Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013"

Transcript

1 3/4/2014 Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Β πτυχία ΔΔΒΜ ΝΠΔΔ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑ 1 ΑΝΔ. Χ. ΧΑΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 2 ΑΡΜ. Β. ΣΠΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 3 ΒΑΡ. Δ. ΧΡΗ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 4 ΓΙΑ. Α. ΑΘΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 5 ΓΚΑ. Ε. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 6 ΔΑΪ. Β. ΔΗΜ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 7 ΔΕΛ. Ν. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 8 ΘΕΟ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 9 ΙΩΑ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 10 ΚΑΛ. Ε. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 11 ΚΑΜ. Β. ΑΛΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 12 ΚΑΜ. Γ. ΑΛΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 13 ΚΑΠ. Α. ΣΩΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 14 ΚΑΡ. Χ. ΠΑΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 15 ΚΙΝ. Χ. ΚΥΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 16 ΚΟΝ. Χ. ΔΙΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 17 ΚΩΝ. Ν. ΤΡΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 18 ΛΑΖ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 19 ΜΑΝ. Α. ΠΑΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 20 ΜΑΝ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 21 ΜΑΡ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 22 ΜΠΑ. Ε. ΘΕΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 23 ΝΑΝ. Χ. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 24 ΠΑΝ. Τ. ΠΑΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 25 ΠΑΠ. Β. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 26 ΠΑΠ. Γ. ΝΙΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 27 ΠΑΠ.Σ. ΔΙΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 28 ΠΕΡ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 29 ΠΙΤ. Κ. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 30 ΠΟΥ. Χ. ΛΟΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 31 ΠΡΟ. Ι. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 32 ΡΗΓ. Φ. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 33 ΣΑΝ. Α. ΧΑΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 34 ΤΣΑ. Α. ΠΑΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 ΣΕ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 35 ΤΣΙ. Γ. ΔΙΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 36 ΦΑΜ. Χ. ΣΩΤ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 37 ΦΩΤ. Ν. ΜΕΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 38 ΧΑΙ. Α. ΑΘΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 39 ΑΡΑ. Φ. ΣΤΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 40 ΑΥΓ. Δ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 41 ΒΑΣ. Δ. ΠΑΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 42 ΒΛΑ. Ι. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 43 ΒΛΑ. Π. ΣΠΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 44 ΓΕΩ. Γ. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 45 ΓΕΩ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 46 ΓΙΑ. Ε. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 47 ΓΚΟ. Α. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 48 ΓΚΟ. Β. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 49 ΔΑΛ. Κ. ΚΥΡ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 50 ΔΕΛ. Ι. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 51 ΔΗΜ. Γ. ΣΩΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 52 ΔΡΟ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 53 ΚΑΓ. Η. ΔΗΜ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 54 ΚΑΛ. Γ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 55 ΚΑΤ. Σ. ΠΑΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 56 ΚΟΥ. Μ. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 57 ΚΡΑ. Γ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 58 ΚΥΡ. Δ. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 59 ΚΥΡ. Χ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 60 ΛΑΛ. Σ. ΕΥΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 61 ΛΙΑ. Σ ΕΥΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 62 ΛΥΓ.Α. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 63 ΜΑΡ.Γ. ΑΝΔ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 64 ΜΗΝ. Π. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 65 ΜΙΧ. Κ. ΣΠΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 66 ΜΠΑ. Μ. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 67 ΜΠΛ. Α. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 68 ΝΤΡ. Χ. ΑΝΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 69 ΠΑΠ. Θ. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 70 ΠΑΠ. Ι. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.1/15

2 71 ΠΑΠ. Κ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 72 ΠΑΠ. Χ. ΑΝΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 73 ΡΟΥ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 74 ΣΙΑ. Ξ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 75 ΣΙΓ. Ε. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 76 ΣΚΑ. Δ. ΑΣΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 77 ΣΚΑ. Σ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 78 ΣΠΥ. Μ. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 79 ΣΤΑ. Δ. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 80 ΤΟΛ.Σ. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 81 ΤΡΑ. Α. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 82 ΤΡΕ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 83 ΤΣΑ. Χ. ΑΠΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 84 ΤΣΙ. Β. ΟΔΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 85 ΤΣΙ. Γ. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 86 ΤΣΙ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 87 ΦΕΡ. Ι. ΕΥΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 88 ΦΛΩ. Δ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 89 ΦΥΤ. Ν. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 90 ΧΑΤ. Λ. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 91 ΧΟΡ. Π. ΧΑΡ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 92 ΑΔΑ. Χ. ΑΘΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 93 ΓΕΩ. Μ. ΕΥΣ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 94 ΔΕΔ. Δ. ΘΕΟ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 95 ΔΡΟ. Α. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 96 ΖΑΓ. Μ. ΝΙΚ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 97 ΚΑΛ. Γ. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 98 ΚΟΥ. Ι. ΣΤΕ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 99 ΛΕΔ. Κ. ΑΝΤ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΑΡ. Κ. ΒΑΣ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΝΤΖ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΝΤΙ. Δ. ΖΑΧ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΟΔ. Σ. ΓΕΡ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΚΟ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑ. Ε. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΡ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΡΗ. Ι. ΓΕΩ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤ. Γ. ΑΝΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΤ. Η. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΛΕ. Θ. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ. Δ. ΑΡΙ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ. Θ. ΘΩΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΚΑ. Η. ΙΟΡ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜ. Χ. ΓΕΩ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΡ. Κ. ΘΕΟ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΣ. Δ. ΒΑΣ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤ. Ι. ΑΝΔ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΟ. Γ. ΣΥΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΙΑ. Χ. ΑΠΟ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΛ. Α. ΣΤΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. Α. ΖΑΦ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΕΔ. Α. ΓΡΗ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΠ. Β. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΙΠ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙΝ. Γ. ΕΛΕ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ. Α. ΠΑΥ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΜ. Ι. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΣΙ. Σ. ΒΗΣ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΣΙΓ. Κ. ΑΘΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΤ. Γ. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΓ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΑΡ. Ε. ΧΡΗ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΟΡ. Ε. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΓΕΩ. Ι. ΣΠΥ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΙΑ. Π. ΓΕΩ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΟΥ. Μ. ΘΕΟ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΡΙ. Ε. ΠΑΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΚΟΥ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΚΩΛ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 1 ΣΕ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 142 ΜΑΝ. Ε. ΓΕΩ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΜΙΧ. Γ. ΑΝΔ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΛ. Ε. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΝ. Δ. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΠ. Ν. ΤΡΙ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΟΛ. Σ. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΤΖΙ. Γ. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΤΣΑ. Α. ΑΥΓ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.2/15

3 150 ΤΣΑ. Α. ΤΡΙ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΧΛΩ. Ι. ΧΡΗ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΑΚ. Χ. ΜΙΧ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΙΑ. Σ. ΙΩΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥ. Π. ΠΙΕ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΙΧ. Δ. ΧΡΗ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΝ. Χ. ΙΩΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΑΚ. Α. ΑΝΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΡ. Ι. ΜΑΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕΚ. Γ. ΣΤΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΧΑΛ. Ν. ΛΑΜ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΧΑΤ. Γ. ΣΩΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΖΩΡ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΒΑΣ. Ε. ΧΡΗ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΕΡ.-Κ. Μ. ΔΙΟ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Π. ΙΩΑ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Θ. ΜΙΧ. ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 168 ΜΠΟ. Γ. ΠΑΝ. ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 169 ΓΙΑ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚ. Δ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚ. Ε. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΣΚΟ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΛΕ. Α. ΑΛΕ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 174 ΑΡΑ. Α. ΗΛΙ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 175 ΒΑΡ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 176 ΓΙΑ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 177 ΖΕΡ. Μ. ΕΜΜ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 178 ΚΑΡ. Π. ΑΘΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 179 ΚΑΤ. Ε. ΗΛΙ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 180 ΚΡΑ. Χ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 181 ΛΗΜ. Α. ΑΛΕ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 182 ΜΠΑ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 183 ΜΠΡ. Φ. ΕΥΣ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 184 ΠΑΠ. Θ. ΓΙΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 185 ΠΛΑ. - Γ. Θ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 186 ΠΟΡ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 187 ΤΥΜ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 188 ΓΙΑ. Θ. ΙΩΑ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ι. ΑΝΤ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΥ.-Λ. Σ. ΙΩΑ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΥ. Λ. ΚΩΝ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΩΝ. Α. ΠΑΝ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΝ. Α. ΕΥΑ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΛ.-Ν. Κ. ΒΑΣ. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΟ. Π. ΧΡΗ. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡ. Ε. ΓΡΗ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΕΙ. Α. ΝΙΚ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Χ. ΓΕΩ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΣΛ. Μ. ΝΙΚ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜ. Χ. ΠΑΝ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΙΧ. Ι. ΑΘΑ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΤΩ. Α. ΑΛΕ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓ. Ε. ΣΤΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΙΝ. Γ. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΤ. Β. ΑΘΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Σ. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Ε. ΑΡΓ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΚΙ. Ε. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΚΡ. Ι. ΦΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΛΥ. Ε. ΣΠΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΟΥ. Χ. ΑΓΓ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΑΝ. Χ. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΑΡ. Χ. ΔΗΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΑΦ. Ε. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΑΧ. Ε. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Α. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Η. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Β. ΑΝΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Β. ΝΙΚ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΒ. Π. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΛ. Δ. ΛΑΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΡ. Ε. ΜΙΧ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Δ. ΚΥΡ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. Κ. ΣΕΡ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΥΒ. Α. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΥΡ. Γ. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΛΙΟ. Ο. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΑΡ. Α. ΣΤΕ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.3/15

4 229 ΜΕΝ. Α. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Β. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Α. ΠΑΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Γ. ΦΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Σ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΕ. Ε. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΩΡ. Μ. ΝΙΚ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Κ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΣ. Θ. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Β. ΔΗΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. Σ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Σ. ΑΝΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΕΛ. Ν. ΙΩΣ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟ. Β. ΣΤΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟ. Σ. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΑΤ. Σ. ΣΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΖΑ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΖΙ. Μ. ΕΜΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΟΤ. Γ. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Α. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΦΙΛ. Ε. ΣΠΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Α. ΑΠΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Σ. ΑΘΑ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ.-Κ. Δ. ΝΙΚ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΛΗ. Α. ΚΩΝ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡ. Π. ΒΑΣ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΙΚ. Α. ΘΕΟ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Α. ΝΙΚ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Σ. ΛΟΥ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΑΡ. Θ. ΣΑΡ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΧΙ.-Α. Ε. ΝΙΚ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΘΑ. Γ. ΓΕΩ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΚΡ. Ι. ΧΡΥ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. Γ. ΚΩΝ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΒ. Α. ΗΛΙ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΥΑ. Κ. ΜΟΣ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΑΧ.-Λ. Κ. ΣΤΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΠ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΡ. Γ. ΕΜΜ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΤΟ. Δ. ΒΑΣ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΠ. Μ. ΗΛΙ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΤ. Ι. ΣΤΕ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΡ. Ε. ΣΤΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ. -Α. Α. ΠΑΝ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΙ. Δ. ΓΕΩ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΟ. Ε. ΓΕΩ. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΤΣΟ. Ε. ΑΝΔ. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ 1 ΣΕ ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 277 ΑΜΠ. Ι. ΛΟΥ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΒΑΓ. Ι. ΚΟΣ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΚΑΡ. Φ. ΣΠΥ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΚΑΤ. Ε. ΑΓΓ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΜΑΚ. Α. ΑΝΑ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΜΠΙ. Ε. ΝΙΚ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΡΗΓ. Ν. ΓΕΩ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΣΑΚ. Χ. ΔΗΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΣΕΙ. Ε. ΚΩΝ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΤΖΑ. Κ. ΕΜΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΤΣΟ. Α. ΝΕΟ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΧΡΗ. Χ. ΘΩΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΘΑΝ. Θ. ΣΠΥ. ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΝ. Χ. ΒΑΣ. ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΛΕ. Ι. ΠΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΡΝ. Λ. ΙΟΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ. Σ. ΧΡΗ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΡΗ. Σ. ΓΡΗ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΩΓ. Ε. ΜΕΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 297 ΚΑΡ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ. Ι. ΘΕΟ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ. Χ. ΠΑΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΚ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Σ. ΑΛΕ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΜΠΑ. Λ. ΕΥΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 303 ΜΠΟ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΤΙ. Χ. ΑΝΔ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΛ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΝ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.4/15

5 308 ΠΑΡ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΩΤ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΙΛ. Ι. ΣΤΕ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΡΑ. Ζ. ΠΑΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 313 ΦΡΑ. Κ. ΧΑΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΡΙ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΟΡ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΞΙ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΠΌ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΕ. Φ.-Ι. ΘΕΟ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ.-Σ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΓΟΥ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑ. Σ. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΘΑΝ. Ν. ΑΛΕ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ. Γ. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Κ. ΕΥΣ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 326 ΜΑΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΑΥ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕΝ. Γ. ΜΗΝ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 329 ΜΙΧ. Α. ΚΥΡ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΙΧ. Ι. ΧΡΗ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΝ. Ε. ΕΜΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΗΤ. Μ. ΘΩΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΟΥ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΠΕ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 ΣΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 336 ΤΟΜ. Π. ΑΓΓ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΣΑ. Μ.- Α. ΧΑΡ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΡΒ. Ζ. ΘΕΟ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΧ. Ι. ΖΗΣ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΑΜ. Δ. ΑΧΙ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΡ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΛΑΜ. Α. ΑΡΙ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΠΕ. Ο.-Α. ΙΩΑ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΝΙΚ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΑΠ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΝ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΣΙ. Π. ΠΑΝ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΜΑ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑ. Μ. ΣΑΒ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΌ. Π. ΑΡΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΑΖ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΑΦ. Σ. ΘΕΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΛΑ. Χ. ΕΥΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΥ. Α. ΔΙΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΥ. Θ. ΠΑΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΚΕ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 ΣΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 358 ΓΚΟ. Ε. ΕΥΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΑΒ. Ε.-Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΙΚ. Ε. ΜΑΤ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΡΑ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Α. ΚΛΕ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Σ. ΕΜΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΙΩΑ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΚ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΙΤ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΑΜ. Σ. ΗΛΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΙΑ. Ι. ΑΝΔ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΥΠ. Κ. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕΓ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΙΧ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΙΧ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΠΕ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΙ. Δ. ΔΙΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΠ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΠ. Β. ΒΑΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΡΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΗΦ. Μ. ΑΡΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑ. Ζ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ. Θ. ΠΑΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΑΣ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΠ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΧΑΤ. Μ. ΣΤΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΑΣ. Ι. ΣΤΥ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.5/15

6 387 ΕΥΑ. Ε. ΟΔΥ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΑΦ. Κ. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΡ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2 & ΣΕ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 390 ΚΟΥ. Ι. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΕ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑ. Ν. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 393 ΑΞΑ. Ι. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΕ. Ο. ΘΕΟ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΑΡ. Γ. ΣΤΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΡ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΩ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 398 ΓΕΩ. Ε. ΓΡΗ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑ. Ε. ΑΔΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΖΑΡ. Θ. ΧΡΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΑΚ. Ι. ΣΠΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜ. Γ. ΚΑΜ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡ. Ο. ΣΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 406 ΚΑΡ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 407 ΚΑΣ. Ε. ΠΑΝ.-Σ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΖ. Χ. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 410 ΚΟΡ. Γ. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Α. ΕΛΕ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Ε. ΑΝΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Μ. ΒΟΛ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Π. ΠΑΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗ. Α. ΜΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΥΡ. Ν. ΣΑΒ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΩΝ. Ι. ΗΛΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΡ. Κ. ΑΠΟ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΔΙΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 419 ΜΑΡ. Σ. ΔΗΜ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Α. ΕΡΩ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Δ. ΠΟΛ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΙ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΟ. Ι. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΙΚ. Χ. ΑΡΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΠ. Γ. ΣΠΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΠ. Η. ΠΕΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΚ. Χ. ΜΕΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΡ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 431 ΣΙΣ. Α. ΠΕΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 432 ΣΟΥ. Α. ΕΚΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΟΥ. Γ. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΠΑ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ. Η. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΖΙ. Χ. ΗΛΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΟΥ. Δ. ΣΩΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΑΤ. Β. ΜΙΧ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΡΗ. Κ. Α. ΣΤΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Σ. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΗ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΛ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΥΦ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΙ. Μ. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΚ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΡ. Α. ΦΩΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΧ. Ε. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΕΝ. Φ. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΗΧ. Χ. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΛΑ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΑΒ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΑΡ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩ. Σ. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Α. ΠΑΥ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΚΑ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΚΙ. Δ. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΑΛ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΑΡ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.6/15

7 466 ΔΑΡ. Δ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΝ. Φ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔ. Α. ΠΕΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑ. Ε. ΗΛΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΙ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΑΝ. Μ.-Ι. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Γ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Δ. ΚΛΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Μ. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Φ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΠ. Ο. ΘΕΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Π. ΚΥΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΣ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΛΟ. Γ. ΜΙΛ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΚ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Β. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Τ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΤΙ. Μ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΥΠ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Φ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΓ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΜ. Φ. ΣΑΒ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΥΜ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΝ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΥ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΓ. Θ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΛ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Ο. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Π. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΣ. Ε. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Σ. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΕ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΙ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΥΛ. Ε. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΥΛ. Ο. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΤΑ. Ε. ΛΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΥΧ. Α. ΦΙΛ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΝ. Γ. ΕΜΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΦ. Ο. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Α. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Ε. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Θ. ΛΑΖ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Σ. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. Σ. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΥ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΑΠ. Χ. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΙΖ. Ν. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΙΣ. Κ. ΜΙΧ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΕΡ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟ. Ε. ΜΙΧ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟ. Ε.-Α. ΙΑΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΠΑ. Α. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Α. ΘΕΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕ. Κ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΩΚ. Ε. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΤ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 542 ΤΖΙ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΖΟ. Α. ΑΛΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ. Ν. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.7/15

8 545 ΤΣΑ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Φ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Α. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΕΤ. Θ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤ. Θ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΙ. Σ. ΕΥΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΛ. Β. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΜ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Σ. ΣΩΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Μ. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Μ. ΗΛΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΝ. Ι. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΤ. Χ. ΣΩΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 1 & ΣΕ ΠΕ Ή ΤΕ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 560 ΧΡΙ. Ε. ΧΡΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑ. Λ. Μ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 562 ΑΝΑ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΑ. Ε. ΠΑΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΗ. Α. Μ. ΘΕΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠ. Ε. ΕΛΕ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΕΛ. Κ.Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΣΕ ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 569 ΒΛΑ. Σ. ΠΑΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΕ. Μ. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΗΣ-Μ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΙΑ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΟΠ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑ. Α. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΓ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ε. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Θ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ι. ΗΛΙ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ν. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Λ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Σ. ΕΜΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡ.-Π. Γ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΩΝ. Η. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣ.-Τ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΓ. Μ. ΘΩΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΚ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥ. Χ. ΑΣΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΥΚ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝ. Μ. ΤΗΛ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΥ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΣ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΣΕ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 595 ΜΠΑ. Μ. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 596 ΜΠΕ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΙ. Β. ΧΑΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΙ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΟ. Μ. ΠΑΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΙΚ. Σ. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΙΚ. Χ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΤΟ. Ι. ΠΑΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΤΡ. Ι. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝ. Γ. ΜΕΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠ. Κ. ΙΟΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡ. Φ. ΤΙΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤ. Θ. ΔΙΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΥ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥ.-Β. Π. ΘΕΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΒ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΙ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΩ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΥ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. -Π. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Σ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡ. Η. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΣ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΖΟ. Β. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.8/15

9 624 ΤΟΤ. Γ. ΣΠΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΣΙ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΥ. Δ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΤ. Μ. ΗΛΙ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΟ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 630 ΓΚΟ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΟΛ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 632 ΔΗΜ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΕΝ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΤ. Γ. ΜΑΡ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛ. Σ. ΑΠΟ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤ. Π. ΛΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΙΚ. Ν. ΕΜΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 ΣΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 638 ΚΟΥ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 639 ΛΕΦ. Δ. ΘΩΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΝ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΥ. Β. ΣΩΤ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΛ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & ΣΕ 1 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 643 ΟΙΚ. Ι. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. Π. ΠΡΟ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΗΛ. Χ. ΣΕ ΤΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 2 ΣΠΥ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 647 ΣΕΡ. Κ. ΕΛΕ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΑ. Π. ΧΑΡ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΕ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΩΔ. Σ.-Σ. ΑΛΕ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥ. Χ. ΑΘΑ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΑ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΝ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠ. Α. ΜΙΧ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΕ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 657 ΤΣΟ. Γ. ΣΤΑ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗ. Χ. ΓΕΩ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΓ. Χ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 660 ΑΝΤ. Α. ΣΤΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤ. Ν. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΓ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΑΒ. Σ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΥ. Α. ΟΔΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΑΛ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ 666 ΓΑΛ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΚΡ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕ. Σ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΜ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 672 ΕΥΑ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΓ. Μ. ΑΓΓ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 675 ΗΛΙ. Δ. ΕΥΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 676 ΘΕΟ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 677 ΘΕΟ. Ο. ΜΙΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟ. Π. ΔΙΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΣ. Ε. ΑΙΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΟΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 681 ΙΩΑ. Μ. ΤΡΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 683 ΙΩΑ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛ. Α. ΚΥΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 1 ΣΕ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 686 ΚΑΡ. Ε. ΣΠΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 687 ΚΑΡ. Π. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡ. Σ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 690 ΚΟΡ. Δ. ΑΣΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΤ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΥ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 695 ΚΥΠ. Σ. ΕΥΘ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝ. Ζ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΩΤ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜ. Λ. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΥ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ. Ε. ΑΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΣΕ ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας Β _σελ.9/15

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η / Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Α Ι Τ Η Σ Η Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 - Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1 από 26

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1 από 26 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42 1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ. ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 161, 18648, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου για την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, προτάσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39. 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39. 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39

1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39. 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39. 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου Ναϊάδων 39 ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 2008ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΒΝ 2009ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΑ ΒΕΝΝ 2010ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΒΕΝΟ ΓΙΑΚΑ 2011ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΙΑΚΑΣ ΔΑΡΖ 2012ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΑΡΚ ΖΑΝ 2013ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

καταναλωτής Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας Διαβάστε σήμερα www.enkavolou.gr περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον

καταναλωτής Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας Διαβάστε σήμερα www.enkavolou.gr περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον Ενεργός καταναλωτής Τεύχος 3o περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον Διαβάστε σήμερα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ελαττωματικά προϊόντα. Γνωρίζω τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ. Βαθμό ς Γραμμ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ. Βαθμό ς Γραμμ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτο 2014-2015 και περίοδο ΕΞ(Χ) 2014-2015 Για το μάθημα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗ ΑΕΙ 231 20364 20193 21669 Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ ΘΕΣ ΑΕΙ 233 19625 19170 20740 Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡ ΠΑΤ ΑΕΙ 232 17819 17751 20020 Ε ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ.13654 Γενική Δ/νση: Διαχ. & Αγοράς Υπηρ. Υγείας Δ/νση: Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλ.: 210-6871781-742-743-744 Fax: 210-6871790 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα