖεριβάλλον του Άµστερνταµ Οι στρατηγικές ϖροκλήσεις της σχέσης µε τον ϖελάτη σε µία ϖόλη όϖου συνυϖάρχουν ϖερισσότεροι αϖό 150 διαφορετικοί ϖολιτισµοί Οι συνέϖειες στο δίκτυο διανοµής και την οργάνωση

4 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ Koen van den Brande Managing Director Banking EMEA Microsoft Το µέλλον του καταστήµατος σε έναν ϖολυκαναλικό κόσµο Πρώτη ϖροτεραιότητα η ικανοϖοίηση του ϖελάτη Η ανθρώϖινη διάσταση Προτεραιότητα στην τοϖική διάσταση Αϖό την υϖηρεσία στην ϖώληση Εξέλιξη των βασικών εργασιών στο κατάστηµα Οι τεχνολογίες ϖου συµβάλλουν στην αλλαγή Narciso Perales Dominique Head of business development Retail banking Bankinter Ισϖανία Bankinter: ϖολυκαναλικές σχέσεις χωρίς ανοιχτές ϖόρτες Μία ϖολυκαναλική τράϖεζα ϖρέϖει να έχει ϖολυκαναλικούς ϖελάτες: η µέθοδος Bankinter Εϖικοινωνία χωρίς εϖαφή: τα άµεσα κανάλια κρύβουν µεγαλύτερη δύναµη... Μας συµβαίνει να ϖωλούµε ακόµη και swaps εϖιτοκίων µέσω SMS στους ιδιώτες ϖελάτες µας Εάν ο ϖελάτης είναι βασιλιάς, τότε οι τράϖεζες ϖρέϖει να είναι ϖολυκαναλικές: το CRM ϖου ϖροσφέρει διασύνδεση των καναλιών σε ϖραγµατικό χρόνο...και για να είσαι µία ϖολυκαναλική τράϖεζα, ο ϖελάτης ϖρέϖει να είναι βασιλιάς: οργανωτική δοµή και εργαλεία για την αϖοφυγή συγκρούσεων µεταξύ των καναλιών Dominique Monéra Marketing Director In charge of CRM & Life Financial Services Offers AGF Γαλλία Η ανάϖτυξη του νέου µοντέλου σχέσεων µε τον ϖελάτη αϖό την AGF Διαφοροϖοίηση µε γνώµονα τον ϖελάτη: στρατηγική τµηµατοϖοίηση, συγκέντρωση των δεδοµένων του marketing Σύσφιξη των σχέσεων: ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση, οµαδικό ϖρόγραµµα ϖιστότητας ϖελατών Διεύρυνση της ϖροσφοράς µας: τραϖεζικές υϖηρεσίες, τµηµατοϖοίηση ϖρο όντων Maria Tedesco Group Executive Vice President Director Mid-States Retail Banking Citizens Bank Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Στρατηγικές λιανικής τραϖεζικής ως ϖρος τη διαχείριση των ϖωλήσεων, την αύξηση και τη διασφάλιση ϖελατείας Παρουσίαση του χρηµατοοικονοµικού οµίλου Citizens Στρατηγικές διαχείρισης των ϖωλήσεων Πρόγραµµα για τους σηµαντικούς ϖελάτες Τµηµατοϖοίηση των ευκαιριών στα καταστήµατα Άµεσο marketing Μεγιστοϖοίηση της αϖοδοτικότητας ϖελάτη χάρη στις στρατηγικές διανοµής Tim Franklin Managing Director Member Business Britannia Building Society Ανάϖτυξη καναλιών µε ϖροσανατολισµό στον ϖελάτη Ο ρόλος της εµϖορικής στρατηγικής στον ορισµό της διανοµής Ορισµός της εµϖειρίας ϖελάτη Ο ρόλος των καναλιών Ζήτω το design και η εϖιλογή θέσης του καταστήµατος

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΠΡΩΙ Rainald Kirchberg Head of Sales Network Management Deutsche Bank Γερµανία «Q110» - ανάϖτυξη αϖό την ϖλευρά του ϖελάτη Αϖολαύστε την εµϖειρία Q110 Μία ιδέα αναϖτύσσεται: ϖολλαϖλασιασµός της ιδέας Q110 Πίστωση ή καφέ: οφέλη αϖό την ϖλευρά του ϖελάτη Q110 reloaded Ricardo Valadares Head of Remote Channels Millennium bcp Γερµανία Bas van Ulden Head of Second Life Team ABN AMRO Bank Ολλανδία Εξυϖηρέτηση των ϖελατών µέσα αϖό µία ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση Οι τράϖεζες τροϖοϖοιούν τη στρατηγική τους και µεταβαίνουν αϖό µία εµϖορική νοοτροϖία σε µία κουλτούρα εξυϖηρέτησης Ενσωµάτωση και διάδραση των καναλιών Τµηµατοϖοίηση και στοχευµένη ϖροσέγγιση Πολυκαναλική ϖροσέγγιση Πώς είναι δοµηµένα τα κανάλια διανοµής µας; Οι ϖροκλήσεις της φυγής του ϖελάτη ϖρος τα κανάλια εξ αϖοστάσεως. Κινδυνεύουµε να χάσουµε τον ϖελάτη; - Εξυϖηρέτηση ϖελατών µε τη βοήθεια µιας ϖολυκαναλικής ϖροσέγγισης Second Life ανάϖτυξη νέας ϖροσέγγισης της σχέσης µε τον ϖελάτη στον εικονικό κόσµο Περιβάλλον του ϖρογράµµατος Second Life Δηµιουργία ϖεριεχοµένου κι εϖαναστατικού ενδιαφέροντος Καθιέρωση νέου τύϖου σχέσης µε τον ϖελάτη Αϖοτελέσµατα και συµϖεράσµατα "Efma Grand Prix" Παρουσιάσεις των διαφηµίσεων των υϖοψηφίων ϖρος ψηφοφορία αϖό το κοινό, σε δύο κατηγορίες: «Καλύτερη αφίσα» και «Καλύτερο σϖοτ» Richard Lowrie Director of Banking Strategy Michael Mischker Director of Banking Solution Marketing SAP Aleksey Marey Head of Retail Business Alfa Bank Ρωσία Ενθάρρυνση των νέων µοντέλων σχέσης µε τον ϖελάτη η ολιστική άϖοψη R. Lowrie Νέα µοντέλα ή ελαστικές οργανώσεις; Περιγραφή της κατάστασης όσον αφορά την εϖικαιροϖοίηση των ϖέντε ϖυλώνων του EFMA/SAP Το ϖεριβάλλον των αγορών και η τιµολόγηση της σχέσης Τα ϖροσόντα των νικητών Πώς γίνεσαι η αγαϖηµένη εταιρία λιανικής τραϖεζικής στη Ρωσία Αϖοκαθιστώντας τη ζηµιά το Προετοιµασία του οργανισµού για οµοιογενή ανάϖτυξη Προώθηση της νέας ϖροσφοράς το Ανάλυση των αϖοτελεσµάτων των τριών τελευταίων ετών V Vaidyanathan Executive Director & Head of Retail Bank ICICI Bank Ινδία Δηµιουργία franchise ϖελάτη σε ένα εξελικτικό ϖεριβάλλον Εξέλιξη της αγοράς και των καναλιών Πώς τροϖοϖοιούµε την κατανοµή της διανοµής ICICI και ϖερνάµε αϖό το κατάστηµα στο Διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο σε ϖραγµατικό χρόνο. Η εϖίδραση του ϖραγµατικού χρόνου και των εµϖειριών αϖό τοµείς εκτός των τραϖεζών και η εφαρµογή τους στην τράϖεζα

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ "Efma Grand Prix" giving Leonid Bershidsky Managing Director CIT Finance Ρωσία Ρωσία ο ιδανικός τόϖος για µία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ χρηµατοοικονοµική υϖεραγορά Λίγα λογία για το ϖεριβάλλον Προετοιµάζοντας το έδαφος για το ϖείραµα Ανεξάρτητος σύµβουλος και ϖροσφορά Προσαρµοσµένη εϖιλογή θέσης και δοκιµή ϖροσέγγισης Το λανσάρισµα Michael Ruckman General Manager Senteo Ρωσία Τα κλειδιά της µελλοντικής εϖιτυχίας χρήση ανεϖτυγµένης εµϖειρίας ϖελάτη και εστίαση ϖερισσότερο στη σχέση ϖαρά στο καθαρό ϖρο όν Οι κύριες εξελίξεις του τραϖεζικού κλάδου τα εκατό τελευταία χρόνια Μήϖως η τεχνολογία εϖέτρεψε στους ϖελάτες µας να αϖοφεύγουν τη σχέση; Σε ϖερίϖτωση ϖτώσης της οργανικής ανάϖτυξης, η λύση είναι η εξαγορά άλλων τραϖεζών ή µήϖως όχι; Ποιο είναι τελικά το αληθινό µυστικό των σχέσεων µε τον ϖελάτη στην τράϖεζα; Doug Wilson Director Finalta Τα αϖοτελέσµατα της µελέτης του Efma / Finalta 2007 για την εµϖορική ϖολυκαναλική ϖαραγωγικότητα Ποια είναι η σηµασία κάθε καναλιού για τις ϖωλήσεις και τις συναλλαγές στην Ευρώϖη; Τα κανάλια της τηλεφωνίας και του Διαδικτύου είναι αϖοτελεσµατικά στην εξεύρεση υϖοψήφιων ϖελατών και τη διάθεση στο εµϖόριο; Πώς µϖορούµε να διαχειριστούµε τους ϖελάτες, τις ϖωλήσεις και τους υϖοψήφιους ϖελάτες σε κάθε κανάλι; Bob Bayman Explorer & Pathfinder 'i-am' associates Παρουσίαση των συµϖερασµάτων της µελέτης του Efma για τις ευρωϖα κές τράϖεζες Τεχνικές και ϖροσέγγιση Παράµετροι µέτρησης Πώς ϖραγµατοϖοιείται η σηµαντική εµϖειρία ϖου ϖροσθέτει αξία και στην εϖιχείρηση και στον ϖελάτη Αϖοτελέσµατα

7 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : 15 Καφές υϖοδοχής και εγγραφή των συµµετεχόντων 09 : 00 Minos Moissis, National Bank of Greece 09 : 30 Stefano Calderano, BNL & Philippe Laulanie, BNP Paribas 10 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 10 : 30 Διάλειµµα 11 : 00 Ann Bowman, Royal Bank of Canada 11 : 30 Juan Carlos Reyes García-Adámez, Caja Madrid 12 : 00 Berry Marttin, Rabobank 12 : 30 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 13 : 00 Μεσηµεριανό γεύµα 14 : 30 Koen Van den Brande, Microsoft 15 : 00 Narciso Perales Dominique, Bankinter 15 : 30 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 15 : 45 Διάλειµµα 16 : 15 Dominique Monéra, AGF 16 : 45 Maria Tedesco, Citizens Bank 17 : 15 Tim Franklin, Britannia Building Society 17 : 45 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 18 : 00 Τέλος 20 : 30 Βραδυνό γεύµα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : 15 Καφές υϖοδοχής 08 : 45 Rainald Kirchberg, Deutsche Bank 09 : 15 Ricardo Valadares, Millennium bcp 09 : 45 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 10 : 00 Bas van Ulden, ABN AMRO Bank 10 : 30 Διάλειµµα 11 : 00 Efma Grand Prix - Presentation of the nominees and vote 11 : 30 Richard Lowrie & Michael Mischker, SAP 12 : 00 Aleksey Marey, Alfa Bank 12 : 30 V Vaidyanathan, ICICI Bank 13 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 13 : 15 Μεσηµεριανό γεύµα 14 : 45 Efma Grand Prix giving 15 : 00 Leonid Bershidsky, CIT Finance 15 : 30 Michael Ruckman, Senteo 16 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 16 : 15 Διάλειµµα 16 : 30 Doug Wilson, Finalta 17 : 00 Bob Bayman, 'i-am' associates 17 : 30 Αναψυκτικά/ Δροσιστικά ϖοτά 18 : 00 Τέλος συνεδρίου

8 Έντυϖο εγγραφής/ Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 Στοιχεία συµµετέχοντος Κύριος / Κυρία Εϖώνυµο Όνοµα Εϖάγγελµα Οργανισµός Διεύθυνση Τηλ Φαξ Στοιχεία βοηθού(ή ατόµου ϖου αναλαµβάνει την εγγραφή): Εϖώνυµο Τηλ Όνοµα Χρήσιµες ϖληροφορίες > Ηµεροµηνίες Το συνέδριο θα αρχίσει µε ένα καφέ υϖοδοχής την Πέµϖτη 25 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 815 ϖ.µ και θα τελιώσει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2007 στις 6 µ.µ > Τόϖος Astir Palace Hotel, The Westin Nafsika, 40 Apollonos Street, Vouliagmeni, Athens, Greece Tel.: Fax: > Γλώσσες Μετάφραση σε γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά και ελληνικά. > Διαµονή Τα έξοδα διαµονής εϖιβαρύνουν τους συµµετέχοντες και καταβάλλονται αϖευθείας στο ξενοδοχείο ϖριν αϖό την αναχώρηση. Υϖάρχουν κρατήσεις δωµατίων για διανυκτερεύσεις στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2007 στο Astir Palace Resort. Η τιµή των δωµατίων είναι 200 ευρώ για µονόκλινο δωµάτιο και 230 ευρώ για δίκλινο δωµάτιο µε ϖρωινό (δεν ϖεριλαµβάνονται οι φόροι). Μόλις η εγγραφή σας ϖραγµατοϖοιηθεί και εϖιβεβαιωθεί αϖό τον Efma, το ειδικό ονοµαστικό έντυϖο διαµονής σας θα είναι διαθέσιµο στο Παρακαλούµε να το αϖοστείλετε στην υϖηρεσία κρατήσεων του ξενοδοχείου µε fax: ή µε e- mail στο σηµειώνοντας τον κωδικό Efma Το ξενοδοχείο δεν µϖορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιµότητα των δωµατίων µετά τις 10 Οκτωβρίου Το ξενοδοχείο θα χρεώσει αυτόµατα οϖοιοδήϖοτε κενό δωµάτιο ή καθυστερηµένη ακύρωση. > Εγγραφές Τα έξοδα εγγραφής ϖεριλαµβάνουν τη συµµετοχή στο συνέδριο, τα σχετικά έγγραφα, τα γεύµατα, τα διαλείµµατα για καφέ και το είϖνο της 25ης Οκτωβρίου. Τα έξοδα εγγραφής ϖρέϖει να εξοφληθούν ϖριν αϖό το συνέδριο. Το EFMA εϖιφυλάσσει το δικαίωµα να µην εϖιτρέψει την είσοδο σε συµµετέχοντα ϖου δεν θα έχει εξοφλήσει την εγγραφή ϖριν αϖό το συνέδριο. Οι εγγραφές της τελευταίας στιγµής είναι αϖοδεκτές υϖό τον όρο ότι είναι εγγυηµένες µέσω ϖιστωτικής κάρτας. > Ακυρώσεις Κάθε ακύρωση ϖρέϖει οϖωσδήϖοτε να γνωστοϖοιηθεί εγγράφως. Πριν αϖό την 11η Οκτωβρίου 2007, τα έξοδα συµµετοχής θα εϖιστρέφονται µετά αϖό ϖαρακράτηση του 20% για διοικητικά έξοδα. Μετά αϖό την ηµεροµηνία αυτή, το σύνολο των εξόδων εγγραφής ϖαραµένει οφειλόµενο, ακόµη κι αν το εγγεγραµµένο άτοµο δεν ϖαρουσιαστεί στο συνέδριο. Αυτά τα έξοδα δεν χρεώνονται εάν ο συµµετέχων αντικατασταθεί αϖό άλλο άτοµο. Οι αντικαταστάσεις εϖιτρέϖονται οϖοιαδήϖοτε στιγµή. > Πληρωµή Μέσω εϖιταγής, δικαιούχος Efma Sarl By bank transfer to Efma Sarl bank account IBAN: FR BIC: CCBPFRPP Natexis, 115, rue Réaumur F Paris Μέσω ϖιστωτικής κάρτας: Eurocard Mastercard Visa American Express Card n Hµεροµηνία Υϖογραφή Expiry date: > Κόστος συµµετοχής All registrations are strictly personal. 1,600 Ευρώ (οι φόροι συµϖεριλαµβάνονται) για τα µέλη του Efma. 2,400 Ευρώ (οι φόροι συµϖεριλαµβάνονται) για τα µη µέλη Κάθε εγγραφή είναι ϖροσωϖική. EFMA 16, rue d Aguesseau F Paris Tel.: Fax: In accordance with Article 27 of the law on the processing of personal data of , the information which you are requested to provide is necessary to enable us to process your registration and is intended for EFMA s services. You may access this information and request that it be rectified if necessary.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έντυπο Συμμετοχής Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Προς τους Προέδρους όλων των επιμελητηρίων της χώρας. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αθήνα, 9.12.10 Αριθ. Πρωτ.: 3990 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EKΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ξενοδοχείο ALDEMAR Ολυμπία Αγαπητοί Κύριοι, Η εταιρεία μας ERA Ltd έχει αναλάβει την πλήρη διοργάνωση του 47 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από τις 5-8 Δεκεμβρίου 2013.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από τις 5-8 Δεκεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας. 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS & RESORTS WORLDWIDE

HOTELS & RESORTS WORLDWIDE HOTELS & RESORTS WORLDWIDE 1 Ανακαλύψτε ένα νέο μοντέλο αυθεντικής φιλοξενίας 2 3 Λίγα λόγια για την Coco-Mat Η COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 και είναι σήμερα απ τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES Αγαπητοί Κυρίες/Κύριοι, Φίλοι και συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το «10 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο» που διοργανώνεται από την Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, θα διεξαχθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντυπο Συμμετοχής Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου συμμετοχής που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας:

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1 Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό 4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 28 & 29 Φεβρουαρίου 2008 Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΙ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΙ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ANDROLOGY ENDOMETRIOSIS ENDOMETRIUM FERTILITY PRESERVATION HPV AND IΝFERTILITY HYSTEROSCOPY IMMUNOLOGY OF IMPLANTATION IMPLANTATION LAPAROSCOPY ORAL CONTRACEPTIVES

Διαβάστε περισσότερα

Λίλα Πανταζή tel (εσωτ: 43)

Λίλα Πανταζή   tel (εσωτ: 43) ΠΛΑΝΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Γραμματεία Συνεδρίου Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Λίλα Πανταζή e-mail: l.pantazi@events.gr tel. 210 9880032 (εσωτ: 43) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μία καταχώρηση στο πρόγραμμα του συνεδρίου, διαστάσεων (πλάτος x ύψος) 14 εκ. x 21 εκ., κόστος:

Μία καταχώρηση στο πρόγραμμα του συνεδρίου, διαστάσεων (πλάτος x ύψος) 14 εκ. x 21 εκ., κόστος: Χορηγικό πακέτο Aγαπητοί κύριοι Εφόσον επιθυμείτε να χορηγήσετε το 21 ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τα κάτωθι. 1. Περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθο Προσωπικής Χειρουργικής

27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθο Προσωπικής Χειρουργικής ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τηλ: +357 2276 2683 Φαξ: +357 2276 8984 Email: tamasos@tamasostours.com.cy Web: www.tamasostours.com.cy Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την Εγγραφή στο Συνέδριο, Κρατήσεις και Διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS)

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Α.Π.: 3272 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος : Σ. Δούμα Αντιπρόεδρος : Γ. Στεργίου Γεν. Γραμματέας : Π. Ζεμπεκάκης Ειδ. Γραμματέας : Μ. Δούμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ HOTEL STUDY 2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 JBR HELLAS Business Consultants A member of Ηorwath Franchise Consulting Services Group in association with

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας συνεργάτες,

Αγαπητοί μας συνεργάτες, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ Αγαπητοί μας συνεργάτες, Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς σας καλωσορίζουμε στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριό μας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 12-14

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών 1. Γενικά Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει το νέο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών για την είσπραξη των συνδροών του ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 8/2014 Σεμινάριο Πρόσφατες Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 14:00 18:00 Χαρουπόμυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,9 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.151 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Pandemonium. Management. From Groups to Teams

Pandemonium. Management. From Groups to Teams STRATEGY Pandemonium Management From Groups to Teams Πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Σεμινάριο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 09/2014 Σεμινάριο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 9:00 17:00 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο o θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 6-10 Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 10Iουλίου 201 Προκαταρκτικο προγραµµα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες - Χορηγοί Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Γραμματεία Συνεδρίου ERA ΕΠΕ Υπεύθυνη Επικοινωνίας Τηλ: Ε- mail:

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Γραμματεία Συνεδρίου ERA ΕΠΕ Υπεύθυνη Επικοινωνίας Τηλ: Ε- mail: ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Γραμματεία Συνεδρίου ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Έφη Στάμενα Τηλ: 210 3634944 Ε-mail: estamena@era.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Κύριοι, Συνεχίζοντας τον θεσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΟΡΓΑΝΩΣΗ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,23 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,23 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,23 Φεβρουαρίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.93 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθµίστε την εµπειρία

Αναβαθµίστε την εµπειρία Αναβαθµίστε την εµπειρία διαµονής σας, Κάρτα µε την σας Fairmont, Σαν Φρανσίσκο Γνωρίστε το πρόγραµµα Hotel Collection από την American Express Loews Regency Hotel, Νέα Υόρκη Andaz Peninsula Papagayo,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το 1 ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Πολυγλωσσία και τη Δια Βίου Μάθηση που θα διεξαχθεί στις 28, 29 και 30 Απριλίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι, ΕΚΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Κύριοι, Συνεχίζοντας τον θεσμό των Πανελληνίων Συνεδρίων Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς που γίνονται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, σας ανακοινώνουμε ότι το 2015 θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EXPEDIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτός ο οδηγός θα εξηγήσει ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο Expedia

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αξιότιμοι Κύριοι, Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39 ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, από 4-7 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Φέτος το ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd

Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd Σχετικά με τη Yuboto! Η Yuboto σε αριθμούς Έναρξη 2007 40 εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση  Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση 3 Επιτροπές συνεδρίου 4 Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές 5 Όροι Συμμετοχής Χορηγών 6 Χορηγίες 7-8 Έκθεση 9-10 Πολιτική Ακυρώσεων & Πληρωμών 11 Έντυπο Συμμετοχής 12 2

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Ένα μεσημεριανό Γεύμα θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 (έως 100 άτομα).

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Ένα μεσημεριανό Γεύμα θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 (έως 100 άτομα). 1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ Τρία (2) διαλείμματα καφέ (Καφές, τσάι, χυμοί, αλμυρά και γλυκά εδέσματα) θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες. Κόστος χορηγίας: 1.500 + 24% Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: 1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ιαφήµισης & Προβολής

Προτάσεις ιαφήµισης & Προβολής Προτάσεις ιαφήµισης & Προβολής Ενέργειες προώθησης και προβολής Παρουσία στο Internet ικτυακός τόπος συνεδρίου. Αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριών για το συνέδριο στη διεύθυνση http://gi-oncology2007.conferences.gr

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ με την υποστήριξη [TAIPEΙ] Δευτέρα 19 Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 Συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμμετέχοντες Φορείς Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διοργανώνει Ειδική Ημερίδα με θέμα: «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II - Ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000)

Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000) Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 10/2015 Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000) Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός Πέμπτη, 14

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 1 Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Τόπος Συνεδρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 115 28 Τηλέφωνο 210 7281000 Fax 210 7281111 Ημερομηνίες Συνεδρίου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

CONGRESSES EVENTS BUSINESS TRAVEL INCENTIVES TOURISM

CONGRESSES EVENTS BUSINESS TRAVEL INCENTIVES TOURISM ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ERA Ltd CONGRESSES EVENTS BUSINESS TRAVEL INCENTIVES TOURISM Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα Tel.: +30 210 3634944 Fax: +30 210 3631690 E-mail: estamena@era.gr Web site: www.era.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ» 25&26 Μαϊου 2016

«ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ» 25&26 Μαϊου 2016 «ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ» 5&6 Μαϊου 016 Ώρες διεξαγωγής: 8:30-16:45 Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel Κόστος: 119.00 (Συμπ.57.00 ΦΠΑ) Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ MANAGEMENT BY ACTION 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ World s s No 1 Business Simulation Training 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ Press to navigate Press to

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Πρόσκληση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών διοργανώνει για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά το Θερινό Σχολείο, το οποίο αυτή τη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2 ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2 ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2 ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7 ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ψύξης κι αντλιών θερμότητας

Κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ψύξης κι αντλιών θερμότητας Κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ψύξης κι αντλιών θερμότητας Κορυφαίοι επαγγελματίες από τους τομείς ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού & αντλιών θερμότητας, αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

chinaexportworld.com

chinaexportworld.com Ο νέος τρόπος εισόδου στην αγορά της Κίνας chinaexportworld.com Τι χρειάζεται ένας Έλληνας παραγωγός για να τοποθετήσει τα προϊόντα του στην αγορά της Κίνας; Να επισκεφτεί την Κίνα - να μάθει...κινέζικα

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για τις εκθέσεις BIOFACH & VIVANESS 2016 που διεξάγονται στη Νυρεμβέργη - Γερμανία.

Σας υποβάλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για τις εκθέσεις BIOFACH & VIVANESS 2016 που διεξάγονται στη Νυρεμβέργη - Γερμανία. Ταξιδιωτικό Πακέτο ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3 ημέρες/2 νύχτες 11-13 Φεβρουαρίου 2016 Σας υποβάλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για τις εκθέσεις BIOFACH & VIVANESS 2016 που διεξάγονται στη Νυρεμβέργη - Γερμανία. Α)

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου.

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου. Άλιμος, 08/09/2015 Αρ. Πρωτ. 442 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα

6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα 6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Συμμετοχή: GlaxoSmithKline / Roche Hellas Προϊόν: Bonviva Κατηγορία: Φαρμακευτικό προϊόν ευρείας συνταγογραφίας 1 Bonviva το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πακέτου συμμετοχής Ε.Υ.\Ομιλητών\ Συνεργατών Φαρμακευτικών Εταιρειών:

Κόστος πακέτου συμμετοχής Ε.Υ.\Ομιλητών\ Συνεργατών Φαρμακευτικών Εταιρειών: Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, διοργανώνει το 4ο Συνέδριό της, στο ξενοδοχείο Αμαλία στo Ναύπλιο από 30 Μαρτίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

TeleUnicom People Before Technology

TeleUnicom People Before Technology TeleUnicom People Before Technology Περιεχόμενα Βασικά Στοιχεία Φιλοσοφία Οργανόγραμμα Διανομή/Συνεργάτες Οικονομικά Στοιχεία Στρατηγικοί Στόχοι Οφέλη Συνεργασίας Βασικά στοιχεία Βασικά στοιχεία Η TeleUnicom

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Eυχαριστίες...3. Διοργάνωση - Οργάνωση...4. Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Επιτροπή...5. Πρόσκληση Προέδρου...6. Κύρια Θέματα...

Περιεχόμενα. Eυχαριστίες...3. Διοργάνωση - Οργάνωση...4. Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Επιτροπή...5. Πρόσκληση Προέδρου...6. Κύρια Θέματα... Περιεχόμενα Eυχαριστίες...3 Διοργάνωση - Οργάνωση...4 Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Επιτροπή...5 Πρόσκληση Προέδρου...6 Κύρια Θέματα...7 Επιστημονικό Πρόγραμμα...8-10 Γενικές Πληροφορίες...11-14 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος

Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 21 / 2016 Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία Ξενοδοχείο St Raphael, Λεμεσός Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Your Business Partner. À ƒ π HR OUTSOURCING

Your Business Partner. À ƒ π HR OUTSOURCING Your Business Partner À ƒ π HR OUTSOURCING ICAP HR Outsourcing ÔÈÔÈ Â Ì ÛÙÂ; H ICAP Group, είναι ο µεγαλύτερος όµιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µε περίπου 50 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 5 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 5 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 5 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6 ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8 EΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ E HOTEL.P D NI Το σύστημα διαχείρισης πρόσβασης της ENTURY είναι ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου και διαχείρισης κτηρίων, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων κλπ. Βασισμένο σε τεχνολογίες αιχμής και σε πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή Πρώτη Ανακοίνωση 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕΜΑΘ Πρόεδρος Ι. Στ. Μπισχινιώτης Α Αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E.

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Οκτώβριος 21, 2014 CQS: παροχή ολιστικών και αποτελεσματικών CRM υπηρεσιών στην πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Αθήνα Χορηγικές υνατότητες

Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Αθήνα  Χορηγικές υνατότητες Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Αθήνα www.epilepsycongress.gr Χορηγικές υνατότητες 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αθανάσιος Κοβάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αξιότιμοι Συνεργάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας θα πραγματοποιηθούν 16 18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι, Με θερμούς χαιρετισμούς, Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Πρόεδρος Ε.Ε.Γ.Σ.

Αξιότιμοι κύριοι, Με θερμούς χαιρετισμούς, Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Πρόεδρος Ε.Ε.Γ.Σ. ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αξιότιμοι κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την τεχνική παρουσίασης και επικοινωνίας σας και αυξήστε τη διεισδυτικότητα του μηνύματός σας. 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :00-9:00 μμ

Ενισχύστε την τεχνική παρουσίασης και επικοινωνίας σας και αυξήστε τη διεισδυτικότητα του μηνύματός σας. 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :00-9:00 μμ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Ενισχύστε την τεχνική παρουσίασης και επικοινωνίας σας και αυξήστε τη διεισδυτικότητα του μηνύματός σας Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα