AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21"

Transcript

1 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Η συµπλήρωση της Αίτησης Ενίσχυσης διαφοροποιείται αν ο υποψήφιος είναι µεµονωµένος παραγωγός και αν είναι µέλος Οµάδας Παραγωγών που θέλει να ενταχθεί στο παρόν Μέτρο µε κοινό σύµβουλο και κοινή πιστοποίηση. Εάν ο υποψήφιος είναι µέλος ΟΠ, τότε µέρος της αίτησης είναι κοινό µε τα υπόλοιπα µέλη της ΟΠ και συµπληρώνεται άπαξ για όλη την οµάδα και ακολουθούν τα ατοµικά στοιχεία. Στην της οµάδας κατατίθεται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ένας συνολικά φάκελος µε τις ατοµικές αιτήσεις και µε τα κοινά και τα ατοµικά δικαιολογητικά των µελών. Κοινά δικαιολογητικά είναι η σύµβαση µε τον πιστοποιητικό οργανισµό και οι προσφορές-προτιµολόγια που τεκµηριώνουν τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες. Οι κοινές δαπάνες, κατά την αίτηση πληρωµής, πρέπει να τεκµηριώνονται µε ατοµικά τιµολόγια, κάθε ένα από τα όποια θα είναι επιλέξιµο µέχρι του ανώτατου ποσού που δικαιούται ανά έτος ο κάθε δικαιούχος. ιευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων αξιολογούνται σε ΑΤΟΜΙΚΗ βάση. Στο Μέτρο εντάσσεται ο παραγωγός, ΟΧΙ Η ΟΜΑ Α. Λ.χ. από µια ΟΠ 30 µελών, µπορεί να υποβάλλουν αίτηση τα 25, και τελικά να ενταχθούν τα 20 µέλη. Ελάχιστο µέγεθος Οµάδας: Οι Οµάδες πρέπει να έχουν µέγεθος τουλάχιστον 20 ΜΑΕ για την AGRO 2 και AGRO 3, και 10 ΜΑΕ για την της βιολογικής. Τα όρια υποδιπλασιάζονται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου εξαιρουµένης της Κρήτης. Το µέγεθος της Οµάδας υπολογίζεται αθροίζοντας τις ΜΑΕ των µελών που υποβάλουν αίτηση και είναι επιλέξιµα βάσει των κριτηρίων επιλεξιµότητας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠ 1 ΚΟΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Επωνυµία συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών Είδος Πιστοποίησης ΒΙΟΛ / AGRO2 / AGRO3 Αριθµός σύµβασης Κωδικός ΟΠ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ηµεροµηνία ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Αριθµός Μελών Συνεταιρισµού / Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχουν στην πιστοποίηση Εάν ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, συµπληρώστε: Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου Έχει η Οµάδα σας ή ο Συνεταιρισµός σας δραστηριότητες τυποποίησης, µεταποίησης, εµπορίας των προϊόντων σας Εάν ΝΑΙ, Είδος δραστηριότητας συµπληρώστε: Αριθµός στρεµµάτων/ζώων Συνεταιρισµού / Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχουν στην οµαδική πιστοποίηση Ηµεροµηνία ΟΧΙ Παραστατικό που την αποδεικνύει Οργάνωση τεχνικής στήριξης Σύµβουλος Γεωτεχνικός Ονοµατεπώνυµο Σύµβαση Επιβλέπων Ονοµατεπώνυµο Σύµβαση Για τη συµπλήρωση των πεδίων του πίνακα Έχει η Οµάδα σας ή ο Συνεταιρισµός σας δραστηριότητες τυποποίησης, µεταποίησης, εµπορίας των προϊόντων σας παρέχονται οδηγίες παρακάτω. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣ: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σελ 1/21

2 Στα πεδία ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ και /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ο υποψήφιος συµπληρώνει αυτές στις οποίες απευθύνεται για την υποβολή της Αίτησής του. Πρόκειται για την ίδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία υποβάλλεται και η Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης. Υποβάλλεται µία Αίτηση Ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν η εκµετάλλευση του ενδιαφεροµένου βρίσκεται σε περισσότερες από µία Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οι αντίστοιχοι κωδικοί συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα. ΠΡΟΣ: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο Αριθµός Πρωτοκόλλου συµπληρώνεται από τον υπάλληλο της ΑΑ κατά την κατάθεση της έντυπης (εκτυπωµένης) και ενυπόγραφης Αίτησης και του συνοδευτικού Φακέλου Υποψηφιότητας µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην της υποβολής πολλαπλών ατοµικών αιτήσεων για λογαριασµό Μελών ΟΠ, δίνεται ένα πρωτόκολλο για κάθε ατοµική αίτηση. ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ.Ο.Υ. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Επωνυµία (για Νοµικά Πρόσωπα) Όνοµα Ονοµατεπώνυµο πατέρα Ηµεροµηνία Γέννησης Α..Τ. ή ιαβατηρίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ- ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α.Φ.Μ. Επώνυµο Ονοµατεπώνυµ ο µητέρας Τόπος Γέννησης Ηµεροµηνία Έκδοσης ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Εκδούσα αρχή Οδός Αριθµ. ΤΑΧ.ΚΩ Τηλέφωνο Κιν.Τηλέφωνο ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Οικισµός- ήµος- Κοινότητα κατοικίας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΚΩ ΙΚΟΣ Οικισµός- ήµος- ΚΩ ΙΚΟΣ Κοινότητα κατοικίας Τοποθεσία τοπωνύµιο Αριθµ. ΤΑΧ.ΚΩ έδρας-οδός Τηλέφωνο Κιν.Τηλέφωνο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΩ.ΠΙΣΤ/ΚΟΥ Ι Ρ/ΤΟΣ ΙΒΑΝ Ο υποψήφιος συµπληρώνει στο πεδίο Τύπος Προσώπου την ένδειξη ΦΥΣΙΚΟ/ΝΟΜΙΚΟ ανάλογα µε την. Στην Νοµικού Προσώπου, στα επόµενα πεδία του Πίνακα (Όνοµα, Επώνυµο, κοκ ως ) σηµειώνονται τα στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου. Ο υποψήφιος συµπληρώνει τα πεδία ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ και Οικισµός- ήµος-κοινότητα κατοικίας της µόνιµης κατοικίας του. Οι αντίστοιχοι κωδικοί συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα. Σελ 2/21

3 Ο υποψήφιος συµπληρώνει τα πεδία ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ και Οικισµός- ήµος-κοινότητα κατοικίας της Έδρας της Εκµετάλλευσής του. Οι αντίστοιχοι κωδικοί συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα. Ο υποψήφιος συµπληρώνει τα πεδία ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ και ΙΒΑΝ του λογαριασµού στον οποίο επιθυµεί να πιστώνεται το ποσό της ετήσιας πληρωµής από τη συµµετοχή του στο Μέτρο 132. Το πεδίο ΚΩ.ΠΙΣΤ/ΚΟΥ Ι Ρ/ΤΟΣ συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. Ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από την Τράπεζα ή θεωρηµένη από την Τράπεζα φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του, όπου να αναγράφονται ευκρινώς το ΙΒΑΝ και το/α όνοµα/τα των (συν)δικαιούχων του λογαριασµού, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι ο υποψήφιος. Σελ 3/21

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ικαιολογητικά που κατατίθενται µε το Φάκελο Υποψηφιότητας Ποσοστό εισοδήµατος από γεωργική δραστηριότητα Αριθµός Μητρώου Αγροτών Είστε ασφαλισµένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα; Εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες Συνολικό δηλωθέν εισόδηµα Αριθµός Μητρώου ΟΓΑ Είδος Ασφαλ/ικού Φορέα Αριθµ. Μητρώου Αντίγραφο Εντύπου Ε1 & E3 Εκκαθ/ικό φόρου εισοδήµατος Φ/Α βιβλ.ασφ. ΟΓΑ Άλλα επίσηµα οικονοµικά Στο πεδίο Εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες ο υποψήφιος συµπληρώνει το ποσό που αναγράφεται στην πιο πρόσφατη ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (έντυπο Ε1). Εναλλακτικά, εάν κρίνεται σκόπιµο, ο υποψήφιος µπορεί να δηλώσει το ποσό του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες όπως προκύπτει βάσει επίσηµων οικονοµικών στοιχείων (π.χ. τιµολόγια αγοράς) όπου αναγράφεται η πραγµατική εµπορική αξία των προϊόντων του. Σε που ο υποψήφιος είναι νέος αγρότης που στην προηγούµενη δήλωσή του δεν εµφανίζει εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες, τότε οφείλει να προσκοµίσει οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο για την ιδιότητά του ως αγρότη (π.χ. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από ΟΥ). Στο πεδίο Συνολικό δηλωθέν εισόδηµα ο υποψήφιος συµπληρώνει το άθροισµα των επιµέρους ποσών εισοδήµατος που αναγράφονται στην πιο πρόσφατη ήλωση Φόρου Εισοδήµατος (έντυπο Ε1). Στο πεδίο Αριθµός Μητρώου Αγροτών ο υποψήφιος συµπληρώνει τον αριθµό µητρώου του που αναγράφεται στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Συµµετέχετε ή έχετε συµµετάσχει σε Πρόγραµµα Νέων Γεωργών; Εάν ΝΑΙ, Αριθµός Απόφασης συµπληρώστε: Έχετε δραστηριότητες τυποποίησης, µεταποίησης, εµπορίας των προϊόντων σας Εάν ΝΑΙ, Είδος συµπληρώστε: δραστ/ητας ΟΧΙ Ηµεροµηνία ΟΧΙ Παραστατικό που την αποδεικνύει Απόφαση ένταξης Τα πεδία του πίνακα Συµµετέχετε ή έχετε συµµετάσχει σε Πρόγραµµα Νέων Γεωργών; αναφέρονται στο Μέτρο 112 των νέων γεωργών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ή στο µέτρο 3.1 του ΕΠΑΑΑΥ µε Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Εάν συµµετέχει σε κάποιο ένα από τα προαναφερόµενα προγράµµατα, ο υποψήφιος θα τύχει της σχετικής µοριοδότησης (5 µόρια) κατά την αξιολόγηση της αίτησής του µόνο εφόσον η ηλικία του κατά την κατάθεση της αίτησης είναι κάτω των 40 ετών. Το πεδίο Έχετε δραστηριότητες τυποποίησης, µεταποίησης, εµπορίας των προϊόντων σας συµπληρώνεται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ. Εάν οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσω της Οµάδας Παραγωγών ή του Συνεταιρισµού που τυχόν ανήκει ο υποψήφιος, τότε συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στον Πίνακα ΟΠ 1 για λογαριασµό όλης της ΟΠ. Στο πεδίο Είδος δραστ/ητας ο υποψήφιος επιλέγει από τη λίστα το/α είδος/η δραστηριότητας που καλύτερα περιγράφουν τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά παραδείγµατα πώς συµπληρώνεται η αίτηση για διάφορες δραστηριότητες: συσκευασία (για συσκευασία αρωµατικών φυτών) τυποποίηση+συσκευασία (για συσκευασία οσπρίων µε ετικέτα), µεταποίηση (για παραγωγή ελαιολάδου), κοκ Σελ 4/21

5 Σε κάθε, στο πεδίο Παραστατικό που την αποδεικνύει, ο υποψήφιος συµπληρώνει το/α παραστατικό/ά που τεκµηριώνουν την κάθε δραστηριότητα, π.χ. τιµολόγιο ελαιοτριβείου, σύµβαση ή τιµολόγιο συσκευαστηρίου, φορολογική δήλωση ή άδεια λειτουργίας προκειµένου για ίδιες εγκαταστάσεις, τα οποία και συµπεριλαµβάνει στο φάκελο υποψηφιότητας που καταθέτει. Καθεστώς υπάρχουσας πιστοποίησης ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ, συµπληρώστε Είδος Πιστοποίησης Αριθµός Ηµεροµηνία Σύµβαση σύµβασης Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου Ηµεροµηνία Είδος Πιστοποίησης Αριθµός Ηµεροµηνία Σύµβαση σύµβασης Πιστοποιητικό Ηµεροµηνία τελευταίου χρόνου Είδος Πιστοποίησης Αριθµός Ηµεροµηνία Σύµβαση σύµβασης Πιστοποιητικό Ηµεροµηνία τελευταίου χρόνου Ποσοστό πιστοποιηµένης έκτασης-ζωικού κεφαλαίου Οργάνωση τεχνικής στήριξης Σύµβουλος Γεωτεχνικός Ονοµατεπώνυµο Σύµβαση Επιβλέπων Ονοµατεπώνυµο Σύµβαση Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου Στο πεδίο Είδος Πιστοποίησης ο υποψήφιος επιλέγει την ή τις Πιστοποιήσεις που ήδη υφίστανται. Για κάθε πιστοποίηση, ο υποψήφιος αναγράφει τον αριθµό της σύµβασης που έχει υπογράψει µε τον Πιστοποιητικό Οργανισµό στο πεδίο Αριθµός σύµβασης. Στα πεδία Πιστοποιητικό τελευταίου χρόνου και Ηµεροµηνία σηµειώνει τον αριθµό και τις ηµεροµηνίες ισχύος του πιο πρόσφατου Πιστοποιητικού που έλαβε. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε οµάδα παραγωγών ή συνεταιρισµό που έχει συνάψει οµαδική σύµβαση για ένταξη σε σύστηµα ποιότητας, τότε ο υποψήφιος αναγράφει τους αριθµούς της οµαδικής σύµβασης / πιστοποιητικού, καθώς και απόδειξη της συµµετοχής του στην εν λόγω οµάδα (π.χ. Παράρτηµα σύµβασης/πιστοποιητικού). Στο πεδίο Ποσοστό πιστοποιηµένης έκτασης-ζωικού κεφαλαίου ο υποψήφιος σηµειώνει το ποσοστό που εντάσσεται σε σύστηµα ποιότητας επί του συνόλου της εκµετάλλευσής του. Μέλος συνεταιρισµού ή Οµάδας Παραγωγών που συµµετέχει στο αιτούµενο για ενίσχυση σύστηµα ποιότητας ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ, συµπληρώστε Αριθµός στρεµµάτων/ζώων ικαιούχου που συµµετέχουν στην οµαδική πιστοποίηση Σελ 5/21

6 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Περιγραφή της οργάνωσης της πιστοποίησης, περιγραφή των δράσεων του Συµβούλου για τη βιολογική και των Συµβούλου και Επιβλέποντα στην Ολοκληρωµένη Παραγωγή και το AGRO3. Περιγραφή της Οµάδας και της λειτουργίας της Οµάδας στην Οµάδας. Σύνθεση, διοίκηση, οργάνωση. Σχετικά µε τη συµπλήρωση του Μέρους Β της Αίτησης Ενίσχυσης στο µέρος που αναφέρεται στα στοιχεία της πρότασης Αναφέρεται ο Οργανισµός Πιστοποίησης. Περιγράφεται ο τρόπος τεχνικής στήριξης αν αυτός υπάρχει και η διάρθρωση του. Αναφέρεται ο Σύµβουλος και ο ρόλος του και ο επιβλέπων (για την του AGRO) και ο ρόλος του. Στην της Οµάδας περιγράφεται η Οµάδα, η σύνθεση της το νοµικό καθεστώς της (αν αυτό υπάρχει) ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσης της. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΧΟΙ Σχετικά µε τη συµπλήρωση των προαιρετικών στοιχείων της Ενότητας 2 της Αίτησης Ενίσχυσης Οι επιπλέον στόχοι που τίθενται αφορούν βήµατα που κρίνονται αναγκαία από τον παραγωγό ή τον σύµβουλο προκειµένου στα πλαίσια της πιστοποίησης να επιλυθούν ή να βελτιωθούν προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εκµετάλλευση τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς την ποιότητα των προϊόντων και την ευκολία πρόσβασης στην αγορά. Οι επιπλέον στόχοι υπάρχουν ήδη στα συστήµατα ποιότητας που ο δικαιούχος επιθυµεί να ενταχθεί. Η δέσµευση του σε κάποιους από αυτούς δεν διαφοροποιεί την εργασία που καλείται να κάνει προκειµένου να πιστοποιηθεί απλώς συστηµατοποιεί κάποια από τα βήµατα που καλείται να κάνει και µε την παρακολούθηση τους βοηθιέται να πετύχει τους στόχους του. Η υιοθέτηση επιπλέον στόχων δεν είναι υποχρεωτική αναβαθµίζει όµως την ποιότητα της πρότασης που αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι στόχοι που αναφέρονται στο υπόδειγµα της αίτησης είναι ενδεικτικοί, µπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν άλλοι, όπως κρίνεται από τον παραγωγό ή τον σύµβουλο και όπως αυτοί ορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο τόσο της βιολογικής παραγωγής όσο και της Ολοκληρωµένης παραγωγής. Ο αριθµός των στόχων που θα επιλεγεί πρέπει να είναι περιορισµένος. Οι στόχοι που υιοθετούνται πρέπει να συνδέονται µε τις πραγµατικές ανάγκες της εκµετάλλευσης, να είναι µετρήσιµοι και στην πρόταση να τεκµηριώνεται ο τρόπος επίτευξης τους. Στο πλαίσιο αυτό και µόνο µπορεί να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες των αναλύσεων για τους µεµονωµένους παραγωγούς και όλες οι δαπάνες πλην του Συµβούλου, του Επιβλέποντα και της Πιστοποίησης για της Οµάδες παραγωγών. Σελ 6/21

7 Επιπλέον στόχοι Ι. Βιολογική Γεωργία Επιµέρους στόχοι 1.Βελτίωση του εδάφους (π.χ. µείωση της διάβρωσης, αύξηση οργανικής ουσίας) 2. Εξοικονόµηση νερού 3. Εξοικονόµηση ενέργειας, περιορισµός εκποµπών CO 2 4. Άλλη περιβαλλοντική βελτίωση 5. Βελτίωση ποιότητας προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές 6. Άλλη βελτίωση ως προς την ποιότητα του προϊόντος 7. Βελτίωση ικανοποίησης απαιτήσεων του πελάτη 8. Άλλη βελτίωση του συστήµατος ποιότητας 9. Μείωση κόστους παραγωγής Τιµή βάσης (ενδεικτικά) Μέση περιεκτικότητα σε οργανική ουσία % Κυβικά µέτρα / έτος / στρέµµα Λίτρα καυσίµων / έτος / στρέµµα Να προσδιοριστεί Ποσοστό προϊόντος ανά κατηγορία ποιότητας (π.χ κατηγορία µεγέθους, ή ποσοστό προϊόντων εκτός προδιαγραφών) Να προσδιοριστεί Παράπονα % Βαθµός ικανοποίησης % Επιστροφές Τρέχον κόστος ανά στρέµµα και ανά κιλό προϊόντος Τιµή στόχος π.χ. > 2% Αύξηση ποσοστού στην ανώτερη κατηγορία µείωση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών Παράπονα<2 % Ικανοποίηση π.χ. > 85% Επιστροφές= 0 Μέθοδος που θα ακολουθηθεί (ενδεικτικά) π.χ. Καλλιεργητικά µέτρα Υπολογισµός αναγκών βάσει µετρήσεων προσαρµογή Βελτίωση καλλιεργητικών πρακτικών Βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις πελατών για ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές, προδιαγραφές για MRLs - Ερωτηµατολόγια Παράπονα πελατών Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε γνώµονα το κόστος Τρόπος παρακολούθησης Κατατίθενται µαζί µε την αίτηση τεκµηριωµένα συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για κάθε βελτίωση, βασισµένα σε αρχεία* που πρέπει να είναι διαθέσιµα (µπορεί να ζητηθούν για την υποστήριξη της πρότασης). Επαλήθευση των στοιχείων κατά τον έλεγχο Σελ 7/21

8 ΙΙ. Βιολογική Κτηνοτροφία Επιµέρους στόχοι 1. Ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης µέσω εισροής τους στη φυτική και τη ζωική παραγωγή 2. Εξοικονόµηση νερού 3. Εξοικονόµηση ενέργειας, περιορισµός εκποµπών CO2 4. ιατήρηση υψηλού επιπέδου συνθηκών διαβίωσης των ζώων, το οποίο ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των συγκεκριµένων ειδών 5. Εφαρµογή κτηνοτροφικών πρακτικών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και τους φυσικούς µηχανισµούς άµυνας κατά των ασθενειών, ιδίως 6. Άλλη περιβαλλοντική βελτίωση 7. Βελτίωση ποιότητας προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές 8. Αλλη βελτίωση ως προς το προϊόν 9. Βελτίωση ικανοποίησης απαιτήσεων του πελάτη 10.Βελτίωση της αξιοπιστίας του παραγωγού ως προµηθευτή 11. Άλλη βελτίωση του συστήµατος ποιότητας 12. Μείωση κόστους παραγωγής Τιµή βάσης (ενδεικτικά) Υφιστάµενος όγκος αποβλήτων Κυβικά µέτρα / έτος / µονάδα Λίτρα καυσίµων / έτος / µονάδα Να προσδιοριστεί Μικροβιακό Φορτίο (σε νωπό γάλα) Υγιή ζώα απαλλαγµένα από νοσήµατα (για παχυνόµενα ζώα) Να προσδιοριστεί Τρέχον κόστος ανά κιλό προϊόντος Τιµή στόχος Μείωση µικροβιακού φορτίου Υγιή ζώα Μέθοδος που θα ακολουθηθεί (ενδεικτικά) Ανακύκλωση, Αξιοποίηση, Παραγωγή ενέργειας κλπ Συντήρηση δικτύου Με τακτική άσκηση και πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους και, ανάλογα µε την, σε βοσκοτόπους Βελτίωση Συνθηκών ιαχείρισης Μονάδος ιασφάλιση επαρκούς κτηνιατρικής παρακολούθησης Ερωτηµατολόγια Ερωτηµατολόγια Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε γνώµονα το κόστος Τρόπος παρακολούθησης Κατατίθενται µαζί µε την αίτηση τεκµηριωµένα συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για κάθε βελτίωση, βασισµένα σε αρχεία* που πρέπει να είναι διαθέσιµα (µπορεί να ζητηθούν για την υποστήριξη της πρότασης). Επαλήθευση των στοιχείων κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης* Σελ 8/21

9 ΙΙΙ. Ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής AGRO 2 Επιµέρους στόχοι 1.Βελτίωση του εδάφους (π.χ. µείωση της διάβρωσης, αύξηση οργανικής ουσίας) 2. Μείωση Ρύπανσης από λιπάσµατα 3. Μείωση Ρύπανσης από φυτοφάρµακα 4. Εξοικονόµηση νερού 5. Εξοικονόµηση ενέργειας, περιορισµός εκποµπών CO2 6. Άλλη περιβαλλοντική βελτίωση 7. Βελτίωση ποιότητας προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές 8. Βελτίωση ικανοποίησης απαιτήσεων του πελάτη 9. Αλλη βελτίωση του συστήµατος ποιότητας 10. Μείωση κόστους παραγωγής Τιµή βάσης (ενδεικτικά) Μέση περιεκτικότητα σε οργανική ουσία % Μέση υπέρβαση απαιτήσεων σε Kg Θρεπτικών Στοιχείων / έτος / στρέµµα Σύνολο σε Kg δραστικών ουσιών / έτος / στρέµµα Κυβικά µέτρα / έτος / στρέµµα Λίτρα πετρελαίου / έτος / στρέµµα Να προσδιοριστεί Ποσοστό προϊόντος στην ανώτερη κατηγορία Παράπονα % Βαθµός ικανοποίησης % Επιστροφές Τρέχον κόστος ανά στρέµµα και ανά κιλό προϊόντος Τιµή στόχος π.χ. > 2% Προσθήκη ποσοτήτων σύµφωνα µε τις αναλύσεις Πλήρης αιτιολόγηση εφαρµογών/ ποσοτήτων Αύξηση ποσοστού Παράπονα<2 % Ικανοποίηση π.χ. > 85% Επιστροφές= 0 Μέθοδος που θα ακολουθηθεί (ενδεικτικά) π.χ. Καλλιεργητικά µέτρα α) Καταγραφή των απαιτήσεων καλλιέργειας και β) εργαστηριακές Αναλύσεις α) Καθορισµός Οικονοµικού επίπεδου ζηµιάς / εχθρό β) Μετρήσεις γ) Αιτιολογηµένη επιλογή µεθόδου φυτοπροστασίας Υπολογισµός αναγκών βάσει µετρήσεων - προσαρµογή Βελτίωση καλλιεργητικών πρακτικών Βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής Ερωτηµατολόγια Παράπονα πελατών Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε γνώµονα το κόστος Τρόπος παρακολούθησης Κατατίθενται µαζί µε την αίτηση τεκµηριωµένα συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για κάθε βελτίωση, βασισµένα σε αρχεία* που πρέπει να είναι διαθέσιµα (µπορεί να ζητηθούν για την υποστήριξη της πρότασης). Επαλήθευση των στοιχείων κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης* Σελ 9/21

10 IV. AGRO 3 Επιµέρους στόχοι 1. Ποιοτικός Έλεγχος νερού 2. Περιβαλλοντική διαχείριση εκτροφής σε προστατευόµενες περιοχές Τιµή βάσης (ενδεικτικά) Εργαστηριακά ευρήµατα υφιστάµενης κατάστασης Τεκµηρίωση υφιστάµενης κατάστασης Τιµή στόχος Συµµόρφωση τιµών προς νοµοθεσία Μέθοδος που θα ακολουθηθεί (ενδεικτικά) Μέτρα για τη διαχείριση του νερού Μέτρα Τρόπος παρακολούθησης 3. Εκτροφές Ειδικού τύπου (π.χ. prosciuto) 4. Πιστοποίηση ελάχιστου πληθυσµού παθογόνων 5. Ελαχιστοποίηση µικροβιοανθεκτικότητας 6.Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων 7. Εξοικονόµηση νερού 8. Εξοικονόµηση ενέργειας, περιορισµός εκποµπών CO2 9. Άλλη περιβαλλοντική βελτίωση 10. Βελτίωση ικανοποίησης απαιτήσεων του πελάτη 12. Άλλη βελτίωση του συστήµατος ποιότητας 13. Μείωση κόστους παραγωγής Τρέχουσα Ποσότητα προϊόντος ειδικού τύπου Υφιστάµενος πληθυσµός Υφιστάµενες τιµές Υφιστάµενος όγκος αποβλήτων Κυβικά µέτρα / έτος / µονάδα Λίτρα πετρελαίου / έτος / µονάδα Να προσδιοριστεί Παράπονα % Βαθµός ικανοποίησης % Επιστροφές Τρέχον κόστος ανά κιλό προϊόντος Ποσότητα προϊόντος ειδικού τύπου Ευαίσθητοι πληθυσµοί Ανάπτυξη από την επιχείρηση πρωτοκόλου ειδικής εκτροφής αναγνωρίσιµου απ την αγορά. Μέτρα και ειδικοί έλεγχοι εργαστηριακοί για 6 παθογόνα < χ %? Μέτρα και αντιβιογράφηµα Παράπονα<2 % Ικανοποίηση π.χ. > 85% Επιστροφές= 0 Ανακύκλωση, Παραγωγή ενέργειας κλπ Συντήρηση δικτύου Βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής Ερωτηµατολόγια Παράπονα πελατών Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε γνώµονα το κόστος Μαζί µε την αίτηση ο αιτών καταθέτει πλήρη ποσοτικά στοιχεία για κάθε βελτίωση, τα οποία τεκµηριώνονται βάσει διαθέσιµων στην επιχείρηση αρχείων (µπορεί να ζητηθούν για υποστήριξη της πρότασης). Η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται κατά την επιθεώρηση τρίτου µέρους για την πιστοποίηση σύµφωνα µε το AGRO 3 Σελ 10/21

11 Πίνακας απανών στην Πενταετία ΠΙΝΑΚΕΣ Α-Β ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Α. Πίνακας απανών µεµονωµένων παραγωγών µε λιγότερες από 2 ΜΑΕ και χωρίς εγκαταστάσεις τυποποίησης-µεταποίησης Επιλέξιµες δαπάνες 5ετία 1έτος 2έτος 3έτος 4έτος 5έτος Μέγιστη αιτούµενη ετήσια ενίσχυση Πιστοποίηση Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO Σύµβουλος AGRO Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικές Β. Πίνακας απανών µεµονωµένων παραγωγών µε περισσότερες από 2 ΜΑΕ ή/και µε εγκαταστάσεις τυποποίησης-µεταποίησης Επιλέξιµες δαπανες 5ετία 1έτος 2έτος 3έτος 4έτος 5έτος Μέγιστη αιτούµενη ετήσια ενίσχυση Πιστοποίηση Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO Σύµβουλος AGRO Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικές Εργαστηριακές αναλύσεις για ποιότητα προϊόντων ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΓΙΑ ΟΜΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Γ. Πίνακας απανών Οµάδας Παραγωγών Επιλέξιµες δαπάνες Πιστοποίηση Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO Σύµβουλος AGRO Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικές Εργαστηριακές αναλύσεις για ποιότητα προϊόντων Αγορά εξοπλισµού παρακολούθησης των εκµεταλλεύσεων και software Τεχνική ρτιση Στοιχε Στοιχεία Παραγωγού ία Οµάδ ας Παραγ ωγών 5ετία 1έτος 2έτος 3έτος 4έτος 5έτος Μέγιστη Αιτούµενη ετήσια ενίσχυση Ενίσχυση 5ετίας Σελ 11/21

12 Πίνακες Α Β Στην ενότητα 3 ο υποψήφιος καταχωρεί τον προϋπολογισµό του για τις δαπάνες που σχετίζονται µε την ένταξη της παραγωγής του σε σύστηµα ποιότητας. ιακρίνονται δύο κατηγορίες µεµονωµένων υποψήφιων παραγωγών, ανάλογα µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης και το είδος των δραστηριοτήτων τους. Ο υποψήφιος συµπληρώνει τον πίνακα που αντιστοιχεί στην κατηγορία του. Ο κάθε πίνακας περιλαµβάνει µόνο τις επιλέξιµες κατά κατηγορίες δαπανών. Ο υποψήφιος συµπληρώνει το ποσό της δαπάνης που θα προκύψει κατά έτος στην κατάλληλη στήλη: Ορισµένες δαπάνες είναι ετήσιες και επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο (Σύµβουλος, Επιβλέπων, Πιστοποίηση, αναλύσεις), ενώ άλλες δαπάνες γίνονται περισσότερες από µία φορές αλλά όχι κάθε έτος απαραίτητα κατά τη διάρκεια της πενταετίας (δαπάνες κατάρτισης, αναλύσεις). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιος καταχωρεί τα ποσά στις κατάλληλες στήλες 1έτος ως 5έτος. Τέλος, ορισµένες δαπάνες γίνονται άπαξ και στην αρχή της πενταετίας (αγορά εξοπλισµού). Στη στήλη 5ετία καταχωρεί το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών στην 5ετία. Στη στήλη Μέγιστη Αιτούµενη ετήσια ενίσχυση ο υποψήφιος καταχωρεί τις δαπάνες του έτους µε το µεγαλύτερο ποσό και µέχρι το ποσό αυτό ενισχύεται κατ έτος. Το ποσό που πληρώνεται κατ έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί στα τιµολόγια που προσκοµίζει κατ έτος και εποµένως µπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε έτος (µικρότερο ή ίσο µε το µέγιστο αιτούµενο). Στη στήλη 5ετία ο υποψήφιος καταχωρεί το ποσό που αιτείται για την 5ετία, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ποσών των 5 ετών όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες στήλες και θα λάβει πόσο µεγαλύτερο από αυτό στην πενταετία. Για παράδειγµα υποψήφιος δικαιούχος αιτείται 700, 500, 600, 500 και 400 αντίστοιχα για τα έτη 1 έως 5. Συνολικά δεν µπορεί να λάβει περισσότερα από 2700 στην πενταετία και πάνω από 700 οποιοδήποτε έτος. Πίνακας Γ Ο πίνακας Γ Πίνακας απανών Οµάδας Παραγωγών, ο οποίος αφορά τους υποψήφιους που ανήκουν σε Οµάδες παραγωγών µε κοινό σύµβουλο και κοινή πιστοποίηση, συµπληρώνεται ως εξής: Στις στήλες 5ετία ως 5έτος (Στοιχεία Οµάδας Παραγωγών), ο εκπρόσωπος της ΟΠ καταχωρεί το συνολικό προϋπολογισµό για κάθε κατηγορία δαπάνης που αφορά την οµάδα των παραγωγών. Η στήλη Μέγιστη Αιτούµενη ετήσια ενίσχυση (Στοιχεία Παραγωγού) συµπληρώνεται µε τις δαπάνες του έτους µε το µεγαλύτερο ποσό και µέχρι το ποσό αυτό ενισχύεται κατ έτος. Το ποσό που πληρώνεται κατ έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί στα τιµολόγια που προσκοµίζει κατ έτος και εποµένως µπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε έτος µικρότερο ή ίσο µε το µέγιστο αιτούµενο. Στη στήλη 5ετία ο υποψήφιος καταχωρεί το ποσό που αιτείται για την 5ετία, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ποσών των 5 ετών όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες στήλες και δεν µπορεί να λάβει στην πενταετία µεγαλύτερο ποσό από το σύνολο της πενταετίας. Σε που ο υποψήφιος ή η οµάδα παραγωγών σκοπεύει να πραγµατοποιήσει κάποια µη υποχρεωτική συµπληρωµατική δαπάνη από αυτές που είναι επιλέξιµες για την κατηγορία τους, τότε εκτός από τον προϋπολογισµό της δαπάνης στην κατάλληλη ετήσια στήλη στους πίνακες Α ως Γ, ο υποψήφιος ή ο εκπρόσωπος της ΟΠ πρέπει να συµπληρώσουν και τον πίνακα (Πίνακας ανάλυσης επιλέξιµων δαπανών). Σελ 12/21

13 . Πίνακας ανάλυσης επιλέξιµων δαπανών Επιλέξιµη δαπάνη Κόστος µονάδας Αριθµός Συνολική απάνη Περιγραφή δαπάνης Επιδιωκόµε νο αποτέλεσµ α δαπάνης Στόχος στου οποίου την επίτευξη ή παρακολούθ ησης η δαπάνη συµβάλλει Παρατηρήσεις Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικ ές / έτος Εργαστηριακές αναλύσεις για ποιότητα προϊόντων / έτος Εξοπλισµός παρακολούθηση ς εκµεταλλεύσεων και λογισµικό / 5ετία Τεχνική ρτιση / έτος Περιγραφή των θεµάτων τα οποία θα αφορά η κατάρτιση τα οποία πρέπει να συνδέονται, µε το προϊόν, τους στόχους, την αγορά. Περιγραφή της διαδικασίας χειρισµού και του τρόπου καταγραφής των µετρήσεων. Ορισµός υπεύθυνου/ων για την φύλαξη και διατήρηση σε καλή κατάσταση Πίνακας Στον πίνακα, ο υποψήφιος περιγράφει λεπτοµερώς το είδος και τον προϋπολογισµό των δαπανών που προτίθεται να πραγµατοποιήσει, αιτιολογώντας τες σε σχέση µε τον ή τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί. Για την κατηγορία δαπάνης Αγορά εξοπλισµού παρακολούθησης των εκµεταλλεύσεων και software, στο πεδίο Παρατηρήσεις ο υποψήφιος περιγράφει τη διαδικασία χειρισµού και τον τρόπο καταγραφής των µετρήσεων και ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για την φύλαξη και διατήρηση σε καλή κατάσταση του αγορασµένου εξοπλισµού (π.χ. ο Επιβλέπων). Σελ 13/21

14 Για την κατηγορία δαπάνης Τεχνική κατάρτιση, στο πεδίο Περιγραφή δαπάνης ο υποψήφιος περιγράφει τα θέµατα τα οποία θα αφορά η κατάρτιση και τα οποία πρέπει να συνδέονται, µε το προϊόν, τους στόχους, την αγορά. Σε που η περιγραφή και η αιτιολόγηση των δαπανών είναι ανεπαρκής, τότε οι εν λόγω δαπάνες δε θα κρίνονται επιλέξιµες. Όρια για ορισµένες κατηγορίες δαπανών Για Τεχνική κατάρτιση, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε Ευρώ ετησίως για όλη την οµάδα. Για απάνες Εξοπλισµού και λογισµικού, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε Ευρώ για όλη την οµάδα για την πενταετία. Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη (Σύµβουλος AGRO-επιβλέπων AGRO), ορίζονται τα ακόλουθα ποσά αναφοράς ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους παραγωγούς: o για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 150 ετησίως, o o για ελιές και αµπέλια 300 ετησίως, για AGRO 3, 600 ετησίως. ανά οµάδα ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του επιβλέποντα και αντίστοιχο ποσό για το σύµβουλο. Για µεγαλύτερες οµάδες τα ποσά προσαρµόζονται αναλογικά αν πρόκειται για έναν επιβλέποντα για όλη την οµάδα και για το σύµβουλο. Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη, για τη βιολογική γεωργία ορίζονται τα ακόλουθα ποσά αναφοράς ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους παραγωγούς: o για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 200 ετησίως, o για ελιές και αµπέλια 300 ετησίως, o για βιολογική κτηνοτροφία 400 ετησίως ανά οµάδα ανά οµάδα ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του συµβούλου Για µεγαλύτερες οµάδες τα ποσά προσαρµόζονται αναλογικά Τα ποσά αναφοράς λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιλέξιµης ετήσιας ενίσχυσης. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Όλες οι δαπάνες που προϋπολογίζονται στους παραπάνω πίνακες πρέπει να συνοδεύονται από προσφορές προτιµολόγια που δεν πρέπει να διαφέρουν από τις τιµές που εµφανίζονται στους επισήµους τιµοκαταλόγους των εταιρειών λαµβάνοντας υπόψη και τις εκπτώσεις που γίνονται για µαζικές αγορέςσυµβάσεις. Οι προσφορές κατατίθενται µε τον Φάκελο υποψηφιότητας. Σελ 14/21

15 Πίνακας Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κωδ Οµάδας Καλλιέργειας Περιγραφή καλλιέργειας Έκταση (ΗΑ) Υπάρχουσα πιστοποίηση Προτεινόµενη πιστοποίηση 2. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Είδος ζωικού κεφαλαίου Αριθµός ζώων /σµηνών Υπάρχουσα πιστοποίηση Προτεινόµενη πιστοποίηση Στους πίνακες Α.1 και Α.2 ο υποψήφιος καταγράφει το σύνολο των στοιχείων της εκµετάλλευσής του, ανεξάρτητα εάν εντάσσονται ή όχι σε σύστηµα ποιότητας. Τα πεδία Κωδ Οµάδας Καλλιέργειας, Περιγραφή καλλιέργειας, Έκταση (ΗΑ), Είδος ζωικού κεφαλαίου και Αριθµός ζώων/σµηνών συµπληρώνονται σύµφωνα µε την Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης. Η στήλη Υπάρχουσα πιστοποίηση, εφόσον ισχύει, συµπληρώνεται µε τις ενδείξεις ΒΙΟ / AGRO και την ηµεροµηνία πρώτης πιστοποίησης (π.χ. ΒΙΟ 25/05/2007), ειδάλλως παραµένει κενή. Προκειµένου για νέα ένταξη σε σύστηµα ποιότητας, η οποία δεν έχει ακόµα πιστοποιηθεί κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης, συµπληρώνεται η στήλη Προτεινόµενη πιστοποίηση µε τις ενδείξεις ΒΙΟ / AGRO, όπου ισχύει. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ /ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΜΒΑ ΟΝ Στον πίνακα Α.3 ο υποψήφιος καταγράφει τυχόν άλλες εγκαταστάσεις ανήκουν στην εκµετάλλευσή του, όπως σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, συσκευαστήριο, κ.ά. Στο πεδίο ΕΙ ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ο υποψήφιος περιγράφει το είδος της εγκατάστασης (π.χ. Αποθήκη). Το είδος µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές είναι απαραίτητο. Σελ 15/21

16 Πίνακας Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ α/α Περιοχή/ Θέση Κωδικός ΟΣ Ε / Χαρτογραφ ικός κωδικός αγροτεµαχί ου Έκταση (στρέµµατα) Καλλιέργ εια Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Ιδιόκτητο/ Ενοικιαζόµενο) /αριθµός παραστατικού ενοικιαστήριου ή τίτλου ιδιοκτησίας Περιβαλλ οντικά χαρακτηρ ιστικά περιοχής (ΦΥΣΗ 2000=1, Νιτρορύπ ανση=2, Πυρόπλη κτες=3, Ορεινές/ Μειονεκτι κές=4, Βιοασφάλ εια=5) Υπάρχου σα πιστοποί ηση Προτεινό µενη πιστοποί ηση Σύνολο Κωδ Οµάδας Καλλιέργειας Σύνολο Κωδ Οµάδας Καλλιέργειας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελ 16/21

17 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΖΩΟΥ Πρόβατα ΦΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΖΩΩΝ /ΣΜΗΝΩ Ν Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά περιοχής (ΦΥΣΗ 2000=1, Νιτρορύπανση=2, Πυρόπληκτες=3, Ορεινές/Μειονεκτικέ ς=4, Βιοασφάλεια=5) Υπάρχουσα πιστοποίηση Προτεινόµενη πιστοποίηση Αίγες Βοοειδή Χοίροι Μελίσσια Πουλερικά Πίνακες Β.1 και Β.2 Στους πίνακες Β.1 και Β.2 ο υποψήφιος καταγράφει µόνο τα αγροτεµάχια/ζώα που εντάσσει στο Μέτρο. Στη στήλη Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά περιοχής ο υποψήφιος επιλέγει µία ή περισσότερες από τις ενδείξεις 1- ΦΥΣΗ 2000, 2-Νιτρορύπανση, 3-Πυρόπληκτες, 4-Ορεινές/Μειονεκτικές, 5-Βιοασφάλεια, ή κενό, όπως ισχύουν. Εφόσον ισχύουν, ο υποψήφιος καταθέτει σχετική Βεβαίωση της αρµόδιας κατά Υπηρεσίας. Η στήλη Υπάρχουσα πιστοποίηση, εφόσον ισχύει, συµπληρώνεται µε τις ενδείξεις ΒΙΟ / AGRO και την ηµεροµηνία πρώτης πιστοποίησης (π.χ. ΒΙΟ 25/05/2007), ειδάλλως παραµένει κενή. Προκειµένου για νέα ένταξη σε σύστηµα ποιότητας, η οποία δεν έχει ακόµα πιστοποιηθεί κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης, συµπληρώνεται η στήλη Προτεινόµενη πιστοποίηση µε τις ενδείξεις ΒΙΟ / AGRO. Πίνακας Β.1 Στη στήλη Κωδικός ΟΣ Ε / Χαρτογραφικός κωδικός αγροτεµαχίου ο υποψήφιος συµπληρώνει το χαρτογραφικό κωδικό κάθε εντασσόµενου αγροτεµαχίου. Η καταγραφή των αγροτεµαχίων γίνεται ανά Οµάδα Καλλιέργειας, και η έκτασή τους αθροίζεται και συµπληρώνεται στο πεδίο Σύνολο Κωδ Οµάδας Καλλιέργειας. Στη στήλη Ιδιοκτησιακό Καθεστώς ο υποψήφιος συµπληρώνει την ένδειξη Ι (Ιδιόκτητο) ή Ε (Ενοικιαζόµενο) αντίστοιχα. Πίνακας Β.2 Στη στήλη ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ο υποψήφιος συµπληρώνει ανάλογα την κατάλληλη ένδειξη, όπως Κρεατοπαραγωγής, Γαλακτοπαραγωγής, Αυγοπαραγωγής, κλπ. Σελ 17/21

18 Πίνακας Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στον πίνακα Γ ο υποψήφιος καταγράφει τις δράσεις Τυποποίησης- Μεταποίησης- Συσκευασίας που περιλαµβάνονται στις δραστηριότητές του και τις οποίες εντάσσει σε σύστηµα ποιότητας. Στον πίνακα αυτό εξειδικεύονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην Ενότητα 1 Πίνακες 4 (ατοµικά) ή 5 (Οµάδα ή Συνεταιρισµός) της Αίτησης ενίσχυσης. Η στήλη Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ συµπληρώνεται µε την κατάλληλη ένδειξη ως εξής: αν πρόκειται για ιδιόκτητη του δικαιούχου (Ι ), ιδιόκτητη του Συνεταιρισµού ή της Οµάδας (ΙΟ), Ενοικιαζόµενη (Ε ) ή (ΕΟ) από την δικαιούχο ή την Οµάδα που ανήκει, Μερική χρήση εγκαταστάσεων µε σύµβαση (Σ ), (ΣΟ). Η στήλη Υπάρχουσα πιστοποίηση, εφόσον ισχύει, συµπληρώνεται µε την ένδειξη και την ηµεροµηνία πρώτης πιστοποίησης (π.χ. ΒΙΟ 25/05/2007), ειδάλλως παραµένει κενή. Προκειµένου για νέα ένταξη σε σύστηµα ποιότητας, η οποία δεν έχει ακόµα πιστοποιηθεί κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης, συµπληρώνεται η στήλη Προτεινόµενη πιστοποίηση µε τη σχετική ένδειξη. Σελ 18/21

19 Υπεύθυνη ήλωση υποψηφίου Ανάληψη δεσµεύσεων Με την παρούσα αίτηση ενίσχυσης δεσµεύοµαι να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή µου σε Σύστηµα Ποιότητας που αφορά.., Πέραν της βασικής αυτής υποχρέωσης δεσµεύοµαι παράλληλα να: α) παρέχω κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνω τις Υπηρεσίες που παρακολουθούν την εφαρµογή του Μέτρου. β) διευκολύνω τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχω πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), στην Αρχή Ελέγχου και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε. γ) τηρώ τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών που πραγµατοποίησα. δ) προσκοµίζω ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ ελάχιστο στην που η εκµετάλλευσή µου περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές εγκαταστάσεις. ε) δηλώνω κατ έτος στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης τη συµµετοχή µου στο παρόν Μέτρο και στους αντίστοιχους κωδικούς της Παράλληλης ράσης για την ένταξη αγροτεµαχίων µου στο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης. στ) υποβάλλω ετήσια αίτηση πληρωµής. ζ) αποδέχοµαι την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων βάσει του Καν.(ΕΚ) 259/2008. η) τηρώ τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την ένταξή µου στο παρόν Μέτρο για πέντε (5) έτη. Η εκµετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηµατοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές πηγές για την ίδια δαπάνη. Οι ενισχύσεις για τη συµµετοχή των γεωργών σε Κοινοτικά Συστήµατα Ποιότητας του Κανονισµού περί Βιολογικής Παραγωγής και σε Εθνικά Συστήµατα Ποιότητας (Agro 2 και Agro 3) δεν εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του Καν. (ΕΚ)1782/2003 και στα συστήµατα ενίσχυσης του Παραρτήµατος 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Η ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ AGRO ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ( Π.Χ. ΓΡΑΠΤΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ). Συνηµµένα υποβάλλω σε φάκελο υποψηφιότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά και παρακαλώ για τον έλεγχο τους: Σελ 19/21

20 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Είδος παραστατικού Αριθµός / Ηµ/νία* Έλεγχος πληρότητας** 1. Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης ( ήλωσης ΟΣ Ε) 2. Υπογεγραµµένη Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα α. Ατοµική Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα (για πιστοποίηση AGRO 2, AGRO 3 ή Βιολογική Παραγωγή) β. Οµαδική Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα (για πιστοποίηση AGRO 2, AGRO 3) όπου αναφέρεται ο δικαιούχος καθώς και ο Συνεταιρισµός ή η Οµάδα Παραγωγών που έχουν συνάψει τη σύµβαση 3. Αποδεικτικά ιδιότητας γεωργού-κτηνοτρόφου α. Για φυσικά πρόσωπα: Ι. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ µε πρόσφατη θεώρηση II. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) III. Εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου της υποβολής έτους β. Για νοµικά πρόσωπα: I. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε3) II. Αντίγραφο του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας 4. Παραστατικά νόµιµης κατοχής α. Τίτλοι ιδιοκτησίας (Για ιδιόκτητα αγροτεµάχια) β. Ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας (κατ ελάχιστο, για ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές εγκαταστάσεις) γ. Θεωρηµένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης ή µελισσοκοµικού βιβλιαρίου δ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1996 ότι τα παραστατικά έχουν κατατεθεί στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης 5. Λοιπά παραστατικά Υπάρχουν Υπάρχουν Υπάρχει Υπάρχει εν υπάρχουν εν υπάρχουν εν υπάρχει εν υπάρχει α. Απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα Νέων Γεωργών β. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά Υπηρεσίας ότι η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας γ. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά Υπηρεσίας ότι η εκµετάλλευση βρίσκεται σε πυρόπληκτη περιοχή δ. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά Υπηρεσίας ότι η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (Natura) ε. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά Υπηρεσίας ότι η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εφαρµογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης στ. Βεβαίωση προϋπάρχουσας πιστοποίησης από Φορέα Πιστοποίησης ζ1. Σύµβαση µε Σύµβουλο Γεωτεχνικό Σελ 20/21

ΠΡΟΣ: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ133 Σελίδα 1 από 6

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ133 Σελίδα 1 από 6 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 11001/7-10-2011 ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλ: Τηλεοµοιότυπο :

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλ: Τηλεοµοιότυπο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 4 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5383 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προς: Δ/νσεις Αγροτικής ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ. Κατασκευαστικά Στοιχεία Μονάδων Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος. Θέμα. Μέτρο 112. Μέτρο 121 ΕΣΠΑ. Γεωρ Συμβουλ. Έναρξη Δραστ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΣΠΑ. Κατασκευαστικά Στοιχεία Μονάδων Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος. Θέμα. Μέτρο 112. Μέτρο 121 ΕΣΠΑ. Γεωρ Συμβουλ. Έναρξη Δραστ Μ.Α.Α.Ε. Κατανομή Προϋπολογισμού Δικαιούχοι Κριτήρια Επιλεξιμότητας Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιλέξιμες Δαπάνες Είσοδος στο Σύστημα Είσοδος στο Σύστημα Γεωργικοί Σύμβουλοι Στόχος του Έργου είναι να ενθαρρύνει, με

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3: Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES. Στα ελληνικά: Στα αγγλικά:

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES. Στα ελληνικά: Στα αγγλικά: INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ.:

Τ.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4259 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων για ζηµιές που προξενήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, από ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΟΙΟ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Συµπληρώνεται η επωνυµία της Τράπεζας («ΕΦ»), η οποία επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

05 προκύπτει η αµοιβή του συµβούλου σε περίπτωση ύπαρξης συµβούλου

05 προκύπτει η αµοιβή του συµβούλου σε περίπτωση ύπαρξης συµβούλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Αντίγραφο (ενυπόγραφο) της αίτησης πληρωµής για το αντίστοιχο έτος εφαρµογής 02 Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07 Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29555 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα 1: Αίτηση Δήλωση καταγραφής κυψελών διαχείμασης Υπόδειγμα 2: Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις δράσεις 3.1 και 3.2 Υπόδειγμα 3: Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤ Α (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤ ΗΣΗ (κλίμακα 0- ) 1. Συνάφεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCOPE IFA, SUB SCOPES FRUIT AND VEGETABLES COMBINABLE CROPS

SCOPE IFA, SUB SCOPES FRUIT AND VEGETABLES COMBINABLE CROPS ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ GLOBALGAP: SCOPE IFA, SUB SCOPES FRUIT AND VEGETABLES

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά µε τις Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά µε τις Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 42/3951 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Βερανζέρου 46 Προς: ΚΕΠΠΥΕΛ έδρες τους Ταχ. Κώδ. : 104 38 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/14 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ α/α (αρ. στήλης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 Συµπληρώνεται ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤ Α (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤ Α (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤ Α (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων για ζηµιές που προξενήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Τηλ. : 231330-1071 FAX : 2310-347161 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13/12/2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π.: 14357 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Εγκύκλιος 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π46 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Α. Για ιδιόκτητες εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, η προσκόμιση βεβαίωσης υποθηκοφυλακείου ή άλλων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης: - - / /2014

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης: - - / /2014 Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης: - - / /2014 Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ στην Πράξη «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων» η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 05/06/2009 Αρ. Πρωτ.: 1483 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 05/06/2009 Αρ. Πρωτ.: 1483 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 05/06/2009 Αρ. Πρωτ.: 1483 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΒ-ΑΡ9. Αθήνα, 20/12/2011 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΩΣ Π..

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΒ-ΑΡ9. Αθήνα, 20/12/2011 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β2 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» 1 ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Ενισχύσεις για τη µετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Προϋπολογισµός: Η Δηµόσια Δαπάνη της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια.

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια. Βιολογική Κτηνοτροφία Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Νομοθεσία ΚΥΑ 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Α019 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνάφεια/επάρ κεια επαγγελματικ ών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας 2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα 3. Εισοδηματικά κριτήρια Α/Α 1.1 2.1 3.1 Μ 6.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν

θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν Μέτρο 133 : ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενηµέρωση προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (iii) και 33 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα