ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναθέτουσα Αρχή Ιούλιος 2011

2 Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνεται το έργο «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικής Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με Ανάπτυξη Νέων εξιοτήτων γιατην Εξωστρέφεια», το οποίο εκπόνησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για λογαριασμό του ΣΕΒ. To έργο εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που υλοποιεί ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναμικού» (ΕΣΠΑ ). Το έργο επεξεργάζεται προτάσεις για την ανάπτυξη του τομέα των εξαγωγών και της εξωστρέφειας με ανάδειξη προτεραιοτήτων σε επίπεδο επιχειρήσεων, εργαζομένων και περιβάλλοντος υποστήριξης της εξωστρέφειας. Αναδεικνύονται οι βασικές παράμετροι στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων καισυγκεκριμέναοι μηχανισμοί στήριξης, οι αναγκαίες βελτιώσεις στην οργάνωση τουςκαιηεξασφάλισηενόςυγιούς διοικητικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Στην κρίσιμη φάση που διανύει η ελληνική οικονομία, η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να στραφούν προς τη διεθνή αγορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κρίση και την κάμψη της εγχώριας αγοράς. Η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις προϋποθέτει καλή γνώση των παραγόντων και των αδυναμιών που επηρεάζουν την εξωστρέφειά τους. Αυτοί οι παράγοντες και οι αδυναμίες διατυπώνονται στις προτάσεις των δύο συλλογικών φορέων (ΣΕΒ και ΣΕΒΕ) και με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια αποφασιστική περίοδος διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις της χώρας και τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους για τα κρίσιμα ζητήματα της εξωστρέφειας.

3 Προβλήματα & Προκλήσεις για την Ανάπτυξη της Εξωστρεφούς Ανταγωνιστικότητας Επισκόπηση Ελληνικών Εξαγωγών Εξαγωγές Αγαθών Εξαγωγές Υπηρεσιών Παράγοντες Εξωστρέφειας Ελληνικών Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητας Ελληνικής Οικονομίας Εθνική Πολιτική Εξαγωγών και Σύστημα Εξωστρέφειας Ανάπτυξη εξιοτήτων Ανθρώπινου υναμικού Εκπαίδευση Καινοτομία Χρηματοοικονομική Υποστήριξη Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Εξαγωγικά Αντικίνητρα Πρόσβαση σε Πληροφόρηση Χρήση Τεχνολογιών Επιχειρηματική Ωριμότητα υνατότητα Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωστρέφειας ράσεις Ανάπτυξης εξιοτήτων Ανθρώπινου υναμικού ράσεις Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης ράσεις Αξιοποίησης Πληροφοριών 3

4 Επισκόπηση Εξαγωγών - Εξαγωγές Αγαθών Οι εξαγωγές αγαθών ανέρχονται σε 15 δις, καταγράφοντας την τελευταία εικοσαετία σταδιακή αύξηση σε τρέχουσες τιμές. Η αύξηση εξαρτάται, κυρίως, από την αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας, παρά από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και επιχειρήσεων. Η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας παραμένει διαχρονικά χαμηλή σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 6,5%, με μεγάλη απόσταση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (26-27%). ιαχρονικά η εξαγωγική επίδοση μειώνεται με μέσο ρυθμό -0,28%. Ο κλάδος τροφίμων παρουσιάζει την μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Χαρακτηριστική είναι η υποχώρηση των εξαγωγών ενδυμάτων και υποδημάτων, ενώ οι κλάδοι των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων και υλικών μεταφορών εμφανίζονται ιδιαίτερα δυναμικοί. Οι εξαγωγές της χώρας μας προορίζονται κυρίως στην ΕΕ. Το μερίδιο εξαγωγών προς την ΕΕ υπολογίζεται περίπου στα 2/3 των συνολικών ελληνικών εξαγωγών έναντι 1/3 τωνεξαγωγώνπρος τρίτες χώρες, πολλές από τις οποίες είναι επίσης Ευρωπαϊκές. Η συμμετοχή των παραδοσιακών προϊόντων στην εξαγωγική δραστηριότητα υποχωρεί θεαματικά στις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή των προϊόντων που ενσωματώνουν περισσότερη γνώση και είναι υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης. Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις εξαγωγικές δυνατότητες που προκύπτουν από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Η διαφορά μεταξύ δυνητικών και πραγματικών εξαγωγών διευρύνεται σημαντικά διαχρονικά. Η διαφορά μεταξύ δυνητικών και πραγματικών εξαγωγών διευρύνεται σημαντικά διαχρονικά.

5 Επισκόπηση Εξαγωγών - Εξαγωγές Υπηρεσιών Οι εξαγωγές υπηρεσιών ανέρχονται σε 31 δις. Την τελευταία δεκαετία ο μέσος ρυθμός αύξησης είναι 15%. Παρατηρείται πολύ καλύτερη επίδοση σε σχέση με τις εξαγωγές προϊόντων, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των εξαγωγών υπηρεσιών στις συνολικές εξαγωγές αυξάνεται σταθερά και διαμορφώνεται σε επίπεδο άνω του 60%, ενώ σε χώρες τις ΕΕ με αυξημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών δεν ξεπερνάει το 35%. Ηχώραμαςκατέχει, αναλογικά με το μέγεθός της, σημαντική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών. Καλύπτει το 1,32% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών, μολονότι αποτελεί το 0,17% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 0,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Συνολικά οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα αποτελούν το 20% του ΑΕΠ σε αντίθεση με άλλες αναπτυγμένες χώρες, όπουτοποσοστόαυτόκυμαίνεται από 27% έως και 84%. Η θέση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη διαθέτοντας το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και στο γεγονός ότι είναι επίσης μεταξύ των σημαντικών τουριστικών προορισμών. Βασικό χαρακτηριστικό των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών αποτελεί η πολύ μεγάλη αύξηση των μεταφορικών υπηρεσιών που κυριαρχούν πλέον (ναυτιλία). Ποιοτική ανάλυση των εξαγωγών υπηρεσιών δείχνει ότι ενώ οι υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής παγκοσμίως αναπτύσσονται με τον ταχύτερο ρυθμό, στη χώρα μας αντιθέτως, η συμμετοχήτων υπηρεσιών τεχνολογίας μειώνεται, αποκαλύπτοντας ένα εξαγωγικό πρότυπο καθυστερημένο. Οι μη ικανοποιητικές ελληνικές επιδόσεις στις εξαγωγές της κατηγορίας τεχνολογιών αιχμής οφείλονται στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών, σεσχέσημετομέσοπαγκόσμιοόροπου συμπιέζει τη συμμετοχή των υπηρεσιών αυτών, αλλά και την υστέρηση σε τομείς αιχμής της τεχνολογικής προόδου.

6 Παράγοντες Εξωστρέφειας Ελληνικών Επιχειρήσεων Το 9% των Ελληνικών επιχειρήσεων καταγράφουν έσοδα από εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές των Ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν το 2% των συνολικών εσόδων, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ, όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 4,6%. Οι βασικές προκλήσεις των επιχειρήσεων που επηρεάζουν την εξωστρέφειά τους και την δυνατότητά τους να διεθνοποιηθούν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους παρακάτω άξονες: 1. Έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού για την διεθνοποίηση 2. Έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης 3. Έλλειψη αξιοποιήσιμης πληροφόρησης / γνώσης αναφορικά με ξένες αγορές (κυρίως ως συνέπεια των δύο προηγούμενων, έλλειψης δεξιοτήτων και πόρων) Ελλείψεις / Προκλήσεις Έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού για την διεθνοποίηση Έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης Έλλειψη αξιοποιήσιμης πληροφόρησης / γνώσης αναφορικά με ξένες αγορές Προβλήματα διεθνοποίησης Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό για την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης. Έλλειψη χρόνου διαχείρισης θεμάτων εξωστρέφειας Έλλειψη χρόνου και πόρων για εκπαίδευση και κατάρτιση Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Φορολογικά αντικίνητρα εξαγωγών. Γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των προϊόντων. Ελλιπής ή/και περιορισμένη πληροφόρηση για τον εντοπισμό ευκαιριών & την ανάλυση νέων αγορών. Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό. Προβλήματα με την εξασφάλιση των κατάλληλων και αξιόπιστων μεταφορικών μέσων. Πολυπλοκότητα δικτύων διανομής στο εξωτερικό. Οι δυσκολίες που διαπιστώνονται στην ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας «υψηλών δυνατοτήτων» και η δυσκολία πρόσβασηςσεαγορέςτου εξωτερικού είναι αποτέλεσμα έλλειψης της απαιτούμενης εξειδίκευσης για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων με παράλληλη δυσκολία εξεύρεσης απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων, με αποτέλεσμα την έλλειψη γνώσης αναφορικά με ξένες αγορές και την αδυναμία κατάκτησής τους.

7 Ανταγωνιστικότητας Ελληνικής Οικονομίας Σύμφωνα με διεθνείς συγκρίσεις και δείκτες, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι συγκριτικά χαμηλό, με την χώρα μας να καταλαμβάνει συνήθως την τελευταία ή μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. Παράγοντες εξωστρέφειας Παράγοντες ς ιεθνών Οργανισμών Έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων Έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης Έλλειψη αξιοποιήσιμων πληροφοριών / γνώσης αναφορικά με ξένες αγορές ΕπεξήγησηΣυμβόλων Μέσοςόρος κατάταξης <30 Εγγραφές σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος και ιδρυμάτων Έκταση Επαγγελματικής Κατάρτισης ιαθεσιμότητα υπηρεσιών έρευνας και εκπαίδευσης Αποδοτικότητα χρηματαγοράς Ευκολία και κόστος χρηματοδότησης Κόστος και χρόνος εξαγωγικής διαδικασίας Κόστος και ποιότητα τελωνειακών διαδικασιών Επιβάρυνση από γραφειοκρατία / δημόσια διοίκηση Αξιοπιστία τραπεζικού συστήματος ιαθεσιμότητα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Ικανότητα Καινοτομίας Ανάπτυξη δικτύων (clusters) Επίπεδο marketing και ελέγχου δικτύων διανομής Αεροπορικές / επίγειες μεταφορικές υποδομές Επιχειρηματική ωριμότητα Μέσοςόρος κατάταξης >=30 Μέσοςόρος κατάταξης >=60 Μέσοςόρος κατάταξης >=90 Μέσοςόρος κατάταξης >=120 WEF Global Competitiveness Index 83η θέσημεταξύ139 οικονομιών, έναντι της 71ης την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο έτος WEF Enabling Trade Index 55η θέσημεταξύ125 οικονομιών, έναντι της 47ης για το World Bank Doing Business 84η θέσημεταξύ178 χωρών, έχοντας υποχωρήσει κατά 3 θέσεις, έναντι του IMD Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 46η θέση, μεταξύ 55 οικονομιών, με σχετική βελτίωση σε σχέση με την κατάταξη το 2009 (52η). Στοιχεία: Institute for Management Development (IMD), World Economic Forum (WEF), Doing Business (World Bank),

8 Εθνική Πολιτική Εξαγωγών και Σύστημα Εξωστρέφειας Η εθνική πολιτική εξαγωγών και δράσεις εξωστρέφειας μέχρι σήμερα δεν απέφεραν ορατά αποτελέσματα. Η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης δημιουργούν αρνητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γενικότερα και της εξωστρέφειας ειδικότερα με αποτέλεσμα την απουσία ενιαίου οράματος για την εθνική εξωστρέφεια της χώρας και ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών. Η πολυπλοκότητα και πολλές φορές η αντιφατικότητα κινήτρων και μέτρων δημιούργησαν πρόβλημα στην υλοποίηση στοχευόμενης στρατηγικής εξαγωγών και δημιούργησαν πρόβλημα στην υλοποίησή της, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το σύστημα εξωστρέφειας αδυνατεί να καλύψει τις βασικές προκλήσεις των επιχειρήσεων, σχετικά με (1) τις απαιτούμενες δεξιότητες για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, (2) την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και υποστήριξης και (3) την απαραίτητη γνώση και πληροφόρηση σχετικά με ξένες αγορές και ευκαιρίες διεθνοποίησης.

9 Ανάπτυξη εξιοτήτων Ανθρώπινου υναμικού - Εκπαίδευση ΗΕλλάδασυμφώναμεταστοιχείατουWEF, κατατάσσεται 17η και3η αναφορικά με το ποσοστό εγγραφών στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα, ενώ σε επίπεδο ποιότητας εκπαιδευτικού συστήματος και έκτασης επαγγελματικής κατάρτισης απέχει κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρά τη μεγάλη συμμετοχή στην εκπαίδευση, η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι επαρκής για την μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι επαρκείς για την αύξηση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας. είκτες WEF για την ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση Κατάταξη WEF, 139 χώρες ευτεροβάθμια εκπαίδευση - % εγγραφών επί του πληθυσμού που αντιστοιχεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice M.O. ΕΕ-27 61, ,8 90,8 120,7 Ολλανδία 94,4 Φιλανδία Τριτοβάθμια εκπαίδευση - % εγγραφών επί του πληθυσμού που αντιστοιχεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση 2,9 4,3 Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος - 3,7 4,7 5,6 Φιλανδία 6,0 Βέλγιο 6,2 Γερμανία 5,7 Σουηδία Ποιότητα ιδρυμάτων διοίκησης επιχειρήσεων - 3,7 5,0 ιαθεσιμότητα υπηρεσιών έρευνας και εκπαίδευσης - 3,5 4,4 Έκταση επαγγελματικής κατάρτισης -

10 Ανάπτυξη εξιοτήτων Ανθρώπινου υναμικού - Καινοτομία Μεγάλο προβληματισμό πρέπει να επιφέρει το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια και οι χαμηλή δαπάνη για έρευνα. Η έρευνα που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις και η ποιότητα των ιδρυμάτων επιστημονικών ερευνών αξιολογούνται χαμηλά. Παρά τον μεγάλο αριθμό επιστημόνων και την ικανοποιητική εξέλιξη σε ευρεσιτεχνίες, το μεγαλύτερο μέρος καινοτομιών μένει εντός των πανεπιστημιακών τειχών. είκτες WEF για την καινοτομία 125 2,4 3,0 Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice Κατάταξη WEF, 139 χώρες ,3 4,7 M.O. ΕΕ-27 3,9 4,3 4,6 5, ,0 Ην. Βασίλειο 6,0 Σουηδία 5,6 Φιλανδία 6,0 Φιλανδία 163 Φιλανδία 0 Ποιότητα ιδρυμάτων επιστημονικών ερευνών - απάνη εταιριών για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) - Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) (υψηλή) ιαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών- 1-7 (υψηλή) ιπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο πληθυσμού

11 Χρηματοοικονομική Υποστήριξη Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δύσκολη και ακριβή πρόσβαση σε τραπεζικά και επιχειρηματικά κεφάλαια, παρά την υψηλή αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει ισχυρή τάση για οικονομική συνεισφορά από φίλους και οικογένεια, παρά από θεσμοθετημένα επιχειρηματικά κεφάλαια. Το πρόβλημα χρηματοδότησης είναι μεγάλο, λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε τραπεζικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικά εργαλεία (υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων, factoring κ.α.). είκτες WEF για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Κατάταξη WEF, 139 χώρες ,7 4,2 Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice M.O. ΕΕ-27 4,1 2,6 4,7 3,1 2,3 2,9 5,0 5,2 25 5,0 Σουηδία 5,7 Φιλανδία 4,7 Λουξεμβούργο 4,2 Φιλανδία 6,3 Μάλτα 0 Αποδοτικότητα χρηματαγοράς* (υψηλή) Κόστος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (υψηλή) Ευκολία δανεισμού - ιαθεσιμότητα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture capital) - Αξιοπιστία τραπεζών -

12 Χρηματοοικονομική Υποστήριξη Εξαγωγικά Αντικίνητρα Στις παραπάνω δυσκολίες χρηματοδότησης και στην γενικότερη έλλειψη ρευστότητάς λόγω οικονομικής ύφεσης, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με επιπλέον αντικίνητρα ανάπτυξηςτης εξαγωγικής δραστηριότητας που ενισχύουν την αδυναμία ομαλής χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Το μέγεθος της γραφειοκρατίας είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για την ανταγωνιστική λειτουργία των επιχειρήσεων, το οποίο μεταφράζεται σε κόστος για τις επιχειρήσεις. Το διοικητικό βάρος στην Ελλάδα ανέρχεται στο 6,8% του ΑΕΠ (Μ.Ο. για την ΕΕ 3,5%). Το βασικότερο πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι οι πολύπλοκες διαδικασίες απαλλαγής από τον ΦΠΑ και οι καθυστερήσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης και της ακαμψίας των διαδικασιών τελωνισμού είναι η σοβαρότατη μείωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τα Ελληνικά προϊόντα γίνονται ακριβότερα, οι επιχειρήσεις πιο αναξιόπιστες λόγω του μεγάλου χρόνου και μικρής αξιοπιστίας της διαδικασίας. είκτες WEF που σχετίζονται με εξαγωγικά αντικίνητρα 125 Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice Κατάταξη WEF, 125 χώρες ,1 4,8 4,8 9,0 2,5 3,3 M.O. ΕΕ ,1 3,9 0 5,8 Σουηδία Κόστος τελωνειακών διαδικασιών - Ποιότητα τελωνιακών υπηρεσιών (υψηλή) 12,0 Ην. Βασίλειο 4,0 Λουξεμβούργο 5 ανία Αποτελεσματικότητα διαδικασίας εκτελωνισμού (υψηλή) Απαιτούμενος χρόνος για εξαγωγική διαδικασία (ημέρες) Κόστος εξαγωγικής διαδικασίας (US$ / κοντέινερ) 540 Φιλανδία 5,3 Σουηδία Αποδοτικότητα δημόσιας διοίκησης-

13 Πρόσβαση σε Πληροφόρηση Χρήση Τεχνολογιών Παρά την διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών και διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου, η γενικότερη υιοθέτηση τεχνολογίας σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι χαμηλή. Σε σχέση με την ένταση χρήσης του διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς (e-commerce), η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (1% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με 2,2% ΕΕ 15). Σε ό,τι αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό, μόνο 28% των υπαλλήλων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους καθηκόντων. Κατάταξη WEF, 125 χώρες ,9 Βαθμός χρήσης διαδικτύου από επιχειρήσεις - είκτες WEF για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice M.O. ΕΕ-27 είκτες WEF που σχετίζονται με εξαγωγικά αντικίνητρα 4,4 123,9 13,5 43,5 6,4 Σουηδία 188,2 Εσθονία 41,2 Σουηδία 87,8 Σουηδία 0,8 Ην. Βασίλειο Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους Συνδρομητές ευρυζω νικού διαδικτύου ανά 100 κατοίκους Χρήστες διαδικτύου ανά 100 κατοίκους 0,4 είκτης Online κυβερνητικώ ν υπηρεσιών (υψηλή) 5,2 6,8 Σουηδία ιαθεσιμότητα νέων τεχνολογιώ ν - 6,4 Σουηδία Υιοθέτηση τεχνολογίας σε επιχειρησιακό επίπεδο -

14 Πρόσβαση σε Πληροφόρηση Επιχειρηματική Ωριμότητα Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό είναι επιχειρηματικότητα "ανάγκης" και οι είκτες Επιχειρηματικότητας Υψηλών υνατοτήτων είναι χαμηλοί με αποτέλεσμα την περιορισμένη γνώση των επιχειρήσεων αναφορικά με ξένες αγορές. Εκτιμάται ότι το 28% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστά επιχειρηματικότητα ανάγκης, σε σύγκριση με ποσοστό 18% σε επίπεδο ΕΕ. Από τα επιχειρηματικά εγχειρήματα στην Ελλάδα το 16,14% μπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλών δυνατοτήτων (που συμβάλλουν στην επέκταση των αγορών, στη δημιουργία απασχόλησης, στην αύξηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της χώρας κτλ.). Σημαντική καθυστέρηση εμφανίζει η επιχειρηματική συμπεριφορά στην ανάπτυξη δικτύων και την ικανότητα καινοτομίας. Επίσης σημαντική είναι η απροθυμία των Ελληνικών επιχειρήσεων να μεταβιβάσουν εξουσία σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. είκτες WEF για την επιχειρηματική ωριμότητα Κατάταξη WEF, 139 χώρες ,9 Ελλάδα ΕΕ-27 Best Practice M.O. ΕΕ-27 4,1 4,3 3,1 2,5 5,5 Ιταλία 5,4 Σουηδία 6,0 Σουηδία 6,5 Σουηδία 5,9 Γερμανία 0 Ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων (Cluster) - Έλεγχος της διανομής στο εξωτερικό - Επίπεδο marketing - Προθυμία μεταβίβασης διοικητικής εξουσίας - Ικανότητα καινοτομίας -

15 υνατότητα Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωστρέφειας Κεντρικό σημείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος εξωστρέφειας αφορά την αποκρυστάλλωση ενιαίας στρατηγικής με βασικά στοιχεία: Την ύπαρξη κεντρικού οράματος για την εξωστρέφεια της οικονομίας που επικοινωνείται με σαφήνεια Την εστίαση σε κλάδους προτεραιότητας / τομείς με συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Τον συντονισμό πολύπλευρων δράσεων από έναν κατεξοχήν αρμόδιο φορέα ενίσχυσης της εξωστρέφειας με ισχυρές δομές, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες Με βάση τα παραπάνω συντονισμένες πολιτικές δράσεις πρέπει να εστιαστούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διεθνοποίησης στην χρηματοοικονομική υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες αναφορικά με ξένες αγορές και τεχνογνωσία για την διεθνοποίηση στήριξη των επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό στα προγράμματα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού και σταεπιχειρηματικάπρογράμματαμεεξατομικευμένη υποστήριξη συντονισμός, αποφυγή επικαλύψεων και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων οι οποίοι προορίζονται για την εξωστρέφεια με στόχο την απόκτηση πρόσβασης και πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς της διεθνοποίησης ανάπτυξη υποδομής οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης στρατηγικού χαρακτήρα και υποστήριξη δικτύωσης και επιχειρηματικών επαφών

16 ράσεις Ανάπτυξης εξιοτήτων Ανθρώπινου υναμικού Οι προσεγγίσεις / βέλτιστες πρακτικές που αντιμετωπίζουν την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εξωστρέφειας αφορούν: στα προγράμματα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού στα επιχειρηματικά προγράμματα με εξατομικευμένη υποστήριξη Βέλτιστες Στόχος Βασικά χαρακτηριστικά υνατότητες δράσεων πολιτικής Πρακτικές Προγράμματα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού =>ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την εξωστρέφεια Προγράμματα με εξατομικευμένη υποστήριξη =>αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης INOV Contacto Πορτογαλία KiVi Φιλανδία Cluster τεχνογνωσίας Ουγγαρία Innovation Norway Νορβηγία Globaali Φιλανδία Go International Γερμανία Passport to export Ηνωμένο Βασίλειο First flight Ιρλανδία PIPEnet Ισπανία Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω πρακτικής εξάσκησης του ανθρώπινου δυναμικού Συνδυασμός πρακτικών πτυχών με θεματικές διαλέξεις και προγράμματα σπουδών ικτύωση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ενταχθεί σε διαδικασία διαρκούς μάθησης και ενημέρωσης Μακροχρόνια δέσμευση η οποία μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τον ένα χρόνο Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης και διεθνοποίησης Υποστήριξη επιχείρησης από πιστοποιημένο σύμβουλο Καταλυτικός είναι ο ρόλος των επιχειρηματικών φορέων για την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων και για την οργάνωση των προγραμμάτων Πιθανή ενεργοποίηση του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης για την υποστήριξη των προγραμμάτων με μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών εισφορών ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις Αποτύπωση συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις επαγγελματικές ειδικότητες που προωθούν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, καθώς και η καταγραφή των απαιτούμενων δεξιοτήτων Θεσμοθέτηση καταρτισμένων και πιστοποιημένων συμβούλων, οι οποίοι ειδικεύονται στη διεθνοποίηση επιχειρήσεων και διασφαλίζουν την ποιότητά. Σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ώστε το πρόγραμμα να αποκτήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου

17 ράσεις Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Οι προσεγγίσεις / βέλτιστες πρακτικές που αντιμετωπίζουν την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εξωστρέφειας αφορούν: στην απόκτηση πρόσβασης σε επιπρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση διεθνών δραστηριοτήτων στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς και εργαλεία Βέλτιστες Στόχος Βασικά χαρακτηριστικά υνατότητες δράσεων πολιτικής Πρακτικές Εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία SIMEST Ιταλία PIPE Ισπανία Ανάπτυξη μόνιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την διεθνοποίηση σε τρεις παρεμβάσεις χρηματοδοτικής υποστήριξης : εγγυήσεις- επιχειρηματικά κεφάλαιαεπιδότηση επιτοκίου Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) για ολοκληρωμένη και όχι μεμονωμένη χρηματοδότηση δράσεων Υλοποίηση του εξαγγελθέντος Ταμείου Εξωστρέφειας (GO 2 Market) με ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών υπηρεσιών (διευκόλυνση της πρόσβασης των εξωστρεφών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, συμμετοχή στο κεφάλαιο δυναμικά αναπτυσσόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων, κ.α) ραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ με στόχο την δημιουργία έξυπνων χρηματοοικονομικών προϊόντων που θα καλύψουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας και διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων. (factoring, εργαλεία όπου επιμερίζεται η κάλυψη του κινδύνου μεταξύ ΟΑΕΠ και ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας) ιαφάνεια πληροφόρησης για χρηματοοικονομικά εργαλεία EVD Ολλανδία Ομαδοποίηση και σύγκριση χρηματοοικονομικών εργαλείων σε ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα Παρουσίαση εργαλείων με απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο (όροι και τιμές πρέπει να είναι εύκολα συγκρίσιμες) Επιλογή του φορέα με ισχυρές δομές, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον συντονισμό, που θα διασφαλίζει την αξία, την ομαδοποίηση και ομογένεια της πληροφόρησης Σχεδιασμός και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της διαδικτυακής εφαρμογής που θα μπορούσε να βασιστεί για παράδειγμα στο Φόρουμ Επιχειρηματικής ικτύωσης στο ή στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ που αφορούν κοινοτικά προγράμματα)

18 ράσεις Αξιοποίησης Πληροφοριών Οι βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες (γνώσεις) αφορούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με αγορές και επιχειρήσεις εξωτερικού και στησύναψηεπαφώνκαιεπιχειρηματικήδικτύωση. Στόχος Εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες & Σύναψη επαφών και επιχειρηματική δικτύωση Βέλτιστες Πρακτικές BusinessInfo.cz Τσεχία AHK Εμπορικά Επιμελητήρια του Εξωτερικού Γερμανία Marketplace Baltic Region Σουηδία Πλατφόρμα Econet Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία ίκτυο INTER- NED Κάτω Χώρες / Ρηνανία- Βεστφαλία Βασικά χαρακτηριστικά Ομαδοποίηση αξιοποιήσιμων πληροφοριών σε ευανάγνωστη και εύχρηστη μορφή (onestop-shop) Πρόσβαση σε ευκαιρίες εξαγωγών και πληροφορίες δικτύωσης και επιχειρηματικών επαφών, οι οποίες συλλέγονται στην εσωτερική βάση δεδομένων, μεταφράζονται, ταξινομούνται ανά τομέα και να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο υνατότητες δράσεων πολιτικής Βελτίωση του Συστήματος Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) αναφορικά με την Πληροφόρηση, έτσι ώστε τα γραφεία να μπορούν να παρέχουν έγκυρη, επικαιροποιημένη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση. Συνεργασία και ο συντονισμός των γραφείων ΟΕΥ με το ΥΠΟΙΑΝ και τον ΟΠΕ για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σύναψης επαφών και διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης Επιλογή του φορέα με ισχυρές δομές, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον συντονισμό, που θα διασφαλίζει την αξία, την ομαδοποίηση και ομογένεια της πληροφόρησης Τυποποίηση των βασικών διεργασιών και προδιαγραφών απαιτήσεων της πληροφόρησης και δημιουργία κοινών πλατφόρμων με έξυπνες συνδέσεις σε επικαιροποιημένες σελίδες διαδικτύου. Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδικτυακής εφαρμογής που θα μπορούσε να βασιστεί για παράδειγμα στο Φόρουμ Επιχειρηματικής ικτύωσης στο διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕ, ή σε άλλη εφαρμογή επιχειρηματικού φορέα εξωστρέφειας)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα